Rüyada Yılan Görmek Hayırlı Mıdır? Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyada yılan görmek ne demek veya yılanlarla ilgili rüyalarınızın anlamını aşağıda net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda rüyanızda gördüğünüz yılanın her türlü şekliyle ne anlama geldiğini izah edeceğiz. Bu yazımızda, rüyada görülen yılanlar, yılanın kaçması, evde yılan görmek diyanet, bir sürü yılan görmek, öldürmek, saldırması, çok sayıda yılan görmek ve sarı yılan görmek ne demek anlatacağız.

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek? Diyanet

Rüyada görülen yılan, çok kurnaz bir düşmanınızla karşılaşacağınızı gösterir. Rüyada yılan balığı görmek, kıskançlık belirtisi olarak kabul olunur. Rüyada bir yılanın uçarak yükselmesi, sevinçli bir habere işarettir. Bir yere yılanın düştüğünü görmek, büyük bir insanın vefatına işaret eder. Başının üzerinde yılan bulunduğunu gören kimse, devlet kademelerinde yüksek bir mertebeye ulaşır. Yılandan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada yılan gördüyseniz, düşman olarak yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı yılan, o kimsenin sahip olduğu güç ve devlettir. Yılan sesi veya tıslaması savaşa işaret eder.

Yılan, mal sahibi bir düşmandır. Rüyasında yılandan korkmadığını gören kimse güç ve kuvvete erişir. Yılanı tuttuğunu gören kimseye, emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıkarsa o hasta vefat eder. Rüyasında bir yılanın kendisini yuttuğunu gören kimse, yüksek bir mevkiye nail olur. Yılanlara sihir yapmak, yalancı bir kimse ile tabir olunur.  Rüyada sürüngen görmek, hilekâr bir düşmanla tabir olunur. 

İslami ve Diyanet Ruya Tabirleri: Ruyada Yilan

Yılan tıslaması savaşa işaret eder. Bastonunun yılan olduğunu görmek, dost görünen bir düşmanla tabir olunur. Rüyasında bir kimsenin boynuna yılan dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder. Rüyada yılan kustuğunu gören kimse, vefat eder. Rüyada yılanlardan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Çalıştığı işte yüksek yerlere gelir. Aşk hayatında memnun olur. Arzuladığı sevgilisine kavuşur. Rüyasında ağzına yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada yılan çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya işarettir. Rüyada görülen yılan balığı kıskançlık belirtisidir. 

Rüyada Büyük Yılan Görmek

Rüyada büyük yılan görmek veya iri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder. Girişilecek bir iş veya başlanacak yeni bir yolculuktan edinilecek korku ve cesaretsizliğe delalettir. Rüyanızda görülen çok uzun ve iri yılan, rüya sahibine korku veren ve rahatsız eden herhangi bir şeydir. Bir diğer rüya tabirine göre de aile içinden ya da komşulardan bir kişinin beslediği düşmanlığa işaret eder. Büyük bir yılanın sahibi olduğunu gören kimse için mal ve mülk vardır. Aynı zamanda evlat sahibi olmaya da yorumlanır. Rüyada görülen su yılanı da mala işarettir. Rüyada büyük yılan gören kimsenin düşmanı öldürülür. Büyük yılan gören, düşman şerrinden emin olur. Rüya tabircileri kocaman boyu veya uzunluğu olan yılan görmenin hayırsız olduğunda birleşmişlerdir. Rüyada uzun yılan görmek, insanların arasını ifsat eden, söz götürüp getiren âsi bir kimseye delâlet eder. Bazan da bu hayvanı görmek, yer değiştiren bir düşman ile tâbir olunur.

Rüyada Yılan Öldürmek

Rüyada yılan öldürmek veya rüyada yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse bir yılanı öldürdüğünü görse evlenir. Rüyasında yılan yaktığını gören kimsenin düşmanı öldürülür. Yılanı parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına işarettir. Rüyada yılan öldürmek, yılanın başını ezmek, yılanı yakmak düşmanların alt edilmesine işarettir. Rüyada yılanla boğuşmak ve onu öldürmek, düşmanların büyük bir zorlukla yenileceğine işarettir. Yılanı öldürdükten sonra parçalara ayırmak ve onları yerden toplamak düşmanın mallarının da elde edileceğine delalet eder. Rüyanızda yılanı öldürüp toprağa gömmek iş veya ticaret hayatında kaybedilenleri geri kazanmak veya hastalıktan tamamen kurtulmak anlamındadır. Aynı zamanda rüyada yılan öldürmek kişinin evleneceğine ve mutlu günlerin geleceğine işarettir.

Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek

Rüyada siyah yılan görmek mala mülke gelecek zarara işarettir. Yorumcuların çoğu siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder derler. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Rüyada görülen kara yılan, düşmanlık besleyen veya kalbi çok katı bir kimseyle tabir olunur. Rüyada sevdiğiniz bir siyah yılan görmek, ululuğa, mala ve bolluğa işarettir. Siyah renkli yılanlar genelde hüzüne ve mala gelecek zarara işarettir. Rüyada sizinle oynayan siyah yılan görmek, büyük devlet adamlarından bir kimse tarafından büyük bir nimete ve rütbeye ulaşacağına yorulur. Siyah veya kara yılanların dilimizde daima istenmeyen bir anlamı olduğu halde, rüyalarımızda beliren siyah sembolü daima hayırsız değildir. Siyah renk için söylenecek çok sözler yapılacak çok yorumlar vardır. Ancak biz burada yorumcuların, bu rüyaları yorumlarken sembollerini göz önünde bulundurarak, daima hayra yormalarına umut ediyoruz. Kara yılan görmek ekonomik olarak yaşanacak zorluklara dalalet eder. Ekonomik ve parasal olarak zor günler geçirebileceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

Rüyada yeşil yılan görmek veya rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Rüyada görülen yeşil renkli yılan, tanrı dostu salih bir kimseyle tabir olunur. Rüyada görülen yeşil yılan murada ermekle ve arzularınızın yerine gelmesi ile yorumlanır. Bir başka yorumcuya göre yeşil yılan bir gençle kuracağınız bir dostluk sonunda bu dostluk veya arkadaşlığınızın bir aşka dönerek onunla acele evleneceğinize yorumlanır. Rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kişiyle tabir olunur. Yeşil yılan görmek, din düşmanlığı yapan bir kişinin habercisidir. Rüyada yeşil yılan görmek, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Yeşil yılan gören düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır. Rüyadaki yeşil yılan insanların arasını bozan ve ortalığı karıştıran fitne sahibi zayıf bir düşmana işarettir.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada sarı yılan görmek pek hayırlı değildir. Genellikle sarı yılan hastalığa yorumlanır. Rüyada sarı renkli yılan görmek genellikle hastalık alameti olarak yorumlanır. Rüyada görülen sarı yılan, hastalık gibi sorunlarla tabir olunur. Bir kişi rüyasında sarı yılan görüyorsa bu yakında yaşanabilecek bir hastalığa işaret eder. Sarı yılan görmek bir hastalığın habercisidir. Ekonomik olarak zorluk ve fakirliğin habercisidir. Bazı tabirlere göre yakında gelecek olan ferah yaşamın habercisidir. Vefalı akrabaya. Kazançlı işlerin yapılacağına işarettir.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

