Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri

Rüyada üzüm görmek neye işarettir diye sormuş ziyaretçilerimizden bazıları. Biz de sizler için rüya alimlerinin bilgi ve birikiminden yararlanarak, dini, islami ve diyanet ışığında geniş kapsamlı bir rüya analizi hazırladık. Bu kaynak Rüyada üzüm görmenin en büyük çalışması sayılabilir. Rüyanızda üzümü her ne şekilde gördüyseniz sizlere onun ne anlam taşıdığını aşağıda maddeler halinde tek tek yazdık. Rüyanızın anlamını bulamadığınız zaman lütfen sitenin arama bölümüne yazın çıksın hemen okuyun. İsterseniz yorum kısmına yazın hemen cevaplayalım.

Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir?

Rüyada üzüm görmek, rüyaların en iyisidir. Üzüm, bol kısmet ve mala, mülke de yorumlanır. Rüyada yaş üzüm görmek çok hayırlıdır. Bu rüya topluca mala erişileceğine ve ömür boyu rahat ve huzurlu yaşanılacağına işaret eder.  Beyaz üzüm görmek, sağlık ve şifaya Siyah üzüm geceyi, beyaz üzüm ise gündüzü temsil eder.  Rüyada görülen üzüm, güzel rızıktır. Bazen de bu rüya dostluğa ve helal rızka delalet eder. Mevsiminde görülen üzüm, rahat bir yaşantıya delalet eder. Beyaz üzüm ise şifa ve hayırdır. Üzüm salkımları kısmet ve geçimin bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gittiğine; siyah üzüm saadet ve sağlığa; beyaz üzüm mutlu bir aile hayatına işarettir. Mevsiminde görülen üzüm rahat ve mutlu bir hayata, mevsimi dışında görülen üzüm ise sıkıntıya delâlet eder. Üzüm asmalarında çürüme olduğunu görmek, bir acıyla karşılaşacağına işarettir.

Rüyada Siyah Üzüm Kara Üzüm Ne Demek?

Siyah üzüm görmek, sonsuz bir varlığa ve bolluğa, mevsimi dışında görülen siyah üzüm ise hastalığa yorumlanır. Siyah üzüm, devamı olmayan bir rızıktır.

Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri

Rüyada Üzüm Yemek Nedir?

Rüyada üzüm yemek eğer mevsiminde yediyseniz, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve geniş geçim yollarına işarettir. Mevsimi dışında üzüm yemek, acele yapılacak hayra, bazen da ele geçecek haram kazanca yorulur.

Rüyada Kuru Üzüm Ne Anlama Gelir?

Rüyada kuru üzüm görmek, helâl ve temiz rızka işarettir. Üzüm görmek, aynı zamanda sürekli olan bol rızka da işaret etmektedir. 

Rüyada Üzüm Toplamak

Rüyada bir bağdan veya asmadan kendi eli ile üzüm topladığını görmek, hayatta bütün isteklerini elde edeceğine delalettir. Salkımdan üzüm koparmak, malını yalnız kadını için sarf edeceğine işarettir.

Rüyada Yeşil Üzüm Görmek

Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir asma görmek, malı elinden gitmiş, fakat o kimsenin çok zengin sandığı güzel bir kadına sahip olmuş olarak yorumlanır.

Üzüm Asması Veya Yaprağı Görmek

Rüyada üzüm asması görmek, bolluk ve varlık işareti sayılmaktadır. Rüyasında beyaz üzüm asması gören veya yiyen kimse zengin olur. Mevsimi değilse mücâdele ve sıkıntıdır.  Rüyada bir üzüm asması görmek; bu rüya sahibi için kudret ve şeref demektir. Rüyada görülen asma çubuğu; zengin bir kimse ile tanışmaya, asma yaprağı; bir tanıdıktan fayda görmeyi gösterir. Rüyada görülen üzüm asması, onu ekip yetiştiren için izzet ve şeref olarak yorumlanır. Asma ağacı, zengin bir kadın olarak yorumlanmıştır. Rüyada asmanın kesilmiş çubuklarından bir miktar aldığını gören kimsenin, şerefli ve iffetli bir kadın tarafından eline servet geçer. Rüyada asma ağacını yaprakları üzerinde olduğu halde gören kimse, din yoluyla bir toplumdan yarar görür. Asma ağacının çardağı, hizmeti bol, zengin ve güzel bir kadına işaret eder. Başında asma ağacı bittiğini gören kimsenin aynı yerinde yara meydana gelir.

Rüyada Üzüm Almak

Rüyada üzüm almak, ekşi olmamak şartıyla mal, nimet ve menfaattir. Üzüm almak, koparmak veya toplamak azında ve çoğunda huzursuzluk olacağı şeklinde yorumlar da yapılmıştır.

