Rüyada Doğum Görmek, Dogum Yapmak, Yaptığını Gormek

Rüyada doğum görmek veya rüyada doğum yapmak, doğurmak ne anlama gelir diye merak eden ziyaretçilerimize en kapsamlı rüya analizini hazırlamış bulunuyoruz. Doğum hakkında hazırladığımız bu yazıyı islami rüya tabirleri, dini ve diyanet rüya tabirleri perspektifiyle oluşturuldu. Eğer rüyanızı bu sayfada bulamazsanız lütfen sitenin arama kısmında arayın veya yorum kısmına yazın biz rüyanızın anlamını yazalım.

Rüyada Doğum Görmek – İslami Rüya Tabirleri

Rüyada bir doğum evinde bulunduğunuzu ve bazı çocukların dünyaya geldiklerini görmeniz, yeni yeni atılımlara gireceğinize ve iş ve kazancınızı artırmak ve geliştirmek için bir takım teşebbüslere giriştiğinize, bazı iş adamları ile temaslar kurarak yeni iş sahaları aradığınıza yorumlanır. Dogum gormek, yakınlarda hayırlı bir haber alarak sevineceğiniz anlamına ge­lir.

 • Rüyada kız doğurduğunu gören: büyük hayra nail olur.
 • Erkek çocuk doğurmak: şiddetli bir üzün­tüye delildir.
 • Ağzından çocuk doğuran: vefat eder. Bir görüşe göre rüya sahibi, birisi için iyi konuşur.
 • Erkeğin çocuk do­ğurması: büyük ama geçici bir sıkıntıdır.
 • Doğurduğu kız çocuğunun hemen konuştuğunu gören: kadın, ileride kav- miriin efendisi olacak bir evlada kavuşur.
 • Hamile ol­madığı halde, çocuk doğurduğunu gören: kadının kocası zengin olur.
 • Karısının erkek çocuk doğurduğunu görenin: rüyası büyük hayırdır.
 • Kendinizi görürseniz: Kısa bir zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Ölü doğanı görmek: Arkadaşlarınızdan bi­rinin ölüm haberini alacağınıza işarettir.
 • Ağzından doğum yapmak: Do­ğuranın öleceği anlamına gelir.
 • Kendinizi doğururken görmek: Kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Bir kızın çocuk doğur­ması: Bir mahkemeniz varsa kazanacağınız anlamına gelir.
 • Bir erkeğin çocuk doğurması: Kötü sözler işiteceğinize ve tehlikeli bir duruma işarettir.
 • Doğum sancısı çekmek: Keder ve ümitsizlik anlamına gelir.
 • Doğum sı­rasında ölmek: Sağlıklı uzun bir yaşama işarettir.
 • İkiz doğum: Çok zen­gin olmak anlamına gelir.
 • Erkek kendisinin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur.
 • Karısının erkek çocuk doğur­duğunu görmek: Kız çocuğu olur; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur.
 • Karısının ölü doğum yaptığını gör­mek: Ölüme, ya da karısının rahatsızlığına işarettir.
 • Kadın gebe olmadığı halde doğum yaparsa: Kocasının umulmadık bir zamanda paraya kavuşaca­ğına işarettir.
 • Zor doğum görmek: Sizi çekemeyenlerin perişan olacağına işarettir.
 • Doğum esnasında ebe görmek: Lafını bilmez birisiyle ortaklık anlamına gelir.
 • Doğum sırasında doktor görmek: Erkeğin ya da erkek ev­ladın yapacağı işlerde başarılı olamayacağına ve başkalarının yardımına ihti­yaç duyacakları anlamına gelir.
 • Doğum sırasında hastalanmak: Uzun ya­şantınız boyunca hastalanmayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Doğum Yapmak – Doğurmak

Rüyada erkek çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder. Bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, hayra işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu gören, şiddetli keder ve sıkıntıya uğrar. Yahut fena bir söz duyar.

Rüyada çocuk doğurmak veya çocuk doğuran birini görmek; alacağınız bir haberin sizi sevindireceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine işarettir.

