Rüyada Hamile Görmek

Rüyada görülen hamilelerin anlamı içeriğine göre çok anlam değişikliğine sahiptir. İslami ve diyanet ruya tabirleri perspektifinde rüyalarınızda görülen hemile (gebe) sahnelerinin cinsiyetin ve sosyal durumu anlam değişikliğine sahiptir. Örneğin rüyada hamile görmek veya hamile kadın, hamile erkek veya hamile genç kız (bekar/dul) gibi farklı rüyaların farklı anlamları vardır. Hepsini ve daha fazlasını aşağıda listeledik.

Rüyada Hamile Görmek
Rüyada Hamile Olduğunu Görmek
Rüyada Hamile Kadın Gormek
Rüyada Hamile Olmak/Kalmak
Rüyada Hamile Erkek Görmek
Rüyada Bekarken Hamile Olduğunu Duymak
Rüyada Hamile Arkadaşını Gormek
Rüyada İkiz Hamile Görmek
Rüyada Ebe/Dadı/Hemşire Görmek
Ruyada Doğurmak veya Doğum Gormek
Rüyada Bebek Görmek Neye Çıkar?
Rüyada Hastane Gormek

Rüyada Hamile Görmek

Rüyada görülen hamile (gebe); Bu rüya kadınlar için kendini gebe gördüğü takdirde bir günah veya suç işleyeceğine yorumlanır. Bir erkek tarafından görülen gebelik rüyası ise; yakında kendisine ya bir miras veya piyangodan çok miktarda para geçeceğine yorumlanır. Ruyada doğurduğunu gören bir kimse; her türlü kötülüklerden uzak kalmış demektir. Rüyanızda hamile birini görmeniz veya kendinizi hamile görmeniz; İçinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza, mal ve yarar sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyanızda gebe birini gördüyseniz; Giriştiğiniz işte başarı kazanıp etrafınızca takdirle karşılaşacağınıza, mal-mülk sahibi olacağınıza, yuva kurup mutlu bir hayat süreceğinize işarettir. Kendini ya da bir başkasını görme: Hamileliğe işarettir. Bir baş­ka yoruma göre de; günah ve kabahat işleyeceğine yorumlanır.

Ruyada Hamile Olduğunu Gormek (Kendini)

Kendini hamile olarak görme: Makama, haysiyete ve maddi­yata işarettir. Kendini hamile gormek: Kısa bir sürede nakit paraya kavuşacağını­za ve hayırlı bir çocuğa işarettir. Kendini gebe görmek: Mala ve mülke de yorumlanabilir.

Ruyada Hamile Kadın Gormek

Ruyada gebe kadın gormek; üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Bir kadının kendisini rüyada gebe olarak görmesi mal; bir erkeğin kendisini gebe görmesi sıkıntı ve üzüntüdür. Her ikisi için de mal ve servet olduğu şeklinde yorumlayanlar da vardır. Genel olarak hamilelik ve hâmile görmek iyiye yorulur.

Rüyada gebe olduğunu gören kadın övülür ve şerefe nail olur, malı artar. Bir hayvanın gebe olduğunu görmek, mal ve mülkteki artışa delalet eder. Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder.

Rüyada Hamile Olmak/Kalmak

Rüyalarda görülen gebelikler (hamilelikler) bilhassa kadın için mal ve nimettir. Düşlerde hamile olmak veya hamile kalmak yeni bir takım gelişmelerin yaşanacağına ve bu yeni gelişmelerin size fayda sağlayacağınıza yorumlanır. Rüyada hamile olmak işinize iş, malınıza mal katmak olarak yorumlanır.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Erkeğin kendini gebe gormesi: Tedirginliğe ve üzüntüye işarettir. Rüyada eğer hamile erkek gördüyseniz gören kimse murad ettiği şeye bir takım güçlükler çektikten sonra kavuşur. Böyle bir rüyayı gören kimse için bu rüya, borca girmek ve zorlukla elde edilecek mala işaret eder.

Rüyada Bekarken (Kız) Hamile Olduğunu Duymak

Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi; kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir. Kızlar için ise arkaların­dan yapılan kötü dedikoduya işarettir.

Ruyada Hamile Arkadaşını Görmek

Ruyada hamile bir arkadaşını hamile olarak gormek onun çok hayalperest bir kimse olduğuna, işlerinin düzgün gitmesi için ancak gerçekleri iyi görmesi gerektiğine işarettir.

Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek
Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek

Rüyada İkiz Hamile Görmek

Rüyalarda görülen ikiz hamile görmek; birkaç farklı biçimde yo­rumlanabilir. Birincisi, ikiz çocuklar, karşı karşıya kaldığımız bir durumun içinde var olan “ikili yönü”, yani ilk başta sezilmeyen bir kutuplaşmayı ve karşıtlığı dile getirir. Sözgelimi, düşü gördü­ğümüz sıralarda aldığımız bir iş teklifi kafamızı kurcalıyorsa, ikiz çocukların, bu yeni iş ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz yön­ler olduğunu anlattığı söylenebilir.