Rüyada Üzüm Bağı Görmek

Rüyada üzüm bağı görmek, bağ ve asma görmek ev ve kadın ile, meyvesi malla, yaprakları sağlıkla, salkımlar rızıkla, sulaması cinsel ilişki ile, kütükleri şerefe ulaşmakla tabir olunur. Asmanın altında oturmak, uzun ömre, imani yönden zühd ve takvaya işarettir. Rüyasında bir üzüm bağı satın aldığını gören, evlenir. Asmanın dallarından su aldığını gören bir kadından mal alır. Kış mevsiminde meyveli bağ görmek, malı zayi olmuş ve zengin sanılmış olan bir kadınla yorumlanır. Rüyada üzüm bağı satın almak, evlenmeye delalet eder.  Rüyada bağ görmek, üzüntü ve fakirliğe işaret eder. Bağ veya asmanın kendisi kadın, mal ve servet demektir. Mevsiminde görülen bağ, kazanç ve göz aydınlığıdır. Kışın bağ görmek üzüntüdür. Mevsiminde bağ budadığını görmek şeref ve itibardır. Rüyada bir üzüm bağı görmek; yeni bazı teklifler alacağınıza, eğer bu bağda üzüm yerseniz bu teklifleri kabul ederek kâr sağlayacağınıza; bağdan üzüm kopardığınızı görmek; bir yerden elinize beklemediğiniz bir mal ya da para geçeceğine gösterir. Rüyada üzüm bağı budadığınızı görmek; çok mutlu bir hayata kavuşmanın müjdesini alacaksınız demektir.

Üzüm Sıkmak Üzüm Suyu İçmek

Rüyada üzüm şırası içmek, aile içinde çıkacak bir huzursuzluğa işaret eder. Rüyada üzüm suyu içmek ise uzun bir ömre işarettir. Üzüm sıkıp suyunu çıkardığını görmek, borçları varsa kurtulacağına; hastası varsa şifa bulacağına delildir. Şerbet veya şarap yapmak için üzüm sıktığını veya sıkıldığını görmek, bereketli bir mevsim yaşayacağına işarettir. Mevsiminde üzüm sıktığını gören, fakir ise zengin olur. Eğer herkesin üzüm sıktığını görmüş ise, o bölgede bolluk olacağına, bu rüya kış mevsiminde görülmüş ise, bu rüyanın aksiyle tabir olunur. Rüyada üzüm şerbeti (şarabı) almak içmek, hiç bir vakit hayra delâlet etmez. Hurma şerbeti de aynı şekilde yorumlanır.

Mevsimi içinde üzüm sıktığını gören bir kimse, fakir ise zengin, eğer bütün halkın üzüm sıktıkları görülürse; o bölgede kıtlık ve kuraklık varsa, o beladan kurtulup bolluğa kavuşacaklarına, eğer hastalar varsa iyileşeceklerine, bu rüya bir genç kız veya bekâr bir genç erkek için evlenip mutlu olacaklarına işarettir.  Rüyada hoşaf içmek rahatlıkla yorumlanır. Rüyasında karışık meyvelerden yapılmış hoşaf içmek sakin bir hayat yaşayacağına, üzüm hoşafı içmek üzüntüsüz bir ömre, elma hoşafı içmek uzun ömre, erik hoşafı içmek zaman zaman hastalıkla geçecek bir hayata, kayısı hoşafı içmek bol ve bereketli rızka, armut hoşafı içmek ibadetle geçecek zamana delâlet eder.

Üzüm Sapı, Üzüm Çubuğu, Üzüm Fidanı Dikmek

Üzüm çubuğu diktiğini görmek, diken ve yetiştiren için en büyük bir şereftir. Bir rivayete göre, üzüm çubuğu görmek, zengin ve asil kadınla yorumlanır. Rüyada bir kimsenin budanmış bir asma dalını satın aldığını görmesi, bir kadınla evlenerek onun malından faydalanacağına işarettir. Asmasında asılı sarkmış üzüm görmek bakire bir genç kıza yorumlanır. Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir asma görmek, malı elinden gitmiş fakat yine de çok zengin sanılan bir kadına delâlet eder. O üzümden bir tane koparmak, malının bir kısmını elde edecek olan dul bir kadına yorumlanır.

Rüyada görülen üzüm çubuğu, onu diken ve yetiştiren kimse için en büyük bir şansa işaret eder. O kimse dünyada nimetlerin en büyüğüne sahip olur ve yaşamı boyunca huzurlu ve çok rahat bir ömür sürer, asmasında asılı ve sarkmış üzüm görmek, çok saygın bir genç kızı temsil eder.

