El Falı Nedir Nasıl Bakılır Hangi Tekniklerle Bakılır?

El Falı Nedir?

Rüya tabirleri kadar el falı konusu da yüzyıllardan beri insanoğlunu ilgilendiren geniş bir konudur.

El Falının Ayrıntıları:

Başlıca dört çizgide toplanan el falının çeşitli ayrıntıları var. Bu başlıca dört çizgi kalp, akıl, hayat ve kaderi kapsıyor. Dört ana çizginin ayrıntıları da ufak çizgiler ve tepecikler. Her ayrıntının belli başlı bir anlamı var. Çizgilerin ve tepeciklerin de dışında bir takım işaretler vardır ki bunlar da ayrı ayrı anlamlara dayanıyor, örneğin yıldız biçimindeki bir işaret ani olaylar, rahatsızlıkları; kare biçimindeki bir işaret o kişinin bir dava sonucu haksızlığa uğrayacağını, nokta biçimindeki işaret bilim dallarında yetenekli oluşu, çarpı biçimi işaret güçlük, evlilikleri, ufak dal biçimindeki işaretler armağanlar, halkalardan oluşan zincirler güçlükleri, mücadeleleri, daire işaretleri engelleri belirtiyorlar.

Her El Farklıdır:

Falcılar genellikle bir insanın ömrünü en çok yetmiş yıl olarak düşünerek çizgileri ona göre bölerler ve çizgilerin üzerinde gördükleri şekilleri ona göre tanımlar. Bütün çizgilerin üzerinde yaşları okumak için aynı şekilde hareket edilmez. Hayat çizgisi yukarıdan aşağıya kadar ve sağlık çizgisi aşağıdan yukarıya kalp çizgisiyle akıl çizgisi de başladıkları yerden hareket ederek okunurlar.

Şunu da söylemek gerekir ki, çizgiler daima her elde buradaki anlatıldığı şekilde değildir, her eldeki çizgiler başka türlüdür. Aynı zamanda çizgileri aynı olan iki el yoktur, şunu da unutmamak lâzımdır ki, bazı çizgiler olmayabilir.

Bunun içindir ki, el falına bakan kimse için çok defa yaş tahmininde bulunmak, daha doğrusu’ herhangi bir olayın falanca yılda falanca yaşta olacağını okumak, pek kolay değildir. Bunun için çok pratik yapmak gereklidir.

İş hayati hakkında, para konusunda hiçbir bilgileri yoktur. Başkalarının tesiri altında kalırlar. Çok defa lâyık olmayan insanlara bağlanırlar. Bağlılıkları da o kadar derindir ki, ancak ölüm bu bağı çözebilir.

Bu tip insanlar genellikle çok dindardırlar. Dinlerine bağlılıkları da dıştan değildir. Ruhlarının derinliklerinde yanan bir ateş gibi, iman bütün hayatlarını aydınlatır. Bilinmeyen iç dünya, onları daima ilgilendirir. Ayinleri daima alâka ile takip ederler.

Son derece hassas insanlardır. Bazen başkalarının bile hissetmedikleri şeyleri hissederler. Fakat yaşadıkları o manevi âlemin güzelliğini kelimelerle ifade edemedikleri için, genellikle hissettikleri şeyler, başkalarına kapalı kalır. Bu tip insanları çocukken aileleri, büyüdükleri vakit de arkadaşları kolay kolay anlayamazlar. Bu yüzden yalnızlığa mahkûmdurlar ve kendi iç âlemleri ile yaşarlar.

Psişik bir elde akıl çizgisi ile hayat çizgisi arasında az çok uzaklık vardır. Böylece bu insanların kendilerine itimadı olmadığı anlaşılır. Halbuki hayatta en çok muhtaç oldukları şey budur.

Gezegenlerin İsimlerini Almış

Gezegenlerin isimlerini almış olan tepelerin anlamları şöyle: Baş parmağın altındaki tepe olan Venüs tepesi çeşitli aşkları, işaret parmağının altındaki Jüpiter tepesi gururluluğu, sosyal hayatta yükselmeyi, profesyonel başarıyı, otoriter bir karakteri, orta parmağın altındaki güneş tepesi yüksek duygululuğu, başarıyı, olumlu kişiliği, serçe parmağının altındaki Merkür tepesi ticareti ve sanatı, elin yan tarafında bulunan Mars ve Ay tepeleri de güvensizliği, sürekli iş değişikliğini yansıtıyor…

Kalp Çizgisi Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Hayat Çizgisi- kalp çizgisi- kader çizgisi-Nedir Neresidir Ne Demektir

His ve seks hayatınızı gösterir. Bu çizgi normal olarak küçük parmağın altından başlar ve düz bir çizgi halinde avucu kat eder. Eğer aşağıya doğru bükülürse, gönül ilişkilerinde kendinizi feda edecek birisiniz demektir. Yanlış kişilere âşık olabilirsiniz. Belirli ve kesintisiz bir kalp çizgisi sizin sadık ve bağlı bir sevgili olacağınızı gösterir. Zincir şeklinde ya da kopuk çizgiler, hayal kırıklığı ya da sadakatsizlik işaretidir. Kalın, çok belirli bir çizgi sizin duygularınızı gösteren, hassas bir âşık olduğunuzu belirtir. Bu çizginin ucunun dal ya da çatal biçiminde olması, şanslı olduğunuzu ve mutlu bir evlilik yapacağınıza işaret eder.


