Rüyada Erkek Görmek, Tanıdık Erkek Bebek, Çocuk, Kardeş Gormek

Rüyada erkek görmek ne demek diye merak eden ziyaretçilerimizin rüyalarında gördükleri erkek içerikli sahnelerin ne anlama geldiğini öğreneceğiniz bir analiz hazırladık. Bu rüya tabirinde rüyanızda gördüğünüz erkek ile ilgili her ne varsa onun gerçek yaşamda ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık.

 • Erkek gormek: Maddi ve manevi açıdan güce, itibara ve kudrete yorumlanır.
 • Erkek çocuk: Sıkıntılardan kurtularak mutluluğa işarettir.
 • Delikanlı gör­mek: İyi bir haber alıp sevinmeye işarettir.
 • ERKEK KARDEŞ: Bu yakınlarda sevineceğiniz bir haber alacağınıza ya da mirasa ve servete işarettir.
 • Rüyada tanımadığınız bir erkek görmek, az yorularak kazanılacak bol ve helâl mala işaret eder. 
 • Genç bir erkeğin çok gür biten bir ekin tarlasını görmesi; yüzünde ve vücudunda bitecek kıllardan sakalından herkesin ürkeceği anlamına gelir.
 • Saçında, sakalında ağarmadık yer kalmamış bir ihtiyar görmek, servetin, itibarın ve gücün azalmasına işarettir. Böyle bir kimseden bir şey almak, ne kadar büyük de olsa küçük şeyleri temsil eder. 
 • Erkeklik organı mal, evlat ve uzun ömre delalet eder.
 • Rüyada erkeklik organının koptuğunu görmek, erkekliğin azalmasına işarettir.
 • Erkeklik organının kuruduğunu görmek, malda zarar etmeye veya soyunun devam etmemesine işaret eder.
 • Erkeklik organının ikiye bölündüğünü görmek, işlerdeki bozukluğa, hanımı hamile ise ikiz doğurmasına delalet eder. 
 • Sakalında hiç siyah kalmayıp kar gibi beyaz sakallı bir adamı görmek daha az hayra ve berekete delâlet eder. 

Rüyada Erkek Görmek – İslami Rüya Tabiri

Rüyada güzel ve yakışıklı bir erkek görmek; Hz. İbrahim’in ünlü olayı gereği her türlü düşmanları yenilgiye uğratacağını belirtir. Güzel ve genç bir delikanlı görmek; iyi ve karlı işlere veya ihtiyaçların ortadan kalkacağına işarettir. Rüyada tanıdığınız bir erkeği görmek, maldır. Hele yaşlı ve saçlarına kır düşmüş bir erkek görmek, bol ve helâl bir malı gösterir.

Rüyada Tanıdığınız Bir Erkek Görmek

Rüyada tanınmış bir erkeği görmek, hayır ve berekettir. Rüya sahibinin gurbette adamı varsa ya kendi veya haberi gelir. Bu gurbetteki adamı rüyada görmek ve onunla konuşmak hayır ve bereketin artmasına, mal ve rızkının çoğalmasına işarettir. Saçı ve sakalı siyah beyaz karışık olan tanınmış bir erkeği görmek, eğer bu kişi iri yan biri ise, gelecek olan hayır ve bereket de o derecede büyük olur.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyada erkek bebek görmek veya erkek bebek ile oynadığınızı görmek; iş hayatınızda kendileri ile iş yapacağınız kimselerin karakterleri hakkında önceden bilgi toplamanız menfaatiniz gereği olacağına yorumlanır. Rüyada erkek bebek görmek hayır ve berekete yorumlanır.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Rüyada erkek bir çocuk görmek; güvenilir dostlarınızın varlığına; hareketlerinizin başkaları tarafından saygı ile karşılandığına delalettir. Rüyada ergenlik çağına gelmemiş küçük bir erkek çocuk görmek, genellikle kişinin kendi çocukluk çağına ait duy­gularının, sözgelimi ürkeklik ve güvensizlik hissinin açığa çıkması olarak yorumlanır. 