Diğer yandan, “ruh ikizi” deyi­şine paralel biçimde, düşümüzde gördüğümüz ikizler, bizi tamamla­yan karşıtımızı bulduğumuzu ve onu yaşamımızın bir parçası ha­line getirmek istediğimizi belirtir. Son olarak, düşü gördüğümüz sıralarda içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak, iki farklı so­nuç ortaya çıkacağını anlatıyor olabilirler.

Geleneksel yorumlar­da, beklentinin “bir” olduğu durumlarda “iki” sonuç çıkması, “çifte kısmet” olarak değerlendirilir. Rüyada ya ikiz çocuk sahibi olduğunu veya başkasının ikiz çocuğunu görmek, işinizde orta çapta bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta orta derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır.

Rüyada Ebe/Dadı/Hemşire Görmek

Rüyada ebe görmek; ileride yapacağınız işlerin düzgün gideceğinin müjdecisidir. Hamile bir kadının rüyasında ebe görmesi; güzel ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getireceğini gösterir. Bir evlada işarettir.

 • Erkeğin görmesi: Erkek evladın doğumuna işarettir.
 • Kadın görürse: Kız evladın doğumuna işarettir.
 • Kendinizi ebe olarak görme: İyilik yaptığınız bir insandan haber alarak mutlu olacaksınız anlamına gelir.

Rüyada görülen ebe, yardımcı ve muavindir. Güzel ve genç bir ebe gören kimse, ömrünün sonuna kadar arkadaş kalacağı bir dost edinir. Bir başka yorumla güzel bir ebe görmek, rüya sahibinin bir kızı olacağına, yaşlı ve çirkin bir ebe görmek de, rüya sahibinin çok zeki evlatlara sahip olacağına işarettir. Evine bir ebenin geldiğini görmek, evde bereket ve bolluk hasıl olacağına delalet eder.

Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri
Ruyada Hamile Gormek-Diyanet Ruya Tabiri

Ruyada Doğurmak veya Doğum Görmek

Yakınlarda hayırlı bir haber alarak sevineceğiniz anlamına ge­lir. Kendinizi doğururken görürseniz: Kısa bir zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.

 • Kendinizi doğururken görmek: Kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Bir kızın çocuk doğur­ması: Bir mahkemeniz varsa kazanacağınız anlamına gelir.
 • Bir erkeğin çocuk doğurması: Kötü sözler işiteceğinize ve tehlikeli bir duruma işarettir.
 • Doğum sancısı çekmek: Keder ve ümitsizlik anlamına gelir.
 • Doğum sı­rasında ölmek: Sağlıklı uzun bir yaşama işarettir.
 • İkiz doğum: Çok zen­gin olmak anlamına gelir.
 • Erkek kendisinin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur.
 • Karısının erkek çocuk doğur­duğunu görmek: Kız çocuğu olur; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur.
 • Karısının ölü doğum yaptığını gör­mek: Ölüme, ya da karısının rahatsızlığına işarettir.
 • Kadın gebe olmadığı halde doğum yaparsa: Kocasının umulmadık bir zamanda paraya kavuşaca­ğına işarettir.
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet-Ruya-Tabirleri sozlugu-dini-islami-diyanet-ruya-tabirleri-ansiklopedisi yorumu
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet
 • Zor doğum görmek: Sizi çekemeyenlerin perişan olacağına işarettir.
 • Doğum esnasında ebe görmek: Lafını bilmez birisiyle ortaklık anlamına gelir.
 • Doğum sırasında doktor görmek: Erkeğin ya da erkek ev­ladın yapacağı işlerde başarılı olamayacağına ve başkalarının yardımına ihti­yaç duyacakları anlamına gelir.
 • Doğum sırasında hastalanmak: Uzun ya­şantınız boyunca hastalanmayacağınız anlamına gelir.
 • Ölü doğanı görmek: Arkadaşlarınızdan bi­rinin ölüm haberini alacağınıza işarettir.
 • Ağzından doğum yapmak: Do­ğuranın öleceği anlamına gelir.

Ruyada Bebek Gormek Neye Çıkar?

Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız çocuğu görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır.

