Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri

Rüyada üzüm görmek neye işarettir diye sormuş ziyaretçilerimizden bazıları. Biz de sizler için rüya alimlerinin bilgi ve birikiminden yararlanarak, dini, islami ve diyanet ışığında geniş kapsamlı bir rüya analizi hazırladık. Bu kaynak Rüyada üzüm görmenin en büyük çalışması sayılabilir. Rüyanızda üzümü her ne şekilde gördüyseniz sizlere onun ne anlam taşıdığını aşağıda maddeler halinde tek tek yazdık. Rüyanızın anlamını bulamadığınız zaman lütfen sitenin arama bölümüne yazın çıksın hemen okuyun. İsterseniz yorum kısmına yazın hemen cevaplayalım.

Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir?

Rüyada üzüm görmek, rüyaların en iyisidir. Üzüm, bol kısmet ve mala, mülke de yorumlanır. Rüyada yaş üzüm görmek çok hayırlıdır. Bu rüya topluca mala erişileceğine ve ömür boyu rahat ve huzurlu yaşanılacağına işaret eder.  Beyaz üzüm görmek, sağlık ve şifaya Siyah üzüm geceyi, beyaz üzüm ise gündüzü temsil eder.  Rüyada görülen üzüm, güzel rızıktır. Bazen de bu rüya dostluğa ve helal rızka delalet eder. Mevsiminde görülen üzüm, rahat bir yaşantıya delalet eder. Beyaz üzüm ise şifa ve hayırdır. Üzüm salkımları kısmet ve geçimin bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gittiğine; siyah üzüm saadet ve sağlığa; beyaz üzüm mutlu bir aile hayatına işarettir. Mevsiminde görülen üzüm rahat ve mutlu bir hayata, mevsimi dışında görülen üzüm ise sıkıntıya delâlet eder. Üzüm asmalarında çürüme olduğunu görmek, bir acıyla karşılaşacağına işarettir.

Rüyada Siyah Üzüm Kara Üzüm Ne Demek?

Siyah üzüm görmek, sonsuz bir varlığa ve bolluğa, mevsimi dışında görülen siyah üzüm ise hastalığa yorumlanır. Siyah üzüm, devamı olmayan bir rızıktır.

Rüyada Asma Görmek Ne Demek? İslami Rüya Tabirleri

Rüyada Üzüm Yemek Nedir?

Rüyada üzüm yemek eğer mevsiminde yediyseniz, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve geniş geçim yollarına işarettir. Mevsimi dışında üzüm yemek, acele yapılacak hayra, bazen da ele geçecek haram kazanca yorulur.

Rüyada Kuru Üzüm Ne Anlama Gelir?

Rüyada kuru üzüm görmek, helâl ve temiz rızka işarettir. Üzüm görmek, aynı zamanda sürekli olan bol rızka da işaret etmektedir. 

Rüyada Üzüm Toplamak

Rüyada bir bağdan veya asmadan kendi eli ile üzüm topladığını görmek, hayatta bütün isteklerini elde edeceğine delalettir. Salkımdan üzüm koparmak, malını yalnız kadını için sarf edeceğine işarettir.

Rüyada Yeşil Üzüm Görmek

Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir asma görmek, malı elinden gitmiş, fakat o kimsenin çok zengin sandığı güzel bir kadına sahip olmuş olarak yorumlanır.

Üzüm Asması Veya Yaprağı Görmek

Rüyada üzüm asması görmek, bolluk ve varlık işareti sayılmaktadır. Rüyasında beyaz üzüm asması gören veya yiyen kimse zengin olur. Mevsimi değilse mücâdele ve sıkıntıdır.  Rüyada bir üzüm asması görmek; bu rüya sahibi için kudret ve şeref demektir. Rüyada görülen asma çubuğu; zengin bir kimse ile tanışmaya, asma yaprağı; bir tanıdıktan fayda görmeyi gösterir. Rüyada görülen üzüm asması, onu ekip yetiştiren için izzet ve şeref olarak yorumlanır. Asma ağacı, zengin bir kadın olarak yorumlanmıştır. Rüyada asmanın kesilmiş çubuklarından bir miktar aldığını gören kimsenin, şerefli ve iffetli bir kadın tarafından eline servet geçer. Rüyada asma ağacını yaprakları üzerinde olduğu halde gören kimse, din yoluyla bir toplumdan yarar görür. Asma ağacının çardağı, hizmeti bol, zengin ve güzel bir kadına işaret eder. Başında asma ağacı bittiğini gören kimsenin aynı yerinde yara meydana gelir.

