Rüyada Doğum Görmek, Dogum Yapmak, Yaptığını Gormek

Rüyada doğum görmek veya rüyada doğum yapmak, doğurmak ne anlama gelir diye merak eden ziyaretçilerimize en kapsamlı rüya analizini hazırlamış bulunuyoruz. Doğum hakkında hazırladığımız bu yazıyı islami rüya tabirleri, dini ve diyanet rüya tabirleri perspektifiyle oluşturuldu. Eğer rüyanızı bu sayfada bulamazsanız lütfen sitenin arama kısmında arayın veya yorum kısmına yazın biz rüyanızın anlamını yazalım.

Rüyada Doğum Görmek – İslami Rüya Tabirleri

Rüyada bir doğum evinde bulunduğunuzu ve bazı çocukların dünyaya geldiklerini görmeniz, yeni yeni atılımlara gireceğinize ve iş ve kazancınızı artırmak ve geliştirmek için bir takım teşebbüslere giriştiğinize, bazı iş adamları ile temaslar kurarak yeni iş sahaları aradığınıza yorumlanır. Dogum gormek, yakınlarda hayırlı bir haber alarak sevineceğiniz anlamına ge­lir.

 • Rüyada kız doğurduğunu gören: büyük hayra nail olur.
 • Erkek çocuk doğurmak: şiddetli bir üzün­tüye delildir.
 • Ağzından çocuk doğuran: vefat eder. Bir görüşe göre rüya sahibi, birisi için iyi konuşur.
 • Erkeğin çocuk do­ğurması: büyük ama geçici bir sıkıntıdır.
 • Doğurduğu kız çocuğunun hemen konuştuğunu gören: kadın, ileride kav- miriin efendisi olacak bir evlada kavuşur.
 • Hamile ol­madığı halde, çocuk doğurduğunu gören: kadının kocası zengin olur.
 • Karısının erkek çocuk doğurduğunu görenin: rüyası büyük hayırdır.
 • Kendinizi görürseniz: Kısa bir zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Ölü doğanı görmek: Arkadaşlarınızdan bi­rinin ölüm haberini alacağınıza işarettir.
 • Ağzından doğum yapmak: Do­ğuranın öleceği anlamına gelir.
 • Kendinizi doğururken görmek: Kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Bir kızın çocuk doğur­ması: Bir mahkemeniz varsa kazanacağınız anlamına gelir.
 • Bir erkeğin çocuk doğurması: Kötü sözler işiteceğinize ve tehlikeli bir duruma işarettir.
 • Doğum sancısı çekmek: Keder ve ümitsizlik anlamına gelir.
 • Doğum sı­rasında ölmek: Sağlıklı uzun bir yaşama işarettir.
 • İkiz doğum: Çok zen­gin olmak anlamına gelir.
 • Erkek kendisinin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur.
 • Karısının erkek çocuk doğur­duğunu görmek: Kız çocuğu olur; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur.
 • Karısının ölü doğum yaptığını gör­mek: Ölüme, ya da karısının rahatsızlığına işarettir.
 • Kadın gebe olmadığı halde doğum yaparsa: Kocasının umulmadık bir zamanda paraya kavuşaca­ğına işarettir.
 • Zor doğum görmek: Sizi çekemeyenlerin perişan olacağına işarettir.
 • Doğum esnasında ebe görmek: Lafını bilmez birisiyle ortaklık anlamına gelir.
 • Doğum sırasında doktor görmek: Erkeğin ya da erkek ev­ladın yapacağı işlerde başarılı olamayacağına ve başkalarının yardımına ihti­yaç duyacakları anlamına gelir.
 • Doğum sırasında hastalanmak: Uzun ya­şantınız boyunca hastalanmayacağınız anlamına gelir.

Rüyada Doğum Yapmak – Doğurmak

Rüyada erkek çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder. Bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, hayra işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu gören, şiddetli keder ve sıkıntıya uğrar. Yahut fena bir söz duyar.

Rüyada çocuk doğurmak veya çocuk doğuran birini görmek; alacağınız bir haberin sizi sevindireceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine işarettir.

