Rüyada Yılan Görmek

Rüyalarda görülen yılan; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada yılan görmek, siyah yılan, yeşil yılan, sarı yılan hep farklı yorumlanır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami rüya tabirleri yorumunu, iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz.

Rüyada Yılan Görmek

🙂 Yılanın deri değiştirdiğini görmek, düşmanın bir dönem size zarar veremeyeceğini açıklar. Yılan derisi, düşmanınızı maddi zarara uğratacağınızı anlatır. Yılandan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur.   Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı yılan, o kimsenin sahip olduğu güç ve devlettir. Yılan, mal sahibi bir düşmandır. Rüyasında yılandan korkmadığını gören kimse güç ve kuvvete erişir. Yılanı tuttuğunu gören kimseye, emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıkarsa o hasta vefat eder. 

Rüyasında bir yılanın kendisini yuttuğunu gören kimse, yüksek bir mevkiye nail olur. Yılanlara sihir yapmak, yalancı bir kimse ile tabir olunur.  Rüyada sürüngen görmek, hilekâr bir düşmanla tabir olunur. Yılanlardan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyada zehirsiz, zararsız, kendisine itaatli, istediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek, eritilmiş altın ve külçeler bulmaya ve bunları bir yere gömüp gizlemeye işarettir. Ev yılanı görmek ise sizi kollayıp gözeten bir dostunuza işa­rettir.

😐 Yılan çoğu kez düşman olarak alınır. Hatta engerek gibi ze­hirli yılanlar, büyük ve kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir düşmana işarettir. Rüyasında evinde yılan gören kimse, özellikle çok dikkatli olmalıdır. Çünkü düşman kendini açığa vurmadan mahremiyetine kadar sokulmuştur. Bu rüya yuva­nın başkaları yüzünden dağılacağını da belirtir. Rüyada engerek yılanı işleriniz içinden çıkılması çok zor hale geleceği anlamına gelir. Yılanın size yaklaşması: Sizi çekemeyen birkaç kişi bir araya gelerek size tuzak kuracakları anlamına gelir. Rüyada yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. Yılan sesi veya tıslaması savaşa işaret eder. Yılan tıslaması savaşa işaret eder. 

Bastonunun yılan olduğunu görmek, dost görünen bir düşmanla tabir olunur. Rüyasında bir kimsenin boynuna yılan dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder. Rüyada yılan kustuğunu gören kimse, hasta olur.  Rüyada yılan çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya işarettir. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yılanın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu ga­fil avlamasına, fırsat gözetmesine alamet ve delalettir.

rüyada yılan görmek

Rüyada Siyah Yılan Görmek

🙂  Rüyada sevdiğiniz bir siyah yılan görmek, ululuğa, mala ve bolluğa işarettir. Rüyada sizinle oynayan siyah yılan görmek, büyük devlet adamlarından bir kimse tarafından büyük bir nimete ve rütbeye ulaşacağına yorulur. Siyah veya kara yılanların dilimizde daima istenmeyen bir anlamı olduğu halde, rüyalarımızda beliren siyah sembolü daima hayırsız değildir. Siyah renk için söylenecek çok sözler yapılacak çok yorumlar vardır. Ancak biz burada yorumcuların, bu rüyaları yorumlarken sembollerini göz önünde bulundurarak, daima hayra yormalarına umut ediyoruz. Yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza yorulur.

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek-Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Yılan Görmek

😐 Rüyasında siyah yılan gören kimse, çevresindeki insanları gözden geçirerek kimin dost, kimin düşman olabileceğini öğrenmeye, anlamaya çalışmalı­dır. Rüyada görülen siyah yılan mala mülke gelecek zarara işarettir. Yorumcuların çoğu siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder derler. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Rüyada görülen kara yılan, düşmanlık besleyen veya kalbi çok katı bir kimseyle tabir olunur. Siyah renkli yılanlar genelde hüzün ve mala gelecek zarara işarettir. Kara yılan görmek ekonomik olarak yaşanacak zorluklara dalalet eder. Ekonomik ve parasal olarak zor günler geçirebileceğiniz anlamına gelir. Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir.

