Rüyada Para Görmek | Diyanet ve İslami Rüya Tabirleri

Bu diyanet rüya tabirinde rüyalarımızda para gormek ne demek sorusuna en detaylı yanıtı vereceğiz. Bilindiği gibi rüyalarda görülen paraların kağıt mı demir mi, bozuk para mı olduğu anlamında değişiklikler gösterir. Ruyada para gormek ne anlama gelir diye merak edenler için tüm detaylarıyla inceledik ve diyanet rüya tabirleri ile islami rüya yorumu sorgulamasında şu rüyaların da cevaplarını bulacağınız bir yazı hazırladık. Bu rüya analizinde rüyada para almak, para vermek, bozuk para görmek, para bulmak, para toplamak, para saymak ve daha fazlası hemen aşağıda.

Para Görmek;

Bakır para: Rüyada görülen bakır para, fakir olmaya veya iflas etmeye işarettir. Rüyanızda para gördüyseniz; Bir yakınınızdan size miras kalacağına, büyük bir hediye alacağınıza işarettir. Bakırdan yapılmış bozuk/metal para; kavga, gürültü, fakirlik ve dedikodudur. Elindeki paraları sokağa attığını gören, sıkıntıdan kurtulur. Gördüğünüz kadar paranın yakında elinize geçeceğine işarettir.

Rüyada görülen para; bazı rüya yorumcularına göre; riya ve mücadele halinde söylenen söz olarak yorumlanır. Genel olarak para, seviyesiz söze ve şerre işarettir. Rüyada altın yuttuğunu, abdestini bozarken para çıktığını gören kimse, müslümanlıktan ayrılır. Paralar üzüntü, keder, darlık ve üzülecek söze işaret eder. Rüyada para görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü söze işarettir. Bazen de bu rüya sıkıntıdan sonra feraha kavuşmaya, faydalı bir amel işlemeye de delalet eder. Paranızı kaybettiğinizi görmek, bol kazanca, yerden para bulduğunuzu görmek, büyük zorluklarla karşılaşacağınıza, rüyanızda altın paranız olduğunu görmek, zenginliğe yorumlanır.

 • Para görmek: Önemli bir rahatsızlık geçireceğini­ze ve bunun üzüntüsüne yorumlanır.
 • Gümüş para görmek: Yeni dostluk­la, kuracağınıza ve boş vakitlerinizde bol bol eğleneceğiniz anlamına gelir.
 • Diğer madenlerden yapılmış paralar görmek: Son günlerde bir olaydan ötürü içinizin sıkılacağına, ancak kısa sürede atlatacağınız anlamına gelir.
 • Bir yerden para aldığınızı görmek: Sizi rahatsız edecek bir habere işaret­tir.
 • Bir yere para verdiğinizi görmek: Haklı olarak birisini eleştireceğini­ze ancak işin dozunu kaçırarak kaba kelimeler kullanacağınıza işarettir.
 • Pa­ranızı çaldırdığınızı görmek: Sırlarınızın ortaya çıkacağına işarettir.
 • Pa­ra çaldığınızı görmek: Başkalarının gizlisini saklısını öğreneceğinize işaret­tir.

Para Almak Neye Çıkar;

Ruyada para almak demek veya para aldığını gören hüzne, kedere ve ha­yal kırıklığına uğrar. Evinde paraları alıp da sokağa attığını veya birine verdiğini gören hüzün, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Mağripli Cabir: rüyada para almak ifla­sa, yoksulluğa ve hakarete delalet eder. Bir rivayete göre kap içinde para aldığını gören mal sahibi olmakla yorumlanır,” demiştir.

Kağıt Para Görmek;

Rüyada kağıt para görmek: Geçim durumunuzun çok iyi olacağına kimseye muh­taç olmadan yaşayacağınıza işarettir. Rüyada Kağıt para bulmak; kendisine teslim edilen emanet yüzünden şahitlik yapmaya mecbur olur,” demiştir.