Rüyada beyaz yılan görmek, zayıf bir düşmana işaret eder. Beyaz yılanı tutmak da yüksek mertebelere nail olmaktır. Rüyada görülen beyaz yılan, ahlaken güzelliğe ve sevilmeye işaret eder. Rüyada görülen beyaz yılan, sevince ve gönül huzuruna delalet eder. Rüyanızda beyaz bir yılan görmeniz yetenekli bir kişiye işaret eder. Mal ve mülkün bereketinin artacağı anlamına gelir. Helal olan şeylere mülke ve vefakar çocuğa işaret eder. Aşk hayatınızda mutlu günlerin çok yakında olduğuna eğer mutluysanız bu mutluluğun devamının geleceği anlamına gelir. Bir takım görüşler de şu şekildedir: gerçek yüzünü göstermeyen bir dosta, sizinle uğraşan bir amire ve yöneticiye, mutsuzlukların yaşanacağı anlamına gelir. 

Rüyada Kırmızı Yılan Görmek

Rüyada kırmızı yılan görmek, kötü bir habere ve sıkıntıya işaret eder. Bu rahatsız edici haberin size direk etkileri olabilir. Eğer rüyanızda gördüğünüz kırmızı renkli yılan ölü veya acınacak halde ise size bi zararı olmaz ve düşmanlarınızın oyunları karşısında galip geleceğinize yorumlanır. Rüyada kırmızı yılan görmek rüyayı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Kırmızı yılan parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Rüyada kırmızı yılandan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına kırmızı renkli yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Sarı yılan hastalığa, siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. İri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder.

Rüyada Evde Yılan Görmek

Rüyada evde görülen yılanlar veya rüyasında yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir. Rüyada yılanın bir evden çıktığı görülse o ev yıkılır. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna yorumlanır. Rüyada evde yılan görmek, temiz mala mülke, huzur dolu yaşama, yaşama sevincinin artacağına işaret eder. Uzun bir bekleyişin ardından hak ettiğiniz mala mülke paraya kavuşacağınız anlamına gelir. Evde yılan görmenin başka bir tabiri ise şöyledir: Mülkünüzden azalmalar olacağınıza, iş hayatınızda olumsuz gelişmeler ve yöneticinizle zor zamanlar yaşayacağınız anlamına gelir. Ekonomik ve manevi zorluklar yaşayacaksınız demek. Mutsuz edici bir durumla yüz yüze gelineceğine dalalettir.

Rüyada Yılan Isırması, Sokması Görmek

Yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir. Rüyada yılanın saldırısı veya üzerine gelmesi, üzerinize hücumunu görmek bir düşmanın onu gafil avlamasına fırsat gözetmesine işarettir.

Rüyada Çok Yılan Görmek

Rüyada çok yılan görmek veya yılanlarla dolu bir kap görmek, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Rüyada sokaklarda çok fazla sayıda yılanın gezdiğini görmek, o yerde savaş çıkacağına işaret eder. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delâlet eder. İçinde çok yılan bulunduğu çukur görmek, iflas edeceğine delâlet eder

Rüyada Ölmüş Yılan Görmek

Rüyada ölmüş yılan görmek veya ölü bir yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Ölmüş yılab görmek güç anlamına gelir. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin habercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümüzün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz sonuçların habercisidir.

Rüyada Küçük Yılan Görmek

Rüyada küçük yılan görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler. Rüyada görülen küçük yılan düşmanların rüyayı sahibinden düşük olduğuna delalet ettiği gibi gündelik hayatta kişiyi etkilemeyen ancak zihnin derinliklerine yerleşmiş, yüzeye çıkmayı bekleyen kimi önemsiz, küçük gizli korkulara da yorulur.

Rüyada Siyah Yılan Görmek Ne Demek?
Rüyada Siyah Yılan Görmek Ne Demek?

Rüyada Su Yılanı Görmek

Rüyada su yılanı görmek, maldır.  Rüyada görülen su yılanı bazılarınca sel ve devlete işaret ettiğini söyler. Rüyada su yılanı görmek, yakın bir akrabayla ya da bir arkadaşla ortak iş kurulacağına delalet eder. Prestij açısından daha kazançlı ve daha saygın bir işe girileceği, valiz gerektirecek bir yolculuğa çıkılacağı, hem yazlık hem kışlık haneye sahip olunacağı, bereketli bir iş hayatı geçirileceği, sağlık sorunlarının, kırgınlıkların ve yalnızlıkların geride kalacağı ve hayırsız bir kişi ile araya mesafe konulacağı şeklinde yorulur.

Rüyada su yılanı görmek ne anlama gelir, yapılan fedakârlıkların yakın zamanda karşılığını vereceğine, yeni bir yolda yeni umutlarla ve yeni insanlarla yolculuk edileceğine, yaşanan moral bozukluklarının geride kalması için tatile çıkılacağına ve bu sayede iş yorgunluğunun atılacağına rivayet edilir. Rüyada su yılanı görmek nedir; hoşgörülü, tatlı dilli ve güler yüzlü kimselerle arkadaşlık kurmaya, iş hayatında fark yaratmaya, deneyimli iş adamlarının ilgisini çekmeye, yeni bir yuva kurmaya, akrabalık ilişkilerini canlandırmaya, rehavetten kurtulmaya, farklı yollardan giderek yeni insanlarla tanışmaya ve sorunsuz ve rahat geçecek bir işin başına geçmeye delalet eder.

