Rüyada Siyah Yılan Görmek, Siyah Yılan Öldürmek

Rüyalardaki siyah yılanlar ölüm mü, hastalık mı yoksa bol para veya evlilik, bebek haberi mi demek. Rüyada siyah yılan görmek, siyah yılan öldürmek veya küçük yavru siyah yılan çok farklı anlamları vardır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami rüya tabirleri yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Siyah Yılan Görmek

🙂 Evinizin bahçesinde siyah yılan görmek mal ve mülkünün korunacağına yorumlanır. Rüyada siyah yılan görmek ve ondan korkmamak, rüyayı gören kimsenin, büyük bir makama ulaşacağına işarettir. Zararsız yavru siyah yılanlar düşmana galip gelmeye; kimi zaman da, değerli bir mal demek. Hasta bir kimse siyah yılanlı bir rüya görürse, sağlığına kavuşacağına hükmedilir. Eğer siyahlı renklere sahip bir yılanı tutup torbaya koyduğunu görürse, rüyayı görenin düşmanlarına istediğini yaptıracağına yorumlanır. Ev yılanı görmek ise sizi kollayıp gözeten bir dostunuza işa­rettir. Siyah yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza yorumlanır. Rüyada yılan görmenin detaylı anlamı için: BKZ.

😐 Rüyada siyah bir yılanın sesi veya tıslaması savaşa işaret eder. Evinde siyah renkte yılan gö­renin düşmanı yakınındadır. Boğazından siyah yılan çıkıp toprağa girdiğini gören, yakın zamanda hasta olur. Rüyada ka­rayılan görmek: Çevrenizde gizli bir düşmanınızın olduğuna işarettir. Siyah yılan iş hayatınızın içinden çıkılmaz bir hal alacağına işarettir. Rüyada siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada görülen siyah yılan düşmana çağrışım yapar. Bazen hain, ahlaksız bir kadına veya komşuya; bazen de arkadaşa, yakın bir akrabaya işaret sayılır. Kimi zaman zevcenin ihanetine yorumlanır.

Siyah yılan en sefil düşman olarak tanımlanır. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yılanın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu ga­fil avlamasına, fırsat gözetmesine alamet ve delalettir. Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir. Rüyada yılan görmek; düşmanında zarar görmek ih­timali olduğuna, onun için dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işarettir.

Rüyada Siyah Yılan Öldürmek

🙂 Siyah yılan öldürmek: Size tuzak kuranları bertaraf edeceğiniz anlamına gelir. Siyah yılanı öldürmek, parçalamak düşmanı yenmekle, onun malını almakla tabir olunur. Rüyada siyah yılan öldürmek: Düşmanlarınızın tüm çaba­larına karşın size kötülük yapmaya güçleri yetmeyeceğine işarettir. Rüyada siyah yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse siyah renkli bir yılanı öldürdüğünü görse bekarsa evlenir. Beline veya bacağına sarılan siyah renkli yılanı ortadan kestiğini görür ise, eşinden yana rahatlayacağına işaret sayılır. Şayet evinde ölü bir kara yılan görür ise, rüya sahibinin düşmanlarından birinin hastalığına işaret sayılır. Bir kimse rüyada siyah yılanı öldürdüğünü görse, rüya sahibinin düşmanlarından birinden kurtulacağına, o kimsenin zararı kendisine erişmeyeceğine işaret eder.

Rüyada Küçük Siyah Yılan Görmek

🙂 Rüyada görülen küçük siyah yılanlar ise, zayıf bir düşmana işarettir. Eğer ağzına küçük siyah bir yılanın girdiğini görürse, o kimsenin ilim öğrenip yüksek bir makama erişeceğine hükmedilir. Bazen de rüyada görülen küçük yılan, küçük bir çocuğa çağrışım yapar.