Rüyada Üzüm Almak

Rüyada üzüm almak, ekşi olmamak şartıyla mal, nimet ve menfaattir. Üzüm almak, koparmak veya toplamak azında ve çoğunda huzursuzluk olacağı şeklinde yorumlar da yapılmıştır.

Rüyada Üzüm Bağı Görmek

Rüyada üzüm bağı görmek, bağ ve asma görmek ev ve kadın ile, meyvesi malla, yaprakları sağlıkla, salkımlar rızıkla, sulaması cinsel ilişki ile, kütükleri şerefe ulaşmakla tabir olunur. Asmanın altında oturmak, uzun ömre, imani yönden zühd ve takvaya işarettir. Rüyasında bir üzüm bağı satın aldığını gören, evlenir. Asmanın dallarından su aldığını gören bir kadından mal alır. Kış mevsiminde meyveli bağ görmek, malı zayi olmuş ve zengin sanılmış olan bir kadınla yorumlanır. Rüyada üzüm bağı satın almak, evlenmeye delalet eder.  Rüyada bağ görmek, üzüntü ve fakirliğe işaret eder. Bağ veya asmanın kendisi kadın, mal ve servet demektir. Mevsiminde görülen bağ, kazanç ve göz aydınlığıdır. Kışın bağ görmek üzüntüdür. Mevsiminde bağ budadığını görmek şeref ve itibardır. Rüyada bir üzüm bağı görmek; yeni bazı teklifler alacağınıza, eğer bu bağda üzüm yerseniz bu teklifleri kabul ederek kâr sağlayacağınıza; bağdan üzüm kopardığınızı görmek; bir yerden elinize beklemediğiniz bir mal ya da para geçeceğine gösterir. Rüyada üzüm bağı budadığınızı görmek; çok mutlu bir hayata kavuşmanın müjdesini alacaksınız demektir.

Üzüm Sıkmak Üzüm Suyu İçmek

Rüyada üzüm şırası içmek, aile içinde çıkacak bir huzursuzluğa işaret eder. Rüyada üzüm suyu içmek ise uzun bir ömre işarettir. Üzüm sıkıp suyunu çıkardığını görmek, borçları varsa kurtulacağına; hastası varsa şifa bulacağına delildir. Şerbet veya şarap yapmak için üzüm sıktığını veya sıkıldığını görmek, bereketli bir mevsim yaşayacağına işarettir. Mevsiminde üzüm sıktığını gören, fakir ise zengin olur. Eğer herkesin üzüm sıktığını görmüş ise, o bölgede bolluk olacağına, bu rüya kış mevsiminde görülmüş ise, bu rüyanın aksiyle tabir olunur. Rüyada üzüm şerbeti (şarabı) almak içmek, hiç bir vakit hayra delâlet etmez. Hurma şerbeti de aynı şekilde yorumlanır.

Mevsimi içinde üzüm sıktığını gören bir kimse, fakir ise zengin, eğer bütün halkın üzüm sıktıkları görülürse; o bölgede kıtlık ve kuraklık varsa, o beladan kurtulup bolluğa kavuşacaklarına, eğer hastalar varsa iyileşeceklerine, bu rüya bir genç kız veya bekâr bir genç erkek için evlenip mutlu olacaklarına işarettir.  Rüyada hoşaf içmek rahatlıkla yorumlanır. Rüyasında karışık meyvelerden yapılmış hoşaf içmek sakin bir hayat yaşayacağına, üzüm hoşafı içmek üzüntüsüz bir ömre, elma hoşafı içmek uzun ömre, erik hoşafı içmek zaman zaman hastalıkla geçecek bir hayata, kayısı hoşafı içmek bol ve bereketli rızka, armut hoşafı içmek ibadetle geçecek zamana delâlet eder.