Rüyada Yılan Öldürmek

🙂 Rüyada yılanın başını ezmek, yılanı yakmak düşmanların alt edilmesine işarettir. Yılanla boğuşmak ve onu öldürmek, düşmanların büyük bir zorlukla yenileceğine işarettir. Yılanı öldürdükten sonra parçalara ayırmak ve onları yerden toplamak düşmanın mallarının da elde edileceğine delalet eder. Rüyanızda yılanı öldürüp toprağa gömmek iş veya ticaret hayatında kaybedilenleri geri kazanmak veya hastalıktan tamamen kurtulmak anlamındadır. Aynı zamanda yılan öldürmek kişinin evleneceğine ve mutlu günlerin geleceğine işarettir. Yılan öldürmek rüyada: Size tuzak kuranları bertaraf edeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Yılan Görmek-Rüyada Yılan Öldürmek-Rüyada Siyah Yılan Görmek-Rüyada Yılan Isırması
Rüyada Yılan Öldürmek

Yılan öldürmek veya rüyada yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse bir yılanı öldürdüğünü görse evlenir. Rüyasında yılan yaktığını gören kimsenin düşmanı yenilir. Yılanı parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına işarettir. Rüyasında yılanı öldürmeyi başardığını gören kimse, her türlü belayı de­feder. Bir yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır. Bazen yılan öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işaret eder. Bir yılanı yaktığını görmek, düşmanı olan birini yenmeye işarettir. Bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmaya işarettir.

😐 Rüyada küçük bir yılanı (yılan yavrusunu) öldürdüğünü gören kimsenin, varsa küçük çocuğu hastalanır. Eğer yoksa tanıdık birinin evladı kısa süreli bir hastalığa yakalanır. İstemeden bir yılana basarak veya başka bir şekilde ölümüne sebep olduğunu gören kişi kendi eliyle olumsuz bir işe karışır veya başına sıkıntı alır.

Rüyada Yılan Isırması / Sokması

🙂 Rüyada hastalanmış haldeyseniz ve bir yılana kendinizi sokturup iyileşiyorsanız bu rüya size dar zamanda yardım edecek ummadık birine yorumlanır. Bir yılanın sizi ısırmasıyla daha iyi bir duruma gelmeniz size yapılacak yardım veya destek olarak yorumlanır.

😐 Yılan ve akrep gibi zehirli hay­vanların sokması haram maldır. Yılan sokması, düş­manın şerridir. Yılanın sal­dırması, ısırması ciddi bir belaya delalettir. Yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir. Rüyada yılanın saldırısı veya üzerine gelmesi, üzerinize hücumunu görmek bir düşmanın onu gafil avlamasına fırsat gözetmesine işarettir.

Rüyada bir yılan tarafından sokularak zehirlendiğini ve vücudunun şiştiğini görmek, bir düşmanlık sebebiyle istenmeyen bir durumla karşılaşmaya işarettir. Rüyada yılanın zehrinin kendine tesir edip, et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görmek, düşmanı ile yapacağı bir mücadeleyi kaybetmeye, çoluk çocuğun muhtelif şehirlere dağılmasına; eğer yılan sokmasıyla öldüğünü görse, düşmanı tarafından yenileceğine işarettir. Rüyada evine yılan soktuğunu görmek, kendisine hile yapacak bir düşmana işarettir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek

🙂 Büyük bir yılanın sahibi olduğunu gören kimse için mal ve mülk vardır. Büyük yılan bazen evlat sahibi olmaya da yorumlanır. Rüyada görülen büyük su yılanı da mala işarettir. Rüyada büyük yılan gören kimsenin düşmanı yenilir. Büyük bir yılanın sahibi olduğunu gören kimse için mal ve mülk vardır. Büyük yılan bazen evlat sahibi olmaya da yorumlanır. Rüyada görülen büyük su yılanı da mala işarettir. Rüyada büyük yılan gören kimsenin düşmanı yenilir.

😐 Rüyada büyük yılan görmek veya iri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder. Girişilecek bir iş veya başlanacak yeni bir yolculuktan edinilecek korku ve cesaretsizliğe delalettir. Rüyanızda görülen çok uzun ve iri yılan, rüya sahibine korku veren ve rahatsız eden herhangi bir şeydir. Bir diğer rüya tabirine göre de aile içinden ya da komşulardan bir kişinin beslediği düşmanlığa işaret eder. 

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

🙂 Rüyada görülen yeşil renkli yılan, tanrı dostu salih bir kimseyle tabir olunur. Rüyada görülen yeşil yılan murada ermekle ve arzularınızın yerine gelmesi ile yorumlanır. Bir başka yorumcuya göre yeşil yılan bir gençle kuracağınız bir dostluk sonunda bu dostluk veya arkadaşlığınızın bir aşka dönerek onunla acele evleneceğinize yorumlanır.  Yeşil yılan gören düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.