Düşlerde Görülen Yılanın Anlamı

Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Rüyada Sürüngen Görmek

Rüyada sürüngen bir hayvan görmek bir düşmanından zarar geleceğine; herhangi bir sürüngenden korkmak hafif bir hastalığa tutulacağına yorumlanır. Rüyada görülen sürüngen hayvanlar, daha çok içgüdülerle ve kişiliğin derinliklerinde saklı niteliklerle bağlantılı düşünülür. Yavrusu olan bir sürüngen hayvan görmek, anneyle ilgili nitelikleri ve annenin kendisini temsil eder. Yavru hayvanlar, rüyayı görenin kişiliğindeki çocuksu yönlerin güçlülüğüne işaret eder. Rüyada görülen sürüngen hayvan  derisi, söz konusu hayvanla ilgili olduğu düşünülen niteliklerin, gücün ve bilgeliğin simgesidir. Evcil hayvan görmek, başarıya ulaşma potansiyeline dikkat çeker. Bununla birlikte, başarı da tıpkı evcil hayvanlar gibi, ilgi ve dikkat istediği için, üzerinde çalışılan iş ya da proje sırasında gerekli ilgi ve dikkati göstermemiz gerektiğini bize anımsatır.

Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada görülen kertenkele hastalık veya kötü bir kimsedir. Rüyada görülen kertenkele, hilekâr, kötü ahlak sahibi, insana güven vermeyen şerli bir kimseye veya haram mala işaret eder. Rüyada kertenkele görmek, sizi gammazlayacak bir fitne ile karşılaşacaksınız demektir. Rüyada kertenkele görmek hastalık veya kötü bir kimsedir. Rüyada görülen kertenkele, hilekâr, kötü ahlak sahibi, insana güven vermeyen şerli bir kimseye veya haram mala işaret eder. Rüyada kertenkele görmek, sizi gammazlayacak bir fitne ile karşılaşacaksınız demektir. Bastonunun veya elindeki sopanın kertenkele olduğunu görmek, dost görünen bir düşmanla tabir olunur.  Rüyasında bir kimsenin boynuna kertenkele dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder. Bir çukur veya kuyunun içinde kertenkele sürüngeni görmek, iflas edeceğine delâlet eder. 

Rüyada Yılan Görmek-Rüyada Yılan Öldürmek-Rüyada Siyah Yılan Görmek-Rüyada Yılan Isırması
Rüyada Yılan Görmek-Rüyada Yılan Öldürmek-Rüyada Siyah Yılan Görmek-Rüyada Yılan Isırması

Denizden kertenkele çıktığını görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler.  Rüyasında belindeki kuşağın aniden bir kertenkeleye dönüştüğünü görmek, zenginliğe işarettir. Rüyasında kertenkeleden korkmadığını gören kimse güç ve kuvvete erişir. Kertenkeleyi tuttuğunu gören kimseye, emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Kertenkeleyi evinde görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delâlet eder. Rüyada kertenkele gammaz ve fitneci biriyle yorumlanır.

Rüyada Renkli Yılan Görmek

Rüyada renkli yılan iyi kimselere ve iyi şeylere işaret etmez. Bilakis ortalığı karıştıran, insanların arasını bozan, yaygaracı, dedikoducu ve düzenbaz birine işaret eder. Eve renkli yılan girmesi o evde bir ölümün yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Yılan Eti Yemek

Rüyasında yılan etini yediğini gören kişinin çevresinde onu kıskanan ve çekemeyen komşuları, iş arkadaşları ya da akrabaları var demektir ve bu kişiler sürekli olarak rüya sahibini çekiştiriyor demektir.

Rüyada Korkmak

Rüyada yılan gibi hayvanlardan korkmak, bir düşmanından zarar geleceğine veya hafif bir hastalığa tutulacağına yorumlanır. Rüyada korku emniyet ve imanla tabir olunur. İbn-i Şirin’e göre rüyada korkmak üstünlüğe ve zafere işarettir. Ebu Sait El-Vazi’e göre; dindar ve iyi bir kimse olmayanların korkulu rüyalar görmesi günah işlediklerine delâlet eder. Rüyasında birisini korkuttuğunu görmek, birisi tarafından dini hususta aydınlanacağına; kendisinin korkutularak kaçtığını görmesi, o yerde salgın bir hastalık varsa, kendisinin bu hastalığa yakalanma tehlikesinden uzak bulunduğuna; böyle bir şey yoksa işinde başarı kazanacağına delâlet eder. Sebepsiz yere çok korktuğunu gören kimse, lâyıksa muhakkak ki allah dostudur. O’nun sevgisini kazanır. Rüyada korku her zaman iyidir. İnsanın üzerinde bulunduğu kötü durumlardan kurtulmasını gösterir. Tabii ki psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanmamak şartıyla. Tok karınla yatmaktan ve sinir bozukluğundan kaynaklanan korkular bu bahsin dışındadır.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek, gizli düşmanlık, kıskançlık, hile, musibet, ölüm, sel; duruma göre devlet, saltanat, yöneticilik, hayırlı geçim, esenliğe çıkma, hazine, evin hanımı ve evlatla yorumlanır. Yılın rüyası, kâfirlere, dinin aslında olmayan şeylere yakınlık duyan bid‘at ehli insanlara, sel ve âfete, hilekâr bir düşmana veya insanın nefsine işaret eder. Rüyada zehirsiz, zararsız, kendisine itaatli, istediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek, eritilmiş altın ve külçeler bulmaya ve bunları bir yere gömüp gizlemeye işarettir.

 • Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlâklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir.
 • Yılanın sivri dişleri, düşmanın gücüne işarettir.
 • Arkadan yürüyen yılan, sinsi ve hile yapmayı düşünen bir düşmana işarettir.
 • Küçük yılan, küçük çocuğa işarettir.
 • Rüyada küçük bir yılanı (yılan yavrusunu) öldürdüğünü gören kimsenin, küçük çocuğu vefat eder.
 • Rüyada ölü bir yılan görmek, kendinin herhangi bir gayreti olmadan, Allah’ın (c.c) düşmanını helâk etmesine işarettir.
 • Rüyada arkasından yılan çıkardığını görmek, akrabalardan gelecek bir musibete işarettir.
 • Rüyada sokaklarda yılanların gezindiğini görmek, orada bir savaşın çıkmasına işarettir.
 • Rüyada yılan avladığını görmek, düşmana hile yaparak ondan bir şey elde etmeye işarettir.
 • Rüyada bir yerden yılan çıktığını görmek, orada meydana gelecek bir azaba işarettir.
 • Rüyada bir yılanın deliğinden girip çıktığını gören kimseye, şeytan tasallut olur ve onu mahzun eder.
 • Rüyada evine yılan soktuğunu görmek, kendisine hile yapacak bir düşmana işarettir.
 • Yılanın bir evden çıktığını görmek, o evin harap olmasına işarettir.
 • Evin içinde görülen yılan, içerideki bir düşmana; evin dışında görülen yılan, dışarıdaki bir düşmana işaret eder.
Rüyada Yılan Görmek Ne Demek-Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Yılan Görmek Ne Demek-Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek www.1001ruyatabiri.com
 • Rüyada evinin yılanlarla dolduğunu, fakat bunlardan korkmadığını gören kimse, kendi evinde nefsine düşkün ve müslümanlara düşman olan kimseleri görür.
 • Rüyada birtakım yılanların zararsız bir şekilde evine girip çıktıklarını görmek, akrabalardan olan düşmanlara işarettir.
 • Zararsız yılanları kendi evinden başka bir yerde görmek, yabancı düşmanlara işarettir.
 • Ev yılanı, komşuya; sahra yılanı, yol kesiciye işarettir.
 • Bir yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır.
 • Yılanı iki parçaya ayırdığını görmek, düşmanın hilesini boşa çıkarıp, onu zararsız hale getirmeye işarettir.
 • Bazan yılan öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işaret eder.
 • Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören kimse, yüksek bir dereceye ulaşır.
 • Önünde giden bir yılanı tuttuğunu gören kimse, korktuğundan kurtulur.
 • Yılanı tuttuğunu gören kimseye, bir düşman tarafından emniyet içinde mal gelir; yılan kendini ısırırsa, düşmanı ona zarar ve eziyet verir.

