Rüyada Kız Görmek Kız Bebek veya Çocuğu Görmek Ne Demek?

Kız çocuğu görmek, bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artan şeylere işaret eder. Rüyada görülen küçük kız çocuğu, dünyalığa işarettir. Rüyada görülen genç kız, zorluktan sonra rahata kavuşmayı tanımlar. Ayrıca bolluğu, berekete, çağrışım yapar. Bazan da açılmayan bir kapı, verimli bir toprak ve tarlaya işaret sayılır. Kimi zaman da sevince, ve müjdeli bir habere yorumlanır. Bir kimse rüyada yeni doğmuş bir kız çocuğu görse, dileklerinin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret sayılır. Şayet yürüyen bir kız çocuğu görmüşse, işlerinin yolunda gittiğine işarettir.

İÇİNDEKİ RÜYALAR:

Rüyada Kız Görmek
Rüyada Kız Bebek Görmek
Rüyada Kız Çocuğu Görmek
Rüyada Kız Doğurmak
Rüyada Kız Bebek Emzirmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada Kız Görmek

Ergenlik çağını geride bırakmamış, henüz “teenage” dönemindeki bir kız çocuk görmek, bir erkeğin rüya­sında, güçlü, sıcak duyguları, cinselliği ve bazen kız evlat isteğini vurgular. Bir kadının rüyasındaysa, genellikle kendi genç kızlığını ve o döneme ilişkin duygu ve anıları çağrıştıran bir simgedir

Kız kardeş: Bir erkeğin rüyasında abla, yargılayan, ama ko­ruyucu bir figür olarak belirirken, bir kadının rüyasında yete­nek ve kapasiteyi simgeler. Küçük kız kardeş, bir erkeğin rüya­sında, kendisinin zayıf ve naif noktalarının temsilcisidir. Bir ka­dın içinse küçük kız kardeş, rekabet ve yarış anlamına gelir.

Rüyada Kız Bebek Görmek

Rüyada kundakta bir kız bebek görmek, müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bir çocuğu kundağa bağladığını görmek, aile ve akrabasına karşı ilgisiz olmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendisini kundağa bağlanmış görmesi, sıkıntı ve endişeye işarettir. Kundağı çözmek, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır. Rüyalarda görülen kız bebekler, başkalarıyla olan ilişkileri­mizde ve duygusal yaşantımızda yeniliklere işaret eder. Mutlu ve gülen bir bebek görmek, yakın dönem içinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmelerin huzur ve mutluluk getireceğinin habercisi kabul edilir. Rüyada kız bebek görmek bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyada Kız Çocuğu Görmek

Rüyada genç kız görmek, genç kadın görmek gibi yorumlanır. Güzel genç kız dünya servetidir. Helâl kazanç ve mutluluk olarak yorumlanır. Rüyada kız görmek, rütbeli kimseler için zorluk ifâde eder. Bekâr kız görmek, bazen binite, bitkisel araziye işaret eder. Bir kimsenin rüyada, arkasına kız çocuğunu alıp götürmesi, erkek çocuğunu alıp götürmesinden daha iyidir. Rüyada kız çocuğu görmek, erkek çocuğu görmekten daha hayırlıdır. Küçük kız çocuk görmek, kolay ve rahat kazanılacak kazanca işarettir. Aynı zamanda mutluluk ve bereketin de habercisidir. Küçük bir kız çocuğunu kucağında taşıdığını gören bir kimse mutluluğa garkolur. Etrafında itibarı artar. Küçük kız çocuğunun veya bir kız çocuğunun öldüğünü görmek rızkın daralmasına, mutluluğun azalmasına işarettir.

Bir kadının rüyasında kızını görmesi, bazen re­kabet ve kıskançlık duygularını içermekle birlikte, olumlu an­lamlara sahiptir ve destek almak demektir. Bir erkeğin rüyasın­daysa kendi kızı, zayıflıklarından ve yetersizliklerinden duydu­ğu korkuyla bağlantılıdır.

Rüyada Kız Doğurmak

Karısının kız doğurduğunu görmek, bağlanacak işte başarıya ulaşılacağını gösterir. Hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Rüyada kız çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder. Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder. Rüyada kız doğurmak veya kız evlat doğurduğunu görmek, yaşamda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna işaret ettiği gibi, günlük yaşantımızı değiştirecek yeni bir iş, proje ya da ilişkinin de habercisi ola­bilir.

