Rüyada Hamile Görmek

Rüyada görülen hamilelerin anlamı içeriğine göre çok anlam değişikliğine sahiptir. İslami ve diyanet ruya tabirleri perspektifinde rüyalarınızda görülen hemile (gebe) sahnelerinin cinsiyetin ve sosyal durumu anlam değişikliğine sahiptir. Örneğin rüyada hamile görmek veya hamile kadın, hamile erkek veya hamile genç kız (bekar/dul) gibi farklı rüyaların farklı anlamları vardır. Hepsini ve daha fazlasını aşağıda listeledik.

Rüyada Hamile Görmek
Rüyada Hamile Olduğunu Görmek
Rüyada Hamile Kadın Gormek
Rüyada Hamile Olmak/Kalmak
Rüyada Hamile Erkek Görmek
Rüyada Bekarken Hamile Olduğunu Duymak
Rüyada Hamile Arkadaşını Gormek
Rüyada İkiz Hamile Görmek
Rüyada Ebe/Dadı/Hemşire Görmek
Ruyada Doğurmak veya Doğum Gormek
Rüyada Bebek Görmek Neye Çıkar?
Rüyada Hastane Gormek

Rüyada Hamile Görmek

Rüyada görülen hamile (gebe); Bu rüya kadınlar için kendini gebe gördüğü takdirde bir günah veya suç işleyeceğine yorumlanır. Bir erkek tarafından görülen gebelik rüyası ise; yakında kendisine ya bir miras veya piyangodan çok miktarda para geçeceğine yorumlanır. Ruyada doğurduğunu gören bir kimse; her türlü kötülüklerden uzak kalmış demektir. Rüyanızda hamile birini görmeniz veya kendinizi hamile görmeniz; İçinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza, mal ve yarar sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyanızda gebe birini gördüyseniz; Giriştiğiniz işte başarı kazanıp etrafınızca takdirle karşılaşacağınıza, mal-mülk sahibi olacağınıza, yuva kurup mutlu bir hayat süreceğinize işarettir. Kendini ya da bir başkasını görme: Hamileliğe işarettir. Bir baş­ka yoruma göre de; günah ve kabahat işleyeceğine yorumlanır.

Ruyada Hamile Olduğunu Gormek (Kendini)

Kendini hamile olarak görme: Makama, haysiyete ve maddi­yata işarettir. Kendini hamile gormek: Kısa bir sürede nakit paraya kavuşacağını­za ve hayırlı bir çocuğa işarettir. Kendini gebe görmek: Mala ve mülke de yorumlanabilir.

Ruyada Hamile Kadın Gormek

Ruyada gebe kadın gormek; üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Bir kadının kendisini rüyada gebe olarak görmesi mal; bir erkeğin kendisini gebe görmesi sıkıntı ve üzüntüdür. Her ikisi için de mal ve servet olduğu şeklinde yorumlayanlar da vardır. Genel olarak hamilelik ve hâmile görmek iyiye yorulur.

Rüyada gebe olduğunu gören kadın övülür ve şerefe nail olur, malı artar. Bir hayvanın gebe olduğunu görmek, mal ve mülkteki artışa delalet eder. Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder.

Rüyada Hamile Olmak/Kalmak

Rüyalarda görülen gebelikler (hamilelikler) bilhassa kadın için mal ve nimettir. Düşlerde hamile olmak veya hamile kalmak yeni bir takım gelişmelerin yaşanacağına ve bu yeni gelişmelerin size fayda sağlayacağınıza yorumlanır. Rüyada hamile olmak işinize iş, malınıza mal katmak olarak yorumlanır.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Erkeğin kendini gebe gormesi: Tedirginliğe ve üzüntüye işarettir. Rüyada eğer hamile erkek gördüyseniz gören kimse murad ettiği şeye bir takım güçlükler çektikten sonra kavuşur. Böyle bir rüyayı gören kimse için bu rüya, borca girmek ve zorlukla elde edilecek mala işaret eder.

Rüyada Bekarken (Kız) Hamile Olduğunu Duymak

Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi; kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir. Kızlar için ise arkaların­dan yapılan kötü dedikoduya işarettir.

Ruyada Hamile Arkadaşını Görmek

Ruyada hamile bir arkadaşını hamile olarak gormek onun çok hayalperest bir kimse olduğuna, işlerinin düzgün gitmesi için ancak gerçekleri iyi görmesi gerektiğine işarettir.

Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek
Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek

Rüyada İkiz Hamile Görmek

Rüyalarda görülen ikiz hamile görmek; birkaç farklı biçimde yo­rumlanabilir. Birincisi, ikiz çocuklar, karşı karşıya kaldığımız bir durumun içinde var olan “ikili yönü”, yani ilk başta sezilmeyen bir kutuplaşmayı ve karşıtlığı dile getirir. Sözgelimi, düşü gördü­ğümüz sıralarda aldığımız bir iş teklifi kafamızı kurcalıyorsa, ikiz çocukların, bu yeni iş ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz yön­ler olduğunu anlattığı söylenebilir.

