Rüyada Mektup Görmek, Almak Okumak Ne Demek? Diyanet Rüya Tabirleri

Ruyada Mektup Gormek-Almak Okumak yazmak Ne Demek-Diyanet Ruya Tabirleri-islami-dini-ruya yorumu-1001ruyatabiri
Ruyada Mektup Gormek-Almak Okumak yazmak Ne Demek-Diyanet Ruya Tabirleri-islami-dini-ruya yorumu-1001ruyatabiri

Mektup gormek veya rüyada postacıdan bir mektup aldığınızı görmek, bir sevdiğinize mektup yazacağınıza, erkekler için, bu rüya makamında yükseleceğine, kazancının artacağına, çalışan kadınlar için, ev işlerinde ve iş yerinde iyi huylu olarak tanınıp sevileceğine İşaret olarak kabul olunur. Genel olarak iletişimi ve sağlıklı haberleşmeyi simgele­yen mektup, başka insanlarla ilgili duygu, düşünce ve sezgilerimizden de izler taşıyabilir. Rüyada birinden mektup aldığımızı görüyorsak, o kişinin sağlık durumuyla ilgili endişelerimizi dile getirmiş olabileceğimiz gibi, ona duyduğumuz sevgi ve ilgiyi de vurgulamış olmamız mümkündür.

Rüyada Mektup Görmek

Rüyada görülen mektup: muradın kabulüne, işleri tamamlamaya işaret eder. Rüyada güzel yazılı bir mektup görmek, güzel ve müjdeli bir habere işaret eder. Rüyada görülen mektup, müjdeli bir habere, rızka, arzuların yerine gelmesine ve korkulan şeylerden emin olmaya işaret eder.

 • Mektup verilmek: Kendisine bir mektup verildiğini gören kimse, o sırada neye muhtaçsa ona kavuşur.
 • Rüya­da birine mektup yollamaksa, o insanla ilgili önem­li bilgilere sahip olduğumuz anlamına gelir; o kadar ki, bu bilgile­ri onunla da paylaşmak ve onu haberdar etmek istiyor olabiliriz.
 • Bir diğer yoruma göre birine mektup yollamak, en kısa sürede o insanla görüşme isteğimizi ifade eder.
 • Zarfı açılmamış, kapalı bir mektup, henüz farkına varmadığımız duygu ve düşüncelerimizi simgeler.

Mektup Almak, Vermek Mektup Gelmesi Ne Demek?

Bir mektubun kendisine verildiğini görmek, maddi ve manevi yönden kuvvetlenmeye işaret eder. Mektup aldığını görmek, genel­likle kişinin halihazırdaki yaşam biçimiyle ilgili, dikkat edilmesi gereken bir durumun habercisi olarak yorumlanır. Rüyada başkasına mektup gönderdiğini veya başkasından mektup gelmesi görmek, büyük bir makama alâmettir. Mektupta iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak gibi iyi şeyler varsa kadir kıymetin yüksekliğine ve ihtiyaçların karşılanmasına alâmettir.

Mektup Okumak Ne Anlama Gelir?

Mektup Okumak: Rüyada bir kitap ya da dergi okumak, bilgi ve enformas­yona ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Bir mektup okumaksa, her­hangi bir konuda haber alma ihtiyacı içinde olduğunuzu vurgu­lar. Bir belgeyi, listeyi ya da çizelgede yer alanları okumak, yaşamı­nızdaki düzensizliğe bir çözüm bulma isteğinde olduğunuzu ifa­de eder.

Mektup Yazmak Nedir?

Rüyada mektup yazmak veya bir mektubu tamamladığını gören kimse, işinde sonuca ulaşır, ihtiyacı görülür. Yazdığı mektubu bitirememek, tersi ile yorumlanır. Rüyada belli belirsiz ve okunması güç el yazısı görmek; sizden emir ve yönetim alması dereken kimselere meramınızı yeteri kadar anlatamadığınıza; bir duvarda veya bir tahtada el yazısı ile yazılmış yazılar görmek; hayatınızda büyük bir değişiklik olacağına işarettir.

Rüyada Zarf Görmek

Rüyada mektup zarfı görmek, önemli bir sırrı öğrenmeye, herhangi bir evrakı koymak için büyük boyda bir zarf görmek, üstünlük ve öncülük anlamına gelir. Rüyada zarf görmek, arzu ettiği şeye ulaşmaya veya faydalı ilme işaret eder.