😐 Rüyasında bir kimsenin boynuna yeşil yılan dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder. Rüyada görülen yeşil yılan veya rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Rüyadaki yeşil yılan insanların arasını bozan ve ortalığı karıştıran fitne sahibi zayıf bir düşmana işarettir.

Rüyada Beyaz Görmek

🙂 Beyaz yılanı tutmak da yüksek mertebelere nail olmaktır. Rüyada görülen beyaz yılan, ahlaken güzelliğe ve sevilmeye işaret eder. Rüyada görülen beyaz yılan, sevince ve gönül huzuruna delalet eder. Rüyanızda beyaz bir yılan görmeniz yetenekli bir kişiye işaret eder. Mal ve mülkün bereketinin artacağı anlamına gelir. Helal olan şeylere mülke ve vefakar çocuğa işaret eder. Aşk hayatınızda mutlu günlerin çok yakında olduğuna eğer mutluysanız bu mutluluğun devamının geleceği anlamına gelir.

😐 Rüyasında elindeki bastonun beyaz bir yılan olduğunu görmek dostunun kendisine karşı düşman olacağını gösterir. Rüyada beyaz yılan görmek, zayıf bir düşmana işaret eder. Bir takım görüşler de şu şekildedir: gerçek yüzünü göstermeyen bir dosta, sizinle uğraşan bir amire ve yöneticiye, mutsuzlukların yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

🙂 Bazı tabirlere göre sarı yılan yakında gelecek olan ferah yaşamın habercisidir. Vefalı akrabaya ve dosta işarettir. Rüyada sarı yılanın zararsız bir şekilde görülmesi kazançlı işlerin yapılacağına işarettir.

😐 Rüyada sarı yılan görmek pek hayırlı değildir. Rüyada sarı renkli yılan görmek genellikle hastalık alameti olarak yorumlanır. Rüyada görülen sarı yılan, sağlık sorunlarıyla tabir olunur. Bir kişi rüyasında sarı yılan görüyorsa bu yakında yaşanabilecek bir hastalığa işaret eder. Ekonomik olarak zorluk ve fakirliğin habercisidir. 

ruyada sari yilan gormek
Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada Kırmızı Yılan Görmek

🙂 Eğer rüyanızda gördüğünüz kırmızı renkli yılan ölü veya acınacak halde ise size bir zararı olmaz ve düşmanlarınızın oyunları karşısında galip geleceğinize yorumlanır. Kırmızı yılan parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Rüyada kırmızı yılandan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına kırmızı renkli yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur.

😐 Rüyada kırmızı yılan görmek, kötü bir habere ve sıkıntıya işaret eder. Bu rahatsız edici haberin size direk etkileri olabilir. Rüyada kırmızı yılan görmek rüyayı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir.

Rüyada Küçük Yılan Görmek

🙂 Rüyalarda küçük yılan görmek çalıştığı işte yüksek yerlere gelir. Aşk hayatında memnun olur. Arzuladığı sevgilisine kavuşur. Rüyasında ağzına küçük yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada küçük yılan görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler. Rüyada görülen küçük yılan düşmanların rüyayı sahibinden düşük olduğuna delalet eder. Rüyada yakasında ve kolunda beyaz, küçük yılanlar olduğunu ve bunlardan korkmadığını görmek, fayda görülecek bir mala işarettir. Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir. Küçük yılan, küçük çocuğa işarettir.

😐 Rüyalarda görülen küçük yılanlar gündelik hayatta kişiyi etkilemeyen ancak zihnin derinliklerine yerleşmiş, yüzeye çıkmayı bekleyen kimi önemsiz, küçük gizli korkulara yorumlanır.

Rüyada Evde Yılan Görmek

🙂  Rüyada evde beyaz yılan görmek, temiz mala mülke, huzur dolu yaşama, yaşama sevincinin artacağına işaret eder. Uzun bir bekleyişin ardından hak ettiğiniz mala mülke paraya kavuşacağınız anlamına gelir.

