Rüyada Siyah Yılan Görmek, Siyah Yılan Öldürmek

Rüyalardaki siyah yılanlar ölüm mü, hastalık mı yoksa bol para veya evlilik, bebek haberi mi demek. Rüyada siyah yılan görmek, siyah yılan öldürmek veya küçük yavru siyah yılan çok farklı anlamları vardır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami rüya tabirleri yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Siyah Yılan Görmek

🙂 Evinizin bahçesinde siyah yılan görmek mal ve mülkünün korunacağına yorumlanır. Rüyada siyah yılan görmek ve ondan korkmamak, rüyayı gören kimsenin, büyük bir makama ulaşacağına işarettir. Zararsız yavru siyah yılanlar düşmana galip gelmeye; kimi zaman da, değerli bir mal demek. Hasta bir kimse siyah yılanlı bir rüya görürse, sağlığına kavuşacağına hükmedilir. Eğer siyahlı renklere sahip bir yılanı tutup torbaya koyduğunu görürse, rüyayı görenin düşmanlarına istediğini yaptıracağına yorumlanır. Ev yılanı görmek ise sizi kollayıp gözeten bir dostunuza işa­rettir. Siyah yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza yorumlanır. Rüyada yılan görmenin detaylı anlamı için: BKZ.

😐 Rüyada siyah bir yılanın sesi veya tıslaması savaşa işaret eder. Evinde siyah renkte yılan gö­renin düşmanı yakınındadır. Boğazından siyah yılan çıkıp toprağa girdiğini gören, yakın zamanda hasta olur. Rüyada ka­rayılan görmek: Çevrenizde gizli bir düşmanınızın olduğuna işarettir. Siyah yılan iş hayatınızın içinden çıkılmaz bir hal alacağına işarettir. Rüyada siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada görülen siyah yılan düşmana çağrışım yapar. Bazen hain, ahlaksız bir kadına veya komşuya; bazen de arkadaşa, yakın bir akrabaya işaret sayılır. Kimi zaman zevcenin ihanetine yorumlanır.

Siyah yılan en sefil düşman olarak tanımlanır. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yılanın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu ga­fil avlamasına, fırsat gözetmesine alamet ve delalettir. Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir. Rüyada yılan görmek; düşmanında zarar görmek ih­timali olduğuna, onun için dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işarettir.

Rüyada Siyah Yılan Öldürmek

🙂 Siyah yılan öldürmek: Size tuzak kuranları bertaraf edeceğiniz anlamına gelir. Siyah yılanı öldürmek, parçalamak düşmanı yenmekle, onun malını almakla tabir olunur. Rüyada siyah yılan öldürmek: Düşmanlarınızın tüm çaba­larına karşın size kötülük yapmaya güçleri yetmeyeceğine işarettir. Rüyada siyah yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse siyah renkli bir yılanı öldürdüğünü görse bekarsa evlenir. Beline veya bacağına sarılan siyah renkli yılanı ortadan kestiğini görür ise, eşinden yana rahatlayacağına işaret sayılır. Şayet evinde ölü bir kara yılan görür ise, rüya sahibinin düşmanlarından birinin hastalığına işaret sayılır. Bir kimse rüyada siyah yılanı öldürdüğünü görse, rüya sahibinin düşmanlarından birinden kurtulacağına, o kimsenin zararı kendisine erişmeyeceğine işaret eder.

Rüyada Küçük Siyah Yılan Görmek

🙂 Rüyada görülen küçük siyah yılanlar ise, zayıf bir düşmana işarettir. Eğer ağzına küçük siyah bir yılanın girdiğini görürse, o kimsenin ilim öğrenip yüksek bir makama erişeceğine hükmedilir. Bazen de rüyada görülen küçük yılan, küçük bir çocuğa çağrışım yapar.

😐 Bir kimse rüyada ağzından küçük yavru siyah bir yılan çıktığını görse, rüya sahibinin bilmeden ağzından çıkan bir söz yüzünden başının belaya gireceğine işaret eder. Şayet, kulağından veya karnından küçük siyah yılanın çıktığını görür ise, rüya sahibinin günahkar bir kimse olduğuna yorumlanır. Veya o kimsenin inancını kaybederek haram işler yapacağına işaret sayılır.

Rüyada Siyah Sokması Saldırması

🙂 Eğer rüyada siyah bir yılanın size saldırdığını ve sokamadığını veya ısıramadığını gördüyseniz sizi çekemeyen ve sevmeyen kişilerin size yapacağı kötülüklerin başarısız olacağına işarettir.

