Rüyada Yemek Görmek, Yemek, Yapmak | Diyanet ve İslami Rüya Tabiri

Rüyalarda görülen yiyecekler ve yemek sahnelerinin her biri kendi içinde farklı anlamlar barındırır. Ruyada yemek gormek veya yemenin anlamı; ne yediğiniz, nerede yediğiniz, kiminle yediğiniz gibi soruların yanıtıyla açıklığa kavuşur. Tabi sadece bununla da sınırlı değil. Rüyada yediğiniz yemeğin içeriği, tadı, tazeleği gibi soruların yanında bir de o yemeği kimin yaptığıdır. Şimdi bu yazımızda aşağıda rüyada görülebilecek neredeyse tüm rüyada yemek görmek, yemek yapmak, yemek pişirmek, et yemek, ekmek yemek tabirlerinin yanında yüzlerce yanıtın cevabını yazdık. Rüyanız hayrola…

Ruyada Yemek Görmek
Ruyada Yemek Yemek
Rüyada Yemek Yapmak Yemek Pişirmek
Rüyada Ekmek Yemek
Rüyada Et Yemek
Ruyada Yemek Sofrası/Masası Görmek
Ruyada Yemekhane Görmek
Rüyada Aşçı Görmek
Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada görülen bazı yiyecekler

Rüyada Yemek Görmek

Rüyada pişmiş herhangi bir yemeği görmek; kısmetinizin bolluğuna işarettir. Kendinizi yemek yerken görmek: Önemli bir şansa işarettir. Yediğiniz yemek koyun etindense: Eşlerden birinin önemli bir hastalığa yakalanacağı anlamı­na gelir. Kuzu etinden yapılmışsa: Çocuğunuzun veya kardeşinizin başarılı olacağına işaret­tir. Sofrada başka insanlarla birlikte yenen herhangi bir sıcak yemek, sosyal ilişkileri geliştirmeye duyulan ihtiyacın simgesidir. Rüyada görülen ekşi ye­mekler üzüntülü habere, acı yemekler ise kötü habere yorumlanır.

 • Ruyada Yemek gormek: Zorlukla katlandığınız geçim sıkıntısından kurtularak rahata ve huzura kavuşacağınıza işarettir. Tüm hayatınız mutluluk içinde geçireceğinizin kesin delilidir.
 • Açken yemek yiyemediğinizi görmek: Çoğu günlerinizi parasızlıkla ge­çireceğinize ancak bundan pek fazla şikâyetçi olmayacağınıza işarettir.
 • Karnınız açken sıcak bir lokma bulduğunuzu görmek: Başınızdan talih­siz bir olay geçeceğine işarettir.
 • Yediğiniz lokmadan tat alamadığınızı görmek: Büyüklerinizden azar işiteceğinize işarettir.
 • O lokmadan tat al­dığınızı görmek: Yaptığınız bir işten dolayı övgüyle söz edileceğinize işa­rettir.

Ruyada Yemek Yemek (Yediğini Görmek)

Rüyada kendinizi yemek yerken gördünüz ise; Yalcınlarınızla sırf bencilliğiniz yüzünden aranızın açılacağına, araya küskünlükler girip aile hayatınızın huzurunun kaçacağına işarettir. Halife ile bir sofrada oturup bir kaptan yemek yediğini görmek üzüntü ve keder içinde olmaya işarettir. Rüyada hamur işi yemek, yakında bir nikâha davet edileceğinize, rüyada hamur işi yapmak ise, varlıklı bir kimse ile evleneceğinize, evli iseniz böyle bir kimseyle ortaklık kuracağınıza işaret eder. Düşlerde iştahın açık olması, maddi ve manevi doyumsuzluklara dikkat çeker. İştahınızın kapandığını görmenizse, birtakım yoksunluklar nedeniyle üzüntü duyduğunuzu gösterir. Bir kimse rüyada başkasının pişirdiği kötü yemeği yediğini görse, sahibi­nin haram mal kazanacağına işaret eder. Eğer yediği yemek nefis ise, helâl para kazanacağına hükmedilir.

 • Yenmemesi gereken bir şeyi yediğinizi görmek: Gergin bir anınız­da ağzınızdan çok kötü bir söz çıkacağına, ileride bu söz yüzünden başınıza gelmedik olayın kalmayacağına işarettir.
 • Enfes yemekler yediğinizi gör­mek: Malınızın artacağına rahat bir hayat süreceğinize işarettir.
 • Kötü ye­mekler yediğinizi görmek: Tam tersine yorumlanır.
 • Bozulmuş ekşi ye­mekler yemek: Hastalıklara ve bu durumun verdiği sıkıntılara, haksız kazan­ca yorumlanır.
 • Rüyada açma yemek: Adaklarınıza ve verdiğiniz sözlere dikkat etmeniz ge­rektiğine ve boş laflar etmemeniz anlamına gelir.
 • Mevsimsiz ahlât yemek: Birisi­nin size olan kini yüzünden öç alacağına işarettir.
 • Alabalık yemek: Karlı bir işe girmeye işarettir.
 • Armudu mevsimsiz yemek: Ha­ram mal. Mevsiminde yemek: Hayra alamettir.
 • Arpa yemek: Dostlarla bir kavga anlamına gelir.
 • As­lan eti yemek: Zenginliğe ve mal edinmeye işarettir.
 • Asma kabağı yemek: Bol kazan­ca işarettir.

