Rüyada Erkek Bebek Görmek, Erkek Bebek Emzirmek, Doğurmak

Düşlerde görülen erkek bebekler ölüm mü, yoksa evlilik, bebek veya bol para haberi mi demek. Rüyada erkek bebek görmek, erkek bebek emzirmek veya erkek bebek doğurmak çok farklı anlamları vardır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami rüya tabirleri yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada bebek görmek sizin tarafınızdan yaratılacak bir eser, yeni bir iş veya duygusal bir ilişkinin başlangıcı gibi yeniliklerin habercisidir. Rüyanızda kendi bebekliğinizi görmeniz sorumluluk almak istemediğinizi gösterir fakat bu projeleriniz için tehlikeli olabilir. Her halükarda huzurun ve mutluluğun habercisidir. Bebek, sevinmek ve göz aydınlığıdır. Bir bebeği okşamayı görmek, sevinçli bir haberle tabir edilir. Cami avlu­suna bırakılmış bir bebek görüp onu kucağa almak, akrabalar vasıtasıyla gelecek mirastır. Rüyada bir bebeğin beşiğini salladı­ğını gören işsiz biri, yakında iş bulur ve sevinir.

Bir kimsenin rüyasında yeni doğan bir be­beği görmesi; müjdeye, sevince ve yüceliğe delâlet eder. Küçük bir bebekle oynadığını ve onu okşadığını görmek; mutlu olmaya, desteğe ve teselli bulmaya delâlettir. Bebeğin ağladığını görmek; ferah ve sevince, hayır kapılarının açılmasına ve sürura delâlet eder. Bebeğin gülmesi; anne ve babası için huzura kavuşmaya işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

🙂 Erkek bebek görmek: Üzüntülerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulaca­ğınıza işarettir. Erkek bebek görmek tasa ve kederden kurtulmağa, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek bebek ise melek gibi güzel haberle müjdelenmeye işarettir. Rüyada erkek bebek görmek, girişeceğiniz bir işte başarı kazanacağınıza, sebat gösterdiğiniz takdirde mükafatını göreceğinize işarettir.

😐 Bir kadının, bir erkek bebek düşürdüğünü gör­mesi öğrenimini tamamlamaya çalıştığı ve olmasını istediği bir işte başa­rısız olacağı anlamına gelir. Çirkin oğlan çocuğunu görmek, ise keder ve sıkıntı anlamına işa­rettir.

Rüyada Bebek Görmek

🙂 Rüyanızda bebek gördüyseniz; Çok kısa bir zamanda sevineceğiniz bir haber alacağınıza, hiç ummadığınız bir yerden elinize biraz para geçeceğine, bundan dolayı sıkıntılarınızın biraz olsun hafifleyeceğine işarettir.

😐 Sağlıksız bir bebek görmek: Şim­diye kadarki günahlar yüzünden pişmanlık duyulması ve tövbe edilmesi ge­rektiğine işarettir. Ağlayan ve çirkin bebek görmek de kısa süreli sıkıntıdır.

Rüyada Erkek Bebek Emzirmek

🙂 Rüyada erkek bebek emzirmek beklediğiniz bir haberin veya gelişmenin tam da istediğiniz gibi gerçekleşmesine delalet eder. Erkek bebek emzirmek mal sahibi olma­ya işarettir. Tanıdık bir erkek bebek emzirmek bir rivayete göre menfaattir. Rüyada erkek bebek emziren maddi açıdan tüm güçlükleri aşar ve zen­gin olur. Bir kadının rüyasında kendi erkek çocuğunu emzirmesi, çocuğun iyi insan olacağına işarettir.

😐 Rüyada erkek bebek emzirirken süt gelmiyorsa veya memeden çıkan şey katıysa o hayra yorulmaz. Bir erkeğin rüyasında çocuğunu emzirdiğini görmesi, hüzne ve zillete düşmesine işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Doğurmak

🙂 Rüyada erkek evlat doğurduğunu görmek zenginlik, servet, ik­bal ve saadetle tabir olunur. Güzel bir erkek bebek doğurduğunu gören kimse başarılı ve evinde itibarlı olur. Evli biri eşinin erkek çocuk doğur­duğunu görmesi: Kız çocuğu olacağına yorumlanır; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur. Rüyada erkek çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını ve erkek bir çocuğa sahip olduğunu görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Bir kadın rüyasında erkek bir çocuk doğurduğunu ve bu çocuğun hemen konuştuğunu görse, o kişinin mutlu bir ömür süreceğine hükmedilir.

