Rüyada Bebek Görmek, Rüyada Erkek Bebek, Kız Bebek, İkiz Bebek

Düşlerde görülen bebekler ölüm mü, hastalık mı yoksa müjdeli haber, para, iş, evlilik bebek haberi mi demek. Rüyada bebek görmek, ikiz bebek görmek, kundakta bebek, kucakta bebek, bebek sevmek veya bebek doğurmak çok farklı anlamlara gelir. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz.

Rüyada bebek görmek sizin tarafınızdan yaratılacak bir eser, yeni bir iş veya duygusal bir ilişkinin başlangıcı gibi yeniliklerin habercisidir. Rüyanızda kendi bebekliğinizi görmeniz sorumluluk almak istemediğinizi gösterir fakat bu projeleriniz için tehlikeli olabilir. Her halükarda huzurun ve mutluluğun habercisidir. Bebek, sevinmek ve göz aydınlığıdır. Bir bebeği okşamayı görmek, sevinçli bir haberle tabir edilir. Cami avlu­suna bırakılmış bir bebek görüp onu kucağa almak, akrabalar vasıtasıyla gelecek mirastır. Rüyada bir bebeğin beşiğini salladı­ğını gören işsiz biri, yakında iş bulur ve sevinir.

Bir kimsenin rüyasında yeni doğan bir be­beği görmesi; müjdeye, sevince ve yüceliğe delâlet eder. Küçük bir bebekle oynadığını ve onu okşadığını görmek; mutlu olmaya, desteğe ve teselli bulmaya delâlettir. Bebeğin ağladığını görmek; ferah ve sevince, hayır kapılarının açılmasına ve sürura delâlet eder. Bebeğin gülmesi; anne ve babası için huzura kavuşmaya işarettir.

Rüyada Bebek Görmek

🙂 Rüyanızda sevimli bir bebek gördüyseniz; Çok kısa bir zamanda sevineceğiniz bir haber alacağınıza, hiç ummadığınız bir yerden elinize biraz para geçeceğine, bundan dolayı sıkıntılarınızın biraz olsun hafifleyeceğine işarettir. Bir bebeğin gülümsediğini görmek, müjdeli bir haber almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya delalettir. Rüyada görülen bebek, her bakımdan hayırla yorumlanır. Rüyayı gören hasta ise sağlığına kavuşur. Nişanlılar evlenir, işsiz iş bulur. Borçlu borcunu öder. Ayrılanlar birbirlerine kavuşurlar. Kavgalı bir kimse düşmanı ile barışır. Sıkıntıda olanlar rahatlar, çocuk isteyen aile çocuk sahibi olur.

😐 Rüyada eli yüzü kirli bebek görmek pek de hayırlı bir rüya sayılmaz. Bakımsız ve durmadan ağlayan bir bebek görmek; hayatta mutlu olmaktan ümit kesmiş birisi olacağınızı gösterir. Sağlıksız bir bebek: Şim­diye kadarki günahlar yüzünden pişmanlık duyulması ve tövbe edilmesi ge­rektiğine işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

🙂 Rüyada Erkek Bebek Görmek; müjdeli haber olarak yorumlanır. Bebeğin erkek olması, rü­yayı gören kişinin kendini ifade etme biçiminde yeni bir evrenin başlangıcını haber verir. Erkek çocuk: Sıkıntılardan kurtularak mutluluğa işarettir.

😐 Rüyalarda eli yüzü kir içinde erkek bebek görmek zayıflıklarından ve yetersizliklerinden duydu­ğu korkuyla bağlantılıdır. Rüyada erkek bebek satın almak veya evlatlık edinmek yapacağınız bir yanlışlıktan dolayı uzun süre vicdan azabı çekeceğinize işarettir.