Bozuk Para Görmek veya Demir Para Görmek

Demir para (bozuk para) görmek: Zorluklarla ve çok çabalayarak para kazanacağınıza, sürekli geçim sıkıntısı içinde buluna cağınıza işarettir. Rüyada metal para veya bozuk para görmek; Sizin için değerli olan, yaşamda çok önem verdiğiniz kişi ve unsurları simgeler. Sözgelimi rüyanızda gördüğünüz iki parlak altın para, çok sevdiğiniz iki çocuğunuz ya da iki kardeşi­niz anlamına gelebilir. Eğer gördüğünüz paralar eski, yıpranmış ve paslıysa, beklentilerinizin altında bir yaşam sürdüğünüzden ya da sevdiklerinize iyi olanaklar sağlayamadığınızdan kaygı duyuyor olabilirsiniz.

Mangır, Bozuk Para, Metal Para Görmek: Rüyada eski Osmanlı İmparatorluğu zamanında geçen mangır denilen bakır paralardan görmek, antika eşyalara çok meraklı bir kimse olduğuna ve kolleksiyon yaptığına işaret sayılır.

Rüyada Para Almak-Rüyada Bozuk Para Görmek
Rüyada Para Almak-Rüyada Bozuk Para Görmek

ibn-i Şirin: “Bakır vesayre elementlerden yapılmış sikkeler (pa­ralar) görmek düşmanlık, kavga, dövüş ve dedikodulara delalet eder. Böy­le bir para bulduğunu veya kendisine böyle bir paranın verildiğini gören, dedikodu yüzünden aralarında fitne çıkan biriyle kavga eder,” demiştir.

 • Rüyada Sikke Görmek; Bir mirastan küçük bir pay alarak elinize para geçeceğine işaret­tir.
 • Altından sikke görmek: Önemsiz bir rahatsızlık geçireceğinize işaret­tir.
 • Gümüşten sikke görmek: Dostlarınızla geçireceğiniz hoşça eğlencele­re işarettir.
 • Bronzdan sikke görmek: Bir dönem için sıkıntı çekeceğinize işarettir.

Para Bulmak;

Rüyalarda bulunan para; Yüklü bir miktarda para bularak maddi ve manevi açıdan rahatla­yacağınıza işarettir. Ünlü rüya yorumcusu

 • Kirmanî’ye göre; bir altın lira bulduğunu görmek çocukları yüzünden belaya uğramaya delalet eder. Birçok altın para bulmak birçok zahmet ve meşakkate işarettir.
 • Mağripli Cabir: Bir kese demir para bulduğunu gören helal mal ve çokça nimetin sa­hibi olur.
 • Salimi’ye göre, bozuk para bulduğunu gören evlenir. Girdiği yerden deste para bulduğunu gören eşi ya da başka bir kadın tarafından aldatılır. Rüyada çok miktarda para bulduğunu gören, bulduğu kadar para veya mal mülk kazanır.
 • Para bulduğunuzu görmek: Ayakta atlatacağınız bir mevsim hastalı­ğı geçireceğinize işarettir.
Rüyada Gümüş Alyans Görmek-Rüyada Gümüş Para Görmek
Rüyada Gümüş Alyans Görmek-Rüyada Gümüş Para Görmek

Para Toplamak, Biriktirmek;

Rüyada bir kumbara veya çanta içinde para biriktirdiğinizi görmek, her hareketinizle olgun bir kimse olmaya başladığınızı işaretler. Düşlerde toplanan paraların anlamı: Düşlerini kurduğunuz bazı olumsuz işlerle gereksiz yere kendi­nizi yoracağınıza işarettir. Dini rüya yorumcularına göre; Ruyada para toplamak; Hiçbir zaman ger­çekleşmeyecek, gerçekleşse bile sonu olmayacak işler arasında bocalayaca­ğınıza işarettir. Bazı yorumcular tam tersini de yorumlarlar.

Para Vermek, Para Dağıtmak;

Borçlarınızı ödediğinizi görmek: Tüm hayatınızın para sıkın­tısıyla geçeceğine, bu durumunda ilişkilerinizi oldukça etkileyeceğine işaret­tir. Rüyada bir bankaya para yatırdığınızı görmek, ileride rahat bir hayata kavuşacağınıza işarettir. Birinden emanet veya borç para almak, o dostunuzu kaybedeceğinize işarettir. Rüyada bir suç veya yanlış bir hareketiniz için para cezası ödediğinizi görmek hayalınızda ve işinizde hafif bir ilerleme kaydedeceğinize yorumlanır.

