Rüyada Yemek Yapmak, Rüyada Yemek Pişirmek

Düşlerde görülen yemekler ölüm, para, evlilik veya bebek mi demek. Rüyada yemek yapmak, yemek pişirmek hakkında tüm rüyaların cevabı aşağıda. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami rüya tabirleri yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Yemek Yapmak

🙂 Bir şey pişirmek için tencereyi ateşe koyduğunu gören mal ve menfaat sahibi olur. Tencerede et veya yemek gören yorul­maksızın rızık sahibi olur. Tavada yemek yaptığınızı görmek: Ailenizde rahat ve huzurlu bir beraberliğiniz olacağına işarettir. Mutfakta yemek yaptığınızı görmek: Evliliğe, evli iseniz mutlu bir beraberliğe işarettir. Rüyada pasta yapmak kocanızın veya sevgilinizin çok enteresan bir sürprizi ile karşılaşacağınıza yorumlanır. Fırında yemek yapmak: Hayra yorulur. Rüyada çörek yapmak, börek yapmak, evlilik hayatın­da çok mutlu olacağınızı gösterir. Bulgur pila­vı yapmak, temel gereksinimlerimizi olduğu kadar, diğer mad­di isteklerimizi de karşılama fırsatı bulacağımızı belirtir.

😐 Rüyada margarinle bir yemek yaptığınızı veya margarini ekmeğinize sürerek yediğinizi görmek, mide hastalığına tutulacağınıza işaret sayılmaktadır.

Rüyada Yemek Pişirmek

🙂 Bir tencerede yemek pişirdiğini görmek, pişen yemek etliyse çıkarı için birini tahrik etmeye yorumlanır. Rüyada tavada bir şey pişirmek rahat yaşamaya delildir. Tencerede yemek pişirdiğinizi görmek: Kazancınızı fazla yorulmadan el­de edeceğinize işarettir. Tandırda ekmek pişirip yiyen kimsenin rızkı ve ik­bali açılır. Bir şeyi kıvamında pişirdiğini görenin muradı gerçekleşir. Rüyada yemek pişirmek; İçinde bulunduğunuz zor durumda hiç beklemedi­ğiniz bir yerden size bağış yapılacağına işarettir.

 • Yemek pişirmeyi bilme­diğiniz halde yemek pişirdiğinizi görmek: Bol kazanç elde edeceğiniz ye­ni bir işe başlayacağınıza işarettir.
 • Diyet yemeği pişirdiğinizi görmek: Gören kişinin sağlığının yerinde olacağına, eğer yakınlarından birisi hasta ise iyileşeceğine işarettir.
 • Pişirdiğiniz yemeğe sürekli su kattığınızı görmek: Düşlerinizi gerçekleştireceğinize işarettir.
 • Vahşi hayvan eti pişirmek: İn­sanlara pek değer verilmeyen, aşağılanan bir yere işarettir.
 • Ocakta yemek pişirdiğinizi görmek: Evlenme yaşınızın geçmekte olduğu anlamına gelir.
 • Bir şeyler pişirdiğinizi görmek: Kalbinizin temizliği saye­mde muradınıza ereceğinize işarettir.
 • Rüyada Sebze pişirmek: Elinize geçen son şansınızı bir işte deneyeceğinize, ancak gerçekte başarılı olup olmayacağını­zın sizin elinizde olduğuna işarettir.
 • Rüyada Et pişirmek: Gücünüz sayesinde iste­diklerinizi elde edeceğinize işarettir.
 • Etin tam pişmediğini görmek: Veri­len sözlerin tam olarak yerine getirilmeyeceğine bu durumda da isteklerinize tam olarak kavuşamayacağınıza işarettir.
 • Eti pek yenmeyen vahşi hayva­nın etini pişirdiğinizi görmek: Gayrimeşru yollardan elde edeceğiniz ve ha­ram olan bir gelire işaret eder.
 • Gelişigüzel bir yemek pişirdiğinizi gör­mek: Gerçekte vaktinizi boşa harcayacağınıza, ancak öte yandan da sevap iş­leyeceğinize işarettir.
 • Sadece kendinizin yiyebileceği bir şeyi pişirmek: Her şeyin üstesinden tek başınıza gelmeniz gerektiğine ne varsa insanoğlu­nun kendisinden fayda edineceği kuralına işarettir.
 • Bir şeyi pişirmek ama­cıyla uğraştığınız halde pişmediğini görmek: İsteklerinize hayallerinize kavuşamayacağınız anlamına gelir.
 • Rüyasında pirinç pişirmek: rüyayı gören kimsenin malının artacağına işarettir.
 • Rüyada Soğan pişirdiğinizi görmek: Davranışlarınızdan ve sözlerinizden pişmanlık duyacağınız anlamına gelir.
 • Rüyada sütlaç pişirdiğinizi görmek: İnsanlara karşı kaba davranışlarınızdan vazge­çerek iyi ilişkiler kuracağınıza işarettir.
 • Rüyada şiş kebabı pişirdiğinizi görmek: devlet dairesinde bekleyen bir işinizin bulunduğuna delalettir.
 • Makarna pişirdiğinizi görmek: Gözünüzün çok yüksekler­de olduğuna ve yeni yatırımlara yöneleceğiniz anlamına gelir.
 • Mantı pişirdiğini görmek: evine bir misafir davet ettiğine işaret eder.
 • Pastırma pişirdiğini görmek; evvelce aldığınız bir borcu ödeyeceğinize yorumlanır.