Rüyada Kız Bebek Görmek

🙂 Rüyada Kız Bebek Görmek; bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır. Kız bebek doğurmak, başkalarıyla olan ilişkileri­mizde ve duygusal yaşantımızda yeniliklere işaret eder. Birinin rüyasında kız bebek görmesi, bazen re­kabet ve kıskançlık duygularını içermekle birlikte, olumlu an­lamlara sahiptir ve destek almak demektir. Güzel, sevimli küçük bir kız bebek görmek hayır ve menfaat elde etmeye delalet eder.
Hanımının bir kız çocuğu doğurduğunu görmek en yakın zamanda saadete, hayır ve menfaate ve isteğinin gerçekleşmesine, gam ve kederi­nin dağılmasına işarettir. Bir kız çocuğu öpmek ve sevmek büyük bir fay­daya ve iyiliğe vesile olacak bir işe başlamak demek.

😐 Rüyalarda görülen kız bebeği satın almış iseniz, evlatlık aldıysanız ya da kendisine hediye edilmiş ise; pişmanlığı uzun sürecek bir hata işleyeceğini gösterir.

Rüyada Bebek Emzirmek

🙂 Erkekler için bebeğini emziren bir kadın görmek, cinsellikle düşünülür. Emiyorsa, mal ve menfaattir. Bebek emzirmek rüyada, onun rızkının bol ola­cağına işarettir. Bir kadının rüyasında erkek bebek emzirmesi, çocuğun iyi insan olacağına işarettir. Bir kadının kendi memesinden süt emdiğini görmesi, kızının mirasından yararlanmak zorunda kalacağına işaret eder. Bir erkeğin, kendi erkek bebeği emzirdiğini görmesi, karısı tarafından servete kavuşacağına işaret eder.

😐 Rüyada bebek emzirirken memeden süt yerine kan çıkarsa, çocuk haram kazanacak demektir. Rüyada Erkek Bebek Emzirmek; bir erkeğin rüyada erkek bebek emzirdiğini görmesi, hüzne ve zillete düşmesine işarettir.

Rüyada Bebek Doğurmak

🙂 Rüyada Bebek Doğurmak; Hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder.
Rüyada Erkek Bebek Doğurmak; Bazı rüya tabircileri, erkek doğurmak kız doğurmaya, kız doğurmak da erkek çocuk doğurmaya işarettir, demişlerdir. Rüyada erkek çocuk doğurmak, feraha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder.

 1. Rüyada Doğurmak/Doğum Görmek; Yakınlarda hayırlı bir haber alarak sevineceğiniz anlamına ge­lir.
 2. Kendinizi doğururken görürseniz: Kısa bir zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 3. Kendinizi doğururken görmek: Kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınız anlamına gelir.
 4. Bir kızın çocuk doğur­ması: Bir mahkemeniz varsa kazanacağınız anlamına gelir.
 5. Doğum sı­rasında ölmek: Sağlıklı uzun bir yaşama işarettir.
 6. İkiz doğum: Çok zen­gin olmak anlamına gelir.
 7. Karısının erkek çocuk doğur­duğunu görmek: Kız çocuğu olur; erkek yerine kız doğurduğunu görürse: tam tersi olur yani erkek çocuğu olur.
 8. Kadın gebe olmadığı halde doğum yaparsa: Kocasının umulmadık bir zamanda paraya kavuşaca­ğına işarettir.
 9. Zor doğum görmek: Sizi çekemeyenlerin perişan olacağına işarettir.
 10. Doğum sırasında hastalanmak: Uzun ya­şantınız boyunca hastalanmayacağınız anlamına gelir.

😐 Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder. Ölü doğanı görmek: Arkadaşlarınızdan bi­rinin ölüm haberini alacağınıza işarettir. Ağzından doğum yapmak: Do­ğuranın hastalanacağı anlamına gelir.

 1. Bir erkeğin çocuk doğurması: Kötü sözler işiteceğinize ve tehlikeli bir duruma işarettir.
 2. Doğum sancısı çekmek: Keder ve ümitsizlik anlamına gelir.
 3. Erkeğin erkek çocuk doğurduğunu görürse: Kaldıramayacağı kadar büyük sorumlulukların altına girmektir, an­cak bu durumdan kısa zamanda kurtulur.
 4. Karısının ölü doğum yaptığını gör­mek: Hastalığa, ya da karısının rahatsızlığına işarettir.
 5. Doğum esnasında ebe görmek: Lafını bilmez birisiyle ortaklık anlamına gelir.
 6. Doğum sırasında doktor görmek: Erkeğin ya da erkek ev­ladın yapacağı işlerde başarılı olamayacağına ve başkalarının yardımına ihti­yaç duyacakları anlamına gelir.

Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek

🙂 Rüyada yeni doğmuş bir bebeğin konuştuğunu görmek, dünya ve ahiret saadetine nail olmaya işarettir. Yeni doğmuş bir bebeğin yürüdüğünü görmek, o çocuğun geleceğinin çok parlak olduğuna işarettir. Yeni doğmuş kundaklı bir çocuğu konuşurken görmek, dünya ve ahiret saadetini haber verir. Böyle kundaklı bir çocuğun yürümesi, onun çok talihli olacağına işaret eder. Yeni doğmuş bir bebek görmek: Hastalıklardan ve ona bağlı şikayetlerden kurtulacağınıza işarettir. Yeni doğmuş bir bebeği kundakladığını gören (rüyayı gören kadınsa) çocuklarına, torunlarına, aile ve akrabalarına karşı şefkatli olup onlara hiz­met eder ve yardımda bulunur.

😐 Kendini kundakta küçük bir bebek olarak görmek mal kaybı, hapis, hastalık veyâ cinnetle yorumlanır. Yeni doğmuş bebeğin bakımıyla ilgilenen eğer rüyayı gören erkekse uygunsuz bir işe ka­rışıp zarara uğrar.

Rüyada İkiz Bebek Görmek

🙂 Rüyada İkiz Bebek; birkaç farklı biçimde yo­rumlanabilir. Birincisi, ikiz çocuklar, karşı karşıya kaldığımız bir durumun içinde var olan “ikili yönü”, yani ilk başta sezilmeyen bir kutuplaşmayı ve karşıtlığı dile getirir. Sözgelimi, düşü gördü­ğümüz sıralarda aldığımız bir iş teklifi kafamızı kurcalıyorsa, ikiz çocukların, bu yeni iş ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz yön­ler olduğunu anlattığı söylenebilir.
Diğer yandan, “ruh ikizi” deyi­şine paralel biçimde, düşümüzde gördüğümüz ikizler, bizi tamamla­yan karşıtımızı bulduğumuzu ve onu yaşamımızın bir parçası ha­line getirmek istediğimizi belirtir. Son olarak, düşü gördüğümüz sıralarda içinde bulunduğumuz durumla ilgili olarak, iki farklı so­nuç ortaya çıkacağını anlatıyor olabilirler. Geleneksel yorumlar­da, beklentinin “bir” olduğu durumlarda “iki” sonuç çıkması, “çifte kısmet” olarak değerlendirilir. Rüyada ikizler görmek; her işte mütevazi bir şekilde kar edeceğinizi gösterir.

😐 Tartışan kavga eden birbirine kötü davranan ikizler görmek, germek hayatınızda karşılaşacağınız zıtlıklar ve sorunlarla baş baba kalacağınıza yorumlanır.

Rüyada Bebek Sevmek

🙂 Rüyada Bebek Sevmek; kız veya erkek bebek fark etmez; yakınınız olan birine bir hediye almanız gerektiğine, bunun size de yararı dokunacağına işarettir. Kız çocuğu sev­mek: Başkalarına olan tüm manevi borçlarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Rüyada erkek bebek sevmek gayretiniz sonucunda maddi desteğe ve yardıma sahip olacağınıza yorumlanır.

Rüyada Oyuncak Bebek Görmek

🙂 Rüyada Oyuncak Bebek Görmek, oyuncak bebekle oynamak: İstikbalinizin çok parlak olacağına ve eğlenceli bir toplantıya davet edilece­ğinize işarettir. Oyuncak bir bebek görmek; huzura ve konfo­ra, rahatlığa duyduğumuz özlemin simgelerinden bi­ridir.

😐 Bazen de rüyada oyuncak bebek görmek, rüyayı görenin kişiliğinde olgunlaş­mamış, eksik kalmış yönlere dikkat çeker.