 • Erkek bir kimsenin rüyada çocuk doğurmasını görmesi, o kişinin ağır ve başaramayacağı bir iş yükleneceğine işaret sayılır. Ama bir görüşe göre ise, bu rüya, fena huylu bir eşten kurtulmaya işarettir.
 • Bir kadın rüyasında erkek bir çocuk doğurduğunu ve bu çocuğun hemen konuştuğunu görse, o kişinin mutlu bir ömür süreceğine hükmedilir.
 • Eğer bir kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğun hemen konuştuğunu görürse, rüyayı görenin bir çocuğa daha sahip olacağına işaret eder

Rüyada Doğum Yaptığını Görmek

Rüyada doğum yaptığını görmek, hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder.

Doğum yaptigini gormek, müjdedir. Kimi zaman, yeni bir iş, kurmaya, yenilikler yapmaya ya da sevinçli bir haberin geleceğine yorumlanır. Kimi zaman da, kısmeti, bereketi, veya ağır bir yükü işaret eder. Doğurmak da, rüyayı gören için yaklaşık aynı şeyleri çağrıştırır.

Evli bir kadın hamile olmadığı halde bir çocuk doğurduğunu görse, o kimsenin alacağı müjdeli bir haberle sevineceğine hükmedilir. Eğer hamile bir kadın rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu görse, rüyayı görenin bir kız evlat doğuracağına işaret sayılır. Şayet bir kız çocuğu doğurduğunu görürse, o kişinin bütün üzüntülerinden kurtulacağına işaret eder. Bazı yorumcular erkek çocuk rüyayı gören için üzüntüdür demişlerdir.

Rüyada Doğum Yapan Görmek

Rüyada doğum yapan görmek, eğer halktan biriyseniz, doğum görmeniz, dostlarınızın sizi aranılır ve sevilir bir kimse olarak tanıdıklarına; ev kadını iseniz komşularınız arasında sevilen ve sayılan bir kimse olduğunuza delâlet eder. Karısının erkek çocuk doğurduğunu görmek, eğer hamile ise kız çocuğu doğuracağına, eğer değilse, keder ve sıkıntıya uğrayıp, sonra bundan kurtulmaya; karısının kız doğurduğunu görmek, erkek çocuk doğuracağına delâlet eder.

Ruyada Ebe, Hemşire veya Doktorun Doğum Yaptırması

Ebe ve doğum görmek hayırdır. Genç ebe görmek, orta yaşlı ebe görmekten hayırlıdır. Yaşlı ve çirkin ebe görmede hayır yok­tur. Bazı rüya tabircileri, ebe ve doğum, hamile kadını ıstıraptan kurtardı­ğı için hayırsever, cömert, yiğit kimseyle tabir olunur, demişlerdir.

Evine bir ebenin geldiğini görmek hayırsever bir insandan iyilik gör­meye, bir ebeyi çağırdığını görmek yiğit bir kimseden yardım isteğinde bu­lunmaya, çağırdığı ebenin geldiğini görmek isteğinin yerine geleceğine; bir ebeyle dost olmak saygın bir kimseye yakın ve dost olup ondan iyilik görmeye, ebeyle bozuştuğunu görmek saygın bir insanın nefret ve düş­manlığını kazanmaya, delalet eder.

Ebeyi mütebessim ve güler yüzlü görmek saygıdeğer ve iyiliksever bi­rinin kendi rıza ve isteğiyle yardım ve iyiliğini görmeye, ebeyi asık yüzlü ve dargınca görmek saygıdeğer ve yardımsever birinin kendisine karşı yü­zünü ekşiteceğine işaret eder.

Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir?

Rüyada bebek görmek kız ve erkek ya da emzirirken mi görmenize göre değişir. Genelde erkek bebek rüyada görmek hayırlı bir haberin geleceği anlamını taşır. Kız bebekler için de hem olumlu hem olumsuz tabirler yer alsa da daha çok bolluk bereketli günlerin habercisidir. Rüyanızda gördüğünüz bebeğin aşağıda size uyan tam olarak hangisiyse onu okuyup tabirini öğrenebilirsiniz.

