İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihare Duası

İstihare nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? istihare duası arapça ve türkçe nasıl okunur, istihareye nasıl yatılır, bu ve buna benzer her türlü bilgiyi aşağıda sizler için hazırladık. Diyanet ve islami kaynaklara dayanan bu istihareye yatma, namazı ve duası konusunda her şeyi tüm detaylarına varana kadar hazırladık. Bu yazı sayesinde istihare konusunda her şeyi öğrenmiş olacaksınız. istihare ne demek, nasıl yatılır, namazı ve duası, diyanetin türkçe ve arapça duasını okunuşunu bulacaksınız.

İstihare Nedir? İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

“Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlama” anlamına gelen bu husus Allah Rasülü’nün önemli sünnetleri arasında yer almaktadır. İstihareye yatmak, bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp dua okuyarak uykuya yatmak anlamına gelir. Allah Rasülü’nün önemli konularda karar vermeden önce istihareye yatmayı öğütlediği rivayet edilmektedir.

İstihareye Yatmak | Nasıl Yatılır? (Diyanet)

İstihareye yatacak olan kimse, önce iki rekât istihare namazı kılar. Namazın birinci rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirûn suresini, ikinci rekâtta da İhlas sûresini okur. Namazın hemen sonunda istihare duasını okuduktan sonra, abdestini bozmadan yönünü kıbleye doğru çevirip yatağına yatar.

Rüyada yeşil veya beyaz renk görmenin niyetlenen işin hayırlı, siyah ya da kırmızı görmenin ise zararlı olacağına inanılır. Allah Rasülü, istihareye çok, önem vermiştir. Buhâri’nin, Câbir bin Abdullah’ (r.a.) dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif teberrüken buraya alınmıştır:

Hazret-i Cabir demiştir ki: Allah Rasülü (s.a.v) Kurandan bir sûre öğretir gibi (büyük küçük) işlerimizin hepsinde bize istihare (duasını) öğreterek buyurdu ki: “Sizin biriniz, bir işe kalben karar verdiğinde o kimse farz değil, istihare niyetiyle nafile olarak iki rek’at namaz kılsın. Namazdan sonra şöyle diyerek dua etsin:”

İstihare Duası Türkçe:

“Allah’ım! Hakkımda hayırlı olanı bildiğin için Senin dergah-ı inayetinden ben, hayırlısını bildirmeni dilerim. Ve hayırlı cihete gücün yetiştiğinden, Senin lütuf hazinenden beni güçlendirmeni dilerim. Allah’ım! Hayırlı olan tarafın açıklanmasını ve takdirini Senin o büyük fazl ve kereminden isterim. Allah’ım! Senin her şeye gücün yeter, halbuki benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin; halbuki ben bilemem. Muhakkak ki Sen, şuurumuzdan uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Allah’ım! Sen her şeyi bilirsin. Şu niyetine girdiğim iş dînime, dünya ve ahiretime ilgisi cihetiyle (yahut istihare eden kimse dünya ve ahiret emrinde der) benim için hayırdır. Bunu bana mukadder kıl (nasib eyle) ve bunu bana kolaylaştır. Sonra işlemeğe kudret bahşettiğin ve bana müyesser kıldığın bu işi, bana mübarek kıl, hayr-ı bereketini artır. Yine bilirsin ki Sen, şu azmettiğim iş, dînime, dünya ve âhiretime ilgisi itibariyle (yahut istihare eden kimse dünya ve ahiret emrinde der) benim için şerdir. Bu işi benden, beni ve gönlümü de bu işten çevir. Ve hayır, zaman ve mekândan her nerede ise o hayrı bana takdîr et ve kolaylaştır. Sonra nefsimi, bu takdir buyurulan hayra razı eyle!”

İstihare Duası: Arapça

istihare duasi-istihare namazi nasil kilinir-arapca okunusu-diyanet-istihareye yatmak
istihare duasi-istihare namazi nasil kilinir-arapca okunusu-diyanet-istihareye yatmak

Rüyalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İslam âlimleri rüyayı, “Allah’ın Tebşîrâtı (bir çeşit müjdesi)” veya “Misâl Alemine açılan pencere” olarak târif ediyorlar. İçlerinden Muhyiddîn Îbnü’l-Arabî (k.s.) hazretleri sâdık rüyayı şöyle târif ediyor: “Yüce Allah (c.c.)’ın, melekler vâsıtasıyla, gerçek veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı sübjektif idrâkler ve vicdâni duygulardır.” Her rüya sâdık değildir.

