Rüyada Hayvan Görmek

Rüyada görülen hayvanlar ölüm haberi mi hastalık mı yoksa evlilik veya bol parayı mı müjdeler. Rüyada hayvan görmenin pek çok anlamı vardır. Rüyanızda ortaya çıkan mesajlara çok dikkat etmelisiniz, sizin için çok faydalı olabilirler. Rüyada hayvan görmek farklı, büyükbaş hayvan farklı, hayan pisliği ve hayvan kesmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojik anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Hayvan Görmek

🙂 Rüyada hayvan görmeniz ve hayvanlar arasın­da dolaşmanız, zahmetli günleri geride bırakacağınıza, sakin ve sade bir hayat süreceğinize işarettir. Rüyada hayvanlara yem verdiğini görmek, hayırlı işle­re ve hayır işleneceğine işarettir. Rüyanızda herhangi bir hayvan gördüyseniz; Azimle çalışmanızın semeresini göreceğinize, sakin ve mutlu bir hayat süreceğinize işarettir. Rüyasında vahşi bir hayvana bindiğini ve onu istediği gibi sür­düğünü gören, günahlarından kurtulur. Vahşi bir hayvanı av­lamak mal kazanmaktır. Düşte herhangi bir hayvan başını gören evlenir. Rüyada hayvan görmek; o şehirde bolluk ve be­rekete işarettir. Rüyada evcil hayvan görmek, bolluğa ve berekete, iş hayatınızda büyük kazançlara işarettir. Rüyada yavru bir hayvan görmek; doğacak çocuğunuzun çok hayırlı olacağına, ömrü boyunca yardım göreceğinize işarettir.

😐 Vahşi bir hayvanın evine girdiğini gören, dinsiz bir adamla beraber olur. Rüyada bir hayvan tarafından çiğnenen (üzerine basılan), felakete düşer. Bir hayvan tarafından sokulmak veya ısırılmak (Yılan ve akrep gibi zehirli hay­vanların sokması) haram maldır. Haşerat sokması, düş­manın şerridir. Rüyada vahşi hayvanlardan herhangi biri­ni kendisine saldırırken görmek, şiddete, kuvvetli düşmana ve zalim hüküm­dara işaret eder. Rüyada evcil bir hayvanı öldürdüğünüzü görmek yakında birkaç gününüzün sıkıntılarla geçeceğinize gösterir.

Rüyada Büyükbaş Hayvan Görmek

🙂 Rüyada büyükbaş hayvanlara yem verdiğinizi gör­meniz; hayır işleri ile uğraşıp pek çok kişinin hayır duasını alacağınıza, masum ve kimsesiz insanlar arasında bir gün geçireceğinize yorumlanmaktadır. Rüyada büyük baş hayvanın, evine girdiğini görenin; mal ve nimeti çok olur. Büyükbaş hayvanları yavrularıyla birlikte görmek hayırlı bir evlada sahip olmaya, malının artmasına ve muradına ermeye işaret eder. Rüyasında insanın öküz, inek, koyun, sığır gibi kocabaş (büyükbaş) hayvanlardan birisini görmesi; herkes için başarı ve kazanç sağlar.

Rüyada Hayvan Pisliği Görmek (Gübresi Görmek)

🙂 Rüyada hayvan pisliği (gübresi) görmek iyidir. Rüyada hayvan gübresi görmek elinize mal geçe­ceğine delâlet eder. Kurumuş hayvan pislikleri gör­mek; yolculuğa delâlet eder. Hayvan pisliğiyle oynamak, manasız işlerle za­man öldüreceğinize delâlet eder. Hayvan pisliği görürken kendinizi kötü hissetmeniz değer verdiğiniz insanlarla olan ilişkilerinizde dikkatli davranmanız ve iş hayatınızda ihtiyatlı olmanız gerektiğini gösterir.

Rüyada Hayvan Kesmek

🙂 Kurban edilmesi caiz olan bir hay­vanı kestiğini gören, her bakımdan selamete çıkar sevap işler. Rüyada hayvan kesip dağıttığını görmek, büyük bir şah­sın ziyaretine işarettir. Koç veya küçükbaş hayvan kesmek felaketten kurtulmaya yorumlanır. Hayvan kesmek: Etini yeme gayesiyle olmaksızın rüyada bir hayvan kesmek, şerefli ve yüce bir kimse olmaya işarettir. Hayvan kesip dağıttığını gören; hayırlı bir iş görür. Sığır eti kesmek helâl maldır.

