Rüyada Erkek Görmek, Tanıdık Erkek Bebek, Çocuk, Kardeş Gormek

Rüyada erkek görmek ne demek diye merak eden ziyaretçilerimizin rüyalarında gördükleri erkek içerikli sahnelerin ne anlama geldiğini öğreneceğiniz bir analiz hazırladık. Bu rüya tabirinde rüyanızda gördüğünüz erkek ile ilgili her ne varsa onun gerçek yaşamda ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık.

  • Erkek gormek: Maddi ve manevi açıdan güce, itibara ve kudrete yorumlanır.
  • Erkek çocuk: Sıkıntılardan kurtularak mutluluğa işarettir.
  • Delikanlı gör­mek: İyi bir haber alıp sevinmeye işarettir.
  • ERKEK KARDEŞ: Bu yakınlarda sevineceğiniz bir haber alacağınıza ya da mirasa ve servete işarettir.
  • Rüyada tanımadığınız bir erkek görmek, az yorularak kazanılacak bol ve helâl mala işaret eder. 
  • Genç bir erkeğin çok gür biten bir ekin tarlasını görmesi; yüzünde ve vücudunda bitecek kıllardan sakalından herkesin ürkeceği anlamına gelir.
  • Saçında, sakalında ağarmadık yer kalmamış bir ihtiyar görmek, servetin, itibarın ve gücün azalmasına işarettir. Böyle bir kimseden bir şey almak, ne kadar büyük de olsa küçük şeyleri temsil eder. 
  • Erkeklik organı mal, evlat ve uzun ömre delalet eder.
  • Rüyada erkeklik organının koptuğunu görmek, erkekliğin azalmasına işarettir.
  • Erkeklik organının kuruduğunu görmek, malda zarar etmeye veya soyunun devam etmemesine işaret eder.
  • Erkeklik organının ikiye bölündüğünü görmek, işlerdeki bozukluğa, hanımı hamile ise ikiz doğurmasına delalet eder. 
  • Sakalında hiç siyah kalmayıp kar gibi beyaz sakallı bir adamı görmek daha az hayra ve berekete delâlet eder. 

Rüyada Erkek Görmek – İslami Rüya Tabiri

Rüyada güzel ve yakışıklı bir erkek görmek; Hz. İbrahim’in ünlü olayı gereği her türlü düşmanları yenilgiye uğratacağını belirtir. Güzel ve genç bir delikanlı görmek; iyi ve karlı işlere veya ihtiyaçların ortadan kalkacağına işarettir. Rüyada tanıdığınız bir erkeği görmek, maldır. Hele yaşlı ve saçlarına kır düşmüş bir erkek görmek, bol ve helâl bir malı gösterir.

Rüyada Tanıdığınız Bir Erkek Görmek

Rüyada tanınmış bir erkeği görmek, hayır ve berekettir. Rüya sahibinin gurbette adamı varsa ya kendi veya haberi gelir. Bu gurbetteki adamı rüyada görmek ve onunla konuşmak hayır ve bereketin artmasına, mal ve rızkının çoğalmasına işarettir. Saçı ve sakalı siyah beyaz karışık olan tanınmış bir erkeği görmek, eğer bu kişi iri yan biri ise, gelecek olan hayır ve bereket de o derecede büyük olur.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyada erkek bebek görmek veya erkek bebek ile oynadığınızı görmek; iş hayatınızda kendileri ile iş yapacağınız kimselerin karakterleri hakkında önceden bilgi toplamanız menfaatiniz gereği olacağına yorumlanır. Rüyada erkek bebek görmek hayır ve berekete yorumlanır.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Rüyada erkek bir çocuk görmek; güvenilir dostlarınızın varlığına; hareketlerinizin başkaları tarafından saygı ile karşılandığına delalettir. Rüyada ergenlik çağına gelmemiş küçük bir erkek çocuk görmek, genellikle kişinin kendi çocukluk çağına ait duy­gularının, sözgelimi ürkeklik ve güvensizlik hissinin açığa çıkması olarak yorumlanır. 