Akıl Çizgisi Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Huyunuzu ve zekânızı gösterir. Eğer sizin akıl çizginiz, hayat çizgisinde başlıyorsa, akıllı bir kişisiniz. Dünya hakkındaki bilgilerinizi, tecrübeye değil okuyarak ediniyorsunuz. Eğer elinizdeki bu çizgiler birbirinden ayrıysa, hayat dolu, bağımsızlıktan hoşlanan ve serüven meraklısı bir insansınız. Bu çizgilerin başlangıcı birbirinden çok ayrıysa, bu bir üstünlük işaretidir, ama bu yüzden kendinizi fazla beğendiğiniz için biraz çekilmez olabilirsiniz. Küçük parmağın altında sona eren, uzun, çok belirli bir akıl çizgisi sizin yönetim işlerinde çok başarılı olduğunuzu gösterir.

Hayat Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Hayat Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir

Ne kadar yaşayacağınızı göstermez, ama sağlığınızın, canlılığınızın ve hayat görüşünüzün işaretidir. Tabii bütün bunlar da hayat sürenizi etkileyen unsurlardır. Çizgi, uzun, kesintisiz ve belirli olmalıdır. Hayat çizginiz kısaysa, yine de doksan yaşına kadar yaşayabilirsiniz, ama biraz temkinli olmalısınız. Belirsiz bir çizgi içine kapanık ve çok tereddüt eden bir insan olduğunuzu gösterir. Çok belirli bir çizgi ise güçlü bir kişiliğin belirtisidir. Böyleleri, son sözü hep kendilerinin söylemesini isterler ve bunu yapmamaktansa ölmeyi bile tercih ederler.

Satürn Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Kader çizginizdir. Avucun herhangi bir yerinde başlayan bu çizgi herkeste bulunmaz. Ama elinde bu çizgi bulunanların karakterini epeyce etkiler. Eğer satürn çizgisi, hayat çizgisinde başlıyorsa, dikkatli olun, size baskı yapmak isteyen bir aileyle, sürekli, çarpışma içindesiniz. Çizgi akıl çizgisinden başlıyorsa, evlenmek için pek ecele edeceğiniz söylenemez, ama sonunda çok iyi bir evlilik yapacaksınız. Derin bir çizgi, çok azimli olduğunuzu, ince, soluk bir çizgi ise, başkalarının sizin yerinize karar vermesine izin verirseniz, hayatınızın hayal kırıklıklarıyla geçeceğini gösterir.

Güneş Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)


el-falindaki-eldeki-cizgilerin-anlami-ne-hangi-cizgi-ne-anlama-gelir-el-fali-cizgilerinin-anlami

Şansı açık, daha doğrusu şanslı olmayı kendilerine hak sayan kişilerin avuçlarında sürekli bulunur. Hayat çizgisinden çıkan bir güneş çizgisi, olağanüstü başarılı olacağınızı gösterir. Akıl çizgisinden çıkıyorsa, çok iyi plânlayarak hareket ederseniz, başarıya ulaşacaksınız demektir. Kalp çizgisinden çıkıyorsa, çok yetenekli bulmuyorsanız, ya elinizi ya da hayatınızı baştan inceleyin!..


Venüs Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

İşaret parmağıyla orta parmak arasında bir yarım daire meydana getirerek, üçüncü ve dördüncü parmaklara uzanan önemli bir çizgidir. Bazıları bunu olumlu yönlerimizin ortaya çıkmasını engelleyen olumsuz bir çizgi olarak görürler. Bazılarına göre ise, bu ihtiras ve seks gücünün belirtisidir.

Mars Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Şans çizgisidir. Ama güneş çizgisinin aksine, daha çok, bir sürü güçlüğü yenip de başarıya ulaşmış kişilerin avucunda bulunur.

Alt Mars Tepeceği Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Her zaman çaresiz ve umutsuz durumda olanlara katılmak ve onlara yardım etmek istediğinizi gösterir.

Üst Mars Tepeceği Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Cesaretinizi ölçer. Çok yüksek bir tepecik, her bakımdan size uyulmasını isteyen çok güçlü bir kişiliğiniz olduğunu gösterir.

Mars Düzlüğü Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Kendinize ne dereceye kadar hâkim öldüğünü belirtir. Yüksek bir düzlük bir hareket insanı olduğunuzu gösterir. Eğer düzlük çok yüksekse, doğuştan bir savaşçısınız demektir. Alçak bir düzlük, kendinize fazla güvenmediğinizi işaret eder.

Luna Tepeciği Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Enerji, hayal gücü ve yaratıcılık belirtisidir. Tepeciğiniz çok yüksekse, daha az hevesli kişileri geride bırakarak durmadan yeni işler, yeni başarılar peşinde koşuyorsunuz. Tepecik düzse, yaptığınız büyük plânlar hiçbir zaman bir hayal olmaktan öteye gitmiyor.

Venüs Tepeciği Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

His dünyânızı gösterir. Çok yüksek bir tepecik, daldan dala konan, tekelci bir kişiliğiniz olduğuna işaret eder. «Senin olan da benim, benim olan da benim.» diyen bir tipsiniz. Tepecik düzse, fazla anlayışlı değilsiniz. Normal yükseklikte bir tepecik huzurlu, cömert, ailenizi ve insanları seven bir kişi olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda Venüs’ün dişiliği temsil ettiğini unutmamak gerekir.

Sağlık Çizgisi Nedir Neresidir Ne Demektir? (El Falı)

Avucun içinde hayat çizgisine yönelmiş durumdadır. Her elde yoktur ve eğer sizde yoksa, demek ki şanssız bir insansınız. Çünkü bu çizginin bulunması sağlık ve başarı işaretidir.