İslami Rüya Yorumu Sorgulama: Yılan Görmek

Rüyada bir yılan tarafından sokularak zehirlendiğini ve vücudunun şiştiğini görmek, bir düşmanlık sebebiyle istenmeyen bir durumla karşılaşmaya işarettir. Rüyada yılanın zehrinin kendine tesir edip, et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görmek, düşmanı ile yapacağı bir mücadeleyi kaybetmeye, çoluk çocuğun muhtelif şehirlere dağılmasına; eğer bu durumda öldüğünü görse, düşmanı tarafından öldürülmeye işarettir.

 • Bir yılanı yaktığını görmek, düşmanı olan birini öldürmeye işarettir.
 • Yılanın uçtuğunu görmek, düşmanın başka bir yere gitmesine işarettir.
 • Rüyada ölü yılan görmek, düşman şerrinden emin olmaya işarettir.
 • Yılanın eti, derisi, kanı, düşmanın malıdır.
 • Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve itibara işarettir.
 • Yılan yumurtası veya yavrusu, zayıf bir düşmanla yorumlanır.
 • Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören kimse, düşmanıyla barışır, hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.
 • Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören kimse, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar.
 • Yılanın kendisine itaat ettiğini görmek, makam ve itibar sahibi olmaya, servetin artmasına ve nimete işaret eder.
 • Bir yılanla uğraştığını görmek, kendine düşman olan birinden zarar görmeye; yılanla kavga ettiğini görmek, düşmanı ile kavga etmeye işarettir.
 • Rüyada yılan soktuğunu görmek, bir musibetle karşılaşmaya ve kurtulma ümidinin azalmasına işarettir.
 • Yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata işarettir.
 • Bir madenden, özellikle altın ve gümüşten yılan görmek, büyük bir hayra işarettir.
 • Beyaz bir yılan tuttuğunu gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yüksek bir makama çıkar.
 • Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir.
 • Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir.

Dini Rüya Alimlerine Göre: Düşlerde Yılan Ne demek

Rüyada kara yılan görmek, mala da işaret eder. Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir kimseyle arkadaşlık yapmaya veya mala işarettir. Rüyada görülen yeşil yılan, din karşıtı bir kimsenin sembolüdür. Sarı yılan görmek, zayıf düşman veya hastalığa işarettir.

 • Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir.
 • Rüyada kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden kimse, servet sahibi olur, şansı yaver gider.
 • Ayaklı yılan, güçlü bir düşmana işarettir.
 • Yılanların gözü önünde yürüdüklerini veya etrafında dolaştıklarını görmek, beraberinde bulunan ve kendilerinden herhangi bir zarar gelmeyecek düşmanlara işarettir.
 • Rüyada yılanları çiğneyerek onların etrafında gezindiğini görmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.
 • Bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmaya işarettir.
 • Etrafında birçok yılan görenin akrabaları kendisine düşmanlık ederler; bu yılanların kendisini soktuğunu gören kimse, akrabalarının zararına uğrar.
 • Boynuzlu, tırnaklı ve pençeli yılan, haşin, kıskanç ve büyük bir düşmana işarettir.
 • Bir yılandan korktuğunu görmek, düşmanının şerrinden emin olmaya işarettir.
 • Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.
 • Ağzına yılan girdiğini görmek, büyük bir ilme kavuşmaya ve düşmanı kahretmeye işarettir.
 • Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ferahlık, sevinç ve rahata; yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerde bir liderin ölümüne işarettir.
 • Burnundan, memesinden veya cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görmek, evlat tarafından görülecek düşmanlığa işarettir.
 • Rüyada yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata nail olmaya işarettir.
 • Yılanın kulağından veya göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder.
 • Ağzından yılan çıktığını görmek, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğramaya işarettir.
 • Hasta bir kimsenin ağzından yılan çıktığını görmek, onun ölümüne işarettir.
 • Rüyada elbisesinin yeninden yılan çıktığını görmek, oğlunun kendisine düşman olmasına işarettir.
 • Rüyada yakasında ve kolunda beyaz, küçük yılanlar olduğunu ve bunlardan korkmadığını görmek, fayda görülecek bir mala işarettir.
 • Kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesine işarettir.

Yılan rüyalarının 1001 çeşit anlamı

 1. Boğazından çıkan yılanın toprağa girdiğini gören kimse, yakın zamanda vefat eder.
 2. Rüyada beline yılan sardığını görmek, kemer takmaya işarettir.
 3. Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir zatla arkadaşlık etmeye işarettir.
 4. Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek, sevinmeye işarettir.
 5. Bir yere yılan düştüğünü görmek, oranın yöneticisinin ölümüne işarettir.
 6. Başının üzerinde yılan görmek, devlet ve hükümet nezdinde (yanında) itibar görmeye işarettir.
 7. Yılanlarla dolu bir kap görmek, müslümanlara düşmanlık etmeye işarettir.
 8. Rüyada yılan tutan kimse (yılancı) görmek, düşmanı idare etmeye, şerli kimselerle onlardan zarar görmeden geçinme yeteneğine işaret eder.
 9. Hasta bir kimse, yanında yılanlar bulunan bir yılancı görse, ömrü uzun olur.