Rüyada Kız Bebek Emzirmek

Bir kadının düşünde kız bebek emzirdiğini görmesi, kimi zaman çocuk sahibi olma isteğini ifade etse de, çoğunlukla so­rumlulukların bilincinde olmak ve başkalarının güvenini kazan­mak biçiminde yorumlanır. Erkekler için kız bebeğini emziren bir kadın görmekse, cinsellikle ve cinsel isteklerle ilişkili düşünülür. Bir şey emdiğini gören kimse, ondan yararlanır. Bir kadının göğsünü emen kimse, o kadının durumuna göre, az veya çok, helâl veya haram mala kavuşur. Bir erkeğin rüyasında çocuğunu emzirdiğini görmesi, hüzne ve zillete düşmesine işarettir. Birinin memesinden süt emdiğini gören kimse hapse girer.

Bir kadının rüyasında kendi çocuğunu emzirmesi, çocuğun iyi insan olacağına işarettir. Bir kadının kendi memesinden emdiğini görmesi, kızının mirasından yararlanmak zorunda kalacağına işaret eder. Bir erkeğin, kendi karısının memesinden emdiğini görmesi, karısı tarafından servete kavuşacağına işaret eder. Bir kadının rüyada başka bir kadının memesinden emmesi, süt gelmesi halinde maddî menfaate; süt gelmemesi halinde, sevicilik veya kadın kadına sapık ilişkiye işaret eder. Bir erkeğin, birçok kadının göğsünden tutup emdiğini, fakat süt çıkmadığını görmesi, çok çirkin olan erkek erkeğe ilişkilerde bulunmasına işaret eder. Bir kimse, bir hayvanın memesinden emdiğini görürse zahmetsiz mal, meme dışında bir yerden emip süt çıktığını görürse zahmetli bir işten kazanç elde edecek demektir. Elinden veya parmaklarından süt emdiğini gören kimse her zaman ve her hususta üstünlük elde eder.

Rüyada Bebek Görmek

Bütün eski kültürlerde binlerce yıldan beri sahip olma gü­düsünün, yeniliğin, çoğu kez de mutluluğun simgelerin­den biri olarak görülen bebek, rüyalarda da buna pa­ralel bir yaklaşımla yorumlanır. Diğer ayrıntılara göre çok farklı biçimlerde yorumlanabilen bebek simgesi, genel olarak yeni olgular ve yeniliğin habercisi biçi­minde değerlendirilir. Eğer bebek gördüyseniz, bu, yaşamınızda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna, yeni ve değerli bir proje ya da fikir üretmek üzere olduğunuza ya da yeni bir iş kurma isteği duyduğunuza işaret edebilir. Gördüğünüz bebeğin belirgin özellikleri ve farklılıkları varsa, bunlar sizin kişiliğinizdeki değişik özellikleri simgeliyor olabilir. Rüyada bebek düşürmek, yaşamınızdaki yeni bir unsuru yitirmekte olduğunuz anlamına gelir. Bazen de rüyada bebek görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü insanları hoş tutmaya işaret eder. Rüyada yeni doğmuş bir bebeğin konuştuğunu görmek, dünya ve ahiret saadetine nail olmaya işarettir

Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada küçük bir çocuk görmek; pek iyiye yorumlanmaz. Süt emen bir çocuğu görmek; sevince; memnun olunacak bir habere işarettir. Kız çocuğu görmek; iyi sayılmaz. Çirkin bir erkek çocuk görmek; keder ve sıkıntı belirtisidir. Rüyada görülen çocuk, günah ve kusurlardır. Rüyasında kendi çocuğunu gören kimse malı sebebiyle bir fitneye düşer. Rüyada süt emen çocuk görmek sevince işarettir. Erkek çocuk görmek genelde müjde olarak yorumlandığı halde, bir kadın kucağında bir erkek çocuk taşıdığını görürse üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir. Güzel ve yüze gülen bir erkek çocuğu görmek müjdedir. Sevimli küçük çocuk melektir. Güzel bir çocuk doğurduğunu gören kimse başarılı ve evinde itibarlı olur. Çirkin bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocuğun ağladığını gören kadın musibet, sıkıntı ve üzüntüye düşer. Bir çocuktan bir şey öğrendiğini rüyada gören kimse aynısını uyanık iken görür ve duyar.

Rüyada Bir Kızla Konuşmak

Tanımadığı bir genç kızla konuşan, gülüşen veya sevişen bir kimse ihtilâm olmamak şartıyla- muhakkak ki dünya nimetlerine garkolur.

Rüyada görülen kız bebeklerin anlamını okumak için Lütfen Buraya Tıklayın.

Rüyalarda görülen çocukların manası için Buraya Tıklayın.

RÜYANI YAZ, YORUMLANSIN

Lütfen mesajınızı yazın
Lütfen adınızı yazın