Rüyada Çocuk Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri

Rüyada çocuk görmek ne demek diye soran ziyaretçilerimizin sayısı bir hayli arttı. Biz de soruyu soran ve diğer ziyaretçilerimizi de aydınlatmak üzere rüyada çocuk görmekle ilgili tüm rüya yorumlarını aşağıda sıraladık. Bu çok kapsamlı rüya analizini yaparken islami rüya tabirleri, dini rüya tabiri ve diyanet rüya tabirleri göz önüne alınarak hazırlandı.

Rüyada Çocuk Görmek – İslami Rüya Tabirleri

Çocuk görmek sevince yorumlanır. Sevimli küçük çocuk melektir. Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız çocuğu görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır. 

Rüyada görülen çocuk, günah ve kusurlardır. Rüyasında kendi çocuğunu gören kimse malı sebebiyle bir fitneye düşer.  Bir çocuktan bir şey öğrendiğini rüyada gören kimse aynısını uyanık iken görür ve duyar. Rüyada çocuğunu kaybedeni gören kimse, sevince erişir. Rüyasında çocuk öldürdüğünü gören kimse faydasız işlere bulaşır. Kadın için çocuk sahibi olmaya yorumlanır. 

 • Kız çocuğu sev­mek: Başkalarına olan tüm manevi borçlarınızdan kurtulacağınıza işarettir.
 • Süt emen çocuk görmek: Basit bir olaydan memnunluk duyacağınıza işaret­tir.
 • Erkek çocuk görmek: Üzüntülerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulaca­ğınıza işarettir.
 • Yeni doğmuş bir çocuk görmek: Hastalıklardan ve ona bağlı şikayetlerden kurtulacağınıza işarettir.
 • Rüyada delikanlı olmak veya delikanlı görmek tabirciler tarafından çok farklı yorumlanmıştır.
 • Delikanlı görmek umûmiyetle düşmana işarettir. Bir delikanlının ardından giden düşmanına galip gelir. De­likanlı olmak pek iyi sayılmamıştır.
 • Sıbyan denilen dönemdeki çocuk görmek dedelikanlı gibi tabir edilir.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyasında erkek çocuk görmek, sevince, mutluluğa delalettir. Erkek çocuk görmek genelde müjde olarak yorumlandığı halde, bir kadın kucağında bir erkek çocuk taşıdığını görürse üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir. Güzel ve yüze gülen bir erkek çocuğu görmek müjdedir. Çirkin bir erkek çocuk görmek; keder ve sıkıntı belirtisidir.

Bir kimse rüyasında gelişmiş bir erkek çocuk görür ise, bu, o rüya sahibinin çevresindeki kişilerden daha güçlü ve insanlara faydalı biri olacağı şeklinde yorumlanır. Çocuğu olmayan bir kimse rüyasında erkek çocuk görür ise, bu, o rüya sahibinin merhamet sahibi, hayır işleyen ve ailesine bağlı bir kimse olacağı şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında oğlan cocuk dövdüğünü görür ise, bu, o rüya sahibinin ayağına gelmiş kısmetlerin kıymetini bilmeyeceği; aynı rüyayı evli bir erkek görür ise, hanımıyla tartışacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada erkek bir çocuk görmek güvenilir dostlara sahip olduğunuza ve bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılanacağına ve bugünlerde çok karlı işlere girişeceğinize işaret eder.

Rüyada Kız Çocuk Görmek

Rüyada kız çocuk görmek, sıkıntıdan kurtulmaya delalettir. Kız çocuğu görmek bolluğa bereketli zamanlara ve mutluluğa işarettir. Bazı alimlere göre ise kız çocuğu görmenin sıkıntıların habercisi kısa süren dertli günlere işaret ettiğini savunur. Rüyada küçük kız çocuğu görmek erkek çocuk görmekten hayırlıdır. Güler yüzlü, sevimli bir kız çocuğu menfaatle yorumlanır. Küçük kız çocuğunu kucağında ta­şımak her bakımdan selamet habercisidir. Küçük bir kız çocuğunu hasta veya ölmüş görmek mal kaybıdır.

Rüyada Çocuk Emzirmek

Süt emen bir çocuğu görmek; sevince; memnun olunacak bir habere işarettir. Rüyada süt emen çocuk görmek sevince işarettir. Uyku aleminde güzel yüzlü, orta boylu, güleryüzlü, bir cocugu emzirdiğini görmek sevince ve arzuların gerçekleşmesine delalet eder. Bir rivayete göre insanı mutlu edecek bir şeyin müjdesidir. Bazı rüya tabircilerine göre cocuk emzirilen bu rüya düşmanla tabir olunur.