Rüyada Erkek Olduğunu Görmek

Rüyada erkek olduğunu görmek, yani kadınken bir erkek olarak görmek  hile ile fesada uğrayacağından; davranışlarını ona göre ayarlaması gerektiğine yorumlanır. İri yapılı bir adam olduğunu gormek, gücün ve gösterişin simgesidir. Yaşlı bir adam olmak, babayı ve dolayısıyla deneyimi, bilge­liği ifade eder.

Rüyada Erkek Bebek Emzirmek

Rüyada erkek bebek emzirmek, eline bir şey geçmekle tabir olunur. Rüya sahibinin maksadına ulaşacağına da bu rüya delâlet eder. Eğer bir erkek çocuk emzirmek ve sütünüzün aktığını gördüyseniz, bir takım iş ve sosyal alanlarda ciddi kararlar alacağınıza ciddi adımlar atacağınıza işarettir.

Rüyada Erkek Cinsel Organı Görmek

Rüyada erkek cinsel organı görmek evlat, mal ve şöhretle yorumlanır. Rüyada iki veya daha çok cinsel organı olduğunu görmek, mal ve çocuklarının ve mülkünün fazlalığına işarettir. Cinsiyet organının biri tarafından kesildiğini görmek, mal ve mülkünün elden çıkacağına, eğer kendisi kesmiş ise, çocuğu olmayacağına, organının kuvvetsiz olduğunu görmek halk arasında itibarının azalacağına işarettir.

Rüyada Erkek Kardeş Görmek

Rüyada erkek kardeş görmek; eğer gerçekte kardeşiniz yoksa yakında sevinçli bir haber alacağınıza; varsa; mal ve para sahibi olacağınıza ve işlerinizi daha da ileriye götüreceğinize işaret sayılır.

Yaşlı Erkek Gormek

Saçlarında ve sakallarında siyah ve beyaz karışımı olan tanıdık birini görmek eğer bu zat iri ve cüs­seli ise, işaret ettiği hayır ve bereket de o derece büyüktür demektir. Ta­nımadık bir yaşlı, insanın eline geçen herhangi bir şey ile tabir olunur. O yaşlı da vakar ve haşmet ne kadar çoksa, o oranda hayra, rüya sahibinin amacına ulaşmasına, bütün arzularına sahip olmasına delalet eder. Saka­lında hiç bir siyah tel kalmamış kar gibi bembeyaz birini görmenin delalet ettiği hayır da o oranda zayıf ve az olur.

Ruyada Erkek Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

İç dünyamızın derinliklerindeki ihtiyaç, umut ve bazen de korkuları simgeler. Rüyadaki adamın nitelikleri ve yap­tıkları, bu korkunun neyle ilgili olduğuna ilişkin ipuçları verecek­tir. Saldıran, tecavüz eden bir adam, şiddet ve cinsellikle ilgili kor­kulara işaret ederken, yalan söylediğini fark ettiğimiz bir adam, kandırılma korkularımızı açığa vurur. Bir işadamı, rüyadaki konu­mu ve uyandırdığı izlenime göre, bizim iş dünyasıyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi anlatır.

Ruyada Erkek Gormenin 1001 Ruya Tabiri

  1. Tanıdık birini görmek hayır ve berekettir.
  2. Rüya sahibinin gur­bette yakını varsa kendisi veya sağlık haberi gelir.
  3. Tanıdık bir yaşlı ve onunla aralarında konuşma geçtiğini görmek hayır ve bereketin artması­na, mal ve rızkının çoğalmasına delalet eder.
  4. Orta yaşlı veya genç bir erkek görmek (tanıdık olsun veya olmasın) güzel yüzlü, güleç ve bütün organları tamsa hayra;
  5. asık yüzlü, çirkin veya herhangi bir organı eksikse düşmana ve engellere delalet eder,
  6. ihtiyar ve gençlerden meydana gelmiş bir topluluk görmek, özellikle aralarında ha­yır ve iyiliğe dair konuşmalar geçiyorsa rahmete; bu topluluktan birinin kendisine bir şey, özellikle iyi bir şey verdiğini görmek yardım ve bereketin süratle elde edilmesine, eğer veren kendisi ise bir topluluğa hayrının dokunacağına işarettir.
  7. Gençlik taslayan ve gençlere has kıyafetler giyinip kendini genç göstermeye çalışan bir yaşlıyı görmek, kendi eliyle şeref ve saygınlığını azaltmaya,
  8. kendini ihtiyarların yerine koyup onlar gibi hareket eden bir genç görmek, şeref haysiyet ve itibarının artmasına delalet eder.
  9. Yaşlı bir hastanın kendisini genç görmesi iyileşmesine, bir rivayete göre ölmesine,
  10. bir gencin aniden sakalının ağardığını görmesi halk arasında saygı görmesi­ne,
  11. bir ihtiyarın beyaz saç ve sakallarının siyahlaştığını görmesi güçlen­mesine ve mutluluğa delalettir.
Rüyada Erkek Olduğunu Görmek