😐 Bir kimse rüyada ağzından küçük yavru siyah bir yılan çıktığını görse, rüya sahibinin bilmeden ağzından çıkan bir söz yüzünden başının belaya gireceğine işaret eder. Şayet, kulağından veya karnından küçük siyah yılanın çıktığını görür ise, rüya sahibinin günahkar bir kimse olduğuna yorumlanır. Veya o kimsenin inancını kaybederek haram işler yapacağına işaret sayılır.

Rüyada Siyah Sokması Saldırması

🙂 Eğer rüyada siyah bir yılanın size saldırdığını ve sokamadığını veya ısıramadığını gördüyseniz sizi çekemeyen ve sevmeyen kişilerin size yapacağı kötülüklerin başarısız olacağına işarettir.

😐 Siyah yılan sokması, sizi çekemeyen birkaç kişi bir araya gelerek size tuzak kuracakları anlamına gelir. Yılan gibi zehirli hay­vanların sokması haram maldır. Rüyada kara yılanın ısırması, sokması düş­manın şerridir. Siyah yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Bekar bir erkek rüyada beline bir siyah yılanın sarıldığını görse, zalim bir kadınla ilişki kuracağına işaret eder. Eğer siyah yılanı yatağına aldığını görürse, rüyayı görenin o kadınla evlenip hayatını mahvedeceğine hükmedilir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “Birinin rüyada gördüğü yılan siyahsa ve yanında da küçük yılanlar varsa gör­kem, ihtişam, mal ve mülk sahibi olur. Beyaz bir yılan görüp yakaladığını gören yüksek mertebele­re çıkar. Yeşil yılan, din düşmanı demektir. Sarı yılan hastalıklı ve zayıf düşmana, kırmızı yılan taraftar ve akrabası çok ve güçlü düşmana delalet eder.”

Ebu Sait El Vaiz: Kara (siyah) yılan görmek mal sahibi olmaya, siyah küçük (yavru) yılan görmek görmek hatırı sayılır biriyle arkadaş olmaya, siyah bir yılanı öldürmek de güçlü ve kuvvetli olmaya delalet eder. Şayet rüya sahibi kendi yatağında bir siyah yılan görürse, rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet edeceğine işaret sayılır. Veya zina yapacağına yorumlanır.”

Cafer sadık (r.a.):Siyah yılan rüyası on şekilde yorumlanır,” demektedir: “Gizli düşmanlık, kazanç, selamet, saltanat, beylik, zenginlik, eş, evlat, ölüm ve sel. Eğer evinde bir yılanın gezindiğini görürse, rüyayı görenin ailesi içinde bir düşmanı olduğuna hükmedilir. Şayet yılanı öldürüp etini yediğini görürse, rüya sahibinin düşmanının malından yiyeceğine işaret sayılır.”

Seyyid Süleyman:Bir kimse rüyada karayılanın deliğinden çıktığını görse, rüya sahibinin çok üzüleceği bir haber alacağına işaret eder. Eğer vücudunun herhangi bir yerinden bir yılan çıktığını görürse, rüyayı görenin evladından düşmanlık göreceğine hükmedilir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyalarda görülen yılanları psikanalizi: Psikolojik anlamda çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Bir kimse rüyada başının üstünde siyah bir yılanın çöreklendiğini görse, rüya sahibinin düşmanlarının yardımıyla önemli bir makam elde edeceğine, fakat huzurunun bozulacağına işaret eder.
 • Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder.
 • Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur.
 • Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.
 • Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.

Yılan on şekilde tabir edilir:

 1. Gizli düşmanlık,
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat,
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Eş.
 8. Evlat,
 9. Ölüm,
 10. Sel.
  Uçan bir yılanın yüksek bir yere konması: Gönül huzuru­na delalet eder.
  Ağıza büyük bir yılanın girmesi: İlim sahibi olmaya işaret­tir.
  Yılanın güzel söz söylemesi: Düşman tarafından hayret edilecek bir hayra kavuşmak şeklinde yorumlanır.
  Yılan yakalamak: Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir.
  Yılanın etinin çiğ halde yemek: Düşmanı alt etmek şeklin­de yorumlanır.
  Yılan tarafından yutulmak: Devlet ve saltanata ermeye işa­rettir.
  Yılan eti yemek: Sevinç ve sürura delalet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