Bilezikler El Falında Ne Anlama Gelir?

Avucun sona erdiği yerde ve bilekte yer alan bu çizgilerin ne kadar yaşayacağını belirttiği söylenir. Çoğunlukla iki ya da üç tanedir. Dört tanesine ender rastlanır. Bu çizgilerden her biri otuz yılı gösterir. Eğer bu çizgiler iyice belirli ve kesintisizse, sağlıklı ve refah içinde bir hayatını? olacak demektir.

Avucun içinde, duygusal ve zihnî özellikleri belirlediği söylenen dokuz «Tepecik» vardır. Eğer bir tepecik, yüksek ve belirliyse, temsil ettiği özellikler de belirlidir. Eğer tepecik düzse, bu özellikler de o kadar güçlü değildir. Avucunuzu göz hizasında tutarak, bu tepecikleri inceleyebilirsiniz.

Jüpiter Tepeciği

Hırs, liderlik ve idealizmi simgeler. Çok yüksek bir tepecik, gurur ve küstahlık belirtisidir. Düz bir tepecik ise, batıl inançları plan, önemsiz bir kişiliğin olduğunu gösterir.

Satürn Tepeciği

Akıl, bilgelik ve dengeli bir karakterin işaretidir. Belirli bir tepecik, sizin ilimle, dinle ve mistik şeylerle ilgili konulardan hoşlandığınızı gösterir. Ama eğer tepecik çok yüksekse, bu konularla fazla ilgilenmemek, sizin için daha hayırlıdır. Yoksa bir fanatik olabilirsiniz.

Apollo Tepeciği

Zekânızı, yeteneklerinizi ve sanata olan ilginizi gösterir. Çok belirli bir Apollo tepeciği, sizin bir işi sonuçlandırmak için epeyce pohpohlanmak istediğinizi belirtir. Bunu yapmazlarsa, başarılı olduğunuzu hissedemezsiniz. Tepecik düzse, başkaları sizi kaba ve başarısız bir in^an olarak görürler.

Merkür Tepeciği

Hazır cevaplık, iyimserlik ve işteki başarının işaretidir. Çok yüksek bir tepecik, sizi görmemezlikten gelmelerini ya da küçük görmelerine hiç aldırmadığınızı gösterir. Her durumda kendinizi kurtarabilirsiniz. Eğer Merkür tepeciğiniz çok düzse, biraz çabuk inanıyorsunuz.

ELDEKİ ÇİZGİLERDEN OLAYLARIN TARİHLERİNİ TAHMİN ETMEK İMKÂNSIZDIR

El falcıları genellikle bir kimsenin el falına bakmadan önce o insanın yaşını tahmin etmeye çalışırlar. Bu suretle geçmişi gelecekten ayırmak mümkün olur. Şüphesiz bir kimsenin el falına bakarak herhangi bir olayın hangi ayda yahut hangi gün cereyan edeceğini tahmin etmek imkânsızdır. Yapılacak tek şey, bir olayın filân ya da falan yıl olacağım söylemektir Bazı el falcıları bir insanın elinde birtakım harfler gördüklerini söylerler, hattâ bir insanın evleneceği kimsenin isminin baş harfini tahmin etmeye çalışırlar. Fakat bu da imkânsızdır. Çünkü el falında hiçbir harf görülmez. Harf olarak görünen her çizgi, her şekil belirli bir mânaya yorulur.

MUHTELİF TİPLERDEKİ ELLERE BENZEYEN BİR EL

Bu tip ellere sık sık rastlanır. Onu, ne dört köşeli bir ele, ne spatula biçiminde bir ele, ne koni biçiminde bir ele, ne de felsefî bir tip yansıtan ya da psişik yetenekler yansıtan bir ele benzetmek mümkündür. Parmakların şekli de birbirine benzemez.

Bu tip eller, genellikle her şeye çabuk alışan bir mizaca işarettir. Elleri böyle olan insanlar, zenginliğe de, fakirliğe de kolaylıkla alışırlar. Hayatın iniş ve çıkışlarından pek korkmazlar. Bilâkis bu, onları eğlendirici görünür. Hayatı genellikle çok enteresan bulurlar. İntihar etmek, inzivaya çekilmek gibi şeyler, asla akıllarına gelmez, çünkü hayatı çok severler.

Hiç bir hususi tipe dahil edilemeyen bir elde, kader çizgisi ile güneş çizgisi açıkça görünür, çünkü bu insanlar talihli olduklarına inanırlar. Son dakikada şansın daima kendilerine yardım edeceğini bilirler. Bu yüzden bazan kendilerini kumara verdikleri görülür, özellikle orta parmakları diğer parmaklarından çok uzun ise, kumara düşkünlükleri daha fazla olur.

El Falında Parmaklara ve Boğumlara Dair Bilgi

Bir elde kısa parmaklar ise, daha ziyade hislerin dimağa karıştıklarını gösterir. Parmakları kısa olan kimseler, daha az düşüncelidirler. Birçok hareketlerinden bunu anlamak kabildir. Aynı zamanda kendilerini fazla anlamak kabildir. Aynı zamanda kendilerini fazla sıkıntıya koymak istemedikleri için, hayatın ve ilmin bazı güçlüklerinden yararlanamazlar. Parmaklar çok kısa, çok kaim ve şekilleri biraz ileri hareket ettiğine işarettir.