😐 Çirkin bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocuğun ağladığını gören kadın musibet, sıkıntı ve üzüntüye düşer. Huysuz ve sıkıntılı bir erkek bebek doğurmak yapacağınız işlerde kazanç elde edemeyeceğinize işarettir. Rüyada bir erkek kendisinin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur. Erkek çocuk doğurduğunu gören evli ve yaşı ilerlemiş biri büyük bir üzüntü ve kedere uğrar veya kötü bir söz duyar. Bir rivayete göre hastalanır.

Rüyada Erkek Bebek Sevmek

🙂 Rüyada erkek çocuk sevmek görmek beklediğiniz bir haberin olumlu sonuçlanacağına işarettir. Erkek bebek sevmek, iş hayatınızda başarı kazanıp, gelirinizin artacağına, kısa bir yolculuğa çıkıp, sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada İkiz Erkek Bebek Görmek

🙂 Henüz yeni doğmuş ikiz erkek be­bek görmek dünya ve ahirette mutluluğun müjdesidir. Rüyada ikiz erkek bebeklerin yürüdüğünü veya gülümsediğini görmek görünen ikbalin (talih düzgün­lüğü) pek çabuk artacağına işarettir. Rüyada ikiz bebek sahibi olduğunu veya başkasının ikiz bebeklerini görmek, işinizde orta çapta bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta orta derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır.

Rüyada Erkek Çocuğu Görmek

🙂 Düşlerde görülen erkek çocuk, yakında kısmetiniz çıkarak nişanlanıp hemen evleneceğinize işarettir. Evliyseniz çok güzel bir gelişmenin yaşanacağına yorumlanır. Güzel, sevimli, güler yüzlü bir küçük erkek çocuk ve onun gülmesini görmek hayır, talih düzgünlüğü ve serveti yorumlar. Rüyada erkek bir çocuk görmek güvenilir dostlara sahip olduğunuza ve bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılanacağına ve bugünlerde çok karlı işlere girişeceğinize işaret eder. Erkek çocuk: Sıkıntılardan kurtularak mutluluğa işarettir. Rüyada erkek bir çocuk görmek; güvenilir dostlarınızın varlığına; hareketlerinizin başkaları tarafından saygı ile karşılandığına;

😐 Rüyada çirkin, ağlayan, fena görünümlü veya eksik organlı bir erkek çocuğun görülmesi ve onun ağlaması felaket, musibet, hüzün, gam, keder ve afet demektir.

Rüyada Kucağında Erkek Bebek Görmek

🙂 Rüyada kucağında temiz yüzlü ve gülümseyen erkek bebek görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kucağında erkek bebek görmek çok sevdiğiniz birisinin size misafir geleceğine veya yine çok sevdiğiniz ve hoşlanacağınız bir seyahat yapacağınız anlamına gelir.

😐 Kucağında ağlayan bir küçük bebek taşıdığını görmek sıkıntı ve üzüntüye de­lalettir. Erkek çocuk görmek genelde müjde olarak yorumlandığı halde, bir kadın kucağında bir erkek çocuk taşıdığını görürse üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir.

Rüyada Yeni Doğmuş Erkek Bebek Görmek

🙂 Rüyada yeni doğmuş bir erkek bebeğin konuştuğunu görmek, dünya ve ahiret saadetine nail olmaya işarettir. Yeni doğmuş erkek bebek görmek, o çocuğun geleceğinin çok parlak olduğuna işarettir. Tanımıyorsanız sizin gelecekte parlak işler yapacağınıza işarettir. Yeni doğmuş erkek bebeğin gülümsediğini görmek, müjdeli bir haber almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya delalettir. Yeni doğmuş bir erkek bebek görmek: Hastalıklardan ve ona bağlı şikayetlerden kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada Mavi Gözlü Güzel Erkek Bebek Görmek

🙂 Rüyada güzel ve mavi gözlü bebek görmek iki şekilde yorumlanır: Melek veya müjde. Rüyalarda mavi gözlü erkek bebek görmek beklediğiniz müjdeli haberdir. Güzel bir erkek bebek görmek melekle yorumlanır ve işaret ettiği veya söylediği şeylerin gerçekleşmesi demektir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: Bir kadının erkek bebek doğurduğunu görmesi eşine üzüntü ve keder vereceğine işarettir. Rüyada erkek bebek görmek, artık geçirdiğiniz zor günlerin geride kaldığına, önünüzde mutlu ve sıhhat dolu günlerin sizi beklediğine, çok sevdiğiniz birisine kavuşacağınıza işarettir.” demiştir.