😐 Siyah yılan sokması, sizi çekemeyen birkaç kişi bir araya gelerek size tuzak kuracakları anlamına gelir. Yılan gibi zehirli hay­vanların sokması haram maldır. Rüyada kara yılanın ısırması, sokması düş­manın şerridir. Siyah yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Bekar bir erkek rüyada beline bir siyah yılanın sarıldığını görse, zalim bir kadınla ilişki kuracağına işaret eder. Eğer siyah yılanı yatağına aldığını görürse, rüyayı görenin o kadınla evlenip hayatını mahvedeceğine hükmedilir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “Birinin rüyada gördüğü yılan siyahsa ve yanında da küçük yılanlar varsa gör­kem, ihtişam, mal ve mülk sahibi olur. Beyaz bir yılan görüp yakaladığını gören yüksek mertebele­re çıkar. Yeşil yılan, din düşmanı demektir. Sarı yılan hastalıklı ve zayıf düşmana, kırmızı yılan taraftar ve akrabası çok ve güçlü düşmana delalet eder.”

Ebu Sait El Vaiz: Kara (siyah) yılan görmek mal sahibi olmaya, siyah küçük (yavru) yılan görmek görmek hatırı sayılır biriyle arkadaş olmaya, siyah bir yılanı öldürmek de güçlü ve kuvvetli olmaya delalet eder. Şayet rüya sahibi kendi yatağında bir siyah yılan görürse, rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet edeceğine işaret sayılır. Veya zina yapacağına yorumlanır.”

Cafer sadık (r.a.):Siyah yılan rüyası on şekilde yorumlanır,” demektedir: “Gizli düşmanlık, kazanç, selamet, saltanat, beylik, zenginlik, eş, evlat, ölüm ve sel. Eğer evinde bir yılanın gezindiğini görürse, rüyayı görenin ailesi içinde bir düşmanı olduğuna hükmedilir. Şayet yılanı öldürüp etini yediğini görürse, rüya sahibinin düşmanının malından yiyeceğine işaret sayılır.”

Seyyid Süleyman:Bir kimse rüyada karayılanın deliğinden çıktığını görse, rüya sahibinin çok üzüleceği bir haber alacağına işaret eder. Eğer vücudunun herhangi bir yerinden bir yılan çıktığını görürse, rüyayı görenin evladından düşmanlık göreceğine hükmedilir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyalarda görülen yılanları psikanalizi: Psikolojik anlamda çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Bir kimse rüyada başının üstünde siyah bir yılanın çöreklendiğini görse, rüya sahibinin düşmanlarının yardımıyla önemli bir makam elde edeceğine, fakat huzurunun bozulacağına işaret eder.
 • Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder.
 • Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur.
 • Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.
 • Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.

Yılan on şekilde tabir edilir:

 1. Gizli düşmanlık,
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat,
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Eş.
 8. Evlat,
 9. Ölüm,
 10. Sel.
  Uçan bir yılanın yüksek bir yere konması: Gönül huzuru­na delalet eder.
  Ağıza büyük bir yılanın girmesi: İlim sahibi olmaya işaret­tir.
  Yılanın güzel söz söylemesi: Düşman tarafından hayret edilecek bir hayra kavuşmak şeklinde yorumlanır.
  Yılan yakalamak: Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir.
  Yılanın etinin çiğ halde yemek: Düşmanı alt etmek şeklin­de yorumlanır.
  Yılan tarafından yutulmak: Devlet ve saltanata ermeye işa­rettir.
  Yılan eti yemek: Sevinç ve sürura delalet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


23 thoughts on “Rüyada Siyah Yılan Görmek, Siyah Yılan Öldürmek”

 1. Hocam rüyamda siyah devasa uzunluk ve kalınlıkta bir yılan ve iki yavru yılan yatağımın üstündeydi. Önce yavrulardan biri bana saldırmaya çalıştı ama tek seferde zararsız hale geldi. Onun can çekiştiğini gördüm büyük yılan da bana saldırdı korunmaya çalışırken elim biraz zarar gördü ama onu ve yavrusunu yatak örtüsüne sarıp bana zarar vermelerini engelledim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Büyük bir işe girişilip ve bundan sağlanacak tüm menfaatlere sahip olmaya, sorunların çözülmesine, feraha erişileceğine işarettir…

Leave a Comment