Parmaklar hafifçe içeriye dönükmüş, gibi görünüyorsa, kolay bükülmüyorlarsa ve daha ziyade sert ise, o zaman bu, insanın ruhî ve zihnî durumunda bir gerginlik olduğuna işarettir. Daima gergin bir ruh durumu içinde bulunan bir şahıs, hiç bir zaman kimseye güvenmez ve çok çekingendir.

Parmakların ucu aksine yukarıya doğru kıvrılıyorlarmış gibi bir şekilde ise bu, daima samimi bir mizaca, açık kalpliliğe yorulur. Parmakları bu şekilde olan insanların zihni her şeyi birden kavrar. Pek kapalı değillerdir. Fakat bazan acele karar verebilirler.

Bazı insanların parmakları son derece çevik ve yumuşaktır. Aralarında pek çok uzaklık varmış gibi görünür. Parmakları arkaya doğru inanılmayacak derecede bükmek mümkündür. Bu tip insanlar, kendileri için zararlı olacak kadar her şeylerini başkaları ile paylaşan insanlardır. Genellikle istikrarsızdırlar. Daldan dala atlarlar. Hafızaları pek kuvvetli değildir. Fakat herkesi kendileri gibi açık kalpli ve samimî gördükleri için, her zaman bunun zararını görürler.

Parmakları sert olan insanlar ise aksine her şeyi kavramakta çok defa güçlük çekerler. Fakat güçlükle öğrendiklerini bir defa öğrendikten sonra, kolay kolay unutmazlar ve artık bu bilgilerine sıkı sıkı tutunurlar.

Eğri, büğrü, şekilsiz parmaklar, daima bir insanın herhangi bir ru-rı yeteneğinin aynı şekilde «eğrilip büğrüldüğüne işarettir.» Fakat bazan bu eğrilik büğrülük herhangi bir hastalıktan olabilir. O zaman tabiî, parmakların hastalıktan sonraki şeklini değil, hastalıktan önceki şeklini düşünmek gerekir.

İişaret parmağının ucu, orta parmağa doğru eğiliyormuş gibi bir hal almış ise, bu, bir insanın mizacının daha ziyade marazî olduğunu ve çoğu zaman melânkolik olduğunu gösterir… Aynı zamanda işaret parmağı böyle olân bir insan, hislerini başkalarından saklamaya uygundur. Orta parmak ile yüzük parmağı birbirlerine âdeta yapışıkmış gibi bir manzara arzederlerse, aralarındaki uzaklık çok dar olursa bu bir insanın son derece ketum ve içine kapalı olduğuna yorulur. Böyle bir insanın ruhuna kolay kolay nüfuz edilemez.

Küçük parmağın ucu hafif yüzük parmağına doğru eğiliyormuş gibi bir hal almış ise de bu, bir insanın iş âleminde para getiren işler üzerinde durduğunu gösterir, özellikle yüzük parmağı oldukça uzun ise ve akıl çizgisinin ucu hafifçe yukarıya dönüyormuş gibi bir şekilde ise bu, bir insanın para işlerinde kurnaz olduğuna yorulur. Akıllıca davrandığı için servet sahibi olması olağandır.

Orta parmak çok uzun ve küçük parmağın ucu çok içeriye doğru kıvrılmış gibi görünürse bu, bir insanın çok cimri öldüğünü, her şeyi biriktirdiğini ve böylece servet sahibi olunabileceğini gösterir. Ama bu tip insanlar, her şeyi biriktirmeye yatkın oldukları için, çok defa hayatın güzelliklerini hissedemezler.

Parmaklarının ucunun iç tarafında bir kabarıklık varsa, parmakların iç kısmının ucunda âdeta bir top varmış gibi bir şişkinlik görülüyorsa bu genellikle çok hassas bir yapıya yorulur. Böyle insanlar her şeyi akıllarının süzgecinden geçirmeye uygundur. Bu insanların hassasiyetleri o derecedir ki; bazan karanlıkta yollarını kolayca bulabilirler ve zifiri karanlıkta dahi cisimleri kendilerine mahsus bir duygu hissedebilirler.

Parmakların alt kısmı gayet dolgun ve kalın ise, bu, genellikle bir insanın dünya nimetlerinden yararlanmaya yatkın olduğunu, güzel yemeklerden, güzel içkilerden ve genellikle her çeşit eğlenceden hoşlandığını gösterir. Aksine parmakların alt kısmı ince ise o zaman bu, bir insanın bu gibi dünya zenginliklerine karşı fazla bağlılık göstermediklerine yorulur.

Bir insanın elini açtığı zaman işaret parmağı ile orta parmak arasındaki uzaklık diğer parmakların arasındaki uzaklıktan çok daha geniş ise bu, daima sorumsuz bir yapıya yorulur. Böyle insanlar, fikirlerinde kolay kolay tesir altında kalmazlar. Orta parmağı arasındaki uzaklık, daha geniş ise o zaman bu, bir insanın hareketlerinde sorumsuz olduğunu gösterir.

El Falında Parmakların Uzunluğu Ne Demek?

Bir insanın işaret parmağı çok uzun ise bu, genellikle bir insanda yükselme hırsına yorulur. Bu tip insanlar, çoğu zaman otoriter olur ve başkalarına baskı yaparlar. Bu insanlar, daima yasaları harfiyen tatbik etme arzusundadırlar, işaret parmağı uzun ve kıl çizgisi çok derin ise, bu daima iyiye yorulur. Başarı işareti sayılır. Aksine, işaret parmağı diğerlerine oranla kısa ise, bu, bir insanın ekseriya hayâtta pasif kaldığını gösterir. Bu yüzden genellikle hayatları sakin geçer. Pek büyük bir maceraya atılmazlar.