23 thoughts on “Rüyada Siyah Yılan Görmek, Siyah Yılan Öldürmek”

 1. Rüyamda evde televizyon sehpasında köşesinde bir salyangoz gördüm ilk gördüğümde bu ne acaba diye iyice inceledim yani ellemedim sadece baktım baktığımda gözlerinin ve dişlerinin olduğunu fark ettim dişleri ni görünce çok şaşırdım salyangozun dişleri olmaz ki dedim ve normal dende çok büyük tü ve ben bakarken biraz daha büyümeye başladı korktum sonra birden kendimi sokakta görüyorum yanındada biri var onunla konuşuyorum ama kim olduğunu bilmiyorum sokakta insan yada araba yok ama heryerde siyah ve beyaz büyük küçük bir sürü yılanlar var yine şaşırıyorum bunlar nerden çıktı diye biyandan da onlardan sakınarak biyerlere gitmeye çalışıyorum yanımdaki kişi ile de konuşuyorum biyandan evdeki salyangozu anlatıyorum yılanlar çok fazlaydı çok kıpırdıyorlardı ama hiçbiri bize zarar vermedi yada üstüme gelmedi sadece korkarak aralarında hızlı hızlı yürüyüp gidiyor duk bukadar

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Uzun zamandır sonucunu beklemekte olduğunuz iş hakkında olumlu cevaplar alacağınıza, işlerinizi fazlasıyla güzelleştirmeye işarettir…

 2. Rüyamda buyuk bir yılan önümde duruyordu bende yerden sopa aldım yılanın kafasına arda arda vurmaya başladım vurdukça yılanın dili görünüyordu

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Gerçek yaşamda iyi bir arkadaşınızın size yardım edeceğine, hayatta başarılı olacağınıza, sevineceğiniz haberler almaya işarettir…

 3. Benim icin sevgilimlen evlenecegizmi diye istihare yapan arkadaş rüyasında bir evin camindan dişari bakiyormuş yeşilik köymüş,alta bakinca siyah uzun bir yilan saldirarak evin üstüne catiya cikmiş ve kuyu kirmizi gelincik hayvanı olmuş. Saygilar

  Reply
  • Anonüm Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğinize, başarılması çok zor işlerinizi üstünüze alacağınıza ve kolaylıkla başaracağınıza işarettir…

 4. Selam hocam. Rüyamda karanlıq bir yerde oturuyodum. Bacaqlarıma ve kollarıma yılan balığına benzeyen yılanlar dolanmıştı. Kolumdan bir tanesini kaynım açıb çıkarıyor bende irpinib yavaşca bağırıyorum. Bu arada kaynım bakıcılık yapıyor magiyayla
  Teşekkürler😊

  Reply
  • Adminka Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yapılan veya yapılacak işlerinizde ilerlemeye, ticarette başarı kazanılacağına, beklediğiniz işlerinizin sonuçlanacağına işarettir…

 5. Hocam Hayırlı sabahlar,
  Rüyamda fermuarlı açılır kapanır büyük bir çanta gördüm. Küçük bölmesini açtım. Siyah renkli yavru yılan güneşten ve sıcaktan başı ve kısa bir bölümü hariç her tarafı taşlaşmış. Baş ve küçük bir kalan gövdesini zor hareket ettiriyor. Fermuarlı o küçük bölmeyi hemen kapattım. Büyük bölmeyi açmak istedim. Civciv veya muhabbet kuşları yavrusu sesi geliyordu. Küçük muhabbet kuşu Yavrularını gördüm. Çantayı ileri geri salladım. Kırık yumurta sarısı akmaya başladı. Kızım geldi. Akşam personel servisi kalkıyormuş. Servise Babamda servisle gelecek bekleyin dedi. Tam otobüse binecekken uyandım.