Üzüm Sapı, Üzüm Çubuğu, Üzüm Fidanı Dikmek

Üzüm çubuğu diktiğini görmek, diken ve yetiştiren için en büyük bir şereftir. Bir rivayete göre, üzüm çubuğu görmek, zengin ve asil kadınla yorumlanır. Rüyada bir kimsenin budanmış bir asma dalını satın aldığını görmesi, bir kadınla evlenerek onun malından faydalanacağına işarettir. Asmasında asılı sarkmış üzüm görmek bakire bir genç kıza yorumlanır. Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir asma görmek, malı elinden gitmiş fakat yine de çok zengin sanılan bir kadına delâlet eder. O üzümden bir tane koparmak, malının bir kısmını elde edecek olan dul bir kadına yorumlanır.

Rüyada görülen üzüm çubuğu, onu diken ve yetiştiren kimse için en büyük bir şansa işaret eder. O kimse dünyada nimetlerin en büyüğüne sahip olur ve yaşamı boyunca huzurlu ve çok rahat bir ömür sürer, asmasında asılı ve sarkmış üzüm görmek, çok saygın bir genç kızı temsil eder.

Rüyada Meyve Görmek Neye İşarettir? | Rüya Tabirleri

Rüyada Bahçe Görmek

Bahçe, kişinin hanımıdır. Bahçesini suladığını gören kimse karısıyla iyi geçinir. Kadın için bahçe görkemli ve rahat bir hayattır. Hâmile bir kadın bahçe görürse kız doğurur. Gül bahçesi hüzün ile karışık bir hayattır. Bir gül bahçesine sahip olduğunu ve bütün güllerin açtığını görmek, refahın zirvesinde, aşk yüzünden hüzne dûçar olmaktır. Güz mevsiminde, bir bahçede üzerine sarı yapraklar düştüğünü gören kimse büyük üzüntülere düşer, maddî geliri azalır. Bir bahçeye girip orada güzel ağaçlar, çınarlar, sular ve güzel genç kadınlar bulunduğunu gören kimse ölümü çok rahat ve huzurlu olur.. Bahçe kitap ve ilim anlamına da gelir. Rüyada bahçe görmek, dünya nimetlerinden çokça istifade etmeye, gönül zenginliğine iyi ve güzel bir amel işlemeye delalet eder. Rüyada bahçeye girmek, İslama karşı muhabbetin artacağına işarettir. Bahçenin yandığını görmek, o bölgede İslam dininin emirlerinin yerine getirilmediğine işarettir. 

 1. Bir kimse içki yapmak için üzüm sıktığını görse, devlet hizmetinde büyük bir göreve getirilir.
 2. Rüyada çok güzel bir üzüm bahçesi görüp içinde yattığını görmek, huzurlu olarak vefat etmeye yorumlanır.
 3. Rüyada şıra yapmak için üzüm sıktığını görmek, büyük bir bolluk ve ucuzluğa kavuşacağınızı gösterir.

“Rüyada Üzüm Görmek Neye İşarettir? Rüya Tabirleri” konusunda 45 mesaj

 1. rüyada işyerimizde çok kalabalik bir sekilde bir sürü çalisanimiz vardi. ofiste berat albayrak yemek yiyordu. emine erdoganda cani sıkıldigi icin asagi inmisyi ona oturacak bir yer ayarlamaya calisiyordum. banka benzeyen ondan daha buyuk ve uzun tahtadan bir oturak vardi ustündede kasa kasa yesil ile beyaz arasi renkte üzümler vardi. o uzumleri kaldirtip emine hanima yer ayarlatayim dedim tam oturacakti karsidan recep tayyip erdogan bir ziyaretten geldi ve cikalim artik dedi ve cikip gittiler. bu ruyam ne ile yorumlanir.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sezen kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Maddi sıkıntıya düşeceğinize ve bu maddi sıkıntıdan kurtulup rahata ve huzura kavuşacağınıza, kazanca, çevrenize karşı saygınlığınızın ve güveni kaybetme olasılığın varolduğuna, işlerinizde bütün engelleri aşarak güzel bir yaşam süreceğinize, sevgilinize ya da eşinize göz koyan birilerinin olabileceğine, sınırsız sevgiye, en güzel rızka, topluca mala erişilmesine, hayır ve şifaya, arzu ettiğiniz şeylere uzun mücadelelerden sonra kavuşacağınıza işarettir…