Rüyada Kendinizi Yemek Yerken Görmenizin Diğer Anlamları

En temel ihtiyacımız olan yemek yemek, rüya­larda da buna paralel biçimde, bazı birincil ihtiyaçlarımızı karşı­layamadığımız ve eksiklik duygusu içinde olduğumuz yolunda bi- linçaltımız tarafından iletilen bir uyarıdır. Rüyanızda yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi­derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etki­leyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir.

Size ikram edilen yemeği reddediyorsanız, içinde bulunduğunuz çevreye tepkili olduğunuz ve onların istek­lerini kabul etmeme eğilimi taşıdığınız anlamına gelir. Başkalarına yemek verdiğinizi görüyorsanız, bu sizin fedakâr ve paylaşımcı yö­nünüzü devreye sokmak istediğinizi ifade eder. Oruç tutmaksa, manevi değerlere ve güçlü inaçlara gönderme yapar. Açlık grevi yapmak da, dış dünyayı ve toplumu protesto etmek olarak yo­rumlanabilir.

Yemek Yediğini Görmek: Diyanet

Abur cubur yemek: Rüyada abur cubur yediğini görmek, dünya hayatına meyletmiş, manevi yönden noksan, gaflet içinde bir kimseye işaret eder. Kendinizi bu şekilde yemek yerken gördüğünüzde aklı­nızda olan işlerde acele davranmayın anlamına gelir.

Ruyada-Yemek-Gormek-Yemek-Yapmak-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabiri-yemek-pisirmek-ekmek-yemek-et-yemek-1001ruyatabiri
Ruyada-Yemek-Gormek-Yemek-Yapmak-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabiri-yemek-pisirmek-ekmek-yemek-et-yemek-1001ruyatabiri

Acı yemek: Rüyada acı şeyler yediğini görmek, dostlarını kıran ve günah işlemekte ısrar eden, manevi yönden bozuk, günahkâr bir kimseye delalet eder. Bazen bu rüya, kendisinden üzüntü duyulacak bir haber almaya da yorumlanır. Rüyada acı şeyler yemek veya yenildiğini görmek; çok yakın bir zamanda önemli olmasa bile bir rahatsızlık geçireceğinize işarettir.

Bir başka diyanet rüya tabircisine göre; Ruyada yemek yediğinizi görmek, iyiye yorumlanmaz. Bazı küçük hoşnutsuzlukların meydana geleceğine işarettir. Bir masaya dizilmiş çeşitli yemekler görmek, sosyal durumunuzda bir değişiklik olacağına, et yemekleri, fakirlikten zenginliğe, sebze yemekleri, hayır işlerine, ekşi yemekler, hastalığa, tatlılar, bolluk ve berekete yorulur.

Rüyada Yemek Yapmak Yemek Pişirmek

Bir tencerede haşlanan etli bir yemek yapmak ya da kaynatılan bir su, rüyayı göreni rahatsız eden, saldırgan ve eleştirici bir tavrın varlığına dikkat çeker. Çoğunlukla çevrenizdeki binlerinin, size karşı olumsuz yargıları ve haksız suçlamaları, acı duymanıza neden oluyor demektir. Kendinizi yemek yaparken görmek: Kendinizi hiç zorlamadan para kazanacağınıza işarettir. Kendinizi yemek pişirirken görmek: Ka­zancınızı kolay temin edeceğiniz bir işe gireceğinize işarettir. Yoksul bir kimse rüyada et pişirdiğini görse, şansının açılaca­ğına, geçim sıkıntısı çekmeyeceğine işaret eder.

Ruyada yemek yapmak; Rüyada kendinizi yemek pişirirken görmeniz, yeni fırsat ve olanaklardan, yaratıcılığınızı kullanarak yararlanabi­leceğiniz ve var olan sorunlara çözüm getireceğiniz anlamına ge­lir. Bu aynı zamanda, henüz farkına varmadığınız yeni yetenekle­rinize de dikkat çeken bir rüyadır.

 1. Ruyada yemek pişirmek; İçinde bulunduğunuz zor durumda hiç beklemedi­ğiniz bir yerden size bağış yapılacağına işarettir.
 2. Yemek pişirmeyi bilme­diğiniz halde yemek pişirdiğinizi görmek: Bol kazanç elde edeceğiniz ye­ni bir işe başlayacağınıza işarettir.
 3. Diyet yemeği pişirdiğinizi görmek: Gören kişinin sağlığının yerinde olacağına, eğer yakınlarından birisi hasta ise iyileşeceğine işarettir.
 4. Pişirdiğiniz yemeğe sürekli su kattığınızı görmek: Düşlerinizi gerçekleştireceğinize işarettir.
 5. Vahşi hayvan eti pişirmek: İn­sanlara pek değer verilmeyen, aşağılanan bir yere işarettir.