Rüyada Vahşi Hayvan Görmek

 • Rüyada vahşi hayvan görmek, genellikle içinde yaşadığımız toplumun bize verdiği sosyal eğitime verilmiş yanıtımızdır. Vahşi hayvan tarafından saldırıya uğramak, kavgacılık, cinsel ihtiras ve öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizin simgesidir. Bazen, saldırıya uğramak, diğer insanlarla olan ilişkilerimizden duyduğumuz rahatsızlığı da dile getirebilir. Yaralı hayvan görmek, gereksiz öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizle neden olduğumuz incinmeler konusunda bizi uyarır.
 • Bir vahşi hayvanı terbiye etmek ya da bir vahşi hayvandan sevgi görmek, daha önce farkına varmadığınız ihtiyaçlarınızın ve bunları karşılayacak potansiyelinizin varlığını gösterir.
 • Rüyada bir hayvandan korkmak, arzu ve ihtiyaçlarınızdan duyduğunuz endişenin göstergesidir.
 • Bir evcil hayvan sürüsü görmekse, genellikle, kişinin kendini bir toplumsal grubun parçası olarak gördüğünü ve bu grubun baskılarından çekindiğini anlatır.
 • Rüyada bir hayvandan saklandığını ya da bir hayvan tarafından yakalandığını görmek, kızgınlık ve ihtiras gibi güçlü duygulara yenik düşme kaygısının simgesidir.
 • Rüyada hayvan öldürdüğünü görmek, kişinin kendi içgüdülerini denetim altına alma isteğini gösterir.
 • Bir başka yoruma göre de bu, kişinin temel ihtiyaçlarını, sözgelimi seks, beslenme ve bedensel sağlık gibi gereklilikleri ihmal ettiği anlamına gelir.
rüyada yılan görmek ne demek-diyanet-islami-dini

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

“Rüyada Yılan Görmek Hayırlı Mıdır? Diyanet Rüya Tabirleri” konusunda 36 mesaj

 1. Merhaba bu ruyamada rengi tam olarak hatırlamıyorum ama gri ve beyaz gibi tam hatırlamıyorum yılan gordum beni görünce uzaklaşıp gitti.

  1. merhaba zehra rüyanız islami tabire göre şöyle yorumlanır; zenginliğe ve bol rızık demektir. Bu rüya arzuların gerçekleşmesi, insanlar arasında itibar, sevinç ve yüksek mevkiye gelmekle de tabir olunur. bu rüyayı gören kimsenin sağlığının iyi olacağına, çok sadık bir arkadaşla tanışacağına işaret vardır.

 2. merhaba;

  rüyamda arkadaşımla dere kenarında gezerken çıngıraklı kuyruğu turuncu renkli gibi bir yılanın kuzuyu kuyruğundan yakaladığını ve yarıya kadar ağzına aldığını gördüm.devamını göremedim ne anlama gelir yorumlarınız için tşk.

  1. Rüya Yorumcusu

   Sedat kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çabalarınızın semeresini göreceğinize, başarıya ulaşacağınıza, kazancınızın iyi miktarda ve sürekli olacağına, yaşadığınız çevreden uzaklaşacağınıza, uzun seneler haber alamadığınız eski bir dostunuzla ansızın karşılaşacağınıza, uzaklardan güzel haberler alınacağına işarettir…

 3. merhaba;

  rüyamda arkadaşımla dere kenarında gezerken çıngıraklı kuyruğu turuncu renkli gibi bir yılanın kuyruğundan yakaladığını ve yarıya kadar ağzına aldığını gördüm.devamını göremedim ne anlama gelir yorumlarınız için tşk.

  1. Rüya Yorumcusu

   Sedat kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çabalarınızın semeresini göreceğinize, başarıya ulaşacağınıza, kazancınızın iyi miktarda ve sürekli olacağına, yaşadığınız çevreden uzaklaşacağınıza, uzun seneler haber alamadığınız eski bir dostunuzla ansızın karşılaşacağınıza, uzaklardan güzel haberler alınacağına işarettir…

 4. Merhaba. Rüyamda torunumu 2 tane büyük beyaz yılan takip ediyordu. Daha sonra bir çocuk yılanları yakalıyordu. Öldürüp öldürmediğini görmeden uyandım. Endişelenmeli miyim ?

  1. Rüya Yorumcusu

   Aliye kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Ailenizi düşmanlarınıza karşı korumanız gerektiğine, amaçlarınıza ulaşacağınıza, yapılan hatalardan dönmeye, özlemi duyulan birinin geleceğine, bütün dertlerinizden sıyrılıp rahata ereceğinize, gerçek yaşamda kuvvetli olacağınıza işarettir…

 5. Rüyamda daha yeni tanistigim biriyle giysi kabinindeydim. Ama daha çok oda gibiydi. Kapiyi acinca diger yeni tanistigim kisinin yaninda icinde hafif kahverengi de bulunan kara bir yilan vardi. Daha sonra bana dogru gelmeye baalayinca kapiyi kapattim . Alttan girmeye calisti ilkinde olmadi . Daha sonra govdesi ve kafasi ayri bi sekilde girdi ve ben de ona ayagimla vurmaya calisiyodum bana dogru gelmesin diye ama tam istedigim gibi vuramiyodum. Iskalamis gibi oluyodu. Bu arada ruyamda yilandan çok fazla degil ama korkuyodum ve tanistigim kisileri ruyayi gormeden once tanidim ve öyle çok uzak kisiler hic konusmadim bile. Bi arakadasligimiz da olmaz o kisilerle. Bunu belirteyim.

  1. Rüya Yorumcusu

   Esra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Düşmanınızın sizin için tuzak hazırladığına ve bunun için dikkatli olmanız gerektiğine,sizinle ilgili her şeyi öğrenip düşmanlarınıza anlattığına,daha çok tedbirli olmanız gerekeceğine,olup olmadık insanlara güvenmemeniz için elinizden geleni yapmanız gerektiğine,işlerinizin yolunda gideceğine,hayatınızın tehlikede olduğuna işarettir…

