Rüyada Para Görmek

Rüyada görülen paralar ölüm ve hastalık mı, müjdeli haber veya bol para mı cevabı aşağıda. Rüyada para görmek, rüyada para bulmak, rüyada kağıt para görmek veya para almak farklı yorumlanır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz.

Rüyada Para Görmek

🙂 Rüyanızda para gördüyseniz; Bir yakınınızdan size miras kalacağına, büyük bir hediye alacağınıza işarettir. Elindeki paraları sokağa attığını gören, sıkıntıdan kurtulur. Gördüğünüz kadar paranın yakında elinize geçeceğine işarettir. Bazen de bu rüya sıkıntıdan sonra feraha kavuşmaya, faydalı bir amel işlemeye de delalet eder. Elinde parlak ve beyaz para gören bir ço­cuk sahibi olur.
Para kaybetmek, bol kazanca yorumlanır.
Rüyada altın para görmek: zenginliğe yorumlanır.
Gümüş para görmek: Yeni dostluk­la, kuracağınıza ve boş vakitlerinizde bol bol eğleneceğiniz anlamına gelir. Gümüşten para görmek: Dostlarınızla geçireceğiniz hoşça eğlencele­re işarettir. Evinde bir miktar gü­müş para görenin eline para geçer.
Rüyada Sikke Görmek; Bir mirastan küçük bir pay alarak elinize para geçeceğine işaret­tir.

😐 Bakır para: Rüyada görülen bakır para, fakir olmaya veya iflas etmeye işarettir. Bakırdan yapılmış bozuk/metal para; kavga, gürültü, fakirlik ve dedikodudur. Rüyada görülen para; bazı rüya yorumcularına göre; riya ve mücadele halinde söylenen kötü söz olarak yorumlanır. Genel olarak para, seviyesiz söze ve şerre işarettir. Rüyada altın yuttuğunu, abdestini bozarken para çıktığını gören kimse, müslümanlıktan ayrılır. Dağınık paralar üzüntü, keder, darlık ve üzülecek söze işaret eder. Diğer madenlerden yapılmış paralar görmek: Son günlerde bir olaydan ötürü içinizin sıkılacağına, ancak kısa sürede atlatacağınız anlamına gelir. Saf olmayan, karışık paralar dedikoduya delalet eder.
Pa­ranızı çaldırdığınızı görmek: Sırlarınızın ortaya çıkacağına işarettir.
Bronzdan sikke görmek: Bir dönem için sıkıntı çekeceğinize işarettir.
Altından sikke görmek: Önemsiz bir rahatsızlık geçireceğinize işaret­tir.
Rüyada yırtık, çizik para görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü söze işarettir.
Kirli Para görmek: Önemli bir rahatsızlık geçireceğini­ze ve bunun üzüntüsüne yorumlanır.

Rüyada Para Almak

🙂 Pa­ra çaldığınızı görmek: Başkalarının gizlisini saklısını öğreneceğinize işaret­tir. Kendisine kese içinde gümüş para verildiğini gören, bir sırrı gizler. Rüyada maaş almak/görmek: Rüyada maaş aldığının görülmesi elden büyük bir miktarda para çıkacağına, fakat bu çıkan paranın iki mislinin elde edileceğine işaret sayılır. Yapılan işin karşılığı olarak ödenen maaş, rüyalarda da bu tür bir çaba-ödül dengesine dikkat çeker. Eğer bize maaş veriliyor­sa, iyi bir iş yaptığımıza ve bunun karşılığını alacağımıza işaret eder.

😐 Bir yerden para aldığınızı görmek: Sizi rahatsız edecek bir habere işaret­tir. Rüyada para almak demek veya para aldığını gören hüzne, kedere ve ha­yal kırıklığına uğrar. Birinden emanet veya borç para almak, o dostunuzu kaybedeceğinize işarettir. Devlet başkanından demir paralar alan, üzü­lür. Bir terazinin gözünde bozuk paralar görenin düşmanı çok olur.

Rüyada Kağıt Para Görmek

🙂 Rüyada kağıt para görmek: Geçim durumunuzun çok iyi olacağına kimseye muh­taç olmadan yaşayacağınıza işarettir. Kağıt para saymak yeni bir iş ve uğraş demek. Rüyada yeni ve deste haldeki banknotlar görmek müjdeli bir haberin geleceğine yorumlanır.

Rüyada Bozuk Para Görmek (demir para)

🙂 Mangır, Bozuk Para, Metal Para Görmek: Rüyada eski Osmanlı İmparatorluğu zamanında geçen mangır denilen bakır paralardan görmek, antika eşyalara çok meraklı bir kimse olduğuna ve kolleksiyon yaptığına işaret sayılır. Sağlam gümüş sikkeler acele gelecek iyi haber demek. Bir kese yahut bir çıkın içinde kendisine gümüş para verildi­ğini gören kendisine emanet edilen sırrı korur. Küçük gümüş paralar küçük çocuklarla yorumlanır. Rüyada güzel ve parlak bozuk para görmek dinde doğru yol üzerinde olmakla yorumlanır.