Rüyada Doğum Yapan Görmek
Rüyada Doğum Yapan Görmek

Ruyada Doğum Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada doğum yapan bir kadın görmek,yaşamda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna işaret ettiği gibi, günlük yaşantımızı değiştirecek yeni bir iş, proje ya da ilişkinin de habercisi ola­bilir.

Diyanet Ruya Tabirleri: Ruyada Dogum

Rüyada görülen doğum olayı, müjdedir. Kimi zaman, yeni bir iş, kurmaya, yenilikler yapmaya ya da sevinçli bir haberin geleceğine yorum­lanır. Kimi zaman da, kısmeti, bereketi işaret eder. Doğurmak da, rüyayı gören için yaklaşık aynı şeyleri çağrıştırır.

Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri
Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri

Ruyada Doğum Gormenin 1001 Ruya Tabiri

 1. Mahkum bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu görse, o kişinin kurtulacağına yorumlanır.
 2. Rüyada doğurmak, kişinin sıkıntıdan ve hastalıklardan kurtulacağına işaret eder. Bazen da rahatlığa, kederden kurtulmaya ve borçtan kurtulmaya yorumlanır.
 3. Rüyada hamile olduğunu gören kimse üzülür. Ama doğurduğunu görse sevinir.
 4. Hasta olan bir kimsenin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, rüya sahibinin öleceğine işaret eder.
 5. Eğer yoksul bir kimse rüyada doğurduğunu görürse, o kişinin zengin olacağına hükmedilir.
 6. Zengin bir kimsenin doğurduğunu görmesi ise, o kişinin yoksullaşacağına işaretir.
 7. Bekar bir kimsenin bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin evleneceğini gösterir.
 8. Değişik kesimdeki kimselerin bu tür rüyayı görmesi de, o kişilerin hastalanacağına işaret sayılır.
 9. Hasta bir kimse rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görse, o kişinin öleceğine hükmedilir.
 10. Eğer rüyayı yoksul bir kimse görse, o kişinin rızkının devlet kapısında olduğuna yorumlanır.
 11. Zengin bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, o kişinin zevk ve eğlence yüzünden servetini kaybedeceğine işaret sayılır.
 12. Bir kadının bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin kısır olacağına işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


205 thoughts on “Rüyada Doğum Görmek, Dogum Yapmak, Yaptığını Gormek”

 1. Hamile olduğumu ve sezaryen olcağımı , sonra kıları almasını gerekiyor ama bir türlü temizlenemedim kalabalık etrafım. Banyoya girmedim birtürlü sonra uyandım

  Reply
 2. Rüyamda hamile ve hastanede yatiyrm. Ebe geliyr ve doğumun başlamak üzere olduğunu söylüyor ama güler yüzlü biri. Ben çok mutlu hissediyorum. Eşim ve çocuklarım hastaneye ziyarete gelmişler. Bebeğin doğumunu görmedim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Sizi çekemeyenlere güzel bir ders vereceğinize, çok yakında düzensiz yaşantıdan kurtulup mutlu bir hayat süreceğinize işarettir…

 3. Rüyamda hiç tanımadığım birinin bir bayan dr tarafından doğum yaptırıldığını gördüm doğum sandalye de oturarak gerçekleşiyordu doğum anı ve bebeğin dünyaya gelmesini çok net bir şekilde gördüm hayırdır inşallah rüyamın yorumu nedir teşekkürler

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Her alanda itibarlı birisinden yardım göreceğinize, pek ve çok yakında sıkıntılarınızın ve dertlerinizin sona ereceğine işarettir…

 4. Merhaba ben rüyamda hamileyim kendim doğum yaptım bir oğlum oldu bekarım ama rüyamda evliyim ailemin haberi yok bebeği alıp gidiyorum hem evli olduğumu hem çocuğumu gösteriyorum anneme mutlu oluyor