İşaret parmağı, orta parmağa oranla çok uzun ise bu çoğu zaman aşırı derecede bir gurur arzusuna işarettir. Napoleon’un işaret parmağı bu şekildeydi. Her iki elinde de işaret parmağı hemen hemen orta parmağa kadar geliyordu.

Orta parmak çok kaim ve dolgun ise ve avuç aynı zamanda dört köşe şeklinde ise, o zaman bu bir insanın düşünceli olduğuna, ciddiyetine yorulur. Bu tip insanlar, bazan içlerine dönük olabilirler. Daima bedbin de olabilirler. Orta parmak aksine ince ve ucu âdeta sivri ise, o zaman bu aksine, bir insanın neşeli, biraz da havaî olduğuna yorulur.

Bazı insanların yüzük parmağı uzun olur. Hemen hemen işaret parmağı kadardır. Bu, daima bir insanın şöhrete ve reklâma düşkünlüğüne işarettir. Akıl ve güneş çizgisi çok belirli ise, o zaman bu iyiye işarettir ve bir insanın sanat dalında meşhur olacağını gösterir. Aynı zamanda herhangi bir meslekte de şöhret sahibi olabilir.

Yüzük parmağının uzunluğu hemen hemen orta parmak kadar ise, bu, kumara düşkünlüğe işarettir. Bütün büyük kumarbazların, yahut herhangi bir şey uğruna tehlikeye atılan kimselerin yüzük parmakları uzundur. Bununla beraber bu, demek değildik ki böyle bir insan başarısızlığa uğrar. Hayır. Bu hazan bir insanın riski göze almak cüretini gösterdiğine de işaret edilebilir. Bazı başarılara ise bir risk göze alınmadan ulaşılamaz.

Yüzük parmağının uç kısmı bir yelpaze gibi iki tarafa doğru genişliyormuş hissini veriyorsa bu, bir insanın gayet kuvvetli bir konuşma yeteneğine sahip olduğuna işarettir. Hatipler, mebuslar arasında birçokları böyle bir yetenek sayesinde başarılı olurlar.

Küçük parmak uzun biçimli ve zarif ise bu insanın zihnî yeteneğinin kuvvetli olduğuna yorulur. Küçük parmakları böyle olan insanlar daima, özellikle sahne ile ilgili mesleklerde başarılı olmuşlardır. Bir konuşma yeteneğine sahiptirler ve bütün cümleleri akılcı bir yol izler.

Parmaklarda Boğumların Anlamı ve Rolü

Parmakların boğumlu olması, daha doğrusu boğumların anlaşılır olması, daima bir insanın ânî olarak ve hislerine kapılıp harekete geçmesine engel olmaz. Bu yüzden parmakların boğumları anlaşılır olan insanlar, genellikle çabuk karar vermiyen ve düşündükten sonra harekete geçen insanlardır.

Boğumlar anlaşılır değilse ve parmaklar hemen düz ise bu, aksine bir insanın aniden karar verebileceğine ve hislerinin etkisi altında harekete geçebileceğine simgedir.

Parmakların üstü düz olan insanın avucu, kar biçimine yakın bir biçimde ise, ya da parmakları yuvarlak olacak yerde kare şeklinde ise bu, bir insanın ağır başlı olduğuna yorulur.

Parmakların alt kısmından başlayarak uca kadar «sivri» bir şekil almışsa bu daima hislerin çok rol oynadıklarına ve bir insanın âni bir hisle harekete geçebileceğine yorulur.

El Falında Baş Parmağın Özelliği ve Anlamı

Bütün el falcıları; baş parmakla daha fazla ilgilenirler. Zira baş parmak falda önemli bir rol oynar. Doğu ülkelerinde, özellikle Uzak Doğu’da sadaka ile geçinen insanlar sadaka istedikleri zaman baş parmakları avuçlarının iç taraflarına doğru bükerler. Bu, «İrademi nefsimi körlettim, kadere teslim oldum» anlamına gelir. Baş parmağın çeşitli özellikleri gösterilmiştir.

Bir çok asabiyetler; bugün (baş parmağa özen gösterilirse) dikkatli bir muayeneden sonra, baş parmağın durumundan, bir insanın ileride felce tutulup’tutulmayacağını anlamanın mümkün olduğunu söylerler. Onlara göre, baş parmak çok defa felcin kendisi gelmeden önce bünyesinin böyle bir istidadı olduğunu ve sinir sisteminde bir bozukluk oluştuğunu gösterir.

Ruh bakımından gelişmemiş, zihni yetenekleri oluşmamış insanların baş parmakları, aşırı derecede gevşek ve âdeta şekilsiz bir et yığını gibidir. Birçok kimseler, doğan bebeklerin ellerine bakmayı âdet edinmişlerdir. Doğu ülkelerinde bir bebek dünyaya geldiği zaman baş parmağını içeriye doğru kıvırarak onu öteki parmaklarla ölçerse, bunun, çocuğun zihnî yeteneklerinin ağır ağır gelişeceğine yorulur. Çocuk, dünyaya geldikten sekiz gün sonra, baş parmağı ile hâlâ diğer parmakları örterse bebeğin zihin yönünden gerçekten zayıf kalacağına inanılır.