Cafer Sadık (r.a.):Bir kadın, bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocu­ğun hemen konuştuğunu görse dünya ve ahiret kurtuluşuna erer. Bir riva­yete göre ise hastalanır. Rüyada erkek bebek emzirmek, sizin için hayatını bile verebilecek kıymetli bir dost edineceğinize yorumlanır” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz:Bir erkeğin erkek bebek doğurduğunu görmesi gücünü aşan ağır bir yükün altına girmesine, daha sonra bu yükten kurtularak düşmanını yenmesine delalet eder,” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyalarda görülen erkek bebeğin psikanalizi: Bir annenin oğluyla ilgili rüya çağrışımları umut, beklenti ve sahip olunan potansiyelleri belirtirken, bir baba için, gerçekleşmiş hayallerdir. Bebeğin erkek olması, rü­yayı gören kişinin kendini ifade etme biçiminde yeni bir evrenin başlangıcını haber verir. Mutlu ve gülen bir erkek bebek görmek, yakın dönem içinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmelerin huzur ve mutluluk getireceğinin habercisi kabul edilir. Bir kadının düşünde erkek bebek emzirdiğini görmesi, kimi zaman çocuk sahibi olma isteğini ifade etse de, çoğunlukla so­rumlulukların bilincinde olmak ve başkalarının güvenini kazan­mak biçiminde yorumlanır.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada küçük kız çocuğu görmek erkek çocuk görmekten hayırlıdır.
 • Bazı yorumcular erkek çocuk rüyayı gören için üzüntüdür demişlerdir.
 • Bazı rüya tabircileri, erkek doğurmak kız doğurmaya, kız doğurmak da erkek çocuk doğurmaya işarettir, demişlerdir.
 • Yeni doğmuş bir bebek görmek; gerek geçmişteki, gerek o anda yapmakta olduğunuz işle hiçbir surette ilgili olmayan çok kârlı bir işe girişeceğinize alâmettir.
 • Uyuyan bir bebek aşkta muvaffak olacağınıza ve bir yatırımdan iyi para kazanacağınıza işa­rettir

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


23 thoughts on “Rüyada Erkek Bebek Görmek, Erkek Bebek Emzirmek, Doğurmak”

 1. Selamünaleyküm Öncelikle kandilinizi tebrik ederim
  Ben bu gece rüyamda çok kalabalık bir mekandaydım. Tanıdık tanımadık herkes vardı. Önemli bir kişinin konuşmasını dinlemek için toplanıyormuşuz. Rüyanın başında o mekana doğru yürürken güzel fotoğraf çekmek için telefonumu çıkartayım diyorum ama telefonum arabada kalmış ve biz de arabadan çok uzaklaşmışız. Gidip alamadım telefonumu.
  Mekana vardığımızda kendimize uygun bir yer bulup oturuyoruz. Gelen geçenlere bakıyoruz. Yıllar önce tanıştığımız çok sevdiğim bir ablayı görüyorum. Evlenmişti ve onunla görüşmek bir daha nasip olmamıştı. Onunla kucaklaşıyorum. Biraz duygulanıyorum. Arkasında annesi ve kız kardeşi de var ama onlarla kucaklaşmıyorum.
  Rüyanın ilerleyen kısımlarında kucağımda bir erkek bebek var. Çok tatlı, beyaz tenli bir bebek. Onunla oynuyorum. Sonra biraz yatış pozisyonuna geçip sağ göğsümde onu emziriyorum. Yanımdakiler otur öyle emzirmek diyorlar ama o pozisyonu değiştirmiyorum. Sol göğsümle de emzireyim mi ki diye kendi kendime soruyorum ama galiba değiştimiyorum.
  Rüyanın son kısmı; elimizde şu dolu şişeler var ve yine su dolu büyük kaplar var. Bunların özelliği şişeleri kaplara koyduğumuz zaman şişelerin içindeki suların rengarenk şekilli desenler oluşturması. Hangi şişeyi o kaplara koysak hepsinde farkı renkler farklı desenler oluşuyor. Ben de bunların tadını merak edip içiyorum. Şişenin içindeki desenlerin yarısı ağzımda yarısıda şişenin ağzinda kalıyor. Ama yanımdakiler yine bana kızıyor. Ben de şişenin boşalan kısmına başka bir şişeden su ekliyorum. Şişeleri desen tamamlanıyor.
  Bir de üst katları geziyoruz mekanın ve çok güzel sandalyeler görüyoruz. Bu sandalyeleri aşağıya indirirken biraz sıkıntı çıkıyor.
  Bu rüyayı tek bir gecede gördüm. Tabiri nedir? Şimdiden Allah razı olsun

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Düşmanlarınızı yeneceğinize ve şükredeceğinize, çetin ve zor şartlarda elde edilecek mala sahip olunacağına, güzel olan haberleri almaya işarettir…

Leave a Comment