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek, rüyanın görüldüğü eve bereket ve rızk yağacağına işarettir. Bir kimse rüyasında yeni doğmuş bir bebek gör­müş ise, bu, o rüya sahibinin:
⦁ çok sevineceği, ya da,
⦁ beklediği bir haberin kendisine tez ulaşacağı, ya da,
⦁ bereketinin artacağı şeklinde yorumlanır.
Bir kimse rüyasında kendi çocuğunu görür ise, bu, o çocu­ğun iyi bir iş sahibi ve herkese faydalı bir insan olacağı şek­linde yorumlanır. Aynı rüya duruma göre, rüya sahibinin ai­lesinin başına bir felaket geleceği, ancak bu felaketin kısa bir zaman içinde son bulacağı şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Çocuk/Bebek Doğurmak

Rüyada güzel bir çocuk doğurduğunu gören kimse başarılı ve evinde itibarlı olur. Çirkin bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocuğun ağladığını gören kadın musibet, sıkıntı ve üzüntüye düşer. Rüyada çocuk doğurmak veya çocuk doğuran birini görmek; alacağınız bir haberin sizi sevindireceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyada erkek bebek görmek kısmet açıklığına, şansa işarettir. Rüyasında bir erkek bebeği sevip okşadığını görmek, beklemediği bir yerden bir haber alacağına delalettir. Rüyada görülen çocuk, arzuya kavuşmak olarak yorumlanır. Erkek bebek gormek, bazen mutluluğa, ferahlığa işaret eder. Bazan da, rızkın bollaşmasına, zen­gin olmaya çağrışım yapar. Kimi yorumcular, erkek çocuk aşkın simgesidir, de­mişlerdir. Rüyada oğlan cocuk gormek, rüyanın görüldüğü eve bereket yağacağına işarettir. Rüyada buluğ çağında olan bir çocuğu görmek, rüya sa­hibinin güçleneceğine hükmedilir.

Rüyada Küçük Çocuk Görmek

Rüyada küçük bir çocuk görmek; pek iyiye yorumlanmaz. Bir başka rüya alimine göre ise, Güzel ve yüze gülen bir küçük çocuk görmek müjdedir. Sevimli küçük çocuk melektir. Rüyada küçük bir çocuktan duyulan haber, aynen çıkar. Her ne suretle görülürse görülsün, rüyada kucuk çocuk görmek pek iyi bir rüyadır. Bazı rüya alimleri farklı düşünürler.

 • Rüyada süt emzirmek veya süt emen bir çocuğu görmek, sevinmeğe, memnun olacağı habere delalettir.
 • Kız çocuğu görmek ise, iyi bir rüya değildir.
 • Erkek çocuk görmek tasa ve kederden kurtulmağa, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek çocuk melek gibi güzel haberle müjdelenmeye işarettir.
 • Çirkin oğlan çocuğunu görmek, ise keder ve sıkıntı anlamına işa­rettir.

Rüyada Çocuk Sevmek

Çocukla oynandığını görmek, iyi bir haber alacağına, kendisinin çocuk olduğunu görmek, uzun bir ömür süreceğine; bir okulda çocuklarla birlikte oyun oynadığını veya bir sıra teşkil edip geziye çıktığını görmek, ev halkından hayır göreceğine, sokakta bırakılmış bir bebek bulup evine getirdiğini görmek, o eve kısmet ve mutluluk geleceğine, yetimhaneden bir çocuk aldığını görmek, bulunduğu mevkiden daha üstün bir yere çıkacağına delâlet eder.

Rüyada Çocuk Arabası Görmek

Rüyada çocuk arabası görmek yolculuğa işarettir. Rüyasında bir çocuk arabası alıp evine getirdiğini görmek, bir yolculuğa çıkmak için hazırlandığına, çocuk arabasının içinde çocuk olduğu halde onu sürdüğünü görmek, uzaktan bir yolcusu geleceğine veya bir haber alacağına, çocuk arabasını boş olarak görmek, evli ise bir çocuğu olacağına, bekar ise evlenmeye işarettir. 

Rüyada çocuk arabası görmek; boş veya dolu olduğuna göre ayrı ayrı yorumlanır. Boş bir çocuk arabası; bulunulan bir durumdan daha varlıklı bir hayata geçmeye, dolu bir çocuk arabası; ise üzüntü ve kedere işarettir. Ummadığınız bir şekilde rahat yaşam sürdüreceği­nize işarettir. Arabayı çocukla beraber görmek: Yakınlarınızdan birisi­nin durumuna aşın bir şekilde üzüleceğiniz anlamına gelir.