İslami Rüya Alimlerine Gore: Erkek Gormek

Ebu Said El Vaiz’e göre: ihtiyar görmek dört şekilde yorumlanır: Ha­yır, bereket, ihtiyacını gidermek, güven. Şerefli ve tatlı bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görmek, hayır ve bereketin kendisine doğru geleceğine; böyle bir ihtiyarın iltifat ve hitabına muhatap olduğunu görmek işlerinin yoluna girip maksadının gerçekleşeceğine; böyle bir ihtiyardan kaçtığını, kendisinin ona veya onun kendisine arkasını döndüğünü görmek hayır ve bereketten, emniyet ve güvenden, maksatlarının gerçekleşmesinden uzaklaşmaya işarettir.

ERKEKLİK TORBALARI GORMEK (HAYALARI)

Bu rüya evlat, mal, hayat, muhafaza gibi manalar taşır. Bu azalarmı birine verdiğini gören, o şahsın doğacak evladıyla akraba olur. Erkeklik torbalarının acı vermeksizin vücûdundan ayrıldığını gör­mek de böyledir.
rüyasında erkeklik torbaları görmek mal kazanmaktır. Onları kaybetmek ise zarara uğramaktır. Sağ organ erkek, sol organ kız evlada işaret eder.

ERKEKLİK ORGANI GORMEK

rüyasında erkeklik organının büyüdüğünü veya arttığını görenin imkanları çok genişler, itibarı artar, evlada kavuşur. Organın kesilmesi, küçülmesi vb. bu yorumun aksidir. Erkeklik organını koparıp tekrar yerine koyan, kaybettiği evladının ardından yeniden çocuk sahibi olur. Bir kimsenin organını emen veya sağan, ondan hayır ve menfaat görür.

Rüyada Erkek Görmek – İslami Rüya Tabiri

Erkeklik organının bitki, hayvan yahut cansız bir varlık haline geldiğini gören vefat eder. Organından iyi bir şey çıktığını görenin evladı hayırlı olur. Organının top gibi top­landığını gören, kısa yaşar. Sünnet edilmek, dindarlığa işarettir. Organının eğri olduğunu gören, yanlış bir yol tutar. Organında yara gören, kötü bir isim yapar.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Erkek Görmek, Tanıdık Erkek Bebek, Çocuk, Kardeş Gormek konusunda 63 mesaj

  1. Merhaba hocam ben normalde kızım fakat rüyamda erkek olduğumu gördüm ve sarışın çok güzel kızla sevgili olduğumuzu ve öpüştüğümüzü gördüm. Daha sonra kız kayboldu ve polisler geldi polislerden kaçtığımı gördüm.

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Funda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başkanlığa seçilmeye, mutluluk gözyaşı dökmeye, zor günleri aşmaya, rahat hayhata kavuşmaya, iyi işler yapacağınıza işarettir…

  2. Hocam rüyamda sevdiğim adamı gördüm bir arkadaşım onunla ilgili paylaşımda bulundu sosyal hesapta. O adamın üstünde gri takım elbise vardı beşikte sallanıyordu. Sonra bir kızla uzun zamandır ilişkisinin olduğunu öğrendim. Esmer bir kızdı. İlişkisi varken benimle konuşuyormuş. O an hem sinirlendim hem üzüldüm. Sonra bir şeyler yapmak istedim benim sekiz senemi heba ettiği için. Sonra bir fotoğrafa baktım başkasından kız çocuğu vardı. İnanamadım. Bir odaya girdim büyük koltuğun üzerinde uzanmak istedim. Sonra kalktım otobüse bindim şöfor koltuğunun arkasındaki koltuğa. Yanımda bir adam vardı. Otobüste kahverengi montlu biri vardı. Bana yer verdi. Sonrasını hatırlamıyorum.