Rüyada ateş üzerinde yemek pişirdiğini görmek, çoktan beri düşündüğü bir iş tasarısı için nihayet ortakları veya arkadaşları ile anlaşmaya varacağına, pişirmekte olduğu yemekte kullandığı koyun etiyse, bu rüya çok iyi ve güzel olup, helal mala, güzel bir geçime, iyi yaşamaya, Arslan, Sırtlan, Kaplan gibi yırtıcı hayvanların etlerini pişirmek, zalim bir devlet memuruna yorumlanır.

Rüyada yemek çeşitleri görmek - Rüyada Ekmek Görmek
Rüyada yemek çeşitleri görmek – Rüyada Ekmek Görmek

RÜYADA EKMEK YEMEK

Ekmek yemek: Sevgiliye kavuşma­ya yorumlanır. Rüyada ekmek yemek: Bir kimse bilmediği yerde yarım ekmek aldığını ve bunu yediğini görürse ömrünün yarısı tamamlanmış demektir. Birkaç ekmek aldığını ve bunlardan yediğini gören kimse bir yerden fayda sağlar. Bu ekmeklerden yemeyen kimsenin düşmanı çok olur. Buğday unundan yapılmış ekmek yemek rahatlığa, arpa unundan yapılmış ekmek yemek dindarlığa, esmer ekmek fakirliğe, pirinç unundan ekmek yemek, hayatı kazanmada çekilen sıkıntıya işarettir. Rüyada kuru ekmek yemek, geçim darlığına, ekmeğin içini yemek faydalı ilme, kabuğunu yemek, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işaret eder.

Kristal tabaklarda yemek yemek: Rüyasında kristal tabaklarda yemek yediğini gören kimse, saliha bir hanımla evlenir.

RÜYADA ET YEMEK

Rüyada et yemek pek de iyi bir rüya olmasa gerek. İnsan eti yemek çok fena bir dedikodu, koyun eti hastalığı veya felâketi, kuş eti yiyenin ise muradının olacağına yorulur. Belirli bir düzene kavuşamamanız zararınıza sebep oluyor anlamına gelir. Pişmiş et: Mala ve mülke. Çiğ et: İllet bir hastalığa. Taze et: Ve­fat ve asılsız laflara işarettir

 • Keçi eti yemek: Hükümetten bir haber anlamına gelir.
 • Deve eti yemek: Gözü pekliğinizin başınızı derde sokacağı anlamı­na gelir.
 • Domuz eti yemek: Haram mala sahip olmuşsu­nuz anlamına gelir.
 • Kurutulmuş et yemek: Ölmüşlerinizin arkasından kötü sözler söyleyeceğinize işarettir.
 • Eşek eti yemek: Eşek eti yediğini gören kimse, cahil bir kimseden iyilik görür.
 • Kurbağa eti yemek: Rüyasında kurbağa eti yediğini gören kimseye akrabalarından veya dostlarından az bir miktarda fayda ulaşır.
 • Kuş eti yemek: Kuş eti yediğini gören kimse, muradına erer.
 • Kuzu eti yemek: Rüyada kuzu ve oğlak keserek etini yediğini gören kimsenin, kendisinin veya akrabasının bir çocuğu vefat eder.
Ruyada Yemek Yemek veya Gormek Ne Demek-islami Ruya Tabirleri-dini yorumlar-diyanet ruya sozlugu
Ruyada Yemek Yemek veya Gormek Ne Demek-islami Ruya Tabirleri-dini yorumlar-diyanet ruya sozlugu
 • Geyik eti yemek: Sizi çekeme­yenlere güzel bir ders vereceğiniz anlamına gelir.
 • Rüyada Hamsi yemek; eğlenceli bir aşk hayatı yaşıyacağınızı gösterir.
 • Koyun eti yemek: Kendi dertlerinizi unutup başkalarının dertleriyle uğraşacağınıza işarettir.
 • Tavuk eti yemek: Bu rüya mal elde etmeye işaret eder. Tavuk göğüsü yemek: Rüyasında bunu yediğini gören kimse helal mal elde eder. Hastalıktan şifa bulur ve bir çok hayrı elde eder. Rüyada görülen tavuk, fakir ama güzel bir kadınla tabir olunur. Bir tavuğun gelipte rüya sahibinin evine yumurtladığını görmek, zengin bir kadın tarafından yapılacak mal yardımına işaret eder.

İnsan eti yemek: Kirmanî: “Bir insanın etini yediğini ve kopardığı­nı, yerlerde yediğine dair izler bulunduğunu gören, etini yediği kişi tanıdık biriyse, etini yediği kişinin malını yer. Eğer etini yediği kişi tanımadığı bi­riyse her halükârda mal sahibi olmaya işarettir,” demiştir.
Kendi etini yediğini gören büyük servete, çok mala sahip saygın ve sözü geçer bir insan olur. Bir insanın etini büyük bir iştahla yediğini ve kopardığı yerlerden kan aktığını gören istemeden büyük bir servete konar.