  Reply
  • Ebubebir Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Güzel haberler almaya, bir tanışma gerçekleşeceğine, huzurlu bir yaşam süreceğinize, hayatınızda mutlu olacağınıza işarettir…

 6. Merhaba hocam. Ruyamda ben is arkadasim ile oturuyordum. Birden oturdugumuz yere iki tane siyah yilan yavrusu geliyor. Bende ikisini hem tutuyorum. Sag elimdaki yilan elime colasip isirmaga calisinca sol elimdeki yilani arkadasima berip sag elimdaki yilanin kafasini kysyp yere firlatiyordum. Lutfen yorumu nedir.

  Reply
  • Burkaz Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Vaadedilen bir şeyin yerine getirilmesine, bolluk ve berekete, ümidinizin kesildiği bir isteğinizin tekrar gündeme gelmesine işarettir…

 7. Rüyada erkek arkadaşım Türkiye geliyor , onunla buluşmak için onun almaya gidiyorum, başka biri daha bende hoşlanıyor bir kız bana getiriyor bu hissleri olan kişinin duygularını söylemeye bende uzatmadan düşünecem diyorum şuan meşgulum diyorum , cihad anne annemin elinden öpüyor sonra diğer büyüklerin elinden de öpüyor , kız kardeşime soruyorum nasıl biri diye oda iyi güzel beğendim diyor , sonra yer çömelmiş cihad birseyler bakıyor diyorum one iki tane siyah yılan korkmadan bakıyoruz , baktıktan sonra kalıyoruz ve çıkıyoruz ordan .

  Reply
  • Glstn Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Düzgün hayat sürmeye, çok zahmetli işlere, güçlenmeye, hayatınızda iyi fırsatların karşınıza zamanla çıkacağına işarettir…

 8. Rüyamda Demet Akalın ve kızı Hirsyla aynı otelde tatildeydik beraber yüzüp oyun oynuyorduk zor bi engelde yüzdük karşıya geçebildik Beyazıt Öztürk’lede sevgili gibi bişeydik öpüştük bide ananemlerin evinde kalabalık yemek yiyordu tabaklar dolusu makarnalar vardı ananemler hayatta değil normalde yorumlarsanız sevinirim

  Reply
  • Yasmina Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Şanslı bir döneme gireceğinize, yapmaktan zevk duyacağınız cinsten bir işe yerleşene kadar daha çok iş değiştirmeye işarettir…

 9. Merhaba, dün gece rüyamda genc yakisikli biri vede bir siyah yilan, sürekli benim pesimden kosuyorlardi. Onlardan biraz korktugum icin kacmak istedim. Fakat ben kasmaya basladimda onlarda cok hizli bir sekilde pesimden geliyorlardi. Ben durdugumda onlarda duruyorlardi. Sonra elimde bir balta vardi. Bütün gücümle o gencin kafasina baltayla vardim. Kanamadi balta onun kafasinda kaldi. Büyük bir saskinlikla birbirimize baktik. Düsmedi ve hicbir seyolmadi. Kafasindan kann dahi akmadi. Yilanda orda bir yerde duruyor olmaliydi. Ücümüzde durduk. Yorumunuza tesekkür ederim.

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşinizde makam ve yetki sahibi bir kimseden yardım alacağınıza, üzücü durumlardan daha çok uzak durmanız gerektiğine işarettir…

 10. Evliliğim sallantıda ben istihare yaptım sonuç olarak rüyamda elimde büyük lahana ama içinden küçük yavru yılan gördüm lahanayı yere bıraktım ellemeden bana zarar vermesin diye sonra yanımda olan bir at yılanı yedi.bende ferahladim.sonra bekarligimda sevdiğim çocuk beni aradı özledim vs diyordu bende dedim bekle inşallah rahata cikicaz…

  Reply
  • Tutku Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Her türlü dert ve tasadan uzak olmaya, hayatınızda çok büyük değişikliğin olacağına, mutlu ve güzel haberler almaya işarettir…

Leave a Comment