Para Saymak;

Rüyada paranızı saydığınızı görmek; projelerinizin ve düşüncelerinizin istediğiniz şekilde olmayacağına, bu sebepli onlara yeni bir yön bulmaya çalışmanız lazım geleceğine işaret eder. Rüyada bir çok paranızın bulunduğunu ve onları saydığınızı görmek, elinize çok para geçeceğine işarettir.

Diyanet rüya tabirlerine göre pa­raları saymak, ilimden istifâde etmektir. Üzerinde sûret bulunan paraları saymak, bâtılla meşgul olmaktır. Para saymak yeni bir iş ve uğraş, bozuk para saymak, lüzumsuz şeylerle uğraşmaya işâret eder.

Para sayarken rüyanızdaki rakamların anlamı: Bir; mübârek bir sayıdır, tevhîdle yorumlanır. İki, üç, dört, beş, altı, on, onbir, oniki, ondört, onbeş, onaltı, on- yedi, yirmi, otuz, doksan, yüz, ikiyüz, dörtyüz, altıyüz, yediyüz, sekizyüz, bin, üç, dört, beş ve altı, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz, kırk, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz ve yüz binden fazlası tâbircilerin hayır, bereket, murat, makâm ve zaferle yorumlamak husûsunda ittifâk ettikleri sayılardır. Bundan başka sayı saymak borçlular dışında herkes için hayırdır.

Cüzdan Görmek, Para Kesesi Görmek;

Cüzdan görmek hayır, menfaat ve eşle tabir olunur. Cüzdanda altın ve gümüş para görmek nimet ve hayra, cüzdanının boş ol­duğunu görmek iflasa, bir rivayete göre ecelinin yaklaşmış olduğuna, cüz­danını baş aşağı çevirip içindekileri boşalttığını görmek en yakın zamanda öleceğine delalet eder. Cüzdanını yırtılmış görenin sırrı açıklanır. Cüzdanının yırtığını diktiğini gören sırrını gizler. Cüzdanını mühürlediğini gören sırrını saklar.

Para cüzdanı: Rüyada görülen para cüzdanı, hayırlı ve kârlı bir iş olarak yorumlanır. Boş cüzdanı mühürlediğini gören yalanını gizler. Cüzdanını eşine verdiğini görenin gönlü başka birine meyleder. Cüzdanında değişik paralar bulunduğunu görenin kalbi değişik problem­lerle meşgul olur. Değişik cins ve türdeki paraların Cüzdanından döküldü­ğünü görmek kalplerdeki düşmanlıkların ortadan kalkacağına işarettir.

İçinde para bulunan cüzdanın kaybolduğunu gören, başkalarına nasihat­te bulunur, ancak söylediklerine kimse kulak asmaz. Boş cüzdanını kay­bettiğini gören yalan söyler. Cüzdanında bir kurt olduğunu görmek birinin kendisine ihanet edeceğine veya ecelinin yaklaşmış olduğuna işarettir.

Rüyada eski insanların madeni, bakır veya altın paralarını taşıdıkları ipekten örülmüş keseler görmek, parasal durumlara işaret sayılır. Keseyi boş görmek, görenin ölümüne yorumlanır. Dolu kese, ömründe bir defa faydalanacağı bir fırsatın elinize geçtiğine, kesede para görmek, bilgisiz bir kimse olduğunuza ve onu artırmak için çaba harcayacağınıza, kese bir kimsenin aynı zamanda sırrı olarak kabul edildiğine göre, baş aşağı çevirdiğiniz anda içinden para dökülmediğini görürseniz, sırrınızın saklandığına işaret sayılır.

Banka Görmek;

Bankaya para yatırdığınızı görmek: İşinizin iyi olacağına ve rız­kınızın bollaşacağına işarettir. Para çektiğinizi görmek: Bir yere para harcayacağınız anlamına gelir. Rüyada bir banka görmek ya da bir bankaya para yatırdığınızı görmek; yakında beklemediğiniz bir haber alarak memnun olacağınıza ve belki de piyangodan, at yarışından, sayısal lotodan, kısaca şans oyunlarından büyük ikramiyeyi kazanarak sevineceğini gösterir.

 • Bankadan para çekmek: Bu rüyada sıkıntıların sona ermesine işarettir.
 • Bankaya para yatırmak: Rüyada bankaya para yatırdığını görmek, zarara uğramaya delalet eder.