😐 Rüyada ateş üzerindeki kazanda yemek pişmiyorsa elde edilmek istenen menfaatin ha­ram olacağına yorumlanır. Yemek pişirdiğiniz tencerede et yoksa bir fakire gücü dışında herhangi bir teklifte bulunacağına delalet eder. Safranla yemek pişir­mek hastalığa delalet eder. Rüyada kötü kokulu bir yemek pişirdiğini görmek ise, kibir ve gurur sahibi bir insana işaret eder. Bizzat muhallebi pişirdiğinizi görmek; sevdiğiniz kimseler uğruna varınızı yoğunuzu harcayacağınıza alamettir. Rüyada omlet pişirmek; bazı sözleriniz ve hareketleriniz yüzünden arkadaşlarınızı müşkül durumlarda bırakacağınıza yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Abdulgani Nablusi: Pişirmek is­tediği şey kaynadığı halde pişmiyorsa ne kadar çalışsa da muradına ere­mez. Zahmet çekmeden ocağa koyduğu yemeğin piştiğini gören rahata erer ve kazancı gayet iyi olur. Yenmesi helal olan her şeyin pişirilmesinde hayır ve iyilik vardır. Yenmesi haram olan yiyeceklerin pişirilmesindeyse zarar ve ziyan vardır. Bir hasta için perhiz yemeği pişirdiğini görmek has­tanın iyileşmesine, rüya sahibinin sağlıklı ve sıhhatli oluşuna işarettir. Elinde bulunan hamurla fırına girmek ekmek pişirdiğini görmek işleri­nin yolunda gitmesine, hastaysa şifaya, vali yahut emirin huzurunda düş­manı yenmeye, hasırımın tutuklanıp hapse atılmasına ya da çocuğunu bir sanata veya bir okula vermeye, bolluk ve berekete kar ve kazançlı alışve­rişe, geçim genişliğine işarettir.

Caferi Sadık: Bir kimse rüyasında yemek pişir­diğini görmüş ise, bu, duruma göre, o rüya sahibinin bir dü­ğünde ya da Kur’an-ı Kerim okunan bir ortamda bulunacağı­na ve orada yemek yiyeceğine bir işaret olarak yorumlanır. Fakir bir kimse rüyasında yemek pişirdiğini görmüş ise, bu, o kimsenin ekonomik durumunun yavaş yavaş iyileşeceğine bir işaret olarak yorumlanır. Bir kimse rüyasında pişirdiği yemeği tabağa koyduğunu gör­müş ise, bu, o rüya sahibinin işlerinde bazı sorunlar ya­şayacağına bir işaret olarak yorumlanır.”