Rüyada Kucağında Bebek Görmek

🙂 Rüyada bir küçük kız bebeği kucağında taşımak zenginlik ve nimete, hayır ve menfaate, rızık ve genişliğe yorumlanır. Rüyada Kucağında Bebek Görmek; sıkıntı ve üzüntüye de­lalettir. Bazı rüya tabircilerine göre kundaklı bir küçük bebeği kucağında taşıyan çocuk ağlayıp çırpınmadıkça üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur. Eğer bir şeyden korkuyorsa güvende olur.

😐 Eğer bebek kucakta bağırıp çır­pınırsa güvensizlik ve kaygıların artacağını gösterir.

Rüyada Hamile Görmek

🙂 Rüyada Hamile (gebe) Görmek; Kendini ya da bir başkasını görme: Hamileliğe işarettir. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir. Bir kadının kendisini rüyada hamile olduğunu görmesi mal demek. Genel olarak hamilelik ve hâmile görmek iyiye yorulur. Rüyada gebe olduğunu gören kadın övülür ve şerefe nail olur, malı artar. Bir hayvanın gebe olduğunu görmek, mal ve mülkteki artışa delalet eder.

😐 Bir baş­ka yoruma göre de; günah ve kabahat işleyeceğine, kızlar için ise arkaların­dan yapılan dedikoduya işarettir. Rüyada gebe kadın görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Kısır veya çocuğu olmayan kadının veya erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder. Bir erkeğin kendisini gebe görmesi sıkıntı ve üzüntüdür.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Cafer Sadık (r.a.): “Bir kadın, bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocu­ğun hemen konuştuğunu görse dünya ve ahiret kurtuluşuna erer. Bir riva­yete göre ise ölür. Kadının bir kız çocuk doğurduğunu ve kız çocuğunun hemen konuştuğunu görse Allah (c.c.) ona, mensup olduğu topluma ve sö­zünü geçirecek bir evlat verir. Rüyanızda hamile birini görmeniz veya kendinizi hamile görmeniz; İçinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza, mal ve yarar sahibi olacağınıza işarettir.” demiştir

Ebu Sait El Vaiz:Bir kadının kendini gebe görmesi mal; bir erkeğin kendini gebe görmesi hüzün ve keder demektir. Bir erkeğin çocuk doğurduğunu görmesi gücünü aşan ağır bir yükün altına girmesine, daha sonra bu yükten kurtularak düşmanını yenmesine delalet eder.”

Abdulgani Nablusi: Bir kız çocuğunun kendisi­ne güldüğünü görmek dünyanın kendisine yönelmesine, ağladığını gör­mek sevinmeye yorumlanır. Kundakta kız çocuğunun sevildiğini görmek nimet ve zenginliğin herkesin hayret ve şaşkınlığını çekecek derecede büyük bir hızla elde edilip çoğalması anlamına gelir.

Kirmanî: Bir kadının kız çocuk doğurduğunu görmek eşine fayda sağlayacağına, erkek çocuk doğurduğunu görmek eşine üzüntü ve keder vereceğine işarettir. Bazen de rüyada bebek görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü insanları hoş tutmaya işaret eder. Kundakta bir küçük kız çocuğunu kucağı­nı almak işinden kovulmuş makam sahibi kimselere görev, tüccar için faz­la kazanç ve ticaret, zengine daha çok servet, fakire geçim rahatlığı, ha­pis olana kurtuluş, hastaya şifa, gamlı ve üzgüne ferah ve sevinç, borçlu­ya borcunu ödeme gibi hayra delalet eder.” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Bütün eski kültürlerde binlerce yıldan beri sahip olma gü­düsünün, yeniliğin, çoğu kez de mutluluğun simgelerin­den biri olarak görülen bebek, rüyalarda da buna pa­ralel bir yaklaşımla yorumlanır. Diğer ayrıntılara göre çok farklı biçimlerde yorumlanabilen bebek simgesi, genel olarak yeni olgular ve yeniliğin habercisi biçi­minde değerlendirilir. Eğer bebek gördüyseniz, bu, yaşamınızda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna, yeni ve değerli bir proje ya da fikir üretmek üzere olduğunuza ya da yeni bir iş kurma isteği duyduğunuza işaret edebilir.
Rüyada bebek emzirdiğini görmek; Bir kadının düşünde bebek emzirdiğini görmesi, kimi zaman çocuk sahibi olma isteğini ifade etse de, çoğunlukla so­rumlulukların bilincinde olmak ve başkalarının güvenini kazan­mak biçiminde yorumlanır. Hamileyken rüyada bebek emzirmek, cinsellikle ilişkili düşünülür.