 2. Merhaba😊İsmim Sema.Arkadaşı beni rüyasında görmüş. Benim evimin bahçesinde siyah üzüm asmasından üç ya da dört salkım koparmış ve bir poşete koymuş. Arkadaşım 2 yıl önce eşinden boşanan bir hanım. 2 çocuğu var. Ben evliyim ve evimizi daha iki ay oldu alalı. Daha tam yerleşmedik bile. Biraz maddi sıkıntımız var. Bu rüyanın yorumu nedir? İlgilenirseniz çok sevinirim 😊

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sema kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Namusunuzun korunacağına, mal mülk edinmeye, çok güzel sağlıklı mutlu ve başarılı bir döneme girildiğine, emellerin yerine geleceğine, sıkıntıya, tasa ve hastalığa ama bu sıkıntının tasanın ve hastalığın sona ereceğine ve huzurlu ve rahat bir hayata geçeceğinize, işlerinizde başarılı olacağınız habere işarettir…

 3. Rüyamda sokaktaydım elimde de birsürü mor üzüm vardı bi anda bi kalabalık koşarak üstüme geldi tüm üzümler ezildiğini gördüm anlamı nedir?

  1. Rüya Yorumcusu

   Misafir79 kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Kısa bir zaman içinde bir dostunuzdan büyük yardım göreceğinize, kedere, büyük paralar kazanacağınıza, hatalarınızın farkına varacağınıza, şöhret sahibi olacağınıza, hayatınızda bazı yenilikler yapacağınıza işarettir…

 4. Ruyamda kocamin evin içinde yani kendi evimizin içinde üzüm fidanin diktiğini görmek ne anlamına gelir ikdefa böyle bir rüya gördüm.

  1. merhaba salme kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine ve tanzim edilmeye ihtiyacı olduğuna, aile ile ilgili iş yeri ile ilgili komşularınızla ilgili düşüncelerinizi ve dahi ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeye gerek olduğuna, sevinmeye, can sıkıntısına, kötü bir olay canınızın sıkılmasına neden olacağına, şansınızın açılacağına, işlerinizin yoluna gireceğine, iyiliklere, güzelliklere, mutluluklara, ALLAH tarafından korunduğunuza, her türlü kötülükten korunacağınıza işarettir… … rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

 5. Ruyanda eşimin yani kocamin evin içinde yani kendi evimizin içinde üzüm fidanini diktiyini gördüm acaba ne anlamı nedir

  1. merhaba anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine ve tanzim edilmeye ihtiyacı olduğuna, aile ile ilgili iş yeri ile ilgili komşularınızla ilgili düşüncelerinizi ve dahi ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeye gerek olduğuna, sevinmeye, can sıkıntısına, kötü bir olay canınızın sıkılmasına neden olacağına, şansınızın açılacağına, işlerinizin yoluna gireceğine, iyiliklere, güzelliklere, mutluluklara, ALLAH tarafından korunduğunuza, her türlü kötülükten korunacağınıza işarettir… … rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

 6. Sayın yorumcu ben rüyamda yolda yürürken bi kaç tane çocuğun kaldırımda dikilmiş bir üzüm ağacını elleriyle söktüklerini gördüm onların yanına giderken 2 3 tane yeşil üzüm yedim kesilmiş ağaçtan sonra o ağacı yıkan çocuklara kızdım bi tanesine kızdım ve Tokat attım çocuğun yüzünden kan geldi ama üzüm ağacının gövdesi Çınar ağacı gibi genişti

 7. Zübeyda Tülay Geçili

  Merhabalar Rüyamda rahmetli annemi gördüm hayatta olan babam üzüm getiriyor çok büyük bir salkım şeklimde annemle karşılıklı oturuyolar üzüm önlerinde duruyor. üzüm taneleri damla şeklinde ve tenis topu büyüklüğünde koparıp yiyorum tadı çok güzel ama salkımda siyah ve yeşil olarak üzümler vardı yorumlarsanız sevinirim.