 • Yoksul birinin kendini bebek olarak görmesi: Büyük bir paraya kavuşacağına işarettir.
 • Sağlıklı bir bebek: Pek ehemmiyeti olma­yan dertleri kısa sürede atlatacağınıza işarettir.
 • Sağlıksız bir bebek: Şim­diye kadarki günahlar yüzünden pişmanlık duyulması ve tövbe edilmesi ge­rektiğine işarettir.
 • Bebek satın almak: Yapacağınız bir yanlışlıktan dolayı uzun süre vicdan azabı çekeceğinize işarettir.
 • Oyuncak bebekle oynamak: İstikbalinizin çok parlak olacağına ve eğlenceli bir toplantıya davet edilece­ğinize işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


77 thoughts on “Rüyada Hamile Görmek”

 1. Merhaba abim beni (kız kardeşiyim ve bekarım 19 yaşındayım) rüyasında ikiz bebeklere hamile görmüş ve bu ikiz bebeklerin ikisi de sakatmış, belden aşağıları yokmuş. yorumu nedir

  Reply
 2. Merhaba,
  Ruyada hastanedeyim ve bir doktor beni gordu ve bu kadin(benim icin) hamile dedi. cabuk butun muayeneleri yapin diyordu.Karnimdaki cocuk erkekmis. Ben sasiriyorum . Anne de yanimda(Anne vefat edeli sylar oldu) .
  Tesekkurler.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Geleceğinizi kendinizin hazırlamanız ve kurmanız gerektiğine, birçok yeni arkadaş edinileceğine, çok çalışkan biri olmaya işarettir…

 3. Merhaba (bekarım)ama ruyamda cocugum varmis kiz cocugu sonra onun 4-5 yaslarini goruyirum ne guzel bi cocuk gamzeli filan diyorum anne diyor bna sonra yine bi cocuk daha varmis oda erkekmis onunda 4-5 yaslarini goruyorum oda bana anne diyor cips yicekmis cips secioz o esnada bnde yiyorum onunla ocak var cay diye tutturuyor ocakta kouyuyoruz atese kapagi kapanmiyor kapatmak icin ugrasiyiruz diyorumne kadar akilli bi cocuk oldun sen babasi ile konusmak istiyor sözde sevgilimi ariyorum oymus babasi kinusuyor kendisiyle konusuyir yorumlarsanız teşekkür ederim iki cocugunda bebekliklerini gorrmedim 3-4-5 yaslarini gordum

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Öğrendiklerinizi ya da öğreneceklerinizi işlerinizde zekanız sayesinde kullanacağınıza, yakında bir seyahate çıkılacağına işarettir…

 4. Rüyamda bekar olduğum halde hem kendimi hem de bekar olan diğer kız arkadaşımla hamilelik testlerimizin pozitif olduğunu görüp korkup ağlıyoruz ve aldırmak için hastane araştırıyoruz tanımadığım bi kadın bana para veriyor git özel hastanede aldır bebeği kimse duymadan diyor ağlayıp korkuyorum uyanıyorum sonra.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Artık sıkıntılardan kurtulma yolunun açılacağına, üzüntünün ve kederin sona ereceğine, beklenmedik anda acil olan haberleri pek yakında alacağınıza işarettir…

 5. Rüyada kız arkadaşım benden hamile olduğunu görmüş
  Kız arkadaşım çok üzülüyor
  Ama ben gülüyormuşum
  Çocuğun cinsiyeti belli değil
  Kız arkadaşım bekar ben evliyim
  Lütfen yorumlayın

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Mala mülke ve saygıya nail olunacağına, bir yönetici kimliğinin altına girmeye, emlak ve arazi gibi işlerle uğraşmaya işarettir…

 6. Rüyamda annemin hamile olduğunu karnının kocaman olduğunu hatta bebeğin eli karından dışarı çıkar gibi oluyor annen çok mutlu sonra birden bebek doğuyor kızmış bende kucağıma alıp seviyorum hayrolsun yorumu nedir acaba

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Artık sıkıntılardan kurtulma yolunun açılacağına, oruç veya namaz gibi farzları daha çok yerine getirmeniz gerektiğine işarettir…

 7. Merhabalar rüyamda kız kardeşimi ve 13 haşındaki erkek kuzenimi ayrı ayrı hamile olarak gördüm. Anlamı ne olabilir ? Şimdiden çok teşekkürler.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Arzularınızın gerçekleşmesi için bir süre daha beklemeniz gerektiğine, hayatınızda bazı değişikliklerin güzelleşmesine işarettir…

 8. Mrb. Rüyam hayr olsun inşaallah. Rüyamda gerçekte hamile olan görümcemi gördüm biraz sancı cekiyordu. Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Sizi çok yakından ilgilendiren beklediğiniz haberi alacağınıza ve sevineceğinize, getirisi bol bir işe yakında girişeceğinize işarettir..

 9. rüyamda hamileydim. doktor ağlıyordu. çocuğunuzun bir közü kör olacak diyordu. bende belki öyle doğmaz nerden biliyorsunuz diyordum. normal hayatta evliyim ve hamile değilim.

  Reply
  • eda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Merak edilenlerin ortaya çıkmasına, hoşunuza gidecek haberler alacağınıza, şansınızın fazla yaver gideceğine işarettir…

Leave a Comment