Rüyada Pul Görmek

Çoğunlukla maddi değerleri, sık sık da parayı simgeleyen pul, bir mektup zarfına yapışık ve üzeri damgalı olduğunda, resmi bir makamdan alınan onayı ve güçlü binlerinden size yönelen mad­di desteği ifade eder. Bir pul defterindeki koleksiyonunuzsa, biri­kimlerinizin ifadesidir.

Rüyada Postacı Görmek

Rüyada postacıyı görmek, yolculuğa, müjdeli bir habere veya hayra çalışan bir kimseyle tabir olunur. Rüyada görülen postacı, iyi habere ve sevgiliden gelecek mektupa işarettir. Rüyada postacıdan bir mektup aldığınızı görmek, sizinle bir kimsenin şaka edeceğine, posta kutusundan bir mektup aldığınızı görmek, sevinecek bir haber alacağınıza, postacının size bu hafta mektup yok demesini işitmeniz, çok önemli bir şeyinizi kaybedeceğinize yorumlanır. Rüyada şuraya buraya haber taşıyan bir kimse ile karşılaşmak, yeni haberler ve mektuplar alacağınıza yorumlanır.

Rüyada Yazı Yazmak

Rüyasında yazı yazmak, hile ile tabir olunur. Yazı yazan kimse ise hilekâr bir kimsedir. Bazen de yazı yazmak, ele geçecek miras ile tabir olunur. Kitap yazdığını gören bir kimse, haram bir mala kavuşur. Rüyada yazı yazdığınızı görmek, hileye, yazı yazan bir kimseyi görmek, hilekâr bir kimse ile karşılaşacağınıza işaret eder. Kendi yazdığınız bir yazının kötü olduğunu görmeniz, halka hile ve dalavere yaptığını, bundan vazgeçmesi vicdanını rahatlatacağına, bir mektup yazdığını, fakat onu tamamlayamadığını gören kimse, işlerini sona erdirmemiş sayılır. Böyle biri ölürse gözü arkada kalmış demektir.

El yazısı görmek: gökte dumanla yazılmış bir yazı görmek; gerçekleşmesine dünyada hiç bir an bir olasılık bulunmayan istek ve hayallerinizden vazgeçmeniz İçin size bir uyarı olduğuna; el yazısı ile mektup limanız veya görmeniz; işlerinizde bazı değişikler yaparak herkesi şaşırtacağınıza yorumlanır.

Rüyada Kağıt, Sayfa Görmek

Rüyada boş ve temiz bir kağıt, açıklanmamış duyguları, ifa­de edilmemiş düşünceleri simgeler. Eğer böyle bir kağıda yazı ya­zıyorsanız, iletişiminizin azaldığı biri ya da birileriyle bağlantıları­nızı sağlamlaştırmanız ya da yenilemeniz gerekiyor demektir.

 • Ayrıca sessiz ve suskun kalmak yerine, kendinizi daha etkili ifade etmeye çalışmanızda yarar olduğu size anımsatılmaktadır. Rüyada kağıt gören kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.
 • Rüyada kağıt görmek, iyi insanlar için ilim sahibi olmaya, kötü insanlar için cahilliğe işarettir.
 • Rüyada bir kimsenin kağıt verdiğini görmek, o kimsenin arzularını rüya sahibine bildirmesine işarettir.
 • Rüyada yazılı bir kağıdın kendisine verildiğini görmek, bol miktarda para ile tabir olunur.

Diyanet Ruya Tbirleri: Mektup Gormek Ne Demek?

Diyanet yorumcuları der ki; rüyada bir mektup yazıp bitirdiğini görmek, başladığı işi tamamlamaya, istediği şeyin gerçekleşmesine işarettir. Rüyada yazmakta olduğu mektubu yarım bıraktığını veya tamam- layamadığını görmek, yukarıdaki yorumun tersidir. Kapalı mektup, gizli bir habere işaret eder.

