Rüyada Hamile Görmek (Diyanet ve İslami Rüya Tabiri)

Rüyada görülen hamilelerin anlamı içeriğine göre çok anlam değişikliğine sahiptir. İslami ve diyanet ruya tabirleri perspektifinde rüyalarınızda görülen hemile (gebe) sahnelerinin cinsiyetin ve sosyal durumu anlam değişikliğine sahiptir. Örneğin rüyada hamile görmek veya hamile kadın, hamile erkek veya hamile genç kız (bekar/dul) gibi farklı rüyaların farklı anlamları vardır. Hepsini ve daha fazlasını aşağıda listeledik.

Rüyada Hamile Görmek
Ruyada Hamile Olduğunu Görmek
Rüyada Hamile Kadın Gormek
Ruyada Hamile Olmak/Kalmak
Rüyada Hamile Erkek Görmek
Ruyada Bekarken Hamile Olduğunu Duymak
Rüyada Hamile Arkadaşını Gormek
Ruyada İkiz Hamile Görmek
Rüyada Ebe/Dadı/Hemşire Görmek
Ruyada Doğurmak veya Doğum Gormek
Rüyada Bebek Görmek Neye Çıkar?
Ruyada Hastane Gormek

Rüyada Hamile Görmek

Rüyada görülen hamile (gebe); Bu rüya kadınlar için kendini gebe gördüğü takdirde bir günah veya suç işleyeceğine yorumlanır. Bir erkek tarafından görülen gebelik rüyası ise; yakında kendisine ya bir miras veya piyangodan çok miktarda para geçeceğine yorumlanır. Ruyada doğurduğunu gören bir kimse; her türlü kötülüklerden uzak kalmış demektir. Rüyanızda hamile birini görmeniz veya kendinizi hamile görmeniz; İçinde bulunduğnuz sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza, mal ve yarar sahibi olacağınıza işarettir. Ruyanızda gebe birini gördüyseniz; Giriştiğiniz işte başarı kazanıp etrafinızca takdirle karşılaşacağınıza, mal-mülk sahibi olacağınıza, yuva kurup mutlu bir hayat süreceğinize işarettir. Kendini ya da bir başkasını görme: Hamileliğe işarettir. Bir baş­ka yoruma göre de; günah ve kabahat işleyeceğine yorumlanır.

Ruyada Hamile Olduğunu Gormek (Kendini)

Kendini hamile olarak görme: Makama, haysiyete ve maddi­yata işarettir. Kendini hamile gormek: Kısa bir sürede nakit paraya kavuşacağını­za ve hayırlı bir çocuğa işarettir. Kendini gebe görmek: Mala ve mülke de yorumlanabilir.

Ruyada Hamile Kadın Gormek

Ruyada gebe kadın gormek; üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Bir kadının kendisini rüyada gebe olarak görmesi mal; bir erkeğin kendisini gebe görmesi sıkıntı ve üzüntüdür. Her ikisi için de mal ve servet olduğu şeklinde yorumlayanlar da vardır. Genel olarak hamilelik ve hâmile görmek iyiye yorulur. Rüyada gebe olduğunu gören kadın övülür ve şerefe nail olur, malı artar. Bir hayvanın gebe olduğunu görmek, mal ve mülkteki artışa delalet eder. Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder.

Rüyada Hamile Olmak/Kalmak

Rüyalarda görülen gebelikler (hamilelikler) bilhassa kadın için mal ve nimettir. Bir hayvanın hâmile olduğunu görmek, hayır ve menfaattir.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Erkeğin kendini gebe gormesi: Tedirginliğe ve üzüntüye işarettir. Rüyadaeğer hamile erkek gördüyseniz gören kimse murad ettiği şeye bir takım güçlükler çektikten sonra kavuşur. Böyle bir rüyayı gören kimse için bu rüya, borca girmek ve zorlukla elde edilecek mala işaret eder.

Rüyada Bekarken (Kız) Hamile Olduğunu Duymak

Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi; kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir. Kızlar için ise arkaların­dan yapılan kötü dedikoduya işarettir.

Ruyada Hamile Arkadaşını Görmek

Ruyada hamile bir arkadaşını hamile olarak gormek onun çok hayalperest bir kimse olduğuna, işlerinin düzgün gitmesi için ancak gerçekleri iyi görmesi gerektiğine işarettir.

Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek
Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek

Rüyada İkiz Hamile Görmek

Rüyalarda görülen ikiz hamile görmek; birkaç farklı biçimde yo­rumlanabilir. Birincisi, ikiz çocuklar, karşı karşıya kaldığımız bir durumun içinde var olan “ikili yönü”, yani ilk başta sezilmeyen bir kutuplaşmayı ve karşıtlığı dile getirir. Sözgelimi, düşü gördü­ğümüz sıralarda aldığımız bir iş teklifi kafamızı kurcalıyorsa, ikiz çocukların, bu yeni iş ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz yön­ler olduğunu anlattığı söylenebilir. Diğer yandan, “ruh ikizi” deyi­şine paralel biçimde, düşümüzde gördüğümüz ikizler, bizi tamamla­yan karşıtımızı bulduğumuzu ve onu yaşamımızın bir parçası ha­line getirmek istediğimizi belirtir. Son olarak, düşü gördüğümüz sıralarda içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak, iki farklı so­nuç ortaya çıkacağını anlatıyor olabilirler.

Geleneksel yorumlar­da, beklentinin “bir” olduğu durumlarda “iki” sonuç çıkması, “çifte kısmet” olarak değerlendirilir. Rüyada ya ikiz çocuk sahibi olduğunu veya başkasının ikiz çocuğunu görmek, işinizde orta çapta bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta orta derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır.

Rüyada Ebe/Dadı/Hemşire Görmek

Rüyada ebe görmek; ileride yapacağınız işlerin düzgün gideceğinin müjdecisidir. Hamile bir kadının rüyasında ebe görmesi; güzel ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getireceğini gösterir. Bir evlada işarettir.

 • Erkeğin görmesi: Erkek evladın doğumuna işarettir.
 • Kadın görürse: Kız evladın doğumuna işarettir.
 • Kendinizi ebe olarak görme: İyilik yaptığınız bir insandan haber alarak mutlu olacaksınız anlamına gelir.

Rüyada görülen ebe, yardımcı ve muavindir. Güzel ve genç bir ebe gören kimse, ömrünün sonuna kadar arkadaş kalacağı bir dost edinir. Bir başka yorumla güzel bir ebe görmek, rüya sahibinin bir kızı olacağına, yaşlı ve çirkin bir ebe görmek de, rüya sahibinin çok zeki evlatlara sahip olacağına işarettir. Evine bir ebenin geldiğini görmek, evde bereket ve bolluk hasıl olacağına delalet eder.

Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri
Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri

Ruyada Doğurmak veya Doğum Görmek

Yakınlarda hayırlı bir haber alarak sevineceğiniz anlamına ge­lir. Kendinizi doğururken görürseniz: Kısa bir zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.

 • Kendinizi doğururken görmek: Kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Bir kızın çocuk doğur­ması: Bir mahkemeniz varsa kazanacağınız anlamına gelir.
 • Bir erkeğin çocuk doğurması: Kötü sözler işiteceğinize ve tehlikeli bir duruma işarettir.
 • Doğum sancısı çekmek: Keder ve ümitsizlik anlamına gelir.
 • Doğum sı­rasında ölmek: Sağlıklı uzun bir yaşama işarettir.
 • İkiz doğum: Çok zen­gin olmak anlamına gelir.
 • Erkek kendisinin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur.
 • Karısının erkek çocuk doğur­duğunu görmek: Kız çocuğu olur; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur.
 • Karısının ölü doğum yaptığını gör­mek: Ölüme, ya da karısının rahatsızlığına işarettir.
 • Kadın gebe olmadığı halde doğum yaparsa: Kocasının umulmadık bir zamanda paraya kavuşaca­ğına işarettir.
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet-Ruya-Tabirleri sozlugu-dini-islami-diyanet-ruya-tabirleri-ansiklopedisi yorumu
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet-Ruya-Tabirleri sozlugu-dini-islami-diyanet-ruya-tabirleri-ansiklopedisi yorumu
 • Zor doğum görmek: Sizi çekemeyenlerin perişan olacağına işarettir.
 • Doğum esnasında ebe görmek: Lafını bilmez birisiyle ortaklık anlamına gelir.
 • Doğum sırasında doktor görmek: Erkeğin ya da erkek ev­ladın yapacağı işlerde başarılı olamayacağına ve başkalarının yardımına ihti­yaç duyacakları anlamına gelir.
 • Doğum sırasında hastalanmak: Uzun ya­şantınız boyunca hastalanmayacağınız anlamına gelir.
 • Ölü doğanı görmek: Arkadaşlarınızdan bi­rinin ölüm haberini alacağınıza işarettir.
 • Ağzından doğum yapmak: Do­ğuranın öleceği anlamına gelir.

Ruyada Bebek Gormek Neye Çıkar?

Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız çocuğu görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır.

 • Yoksul birinin kendini bebek olarak görmesi: Büyük bir paraya kavuşacağına işarettir.
 • Sağlıklı bir bebek: Pek ehemmiyeti olma­yan dertleri kısa sürede atlatacağınıza işarettir.
 • Sağlıksız bir bebek: Şim­diye kadarki günahlar yüzünden pişmanlık duyulması ve tövbe edilmesi ge­rektiğine işarettir.
 • Bebek satın almak: Yapacağınız bir yanlışlıktan dolayı uzun süre vicdan azabı çekeceğinize işarettir.
 • Oyuncak bebekle oynamak: İstikbalinizin çok parlak olacağına ve eğlenceli bir toplantıya davet edilece­ğinize işarettir.