Arabayı, rüyada boş olarak görmek bulunduğu durumdan daha yüksek bir hayata kavuşacağına, arabada eğer çocuk varsa çocuk kendisi üzüntü olduğundan yakınında birisinin kendine tasa vereceğini bildirir.

Ruyada Sarisin gormek-Ne Demek-Bebek-Kadin erkek-cocuk dini-islami-diyanet tabirleri yorumu
Ruyada cocuk gormek

Rüyada Çocuk Düşürmek – Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyasında bir erkek, çocuk düşürdüğünü görse, tahsilini tamamlamaya çalıştığına ve muradının olacağına delâlettir. Bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi hayır değildir. Bir rivayete göre, elinden malı gider, diğer bir rivayete göre de kocası ölür. Bazıları demişlerdir ki, bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi, zahmet ve meşakkatten kurtulmasına delâlet eder.

Rüyada çocuk düşürmek bazı tabircilere göre sıkıntıdan kurtulmaktır. Ancak yo­rumcuların büyük kısmına göre bu rüya; mal kaybı, ölüm ve işin tamamlanamamasıdır.

Ruyada Kundakta Yeni Doğmuş Cocuk Gormek

Yeni doğmuş kundaklı bir çocuğu konuşurken görmek, dünya ve ahiret saadetini haber verir. Böyle kundaklı bir çocuğun yürümesi, onun çok talihli olacağına işaret eder.
Kendini kundakta küçük bir çocuk olarak görmek mal kaybı, hapis, hastalık veya cinnetle yorumlanır.

Rüyada Kız Çocuk Görmek
Rüyada Kız Çocuk Görmek

Ruyada Cocuk Gormenin 1001 Rüya Tabiri

 • Çocuk bezi: Düşlerimizde bir bebeğin altını değiştirirken gördü­ğümüz ya da satın aldığımız çocuk bezleri, yaşamdaki yenilik ve değişikliklerin olumlu sonuçlanacağını gösterir. Kirli çocuk bezle­ri, geleneksel yorumlar uyarınca, maddi kazanımlara işaret eder. Ama bu aynı zamanda, ağır sorumluluklar üstlenmek anlamına da gelebilir.
 • Çocuk karyolası: Düşlerimizde çocuk karyolası iki farklı biçim­de yorumlanabilir: Birincisi, çocukluğumuzun masum, eğlenceli ve rahat günlerine duyduğumuz özlemi belirtmesidir; ikinci yo­rum, çocuk sahibi olmaya duyulan özlemi ifade eder.
 • Eğer cocuk çirkinse kesinlikle ve şüphesiz düşman demektir. Baş­ka rüya yorumcularına göre özellikle çirkin yüzlüyse, görünümü ve giyimi yönünden oldukça berbat durumdaysa gam, keder, sıkıntı ve meşakkat demektir.
 • Tanıdık bir çocuğu mutlu ve sevinçli bir durumda görmek hayır ve nimet demektir. Eğer onda kusur ve ayıp sayılabilecek bir şey görülse bu­nun zıddı ile yorumlanır, yani hayır, rahmet ve bereketin aksi olur.
 • Eğer rü­yada görülen genç çocuk tanıdık değilse iki şekilde yorumlanır: Bir rivayete göre düşman bir başka rivayete göre müjde demektir.
 • Ba­zı alimlere göre, rüya sahibi ferah ve sevinçli olur, başkalarının açıklamasına göre ise inanç ve maddiyatında büyük kayıplara uğrar. Bazı rüya yorum­cuları ise rüya sahibinin vefat edeceğini, bazıları da hırs ve aşırı istek ne­deniyle bazı dostlarının kendisine düşman olacaklarını söylemişlerdir. Sıbyan denilen ve küçük çocukluk ile delikanlılık arasında bulunan çocukların görülmesi de delikanlı rüyası gibi tabir olunur. Bunlarda da gü­zellik ve çirkinlik yorum esnasında göz önünde tutulacak önemli bir nokta­dır.

Rüyada Küçük Çocuk Görmek
Rüyada Küçük Çocuk Görmek

İmam Nablusi’ye Göre, delikanlı genç birini görmek düşmandır. Eğer görülen delikanlı beyaz ise gizli düşman, esmer ise zengin düşman, sarıysa ihti­yar düşmandır. Bir delikanlının arkasından gittiğini gören, bir düşmanını yener. Kendisinin delikanlı olduğunu görenin rüyasının yorumunda ihtilaf vardır.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Çocuk Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri” konusunda 17 mesaj