Rüyada Hayvan Sürüsü Görmek

🙂 Hayvan sürüsü görmek gücünüzün ve itibarınızın çok yerinde bir kimse olacağınıza. Hayvan sürüsü dolaştırmanız, aile çev­renizde bolluk olacağına. Rüyada koyun veya keçi gibi hayvan sürüsü görmek hayır ve menfaate, şerefe ve güzel geçime delâlet eder. Hayvanı sürüsü içinde olmak veya olduğunuzu görmek dostlarınız ve tanıdıklarınız tarafından korunacağınızı gösterir.

Rüyada Kümes Hayvanı Görmek

🙂 Rüyada kümes hayvanlarından, tavuk, ör­dek, hindi gibi, yumurtlayan hayvanları görmek; genç bir erkeğin yüksek mevkiye ulaşacağını haber verir. Orta yaşlılar için rüyada kümes hayvanları görmek, daha fazla tecrübeli olması itibariyle işlerini genişletmek ve ilerlet­mek bakımından çok iyi bir fırsatın ele geçeceğine işaret­tir. Hiç evlenmemiş bir kadın rüyasında kümes hayvanı görürse, bir çiftçi veya zengin biri ile evlenip, çiftçilik hayatı yaşayacağı, evli ve çalışkan bir kadın ise, para işlerinde acele etmemesi gerektiğini, yoksa kendisi için felakete uğrayacağını haber verir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Caferi Sadık: “Boynuzlu hayvan görmek, göründükleri gibi kanlı olmayan işlere girmekten kaçınmanız gerektiğine bir işarettir. Kümes hayvanı görmek erkekler için: tavır ve davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine, bu tavırları sürdürmeniz halinde amirlerinizin tepkisini çekeceğinize dair bir uyarıdır. İş sahibi ve evli bir kadın görürse: Maddi durumunuza dikkat etmeniz gerektiğine, paranızı yanlış bir şekilde yönlendirmeniz halinde çok büyük zarar uğrayacağınıza işarettir.”

İmam Nablusi: “Uyuyan veya yerde yatan bir hayvan görmek, zenginlikle yorumlanır. Rüyada hayvan avladığını görmek, cazip iş teklifi alacağına, aile efradından birisinin üzüntü­süne sebep olacağına yorumlanır. Hayvan görmek, kısmetinizin artacağına; ava çıkıp hayvan avlamak ise çok neşeli ve güzel bir devre geçireceğinize işarettir.”

Kirmani: “Rüyada bir hayvan kiraladığını gören tedbirli, halka fay­dalı bir insana işaret eder. Rüyada öfkeli bir hayvan görmek üzerinize kabul etmek istemediğiniz halde, bir işin sorumluluğu yüklenecek anlamına gelir. Rüyada hayvan görmek aile hayatınızın yolunda gittiğini, duygusal açıdan iyi bir dönemde olduğunuzu ve maddi açıdan sorunlarınız olmayacağını gösterir.”

İbni Şirin: “Rüyada aileniz ve çocuklarınızla birlikte bir hayvanat bahçesini gezdiğinizi görmek, sıkıntı ve kederle, düşünce ile geçecek bir zamandan sonra, bir işe girerek istenmeyen bir sorumluluğu üzerinize alacağınıza, gördüğünüz hayvanlar yırtıcı cinsten hayvanlar ise, çocuklarınız onların ısırmasından korkmuyorlarsa, bu ödevinizde bazı anlaşmazlıklar çıkacağına, hayvanlar serbestçe geziniyorlarsa, işinizden memnun kalmadığınız için yeni bir göreve atanmanız için başvuracağınıza işaret eder.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada görülen hayvanlar, daha çok içgüdülerle ve ki­şiliğin derinliklerinde saklı niteliklerle bağlantılı düşünülür. Yavru­su olan bir hayvan görmek, anneyle ilgili nitelikleri ve annenin ken­disini temsil eder. Yavru hayvanlar, rüyayı görenin kişiliğindeki çocuksu yönlerin güçlülüğüne işaret eder. Rüyada görülen hayvan postu, söz konusu hayvanla ilgili olduğu düşünülen niteliklerin, gücün ve bilgeliğin simgesidir. Evcil hayvan görmek, başarıya ulaş­ma potansiyeline dikkat çeker. Bununla birlikte, başarı da tıpkı evcil hayvanlar gibi, ilgi ve dikkat istediği için, üzerinde çalışılan iş ya da proje sırasında gerekli ilgi ve dikkati göstermemiz gerek­tiğini bize anımsatır. Rüyada bir hayvandan korkmak, arzu ve ihti­yaçlarınızdan duyduğunuz endişenin göstergesidir.