 • Bir mektup aldığını görmek, hayırlı bir haber veya müjde almaya, bir göreve getirilmeye işaret eder.
 • Rüyada mektup almak, eşe ve çocuklarından iyilik görmeye, korku ve kaygılardan kurtulmaya işaret eder.
 • Rüyada güzel bir mektup yazıp bunu postaya verdiğini görmek, halktan itibar ve saygı görmeye, ihtiyaçları gidermeye işarettir.
 • Rüyada görülen mektup, gelecek bir habere çağrışım yapar. Bazen üzüntüye, kedere, hasret çekmeye işaret sayılır. Bazen da sevince, mutluluğa, müjdeye yorumlanır. Kimi zaman hastalığa, geçim zorluğuna işaret eder. Kimi zaman da zenginlik, evlilik, iyilik veya kötülük olarak tanımlanır.
 • Bir kimse rüyada bir mektup yazıp tamamladığını görse, rüya sahibinin başladığı bir işi bitireceğine işaret eder. Veya dileğine kavuşacağına yorumlanır. Eğer mektubu bitirmez, güçlük çektiğini görür ise, o kimsenin işlerinde de güçlüklerle karşılaşacağına hükmedilir.
 • Rüyada görülen mektup çoğunlukla iyiliğe yorumlanır.
 • Bir kimse rüyada aldığı mektubun zarfını kapalı görse, gelen haberin gizli olduğuna işaret eder. Eğer zarf açık ise herkesin bildiği bir haber olduğuna yorumlanır. Şayet zarfın mühürlü olduğunu görür ise, gelen haberin doğru olduğuna işarettir.

İslami Ruya Yorumu: Ruyada Mektup

Rüyasında evine postacının mektup vermesi veya postacıdan mektup alması; birisine mektup yazacağına, erkekler için makamında yükselmeye ticaret erbabı için kazancının artmasına, çalışan kadınlar için de bu rüya aynı şekilde yorumlanır.

Rüyada Maymun Görmek Ne Demek? Diyanet, İslami ve Dini Ruya Yorumu

Ruyada Maymun Gormek Ne Demek-Diyanet-islami ve Dini Ruya Yorumu-sorgulama-maymun yavrusu sevmek-1001ruyatabiri
Ruyada Maymun Gormek Ne Demek-Diyanet-islami ve Dini Ruya Yorumu-sorgulama-maymun yavrusu sevmek-1001ruyatabiri

Rüyada görülen maymun, utanmaz bir adamla tabir olunur. Genel olarak maymun görmek, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye işaret eder. Rüyada görülen maymun, günah işlemekte ısrarlı rezil bir insana işaret eder. Bazen de maymun, hastalıkla ve hilekâr bir kimse ile tabir olunur. Büyük günah işleyen kimseye de işaret vardır. Rüyada görülen maymun, zâlim, düzenbaz, her türlü fenalığı çekinmeden yapabilecek erkek veya kadındır. Bir maymuna birşeyler verdiğini gören kimse, nankör bir insana yardım eder. Rüyada maymunun üzerine bindiğini gören kimse, düşmanına galebe çalar. Maymunla savaşıp onu öldürdüğünü gören kimse hasta olur ve şifa bulur. Omuzunda maymun bulunduğunu görmek, evden çalınacak bir eşyaya işarettir

 • Maymun ısırması: Rüyasında bir maymunun kendisini ısırdığını gören kimse başka bir kimse ile düşmanlığa girişir.
 • Maymun olmak: Rüyasında maymunlaştığını gören kimse Allah’ın gazabına düçar olur.
 • Maymuna dönüşmek: Rüyasında maymuna dönüştüğünü gören kimse, zina eder.
 • Maymunla ilişkiye girmek: Rüyada maymunla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse günah işler.
 • Maymunu omuzuna almak: Rüyasında bir maymunu omuzuna aldığını gören kimse, hırsızlık eder.
 • Maymunun hediye edilmesi: Rüyasında bir maymunun kendisine hediye edildiğini gören kimse, kendisine bir düşman edinir ve fitneye karışır.
 • Maymun avlamak: Rüyasında maymun avladığını gören kimse sihir yapan kimselerle oturup kalkar.
 • Maymun eti: Maymun eti görmek, gam ve kederdir. Rüyada görülen maymun eti, hastalık ve sıkıntıya da işarettir.

Rüyada Maymun Görmek

Rüyada bir maymunla karşılaştığını görmek, birdenbire hastalanıp bir müddet yatakta kalacağına, maymunla güreştiğini veya oynaştığını görmek, çaresi olmayan bir derde uğrayacağına, maymunun yanından kaçtığını görmek, düşmanına üstün geleceğine, maymunun etini yediğini görmek, yeni bir elbise giyeceğine, maymun tarafından ısırıldığını görmek, tanımadığı bir kimse ile kavga edeceğine işarettir.

 • Maymun aynı zamanda hilekâr birisidir.
 • Başkalarını düşünmeden, onların ihtiyaç ve duy­gularını dikkate almadan, kendi istek ve gereksinimlerini kar­şılama içgüdüsünü simgeler.
 • Aynı zamanda sosyal ilişkilerde içgüdüsel bir bilgeliği de dile getiren maymun, bazen de kişi­nin kendisini aptal gibi hissettiğini gösterir.