Rüyada Yemek Sofrası/Masası Görmek

Rüyada üzerinde çeşitli yemekler, iştah çekici salatalar ve meyveler bulunan bir yemek masası görmek, zenginliğe, bolluğa ve refaha, boş bir masa ise, fakirliğe alamettir. Rüyada görülen üzeri dolu masa zenginliğe, boş masa fakirliğe işaret eder. Masa görmek, genel olarak çalışma ve gayrete işarettir. Rüyada sofra, masa görmek; sevince ve eğlenceye işarettir. Üzerinde yemek yenmesi için kurulmuş olan sofra hayır, menfaat, şöhret ve zenginlikle tabir olunur.
Bazı islami rüya tabircilerine göre, sofra görmek şan, şeref, ferah ve işlerin düzenli olmasına delalet eder. Bir rivayete göre üzerinde türlü yiyecekler bulunan sofra kendisi ve ailesi için rızık ve kısmet elde etmeye işarettir. Üzerinde yemekler bulunan bir sofra görmek kısmet, makâm ve itibârdır. Rızkın bolluğuna, bir davete katılmaya, rahata ve huzura yorum­lanır.

Ruyada Sofra Gormek-Ruyada Sofra Kurmak-sofra Hazirlamak-Bezi Veya ortusu Gorme
Ruyada Sofra Gormek-Ruyada Sofra Kurmak-sofra Hazirlamak-Bezi Veya ortusu Gorme
 • Sofra hazırladığınızı görmek: Kazancınızın bir bölümü ile yoksul insanlara yardım edeceğinize işarettir.
 • Kurulu sofrada yemek yediğinizi görmek: Elinize geçen bir malı oldukça yüksek fiyatla devredeceğinize, ra­hat ve huzur içinde yaşayacağınıza işarettir.
 • Sofrayı kaldırdığınızı gör­mek: Ömrünüzün son günlerini yaşadığınız halde pintiliğe devam edeceğini­ze işarettir.
 • Sofrada katık yediğinizi ğörmek: Durumunuzun bozulacağı­na geçim sıkıntısı içine düşeceğinize işarettir.
 • Sofrada tek başınıza otur­duğunuzu görmek: Eşiniz ya da sevgiliniz tarafından terk edileceğinize işa­rettir.
 • Kalabalık sofra görmek: Kalabalık bir ailenin reisi olacağınıza işa­rettir.
 • Kurduğunuz sofrayı başkasının kaldırdığını görmek: İşsiz kala­cağınız anlamına gelir.
 • Ziyafet sofrası görmek: Arkadaşlarınız, aileniz ve akrabalarınız tarafından çok sevilen bir kimse olacağınıza işarettir.
 • Sofrada uzun süre yemek yediğinizi görmek: Çok uzun yaşayacağınız anlamına gelir.
 • Sofra bezi görmek; Kısa süren bir yolculuk yapacağınız anlamına gelir.
 • Sofra bezi ile sofrayı sildiğinizi germek: Bereketli bir yıl geçireceğinize işarettir.
 • Sofra örtüsü; Temiz bir sofra örtüsü görmek: Evinizi çok sevdiği­nize mutluluğu ve huzuru ancak evde bulduğunuza işarettir.
 • Sofra örtüsü­nü kirli görmek: Evinizde huzursuz olacağınıza işarettir.
 • Sofra takımı: Düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürerek sevineceğinize işarettir.
 • Çok lüks sofra takım görmek: Geçim sıkıntısına düşeceğinize işarettir.

Rüyada Yemekhane Görmek

Rüyada görülen yemekhane; Başınıza gelebilecek her tür zorluklarda başvuracağınız ve size hiçbir yardımını esirgemeyecek güçlü ve kudretli bir kişiye yorumla­nır. Ruyada yemekhane görmek, zengin bir kimse tarafından yapılacak hayra delalet eder. Bazen bu rüya, fakir için zenginliğe de bir işarettir.

Rüyada Aşçı Görmek

Rüyada bir aşçı görmek; İyi bir işe ve rızkın bolluğuna işarettir. Bir başka yoruma göre de; bir başkasının aklına uyarak yapacağınız işte zarar edeceğinize işarettir. Rüyada aşçı görmek; mal ve mülk hırsına sahip olunduğuna, faydasız ve açgözlü bir insana yardımcı olmaya gösterir. Rüyada ahçı görmek: Faydalı ve karlı işlerle uğraşacağınıza, bolluk, refah ve saadete işarettir. Seyyar bir ahçı, yani köfteci ve saire görmek; Bir halden diğer bir mahalle göç edeceğiniz anlamına gelir.

Kazan başında yemek pişiren birahçı görmek; Evlenmek isteyenler için kısmete, murada, hasta ve düşkünler için kötüye yorumlanır; Evinizde ahçı kullanmadığınız halde rüyada bir ahçı tuttuğunuzu görmek; Eğer bekarsanız pek yalanda evleneceğinize, evli iseniz evinize yeni bir hizmetçi alacağınıza işarettir. Ayrıca böyle bir rüya, beklenmedik bir yolculuk şeklinde de yorumlanır.

 • Sokakta aşçılık yapan birini görmek: Yer değişikliğine işarettir.
 • Yemek pişirirken görmek: Evlenmek isteyenler için kısmete, hastalar için kötü anlamına gelir.
 • Evine aşçı aldığını görmek: Evliliğe, evliler için, eve bir yardım­cı almaya veya ummadığınız bir anda yolculuğa işarettir.
 • Evde aşçı gör­mek: Daha iyi bir eve taşınmaya işarettir.
 • Aşçıyı kovmak: Çevredeki in­sanlar için kötü niyet besleyip, bu yüzden zarara uğramaya işarettir.