Ölmek üzere olan, ölüm döşeğinde bulunan insanların baş parmakları genellikle bütün yumuşaklığını, gerginliğini kaybeder, avucun iç kısmına doğru kıvrılır. Bu, bir insanın artık hayat mücadelesinden vazgeçtiğine yorulur. Baş parmağın ilk boğumunun bir top oluyormuş gibi arkaya doğru kıvrılması, daima aşırı bir asabiyete işarettir.

El Falında Baş Parmakta Son Boğum

Baş parmağın son buğumunun düz, yumuşak ve gayet biçimli olması, daima yumuşak başlılığa, inceliğe ve duyarlılığa işarettir. İlk boğumda baş parmak rahatça arkaya doğru kıvrılıyorsa, bu aynı zamanda bir insanın etrafındakileri kırmak isteğine yorulur. Böyle bir insan münakaşaya, kavgaya neden olmaktan kendi zararına da olsa birçok şeylere razı olabilir.

Buna mukabil baş parmakta ilk boğum daha ziyade sert ise, bu, daima bir insanda kaygıcı bir yapıya yorulabilir. Baş parmağın boğumları yumuşak ve düzmüş gibi görünen insanlar genellikle çok geniş görüşlüdürler. Hiç para tutamazlar. Başkalarına karşı çok cömerttirler. Başkalarına kolay tâbi olabilirler. Fakat bu, ekseriya başkalarıyla ihtilâfa düşmekten nefret etmelerinden ileri gelir. Aynı zamanda baş parmaklarının boğumları pek sert olmayan kimseler, çabuk söz vermeye yatkındırlar. Bu yüzden çok defa zor durumda kalabilirler.

Baş parmaklarının boğumları sert olmayan insanlar, çok defa hatalara karşı da çok anlayışlıdırlar. Bilhassa hatâ işledikleri vakit, daima bir bahane bulurlar. Bunun nedeni, çok geniş görüşlü olmalarıdır.

Buna karşılık baş parmaklarının boğumları daha sert olan insanlar, daha hoşgörülüdürler. Hataları hoş görmezler. Baş parmakları gevşek olan insanlar, genellikle kolay alışırlar ve herkesle kolay anlaşırlar.

Baş Parmağının Boğumları Sert Görünümlü Olması Ne Anlama Gelir?

Baş parmağının boğumu sert görünümlü olursa, bu, bir insanın başkalarına kolay kolay alışamayacaklarına yorulur. Bu tip insanlar daha ziyade muhafazakâr, içlerine kapalı ve hislerini kolay kolay belli etmeyen insanlardır.

Daima ihtiyatlı hareket ederler ve kolay kolay «faka basmazlar». Bu gibi insanların iradeleri kuvvetlidir. Kendilerini de, başkalarını da daima kontrol ederler. Her zaman ölçülüdürler, ama bu bakımdan onlara güvenilebilir.

BAŞ PARMAĞININ UCU NE ŞEKİLDE OLUR?

 1. Ortası ince olur.
 2. Dolgundur ve ikinci kısım hemen hemen baş parmağın tamamını kaplar.

Birinci şekilde, daima o şahsın çok ince olduğuna ve çok çabuk kavrayan bir şahıs olduğuna inanmak gerekir. Son derece nezaket sahibidir ve söyleyeceği her sözün nasıl tesir edebileceğini bilir. Büyük diplomatların baş parmakları bu şekildedir.

İkinci şekilde baş parmak dolgun ise ve bu kısım hemen hemen bütün baş parmağı kaplıyorsa, dahâ doğrusu üst kısımdan çok daha uzun ise, bu daima bir insanın çok tok sözlü olduğuna, sözünü esirgemediğine, sabırsız olduğuna ve haksızlığa kesinlikle dayanamadığına işarettir.

El Falında Baş Parmağın Üçüncü ve Son Kısmı

Baş parmağın bu kısmı Venüs tepesinin yan tarafını, kemikli kısmını oluşturur. Bu kısım ne kadar uzun olursa, bir insan hislerine o derece gem vurabilir. Bir insan, avucunu açtığı vakit ve parmaklarını gerdiği takdirde, bu kısım kısa ve dolayısıyla avuç dar görünürse bu bir insanın çekingen olduğuna işarettir. Bu takdirde, o insan daha ziyade sakin bir hayat seviyor demektir.

Baş parmağın muhtelif kısımları özellikle şöyle yorumlanır:

 1. Tırnağın bulunduğu kısım iradeyi gösterir.
 2. İkinci kısım daima mantık ve yargılama yeteneğine işarettir.
 3. Üçüncü kısım, büyük aşklara yorulur.

El Falında Avuç ne Anlama Gelir Avucun Nanası Nedir?

Bir elde avuç kısmı da çok mühimdir. Esnek ve kuvvetli bir el, daima sağlığın iyi olduğuna ve yapının ateşli olduğuna yorulur. Avuç sert ve tahtadan oyulmuş gibi kuru ise, esnek değilse, bu sinirli bir yapıya ve egoizme yorulur. Bu tip insanlar kendilerini başkalarına pek sevdiremezler.

Aşırı derecede yumuşak âdeta gevşek bir avuç, daima uyuşukluğa ve dünya nimetlerine aşırı derecede düşkünlüğe işarettir. Böyle insanlarda özellikle önsezi ve ihtiraslar kuvvetlidir.

Avucun iç kısmı âdeta çukur ise bu, pek iyiye yorulmaz. Zira böyle bir insan, sık sık hayal kırıklığına uğrar. Bazen da talihsizliğe uğrar. Genellikle yine kesin bir fikir sahibi olmak için kader ve akıl çizgilerine bakmalıdır. Bunlar kuvvetli ise bu talihsizliği önleyebilir ve düzelebilir.