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Sıkıntılı durumunuzdan bir dostunuzun yardımları sayesinde kurtulacağınıza, yakın bir zamanda başarıları yakalamaya işarettir…

 5. selamun aleyküm
  ben bekar 22 yaşında bir genç kızım.
  rüyamda normal doğum yaptığımı bir kız çocuğu dünyaya getirdiğimi gördüm.ancak doğumdan sonra bebeğin eşini doguramadigimi gördüm .
  bu arada evde doğum yaptığımı ve çevremde teyzelerimin yengelerimin olduğunu gördüm.daha sonra yengeme bebegimin eşini de doğurtmasını soyledim.dogup doğmadığını hatırlamıyorum
  bi ara kızımla oyun oynadigimi gördüm ama yeni dogmus bebek gibi değildi büyümüştü sacları simsiyahtı.bende içimden babası nerde acaba niye gelmedi diye düşünüyordum.hocam rüyada babası nerde diye düşünürken tam istediğim gibi biriyle istediğim gibi bir evlilik yaptığımı hissediyordum.acaba yorumu nedir hicam??

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Eli sıkı birisinden size bol paraların geleceğine, ithalat ve ihracat işiyle uğraşacağınıza, işlerinizin güzelliklerle yakında açılmasına işarettir…

 6. Selam aleyküm hocam bu gece rüyamda ben hamile dim ve doğum yapacak tim evimde bir odanın içinde dim ve kayanama bana ebe olurdum ve odanın içinde eşim vardi bir de kayinim vardi ben diyordum ki yakınmı çık si ve o çıkıyordu ben doğuyor dum ve bir oğlum oluyor du ve çok güzel di

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Çevrenizde saygınlığınızın artacağına, çalışmalarınız sayesinde başarılarınızın her geçen gün daha fazlasıyla artacağına işarettir…

 7. Asansörle ciktigim binada kapiyi acar açmaz bir dogum odasinda buluyorum kendimi tesetturlu bir bayan cok asiri kilolu olup hem karni hem arkasi cok buyuk ve dogum yapiyor ama hicbir yeri acik degil. Dogum ebesi yere çökmus bir sekilde doguma yardimci oluyor. Bir anda bir bebek cikiyor fakat bebegin ayaklari takili kalmis sadece kafasi ve gövdesi disinda ve bebegin üzeri giyili. Cok tatli ve guzel bir kiz cocugu. Kendisine yardimci olmaya calisiyorum. Simdiden tesekkurler

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Sıkıntılardan kurtulmaya, herşeyinize çekidüzen vermeniz ve kararlar alırken daha çok dikkatli olmanız gerektiğine işarettir…

 8. Annem kolundan rahatsız normalde bir ameliyat daha geçirecek. Yaşı 63 rüyamda bugün onu doğuma alırken gördüm ve mahrem yerini açıyordu ve önce ağzına bir şey koyuyorlardı bağarıyordu biraz. Sonra mahrem yerini açmaya çalışıyorlardı çocuk gelsin diye. Ondan önce de başka bir kadını doğuma almışlardı. Ama doğum yapmadı sadece doğurmaya çalışıyordu anlamını yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hayatınız başarılarla dolu olacağından mutluluğunuzun daha’da artacağına, sıkıntılı durumlardan huzurla kurtulmaya işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Anlamdadır : İnsanlarla uyum içinde hoş sohbet olmaya, dünya işlerini kafaya takmamaya, hayatınızı huzur içinde yaşamaya işarettir…

 9. Hocam hayırlı günler. Rüyamda hamileyim doğum yapıyorum ama bebek karnımdan çıkıyor kız bebek kıyafetleri ile doğuyor pamuk gibi yüzü var hemen emziriryorum onu alıp

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Anlamdadır : Politik görüşlerinizde değişiklik olacağına, insanlara karşı davranışlarınızı tamamen hemen değiştirmeniz gerektiğine işarettir…

Leave a Comment