Diğer yandan, “ruh ikizi” deyi­şine paralel biçimde, düşümüzde gördüğümüz ikizler, bizi tamamla­yan karşıtımızı bulduğumuzu ve onu yaşamımızın bir parçası ha­line getirmek istediğimizi belirtir. Son olarak, düşü gördüğümüz sıralarda içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak, iki farklı so­nuç ortaya çıkacağını anlatıyor olabilirler.

Geleneksel yorumlar­da, beklentinin “bir” olduğu durumlarda “iki” sonuç çıkması, “çifte kısmet” olarak değerlendirilir. Rüyada ya ikiz çocuk sahibi olduğunu veya başkasının ikiz çocuğunu görmek, işinizde orta çapta bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta orta derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır.

Rüyada Ebe/Dadı/Hemşire Görmek

Rüyada ebe görmek; ileride yapacağınız işlerin düzgün gideceğinin müjdecisidir. Hamile bir kadının rüyasında ebe görmesi; güzel ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getireceğini gösterir. Bir evlada işarettir.

 • Erkeğin görmesi: Erkek evladın doğumuna işarettir.
 • Kadın görürse: Kız evladın doğumuna işarettir.
 • Kendinizi ebe olarak görme: İyilik yaptığınız bir insandan haber alarak mutlu olacaksınız anlamına gelir.

Rüyada görülen ebe, yardımcı ve muavindir. Güzel ve genç bir ebe gören kimse, ömrünün sonuna kadar arkadaş kalacağı bir dost edinir. Bir başka yorumla güzel bir ebe görmek, rüya sahibinin bir kızı olacağına, yaşlı ve çirkin bir ebe görmek de, rüya sahibinin çok zeki evlatlara sahip olacağına işarettir. Evine bir ebenin geldiğini görmek, evde bereket ve bolluk hasıl olacağına delalet eder.

Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri
Ruyada Hamile Gormek-Diyanet Ruya Tabiri

Ruyada Doğurmak veya Doğum Görmek

Yakınlarda hayırlı bir haber alarak sevineceğiniz anlamına ge­lir. Kendinizi doğururken görürseniz: Kısa bir zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.

 • Kendinizi doğururken görmek: Kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Bir kızın çocuk doğur­ması: Bir mahkemeniz varsa kazanacağınız anlamına gelir.
 • Bir erkeğin çocuk doğurması: Kötü sözler işiteceğinize ve tehlikeli bir duruma işarettir.
 • Doğum sancısı çekmek: Keder ve ümitsizlik anlamına gelir.
 • Doğum sı­rasında ölmek: Sağlıklı uzun bir yaşama işarettir.
 • İkiz doğum: Çok zen­gin olmak anlamına gelir.
 • Erkek kendisinin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur.
 • Karısının erkek çocuk doğur­duğunu görmek: Kız çocuğu olur; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur.
 • Karısının ölü doğum yaptığını gör­mek: Ölüme, ya da karısının rahatsızlığına işarettir.
 • Kadın gebe olmadığı halde doğum yaparsa: Kocasının umulmadık bir zamanda paraya kavuşaca­ğına işarettir.
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet-Ruya-Tabirleri sozlugu-dini-islami-diyanet-ruya-tabirleri-ansiklopedisi yorumu
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet
 • Zor doğum görmek: Sizi çekemeyenlerin perişan olacağına işarettir.
 • Doğum esnasında ebe görmek: Lafını bilmez birisiyle ortaklık anlamına gelir.
 • Doğum sırasında doktor görmek: Erkeğin ya da erkek ev­ladın yapacağı işlerde başarılı olamayacağına ve başkalarının yardımına ihti­yaç duyacakları anlamına gelir.
 • Doğum sırasında hastalanmak: Uzun ya­şantınız boyunca hastalanmayacağınız anlamına gelir.
 • Ölü doğanı görmek: Arkadaşlarınızdan bi­rinin ölüm haberini alacağınıza işarettir.
 • Ağzından doğum yapmak: Do­ğuranın öleceği anlamına gelir.

Ruyada Bebek Gormek Neye Çıkar?

Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız çocuğu görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır.

 • Yoksul birinin kendini bebek olarak görmesi: Büyük bir paraya kavuşacağına işarettir.
 • Sağlıklı bir bebek: Pek ehemmiyeti olma­yan dertleri kısa sürede atlatacağınıza işarettir.
 • Sağlıksız bir bebek: Şim­diye kadarki günahlar yüzünden pişmanlık duyulması ve tövbe edilmesi ge­rektiğine işarettir.
 • Bebek satın almak: Yapacağınız bir yanlışlıktan dolayı uzun süre vicdan azabı çekeceğinize işarettir.
 • Oyuncak bebekle oynamak: İstikbalinizin çok parlak olacağına ve eğlenceli bir toplantıya davet edilece­ğinize işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


77 thoughts on “Rüyada Hamile Görmek”

  • sevinç Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sevilen bir insan olduğunuza ya da olacağınıza, aşka ve mutluluğa, işlerinizin doğru düzgün bir şekilde gitmesine işarettir…

 1. Merhaba, ablam benim normalde hamile. Rüyada hamile olan ablamla ve annemle evde oturuyorken birden ablamın burnuna bir mermi girdi yani biri ateş etti ve sanki kurşun burnunu sıyırdı gibi. Ben telaşla hastaneyi aradım ve bir siyah bir taksiyle hemşireler geldiler ablamla beraber taksiye tam binip hastanenin yolunu tutacaktık rüyadan uyandım. Ne demek bu rüyanın anlamı şimdiden teşekkür ediyorum.