Geniş ve Küçük Eller El Falında Ne Anlama Gelir?

Belki inanılmaz bir şey gibi görünür ama, elleri geniş ve iri olan insanlar, özellikle çok inçe işlerde ve büyük bir özen ve bilgi isteyen mesleklerde başarılı olurlar. Elmas işleyenler, altın üzerine yazı yazanlar, hem bilgi isteyen birçok işler, böyle elleri geniş olan insanlar tarafından yapılır. Fakat bunların genellikle parmakları uzundur. Aynı zamanda elleri geniş ve iri olan insanların el yazısı, aksine gayet ince ve zariftir.

Küçük bir el ise genellikle geniş düşünceli yapıya işarettir. Bu insanlar detaya dalmaktan nefret ederler. Yazıları genellikle iri ve harfleri de geniştir. Bu tip insanlar geniş bir kültür sahibi olurlar.

Tırnaklar El Falında Ne Anlama Gelir?

İnsanlar, arkadaşlarının veya yakınlarının tırnaklarının şekline pek dikkat etmezler. Halbuki özen gösterdikleri takdirde tırnakları birbirine benzeyen pek az kimse bulunduğunu görürler.

Tırnakların şekli özellikle bir insanın sağlığı hakkında bilgi vermek bakımından ilginçtir. Hemen hemen bütün doktorlar bunu bilirler ve hastalarının tırnaklarına dikkat ederler, Zira tırnaklar yalnız vücudun herhangi bir yerinde olan rahatsızlığı belli etmezler. Aynı zamanda ırsî bir takım vasıfları hakkında da bilgi verirler.

Tırnaklar başlıca dört şekle ayrılırlar :

 • Uzun tırnaklar,
 • Kısa tırnaklar,
 • Geniş tırnaklar,
 • Dar tırnaklar

Uzun Tırnaklar Ne Anlama Gelir?

Uzun tırnaklar sağlığın daha ziyade nazik olduğunu simgeler. Bu tip tırnaklar bazan akciğerlerin çok hassas olduğuna işaret olabilir. Çok uzun ve çok solgun renkteki tırnaklar bir insanın çabuk üşüdüğüne ve ateşli hastalıklara karşı hassas olduğuna işarettir. Tırnakların rengi maviye çalıyorsa ve boydan boya çizgileri varsa o zaman bu özellik daha da fazla demektir.

Her uzun hem dar tırnaklar belkemiğinin zayıflığına yorulabilir. Bu tip tırnakları olan insanlar, genellikle sağlıklarına özen göstermelidirler. Çok dar tırnaklar bazan gizli bir rahatsızlığa da yorulabilir.

Kısa Tırnaklar Ne Anlama Gelir?

Kısa, yuvarlak tırnaklar, boğaz ve solunum organlarında bir rahatsızlığa ya da sadece aşırı bir zayıflığa yorulabilir.

Astım, alerji, kronik bronşit gibi rahatsızlıklara tutulan kimselerin tırnakları genellikle bu şekildedir.

Tırnaklar kısa ve çok ince ise ve diplerinde beyaz bir kısım yoksa bu kalbin zayıf olduğunu simgeler. Dolaşım rahatsızlıklarından şikâyeti olan kimselerde de bu tip tırnaklar görülür.

Aksine tırnakların dibinde hilâl biçimindeki beyazlık geniş ise, bu, kalbin gayet iyi, sağlam olduğuna yorulur. Tırnakları bu şekilde olan insanların nabızları daha hızlı atar.

Aksine tırnaklar âdeta ete gömülmüş bir durumda ise ve üzerinde çizgiler varsa bu asabi rahatsızlıklara işaret olabilir. Şu veya bu asabi rahatsızlık, bünyeyi tehdit edebilir.

Tırnaklar deniz kenarında görülen deniz hayvanları kabuklarına benzer bir biçimde düz ise bu, bazan sinir sisteminde ya da dolaşım sisteminde herhangi bir bozukluktan oluşan bir tutukluğu haber verebilir. Tırnakların uç kısmı kalkıyor ve parçalanıyorsa. Bu tip tırnaklar çok beyaz ve çatlaktır.

Tırnakların üzerinde beyaz benekler çok sinirli bir yapıya işarettir. Bu gibi tırnakların dip kısmında beyaz bir hilâl yoktur. Olsa bile çok küçük tırnakları bu şekilde olan kimseler asabi bir buhran geçirmek tehlikesi ile karşı karşıya olabilirler.

Tırnakların üzerinde çizgiler sıhhatin zayıf olduğuna ve özen gösterilmesi gerektiğine. Aynı şekilde çabuk kırılan ve çok ince tırnaklar, daima sağlığın kontrol altında olması gerektiğini gösterir.

Tırnakların yuvarlak olması daima kalbin pek sağlam olmadığına işarettir. Dipte yuvarlak bir hilâlin bulunmaması, tırnakların mavi bir renkte olması bu hususun daha kesin olduğunu belli eder.

TIRNAKLARIN YANSITTIĞI RUH ÖZELLİKLERİ :

Uzun, ince tırnaklar daima sakin bir yapıya işarettir. Kısa tırnaklar ise ateşli bir yapıya işarettir. Uzun tırnaklı kimseler, idealist olurlar. Bazılarında sanatkârane bir yapı vardır. Hayal güçleri çok kuvvetlidir.

Tırnakları kısa olan insanlar ise aksine her şeye eleştirmen gözü ile bakarlar. Şüphecidirler. Herkese itimat etmezler. Ancak düşündükten sonra harekete geçerler.