Rüyada Acıkmak Ne Demek?

Rüyada bir kimsenin acıktığını görmesi; yaşamında manevi hayattan çok maddi hayata önem verdiğinin ifadesi olarak yorumlanır. Rüyasında acıktığı halde yiyecek bir şey bulamayan kimse; hayatta hiçbir işinde başarılı olamayacağı şeklinde yorumlanır. Yiyecek bulduğunu gören kişi ise; yapmış olduğu tövbelere sadık kaldığı anlamında yorumlanır. Rüyasında acıktığını gören kimse, tez zamanda günahlarından dolayı tevbe etmesine dair bir ikaz olarak yorumlanır. İlim sahibi kimsenin rüyasında acıktığını görmesi, fena bir iş yaptığına yorumlanır.

Bazen bu rüya; iyilik, dünyaya aşırı meyil, kötü amel ve hırsa işaret eder. Rüyasında acıktığı halde yiyecek bir şey bulamayan kimse, yaşadığı müddetçe hayra nail olamaz. Rüyada acıktığı halde yiyecek bularak karnını doyuran kimse, tevbesine sadık olduğuna işaret eder.

Rüyada Hamur Görmek-Rüyada Hamur Yoğurmak www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Hamur Görmek-Rüyada Hamur Yoğurmak www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Yediğiniz Bazı Şeylerin Anlamı

Herhangi bir meyve yemek: Narin bir ruh yapı­nız olduğuna, ilişkilerinizde çok duygusal davranacağınıza, bu özelliğinizden dolayı da size sıcak ve samimi yaklaşan karşı cinsinize hemen âşık olacağı­nız anlamına gelir. Turfanda meyve yemek: Bir olaydan ötürü size kız­gınlığı olan birinin, içini kusacağı anlamına gelir. Ham meyve yediğinizi görmek: Borca gireceğinize ya da konuşma arazlı birisiyle tanışacağınıza işarettir.

Rüyada aşure yemek; kendinizin de menfaatinizin olduğu bir hayır işini yapmak için başvuruda bulunacağınıza ve o işi yaparsanız hayırlı kazançlar elde edeceğinizi gösterir. “Rüyada aşure pişirmek veya yemek; Fakir veya yoksul bir kimseye yardım etmeniz gerektiğine yardıma muhtaç olan bir kimsenin elinden tutmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Akciğer yemek: Rüyada eti yenilir bir hayvanın akciğerini yemek, sevince ve ele geçecek güzel bir mala işarettir. (Rüyada eti yenmeyen bir hayvanın akciğerini yediğini görmek, gam ve kedere, korkuya düşmeye ve insanlar tarafından kötü söz işitmeye ve makamdan azle delalet eder.) Akciğer yemek: Mutlu bir şekilde ka­zanç sağlamak anlamına gelir.

ruyada et gormek-et pisirmek-et kesmek-ruyada et yemek-pismis et cig et gormek-kirmizi et dogradigini gormek ne demek-diyanet-1001ruyatabiri
ruyada et gormek-et pisirmek-et kesmek-ruyada et yemek-pismis et cig et gormek-kirmizi et dogradigini gormek ne demek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Bal Yemek: Paranıza para katacağınız anlamına gelir. Bal yemek: Bazı tâbircilere göre bal yemek, sevdiği bir kimsenin boynuna sarılmaya ve onu öpmeye işaret eder. Rüyada bal yediğini gören bir kimse hasta ise şifaya kavuşur. Bazen de bu rüya sevdiği bir kimseye kavuşmaya delalet eder. Bal yemek, helal bir rızka veya mala işaret eder. Ruyada bal görmek, helâl ve mirastan veya ganimetten ya da ortaklıktan dolayı ele geçen maldır. Fakir ise geçimi kolaylaşır. Zengin ise çok işçi çalıştıracağı bir iş yeri sahibi olur. Bal, dindar kimseler için, dinin tadını almak, Kuran okumak ve güzel amelde bulunmak olarak yorumlanmaktadır. Eritilmiş bal, maldır. Ruyada bal gormek, kocanın karısı ile arasındaki muhabbete, salih amel işlemeye veya insanlar tarafından kıskanılmaya da işaret eder.

rüyada yemek görmek

Rüyada Balık Yemek: Tuzlu balık yemek üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir. Balık avlayıp yemek: Mal varlığının artmasına, para biriktirmeye. Denizin dibinden elle balık alıp yemek: İdeallerinizi gerçekleşti­rerek akademik bir kariyere kavuşacağınıza. Bozuk ba­lık yemek: Boşa zaman ve para harcamak anlamına gelir. Balık yumurtası yemek: İşlerin bozulması demek.