Rüyada Alışveriş Yapmak;

Rüyanızda kendinizi alış veriş yapıyor gördüyseniz; Son zamanlarda lüzumsuz yere para harcayacağınıza, eğer böyle devam ederseniz maddi sıkıntılara girip üzüleceğinize işarettir. Rüyada bir dükkân ya da mağaza görmek, genellikle arzularımız ve ihtiraslarımızla bağlantılı düşünülür. Söz konusu dükkânda neyin satıldığı ya da bizim ne satın aldığımız, bu arzuların yöneldiği olguları açığa çıkaracaktır. Ayrıca bir dük­kâna girmek, sosyal yaşamla uyumlu olma çabamızı ve bizi kuşa­tan sistemle barışık yaşadığımızı gösterir. Kendinizi alışveriş yaparken görmek: Kazancınızın bol olacağına ve hayatınızın rahat geçeceğine işarettir.

Bir Şey Satmak;

Rüyada herhangi bir şey sattığınızı görmek; hayatınızda küçük bir gerilemeye. Çocuğunuzu sattığınızı görmek; kıymetli bir varlığınızı ebediyyen kaybedeceğinize işaret eder. Rüyasında bir şey sattığını gören kimse, dünya hayatını ahiret hayatına tercih eder. Rüyada satış yapmak sağlığınızın bozulacağına, işlerinizle ilgilenemeyeceğinize ve dara düşeceğinize işarettir. Bâzı tâbirciler tarafından iyi sayılmış, bir kısmı ise satın almak hayırdır demiştir. Bunun için alman ve satılan maddenin cinsi göz önüne alınmalıdır.

Bir şey sattığını görmek tabirinde anlaşmazlığa düşülmüştür: Bazı rüya tabircileri, satmak, satın almaktan iyidir demişler, bazıları da satınalmak daha iyidir demişlerdir. Her durumda da bir şey sattığını veya sa­tın aldığını görmek, satılan ve alınan şeye göre hayır veya şerle tabir olu­nur.

Ruyada-Para-Gormek-Ne-Demek-Ruyada-Gorulen-Paralar-Ne-Anlama-Gelir-islami-diyanet-yorumu
Ruyada-Para-Gormek-Ne-Demek-Ruyada-Gorulen-Paralar-Ne-Anlama-Gelir-islami-diyanet-yorumu

Bir Şey Satın Almak;

Rüyasında parayla bir şey satın aldığını gören kimse, dindarlığa özenir. Satın aldığını görmek ama para ödememek, para hırsıyla her fenalığı yapar.

Zengin Olmak;

Rüyada kendinizi zengin görmek: Doğuştan şanslı olduğunuza, dertlerle, geçim sıkıntısıyla uğraşmak gibi derdinizin ol­mayacağına işarettir.

 • Yoksulken kendinizi zengin görmek: Para biriktir­diğiniz halde zengin olamayacağınıza işarettir.
 • Zenginken kendinizi fakir görmek: Yaşantınızın içinden çıkılmaz bir durum alacağına işarettir.

Altın Para Görmek;

Danyal (a.s.), “Elinde dört adetten fazla sikke halinde altın olduğunu görenin herhangi bir işten dolayı, canı sıkılır ya da aleyhin­de söylenenleri duyarak üzülür. Elinde bulunan altınların sayısı belli ve az­sa çektiği acı ve üzüntüleri azalır,” demiştir.

ibn-i Şirin: “Elinde beş adet altın gören halkın beğenisini kazanacak bir iş yapar. Elinde bir tek altın olduğunu gören, güzel bir eve sahip olur,” demiştir. Yanında sayısı çift olmak şartıyla yüzden veya binden fazla altın bu­lunduğunu gören kader ve yazgıyı tahmin etme ilmini öğrenir. Birine bir altın lira verdiğini ya da bir altın lira kaybettiğini gören çok iyi bildiği bir şeyi unutur.

Bazı diyanet rüya tabircileri, altın lira ve sikke, yani basılmış altın görmek ken­disine teslim edilen emanetle tabir olunur demişlerdir.