 • Erkek bir kimsenin rüyada çocuk doğurmasını görmesi, o kişinin ağır ve başaramayacağı bir iş yükleneceğine işaret sayılır. Ama bir görüşe göre ise, bu rüya, fena huylu bir eşten kurtulmaya işarettir.
 • Bir kadın rüyasında erkek bir çocuk doğurduğunu ve bu çocuğun hemen konuştuğunu görse, o kişinin mutlu bir ömür süreceğine hükmedilir.
 • Eğer bir kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğun hemen konuştuğunu görürse, rüyayı görenin bir çocuğa daha sahip olacağına işaret eder

Rüyada Doğum Yaptığını Görmek

Rüyada doğum yaptığını görmek, hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder.

Doğum yaptigini gormek, müjdedir. Kimi zaman, yeni bir iş, kurmaya, yenilikler yapmaya ya da sevinçli bir haberin geleceğine yorumlanır. Kimi zaman da, kısmeti, bereketi, veya ağır bir yükü işaret eder. Doğurmak da, rüyayı gören için yaklaşık aynı şeyleri çağrıştırır.

Evli bir kadın hamile olmadığı halde bir çocuk doğurduğunu görse, o kimsenin alacağı müjdeli bir haberle sevineceğine hükmedilir. Eğer hamile bir kadın rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu görse, rüyayı görenin bir kız evlat doğuracağına işaret sayılır. Şayet bir kız çocuğu doğurduğunu görürse, o kişinin bütün üzüntülerinden kurtulacağına işaret eder. Bazı yorumcular erkek çocuk rüyayı gören için üzüntüdür demişlerdir.

Rüyada Doğum Yapan Görmek

Rüyada doğum yapan görmek, eğer halktan biriyseniz, doğum görmeniz, dostlarınızın sizi aranılır ve sevilir bir kimse olarak tanıdıklarına; ev kadını iseniz komşularınız arasında sevilen ve sayılan bir kimse olduğunuza delâlet eder. Karısının erkek çocuk doğurduğunu görmek, eğer hamile ise kız çocuğu doğuracağına, eğer değilse, keder ve sıkıntıya uğrayıp, sonra bundan kurtulmaya; karısının kız doğurduğunu görmek, erkek çocuk doğuracağına delâlet eder.

Ruyada Ebe, Hemşire veya Doktorun Doğum Yaptırması

Ebe ve doğum görmek hayırdır. Genç ebe görmek, orta yaşlı ebe görmekten hayırlıdır. Yaşlı ve çirkin ebe görmede hayır yok­tur. Bazı rüya tabircileri, ebe ve doğum, hamile kadını ıstıraptan kurtardı­ğı için hayırsever, cömert, yiğit kimseyle tabir olunur, demişlerdir.

Evine bir ebenin geldiğini görmek hayırsever bir insandan iyilik gör­meye, bir ebeyi çağırdığını görmek yiğit bir kimseden yardım isteğinde bu­lunmaya, çağırdığı ebenin geldiğini görmek isteğinin yerine geleceğine; bir ebeyle dost olmak saygın bir kimseye yakın ve dost olup ondan iyilik görmeye, ebeyle bozuştuğunu görmek saygın bir insanın nefret ve düş­manlığını kazanmaya, delalet eder.

Ebeyi mütebessim ve güler yüzlü görmek saygıdeğer ve iyiliksever bi­rinin kendi rıza ve isteğiyle yardım ve iyiliğini görmeye, ebeyi asık yüzlü ve dargınca görmek saygıdeğer ve yardımsever birinin kendisine karşı yü­zünü ekşiteceğine işaret eder.

Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir?

Rüyada bebek görmek kız ve erkek ya da emzirirken mi görmenize göre değişir. Genelde erkek bebek rüyada görmek hayırlı bir haberin geleceği anlamını taşır. Kız bebekler için de hem olumlu hem olumsuz tabirler yer alsa da daha çok bolluk bereketli günlerin habercisidir. Rüyanızda gördüğünüz bebeğin aşağıda size uyan tam olarak hangisiyse onu okuyup tabirini öğrenebilirsiniz.

Rüyada Doğum Yapan Görmek

Ruyada Doğum Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada doğum yapan bir kadın görmek,yaşamda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna işaret ettiği gibi, günlük yaşantımızı değiştirecek yeni bir iş, proje ya da ilişkinin de habercisi ola­bilir.

Diyanet Ruya Tabirleri: Ruyada Dogum

Rüyada görülen doğum olayı, müjdedir. Kimi zaman, yeni bir iş, kurmaya, yenilikler yapmaya ya da sevinçli bir haberin geleceğine yorum­lanır. Kimi zaman da, kısmeti, bereketi işaret eder. Doğurmak da, rüyayı gören için yaklaşık aynı şeyleri çağrıştırır.

Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri

Ruyada Doğum Gormenin 1001 Ruya Tabiri

 1. Mahkum bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu görse, o kişinin kurtulacağına yorumlanır.
 2. Rüyada doğurmak, kişinin sıkıntıdan ve hastalıklardan kurtulacağına işaret eder. Bazen da rahatlığa, kederden kurtulmaya ve borçtan kurtulmaya yorumlanır.
 3. Rüyada hamile olduğunu gören kimse üzülür. Ama doğurduğunu görse sevinir.
 4. Hasta olan bir kimsenin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, rüya sahibinin öleceğine işaret eder.
 5. Eğer yoksul bir kimse rüyada doğurduğunu görürse, o kişinin zengin olacağına hükmedilir.
 6. Zengin bir kimsenin doğurduğunu görmesi ise, o kişinin yoksullaşacağına işaretir.
 7. Bekar bir kimsenin bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin evleneceğini gösterir.
 8. Değişik kesimdeki kimselerin bu tür rüyayı görmesi de, o kişilerin hastalanacağına işaret sayılır.
 9. Hasta bir kimse rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görse, o kişinin öleceğine hükmedilir.
 10. Eğer rüyayı yoksul bir kimse görse, o kişinin rızkının devlet kapısında olduğuna yorumlanır.
 11. Zengin bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, o kişinin zevk ve eğlence yüzünden servetini kaybedeceğine işaret sayılır.
 12. Bir kadının bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin kısır olacağına işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Doğum Görmek, Dogum Yapmak, Yaptığını Gormek konusunda 173 mesaj

 1. Merhaba
  Rüyamda kardeşim doğum yapıyordu evdeydik,doğumunu annem yaptırıyordu .sonra abimin yatağında eşiyle uyuduğunu gördüm yeğenim normalde 7 yaşında ama bebek olmuş tekrar benle konuşuyordu .birde yatakta yüzü örtülmüş ayrı bir bebek vardı.yegenime bu kim diyordum kardeşim dedi o uyusun biz gidelim dedi.yegenimi alıp odadan çıkıyordum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Melek Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bolluk ve berekete erişeceğinize, işlerizde başarılar sağlamaya, uzun yolculuğa çıkmaya, makamlara çıkılacağına işarettir…

 2. Merhaba, rüyamda 60 yaşında olan annemi banyoda gözümün önünde doğum yaparken gördüm.sonra bebeği kundak yaptı bir yatağın içine yatırdı. ben diyorum oan kendi kendime bu yaşındaki kadın nasıl doğum yapar yapmasını geçtim kendi kendine nasıl doğurur. Cinsiyetini bilmiyorum ama çok tatlı ay gibi yüzü vardı bebeğin rüyamı yorumlarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim hayırlı günleriniz olsun.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   ilknur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayırlı bir iş yaparak manevi kazanç sağlanacağına, geçiminizi temin edeceğinize, insanlar arasında hayırla anılacağınıza işarettir…

 3. Merhaba, rüyamda annemin bana doğum yaptırdığını gördüm. Ama suyum geliyor ve kanda vardı. Detaylı sekilde gördüm. Zorlu bir doğum oluyordu. Benim için rüyayı tahlil ederseniz sevinirim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Eslem Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Üzüntünün ve kederin gitmesine, uzun ömürlü olmaya, karışık işlerinizin düzeleceğine, rızkınızın daha çok bollaşacağına işarettir…

 4. Hocam hayırlı günler hayırlı ramazanlarınız olsun ben bugün rüyamda 7 aylık Doğum yapmışım çocuğu doğar doğmaz kayınvalideme bırakıp eşimle çıkıp gidiyorum benim önemli işlerim var onları halledince gelip alırım çocuğu diyorum kayınvalideme aradan sanki çok uzun zaman geçmiş gibi hissediyorum diyorum çocuk orda açlıktan ölecek yeni doğmuş çocuğu emzirmeden niye bıraktım keşke yanıma alsaydım onuda diyorum ve tekrar dönüyorum kayınvalideme çocuğum nerde getirin emzireyim acıkmıştır diyorum alıyorum emziriyorum sağ göğsümle şimdiden teşekkürler hocam

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sibel Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Dostlarınızın olacağına, işlerinizde yavaş yavaş başarıya ulaşacağınıza, yakında şöhret sahibi olmaya, güzel haberlere işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!