Sâdık rüya ile ilgili olarak Allah Rasülü (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar: “Kıyâmet yaklaşınca, müslümanların rüyası hemen hemen yanlış çıkmayacaktır. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir. Sâdık rüya peygamberliğin kırkaltı cüzünden biridir.”

Halk dilinde konuşulan “Aç tavuk rüyasında darı görür” sözünü iyi anlamak gerekir. Rüyayı yorumlamak çok önemlidir. Mümkün olduğunca rüyayı sâlih olduğuna inanılan zatlara yorumlatmalıdır. Allah Rasülü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde: “Rüyayı hayra yorunuz” buyurmuştur.

ruya tabirleri-ruyada bebek gormek-kedi gormek-kopek gormek-diyanet ruya tabirleri-ev gormek-yilan
ruya tabirleri-ruyada bebek gormek-kedi gormek-kopek gormek-diyanet ruya tabirleri-ev gormek-yilan

Bir başka hadis-i şeriflerinde de:Sizden biriniz hoşlanmadığı fena bir rüya görürse üç kere: “Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm” diyerek sol tarafına tükürsün. Artık ondan hiç bir zarar gelmez” buyurmuşlardır.

Şunu da söylemek gerekmektedir: Güzel bakan güzellik görür. Güzel rüya gören ise güzel düşünür, güzellik düşünür. Öyle insanlar hayatlarından tad ve lezzet alırlar vesselâm…

istihare duasi namazı nasıl kılınır- istiharede görülen rüyalar hayırlı mı

İstihare rüya tabirlerinde dikkat edilmesi Gerekenler

İstihare rüya tabirinde, zaman ve mekân, iklim ve memleket, kavim ve millet itibariyle değişir. Bundan dolayı rüya tabircisi ilk önce rüya sahibinin durum ve vaziyetine dikkat ettiği gibi mevsime, zamana, mekana, iklime, kavim ve milllete de dikkat etmeli ve rüyayı ona göre tabir etmelidir. Mesela gecenin başlangıcında görülen rüyanın geç, sabaha karşı görülen rüyanın erken çıkacağı gibi, bahar ve yaz rüyaları da güz ve kış rüyalarından daha önce ortaya çıkar. Bundan başka mevsiminde ve zamanında faydalı olan şey, mevsiminin ve zamanının dışında zararlı olduğu gibi bu nokta rüyada da geçerlidir. Yazın kış mevsimine ait görülen bir hal, mesela tufan gibi yağmurlar, karlar, fırtınalar, şiddetli soğuklar hayra delalet etmez, bilakis bunlar mevsiminde yani kış ve sonbaharda hayır ile tabir olunur.

İstihare Rüyalarına Bir Örnek

Rüyada dua görmek, dua etmek - 1001ruyatabiri.com
Rüyada dua görmek, dua etmek – 1001ruyatabiri.com

Yine kayalar, taşlar ülkesinde kar, buz, soğuk, şiddetli yağmurlar kötülük ve zarar meydana getirirken, yemişler, meyveler ülkesinde de bunlar bereket ve hayır ile yorumlanırlar. Bir memlekette ayıplanmış olan bir hal ve adet diğer memlekette övülmüş ve makbul olur ki rüyada yorumcu buna da dikkat etmelidir, kendisine anlatılan rüyayı ona göre yorumlamalıdır.

(Bir hıristiyanın kilise görmesi, orada ibadet etmesi onun için hayra delalet ettiği halde bu rüya bir müslüman hakkında hayır değildir. Özetle gelenekler, kavimler ve milletler rüya tabirinde dikkat edilecek noktalardır.)

Rüya yorumcusuna keskin bir zeka lazımdır. Mesela ehil (yeterli) olan birinin mimbere veya minareye çıktığını gördüğü rüyası, onun velilik ve büyük görevlerle ulaşması ile tabir olunduğu halde, bu rüyayı bir hamal görse onun için hamal kahyası olmak ile yorumlanır.