 6. Mrb rüyayı yorumlarsan sevinirm tanımadım bir evdeydim büyük bir odanın ortadında ayakta duran bi kız vardı birden bire etraftan büyüklü küçük lü bisirü yılan çıktı etrafını sardılar ben dikat. Et dedim adım atm da kız eline kaldırarak dur yabtı ben alıştım dedi bişey olamz dedi birden bire birkaç tane yılan onu soktu ben koştu am heryerde yılan vardı ben elime gelni fırlatım atı yola açtım kızı ordan çıkardım başak odya gerdik arkma baktımda başka bi odadan koçam yıllan geliyodu ben kapı yı kapadım kabıya vurdu bildim birkaç duva var onu koyup kabıyı ya çizdim kabıya vurmayı kesti o ozma kadar bençere den bi adam vardı kıza bakıyodu kutulamyaçaksın sonun çok kötü olçak dedi bende önüne geçtim kıznın sonra adam ban bakarak tükürükler şaçarak onu kurtarmasın yoksa seninde sonun kötü olçak dedim bende allah verdi allah alçak tır elbet dedim karışma dedi be de gidn çan almak istemiyorum dedim ozma kadar o kabıya vuran yılan geldi onu eline aldı içri bıkaçaken yılanı kafasından tutum admında yakasından siz can almak istemiyom dedim dedim yılanın kafası kkendilinden ezildi adam yılanı yere atım adama baktım ozman kadar solumda yerde kıvran mış yıllanı gördüm tam kolumu ısrçaken çektim yılan o bizim mi o benimi öyle bişey soyledi onu bizver yoksa sonun kotü olçak dedi bende allah sındım dedim kız ozman kadar beni boşver çoçuk ları koru dedi eliyle 2 çoçuk gösterdi biri koltukta yatı yodu diyerinin elinde üstünde kırmız birizma üçgen vardı yanllrı sarıydı gözleri kırmızydı onu yılan vardı tutu yatan çacun yanına koydu aldım nabıyon sendiye bagırdım çoçuga kardeşinimi öldürçen dedim bişy demidi çıktı koltuga oturdu ozman kadar yıllnın sesini duydum o bizm dedi ben dönüp baktımda içri girmeye çalışıyodu kızda onu durdurmay ben kızı geri yitim yılanı yitim atım odyı kople ayetlerle korumay aldım ozman kadar küçük yılan ban saldır dı ben aymı çektim duvara deymeden durdu yavş yavş geri döndü ben dua okumaya devam ederken bi kapı dah varmış orsı sonua kdar açıldı bi kadın gülürek ban bakıyodu siz içri giremiyodu siz soylemştim can almak istmiyorum aldım çan yetmezmi dedim oda kah kah atrak o canlı degildi dedi farketmez dedim ben fiçan azbı gende çek çem dedim sonra kabıyı tam kabatırken el kadar bi örümçek suratıma saldırdı tavan dan geri çekildim hemen kabıyı kabdım ozman kadar yılan tekrar sıldırdı yine kurtuldum ben kız birden bire dönüp burda elöpen vaddı dedim nerde diye sordum da sen nerden biliyosun o yan odada ya kaçtı dedi yine o yılan aygıma saldırdı büsfer üstüne bastım ozman kadar örümçek yer inmiş bana geliyodu bende aldım yıllanı ona atım örümçek öldü yılan yarde kıvrıldı ban hamle yabçak ken yine yakldım büsefer duvayla dışarı atım ozman kadar mekan degişti magza gibi biyerdi üskata çıktım baktım kız ordaydı kız beni gördü yer çökerek aglamaya başladı bana yine geldiler beni alçak lardedi büsfer koruyamsındadi kalblık lardedi bende gülerek allah kendine sıgınan geri çevirmezmiş dedim ozman kadar yanıma biri geldi gülerek eyw dedi geldik dedi ben kız dönüp büsferde kurtulduk allahın izniylededim kız şaşırark nasıl dedi ozman kadar magza gibi olan ye büsürü elrinde kılın kalkan sarık lı güzel yüzli kişiler doldu sonra merdiven lerden boye tıslayan sesili bi adam çıkıyodu o ban dokunmaya yetkiniz yok o bizm karışamsınız falan fizsten derken beni gördü birdefa kurtardı bideha elşirsen senide alrız dedi bend eönüne geçtim san burdan sonrası yoktur dedim seninde zamnın geçke bekle dedi omzumdan tutu yiti hafifçe geçildiye ozman kadar diyer askerleden daha zayıfı ama daha heybetlisi kılın çı çıkardı gibi kolunu kesti bende gülerek noldu kılınçmı dokundu dedim o ban bagrark senin sonun ondan dah kötü olçak dedi bende gülerek sokaga atındadim zorluk çıkarısa alın kafasını dedim onu dışarı çıkarırken hala bizm sin kutuluşun yok kaçmmasın gibi şeyler söylüyodu aşga indirdiler bak seni biz çamdan bakar ken o seni birkere uyardı bizde iki kere bu son uyarı git canından olma dedi esker kılık lı kişi o is börerek üslerine saldırdı onu hemn tutuler diz çekltiler o uyrı yaban adam ise allahım sen verdin sen alırsın ama bizi meçbur bıraktı canın almak istemdik ama uyrılrımız dinlemedi dedi allhım afet dedi sonrda kılınçla kafasına vurdu sonra uyandım uyandımda karşımda o nun kolunu kesen asker kılık lı kişi vardı niye uyandım dedi gülerek bişeydiyeme dedi sonra tekrar uyan dım ve bu rüyryı 4 gün önçe gördüm ve o kızı aynı magzada çalışır ken gördüm oda beni gördü ilik 1 kaç dk dondu kaldı ben bişey demedi oda gelip bişey demedi

 7. Iyi günler ben şuan evli bir kadınım rüyamda kendi evimde değil ama abimin evinde 2 tane yılan gördüm ama rengini tam olarak hatırlamıyorum sürekli yakınıma kadar gelip tisliyordu ama sokmadı hiç basta biraz korktum ama sonradan korkum geçti sonra oğlumla yılanların bulunduğu odaya girdik tekrar tislayinca odadan oğlumu alıp çıktım oğluma belki zarar verir korkusuyla oğlumu odadan çıkarttıktan sonra yılanları kovarak odadan çıkarttım ama dışarı çıkıp pencereden tekrar aynı odaya girdiler ikiside sizce bu ne anlama gelir ve abimle aynı şehirde yasamiyoruz

  1. merhaba meryem rüyanızın anlamı genellikle rüya sahibinin hayatında büyük değişikliklerin olacağına, gençler için bu rüya, iyi bir iş teklifi alacağına, tecrübeli kimseler için, kendilerine bir tuzak kurulduğuna, genç bir kadın için, yapacağı bir ziyaretle hayatı boyunca arkadaşlık edeceği ve çok sevdiği birisiyle tanışmaya, yaşayışında ve hayatında büyük bir değişiklik olacağına yorumlanır.

 8. Merhaba dün rüyamda göl olan bir ormandaydım heryer çok güzeldi elimde bir yiyecek vardı ne hatılamıyorum balıklar yesin diye göle attım.Bir yılan su yılanı tam göstermedi ama büyük bir yılan suyun içinde attıgım seyi aldı yedi sonra etraf kararmaya başladı ben gökyüzüne bakdım sonra yere bakdığımda yürüyecek yer bulamadım her yer yılanlarla doluydu çok korkuyordum yavaşça kaçmaya çalışdım bir yılan beni fark etti önümü kesti. Sürekli kaçtım ağlamaya başlıycakken rüyada olduğumu hatırladım ve uyandım

  1. merhaba apra: Kârlı bir işe ortak olacağınıza işarettir. Ayrıca elinize geçecek bol kazanca delâlet eder. Bazı alimlere göre hayır sahibi bir kişiden menfaat göreceğine, bir kişiden yardım isteyeceğine delalettir.