Rüyada biber yemek: Kötü söz ve dedikoduya işa­rettir. Acıbiber yemek: Rüyada acı biber yiyen kişi, şayet biberler taze ise sıhhat ve afiyete işarettir. Eğer biberler siyah veya kırmızı ise kötü bir haber almaya işarettir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada görülen bazı yiyecekler

 • Rüyada biftek yemek: Sorumsuz bir arkadaşınızın yüzünden cebinizden hayli para çı­kacağına zaten sıkıntıda olan durumunuzun daha da kötüleşeceğine işarettir.
 • Rüyada bisküvi yemek: Aile içinde huzur ve bolluk işaretidir.
 • Rüyada sebze yemek: Bolluk içinde bir hayata işa­rettir.
 • Rüyada böcek yemek: Mutsuz bir evliliğe işaret eder.
 • Rüyada börek yemek: İşlerin para kazandırmasına işarettir. Rüyada börek yediğini görmek, değişik yerlerden gelecek hayır ve mala işarettir. Bu rüya, elde edilecek bol rızka ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.
 • Rüyada buğday yemek: Za­rara uğrayıp mal kaybetmeye.
 • Bulamaç yemek: Fazla merak yüzünden kötü günler yaşa­mak.
 • Rüyada beyin yemek: Duygusal yaşamda zor­luklara, sıkıntıların artmasına veya ölüme işarettir.
 • Badem yemek: Rızkın bolluğuna ve mutluluğa.
 • Rüyada bağırsak yemek: Bir emanete sahip çıkamamaya ve o emaneti yemeye.
 • Rüyada Baklava Yemek; Kendinizi baklava yerken görmek, çok çalışıp çabaladığı­nız halde zorlukla para kazanacağınıza işarettir.
 • Rüyada balmumu yemek: Hakkınızda hiç de iyi düşünmeyen dostlara işarettir.
 • Rüyada bıldırcın yemek: Ani bir evliliğe işarettir.

İslami Rüya Tabirleri: Rüyada yediğiniz bazı şeyler

 • Acı bakla yemek: Rüyasında acı bakla yediğini gören kimseye yorgunluk erişir. Rüyada acı bakla görmek bazen de, amel ve netice elde edilmeyen bir ilme işaret eder. Bakla yemek: Piyasalardaki durgunluk yüzünden ticari durumunuzun sarsılacağına işaret­tir.
 • Bulgur yemek: Sorunların üstesinden gel­mek.
 • Buz yemek: Kısa süreli bir mutluluk yaşayacağınıza.
 • Böğürtlen yemek: Rüyada böğürtlen yediğini görmek, rızkın bolluğuna veya evlenmeye işaret eder.
 • Bulut yemek: Bulutu yediğini gören kimse, bir kimseden helal mal ve hikmetli bir şeyle faydalanır.
 • Bülbül eti yemek: Rüyasında bülbül eti yediğini gören kimsenin eline miras geçer.
 • Cehennemde yemek görmek veya yemek: Kötü günlerin bittiğine ve şansınızın geri döndüğüne işarettir.
 • Ceviz yemek: İş hayatınız­daki sıkıntılardan kurtulacağınıza işarettir. Ceviz kabukları yemek: İzdivaç anlamına gelir. Ceviz ağacının altında ceviz yemek: Tedavisi zor bir has­talığa işarettir.
 • Rüyada cacık yemek; eğer mevsiminde ise rızık ve sevince, mevsimi dışında ise soğuk algınlığı gibi hastalıklara delalet eder.
 • Cennet meyvelerinden yemek: Cennet meyvelerinden yiyen kimse ilimle rızıklanır.
Ruyada Yemek Gormek-Rüyada Yemek Yemek www.1001ruyatabiri.com
Ruyada Yemek Gormek-Rüyada Yemek Yemek www.1001ruyatabiri.com
 • Çamfıstığı yemek: Birisinden parasal bir yardım göreceğinize işarettir.
 • Çavdar ekmeği yemek: Sağlığınızın sıh­hat ve afiyette olacağı anlamına gelir.
 • Çilek yemek: Kâr oranınızın yükselmesine işarettir.
 • Çörek yemek: Evinize gelmesinden memnunluk duya­cağınız bir insanla tanışacağınıza işarettir.
 • Çikolata yemek: Bu rüya sevinmeye, yakında gelecek bir müjdeye işaret eder. Rüyasında çikolata yediğini gören kimsenin sağlığının düzeleceğine işarettir.
 • Darı yemek: Geçinmekte güçlük çekileceğine, sefalete ve fakirliğe yorumlanır.
 • Dilini yemek: Sakin sesiz ancak idareci bir yapıya sahip insan anlamı­na gelir.
 • Dondurma yemek: İşlerinizin düzelmesiyle sıkıntılarınızın biteceğine ve huzura ereceğinize işarettir. Rüyasında dondurma yediğini gören kimse, mevsiminde yiyorsa sevinçle sıkıntılardan kurtulmayla; mevsimi haricinde yiyorsa, kendisini üzecek bir haber almayla tabir olunur.
Rüyada Köfte Yapmak-Rüyada İçli Köfte Görmek Veya Yapmak
Rüyada Köfte Yapmak-Rüyada İçli Köfte Görmek Veya Yapmak

Dini Rüya Ansiklopedisi: Rüyada görülen bazı yemekler

Dut yemek: Bazı meselelerden dolayı tedir­ginliğe düşerek aile ortamınızda huzursuzluk çıkacağına işarettir. Elma yemek: Bir mala işarettir. Ekşi elma yemek: Şiddete dönüşebilecek tartışmalara işarettir. Tatlı elma: Mutluluk ve huzur dolu bir hayat geçireceğinize işarettir. Elmas yemek: Fazlasıyla kazanca ve aile mutluluğuna işarettir.