😐 Demir para (bozuk para) görmek: Zorluklarla ve çok çabalayarak para kazanacağınıza, sürekli geçim sıkıntısı içinde bulunacağınıza işarettir. Rüyada görülen kırık ve eksik bozuk para yalan ha­bere işarettir. Küçük gümüş parayı kaybettiğini gören kü­çük çocuğu yüzünden üzüntü sahibi olur. Kaybedilen bozuk paralar bulunmazsa üzüntülü bir haber demek. Kırık bozuk paralar düşmanlık ve mahkeme ve ahlâksız çocuk ile tabir olunur. Kırık, ka­rışık paralar ise dâvâ, düşmanlık ve dinde hatâ yapmaya işâret eder.

Rüyada Para Bulmak

🙂 Rüyalarda bulunan para; Yüklü bir miktarda para bularak maddi ve manevi açıdan rahatla­yacağınıza işarettir. Rüyada bulduğunuz parayı saymayarak cebine veya çantasına koymak kötü sözlerden dedikodudan uzak durur.

😐 Rüyada yerden para bulduğunuzu görmek, büyük zorluklarla karşılaşacağınıza yorumlanır. Rüyada Kağıt para bulmak; kendisine teslim edilen emanet yüzünden şahitlik yapmaya mecbur olur. Para bulduğunuzu görmek: Ayakta atlatacağınız bir mevsim hastalı­ğı geçireceğinize işarettir.

Para Toplamak, Para Biriktirmek

🙂 Rüyada bir kumbara veya çanta içinde para biriktirdiğinizi görmek, her hareketinizle olgun bir kimse olmaya başladığınızı işaretler. Birçok gümüş sikke biriktirdiğini gören istediği bir amacına kavuşur. Rüyada Kumbara Görmek; büyük miktarda para kazanacağınıza, tüccar iseniz kazanç elde edeceğinize, memur iseniz maaşınızın artacağına işarettir.

😐 Düşlerde yerden toplanan paraların anlamı: Düşlerini kurduğunuz bazı olumsuz işlerle gereksiz yere kendi­nizi yoracağınıza işarettir. Rüyada kağıt para toplamak; Hiçbir zaman ger­çekleşmeyecek, gerçekleşse bile sonu olmayacak işler arasında bocalayaca­ğınıza işarettir. Bazı yorumcular tam tersini de yorumlarlar.

Rüyada Para Vermek, Para Dağıtmak

🙂 Evinde paraları alıp da sokağa attığını veya birine verdiğini gören hüzün, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Rüyada bir bankaya veya benzer bir yere para yatırdığınızı görmek, ileride rahat bir hayata kavuşacağınıza işarettir. Rüyada bir suç veya yanlış bir hareketiniz için para cezası ödediğinizi görmek hayalinizde ve işinizde hafif bir ilerleme kaydedeceğinize yorumlanır. Aile ve yakınları arasında gümüş para dağıttığını görenin sözü aile ve yakınları üzerinde etkili olur.

😐 Bir yere para verdiğinizi görmek: Haklı olarak birisini eleştireceğini­ze ancak işin dozunu kaçırarak kaba kelimeler kullanacağınıza işarettir. Borçlarınızı ödediğinizi görmek: Tüm hayatınızın para sıkın­tısıyla geçeceğine, bu durumunda ilişkilerinizi oldukça etkileyeceğine işaret­tir. Rüyada dağıttığını gördüğü paranın kırık ya da silik olması, sözlerinin etkili olmayacağı anlamına gelir.

Rüyada Para Saymak

🙂 Rüyada bir çok paranızın bulunduğunu ve onları saydığınızı görmek, elinize çok para geçeceğine işarettir. Diyanet rüya tabirlerine göre pa­raları saymak, ilimden istifâde etmektir. Üzerinde resim bulunan paraları saymak, batılla meşgul olmaktır.
Para sayarken rüyanızdaki rakamların anlamı: Bir; mübârek bir sayıdır, tevhîdle yorumlanır. İki, üç, dört, beş, altı, on, onbir, oniki, ondört, onbeş, onaltı, onyedi, yirmi, otuz, doksan, yüz, ikiyüz, dörtyüz, altıyüz, yediyüz, sekizyüz, bin, yüz ve yüzbinden fazlası tâbircilerin hayır, bereket, murat, makâm ve zaferle yorumlamak husûsunda ittifâk ettikleri sayılardır. Bundan başka sayı saymak borçlular dışında herkes için hayırdır.