Rüyada Maymun Yavrusu Görmek

Rüyada bir maymun yavrusu görmek, sihirbazlık yaparak veya yaptırarak para kazanacağına, maymun yavrusunun kendi omuzuna çıktığını görmek, evine bir hırsızın gireceğine işarettir. Kendisinin bir yavru maymun olduğunu görmek, İçinde doğal olmayan bazı kötü hislerin belirdiğine yorumlanır.

Rüyada Maymun Sevmek

Düşlerde maymun sevmek , genellikle sezginin ve yaratıcı güçlerin simgesi olarak görülür. Kimi zaman da, avlan­ma ya da kurban olma duygularının ve endişelerinin göster­gesidir.

Diyanet Rüya Tabirler: Ruyada Maymun Gormek

Maymun her türlü ayıbı taşıyan kimseye alâmettir. Maymun sihirbazlık yapan hilekâr adama ve hastalığa alâmettir. Maymun mağlup düşmana alâmettir. Bir maymuna bindiğini gören kimse düşmanına galip gelir. Kendisine maymun hediye edildiğini görmek düşmana karşı zafer kazanmaya alâmettir.

 • Omzunda maymun olduğunu ve onu taşıdığını gören kimse evinden hırsızları çıkarır ve bununla meşhur olur.
 • Bir kısım rüya tabirlerine göre, kimsenin maymuna sahip olması ve onu taşıması kötüdür. Maymun işlediği büyük günah sebebiyle nimeti elinden giden adama alâmettir.
 • Maymun domuz gibi düşmana, günaha ve azabı gerektiren şeylere düşmeye alâmettir. Bazen Yahudilere alâmettir.
 • Maymun eti yemek fakir düşmeye ve muhtaç olmaya alâmettir.
 • Maymun nimeti elinden alınmış, mahrum kalmış fakir adama alâmettir.
 • Maymun görmek, hilekâr, gaddar ve ahlâksız bir düşmana işaret eder.
 • Rüyada maymuna bindiğini görmek, düşmanı alt etmeye işarettir.
 • Erkek maymun, zalim ve günahkâr bir kadına; dişi maymun da, böyle bir kadına işaret eder.
 • Rüyada bir maymunla boğuşup onu yendiğini görmek, hasta olup sonra şifa bulmaya işarettir.

İslami Rüya Yorumcuları: Ruyada Maymun Gormek

Rüyada bir maymunla boğuşup ona yenildiğini görmek, yakalandığı hastalıktan iyileşememeye veya bu hastalıktan vücudunda bir iz kalmasına işaret eder. Maymun eti görmek, üzüntü ve yoksulluk; yemek ise, hastalığa işarettir.

 • Bazan rüyada maymun eti veya derisi görmek, yeni bir elbise edinmeye işaret eder.
 • Rüyada kendine bir maymun hediye edildiğini görmek, birine ihanette bulunmaya işarettir.
 • Rüyada sırtında veya omuzunda bir maymun olduğunu görmek, evden bir şey çalınmasına işarettir.
 • Rüyada kucağında maymun olduğunu görmek, birine hile yapmaya veya birinden bir şey çalmaya işarettir.

Dini Ruya Yorumu: Maymun Gormek ne Demek?

 • Rüyada görülen maymun, aşağılık, rezil, utanmaz bir kimseye çağrışım yapar. Ayrıca hilekâr, gaddar, hain ve alçak bir düşmana işaret eder. Bazen da büyük günah işlemiş bir kimse olarak tanımlanır. Kimi zaman ise, aldığı emanete hiyanet eden bir kimseye işaret sayılır.
 • Bir kimse rüyada bir maymuna bindiğini ve onu istediği yöne götürdüğünü günü görse, rüya sahibinin düşmanına karşı üstün geleceğine işaret eder. Eğer bir maymun ile güreştiğini ve sonuçta onu yendiğini görürse, o kimsenin hasta olacağına, fakat kısa bir süre sonra da iyileşeceğine hükmedilir. Şayet maymunun onu yendiğini görürse, rüya sahibinin hastalıktan kurtulamayacağına işaret sayılır.
 • Bazı yorumcular rüyada görülen maymunun erkeğini gaddar, iftiracı ve aldatan bir erkek, dişisini de aynı karakteri taşıyan bir kadın olarak tanımlamışlardır.
 • Bir kimse rüyada kendisine bir maymun hediye edildiğini görse, rüya sahibinin hırsızlık yapacağına işaret eder. Eğer yüksek bir görevde bulunuyorsa, o kimsenin rüşvet yediğine hükmedilir. Şayet sırtında veya omuzlarının üstünde bir maymun olduğunu görür ise, rüyayı görenin evine bir hırsızın gireceğine işaret sayılır veya kendisinin hırsızlık yapacağına yorumlanır.
 • İnsanın rüyasında maymun görmesi; çok ahlaksız, yani ayıbın her türlüsü kendisinde mevcut bir kimseye işarettir.
 • Bir maymunla güreşmesi ve bunda maymuna galip gelmesi; o kimsenin hastalanıp, sonunda iyi olmasına, maymuna yenilmiş ise kendisine bir hastalık erişir ki onun devası yoktur.
 • Bazen de maymun, büyük günahları işlemeye, maymuna cima, etmeye yani temasta bulunmak, onun fazlasıyla kötü işlerde bulunacağına,
 • maymunu yanından sıvışıp gittiğini görmesi; düşmanına üstün gelmesine,
 • maymun eti yiyor görmesi; yeni bir elbise giyeceğine,
 • maymunun ısırması; onun bilmediği birisiyle kavga etmesine yorulur.