  1. merhaba zübeyda kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayatınızı istediğiniz gibi yaşayacağınıza, bazı değişikliklerin olacağına, çok kuşkucu birisi olduğunuza, bir süre sonra kötü bir haber alınacağına ama fazla sıkıntıya girmeyeceğinize, çevrenizdeki insanları etkileyeceğinize, bazı konularda çözüm yolu bulamayacağınıza, evlenmeye veya evliliğe şahit olacağınıza, maddi manevi destekler almaya, iyi bir hayırlı iş dünyasına gireceğinize işarettir… rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

 8. Merhaba! Rüyamda karanlık köhne bi evdeydim eski sevgilim ve karısı oluyodu ama karısı farklı bi görünümdeydi eski sevgilim ve ben mutfaktaydık ben buzdolabını açtım sadece üzüm vardı ve üzümler tane tane birazı kararmış şekilde dolaba yapışmıştı her tarafta üzüm vardı ve bu ne Pislik diyerek dolabı tekrar kapadım ve sonra bi kez daha baktım tertemiz olmuştu suana kadar hiç bu kadar saçma bi rüya görmemiştim doğrusu yorumlarsanız sevinirim

 9. Sayın yorumcu
  rüyamda okulda masada oturuyordum, masada içi dolu kesekagı vardı, alttakileri göremiyorum ama üstte bir salkım mor renge yakın üzüm vardı, üzümmü degil mi bilmiyorum taneli bir meyve, yanıma yıllar önce tanıdıgım birisi geliyor onunla biraz konuşuyoruz, elimde kesekagıdı ile okuldan çıkıyorum, onları bekliyorum gelmiyorlar tek başıma gidiyorum

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayırlı bir iş yapacağınıza ve bu sayede zenginliğinin ve saygınlığının artacağına,bolluğa,berekete,bazı kararlar alırken sakin olmanız gerektiğine,aşık olmaya,hareketlerinize ve sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğine işarettir…

 10. Rüyama da bazen tatlı olgun siyah üzüm yiyorum bazen de beyaz üzüm yiyorum. Bu tarz rüyaları sürekli görüyorum. Bazen de üzüm bağı görüyorum yarısı toplanmış yarısı toplanmamış.

  1. Rüya Yorumcusu

   Misafir kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Makam ve mevki sahibi olmaya,ev yada araba almaya,ün ve şöhreti yakalayacağınıza,sizinle uğraşanlardan uzak durmanız gerektiğinize,paraların elinize geçmesine,işlerinizde başarılı olacağınıza,yorucu yolculuğa çıkacağınıza işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : En güzel rızka,topluca mala erişilmesine,sıkıntıdan tasadan ve hastalıktan kurtulmaya,hayır ve şifaya,arzu ettiğiniz şeylere uzun mücadelelerden sonra kavuşacağınıza,borç iftira sıkıntı keder gibi şeylerin son bulacağına,mutlu olmaya,güzel işlerde bulunmaya,evliliğe işarettir…

  2. Rüyamda bir bahçeden bir salkım beyaz üzüm kopardım, bir iki tane yedim. Sonra bahçenin sahibi geldi, izinsiz kopardığıma kızıp salkımı elimden aldı. Lütfen yorumlarsanız sevinirim.

  3. merhaba anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayatınızı istediğiniz gibi yaşayacağınıza, bazı değişikliklerin olacağına, çok kuşkucu birisi olduğunuza, bir süre sonra kötü bir haber alınacağına ama fazla sıkıntıya girmeyeceğinize, çevrenizdeki insanları etkileyeceğinize, bazı konularda çözüm yolu bulamayacağınıza, evlenmeye veya evliliğe şahit olacağınıza, maddi manevi destekler almaya, iyi bir hayırlı iş dünyasına gireceğinize işarettir… rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

  4. savaş korkmaz

   Rüyamda bir erkek arkadaşımla üzüm koparıp yedik ama bi kaç tane çok yemedik 1..2 tane yedik uzun salkimi da biraz bozuk gördüm yani küflü ne anlama gelir sayın hocam

  5. Rüya Yorumcusu

   Savaş kardeşim rüyanın yorumu şöyle : En güzel rızka, topluca mala erişilmesine, sıkıntıya, tasa ve hastalığa, hayır ve şifaya, arzu ettiğiniz şeylere uzun mücadelelerden sonra kavuşacağınıza işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : En güzel rızka,topluca mala erişilmesine,sıkıntıdan tasadan ve hastalıktan kurtulmaya,hayır ve şifaya,arzu ettiğiniz şeylere uzun mücadelelerden sonra kavuşacağınıza,borç iftira sıkıntı keder gibi şeylerin son bulacağına,mutlu olmaya,güzel işlerde bulunmaya evliliğe işarettir…