 • Erik yemek: Zenginliğe ve mutluluğa işarettir. Rüyada erik yemek: Rüyada erik yediğini gören kimse hasta ise şifa bulur. Rüyada erik yediğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya veya sağlıklı olarak yaşamaya işaret eder.
 • Kendi etinizi yemek: Gereksiz harcamalarınızdan dolayı sermayeden kay­bedeceğinize yorumlanır. Bir kadının kendi etini yemesi: Evli olduğu halde bir başkasıyla beraber olacağı anlamına gelir.
 • Fare yemek: Çıkarlarınız için sevmediği­niz kimselerin parasından ve malından faydalanacağınız anlamına gelir.
  • Fasulye yemek: Ti­carette kâr anlamına gelir. Fasülye yemek: Rüyasında fasulye yemek, mevsiminde ise rızka, mevsimi dışında yemek ise sıkıntılara işaret eder. Rüyada fasülye yediğini görmek, umulmadık bir yerden gelecek yardıma da delalet eder.
  • Fındık yemek: Bir yerden nakit para geçeceğine işarettir.
  • Rüyada akide şekeri yemek; Keder ve üzüntülerinizin bir müddet sonra yok olacağına, eğer hasta iseniz iyileşeceğinize işarettir.
  • Kil yemek: Rüyasında kil yediğini gören kimse, haram mal yer. Rüyada kil yediğini gören kadın, hamile kalır.
 • Koyun başı yemek: Koyun başı yiyen kimsenin derecesi yükselir ve ömrü uzun olur.
 • Koyun eti yemek: Koyun eti yemek üzüntüye işarettir. Koyun etini ağzında çiğneyen kimse, büyük bir zatla münâkaşa eder. Koyunu boğazlayıp etinden yiyen kimse amacına ulaşır. Bazen de rüyada koyun eti yediğini gören kimse bir hayra nail olur.
 • Köpek eti yemek: Köpek etini rüyada yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir.
 • Limon yemek: Rüyada limon yediğini gören kimse yaptığı bir işten dolayı kınanır.
 • Rüyada hardal yemek; yakın zamanda bazı kusurlarınızdan dolayı acı sözler işiteceğinize delalet eder.
 • Hindistan cevisi yemek; hayatınızı faydasız şeylerle beyhuda yere harcamakta olduğunuza işarettir. Rüyasında hindistan cevizi yediğini gören kimse, yalan ve nifak sahibi kimselerin hareketlerini ve sözlerini destekler. Rüyada görülen hindistan cevizi, boş ve kötü işlerle uğraşan bir kimseye de işaret eder.
 • Rüyada hurma yemek; hiç umulmayan bir kadından iltifat görmekle yorumlanır. Bir rivayete göre taze hurma yemek sevinç ve mutluluğa delalet eder,” demiştir.
 • Rüyada Havuç yemek üzüntüye işârettir. Havuç yemek: Rahatsızlık nedeni ile bozulan sağlığınızın tek­rar düzeleceği anlamına gelir. Rüyasında havuç yediği gören kimse üzüntüye düşer.

Rüyada Yenilen Bazı Yiyeceklerin Anlamı

Ispanak almak veyâ yemek, kedere işârettir. Fakat rüyâ sâhibi hasta ise, iyi olur. Rüyada irmik helvası yemek; tatlı dilli ve çok güzel bir kızla (veya delikanlı ile) hayatınızı birleştirip çok mesut olacağınıza delaletdir.