Rüyada Hayvan Görmek Ne Demek?

Rüyada görülen hayvanlar, daha çok içgüdülerle ve ki­şiliğin derinliklerinde saklı niteliklerle bağlantılı düşünülür. Yavru­su olan bir hayvan görmek, anneyle ilgili nitelikleri ve annenin ken­disini temsil eder. Yavru hayvanlar, rüyayı görenin kişiliğindeki çocuksu yönlerin güçlülüğüne işaret eder.

Rüyada vahşi hayvan görmek: genellikle içinde yaşa­dığımız toplumun bize verdiği sosyal eğitime verilmiş yanıtımızdır. Vahşi hayvan tarafından saldırıya uğramak, kavgacılık, cinsel ih­tiras ve öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizin simgesidir. Bazen, sal­dırıya uğramak, diğer insanlarla olan ilişkilerimizden duyduğu­muz rahatsızlığı da dile getirebilir. Yaralı hayvan görmek, gereksiz öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizle neden olduğumuz incinmeler konusunda bizi uyarır.

 • Rüyada görülen hayvan postu, söz konusu hayvanla ilgili olduğu düşünülen niteliklerin, gücün ve bilgeliğin simgesidir.
 • Evcil hayvan görmek, başarıya ulaş­ma potansiyeline dikkat çeker. Bununla birlikte, başarı da tıpkı evcil hayvanlar gibi, ilgi ve dikkat istediği için, üzerinde çalışılan iş ya da proje sırasında gerekli ilgi ve dikkati göstermemiz gerek­tiğini bize anımsatır.
 • Rüyada bir hayvandan korkmak, arzu ve ihti­yaçlarınızdan duyduğunuz endişenin göstergesidir.
 • Bir evcil hay­van sürüsü görmekse, genellikle, kişinin kendini bir toplumsal gru­bun parçası olarak gördüğünü ve bu grubun baskılarından çekin­diğini anlatır.

Rüyada Hayvan Görmenin Geniş Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Masa Görmek Ne Demek? Diyanet İslami ve Dini Yorumu

Ruyada Masa Gormek Ne Demek-Diyanet islami ve Dini Yorumu-sorgulama-sandalye-sira-1001ruyatabiri
Ruyada Masa Gormek Ne Demek-Diyanet islami ve Dini Yorumu-sorgulama-sandalye-sira-1001ruyatabiri

Rüyada görülen masa veya üzerinde çeşitli yemekler, iştah çekici salatalar ve meyveler bulunan bir yemek masası görmek, zenginliğe, bolluğa ve refaha, boş bir masa ise, fakirliğe alamettir. Rüyada görülen üzeri dolu masa zenginliğe, boş masa fakirliğe işaret eder. Masa görmek, genel olarak çalışma ve gayrete işarettir.

Rüyada Masa Görmek Ne Demek?