Rüyada Kağıtçı Görmek-Rüyada Duvar Kağıdı Görmek
Rüyada para Görmek-Rüyada kağıt para bozuk demir para gormek ne demek

Epey altına sahip olup bunları ötekine berikine vererek dağıttığını gö­ren emanet sahiplerinin emanetlerini dağıtır. Bir rivayete göre sikke halin­de basılmış altınlar Allah’ın emanetine işarettir. Elinde beş altın lira oldu­ğunu gören beş vakit namazı kılmakta üşengenlik etmez. Elindeki beş al­tın liranın kaybolduğunu gören namazı terk eder, yani namaz kılmaz. Elinde bulunan altınlardan bir ya da iki tanesinin kaybolması bir veya iki vakit namazının geçeceğine işarettir.

Bir miktar altın bulup bunları sağlam bir yere koyan, müslümanlara ait emanetleri korur. Altın sikke bastığını gören farzları yerine getirerek in­sanların hakkını da hak sahiplerine dağıtır. Halk arasında altın bölüştürdüğünü gören iyilikle emreder. Eline bir altın geçtiğini gören birçok insan, hemen ertesi gün bir altın kazanarak rüyalarının gerçekleştiğini görürler.

Ruyada Para Gormenin Psikolojik Anlamı

Rüyada görülen para psikolojik olarak, nadiren gerçek yaşamdaki para olgu­suyla birebir paralellik taşır ve daha çok bizim değer yargılarımı­zı ve değer verdiğimiz şeyleri simgeler. Yaşamımızda önemsedi­ğimiz ve sahip olmaktan mutluluk duyduğumuz, korumak istedi­ğimiz şeyler; sözgelimi eşimiz, çocuklarımız, ailemiz ve olumlu ni­teliklerimiz, rüyalarda para simgesiyle karşımıza çıkabilir. Bazen de daha maddiyatçı bir yorumla, güç tutkumuzu ve güce sahip olma isteğimizi vurgular. Bu biraz, bizim yaşama bakışımızla da il­gilidir: Eğer paranın bir güç kaynağı olduğunu ve bu yolla edini­len gücün de değer taşıdığını düşünüyorsak, rüyadaki para, hırs ve güç isteğimizi ifade ediyor olabilir.

Rüyada Altından Para Görmek

İsmail Eş’as’a göre, som altından yapılmış lira veya dinar görmek, özellikle üzerinde resim yoksa, dindarlığa ve doğru yolda olmaya delalet eder. Üzerine resim kazınmış olan altınlar inanç zayıflığına ve doğru yol­dan ayrılmaya işarettir. Bir yüzünde Allah’ın adı ve diğer yüzünde haç ya­zılı, yani bir yüzü İslâmî, diğer yüzü Hristiyanlığı simgeleyen bir dinara, al­tın liraya sahip olduğunu gören eğer müslümansa dinden çıkar, eğer gay­rı müslimse müslüman olur.

Rüyada Para Bulmak-Rüyada Para Vermek
Rüyada Para Bulmak

Cafer Sadık(r.a.): “Altınların sayısı beşse beş vakit namaza delalet eder. Birine sikke halinde altın verdiğini, yahut kaybettiğini veya sattığını ya da çaldırdığını gören üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur. Dört tane kadar al­tın sikkesi bulunduğunu veya kendisine dört altın sikke verildiğini ya da dört altın sikke satın aldığını gören mevki ve makam sahibi olur, bir riva­yete göre uyanık olduğu zaman eline o miktarda para geçer,” demiştir.

Mağripli Cabir:Sikke halinde altın görmek eş, evlat ve cariye ile tabir olunur,” demiştir.
Çok altın görmek zahmet ve meşakkatle kazanılan malın çokluğu an­lamına gelir. Başka birinin kendisine altın sikke verdiğini gören zulüm gö­rür, kendisinin başkasına altın sikke verdiğini görense zulmeder. Birine kesik altın vermek veya birinden kesik altın almak, alanla veren arasında meydana gelecek olan kavga ve davaya işarettir. Toprakta bulup aldığı altınların elinde eridiklerini gören annesi yüzün­den üzüntü çeker, daha sonraysa bu üzüntüsünden kurtulur.

Altın paranın Rüyalardaki Anlamı

Dini rüya tabircileri, bir tek altın görmek iyi ve dindar bir insanla tabir olunur. Bu rüyayı gören kişi fitne ve fesat çıkarıcılardan ise, kendisine gü­venenlere ihanet eder. Bir rivayete göre üzerinde resim ve süs bulunan sikke haline getirilmiş altın gören aile ve yakınlarından veya sevdiklerin­den biri tarafından kötü bir işe bulaştırılır. Bir ölünün kendisine bir altın verdiğini gören zulümden kurtulur. Bir ölünün kendisine bir altın verdiğini, fakat kendisinin o altını almadığını görmek zulme uğramak anlamına ge­lir, demişlerdir. Bir ölünün kendisine bir altın vereceğine dair söz verdiğini gören ken­di diliyle kötülük ister.