Rüyada Hastane Gormek

Hastaneye girdiğim goren, şehitlik mer­tebesine ulaşır. Hastane yemeğinden yiyen, sağlıklı ise hasta olur. Hasta ise ya şifâ bulur ya vefât eder. Hastaneyi bakımlı görmek, herkes için iyidir.

 • Patavatsız hareketlerinizle hem kendi itibarınızı hem de ai­lenizi tehlikeye attığınıza işarettir.
 • Hastanede gezinmek: Çevrenizdekile­re yardımsever davranışlar göstereceğinize işarettir.
 • Hastanede çalışmak: Sizden istenilen iyi niyeti sadece yakınlarınıza değil de herkese göstermeniz gerektiğine işarettir.
 • Ağır hasta görmek: Toplumsal ahlakın çürüyeceğine işarettir.
Rüyada hamile görmek-hamile oldugunu gormek-hamile olmak-diyanet

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Düğer tüm rüya tabirlerini dinlemek veya izlemek için Buraya Tıklayın

Rüyada kedi görmek videosunu izlemek ve dinlemek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyalarda para görmek ile ilgili rüyaların en geniş halini okumak için lütfen Buraya Tıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Hamile Görmek (Diyanet ve İslami Rüya Tabiri)” konusunda 8 mesaj

 1. Merhaba. Ruyamda kocamin beni aldatdığı kadinin 3 aylik hamile oldugunu bana soylediler. Ve bunu yaşlı bir kadin sokakda söyledi. Kurandan dediler, Hz Alinin ismine yemin etdi
  Bu ne anlama gelir?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mahnut kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Zahmet çekilmeden elde edilecek rızka, müjdeli bir habere, bir yakınınızdan gelecek bir hediye’ye, bir yerden hayırlı bir haber alacağınıza, tanımadığınız bir gencin nişan sünnet veya evlenme törenlerinden birine katılacağınıza, hayatta hiç sevmediğiniz bir kimse ile karşılaşacağınıza işarettir…

 2. Selamünaleyküm ruyamda doktor hamile olduğumu söylüyordu ben de pek anlam veremiyor dum nasıl olur falan diyordum abime annem söyluyordum abim çok kızıyordu ben de onu sakinleştirmek için testlerde hata var bir yanlışlık falan olmuştur diyordum camdan buyuk bir hayvan gördum ama ne olduğunu hatırlamıyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Zeynep kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Aile içinde bazı tartışmalar olabileceğine, sevinmeye, kısmet kapılarının açılmasına, talihinizin dönmesine, girişeceğiniz işlerden çok iyi sonuçlar elde edeceğinize, büyük bir şahıstan para geleceğine, anlık heveslerden zevk almaya, iyi bir haber alacağınıza, işlerinizde başarılı olacağınıza işarettir…

 3. Rüyamda bir akrabamızın evinde 9 aylık hamile olduğumu gördüm(evli değilim). Sancım artmaya başladı evde bulunan tek kadın annemin kuzenine söyledim. Beni tersledi ve ilgilenmeyeceğini söyledi o sırada oturma odasında lahmacun gördüm 2 ısırık aldım ve doğum suyumun geldiğini farkettim. Hemen iki büklüm evden çıktım komşuların kapılarını çalmaya başladım kapı açıldı boştu bende yere oturdum dayanacak gücüm kalmadı. Bir oğlan çocuğu gördüm bana hemşire bul dedim. Annesi hemşireymiş beni kendi evine götürdü. Annesi bana inanmadı dokundu inanmak için sonrasında inandı ve rüyam bitti. Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Gerçeklerden kaçtığınıza ya da başınıza gelenlere tahammül edemediğinize, sağlık durumunuzun hafif bir şekilde bozulacağına daha sonra tekrar iyileşeceğinize, davranışlarınızın hatalı olduğuna, öğreneceğiniz yeni bilgiler sayesinde hayatınıza yeni bir yön vermeye işarettir…

 4. HEMŞIREDEN Uşaq istedim Hemşire 800lr ya söylerken men 140lra verecem dedim.yaşil ağ ve sari parçalarin birlikde bukerek verdi.men para vermedim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyiye ya da kötüye, para kazanmaya, sınırsız sevgiye, bazı sorunlarla ve sahtekarlıkla karşılaşacağınıza buna dikkat etmeniz gerektiğine, hastalık geçirip iyileşmeye, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı misafir edeceğinize, sıkıntılı günlerden sonra maddi olarak rahata kavuşmaya, itibar sahibi olmaya, gizli bir düşmana işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.