 1. Rüyamda belli belirsiz bi tarikat gördüm ve sonra güzel giyimli cübbeli bir adamla cami ye girdik, o adam caminin sol tarafına giderek gözden kayboldu. Caminin içi boş ve aydinlikti ve yeşil renk çok fazlaydi. bende öne giderek yani imamin arkası denilecek yere diz çöktüm ve tüm müslümanları affet Allahim diyerek peş peşe üzgün bir şekilde bu duayi ettim. Rüyam bitti. SAYGILAR

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mustafa kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bolluğa, berekete, sağlığa, mutluluk ve itibar kazanmaya, sevinç ve şerefe, mala, güzel bir yaşama, iyi bir rızka işarettir…

 2. Rüyamda oğlum üniversite sınavına giriyor.babasıyla bende yanına gidip çözdüğü soruların dogru oldugunu görüyoruz.sınavı kazanır diye düşünüyoruz.sınavında görevli öğretmen benim lise ögretmenim ogluma bi tane soruyu cevaplamada ip ucu veriyor.yanına gidip kendimi tanıtmak istiyorum benim lise ögretmenim oldugunu
  .sonra uyanıyorum. (Oglum gerçek hayatta sınava hazırlanıyor).tesekkur ederim.

 3. Annem ruyasinda gurbuz kilolu guzel bir erkek cocugu oldugunu gormus sonra onu benim kucagima vermis ve ben onu yumusak bir zemine dusurmusum annem bebege bakmis ve bir sey olmadigini gormus ben sinava giricem bununla alakasi olabilir mi cevaplarsaniz sevinirim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çevrenizde güvenebileceğiniz dostlara sahip olduğunuza, çevrenizde saygı göreceğinize, sevince, mutsuzluğa, iyi habere, sevince, çok sağlıklı olacağınıza, moralinizi çok bozacak bir olayla karşılaşmak üzere olduğunuza, takip ettiğiniz işten beklediğiniz sonucu alamayacağınıza, işlerinizde sizi çekemeyen düşmanlarınızın olduğuna, bir yerden kazanılacak haram mala işarettir…

 4. Rüyamda pencereden bakarken alt komşunun çocuğu pencereye önünde olduğunu gördüm.. Görmemle düşmesi bir oldu. Benimde çocuğum var, kendi çocuğumu düşünerek ben şok oldum ağzımı açamadım bağıramadım ve dizlerimin üstüne düştüm… Sonrasını hatırlamıyorum..

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mami kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Üzüntülerinizden ve dertlerinizden kurtulacağınıza, zenginliğe, mutluluğa, iyi ya da kötü bir haber alacağınıza, moralinizi çok bozacak bir olayla karşılaşmak üzere olduğunuza, takip ettiğiniz işten beklediğiniz sonucu alamayacağınıza, bir yerden kazanılacak haram mala işarettir…

 5. Ruyamda eski evimizin onundeyim disrda cocuklar var amca kizimin cocuguda var(2-3 yaslarimda) ilkin tanimiyorum taniyinca gidip seviyorum

  1. Sevdigim cocuk 2-3 yaslarinda erkek cocugu. Cocugu severken icimden benmde bi cocugum olmasinj istiyorum.

  2. 1001 Rüya Tabiri

   Sevde kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyi bir habere, zenginliğe, berekete, mutluluğu, sevince, sorunlarla karşılaşıp bu sorunların biteceğine, sıkıntılardan kurtulmaya, hayatınızda bazı değişiklikler yapacağınıza, zorlukların sona ereceğine, huzurlu döneme girileceğine işarettir…

  1. merhaba sinan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : işlerinizde başarılı olacağınıza, kötü bir insan yüzünden üzülmeye, güzel bir aile yaşamınızın olacağına, çok sayıda çocuğunuz olacağına, hayırlı bir evliliğe, iyi bir dünya geçimine, çok kısa bir süre sonra muradınıza ereceğinize, iş yaşamınızda başarılı olacağınıza, bol para ve berekete kavuşacağınıza işarettir…

  1. merhaba anonim rüyanın anlamı: kayıp bir şeyi veya malı bulmaya işaret eder. yeni bir arkadaşlık da olabilir. Bazen bu rüya kayıp bir şeyin bulunmasına ve yolculuğa çıkmaya da işaret eder. birbirlerini karşılıklı olarak sevecek iki kişiye delalettir.

 6. Rüyamda gök yüzü gördüm vekocaman çam agaçlari uçuyordu çok güzeldi anlami nedir tesekkür ederim
  .

 7. Pingback: Rüyada Bebek Görmek Ne Demek | Rüya Tabirleri - 1001 Rüya Tabiri

  1. Rüya Yorumcusu

   rüyanızın yorumu şudur : zenginliğe,mutluluğa,iyi bir habere,sevince,çok sağlıklı olmaya,başka sorunlarla karşılaşacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!