İslami Rüya yorumcuları da: “Elinde bulunan altınları kontrol ettiğinde gerçek altın olmadıklarını, renklerinin bozulduğunu gören, uğradığı hayal kırıklığı yüzünden üzülür, daha sonraysa bunun asılsız olduğunu anlayarak rahat­lar,” demişlerdir. Sikkeler halinde altın bastığını gören, üzgün ve kederliyse üzüntüsü daha çok artar, bir rivayete göre doğrulukta kusur eder.

Diyanet Rüya Tabirleri: Altın Para görmek


Salimi’ye göre, sikke halinde altınları kadınların başına takılmış gör­mek kadınlar için süslenmek anlamına gelir. Delik ya da silik altınlar gör­mek üzüntü ve kederin azalmasına, bir rivayete göre ise üzüntü ve kede­rin artmasına işarettir.

Elinde sayılabilecek kadar az altın gören, küçük bir sıkıntı ile karşılaşır. Çok sayıda altın para iyi değildir. Üzeri resimli altın da hayra yorulmaz. Bir yüzünde Allah (C.C.)’m ismi, diğer tarafında sâlip (haç) basılı altın para gören müslüman ise dinden çıkar, kâfir ise müslüman olur. Elinde beş adet altın lira gören, beş vakit namazda tembellik etmez. Topraktan aldığı altınların elinde eri­diğini gören annesi yüzünden üzülür. Ölüden altın alan zulümden kurtulur. Altın rüyâda bâzen hayra işaret etse de umûmiyetle üzüntü habercisidir. Altınını elinden çıkardığını gören, sı­kıntıdan kurtulur.

Ebu Sait El Vaiz: “Sahip olduğu sikke halindeki altınları kaybetmek namaz kılmada kusura delalet eder. Büyük kıtada (Asya’da) sikke halinde basılmış altınlar görmek emanet, şahitlik, ilim ve makamla tabir olunur,” demiştir. İsfahanlı Halit: “Sikkeler halinde altın, altından yapılmış süs eşyasın­dan daha iyidir,” demiştir. Cafer Sadık(r.a.): “Sikkeler halinde basılmış altınlar görmek iki türlü tabir olunur,” demiştir: Tek olursa iyi değildir, çift olursa katışıksız bir iman ve faydalı ilimle yorumlanır.

Rüyada Gümüş Para Görmek

Beyaz ve güzel gümüş sikkeler gören, güzel bir söz ya da Allah’ın zikrini işitir. Eğer sikkeler kararmış ve üzerlerine resim var­sa savaş ve düşmanlığa delalet eder.

Sağlam gümüş sikkeler acele habere, kırık ve eksik sikkeler yalan ha­bere işarettir. Bir kese yahut bir çıkın içinde kendisine gümüş para verildi­ğini gören kendisine emanet edilen sırrı korur. Küçük gümüş sikkeler küçük çocuklarla yorumlanır. Bu küçük gümüş parayı kaybettiğini gören kü­çük çocuğu yüzünden üzüntü sahibi olur. Kaybedilen paranın tekrar bu­lunması, o üzüntünün yok alması demektir. Eğer kaybedilen para bulun­mazsa o küçük çocuk ölür.

Saf olmayan, karışık paralar dedikoduya delalet eder. Bir terazinin gözünde gümüş sikkeler görenin düşmanları çok olur. Kirmanî: “Gümüş sikkelerin elde bulunması güzel söze, kırık sikkeler başka başka sözlere, iri gümüş sikkeler çok mala işarettir,” demiştir.

Aile ve yakınları arasında gümüş para dağıttığını görenin sözü aile ve yakınları üzerinde etkili olur, dağıttığını gördüğü paranın kırık ya da silik olması, sözlerinin etkili olmayacağı anlamına gelir. Evinde bir miktar gü­müş para görenin eline para geçer. Birçok gümüş sikke biriktirdiğini gören halkı en tabii haklarından alı kor. Elinde parlak ve beyaz para gören bir ço­cuk sahibi olur.