 9. Merhaba; Dün gece gördüğüm rüyada karanlık bir eve çok anlaşamadım bir zamanlar aramızda büyük sorunlar yaşadaığım arkadaşım eve yılan getiriyordu üstü kapalı üstüne yatanlar oldu ben yılanları görünce korkudan çıldırdım kaçacak yer aradım bağrındım niye yılan getiriyorsun bu eve diye arkadaşımda yılanları çok sevdiğini onlardan başka hiç bir hayvana dokunamadığını söyledi bunlar biz uyursak paketten çıkar korkudan ne yapacağımı bilemedim birde aralarında kobra yılanı vardı çok korktum rüyamda…

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Atıldığınız işte başarısız olmaya,arkadaşınızla tartışıp kavga edeceğinize,mesleğinizde başarıyla ilerleyeceğinize,ünvan kazanmaya,en üst mevkiye yükselmeye,sırlarınızı kendinizden başka hiç kimselere anlatmamanız gerektiğine,yapacağınız şeylerde daha dikkatli olmanız gerektiğine işarettir…

 10. İyi akşamlar ben rüyamda tanımadığım kişilerle arba süryorum kızmda arkamdadan arba sürerek gelir ve bir trafik lambasında duruyoruz ben arabadan iniyor um etrafa hiç arba ve hiç bişe yok sadce eşimi görüyorum yolun ortasındasen burada ne yapıyorsun diyorum ama o hiç konuşmuyor sonra arkasından birinden çekinir gibi bi hareket yapıyor sonra ben eğiliyorum çok kocaman çok kalın uzun bay kalın yılan eşimin arkasından sız sesle bana doğru eğilerek kalbime doğru yaklaşıyor ilk başta korkmuyorum gel baklım ne yapacaksın diyorum içimden sonra bana baya yaklaşıyor kokluyor tam gidecek derken ağzın kocaman açıp çok sivri uçlu dişleri kocaman ağzıyla kalbime doğru tıslayıp ağzın açıyor o sırda ben çok korkuyorum eşime bakıyor o hiç bişe yapmadan put gibi duruyor ben aman aman deyip korkudan ruyamdan uyanıyorum 2 gündür rüyanın etkisinden çıkamıyorum bu rüyanın ne anlama geldiğini çok merak ediyorum beni çok etkiledi yorumlarsanız çok sevinir im iyi akşamlar

  1. Rüya Yorumcusu

   Meral kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İşlerinizin iyiye gideceğine,iş hayatınızda büyük başarılar kazanacağınıza,zenginliğe,çocuk sahibi olmaya,isteklerinizin gerçekleşeceğine,çok güzel bir aşk yaşayacağınıza,şansınızın artacağına,duygusal hayatınızda başarılı olacağınıza,zor durumların kolaylaşacağına işarettir…

 11. Rüyamda büyük yeşillik alanda hayvanlar otluyor yine aynı bahcede 2 tane kuyu var bu yaşıma geldim hep kuyularda şu hep dibinde rüyamda da taşıyor sular etrafta küçük küçük yılanlar var onları umursamiyoruz yanimdakiyle bi bakıyoruz ki kocaman ni yılan ineğin boynuna dolanmis hayvanı boğuyo amcamda var oda diyoki gecende koyunu boğuluyodu diyo kosuyo ama kurtardımı orası meçhul uyandım sanki rüyamda bi ara ölmüş babannemide gördüm ama emin değilim

  1. Rüya Yorumcusu

   Sema kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İsteklerinizin hayallerinizin gerçekleşme yolunda olduğuna,yakında olacak düğüne,güzel bir ilim görme şansına ereceğinize,ferahlığa,kadına,ayrılığa,tövbe etmeye,yakında işiniz hakkında güzel ve sevindirici bir haber alacağınıza,komşularınız arasında sevildiğinize,mal mülk sahibi olmaya işarettir…

 12. Sayın hocam, rüyamda iki çocuğuyla birlikte düşmanlardan kaçar gibiydik korkmuşuz çocuklarımı tutup kaçıyorum, oğlum arkada kalıyor koşuyorum onu geri almaya tutup götürüyorum kaçarken oğlum çok yorgun ve ağzından büyük bir yılan çıkıyor, yılanın kuyruğu yaralı. Çok şaşırıyoruz yılan çıkıp kaçıyor hemen uzaklaşıyor. Rabbim hayra yorsun inşallah. Evlatlarınmı tüm çocukları korusun Rabbim.
  Değerli yorumunuz rica edeceğim.

  1. rabia kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İş konusundaki bütün güçlüklerin üstesinden gelerek başarıya ulaşacağınıza,evinizde veya işinizde bir tehlikeye,kavgadan kaçınmak gerektiğine,olası bir tehlikeden kurtulmaya,gurur ve kibir yüzünden sevilmediğinize,size bir komplo kurulduğuna,çok korkulu ve endişeli geçecek bir sürenin sonunda hayırlı olacağına işarettir…

 13. Merhaba
  Rüyamda beyaz bir yılan gövdesi görüyorum.Korkarak kaçmaya başlıyorum ve saklanıyorum. Saklandığım yerden baktığımda yılanın geldiğini görüyorum. Yılan hızla olduğum yere doğru gelirken ilginç bir şekilde büyüyerek kocaman bir yılan haline geliyor. Devleşmiş BEYAZ YILAN tam önüme gelip kafasını yukarı doğru fazlaca kaldırarak duruyor ve benden tarafa değil öbür tarafta baraka gibi bir yere öfkeyle bakmaya başlıyor. Benim tarafıma hiç bakmıyor ama ben korkmaya devam ediyorum. Beyaz yılan çok güzeldi ve bana saldırma durumu yoktu

  1. Rüya Yorumcusu

   süveyla kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bilinç altında bazı korkularınızın bulunduğuna ve bu korkular çok yakında ortaya çıkacak ve bu korkularla yüzleşeceğinize,bazı zorlukların üstesinden geleceğinize,çok korkulu ve endişeli geçecek bir sürenin sonunda hayırlı olacağına işarettir.Kendinizle yüzleşmekten korkmak ve bunun neticesinde’de bir takım davranış bozuklukları ya da aşağılık veya suçluluk duyguları geliştirerek kendinizi ertelemek olarak yorumlanır.İnsanlara kendinizi ifade ederken olduğunuz gibi değil’de olmayı istediğiniz gibi göründüğünüz için zaman zaman potlar kırarak zor durumda kılmanız söz konusudur.Bir üzüntü yaşayıp atlatacağınıza,yakın zamanda gelecek bir sıkıntının başarıyla atlatacağınıza işarettir…

 14. Merhaba. Lütfen rüyamı doğruca yorumlayın.
  Ben rüyamda bir tavuk ve bir yılan yumutasını ağzıma aldığımı, sonra ağzımda yılan yumurtasının kırıldığını ve yumurtasının içinin suyunun ağzıma dağıldığını, kötü tadı olduğundan karşımdakı tabağa kustuğumu, daha sonra ise kahverengi bir yılanın sürünerek kaybolduğunu gördüm. Tavuk yumurtası kırılmamıştı, yılan yumurtası ise kırılmıştı ve içinden kara bir pıhtı çıkmıştı.
  Bu rüyanın anlamı nedir?