Eski bir masa ya da okul sırası, içinde bulunduğumuz koşullarda, eski değer ve düşüncelerimize geri dönmemizin ya­rar sağlayabileceğini gösterir. Eğer bu, bir ofis masasıysa, günlük yaşamımızla ilgili çözüm getirmek zorunda olduğumuz küçük sorunların varlığına işaret ediyor olabilir. Demir bir ofis masası, iş yaşamına ilişkin yetkinliğimizi ve mücadele gücümüzü vurgular. Bu masanın paslı olması, yeteneklerimizi ve sahip olduğumuz po­tansiyeli tam olarak kullanmadığımızı ve ayrıca, işe ilişkin birta­kım sorunların varlığını gösterir. Söz konusu sorunlar, yaşanan ofis savaşları ve güç mücadelelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ah­şap bir masa, anılara verdiğimiz değeri ve nostaljik yönümüzü vurgular. Diğer yandan, gerçeklerden kopmamız ve işlerimizi ak­satmamız tehlikesine dikkat çeker. Düşlerimizde gördüğümüz ye­mek masası, başkalarıyla ortak deneyim ve etkinliklerimizi ve ay­rıca, sosyal ilişkilerimizin niteliğini belirtir.

Diyanet Ruya Yorumu: Masa Gormek

Eski, üzerinde bir şey bulunmayan masa görmek, fakirliğe; örtülü, gösterişli ve üzerinde bir şeyler bulunan masa, zenginliğe işaret eder. Rüyada çalışma masası görmek, kazanca işarettir. Üzerinde yemekleri hazır görmek; iştah çekici zenginliğe, refaha, üstü boş masa, fakirliğe alâmettir.

Masa Örtüsü (Sofra Örtüsü) Görmek Ne Demek?

Rüyalarımızda sofra ha­zırladığımızı görmemiz, doyurulmamış ihtiyaç ve isteklere ulaşa­bileceğimizi gösterir ve yine, sosyallikle ilintili düşünülür. Düşleri­mizde yemek yenilen bir sofrayı topladığımızı ve temizlediğimizi gör­memiz, ilişkilerimizin yol açtığı duygusal yıpranmaları onarmak ve kendi kendimizi tedavi etmek istediğimizi gösterir.

Masa örtüsü: Sergilemek ve başkalarına fark ettirmek istediği­miz kişisel niteliklerimizi ve imajımızı simgeler. Rüyada sofranızın üzerinde bir masa örtüsü görmek, pek yakında sempatik kimselerle bir masa etrafında toplanıp, neşe ile yemek yiyeceğinizi gösterir

Rüyada Masa Sandalye Görmek

Düşlerde görülen masa, sandalye veya sıra gibi şeyler; Rüyada sandalyeye oturmak, gurbette olan kimse için evine dönmekle tabir olunur. Bir muradı varsa gerçekleşir. Demir sandalye, kuvvettir. Sandalyeye oturmak, sevince ve büyük bir mertebeye erişmeye de delalettir. Rüyada görülen sandalye, zühd ve takva sahibi bir insana işaret eder. Rüyalarınızda gördüğünüz objelerin biçimleri bazen objenin kendisinden daha çok dikkat çekiyorsa, bu durumda anahtar sözcük listemizde hem objenin kendisi, hem de biçimiyle ilgili yorumları dikkate almalısınız. Sözgelimi rüyanızda yemek yediği­niz masanın yuvarlaklığı dikkatinizi çektiyse, hem “yemek”, hem “masa”, hem de “şekiller”de “çember” maddelerine bakmanız gerekir.

Rüyada Sandalye Görmek veya Sandalyede Oturmak

Rüyada rahat bir sandalyede otur duğunuzu görmek, meslek sahibi iseniz; mesleğiniz de başarılı olacağınıza, kazancınızın artacağına de lildir. Bir sandalye satın aldığınızı görmek, bugünkü görevinizden daha iyi başka bir göreve atanacağınıza işaret eder. Rüyada iskemle görmek, bir yolculuğa hazırlandığınızı ı gösterir. Rüyada görülen iskemle, kadına işaret eder. Rüyayı gören bekar bir kimse ise evlenir.

Rüyada Sıra Görmek Oturma

Düşlerde görülen sıra, bedensel sağlığın yanı sıra, korumacılık ve sadakat duygularıyla da ilişkili düşünülür.

Rüyada Ev Görmek

Rüyada ev, kişiliğimizin ve dış dünyaya karşı konumumuzun simgesidir. Rüyada görülen evin durumu ve bize yaşattığı duygular, bu konumun sağlamlığını ya da dayanıksızlığını gösterir. Yeni bir eve taşındı­ğınızı gördüyseniz, bu, var olan durumdan hoşnutsuzluğunuzu ve yenilik ihtiyacı içinde olduğunuzu anlatır. Rüyanızda kötü durumda ya da bakımsız bir evdey­seniz, içinde bulunduğunuz koşulların sizi mutsuz ettiği ve kaygı­landırdığı söylenebilir. Küçük bir evde olduğunuzu gördüyseniz, kı­sıtlanmaktan duyduğunuz tedirginlikten söz edilebilir.