Rüyada Erkek Olduğunu Görmek

Rüyada erkek olduğunu görmek, yani kadınken bir erkek olarak görmek  hile ile fesada uğrayacağından; davranışlarını ona göre ayarlaması gerektiğine yorumlanır. İri yapılı bir adam olduğunu gormek, gücün ve gösterişin simgesidir. Yaşlı bir adam olmak, babayı ve dolayısıyla deneyimi, bilge­liği ifade eder.

Rüyada Erkek Bebek Emzirmek

Rüyada erkek bebek emzirmek, eline bir şey geçmekle tabir olunur. Rüya sahibinin maksadına ulaşacağına da bu rüya delâlet eder. Eğer bir erkek çocuk emzirmek ve sütünüzün aktığını gördüyseniz, bir takım iş ve sosyal alanlarda ciddi kararlar alacağınıza ciddi adımlar atacağınıza işarettir.

Rüyada Erkek Cinsel Organı Görmek

Rüyada erkek cinsel organı görmek evlat, mal ve şöhretle yorumlanır. Rüyada iki veya daha çok cinsel organı olduğunu görmek, mal ve çocuklarının ve mülkünün fazlalığına işarettir. Cinsiyet organının biri tarafından kesildiğini görmek, mal ve mülkünün elden çıkacağına, eğer kendisi kesmiş ise, çocuğu olmayacağına, organının kuvvetsiz olduğunu görmek halk arasında itibarının azalacağına işarettir.

Rüyada Erkek Kardeş Görmek

Rüyada erkek kardeş görmek; eğer gerçekte kardeşiniz yoksa yakında sevinçli bir haber alacağınıza; varsa; mal ve para sahibi olacağınıza ve işlerinizi daha da ileriye götüreceğinize işaret sayılır.

Yaşlı Erkek Gormek

Saçlarında ve sakallarında siyah ve beyaz karışımı olan tanıdık birini görmek eğer bu zat iri ve cüs­seli ise, işaret ettiği hayır ve bereket de o derece büyüktür demektir. Ta­nımadık bir yaşlı, insanın eline geçen herhangi bir şey ile tabir olunur. O yaşlı da vakar ve haşmet ne kadar çoksa, o oranda hayra, rüya sahibinin amacına ulaşmasına, bütün arzularına sahip olmasına delalet eder. Saka­lında hiç bir siyah tel kalmamış kar gibi bembeyaz birini görmenin delalet ettiği hayır da o oranda zayıf ve az olur.

Ruyada Erkek Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

İç dünyamızın derinliklerindeki ihtiyaç, umut ve bazen de korkuları simgeler. Rüyadaki adamın nitelikleri ve yap­tıkları, bu korkunun neyle ilgili olduğuna ilişkin ipuçları verecek­tir. Saldıran, tecavüz eden bir adam, şiddet ve cinsellikle ilgili kor­kulara işaret ederken, yalan söylediğini fark ettiğimiz bir adam, kandırılma korkularımızı açığa vurur. Bir işadamı, rüyadaki konu­mu ve uyandırdığı izlenime göre, bizim iş dünyasıyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi anlatır.

Ruyada Erkek Gormenin 1001 Ruya Tabiri

 1. Tanıdık birini görmek hayır ve berekettir.
 2. Rüya sahibinin gur­bette yakını varsa kendisi veya sağlık haberi gelir.
 3. Tanıdık bir yaşlı ve onunla aralarında konuşma geçtiğini görmek hayır ve bereketin artması­na, mal ve rızkının çoğalmasına delalet eder.
 4. Orta yaşlı veya genç bir erkek görmek (tanıdık olsun veya olmasın) güzel yüzlü, güleç ve bütün organları tamsa hayra;
 5. asık yüzlü, çirkin veya herhangi bir organı eksikse düşmana ve engellere delalet eder,
 6. ihtiyar ve gençlerden meydana gelmiş bir topluluk görmek, özellikle aralarında ha­yır ve iyiliğe dair konuşmalar geçiyorsa rahmete; bu topluluktan birinin kendisine bir şey, özellikle iyi bir şey verdiğini görmek yardım ve bereketin süratle elde edilmesine, eğer veren kendisi ise bir topluluğa hayrının dokunacağına işarettir.
 7. Gençlik taslayan ve gençlere has kıyafetler giyinip kendini genç göstermeye çalışan bir yaşlıyı görmek, kendi eliyle şeref ve saygınlığını azaltmaya,
 8. kendini ihtiyarların yerine koyup onlar gibi hareket eden bir genç görmek, şeref haysiyet ve itibarının artmasına delalet eder.
 9. Yaşlı bir hastanın kendisini genç görmesi iyileşmesine, bir rivayete göre ölmesine,
 10. bir gencin aniden sakalının ağardığını görmesi halk arasında saygı görmesi­ne,
 11. bir ihtiyarın beyaz saç ve sakallarının siyahlaştığını görmesi güçlen­mesine ve mutluluğa delalettir.
Rüyada Erkek Olduğunu Görmek
Rüyada Erkek Olduğunu Görmek