    1. Hocam beşik dedim ama salıncakta sallanıyordu sevdiğim adam. Biliyorum rüyanız tabir edildi diyeceksiniz ama madde rüyanın gidişhatını değiştirir lütfen yorumumu dikkate alınız değerli hocam saygılarımla.

    2. 1001 Rüya Tabiri

      Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

    3. 1001 Rüya Tabiri

      Eda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yükseleceğinize, iş hayatınızda ilerlemeye, bol kazanca, bir topluluğa lider olmaya, sürpriz bir hediyenin size geleceğine işarettir…

  3. Merhabalar hocam. Ben rüyamda 2 yıllık sevgilim tarafından tecavüze uğradım. Bu adamla evlilik adımları atmayı düşünüyoruz. Ve kendisi de taciz tecavüz olaylarindan nefret eden biri. Bu rüyada onu böyle görmem çok zoruma gitti. Ona söyledim o da sinir küpune döndü. Bunun hayırlı bir anlamı var mı ? Gerçekten çok merak ediyoruz. Lütfen yorumlarınızi bekliyoruz hocam. Teşekkürler hocam şimdiden.

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Dilan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşanılan sıkıntılardan sonra rahatlamaya, rızk bolluğuna, hayır işler yapmaya, iyi ve kazançlı günlere, gönül ferahlığına işarettir…

  4. Ruyada tanimadigin bir genc kiz birde genc erkek ben genc erkege asik oluorum o kizda asik oluyor cocuk beni degil o genc kizi istiyor genc erkek yakisikli kiza sinir oluorum buarada bekarim

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Damla Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir yerden alacağınız ve faydalı olacak manevi desteğe, kabiliyetlerinizin sayesinde daha çok mükafatlandırılacağınıza işarettir…

  5. Geri bildirim: Seeing a baby in a dream

  6. Geri bildirim: Seeing a baby in a dream, a baby boy in a dream, a baby girl, a twin baby - Diyanet

  7. Rüyada tüm akrabamın kızlarıyla birlikte uçan bir halıya binip yüksek bir binadan gece aşağıya doğru iniyoruz. Ama korku yok tam tersi eğleniyoruz. Sonra rahmetli babamla çöl gibi bir arazide buluyorum kendimi iyiki savaşta değiliz diyor eğer savaşta olsa ülke şu anda bu çölde kaçışıp duracaktık diyor sonra başka bi ortamda güya bir tane yedi sekiz yaşlarında hafif sarışın bir erkek kardeşim var. Bize benziyor ama biz esmeriz o biraz sarışındı hafif. Ona rüyada namazda abdest almayı öğretiyordum onunla ilgileniyordum okula bırakıyordum. Sonra okula gidemedi bir kaç gün okula neden gidemiyor diye öğretmeni kızıyordu şiddet uygulayacaktı o esnada araya ben giriyorum öğretmene bağarıyor onu yakasından tutup kenara sıkıştırıyordum vurmadım o esnada uyandım. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Ceren Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir iş dolayısıyla zahmetsiz para kazanacağınıza ve bunu’da sizin karşınıza çıkacak fırsatlar vesilesiyle yapacağınıza işarettir…

  8. Gercek hayatta beni isteyen ve benim hayir dedigim, uzak akrabamin oglu ruyada bizim evdeydi ve ben ona tam olarak evet demesem de artik biraz gonulluydum. Cok hos sohbet, orta boy biriydi ve gercek hayattan farkli olarak bana cokta yakisikli geliyordu. Annemle biraz uzak mesafeden sohbetlesiyordu ben uzak durmaya calisirken o daha yaxlasiyordu. En sonunda yan yanaydik ve o dayimin odasindaydi. Dayim yemek yerken oda yanimdaki sandalyede oturdugu yerde, konusarak siqara iciyordu. Benise ona siqaranin kulu icin kab verip gidince ona takilib tam kucagina oturdum. Sagolsun yardim etti de zor kalktim)). Ama hic utanmadim ozurdileyip bahceye cikinca annemin arkadaslari gelmis oturuyorlardi ayni zamanda komsular. Ve diger bi arkadasi da detarjan satmis gidiyordu. Bizde o detarjanlari kaplara bosaltiyorduk. Bende ceyizim icindir diye dusunuyordum.
    Not: su an o erkekle hic bir bagim yok. Razilik vermedim. Ama onlar bir umut bekliyor. Yorumunu cok merak ettim. Tesekkurler