Seyyid Süleyman:Tandırda yemek pişirmek vüs’atı maişete (refahlığa, zenginliğe) delalet eder. Yoksul bir kimse rüyada et pişirdiğini görse, şansının açılaca­ğına, geçim sıkıntısı çekmeyeceğine işaret eder. Rüyada ateş üzerinde yemek pişirdiğini görmek, çoktan beri düşündüğü bir iş tasarısı için nihayet ortakları veya arkadaşları ile anlaşmaya varacağına, pişirmekte olduğu yemekte kullandığı koyun etiyse, bu rüya çok iyi ve güzel olup, helal mala, güzel bir geçime, iyi yaşamaya, Arslan, Sırtlan, Kaplan gibi yırtıcı hayvanların etlerini pişirmek, zalim bir devlet memuruna yorumlanır. “

Kirmani: “Yemek pişirdiğinizi görmek, çok zengin olacağınıza, evli iseniz, mutlu, bekar iseniz, ömrünüz boyu mutluluğu tanımayacağınıza işaret eder. Rüyada yemek pişirdiğinizi görmek; oturup da kara kara düşüneceğiniz yerde hayatta ilerlemenin yollarını aramanız gerektiğine işarettir. Rüyada güzel kokulu bir şeyi pişirdiğini gören kimse arzularına kavuşur. Hayır ve bol rızıkla da tabir olunur. Fırında ekmek pişirmek her halükarda hayra yorulur. Ekmek pişirmek istediği halde fırına koyduğu ekmeklerin pişmediğini görmek ke­sinlikle hayra yorulmaz.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada yemek yapmanın psikanalizi: Psikolojik anlamda rüyada kendinizi yemek pişirirken görmeniz, yeni fırsat ve olanaklardan, yaratıcılığınızı kullanarak yararlanabi­leceğiniz ve var olan sorunlara çözüm getireceğiniz anlamına ge­lir. Bu aynı zamanda, henüz farkına varmadığınız yeni yetenekle­rinize de dikkat çeken bir rüyadır. Tarhana çor­bası pişirmek, sevdiğimiz kişilere karşı özverili davrandığımızı ve onlara her türlü desteği sunduğumuzu gösterir. Mutfakta yemek pişirmekte kulla­nılan çeşitli kaplar ve araçlar, hem temel ihtiyaçlarla bağlantılı simgelerdir, hem de yaratıcı potansiyelin varlığını vurgularlar.