Rüyada Yemek Görmenin Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Ev Görmenin Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Marul Görmek Yemek veya Yeşil Marul Toplamak | Diyanet Ruya Tabirleri

Ruyada-Marul-Gormek-Yemek-veya-Yesil-Marul-Toplamak-Diyanet-islami-dini-Ruya-Tabirleri-sorgulama-1001ruyatabiri
Ruyada-Marul-Gormek-Yemek-veya-Yesil-Marul-Toplamak-Diyanet-islami-dini-Ruya-Tabirleri-sorgulama-1001ruyatabiri

Rüyada görülen marul; doğallık, sağlık ve verimlilikle ilişkili düşünülen düş simgelerindendir marul. Rüyanızda marulların sıralandığı bir bostan gö­rmeniz, çabalarınızın sonuçlarını alma zamanının geldiğini ve elde edilecek başarıları gösterir. Rüyada marul veya kıvırcık görmek, yemek veya salata yapmak, gama, kedere ve sıkıntıya işaret eder. Bazı yorumcular bu yorumun aksine olarak, bu rüyayı sağlığa ve zengin bir hayata yorumlarlar.

Marul Görmek Ne Demek? Diyanet Tabiri

Rüyada görülen marul, dini inancı kuvvetli, ibadetini tam yapan orta yaşlı kimsesiz yoksul bir kimse olarak tanımlanır. Bazen üzüntüye, kederlenmeye yahut ayrılığa işaret eder. Bazen da, hastalığa, borca, şifaya veya bol rızka işaret sayılır. Kimi zaman ise, beklenen haberin sevinçli olacağına müjde sayılır. Rüyada marul görmek; çok ihtiraslı ve doymak bilmeyen birisi ile tanışacağınızın işaretidir.

Marul Yemek Ne Demek?

Rüyada marul yediğinizi görmek: ihtiraslı ve hiç doymak bilmeyen bir kimse ile tanışacağınıza işaret eder. Rüyada marul yediğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya, bol rızka ve berekete de delalet eder. Rüyanızda marul veya kıvırcık yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi­derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etki­leyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir. Size ikram edilen yemeği reddediyorsanız, içinde bulunduğunuz çevreye tepkili olduğunuz ve onların istek­lerini kabul etmeme eğilimi taşıdığınız anlamına gelir. Başkalarına yemek verdiğinizi görüyorsanız, bu sizin fedakâr ve paylaşımcı yö­nünüzü devreye sokmak istediğinizi ifade eder.

Marul Toplamak | Diyanet Tabiri

Rüyada marul veya kıvırcık topladığını gören kimse, bol rızka ve hediyeye işarettir. Bazen bu rüya sakar bir hizmetçiye işarettir. Bir rüya alimine göre rüyada marul toplamak veya topladığını gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise daha da zenginleşir.

 • Bir kimse rüyada marul topladığını görse, rüya sahibinin şansının açıldığına ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine işaret eder.
 • Eğer topladığı marulların sarardıklarını görürse, o kimsenin hastalanacağına yorumlanır. Veya üzüntülü bir haber alacağına hükmedilir.
 • Şayet topladığı marulların hayvanlar tarafından yenildiğini görürse, rüya sahibinin servetinin başkaları tarafından alınacağına işarettir.

Ruyada Yeşil Kıvırcık Marul Yikamak

Marul yıkamak, kurtulmak ve arınmak iste­diğimiz olumsuz duygu ve düşüncelerimizin bizi ra­hatsız etmekte olduğunu gösterir. Marul veya kıvırcık yıkadığını görmek, hastanın şifa bulmasına, günahkâr kimsenin tevbe etmesine, üzüntü varsa kurtulmaya, borçlu içinde borcunu ödemeye delalet eder. Yeşil marul yıkamak görmek, her türlü korkudan emin olmaya, maddî ve manevî yönden selamete işaret eder.

Rüyada Salata Görmek

Düşlerde görülen salata temel ihtiyaçlarımızı karşılarken, bir ya da birkaç önemli unsurdan kendimizi yoksun bıraktığımızı ve bundan rahatsızlık duyduğumuzu dile getiren bir simgedir. Rüyada salata yediğini gören kimse sağlıklı olur.