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Tahmina Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Büyük bir iyilik yapacağınıza, uzun ömürlü olmaya, isteklerinize kavuşacağınıza, hayatınızı bolluk içinde yaşayacağınıza işarettir…

  9. Rüyamda fotoğraf için arkadaşımla fotoğrafçıya gitmişdik.Stüdyo gibi bir yerdi .Fotoğrafçı bana aşık oluyor bende ona ve sevgili oluyoruz.İki dakikadan sonra tartışıp ayrılıyoruz.Ben de arkadaşıma söylüyorum ki geri dönmek istiyorum.Oda diyor ki kendi kararın.Kardeşlerimden biri geri dön diyor,diğeri saçmalama senin sevgilin var diyor.Bu arada gerçek hayatta sevgilim var.Tabiri nedir ? Teşekkürler

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Pırıl Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatınızda beklemediğiniz şeyler yaşayacağınıza, hareketli günler geçireceğinize, önemli başarılara imza atacağınıza işarettir…

  10. Rüyamda arkasını dönük ve oturur pozisyonda bir erkek gördüm saçları kapkara ve çok güzeldi ancak o an zaten rüyada olduğumu düşünüyordum o erkeği önce tanıdığım birine benzettim evimin odasındaydim gence daha yakından bakmak için başımı eğip suratına baktım bembeyaz teni, kapkara sakalları vardı oldukça güzel yüzlü idi maşAllah dedim kucağında da bir çocuk vardı hem ona yediriyor, hemde kendisi yemek yiyordu.maşAllah dedikten Sonra bana şaşkın bir ifadeyle baktı bende rüyada olmadığımdan şüphe ettim sonra hemen utancımdan bulunduğum yeri terk ettim.
    (Aynı gece o genci benzettigim kisiyide rüyamda gördüm.) Açıklayici bir yorum yaparsanız sevinirim

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Nur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Maddi ve manevi kazanç sağlamaya, arzu ettiğiniz ya da arzu edeceğiniz şeylerle karşılaşmaya, maksadınıza kavuşacağınıza, uzun süredir beklenen günlerin geleceğine, sıkıntılarınızın ortadan kalkacağına, mallar ve paralar kazanmaya işarettir…

  11. Ruyada odamdan oturma odasina gittim ve isik sonuktu. Oturanlar tv izliyordu ve hepsinin ailem oldugunu dusunup saka yapmak istedim yapdimda)) o sira isik yandi ve hic bir zaman gormedigim, orta boy, temiz yuzlu, abimin bir arkadasida oturuyormus. Cok utandim sakamdan)) Oda ayaga kalkip yakinlasti ve “ozur dilerim sizi gormedim dedim.” Birsey demedi. Sonra hep birlikte oturmus televizyona bakiyorduk. O koltukta, ben ve yine tanimadigim bir kiz yerde. Kizla arkasmisiz. Kalkip yanima geldi telefonda kendi numarasini yazip bana gostererek baska bir soru sordu. Bende anladim ki hoslanmis benden. Isare ederek hayir, istemiyorum dedim oda tamam deyip oturdu ama yanimdaki arkadas onun numarasini gizli aldi. Aslinda hoslanmistim, onunda hoslandigini goruyordum ama kabul etmedim. Ve sonra o artik gidince yeniden bir haber bekliyordum)) hatta o ara bende baska bir yere tasinmistim bir arkadasimla oraya iki erkek gelmisti, bizde onlari cok fena dovup atmistik disari. O zamanda onun gelecegini dusunuyordum.

    1. 1001 Rüya Tabiri

      Tahmina Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni bir ortama gireceğinize ve bu ortamda sürekli olacağınıza, yüksek makamlara yükseleceğinize, yaşamınızda iyi değişiklikler yapmaya, uzun süre mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğinize, güçlü olacağınıza, birilerinin gurbetten vatanına döneceklerine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!