  Reply
  • Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Zor olacağı düşünülen bir işin kolayca halledilmesine, arzu ettiğiniz şeyi kuvvetlendirmeye, bir şeyi kolaylaştırmaya işarettir…

 2. Ruyada kendimi 3 kere hamile gördüm eski nisanlimdan birincisinde hamile kalmışım 2 aylık yan yana yürüyoruz bir avm gibi bir yerde eski nişanlımla yürüyorum bir genç beni begenen cocuk cikio diorum ben eski nisanlimi seviorum eski nişanlımla yolda yürüyoruz sonra pazara giriyorum ben kalem alıyorum kirtasiyeden yazıyorum ucu bitio sonra eski lise okuluma giriomusum uzun dar yoldan yuruorum en altında ev varmış halam oturuomus eevde eniştemle onlar cikicakmis biz eski nişanlımla o evde evlenip otururuz diorum çok seviniyorum evin icindeyim

  Reply
  • Elif Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çevrenizde şerefli ve güvenilir kişilerin toplanmasına, bilgilere nimetlere ve hayırlara ulaşılacağına, mutluluğu elde etmeye işarettir…

  • Elif Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Gayretiniz sayesinde yüksek makamlara geleceğinize, hiç beklenmedik anda memnun kalacağınız haberler alacağınıza işarettir…

 3. Merhaba rüyamda kendimi mağaza gibi bir yerde görüyorum ve hamileyim ve bebeği karnımın içinde görebiliyorum ve tanımadığım bir kadın gelip karşımdaki bebeği seviyor bebek hareketleniyor ve bir kız bebek olduğunu anlıyoruz ve çok tatlı bir bebek . Sonra sancım başlıyor ve acısız şekilde doğuruyorum bebeği ama bebeği göremiyorum .( bekarım ve işsizim)

  Reply
  • Gül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayattaki başarılarınızın devam edeceğine, sonu hayırla bitecek heyecanlı günler geçireceğinize, yardımda bulunmaya işarettir…

 4. Merhaba. Rüysmda kendimin Hamile olduqumu oyrendim, sonra yatakda uzanib telefonla oynamaya basladim, uzandigim bu kisa muddetde karnim boyudu ve dogum zamani geldi, 3 erkek cocuga Hamile oldugumu oyrendim, sonra dogum zamani geldi kalktim ve a anneme operasyonla dogum yapmak istediyimi soyledim, korkuyorum diye, annem ise hayir dogal dogum olsun dedi

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Dostlarınızla mutlu olacağınıza, çabalarınızın sonunda zengin olmaya, yatırımlarınızın artacağına, yeni bilgiler edinmeye işarettir…

 5. Merhaba hocam. Rüyamda 1 aylık hamileydim evliydim benimle beraber annemın ve Bi kaç komşumuzun hamile oldugunu gördüm bekarım annemde 49 yaşında hamilelik Bi durumu yok. Rüyamda çocugun dogacagı tarihi hesaplıyordum ve çok kalabalık bir yerdeydim yurt gibi

  Reply
  • Berkem Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kırgınlık yaşadığınız bir dostunuzla aranızın düzeleceğine, iş hayatına atılıp bu kendi hayatınızı ileride çok güzel yaşamaya işarettir…

 6. Mrb hocam. Rüyam hayr olsun. Ben gerçekte hamileyim bunu rüyamda da gördüm kuzenim kücük kiziyla beni görüyor ve benimle sohbet ediyor sonra karnimi açip karnimi okşuyor kücük kizina gösteriyor. Tabiki kendisi de gerçekte hamile ve rüyamda da öyle hamile. Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  • Zara Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hoş sürprizlerle karşılaşacağınıza, yeni şeyleri farketmeye, sağlıklı yaşam sürmeye, zorluklardan kolaylıla kurtulacağınıza işarettir…

  • Ayşegül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşadığınız tüm zorlukların ve sıkıntıların üstesinden kolayca gelebileceğinize, büyük kısmetlerin size geleceklerine işarettir…

 7. Ruyamda, Hamile oldugumu öğreniyorum. 3 tane çocuğum var zaten, yasim ilerledi nasil doğuracağı, masada kalirim diyorum ve ağlıyorum. Fakat kocam bu duruma inanilmaz seviniyor ve bana sarılıyor.hayrolsun inşallah..

  Reply
  • Sultan Mehlika Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Huzura kavuşacağınıza, şansınızın ve bahtınızın sizin olacağına, en çok sevdiğiniz bir şeye ulaşıp daha fazla mutlu olacağınıza işarettir…

Leave a Comment