Rüyada Salata Görmenin Geniş Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Sebze Görmek İslami Anlamı

Rüyada sebze görmek, üzüntü ve keder olarak yorumlanır. Soğan, sarımsak görmek, özellikle gam ve keder olarak yorumlanır. Rüyada bir bostandan bir deste sebze topladığını gören kimsenin, şerden ve şer gelebilecek şeylerden’ sakınması yerinde olur. Rüyada pişmiş sebze görmek iyiye ve hayra yorulmuştur. Rüyada görülen sebzelerin tatlı olanları hayra ve menfaate; acı olanları şer ve zarara işarettir. Sebzelerden bir şey yediğini gören kimse, işinde iflasa, bedeninde hastalığa ve yaşantısında üzüntüye düşer.

Rüyada Mantı Görmek, Yemek veya Yapmak Ne Demek? | Diyanet Ruya Tabirleri

Ruyada Manti Gormek-Yemek veya Yapmak Ne Demek-Diyanet Ruya Tabirleri-islami-dini-ruya yorumu-1001ruyatabiri
Ruyada Manti Gormek-Yemek veya Yapmak Ne Demek-Diyanet Ruya Tabirleri-islami-dini-ruya yorumu-1001ruyatabiri

Rüyada görülen mantı, akrabaların bir araya gelip hayırlı bir iş için konuşmalarına, müjdeli bir habere veya kendisinden fazla fayda görülmeyen mal ile tabir olunur. Bir rüya alimi der ki; mantı ile ilgili bütün rüyalar batılı ve doğulu yorumcular tarafından kesinlikle hayra yorumlanmaz. Hatta bunların bazılarına göre rüyada mantı yemenin bir hastalık habercisi olduğunu iddia edenler bile bulunmaktadır. Fakat daha eski ve arap menşeli yorum kitaplarında mantı için hiç de kötümser yorumların bulunduğuna rastlayamadık. Arap menşeli kitaplar genellikle mantıyı uzun ömüre ve hayırlı bir kazanca yormaktadırlar.

Diyanet Rüya Tabirleri: Mantı Görmek

Rüyada mantı görmek ve yemek, rızka işarettir. Rüyada etli mantı görmek, bir yakınıyla hafif bir kırgınlık yaşamaya işaret eder. Tereyağlı veya soslu manti gormek gören kimse, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulur. Kendisine rızık kapıları açılır.

Rüyada Mantı Yemek

Rüyasında mantı yediğini gören kimse, çok sevdiği bir arkadaşından zarar görecektir. Rüyada mantı yemeği yediğini görmek, en yakın dostlarından birinin ihanetine uğrayacağına işaret eder. Sofrada başka insanlarla birlikte yenen herhangi bir yemek, sosyal ilişkileri geliştirmeye duyulan ihtiyacın simgesidir. Rüyada mantı yediğini gören kimse; en yakın dostlarından birinin ihanetine uğrayacak ve üzüntü içinde kalacak demektir. Sarımsaklı mantı yemek ise hastalık haberi olarak yorumlanır.

Rüyada Mantı Yapmak Pişirmek

Düşlerde mantı pişirdiğini görmek, evine bir misafir davet ettiğine işaret eder. Rüyada kendinizi mantı yaptığınızı veya pişirdiğinizi görmeniz, yeni fırsat ve olanaklardan, yaratıcılığınızı kullanarak yararlanabi­leceğiniz ve var olan sorunlara çözüm getireceğiniz anlamına ge­lir. Bu aynı zamanda, henüz farkına varmadığınız yeni yetenekle­rinize de dikkat çeken bir rüyadır.

Rüyada Yemek Yediğini Görmek

En temel ihtiyacımız olan yemek yemek, rüya­larda da buna paralel biçimde, bazı birincil ihtiyaçlarımızı karşı­layamadığımız ve eksiklik duygusu içinde olduğumuz yolunda bi- linçaltımız tarafından iletilen bir uyarıdır. Rüyanızda yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi­derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etki­leyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir.

Rüyada Yoğurt Görmek

Fedakârlığın, vericiliğin ve basit ihtiyaçların simgesidir. Rüyasında yoğurt yediğini gören kimse için bu rüya, bol rızık ve helal kazanç olarak yorumlanır. Ekşi yoğurt yemek ise gam ve hastalık ile tabir olunur.

Rüyada Tereyağı Görmek

Huzurlu duyguların ve fedakârlığın ifadesi olarak düşü­nülür. Aynı zamanda, yaşamda belirecek olumlu gelişmelere de dikkat çeker. Rüyada tereyağı satılıyor, alınıyor görmek, bu rüya genç yaştaki erkekler için, işlerinde başarılı olmak için daha dikkatli ve ihtiyatlı olmalarına işarettir.

Rüyada Yemek Görmenin Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

error: İçerik korunmaktadır !!