İslami Rüya Alimlerine Gore: Erkek Gormek

Ebu Said El Vaiz’e göre: ihtiyar görmek dört şekilde yorumlanır: Ha­yır, bereket, ihtiyacını gidermek, güven. Şerefli ve tatlı bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görmek, hayır ve bereketin kendisine doğru geleceğine; böyle bir ihtiyarın iltifat ve hitabına muhatap olduğunu görmek işlerinin yoluna girip maksadının gerçekleşeceğine; böyle bir ihtiyardan kaçtığını, kendisinin ona veya onun kendisine arkasını döndüğünü görmek hayır ve bereketten, emniyet ve güvenden, maksatlarının gerçekleşmesinden uzaklaşmaya işarettir.

ERKEKLİK TORBALARI GORMEK (HAYALARI)

Bu rüya evlat, mal, hayat, muhafaza gibi manalar taşır. Bu azalarmı birine verdiğini gören, o şahsın doğacak evladıyla akraba olur. Erkeklik torbalarının acı vermeksizin vücûdundan ayrıldığını gör­mek de böyledir.
rüyasında erkeklik torbaları görmek mal kazanmaktır. Onları kaybetmek ise zarara uğramaktır. Sağ organ erkek, sol organ kız evlada işaret eder.

ERKEKLİK ORGANI GORMEK

rüyasında erkeklik organının büyüdüğünü veya arttığını görenin imkanları çok genişler, itibarı artar, evlada kavuşur. Organın kesilmesi, küçülmesi vb. bu yorumun aksidir. Erkeklik organını koparıp tekrar yerine koyan, kaybettiği evladının ardından yeniden çocuk sahibi olur. Bir kimsenin organını emen veya sağan, ondan hayır ve menfaat görür.

Rüyada Erkek Görmek - İslami Rüya Tabiri
Rüyada Erkek Görmek – İslami Rüya Tabiri

Erkeklik organının bitki, hayvan yahut cansız bir varlık haline geldiğini gören vefat eder. Organından iyi bir şey çıktığını görenin evladı hayırlı olur. Organının top gibi top­landığını gören, kısa yaşar. Sünnet edilmek, dindarlığa işarettir. Organının eğri olduğunu gören, yanlış bir yol tutar. Organında yara gören, kötü bir isim yapar.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


80 thoughts on “Rüyada Erkek Görmek, Tanıdık Erkek Bebek, Çocuk, Kardeş Gormek”

 1. Selam Ben ruyamda erkek ve kadın gördum kadın 50 yaşlarındaydı erkekse 23lü yaşlarında böyle masada oturuyoruz ve ben onların benim kayınvalidem ve eşim olduğunu öyrendim erkek bana çök guzel guluyor dedi bana bakrak ve hep bana bakıyordu Kadınsa bana bakıp gülümsuyordu bunun yorumu nedir Şimdiden Teşekkürler