Anonim Rüya Yorumları

 • Bebek çok güzel kundaklanmış ise; içinizde bir sıkıntı olsa bile bunun pek hafif olacağına.
 • Yoksul birinin kendini bebek olarak görmesi: Büyük bir paraya kavuşacağına işarettir.
 • Sağlıklı bir bebek: Pek ehemmiyeti olma­yan dertleri kısa sürede atlatacağınıza işarettir.
 • Bebek sesi duymak: Evliliğe, gören evli ise, çocuk sahibi olacağına işarettir.
 • Çocuk çamaşırı görmek: Doğumun yaklaştığına işarettir.
 • Küçük kız çocuğu erkek çocuktan da­ha çok hayırlıdır.
 • Kendini gebe görmek: Mala ve mülke de yorumlanabilir.
 • Erkeğin kendini gebe görmesi: Tedirginliğe ve üzüntüye işarettir.
 • Erkek çocuk doğurduğunu gören büyük bir üzüntü ve kedere uğrar veya kötü bir söz duyar. Bir rivayete göre ölür.
 • Eşinin veya cariyesinin erkek çocuk doğurduğunu görmek (eğer ha­mileyseler) kız doğuracaklarına, (eğer hamile değilseler) üzüntü ve acı çe­kip sonradan bu acı ve üzüntülerinden kurtulacağına; eşinin ya da cariye­sinin kız doğurduğunu görmek erkek çocuk doğuracaklarına delalet eder.
 • Ağzından çocuk doğurduğunu gören hastalanır. Bir rivayete göre rüya sahibi biri hakkında şefaat edip onu teselli eder. Bir rivayete göre bu rüya kötü huylu bir eşten kurtulmaya işarettir.
 • Bir kadının hamile olmaksızın çocuk doğurduğunu görmesi eşinin zengin olacağını gösterir.
 • Rüyada erkek evlat görmek; mutluluğa; kız çocuğu görmekse; darlığa düşüleceğine işarettir.
 • Rüyada çocuk görmek; Aile hayatınızın mutluluk içinde geçeceğine, üzerinizdeki kederli havadan kurtulup, neşeli bir hal alacağınıza işarettir.
 • Kendisine doğru güzel yüzlü ve sevimli küçük bir erkek ço­cuğun geldiğini görmek iki şekilde yorumlanır: Melek veya müjde.
 • Süt emen kız çocuk görmek: Basit bir olaydan memnunluk duyacağınıza işaret­tir.
 • Süt emen Erkek çocuk görmek: Üzüntülerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulaca­ğınıza işarettir.
 • Rüyada Çocuk Düşürmek; Bir bebek veya çocuk düşürdüğünü gör­mek öğrenimini tamamlamaya çalıştığı ve olmasını istediği bir işte başa­rısız olacağı anlamına gelir.
 • Çocuk düşürdüğünü görmesi hayra alamet değildir. Bir ri­vayete göre mal kaybeder, başka bir rivayete göre eşi hastalanır.
 • Rüyada Dadı veya Ebe Görmek; Sorumluluklarımızı ve üzerimize düşen yükümlülükleri kıs­men ya da bütünüyle, belli bir süre için aktardığımız kişi ya da ki­şileri temsil eder.
 • Rüyada ebe görmek; ileride yapacağınız işlerin düzgün gideceğinin müjdecisidir.
 • Rüyada bebek görmek, genellikle, haneye şans ve bereket gelmesi şeklinde yorumlanır.
 • Hastalık sahibi bir kimse rüyasında bebek görür ise, bu, o kimsenin sağlığına kavuşacağı şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada bebek görmek ayrıca:
  • nişanlıların evleneceği,
  • işsizlerin iş bulacağı,
  • borçluların borçlarını ödeyecekleri,
  • ayrılanların kavuşacakları,
  • sıkıntıda olanların rahatlayacağı,
  • çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu dileklerine kavuşacakları şeklinde yorumlanır.
rüyada bebek görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