 11. Başak karadagli

  hocam rüyamda eşimle odamızda uyuyoruz birden pencerenin dibinde bir sürü kurt uluyor perdeyi çektim karşıya birsuru siyah kurt gözleri sarı yanlarında silahlı siyah giyinmiş adamlar ve öylece durmuş bana bakıyorlar sonrasında hocam başka bir rüya gördüm evimiz çok kalabalık iki tane ettim de orda normalde onlarla konuşmam rüyamdaki aynen öyleyiz sonra kocam küçük elime Nisan yüzünü takıyor ben rezil oluyorum kardeşinin karisi nasıl yaparsın diyorum ettiklerim seviniyor benimde canım sıcak ekmek çekiyor yukarıda çıkıyorum güzel bir ekmek ve beyaz elmalar görüyorum bitanemisin ekmek alıp aşağıya indim ettiklerim mutfağa girmiş ben hemen onları alıp dışarı çıkardım onlarda hemen kaçıp çıkıyordum teşekkür

  1. Rüya Yorumcusu

   Başak kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sevdiğiniz insanlarla beraber mutlu ve huzur içinde uyuyacağınıza,sağlığınızın bozulacağına,tartışmalar yaşayacağınıza,arkadaş seçerken dikkat etmeniz gerektiğine aksi taktirde zarar göreceğinize,hastalığa yakalanmaya daha sonra iyileşmeye,çevrenizde size tehlike oluşturacak girişimlerde bulunmaya çalışan düşman ya da düşmanlarınızın olduğuna işarettir.İşlerinizde bütün engelleri aşarak güzel bir yaşam süreceğinize,güzel ve mutlu hayırlı bir evlilik yapmaya,talihinizin her işte yaver gideceğine işaret eder…

  2. Ramazan LİMON

   Hocam ben eski arkadaslarımla( I.Ö.O 1-8. Sınıf) büyük bir maç yapıyoruz . Soyunma odasına ben elimde büyük bir kapla giriyorum . İçinde iri taneli yeşil çok lezzetli yeşil üzüm var ve ben Şapur şupur iri taneli yeşil üzüm yiyorum ve kimseye yer misin diye sormuyorum . Ve diyorum ki o kadar kalabalık soyunma odasındaki 2 arkadaşa maçta 3-1 yeniliyoruz 2. Yarı biz giriyoruz diyorum . Sonra yeğenimden su isteyip maça gidiyoruz .

 12. Merhaba hocam rüyamda arkadaşlarla disardaydim birden bir evin damında büyük bir ağaç gördüm tırmandim ve gordum ki ağacın dalları yeşil üzüm salkimlariyla ve yeşil elmayaa doluydu ama okadar tazeydiki çok güzel görünüyordu koparıp aşağıda duran kızlara uzatıyorum sonra baktim ağacın yanında bir poşet armut bu armutları çürümüş kısımları temizlenmiş ve poşete doldurmuşlar daha sonra rüyamda kendi kocamla evleniyorum annem düyündeelinde deste
  desteparalar var ve benim için duyunde saçiyordu en sonunda elindeki parayı alıp yeter bu kadar saçtin dedim sonra o paradan biraz kendime alıp sakladım duyun sabahı uyandığımda parayı arıyorum ama bulamıyorum şimdiden teşekkür

  1. Rüya Yorumcusu

   bahar kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Ticarette başarılı olunacağına,uzun ömürlü olunacağına,sinirlerinize hakim olmanız gerektiğine,vermiş olduğunuz sırdan dolayı pişmanlık duyulacağına,bol kazanca,mutlu olacağınıza,birisine anlattığınız sırrınızın herkesin ağzına düşeceğine,ondan kötü bir haber alacağınıza işarettir.İyi bir geleceğe,sabırlı olmanız gerektiğine ve bu sabrın sonunda muradınıza ereceğinize,en güzel rızka,topluca mala erişilmesine,hayır ve şifaya işaret eder…