😐 Rüyada evde görülen yılanlar veya rüyasında yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir. Rüyada yılanın bir evden çıktığı görülse o ev yıkılır. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna yorumlanır. Yılanın sizin değil de başka bir evden çıktığını görmek, o evin sıkıntılı olmasına işarettir. Bir başka anlamda bir kargaşanın yaşanacağına yorumlanır. Evde yılan görmek mülkünüzden azalmalar olacağınıza, iş hayatınızda olumsuz gelişmeler ve yöneticinizle zor zamanlar yaşayacağınız anlamına gelir. Ekonomik ve manevi zorluklar yaşayacaksınız demek. Mutsuz edici bir durumla yüz yüze gelineceğine dalalettir.

Rüyada Çok Yılan Görmek

🙂 Birçok yılan gördüğü halde bunların sokmaması, çevrenizdeki kötü insanların size zararı dokunmayacağına delalet eder. Beslediği bir yılanın yumurtasından birçok yılanın çıktığını görmek çevresinden çok destek göreceği ve herkesin arkasında olduğu biri olacağınıza yorumlanır.

😐 Rüyada çok yılan görmek veya yılanlarla dolu bir kap görmek, Müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Rüyada sokaklarda çok fazla sayıda yılanın gezdiğini görmek, o yerde savaş çıkacağına işaret eder. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına yorumlanır. Rüyada bir çok yılanın kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine yorumlanır. İçinde çok yılan bulunduğu çukur görmek, iflas edecek birine işarettir. Etrafında birçok yılan görenin akrabaları kendisine düşmanlık ederler; bu yılanların kendisini soktuğunu gören kimse, akrabalarının zararına uğrar.

Rüyada Ölmüş Yılan Görmek

🙂 Ölmüş yılan görmek güç anlamına gelir. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin habercisi sayılabilir. Rüyalarda görülen ölmüş yılanlar rekabet içerisinde olduğunuz kişinin size karşı mağlubiyeti çoktan kabul ettiğine yorumlanır.

😐 Rüyada ölmüş yılan görmek veya ölü bir yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Eğer gücümüzün ve yetkilerimizi kullanmakta başarısız olur ve kendi gücümüzün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz sonuçların habercisidir.

Rüyada Su Yılanı Görmek

🙂 Rüyada su yılanı görmek, maldır. Rüyada su yılanı görmek, yakın bir akrabayla ya da bir arkadaşla ortak iş kurulacağına delalet eder. Prestij açısından daha kazançlı ve daha saygın bir işe girileceği, valiz gerektirecek bir yolculuğa çıkılacağı, hem yazlık hem kışlık haneye sahip olunacağı, bereketli bir iş hayatı geçirileceği, sağlık sorunlarının, kırgınlıkların ve yalnızlıkların geride kalacağı ve hayırsız bir kişi ile araya mesafe konulacağı şeklinde yorulur. Su yılanı görmek yapılan fedakârlıkların yakın zamanda karşılığını vereceğine, yeni bir yolda yeni umutlarla ve yeni insanlarla yolculuk edileceğine, yaşanan moral bozukluklarının geride kalması için tatile çıkılacağına ve bu sayede iş yorgunluğunun atılacağına rivayet edilir. Rüyada su yılanı; hoşgörülü, tatlı dilli ve güler yüzlü kimselerle arkadaşlık kurmaya, iş hayatında fark yaratmaya, deneyimli iş adamlarının ilgisini çekmeye, yeni bir yuva kurmaya, akrabalık ilişkilerini canlandırmaya, rehavetten kurtulmaya, farklı yollardan giderek yeni insanlarla tanışmaya ve sorunsuz ve rahat geçecek bir işin başına geçmeye delalet eder.

Rüyada Renkli Yılan Görmek

🙂 Rüyasında renkli yılan öldüren hasmını kahreder. Renkli bir yılanı öldüren veya ondan kaçmayı başaran, mücadele içinde olduğu kişi varsa onu yener, iş varsa üstesinden gelir.

😐 Rüyada renkli yılan iyi kimselere ve iyi şeylere işaret etmez. Bilakis ortalığı karıştıran, insanların arasını bozan, yaygaracı, dedikoducu ve düzenbaz birine işaret eder. Eve renkli yılan girmesi o evde bir hastalığın yaşanacağına işaret eder. Evinde renkli bir yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında renkli yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delâlet eder.