(Allah’ü Teâlâ Hazretlerini, Arşı, Kürsüyü, Levh-i Mahfuzu, Kalemi ve Sid-retü’l Müntahâyı görmek)

 • Arş: Gökyüzünün en yüksek katı. Allahın kudret ve saltanatının ortaya çıktığı yer.
 • Kürsî: Arşın altında bir gökyüzü tabakası. Taht.
 • Levh-i Mahfûz: Olmuş ve olacak olan her şeyin kayıtlı olduğu yer.
 • Sidretü’l-Müntehâ: Gökyüzünün yedinci ve son katı. (Yedinci kat gökte olduğu söylenen ve Hz. Muhammed’in (A.S.) ulaştığı en son makam, Dalları gökyüzüne ulaşan bir cins ağaç.)
 • Kürsî: Arşın altında bir gök tabakası.
 • Levh-i Mahfuz: Olmuş ve olacak olan herşeyin yazılı olduğu levha.

İstihare Namazı Kılınış Şekli

İstihare Namazı 1. Rekat

 1. İstihare namazının birinci rekatında “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz.
 2. Sonrasında ise “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız ve Subhaneke duasını okuruz.
 3. Ardından, Euzü-besmele çekeriz ve hemen sonrasında Fatiha Duası’nı okuruz.
 4. Fatiha Suresi’nden sonra Kafirun Suresini okuruz ve ardından Rüku’ya gideriz.
 5. Son olarak ise secde’ye gideriz, doğruluruz ve sonrasında tekrardan secde’ye gideriz.

İstihare namazının 2. Rekat’ında ise;

 1. ilk olarak ayağa kalkarak kıyama dururuz ve besmele çekeriz.
 2. Besmelemeden sonra Fatiha okuruz ve ardından da ihlas suresini okuruz.
 3. Ardından Rüku’ya gideriz, ardından da Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.
 4. Son aşamada ise oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
 5. “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. 1. Kul hüvellâhü ehad 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid ve lem yûled 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1. De ki; O Allah bir tektir. 2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3. Doğurmadı ve doğurulmadı 4. O ‘na bir denk de olmadı.

Fatiha Suresi Okunuşu ve Yazılışı

Fatiha Suresi’nin Türkçe ve Arapça okunuşunun yanı sıra aynı zamanda yazılışlarını da aşağıda görebilirsiniz…

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧

Fatiha Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Fatiha Suresi’nin Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

KÂFİRÛN SURESİ OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühel kâfirûn, Lâ a’büdü mâ ta’büdûn, Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd, Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm, Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd, Leküm dînüküm veliye dîn.

KÂFİRÛN SURESİ ANLAMI

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 • De ki: Ey kâfirler
 • Tapmam o taptıklarınıza!
 • Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
 • Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
 • hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
 • Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI-OKUNUŞU:

ihlas-suresi-turkce-arapca-anlami-okunusu-meali-1001ruyatabiri
ihlas-suresi-turkce-arapca-anlami-okunusu-meali

İHLAS SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İstihare Rüyalarında görülen renklerin anlamı

İstihare Rüyasında Yeşil Renk Ne Demek:

Rüyada Yeşil Renk Görmek-Rüyada Yeşil Giymek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Yeşil Renk Görmek-Rüyada Yeşil Giymek www.1001ruyatabiri.com

istihare rüyasında görülen yeşil renk, tanrı dostu salih bir kimseyle tabir olunur. En eski çağlardan beri rüyada yeşil, geleneksel olarak doğayla ve bitki örtüsüyle özdeşleştirilen bir renktir. Bu nedenle düş analizi yapan uzmanlar, yeşilin baskın olduğu düşleri umut, yenilenme, gelişme ve şifayla bağlantılı düşünürler. Çoğunlukla “yeşil düşler”, kişisel gelişmede yeni bir evrenin başlangıcına işaret eder.

İstihare Rüyasında Kırmızı Renk Ne Demek:

Rüyada Kırmızı Renk Görmek-Rüyada Kırmızı Giymek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Kırmızı Renk Görmek-Rüyada Kırmızı Giymek www.1001ruyatabiri.com

istihare rüyasında görülen kırmızı gören kişi, meslekte güçlüklerin üstesinden gelineceğine işarettir. Ayrıca tevbe ve istiğfar etmeye işarettir. İslami rüya yorumcularına göre; kırmızı renk görmek yakınlarınızdan ve dostlarınızdan işleriniz hakkında olumlu haberler alacağınıza, erkekler için, bu rüya durumunun çök iyi bir düzene gireceğine, kadınlar için ise, sıkıntı halinde beklemediği bir kimseden yardım görerek bütün hayatının ve şansının değişeceğine alamettir.