 13. Arkadaşım benim beyaz diri çok güzel üzüm salkımları topladığımı ve içinde koruklarında olduğunu rüyasında görmüş

  1. Rüya Yorumcusu

   nadire kardeşim rğyanın yorumu şöyle : Şu sıralar çok gözde olduğunuza ve bu nedenle üzerinize yönelecek nazar tesirlerinden korunacağınıza,en güzel rızka,topluca mala erişilmesine,atlatılacak sıkıntıya,tasa ve hastalığa,hayır ve şifaya,arzu ettiğiniz şeylere uzun mücadelelerden sonra kavuşacağınıza,arzu ve şehvet ile mal toplayacağınıza işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   anonim rüyanın yorumu şöyle : servet sahibi olmaya,en büyük derde,aile hayatınızda veya iş yaşamınızda geçmiş bir olayın yeniden gündeme geleceğine,yapacağınız girişimlerin amaçlarına ulaşacağına,şu sıralar sizi endişelendiren konu ile ilgili çok haklı olduğunuza,meselenin bitip konu yakında tatlıya bağlanacağına,olayların kontrolünüzden çıktığına,endişelerinizinde haklı olduğunuza,ümitsizliğe,zor durumlara düşüleceğine,kavgadan sakınmak gerektiğine,düşmanın tehtide altında kalınacağına işarettir…

  2. Merhabalar ,
   rüyamda asmadan üzüm kesip yiyodum iri taneli beyaz lezzetli üzümlerdi bİ kısmı çürük onları atıp lezzetli olanları yiyodum ve bi tanıdığıma ikram ediyordum ..

 14. Rüyadam da tanımadığım hamile bir bayanla misafirler için bir kap dolusu beyaz üzüm beyaz peynir ve çay hazırlıyorDuk beyaz kesme şeker de kadın hamile olduğu için acıydum yardım ediyordum

  1. Rüyamda tanımadığım bir adam evini yakıyordu ateş yoktu sadece duman vardı biz bir kaç kişi kovalarla su döküyorDuk

  2. Rüya Yorumcusu

   nurcan hanım rüyanın yorumu şöyle : itibarlarınızın artmasına,hayırlı işlerde bulunup hayır duaları almaya,mutlulukların sizi bulmasına,güvenilir bir kimseye,çevrenizdeki insanların iyiliklerinizi istismar ettiğine işarettir…

 15. rüyam da tahta bi köprünün üzerine oturmuşum etrafında bi sürü çoçuk vardı 14 15 yaşlarında. bi sepet güneş gibi sarı üzümü tane tane göle atıyodum ve attıgım yere siyah kırlangıçlar ve balıklar doluşup siyodu. çoçuklar da istedi onlara da verdim bi kaç salkım. koca bi salkımı da kendim yedim ısırarak hava çok güzeldi.

  1. Rüya Yorumcusu

   çiçek hanım rüyanızın yorumu şudur :bu sizin mevki ve makam sahibi olmaya,işlerinizi severek yapıp büyütmeye,dualarınızın kabul olmasına,dileklerinizin yerine gelmesine işarettir çiçek hanım

 16. Rüyamda evimizin arkasında bir asma gördüm asmada salkım yerine asmanın 1 metre kadar uzun hafif kurumuş üzüm çavuş üzümü halamla altına oturdum aldım bir kaçtane yedim

  1. Merhaba Ayşe Hanım: Rüyanızın anlamı, üzüm görmek çok hayırlıdır. Üzüm yemek topluca mala erişileceğine ve ömür boyu rahat ve huzurlu yaşanılacağına işaret eder. Rüyada üzüm asması görmek, bolluk ve varlık işareti sayılmaktadır.

 17. zeynep saday

  Rüyamda oğlumun ayagının altında siyah iri üzüm çıkmış bizde doktorda sıra bekliyoruz ama üstünde iç çamaşırları vardı

  1. Merhaba Saday Hanım: Rüyanız, sizin sayenizde ailenizden bazılarının çok verimli ve maddi manevi yönden gelir elde edecekleri işlere başlayacaklarına delalettir. Geçmişte ve şu an yaptıklarınızın ganimetini artık alacağınıza ve mutlu keyifli bir hayatanızın olacağına yorumlanır.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.