Kendinizi bu araçları kullanarak yemek yaparken görüyorsanız, için­de bulunduğunuz şartları lehinize çevirmek için yaratıcılığınızı kullanmanız ve yeni girişimlerde bulunmanız yararlı olacak de­mektir. Kendi pişirdiğiniz ve bir tencereyle masaya getirdiğiniz çorba, çevrenizdekiler ve sev­dikleriniz için büyük çabalar harcadığınızı ve onlara her an­lamda destek olduğunuzu gösterir. Bir mangalda yemek pişirmek ve yemek, sosyal yaşamda hareketli ve eğlenceli bir evreye girildiğinin habercisidir. Rüyada mantar yemeği pişirdiği­mizi ya da mantar yemeği yediğimizi görmemiz, salt mantık uzantısında düşünerek duygularımız ve sezgilerimize değer vermediğimizi ve bu ne­denle, hatalı kararlar alabileceğimizi bildiren iç­sel bir uyarı olarak değerlendirilir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Tandırda ekmek pişirerek yediğinizi görmek, rızkınızın ve geleceğinizin açılacağına ve bolluğa kavuşacağınıza işaret sayılır.
 • Tandırda ekmek pişirip yiyen kimsenin rızık kapıları açılır, bolluğa kavuşur. Fırında ekmek pişirdiğini görmek de böyledir.
 • Tavada bir şey pişirmek ise ailece güzel bir yaşama işaret eder.
 • Üsküreyle bir şey pişir­diğini görmek böylesi sorumsuz eş yüzünden zarara uğra­maya işarettir.
 • Yemek pişirmek için yaktığı ateşe üflemek, çocuğunun dünyaya geleceğine işarettir.
 • Rüyasında bir şeyi tam kıvamında pişirdiğini görenin, muradı yerine gelir. Bunun tersini gören ise bütün gayretine rağmen arzusuna nail olamaz.
 • Zahmet çekmeksizin yemek pişirdiğini gören, rahata çıkar.
 • Yenmesi helal olan bir şeyi pişirmek, hayır ve men­faattir.
 • Rüyada omlet pişirdiğinizi görmek: Başkalarının adına konuşmanızın o kişileri zorda bırakacağına işarettir.
 • Pelte pişirdiğinizi görmek: Bir davete katılacağınıza ve hoşça vakit geçireceğinize işarettir.
 • Bir koçu pişirdiğini gören hastalanır, ya da devlet tarafından cezalandırılır.
 • Kendinizi kebap pişirirken görmek: Ka­zancınızı kolay temin edeceğiniz bir işe gireceğinize işarettir.
 • Helva pişirmek: İyi ve cömert bir insandan yakınlık göre­ceğiniz anlamına gelir.
 • Hamur yoğurarak yaptığımız bir yiyeceği fırında pişirmekse, emek verdiğimiz bir proje ya da işten elde edeceğimiz maddi kazancı simgeler.
 • Ihlamur pişirmek: Sağlığınıza özen gösterdiğinize işarettir.
 • Rüyasında ızgarada bir şeyi pişirdiğini gören kimse hanımı yüzünden bir suçla suçlanır veya bu rüya hanımın savurgan olmasına işaret eder.
 • Eti kebap olarak pişirdiğini gören haram mal alır.
 • Elma pişirmek: Sıkıntılara ve dertle­re işarettir.
 • Yemek pişirmek; memursa maaşın yükseleceğine, gelirin artacağına işaret eder.
 • Fırında ekmek pişirmek: Bir kimsenin fırında ekmek pişirdiğini görmesi hayırlı bir olaya işarettir.
 • Kazan başında yemek pişiren bir aşçı görmek; Evlenmek isteyenler için kısmete, murada, hasta ve düşkünler için kötüye yorumlanır.
 • Rüyada aşure pişirmek; Fakir veya yoksul bir kimseye yardım etmeniz gerektiğine yardıma muhtaç olan bir kimsenin elinden tutmanız gerektiğine işarettir.
 • İbn-i Sirin’e göre, güzel kokulu, temiz ve lezzetli bir şey pişirdiğini gö­ren hayır ve menfaat görür. Bunun aksini gören, kötülük yapar, kibirlenir ve gururlanır.
 • Buzağı pişirmek: İşlerde kar yapmaya.
 • Karaciğer pişirmek: Çocuk doğumuna ve bu doğumun iş hayatına şans getireceğine işarettir.

Rüyada yemek yapmak, yemek pişirmek

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Ücretsiz rüya yorumu için de BURAYA TIKLAYIN ve rüya uygulamasını indirin. Uygulamanın içindeki sayfaların altına rüyanızı yorum olarak yazın, rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlansın.


4 thoughts on “Rüyada Yemek Yapmak, Rüyada Yemek Pişirmek”

 1. Rüyamda 1 mtlik kocaman bir tavada dilimlenmiş pastırma,sanırım soğanlar var pişiriyorum.karıştırıyorum ve suyunu çeksin diyorum.kalabalık  diğer kata çıkıyorum kafınlar var kalabalık yine küçük tavada soğanlı pastırma pişmiş elime alıp sofraya koyuyorum.bunu ayırmışlar demek diyorum.sonra erkekletin olduğu tarafa gidiyom.sadece döküm küçücük tava ve orta boy car.yağlarını dökeyimde yıkayayım diyom.yemişler yani.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hayatınızda büyük değişiklikler yapmanız gerektiğine, makama ve saygıya güzellikle sahip olmaya, sadakatli olunacağına işarettir…

 2. Merhaba
  Rüyamda ölmüş bir arkadaşım fıstıklı katmer türü tatlı yaptırmış.yemek masasına getirdiler.arkadaşım yanımda,bende karşımda hayatda olan arkadaşıma gelen tatlıdan
  verdim.Tam o sırada Ölen arkadaşımın iş yerinde binaların yüksekliğini geçen bacaya benzer montajı görüyorum.kaldırdıkları ilave parça devriliyor.üzerinde de adam var.adam düşmüyor.korkudan uyanıyorum.
  Not : Ölen arkadaşımın çoçukları var.işlerinin başında.
  Karşımda duran arkadaş sağ.
  Benimde iş yerim var,çalışanlarım var.

  Reply
  • mustafa Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Helal yollardan çok para kazanacağınıza, geleceğinizin çok iyi olacağına, çok mutlu haberlerin en sonunda alınacağına işarettir…

Leave a Comment