İstihare Rüyasında Siyah Renk Ne Demek:

Ruyada-Siyah-Gormek-Ne-Demek-Duslerde-Gorulen-Siyah-Renk-Ne-Anlama-Gelir-diyanet-islami-ruya-tabirleri-sorgulama
Ruyada-Siyah-Gormek-Ne-Demek-Duslerde-Gorulen-Siyah-Renk-Ne-Anlama-Gelir-diyanet-islami-ruya-tabirleri-sorgulama

Rüyada her şeyi siyah olarak görmek, ululuğa, mala ve bolluğa işarettir. Siyah rengin dilimizde daima istenmeyen bir anlamı olduğu halde, rüyalarımızda beliren siyah sembolü daima hayra yorulacak bir sembol halindedir. Siyah renk için söylenecek çok sözler yapılacak çok yorumlar vardır. Ancak biz burada yorumcuların, bu rüyaları yorumlarken sembollerini göz önünde bulundurarak, daima hayra yormalarına umut ediyoruz. Düşlerde görülen siyah bayraklar da kıtlık olacağına işaret eder.

İstihare Rüyasında Beyaz Renk Ne Demek:

Ruyada Beyaz Gormek Ne Demek-Ruyada Beyaz Renk Gormenin Anlami-diyanet ruya tabirleri-islami-dini sorgulama
Ruyada Beyaz Gormek Ne Demek-Ruyada Beyaz Renk Gormenin Anlami-diyanet ruya tabirleri-islami-dini sorgulama

Rüyada görülen beyaz renk, ahlaken güzelliğe ve sevilmeye işaret eder. Rüyada her türlü şeyde görülen beyazlık, sevince ve gönül huzuruna delalet eder. Sakalınızın veya bıyığınızı beyazlaşmış görmek; giriştiğiniz işlerden olumsuz sonuçlar alacağınıza işaret sayılır. Rüyada görülen beyaz boya, güzel ve huzurlu yaşama; siyah boya, üzüntüye yorumlanır. Rüyada boyunda beyaz kuş görmek, sevap işlenecek bir amel işlemeye, siyah kuş ise, günahlara delalettir. Beyaz bulut hayırlı ameldir. Rüyada beyaz ve tatlı olan dutu yemek, maddi olarak zengin bir kimse tarafından yardım olunmaya yorumlanır. Düşlerde içilen içeceğin beyaz olması, evliliğe işarettir. Beyaz renkli kumaş gören; feraha ve sevince kavuşacağı anlamına gelir. Beyaz mısır yediğini görmek ise, haram mal elde edileceğine işarettir.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


25 thoughts on “İstihare Namazı Nasıl Kılınır? İstihare Duası”

  • Merhaba Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Günler Dilerim…

 1. merhaba hocam arkadasim istihare yapti bunlari gordu
  Yeşil bir elbise gördüm çok güzel di çok beğendim
  Birde balkondan bakıyorum bir yerde …etrafı beyaz kumaşla çevriliydi balkonun

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Size her alanda yardım ve hizmet edenlerin çoğalacağına, varolan bazı işlerinizin yakın bir zamanda güzellikle halolacağına işarettir…

 2. Selamın aleyküm, istihare ruyamda kacırılan bir cocugun olay yerine uzaktan bakmak için yüksekce bitmemiş bir inşaatın tepesine 4 kişi çıkıyoruz. Daha sonra onlar kolayca iniyor, ben yüksekten korkuyorum ve inemiyorum rüyamda kendimi motive ediyorum, şimdi değilse ne zaman VS diyorum ve o inenlerden farklı bir şekilde aşağı iniyorum.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Anlamdadır : Çalışmalarınızın karşılığını bol kazanç olarak alacağınıza, bir olaydan ötürü sevineceğinize, yeni işe sermaye koyacağınıza işarettir…

Leave a Comment