Diyanet ve İslamiyet Tabirine Göre Rüyada Gümüş Para Görmek

Mağripli Cabir’e göre, güzel ve parlak gümüş para dindarlığa, davra­nış mükemmelliğine; karışık ve bozuk gümüş para inançsızlığa ve davra­nış bozukluğuna delalet eder.

Kırık paralar düşmanlık ve mahkeme, ahlâksız çocuk ve ihtiyacın kar­şılanması ile tabir olunur.
Gümüş, mal demektir. Tabirde gümüş sikke, altın sikkeden daha iyi­dir. Bir bohça içinde görülen gümüş para sözlere delalet eder. Padişahın kendisine gümüş paralar verdiğini gören, paralar gerçek değilse, hüzün ve sıkıntı çeker.

Rüyada Para Vermek-Rüyada Yemek Vermek www.1001ruyatabiri.com

Bir kadın içinde bir miktar gümüş parasının bulunduğunu gören kim­seye bir mal ya da bir sır emanet edilir. Başka birine gümüş sikkeler ver­diğini gören, gümüş sikke verdiği kimseye bir sır yahut bir mal emanet eder. Yeni ve güzel gümüş paraları birine verdiğini gören, o kimsenin ölü­müne ağlar.

Birinin kendisine yeni ve güzel gümüş paralar verdiğini görenin ölü­müne ağlanır. Bir dirheminin çalındığını veya bir dirhemini kaybettiğini gören ya ço­cuğunun ölümüne ağlar, ya da çocuğunun başına bir hal gelir.

Dini Rüya Tabirleri: Rüyada Gümüş Para

Sahibi olduğu bir gümüş paranın kendisinden zorla alındığını veya bir daha bulunmayacak şekilde kaybolduğunu görenin oğlu ya ölür ya da çok ağır bir hastalığa yakalanır. Sahip olduğu gümüş paraları paylaştırdığını gören oğlu veya akraba­larından birini evlendirmek için mal ve para harcar. Bir rivayete göre işle­ri bozulur.

Kesesinin altının delinip içindeki sikkelerin döküldüğünü görmek ölü­me delalet eder. Kesesinin içinde sivri sinek görmek de ölüme işarettir. Zengin olduğunu, birçok gümüş paralara sahip bulunduğunu ve bun­ları da kaybettiğini gören kimsenin işleri bozulur, serveti azalır ölür veya zulme maruz kalır.

Gümüş sikkelere ihtiyacı olduğu halde arayıp da bulamamak veya az bir miktar bulduğunu görmek dindarlığa, hayırseverliğe delalet eder. Ebu Sait El Vaiz’e göre, bir gümüş sikke bastığını gören, eğer eşi ha­mileyse, erkek çocuk doğurur.

rüyada para görmek ne demek diyanet tabiri-ruyada para bulmak almak-demir bozuk para

Başka biriyle kendisi arasında düşmanlık varsa hoşlanacağı bir söz duyar, fakirse bir yerlerden iyilik görür. Pazısının üzerinde gümüş bir sikkenin bağlı olduğunu gören kazancı­nı bileğinin hakkıyla elde eder.

Birinden gümüş sikke alacağı olduğunu gören o kimseden kendisi için doğru şahitlikte bulunmasını ister. Alacaklısının sikkelerini tam olarak is­tediğini görmekse, şahitliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

Cafer Sadık (r.a.): “Gümüş sikkelerle ilgili rüya on bir şekilde tabir olu­nur,” demiştir: Mal, sadık dost, evlat, köle ve cariye, bol rızık, emniyet ve güven, doğru söz, ihtiyacın karşılanması, mevki ve makam, cariye ticareti, uyanıkken para kazanmak, eğer rüya sahibi günahkâr ve isyankârlar­dan ise dayak, hapis gam ve hüzün ile yorumlanır. Kırık ve silik gümüş sikke üç şekilde tabir olunur: Düşmanlık, gam ve hüzün, mahkûmiyet ve hapis.

Gümüş Para Görmek: Diyanet

Rüyada güzel ve parlak gümüş para görmek dinde doğru yol üzerinde olmakla yorumlanır. Kırık, ka­rışık paralar ise dâvâ, düşmanlık ve dinde hatâ yapmaya işâret eder. Devlet başkanmdan gümüş paralar alan, üzü­lür. Kendisine kese içinde gümüş para verildiğini gören, bir sırrı gizler. Küçük gümüş parayı kaybeden, çocuğu yü­zünden kederlenir. Parayı bulursa selâmete çıkar. Bir terâzinin gözünde gümüş paralar görenin düşmanı çok olur.

