Parmakların Üzerinde Bulunan İşaretlerin Anlamı

Bilindiği gibi, parmaklar, tırnaktan itibaren üç kısma, yani boğuma ayrılır. Bunların anlamlarını aşağıda tek tek anlattık…

  1. BAŞ PARMAĞIN İŞARETLERİ: Birinci kısımda görülen, yıldıza benzer işaret hayra, zenginliğe alâmettir. Şayet (+) gibi bir işaret varsa geçici sıkıntıyı iyi kalpliliği gösterir.
  2. İŞARET PARMAĞIN ÇİZGİLERİ: Üçüncü boğum­daki yatay çizgiler (yani ufkî hatlar) zahmetsizce kazanılacak parayı gösterir. Bu hattın sonunda dikey bir çizgi keser, yani haç gibi bir işaret teşkil ederse umulmayan bir yerden iyi bir servetin geleceğine alâmettir. İkinci kısımda görülen yatay hatlar, kıskançlık, huysuz­luk, yalancılık ve vasıflarına işarettir. Paralel ve dikey çizgilerin, aile efradının ve bilhassa evlâtların sayısını takriben ifade eder.
  3. ORTA PARMAĞIN ÇİZGİLERİ: Birinci kısımda görülen (+) işareti kadınların çocuk sahibi olmadıklarını, orta boğumdaki küçük küçük dört köşeli şekillerin de huzur ve gürül­tüsüz geçen bir hayatı ifade eder.
  4. YÜZÜK PARMAĞINDAKİ HATLAR: Üçüncü boğumdaki görülen yatay hatlar, şayet vâsıh bir surette ise şan ve şöhrete, zekâya alâmettir. Bunun sahibinde para hırsı yoktur. Kadın­ların bu parmaklarında görülen dik çizgiler yakın bir zenginliği gös­terir.
  5. SERÇE PARMAĞINDAKİ HATLAR: Üçüncü kısımda az çok M ve A harfine benzeyen işaretler, sahibinin kuvvetli bir konuşma kabiliyetine malik olduğunu gösterir. Birinci kısımda görülen (+) işareti fakirliği, ikinci kısımda ise müthiş bir zekâ ve seziş kabiliyeti ifade eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


Leave a Comment