Bir evcil hay­van sürüsü görmekse, genellikle, kişinin kendini bir toplumsal gru­bun parçası olarak gördüğünü ve bu grubun baskılarından çekin­diğini anlatır. Rüyada bir hayvandan saklandığını ya da bir hayvan tarafından yakalandığını görmek, kızgınlık ve ihtiras gibi güçlü duy­gulara yenik düşme kaygısının simgesidir. Rüyada hayvan öldürdü­ğünü görmek, kişinin kendi içgüdülerini denetim altına alma iste­ğini gösterir. Bir başka yoruma göre de bu, kişinin temel ihtiyaç­larını, sözgelimi seks, beslenme ve bedensel sağlık gibi gereklilik­leri ihmal ettiği anlamına gelir.

Bir vahşi hayvanı terbiye etmek ya da bir vahşi hayvandan sevgi görmek, daha önce farkına varmadı­ğınız ihtiyaçlarınızın ve bunları karşılayacak potansiyelinizin varlığını gösterir. Rüyada vahşi hayvan görmek:, genellikle içinde yaşa­dığımız toplumun bize verdiği sosyal eğitime verilmiş yanıtımızdır. Vahşi hayvan tarafından saldırıya uğramak, kavgacılık, cinsel ih­tiras ve öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizin simgesidir. Bazen, sal­dırıya uğramak, diğer insanlarla olan ilişkilerimizden duyduğu­muz rahatsızlığı da dile getirebilir. Yaralı hayvan görmek, gereksiz öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizle neden olduğumuz incinmeler konusunda bizi uyarır.

Anonim Rüya Yorumları

 • Kişinin rüyada yaban hayvanlardan bi­rini görmesi, göçebe yaşayan insanlara işaret eder.
 • Yabani güvercin görmek, yalan konuşmayı adet edinmiş bir çocuk ile tabir edilir. Bazen bu rüya, evin hanımına delalet eder.
 • Yabani kaz, ucuzluk, bereket ve mala işaret eder.
 • Bekar birinin rüyasında yaban ördeği tutması, evleneceği­ne işaret sayılır.
 • Yabani martı görmek, servet sahibi güzel bir kadın ile tabir edilir.
 • Rüyada yabani sığır görmek, reisliğe işaret eder.
 • Yaban keçisi görmek, zengin hanıma delalet eder.
 • Bir kadının rüyasında yabani dişi keçinin evine girdiğini görmesi, sıkıntı ve şiddetle tabir edilir.
 • Kedi seven biri bu hayvan tarafından tırmalandı­ğını görürse, kısmet alır.
 • Rüyada vahşi hayvan görmek, genel olarak düşmana işaret etse de, görülen hayvanın rüya dilindeki anlamına göre, güç ve başarı olarak da yorumlanır. Örneğin kurt düşmanı temsil ederken, aslan başarıyı simgeler. Öte yandan rüyada vahşi bir insan görmek, inanılmaz bir olayla karşılaşacağınızı açıklar.
 • Bir hayvanı kamçıladığınızı görmek: Girişe­ceğiniz işlerden hayırlı sonuçlar alarak başarıya ulaşacağınız anlamına gelir.
 • Hayvan kemiği görmek: Çok ucuza kapataca­ğınız bir mala ve yeni giysilere işarettir.
 • Vahşi hayvanlar ev dışındaki yaşamın simgesidir.
 • Rüyada vahşi hayvan görürken kendinizi iyi hissetmeniz arkadaşlık ilişkilerinizin ve işlerinizin yolunda gideceğinin; kötü hissetmeniz ise işlerinizin kötüye gideceğinin ve dostlarınızla aranızın bozulacağının işaretidir.
 • Rüyanızda vahşi bir hayvanla dövüştüğünüzü ve onu yendiğinizi görmek zorluklarla yüzleşmeye ve sorunları alt etmeye hazır olduğunuzu gösterir.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


Leave a Comment