  Reply
 2. Merhabalar ben rüyamda tanımadığım saçlarına kir düşmüş uzun boylu bir adamdan hoşlanıyorum sarılıyorum başımı omzuna koyuyorum oda benden hoşlanıyor ilk o benden hoşlanıyor ben ilkten tereddüt ediyorum ama sonradan bende sarılıyorum sonra arabasına biniyoruz baya çelik zırhlı güvenlikli bir uzun minibüs tarzında araba annemlerin mahallesine gidiyiruz beraber beni eve bırakıyor arabadan iniyor ama o zmada genç yakışıklı benden daha küçük bir adam oluyor ama çok seviyorum onu öyle hissediyorum.bu arada evliyim kadinim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Üzüntülerin ve kederlerin geçmesine, ekonomik durumunuzun zamanla düzelmesine, beklenmedik haberler alarak şaşıracağınıza işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Girişeceğiniz yeni işlerde yakın arkadaşlarınızdan yardım alacağınıza, hiç beklenmedik anlarda haberleri alacağınıza işarettir…

 3. rüyamda bilmediğim bi sevgilim varmış. oğlan etrafımda dolanıyor hep. o ayakta dimdik dururken arkamdan yaslandı. annem de bu oğlanı beğenmedim boşver diyordu. ben de iyi biri anne diyordum. (normal hayatta da sevgilim var ama rüyamda gördüğüm başka biriydi).

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İş hayatınızda büyük bir fırsatın yakalanacağına, ziyafete davet edileceğinize, hayatınızda çok başarılar kazanılacağına işarettir…

 4. Rüyamda daha önce bana aşk itirafı eden tanıdığım bir erkekle muhabbet ediyordum (gerçekte sevgilisi var) ve daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım biri ile de muhabbet ediyordum çok samimi bir şekilde daha sonra üçümüz bir yolda yürüyorduk ben ortalarındaydım.

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kazanacağınız parayla iyice güçleneceğinize, her yerde mutluluk ve itibar kazanacağınıza, güçlükleri kolay yenmeye işarettir…

 5. Merhabalar,rüyamda otobüste gidiyordum karşımda genç erkek oturuyordu astsubaydı ve bana bakıp gülüyordu benden hoşlanmıştı,bense bu durumdan hiç memnun değildim sonra bana diyor ki bana numaranı ver ordan konuşalım,bende ona kızıyorum ve diyorum ki sana numaramı veremem otobüsten iniyorum.Tabiri nedir? Teşekkürler

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Rızkınızın ve şanınızın yüceleceğine, durumunuzun iyi olmasına, bolluğa ve berekete erişmeye, güzel ve huzurlu haber almaya işarettir…

  • Zara Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizin düzgün ve kazançlı olacağına, bilginizin ve malınızın artmasına, sırları keşfetmeye, şaşırılacak haberler almaya işarettir…

 6. Rüyamda sevdiğim erkeğin çalıştığı iş yerine gidip çalışmak istiyorum ablam bana bi şeyler söylüyor parfümünü kokladığını ve orda çalışan bir kızın bahsini getirdi (uyandığımda hatırlıyordum şu an hatırlamıyorum ) güzel bir elbise giymek istiyorum kendimi iş yerinin kapısından içeri girerken görüyorum orda çalışanların çoğu kadın hepsi yemek masalarına oturmuş yemek yiyordu bir kadın bana da uzattı almadım üç çeşit yemek vardı ,burası küçükmüş diyorum ,sevdiğim kişiye bakınıyorum insanların arasında boş bir masada oturmuş 6 erkek görüyorum ,bi ara kendimi pijamayla bir arada kahverengi elbisemle görüyorum annem de ordaydı galiba oda çalışıyordu bir çalışmayın dedi annem, sevdiğim de masada oturan 6 erkekten biri mi diye bakındım çıkaramadım

  Reply
  • Mercan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kazandığınız ya da kazanacağınız parayla iyice güçleneceğinize, itibar kazanmaya, doğru hedeflere ulaşmaya işarettir…

 7. Merhaba hocam ben normalde kızım fakat rüyamda erkek olduğumu gördüm ve sarışın çok güzel kızla sevgili olduğumuzu ve öpüştüğümüzü gördüm. Daha sonra kız kayboldu ve polisler geldi polislerden kaçtığımı gördüm.

  Reply
  • Funda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başkanlığa seçilmeye, mutluluk gözyaşı dökmeye, zor günleri aşmaya, rahat hayhata kavuşmaya, iyi işler yapacağınıza işarettir…

Leave a Comment