  1. Rüya Yorumcusu

   elmin kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Zenginliğe,mutluluğa,evliliğe,lafları ağzından gelişigüzel çıkaran patavatsız bir kişiliğe,bu patavatsızlıktan zarar göreceğinize,bir şeylerden emin olmadan her duyduğunuzu herkese anlatmamanız gerektiğine,etrafınızdaki ve en yakınınızdaki insanlara daha çok fazla dikkatli olmanız gerektiğine işarettir…

 15. ben 17 yaşımdayım Eskişehir de okuyorum yurtta kalıyorum son sinifm iş. olarak staja gidiyorum rüyayı gördüğüm günden bir önceki gece de çok kötü rüya gördüm içimde bir sıkıntı vardı o gun arkadaşım kaza yaptı olay yerindeydim yakın kız arkadaşımla aramiz bozuk sevgilim beni terketti yurtta kalan bir kızın klasik ailesini ozleme gibi şeyler çok üst üste geldi o gece akşam yattığımda size anlattığım bu rüyayı gördüm beni çok etkiledi bu rüya yatmadan önce de hep okudum yattım sizden ricam ruyami bidaha yorumlar misiniz az çok kendimi tanıtım lütfen

  1. Rüya Yorumcusu

   tuğba kardeşim rüyanın yorumu şöyle : iyiye,iyi değişikliğe,daha isabetli kararlar vereceğinize,uzun zamandır ödeyemediğiniz bir borç nedeniyle sıkıntıya düşeceğinize daha sonra bu sıkıntının bitmesine ve feraha kavuşacağınıza,sevgilinizle aranızın düzeleceğine tekrar sevgili olacağınıza,alacağınız haberle mutlu olacağınıza,hassas bi döneme girdiğinize ama bu dönemden sonra büyük başarıya ulaşacağınıza,huzurlu olacağınıza işarettir…

  2. İyi akşamlar ben rüyamda tanımadığım kişilerle arba süryorum kızmda arkamdadan arba sürerek gelir ve bir trafik lambasında duruyoruz ben arabadan iniyor um etrafa hiç arba ve hiç bişe yok sadce eşimi görüyorum yolun ortasındasen burada ne yapıyorsun diyorum ama o hiç konuşmuyor sonra arkasından birinden çekinir gibi bi hareket yapıyor sonra ben eğiliyorum çok kocaman çok kalın uzun bay kalın yılan eşimin arkasından sız sesle bana doğru eğilerek kalbime doğru yaklaşıyor ilk başta korkmuyorum gel baklım ne yapacaksın diyorum içimden sonra bana baya yaklaşıyor kokluyor tam gidecek derken ağzın kocaman açıp çok sivri uçlu dişleri kocaman ağzıyla kalbime doğru tıslayıp ağzın açıyor o sırda ben çok korkuyorum eşime bakıyor o hiç bişe yapmadan put gibi duruyor ben aman aman deyip korkudan ruyamdan uyanıyorum 2 gündür rüyanın etkisinden çıkamıyorum bu rüyanın ne anlama geldiğini çok merak ediyorum beni çok etkiledi yorumlarsanız çok sevinir im iyi akşamlar

 16. ben köyümüze gitmişim babamla köyün dışına gidiyoruz yolda yürürken bir fiçı gibi bir şey görüyoruz çok güzel desenli bir şey içine baktık dolu babam sopayla karıştırdı bir sürü ölü yılan vardı sarı renkteler iriler sonra etrafa bir baktım çayır hep yılan ama her yer ölü çelimsiz bir sürü yılan sanki kurumuş gibiydiler ya da yaşlı bilemedim insanlar var çocuk genç 3 yada 4 kişi hayvan otlatıyolar yılanların arasından geçtim kıpırdamıyolar ölüler ama ben yinede korkuyorum şaşırdım bu kadar yılan ne arıyor diye sonra yüksek bir yer var bi dolap televizyon dolabı gibi onun üstüne çıktım korkuyorum bir yılan bana bakiyordu sonra deliğine girdi benn insanlara bağırmaya çalışıyorum bunlar ölü değil numara yapıyolar kaçın gibisinden olduğum yerden inmiyorum böyle bir rüyaydı hatırladığım kadarıyla sonra uyandım.

  1. Rüya Yorumcusu

   tuğba kardeşim rüyanın yorumu şöyle : çok çalışmaktan dolayı iyice yorulduğunuza dinlenmeniz gerektiğine,bazı kavgaların başınızdan geçeceğine,aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacağınıza,arsa alacağınıza,muradınıza ereceğinize,size çok yakın birileri hakkında çok önemli bir karar almaya zorlanacağınıza,işlerinizde birisinin yardımını alacağınıza,zenginliğe,mutluluğa,düşmanınız olduğuna,başınıza tehlikeli bir olay geleceğine,sevdiğinizden ayrı düşeceğinize işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : hayatınızda olacak herhangi kötü veya tehlikeli durumlardan dikkatli olmanız gerektiğine,düşmanlarınıza karşı sizi gizlice koruyan bi kişinin olduğuna,en büyük düşmanı yenmeye,bi müddet sıkıntılarla uğraşacağınıza ve ardından sıkıntıların biteceğine büyük bi feraha kavuşacağınıza işarettir…

 17. Rüyamda dere kenarında komsumuzun hayvanlarını otlatiyordum.suyun içerisinden iki tane yılan geldi ve iki tane kuzuyu öldürdü.

  1. musa bey rüyanın yorumu şöyle : yakında olacak düğüne,evliliğe,her türlü düşmana,iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza,düşmanın size kötülük yapacağına,düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına,bir düşmanınızı yeneceğinize,bir işten fayda elde etmeye,düşman ile barışmaya işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!