Bazı insanların tırnaklarının çok kısa olması, onları her şeyi araştırmaya zorlar. Daha anlayışlıdırlar ve yargı yetenekleri daha düzenlidir. Bununla beraber, tırnakları kısa olan kimseler, tırnakları uzun olan kimselere oranla daha çabuk sinirlenirler.

Tırnakları çok geniş olan insanlar kavgacı ve münakaşaları seven insanlardır. Tırnaklar tetkik edilirken daima elin içindeki çizgilere de özen göstermek gereklidir. Ancak bu takdirde bir bilgi alınabilir.

Serbest meslek erbabı eli:

Beş parmak uzun ve kalın. Akıl çizgisi çok derin. Parmak uçları kare biçiminde, Merih tepesi gelişmiş. Merih tepesinin üzerindeki parmak uzun ve kuvvetli.

Hesap uzmanı eli:

Merih tepesi çok kabarık ve gelişmiş Apollo tepesinde ve Satürn (Zühal) tepesindeki çizgiler çok dikkati çeken baş parmak gayet kuvvetli. Parmakların ikinci boğumları gayet bariz..

Mimar eli

Parmaklar daha ziyade dört köşe. Apollo çizgisi çok derin, Satürn çizgisi dümdüz. Merih tepesi Oldukça gelişmiş.

Hukukçu eli:

Jüpiter tepesi (Müşteri tepesi) gayet bâriz. Merih tepesi.de kabarık. Baş parmak geriye doğru kıvrılmış. Baş parmağın ikinci boğumu gayet kuvvetli, Akıl Kader (Zühal) ve Talih çizgisi çok derin.

Denizci eli:

Luna tepesi (Ay) çok bariz. Hayat çizgisinin alt kısmı avuca gömülmüş, görünecek kadar derin. Hayat çizgisi üzerinde birçok seyahat çizgisi. El geniş. Baş parmağın daha ziyade birinci boğumu kuvvetli. Merih tepesi normal bir eldekinden biraz daha yukarıda ve kabarık.

Ordu mensubu eli:

El geniş ve kuvvetli. Baş parmak gayet iyi gelişmiş. Merih tepesi geniş. Hayat ve Kader çizgisi gayet derin. Parmak uçları dört köşe, ya da yelpaze biçiminde. Parmakların uzunluğu normal.

Din adamının eli:

İşaret parmağı uzun ve kuvvetli. Jüpiter tepesi geniş. Venüs ve Luna tepesi de kabarık. Akıl çizgisinin ucu hafifçe Luna tepesine doğru kıvrılmış, Merih tepesinin üzerindeki parmak dümdüz ve uzun.

Doktor eli:

Jüpiter (müşteri) tepesinin üzerinde uzunlamasına çizgiler vardır. Kader çizgisi de pürüzsüz ve gayet açık parmak uçları yelpaze biçiminde. Avuç içi sert. Bütün parmaklar uzun. Luna (Ay tepesi) çok kabarık.

Sanatkâr eli:

Parmakların ucu sivri, Apollo tepesi çok gelişmiş. Jüpiter tepesi çok geniş. Ressamların parmaklarının boğumları gayet açık olur.

Güzel sanatlarla ilgilenenlerin eli :

Parmak uçları genellikle yelpaze biçiminde. Elde az çizgi vardır. Venüs, Merih ve Luna (Ay tepesi) tepeleri biraz yukarıdadır. Avuç kaim, el enerjik ve avuç geniştir.

Müzisyen eli:

Satürn tepesi (Zühal tepesi) çok bârizdir. Bu tepenin üzerindeki parmak da gayet biçimlidir. Genellikle parmaklar uzundur. Kompozitörlerin parmakları, daha ziyade boğumlu ve dört köşelidir. Şantörlerde Venüs tepesi aşırı derecede geniştir.

Tiyatro sanatçısı eli:

Parmaklar çok uzun, düz ve boğumları bariz değildir. Apollo tepesi belirgindir.

Kahve Falı Nasıl Bakılır? | Faldaki İşaretler Ne Demek? Kullanılan Teknikleri öğrenmek için BURAYA TIKLA


3 thoughts on “El Falı Nedir Nasıl Bakılır Hangi Tekniklerle Bakılır?”

 1. merhaba, bu sayfadaki metinler hangi kaynaktan yazılmış acaba? içinde “muhtelif tiplerdeki elllere benzeyen bir el” başlığı ve devamındaki açıklamalar bulunan bir kitabım vardı. kitabin ismini anımsayamıyorum. paylaşırsanız çok sevinirim.

  Reply
 2. Bı kalabalığa karşı namaz kiliyordum işaret parmağımda kız arkadaşımin hediyesi olan yüzük vardı yüzükte küçük bı nazar boncuğu vardi . İcimden acaba bu yüzükle namaz oluyor mu nazar boncuğu namazımı mekruh eder mi diye geciriyordum. Sonra aynı elimin yüzük parmağında eski sevgilimde kalan yüzüğümun olduğunu farkettim. Ruyam bu kadar

  Reply
  • merhaba azra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Kendi hayatınıza çekidüzen vermeniz gerektiğine, sıkıntıların başlamasına ama kısa süreceğine, hiç zorluk çekmeden para kazanmaya, uğraşların sonunda emellerinize kavuşacağınıza, faydası olmayan haram mal almaya, güveni olmayan biri ile tanışmaya, mekan değişikliği yapmaya işarettir…

Leave a Comment