Rüyada Yılan Eti Yemek

😐 Rüyasında yılan etini yediğini gören kişinin çevresinde onu kıskanan ve çekemeyen komşuları, iş arkadaşları ya da akrabaları var demektir ve bu kişiler sürekli olarak rüya sahibini çekiştiriyor demektir. Yılan eti men­faattir. Kara yılan eti hain düşman, beyaz yılan  eti azılı düşman, ok yılanı kurnaz ve gizli düşmandır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İmam Nablusi:Rüyada yılan görmek, gizli düşmanlık, kıskançlık, hile, musibet, ölüm, sel; duruma göre devlet, saltanat, yöneticilik, hayırlı geçim, esenliğe çıkma, hazine, evin hanımı ve evlatla yorumlanır. Yılın rüyası, kâfirlere, dinin aslında olmayan şeylere yakınlık duyan bid‘at ehli insanlara, sel ve afete, hilekâr bir düşmana veya insanın nefsine işaret eder. Rüyada bir yılanın deliğinden girip çıktığını gören kimseye, şeytan tasallut olur ve onu mahzun eder. Evin içinde görülen yılan, içerideki bir düşmana; evin dışında görülen yılan, dışarıdaki bir düşmana işaret eder.”

Caferi Sadık:Boynuna sarılmış bir yılan görmek zekatını vermemiş olma­ya delalet eder. Boynuna dolanmış yılan görmek malının zekatını vermeme­ye, imam veya emirin boynunu kalın görmesi adaletli davranmada ve düş­manını yenmede güçlü oluşuna yorumlanır. Bir sopanın yılana dö­nüştüğünü görenin dostu, kendisine düşman olur. Bahçede veya tarlada yılan görenin malı himaye olu­nur. Boynuna yılan dolandığını gören, zekatını vermez. Rüyada yılan kustuğunu gören kimse, hasta olur. Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlâklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir.”

İbni Şirin:Bahçede yılan görmek mal ve mülkünün korunacağına işarettir. Yılanın sivri dişleri, düşmanın gücüne işarettir. Arkadan yürüyen yılan, sinsi ve hile yapmayı düşünen bir düşmana işarettir. Rüyada ölü bir yılan görmek, kendinin herhangi bir gayreti olmadan, Allah’ın (c.c) düşmanını helâk etmesine işarettir. Rüyada arkasından yılan çıkardığını görmek, akrabalardan gelecek bir musibete işarettir. Rüyada sokaklarda yılanların gezindiğini görmek, orada bir savaşın çıkmasına işarettir. Rüyada yılan avladığını görmek, düşmana hile yaparak ondan bir şey elde etmeye işarettir. Rüyada bir yerden yılan çıktığını görmek, orada meydana gelecek bir azaba işarettir.”

Kirmani: “Rüyada evinin yılanlarla dolduğunu, fakat bunlardan korkmadığını gören kimse, kendi evinde nefsine düşkün ve müslümanlara düşman olan kimseleri görür. Rüyada birtakım yılanların zararsız bir şekilde evine girip çıktıklarını görmek, akrabalardan olan düşmanlara işarettir. Zararsız yılanları kendi evinden başka bir yerde görmek, yabancı düşmanlara işarettir. Ev yılanı, komşuya; sahra yılanı, yol kesiciye işarettir. Yılanı iki parçaya ayırdığını görmek, düşmanın hilesini boşa çıkarıp, onu zararsız hale getirmeye işarettir. Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören kimse, yüksek bir dereceye ulaşır.”

İbni Kesir:Önünde giden bir yılanı tuttuğunu gören kimse, korktuğundan kurtulur. Yılanı tuttuğunu gören kimseye, bir düşman tarafından emniyet içinde mal gelir; yılan kendini ısırırsa, düşmanı ona zarar ve eziyet verir. Yılanın uçtuğunu görmek, düşmanın başka bir yere gitmesine işarettir. Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder. Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur. Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder. Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.”

Seyyid Süleyman: “Rüyada ölü yılan görmek, düşman şerrinden emin olmaya işarettir. Yılanın eti, derisi, kanı, düşmanın malıdır. Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve itibara işarettir. Yılan yumurtası veya yavrusu, zayıf bir düşmanla yorumlanır. Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören kimse, düşmanıyla barışır, hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur. Rüyada yılan görmek; düşmanında zarar görmek ih­timali olduğuna, onun için dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işarettir.”

Ebu Said El-Vaiz: “Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören kimse, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar. Yılanın kendisine itaat ettiğini görmek, makam ve itibar sahibi olmaya, servetin artmasına ve nimete işaret eder. Bir yılanla uğraştığını görmek, kendine düşman olan birinden zarar görmeye; yılanla kavga ettiğini görmek, düşmanı ile kavga etmeye işarettir.”