 1. İncir yemek, fayda temin edilecek maldır. İncir, mevsiminde olması kaydıyla iyidir. Para kazanmanın kolay yollarını bulacağınıza ve zengin bir kadı­na işarettir.
 2. Kavun yemek; bir kadınla bar veya plajda para sarfedeceğinize işarettir.
 3. Rüyada kayısı görmek veya yemek; helal mal ile yorumlanır. Kayısı yemek: Rahat ve huzurlu geçecek bir hayata ve şansınızın bol olması anlamına gelir. Ham kayısı yemek: Birisinin bağışı sayesinde cebinize para geçeceğine ya da hasta iseniz sağlığınıza kavuşacağınıza işarettir. Mevsiminde kayısı ye­mek: Rahatsızlığınız yüzünden paranızı tüketeceğinize işarettir.
  1. Mevsiminde karpuz ye­mek: İçinizi karartan dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan yakında kurtulacağı­nız anlamına gelir. İçi kof karpuz yemek: Rahatsızlanacağınıza işarettir. Kütür karpuz yemek: Akımızın teriyle kazandığınız helal rızka işarettir. İbn-i Sirin’e göre, karpuz yemek üzüntüden kurtulmaktır. Karpuz yedi­ğini gören hapishanedeyse hürriyetine kavuşur.
  2. Kabak yemek: Dertleriniz­den kurtulacağınıza işarettir.
  3. Kaburga kemiği yemek: Geçim sıkıntısından evdeki eşyaları satmak anlamına gelir
  4. Kadayıf yemek: Paranızın hesabını bilmediğinizden zor durumlara düşeceği­nize işarettir. Bir başka yoruma göre de; mal, mülk ve kazancı iyi bir işe yo­rumlanır. Rüyada Kadayıf yemek: Bir yerden para geleceğine işarettir.
 4. Kestane Yemek: ya da kestane ağacı görmek: Geçiminizi temin et­mek için çok çalışıp çabalayacağınıza, eli sıkı birisinden para isteyeceğinize, ithalat ya da ihracat işiyle uğraşacağınıza, itibarı çok yüksek biri tarafından ziyaret edileceğinize işarettir.
 5. Kiraz yemek: Bir arkadaşınızla kavga edeceğinize daha sonra bundan dolayı üzüntü duyacağınıza işarettir.
 6. Kuru yemiş yemek: Bir olaydan dolayı tedirgin­lik yaşayacağınız anlamına gelir.
 7. Sarmısak yemek: Rüyada sarmısak yemek, kötü bir şekilde anılmakla tabir olunur. Rüyada sarmısak yemek hastalar için şifaya kavuşmaya veya günahlardan tevbe etmeye de yorumlanır.
ruyada-et-pisirmek-ruyada pismis-et-gormek-et yemek-kemikli et-kokmus-et-pisirmek-kesmek-1001ruyatabiri
ruyada-et-pisirmek-ruyada pismis-et-gormek-et yemek-kemikli et-kokmus-et-pisirmek-kesmek-1001ruyatabiri

Rüyada Gördüğümüz Yemeklerin Anlamları

Soğan yemek: Rüyada soğan yemek, şerre delalet eder. Rüyada görülen soğan, haram para, gizli yollardan kazanılmış mal, büyücülük ve cin çağırıcılık gibi mesleklerle, bu yollardan para kazanmak olarak yorumlanır. Sosis yemek: Rüyada sosis yediğini gören kimse, para kaybeder. Sosis: Rüyada görülen sosis, kendisinden az fayda umulan mala işarettir.

 • Sucuk yemek: Rüyada sucuk yediğini gören kimse, yakında bir seyahate çıkarak dinlenmeye işarettir. Rüyada sucuk yaptığını gören kimse, uzun zamandır görülmeyen bir dostla karşılaşmaya işarettir.
 • Rüyada Şam fıstığı yemek: Bugünlerde işlerinizi i imal etmekte olduğunuza ve bunun zararının ağır olacağına işarettir.
 • Şeker yemek: Rüyasında şeker yediğini gören kimse arzu ettiği şeylere kavuşur.
 • Mantar yemek: Ağır işlere gelemeyeceğinize, kazancı az an­cak basit işleri tercih edeceğinize işarettir. Rüyada Mantar yemek: Bu rüya, uzun ömüre, hasta için şifa bulmaya ve işinde gücünde itidalli olmaya işarettir.
 • Maydanoz yemek: Bir kadından, içinde bulunduğunuz zor duru­mu düzeltmek amacıyla yardım isteyeceğinize işarettir. Pişmiş maydanoz yediğinizi görmek: Alnınızın teriyle kazanacağınız paraya ve sağlığınızın iyi olacağı anlamına gelir.
 • Muz yemek: Maddi ve manevi açı­dan tatmin olacağınıza işarettir.
 • Mantı yemek: Rüyasında mantı yediğini gören kimse, çok sevdiği bir arkadaşından zarar görecektir.
 • Nohut yemek: Üzüntülü günlerinizi atlata­rak rahata kavuşacağınıza işarettir.
 • Tuz yemek: Rüyasında tuz yediğini gören kimse, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulur. Kendisine rızık kapıları açılır.
 • Yahni yemek: Rüyada yahni yediğini gören kimse, lüzumsuz konuşan bir kadının şakasına maruz kalınacağına işarettir
rüyada yemek görmek ne demek-diyanet-yemek yemek-yapmak pisirmek

Düğer tüm rüya tabirlerini dinlemek veya izlemek için Buraya Tıklayın

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyalarda yemek görmek ile ilgili rüyaların en geniş halini okumak için lütfen Buraya Tıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Yemek Görmek, Yemek, Yapmak | Diyanet ve İslami Rüya Tabiri” konusunda 2 mesaj

  1. merhaba leyla kardeşim yorumum şöyle; çoğunlukla hedefe ulaşma yolunda hiçbir güçlükten yılmayan, azimli bir kişiyle ilişkili ol­duğu düşünülür. Rüyayı gören için her durumda, yılmadan ve inatla üstüne gittiği taktirde, içinde bulunduğu sorunların üs­tesinden geleceği biçiminde yorumlanır. Ancak kimi yorum­lara göre, düşlerde görülen ak kedinin nitelikleri, çevresindekilerin yardımına aldırmadan bildiğini okuyan ve olayları uzun vadeli sonuçla­rıyla değerlendiremeyen kişilerin karşı karşıya kalacakları olumsuz sonuçları da anlatır. … Rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!