Aile fertleri arasında sağlam gümüş para dağıttığını gören, onlara sözünü dinletir. Kesesinin delinerek gümüş paralarının düştüğünü gören, vefât eder. Kesesinde siv­risinek görmek te böyledir. Elinde beyaz ve parlak para gö­renin bir evladı olur. Gümüş paraya ihtiyâcı olduğu halde bulamayan veyâ az bir miktar alabilen, dinde doğru yolu bulur.

Rüyada Define Görmek;

Hiç beklemediğiniz bir anda para ya da bir mirasa işarettir. Bir başka yoruma göre de; atılımlarınızdan beklediğiniz karşılığı görememenize ve umutsuzluğa kapılmanıza, karşılıksız aşka işarettir. Define soymak: Ti­carette zarara, üzüntüye ve yolculuğa işarettir.

Rüyada Kumbara Görmek; büyük miktarda para kaybedeceğinize, tüccar iseniz zarara uğrayacağınıza, memur iseniz maaşınızdan ceza olarak para kesileceğine işarettir.

Rüyada maaş almak/görmek: Rüyada maaş aldığının görülmesi elden büyük bir miktarda para çıkacağına, fakat bu çıkan paranın iki mislinin elde edileceğine işaret sayılır. Rüyada bir iş yerinden maaş aldığınızı görmek, elinizden büyük miktarda para çıkacağına, başladığınız yeni bir işten bu çıkan paranın iki misli kadar bir kazanç sağlayacağınıza işaret sayılır.

Rüyada Para Görmek-Rüyada Kağıt Para Görmek www.1001ruyatabiri.com

Yapılan işin karşılığı olarak ödenen maaş, rüyalarda da bu tür bir çaba-ödül dengesine dikkat çeker. Eğer bize maaş veriliyor­sa, iyi bir iş yaptığımıza ve bunun karşılığını alacağımıza işaret eder. Eğer biz binlerine maaş ödüyorsak, sahip olduğumuz şeyleri elde etmemizde diğer insanların belirgin bir rolü ve yardımı var demektir.

Rüyada Sahte Para Görmek; Elimizdeki para ya da değerli mücevherin sahte olduğunu fark etmek, güvensizlik duygusunun arttığına ve aldatılma endi­şesine dikkat çeker. Bir başka yoruma göre, çok önemseyerek elde etmeye çalıştığımız şeylerin belki de, sandığımız kadar de­ğerli olmadığını ifade eden bir uyarıdır.

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyalarda para görmek ile ilgili rüyaların en geniş halini okumak için lütfen Buraya Tıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

46 thoughts on “Rüyada Para Görmek | Diyanet ve İslami Rüya Tabirleri”

 1. Merhaba Hocam,

  Rüyamda elime bir yerden euro cinsinden para geçiyor. Sanırım bir zarfın içinden çıkıyor gibi alıyorum elime sayıyorum 500lük banknotlar halinde bin iki bin üç bin diyerekten sayarken bir yandan hafif seviniyorum hafif tedirginlikte var bir yandan da babam yolladı herhalde sağolsun diyorum. Sonra 10binden biraz fazla olduğunu görüyorum. Cüzdanı mı açıp desteyi içine koyuyorum paralar gayet temiz ve yeni. Diyorum ki şehrin şu bankamatiğine yatırayım uzağa gitmeyeyim içimde halen sanki soyulacakmışım gibi bir tedirginlik var yola çıkar gibi oluyorum rüya bitiyor.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nasreddin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizin iyi olacağına, rahata erişileceğine, arzu ve isteklerinize kavuşacağınıza, büyük bir işin başında olmaya işarettir…

 2. Merhaba rüyamda antik bir kentte kralın mezarının önünde tomarla para buldum 50 lik banknottu ve hepsini aldım paralar üst üste bantlanmış bir biçimdeydi etrafımda tanıdığım insanlar vardı

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Gül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatınızın merkezine tek bir şey koyacağınıza ve o amaç için uğraşacağınıza, yeni yaşantınızda yeni şeyler olmasına işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!