88 thoughts on “Rüyada Bebek Görmek, Rüyada Erkek Bebek, Kız Bebek, İkiz Bebek”

 1. Hayırlı günler hocam uygulama açılmıyor çok denedim çok etkisinde kaldığım rüya rica etsem uygulamadaki problemi çözer misiniz oraya da rüyamı yazabileyim

  Reply
 2. İyi günler ben evimde aslında ölmüş ama bizim eve dirilip gelmiş erkek çocuk gördüm uyuyordu annem de yanındaydı anne bu ne dedim çocuk önümde belirdi güzel yüzlü çok hoş bir çocuk 3 yaşında var yok gibiydi bana baktı dedi ki sizin kediniz vardı nerde ben de verdik dedim yok dedim ben onu sevmeye geldim dedi sonra uyuyacağım dedi gel burada uyu dedim yok ben yerde uyuyacağım dedi bari yastık vereyim dedim dedim verdimmi hatırlamıyorum sana dokunabilir miyim dedim hayır dokunma dedi uyudu sonra annem hastaneye gidelim dedi ben de siz gidin ben kahve alayım öyle gelirim dedim kahvenin sırası mı dediler bana ben çok böyle üzülmemiş gibiydim ama uyanınca çok etkilenmiştim bizim kedimiz vardı çocuğumuz olunca verdik arkadaşa çok üzülerek hata mı yaptım acaba

  Reply
 3. Rüyamda ben zanki bir aileye gelmisim. O Aile benim iki ogullarima bakiyorlarmis. Ogullarimi 10 yada 11 yaslarda görmüsüm , ikiside büyükler. Ben cocuklarimi geri istyormusum, ve bir kiz bebeyi benim kucagidaymis benim kizimmis ki benim kiz cocugum yok. Ve ben o kiz bebeyi kucagimda uyutuyormusum ve seviyormusum. Bende ogullarimin yaninda ve kiz bebeyin yanindaymisim.
  Bu rüya ne anlama geluyor

  Reply
 4. Rüya da annemin odasında emekleyen bir bebek gördüm. Gidip baktım ve gözleri düğmedendi oyuncak bebeksin dedim hayır oyuncak değilim dedi. Gerçek olup olmadığını kontrol etmek için elime üflemesini istedim. Elime üfledi ama ağzı çok tuhaftı. Ağına baktım ve simsiyahti sanki ağzı başka bir yere gidiyordu. Korkunç bir alem gibiydi. Bende gülerek cinlenmissin dedim. Sonra bebeği öptüm o da bana korkuyu hissedeceksin, peşimde bilmediğin şeyler var dedi ve gitti. Bende aynadan baktım evde yalnızdım ne olur olmaz deyip Ayetel Kürsi okumaya başladım o an uyandim

  Reply
 5. Rüyamda annemin elinde esmer bir bebek gördüm erkek bebek diye anımsıyorum annem bebeği yıkıyordu galiba bebek çıplak annemin elindeydi. Bebegin ayakları baya büyüktü. Rüyanın anlamı nedir

  Reply
 6. Rüyamda bir tane kız kardeşim vardı beyaz tenli ,tombik, yeşil ya da mavi gözlüydü. (Dün internette gördüğüm bebekti ) Alt komşumuz gelip kardeşimi götürmüştü. Sonra ben abimle alt komşumuzun evine gittik bebeği gördük(yani kardeşimi). Komşumuz ,kardeşime hediye olarak sandalye alıyım dedi. Abim yayılarak oturmuş bir şekilde gerek yok evde zaten üç tane sandalyesi var dedi. Komşumuzun kanepeleri beyazdı
  Rüyamın anlamı nedir

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İş yaşamınızda büyük başarılar elde edeceğinize, isteklerinizi gerçekleştireceğinize, yakında bir sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir…

Leave a Comment