Cabir Mağribî:Rüyada yılan soktuğunu görmek, bir musibetle karşılaşmaya ve kurtulma ümidinin azalmasına işarettir. Yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata işarettir. Bir madenden, özellikle altın ve gümüşten yılan görmek, büyük bir hayra işarettir. Beyaz bir yılan tuttuğunu gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yüksek bir makama çıkar. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada Yılan Görmenin Psikanalizi: Rüyada görülen yılan, daha çok içgüdülerle ve ki­şiliğin derinliklerinde saklı niteliklerle bağlantılı düşünülür. Yavru­su olan bir yılan görmek, anneyle ilgili nitelikleri ve annenin ken­disini temsil eder. Yavru yılanlar, rüyayı görenin kişiliğindeki çocuksu yönlerin güçlülüğüne işaret eder.  Rüyada görülen yılan derisi, söz konusu hayvanla ilgili olduğu düşünülen niteliklerin, gücün ve bilgeliğin simgesidir. Rüyada bir yılan korkmak, arzu ve ihti­yaçlarınızdan duyduğunuz endişenin göstergesidir. Bir yılan sürüsü görmekse, genellikle, kişinin kendini bir toplumsal gru­bun parçası olarak gördüğünü ve bu grubun baskılarından çekin­diğini anlatır.  Rüyada bir yılanndan saklandığını ya da bir yılan tarafından yakalandığını görmek, kızgınlık ve ihtiras gibi güçlü duy­gulara yenik düşme kaygısının simgesidir.

Rüyada yılan öldürdü­ğünü görmek, kişinin kendi içgüdülerini denetim altına alma iste­ğini gösterir. Bir başka yoruma göre de bu, kişinin temel ihtiyaç­larını, sözgelimi seks, beslenme ve bedensel sağlık gibi gereklilik­leri ihmal ettiği anlamına gelir. Bir vahşi yılanı terbiye etmek ya da bir vahşi yılandan sevgi görmek, daha önce farkına varmadı­ğınız ihtiyaçlarınızın ve bunları karşılayacak potansiyelinizin varlığını gösterir. Rüyada yılan görmek:, genellikle içinde yaşa­dığımız toplumun bize verdiği sosyal eğitime verilmiş yanıtımızdır. 

Yılan tarafından saldırıya uğramak, kavgacılık, cinsel ih­tiras ve öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizin simgesidir. Bazen, sal­dırıya uğramak, diğer insanlarla olan ilişkilerimizden duyduğu­muz rahatsızlığı da dile getirebilir. Yaralı yılan görmek, gereksiz öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizle neden olduğumuz incinmeler konusunda bizi uyarır. Rüyada yılan görmek, duruma göre: düşmanın, ya da, hain ve gaddar bir insanın, ya da, dost ve akrabaların simgesi olarak yorumlanır. Rüyada görülen yılanın renkli olması, akraba tarafından ge­lecek zarar şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında yılan öldürdüğünü görmüş ise, bu, du­ruma göre, o rüya sahibinin: düşmanına galip geleceğine, ya da, zarar ve eziyetten kurtulacağına bir işaret olarak yorumla­nır.

Rüyada yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, duruma göre: sıkıntıları olan kimselerin, bunlardan kurtulup selamete ereceklerine; hastalık sahibi kimselerin, şifa bulacaklarına bir işaret ola­rak yorumlanır. Evlenme çağına gelmiş bekar bir erkek rüyasında bir yılanın vücuduna sarıldığını görmüş ise, bu onun hiç mutlu olmayacağı bir kimse ile evleneceğine bir işaret olarak yorumlanır. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yıla­nın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu gafil avlamasına, fır­sat gözetmesine işarettir. Rüyada yılan balığı görmek kıskançlık belirtisi olarak kabul edilir.

Rüyada görülen yılan düşmana çağrışım yapar. Bazen hain, ahlaksız bir kadına veya komşuya; bazen da arkadaşa, yakın bir akrabaya işaret sayılır. Kimi zaman zevcenin ihanetine, düşmana galip gelmeye; kimi zaman da, değerli bir mala, hayırsız evlada yorumlanır. Bir kimse rüyada yılanın deliğinden çıktığını görse, çok üzüleceği bir ha­ber alacağına işaret eder. Şayet kendi yatağında bir yılan görürse, eşinin kendisine ihanet edeceğine işaret sayılır. Veya zina yapacağına yorumlanır. Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir.

Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir.

Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir. Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden kimse, servet sahibi olur, şansı yaver gider.
 • Ayaklı yılan, güçlü bir düşmana işarettir.
 • Yılanların gözü önünde yürüdüklerini veya etrafında dolaştıklarını görmek, beraberinde bulunan ve kendilerinden herhangi bir zarar gelmeyecek düşmanlara işarettir.
 • Rüyada yılanları çiğneyerek onların etrafında gezindiğini görmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.
 • Boynuzlu, tırnaklı ve pençeli yılan, haşin, kıskanç ve büyük bir düşmana işarettir.
 • Bir yılandan korktuğunu görmek, düşmanının şerrinden emin olmaya işarettir.
 • Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.
 • Ağzına yılan girdiğini görmek, büyük bir ilme kavuşmaya ve düşmanı kahretmeye işarettir.
 • Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ferahlık, sevinç ve rahata; yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerde bir liderin ölümüne işarettir.
 • Burnundan, memesinden veya cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görmek, evlat tarafından görülecek düşmanlığa işarettir.
 • Rüyada yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata nail olmaya işarettir.
 • Yılanın kulağından veya göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder.
 • Ağzından yılan çıktığını görmek, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğramaya işarettir.
 • Hasta bir kimsenin ağzından yılan çıktığını görmek, onun ölümüne işarettir.
 • Rüyada elbisesinin yeninden yılan çıktığını görmek, oğlunun kendisine düşman olmasına işarettir.
 • Kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesine işarettir.
 • Boğazından çıkan yılanın toprağa girdiğini gören kimse, yakın zamanda vefat eder.
 • Rüyada beline yılan sardığını görmek, kemer takmaya işarettir.
 • Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir zatla arkadaşlık etmeye işarettir.
 • Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek, sevinmeye işarettir.
 • Bir yere yılan düştüğünü görmek, oranın yöneticisinin ölümüne işarettir.
 • Başının üzerinde yılan görmek, devlet ve hükümet nezdinde (yanında) itibar görmeye işarettir.
 • Yılanlarla dolu bir kap görmek, Müslümanlara düşmanlık etmeye işarettir.
 • Rüyada yılan tutan kimse (yılancı) görmek, düşmanı idare etmeye, şerli kimselerle onlardan zarar görmeden geçinme yeteneğine işaret eder.
 • Hasta bir kimse, yanında yılanlar bulunan bir yılancı görse, ömrü uzun olur.
 • Rüyada görülen yılan, çok kurnaz bir düşmanınızla karşılaşacağınızı gösterir.

Yılan on şekilde tabir edilir:

 1. Gizli düşmanlık,
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat,
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Eş.
 8. Evlat,
 9. Ölüm,
 10. Sel.
  Uçan bir yılanın yüksek bir yere konması: Gönül huzuru­na delalet eder.
  Ağıza büyük bir yılanın girmesi: İlim sahibi olmaya işaret­tir.
  Yılanın güzel söz söylemesi: Düşman tarafından hayret edilecek bir hayra kavuşmak şeklinde yorumlanır.
  Yılan yakalamak: Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir.
  Yılanın etinin çiğ halde yemek: Düşmanı alt etmek şeklin­de yorumlanır.
  Yılan tarafından yutulmak: Devlet ve saltanata ermeye işa­rettir.
  Yılan eti yemek: Sevinç ve sürura delalet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


252 thoughts on “Rüyada Yılan Görmek”

 1. Rüyamda babamın evindeydim önce birtane yeşil yılan babama dolandı öldürdü attı ama ölüsünü görmedim sonra büyük yeşil yılan kardeşime dolandı onuda öldürüldü attı yine ölüsünü görmedim sonra birtane yeşil yılan kafama çıktı ama kimin kopardini görmedim dilini kopardilar ve başımda kaldı

  Reply
 2. Merhabalar ben rüyamda turuncu bi yılan gördüm. Önce babannem bizi okuyordu yavrumu rahat bırakın diyordu cinlere. Sonra ben etkilenip eve geldiğim de mutfakta turuncu yılan gördüm kıvrılmış bir şekilde sonra biz mutfaga girince birden yere düştü. Ayağımla onu ittirmeye çalıştım ama ittiremedim.

  Reply

Leave a Comment