Rüyada Meyve Görmek Neye İşarettir? | Rüya Tabirleri

Rüyada Bahçe Görmek

Bahçe, kişinin hanımıdır. Bahçesini suladığını gören kimse karısıyla iyi geçinir. Kadın için bahçe görkemli ve rahat bir hayattır. Hâmile bir kadın bahçe görürse kız doğurur. Gül bahçesi hüzün ile karışık bir hayattır. Bir gül bahçesine sahip olduğunu ve bütün güllerin açtığını görmek, refahın zirvesinde, aşk yüzünden hüzne dûçar olmaktır. Güz mevsiminde, bir bahçede üzerine sarı yapraklar düştüğünü gören kimse büyük üzüntülere düşer, maddî geliri azalır. Bir bahçeye girip orada güzel ağaçlar, çınarlar, sular ve güzel genç kadınlar bulunduğunu gören kimse ölümü çok rahat ve huzurlu olur.. Bahçe kitap ve ilim anlamına da gelir. Rüyada bahçe görmek, dünya nimetlerinden çokça istifade etmeye, gönül zenginliğine iyi ve güzel bir amel işlemeye delalet eder. Rüyada bahçeye girmek, İslama karşı muhabbetin artacağına işarettir. Bahçenin yandığını görmek, o bölgede İslam dininin emirlerinin yerine getirilmediğine işarettir. 

 1. Bir kimse içki yapmak için üzüm sıktığını görse, devlet hizmetinde büyük bir göreve getirilir.
 2. Rüyada çok güzel bir üzüm bahçesi görüp içinde yattığını görmek, huzurlu olarak vefat etmeye yorumlanır.
 3. Rüyada şıra yapmak için üzüm sıktığını görmek, büyük bir bolluk ve ucuzluğa kavuşacağınızı gösterir.

“Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri” konusunda 66 mesaj

 1. Ben hamileyim rüyamda yeşil ceviz ağacında üzüm bağı görüyordum sonra o üzüm bağına uzanıp tüm üzümleri koparıyordum üzümün rengi pembe ve kırmızı şeklindeydi içlerinde sarı renkler çok azdı geçen doktora gittim bebeğimin kalbi atmıyor denildi sonrada bu rüyayı gördüm

 2. Rüyamda arabayla yolculuk ederken sokakta büyük ağaçlarda siyah ve yeşil üzüm salkımları gördüm büyük büyük kuşlardan korumak İçin telden sepetlere sarılıydı etrafında kuşlar vardı ama yiyemiyorlardı üzümleri yolun iki tarafında da vardı

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sıkıntılarla karşılaşıp bu sıkıntıları atlatmanız gerektiğine, sevinmeye, sevinçli olmaya, rahata ermeye işarettir…

 3. Ruyamda yas uzumun tarlada isciler tarafindan ekildigini gordum. Tarlada duz degildi uzunca egrice alcakli yuksekli bi yerdi yol kenari gibi. Bir suru uzum tanelerini obek obek ekiyorlardi. Sordum napiyorlar diye koyde bi tanidimizin uzum ektigini soylediler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   R.e Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Maddi ve manevi kazanca, istenmeyen misafirlerin gelmesine, dileklerinizin ve isteklerinizin gerçekleşmesine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Serap Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sıkıntılı olduğunuza, sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerektiğine, rahata huzura ve feraha kavuşacağınıza, yolculuğa işarettir…

 4. Tüyamda başımın üzerinde saçlarımın dibinde kulağımın arkasında ve içinde içeri doğru yuvarlak kitleler gördüm iyice baktığımda onların üzüm olduğunu gördüm tatlılardı ve yenileri ürüyordu

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ahmet E.58 Kardeşim Rüyanın Yorumu Şöyle : Geçici bir süre para sıkıntısı çekeceğinize ve daha sonra bu sıkıntıdan kurtulup rahata ve huzura erişeceğinize işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Muveddet kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Özel hayatınızda iyi ve güzel gelişmelerin olacağına, her konuda isteklerinizin olacağına, huzurlu bir hayata işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mehmet kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Gerçeklerden kaçtığınıza ya da başınıza gelenlere tahammül edemediğinize, davranışlarınızın hatalı olduğuna işarettir…

 5. Merhaba rüyamda çok sevdiğim kız arkadaşım yanıma geldi ellerinde kitaplarla ve bana 1 adet sarı kuru üzüm verdi ve gülerek yanımdan gitti

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ali kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Geçmişte yaşadığınız sıkıntıları artık yaşamayacağınıza, paraya, mala, ümide, iyi sağlığa, elinize mal ve para geçeceğine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ramazan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bugünlerde yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, yeni kimliğinizle son derece zevkli ve başarılı günler geçireceğinize, büyük bir üzüntü yaşayıp bu üzüntünün geçeceğine ve mutlu ve güzel günler geçireceğinize, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza, ticarette başarılı olunacağına işarettir…

 6. Rüyamda pencereden bakıyorduk ve komşularımıza ait çok renkli üzüm gördüm ama onlara aitti daha sonra bize bir tabak getirdiler içinde peynir falan var di ama üzüm var mıydı hatırlamıyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ruya kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İsteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, ihtiyacı olanlara yardım edilmesi gerektiğine, bütün kötülüklerden uzak olarak hayatınızı sürdüreceğinize, rızık bolluğuna, kaybolmuş bir eşyanızı bulacağınıza, bir süre sonra bir müjdenin ve sevilen birinin geleceğine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!