😐 Rüyada paranızı saydığınızı görmek; projelerinizin ve düşüncelerinizin istediğiniz şekilde olmayacağına, bu sebepli onlara yeni bir yön bulmaya çalışmanız lazım geleceğine işaret eder. Rüyada bozuk para saymak, lüzumsuz şeylerle uğraşmaya işaret eder.

Rüyada Cüzdan Görmek, Para Kesesi Görmek

🙂 Cüzdan görmek hayır, menfaat ve eşle tabir olunur. Cüzdanda altın ve gümüş para görmek nimet ve hayra yorumlanır. Cüzdanının yırtığını diktiğini gören sırrını gizler. Cüzdanını mühürlediğini gören sırrını saklar. Rüyada görülen para cüzdanı, hayırlı ve kârlı bir iş olarak yorumlanır. Boş cüzdanı mühürlediğini gören bildiği bilgiyi gizler. Değişik cins ve türdeki paraların cüzdanından döküldü­ğünü görmek kalplerdeki düşmanlıkların ortadan kalkacağına işarettir.

😐 Rüyada cüzdanının boş ol­duğunu görmek iflasa, bir rivayete göre hastalığının yaklaşmış olduğuna, cüz­danını baş aşağı çevirip içindekileri boşalttığını görmek en yakın zamanda hastalanacağına delalet eder. Cüzdanını yırtılmış görenin sırrı açıklanır. Cüzdanını eşine verdiğini görenin gönlü başka birine meyleder. Cüzdanında değişik paralar bulunduğunu görenin kalbi değişik problem­lerle meşgul olur. İçinde para bulunan cüzdanın kaybolduğunu gören, başkalarına nasihat­te bulunur, ancak söylediklerine kimse kulak asmaz. Boş cüzdanını kay­bettiğini gören yalan söyler. Cüzdanında bir kurt olduğunu görmek birinin kendisine ihanet edeceğine veya hastalığının yaklaşmış olduğuna işarettir.

Ruyada-Para-Gormek-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabirleri-Para-Almak-Kagit-Para-gormek
Ruyada-Para-Gormek-Para-Almak-Kagit-Para-gormek-bozuk-demir-para

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Mağripli Cabir: Rüyada para almak ifla­sa, yoksulluğa ve hakarete delalet eder. Bir rivayete göre kap içinde para aldığını gören mal sahibi olmakla yorumlanır. Bir kese demir para bulduğunu gören helal mal ve çokça nimetin sa­hibi olur.” demiştir.

ibn-i Şirin:Bakır vesayre elementlerden yapılmış sikkeler (pa­ralar) görmek düşmanlık, kavga, dövüş ve dedikodulara delalet eder. Böy­le bir para bulduğunu veya kendisine böyle bir paranın verildiğini gören, dedikodu yüzünden aralarında fitne çıkan biriyle kavga eder. Elinde beş adet altın para gören halkın beğenisini kazanacak bir iş yapar. Elinde bir tek altın olduğunu gören, güzel bir eve sahip olur,” demiştir.

Kirmanî’ye göre; “Bir altın lira bulduğunu görmek çocukları yüzünden belaya uğramaya delalet eder. Birçok altın para bulmak birçok zahmet ve meşakkate işarettir. Gümüş sikkelerin elde bulunması güzel söze, kırık sikkeler başka başka sözlere, iri gümüş sikkeler çok mala işarettir,” demiştir.

Salimi’ye göre: “Rüyada bozuk para bulduğunu gören evlenir. Girdiği yerden deste para bulduğunu gören eşi ya da başka bir kadın tarafından aldatılır. Rüyada çok miktarda para bulduğunu gören, bulduğu kadar para veya mal mülk kazanır.

Danyal (a.s.): “Elinde dört adetten fazla sikke halinde altın olduğunu görenin herhangi bir işten dolayı, canı sıkılır ya da aleyhin­de söylenenleri duyarak üzülür. Elinde bulunan altınların sayısı belli ve az­sa çektiği acı ve üzüntüleri azalır,” demiştir.

İsmail Eş’as’a göre: “Som altından yapılmış para veya dinar görmek, özellikle üzerinde resim yoksa, dindarlığa ve doğru yolda olmaya delalet eder. Üzerine resim kazınmış olan para inanç zayıflığına ve doğru yol­dan ayrılmaya işarettir. Bir yüzünde Allah’ın adı ve diğer yüzünde haç ya­zılı, yani bir yüzü İslâmî, diğer yüzü Hristiyanlığı simgeleyen bir dinara, al­tın liraya sahip olduğunu gören eğer müslümansa dinden çıkar, eğer gay­rı müslimse müslüman olur.”

Cafer Sadık (r.a.): Bozuk paralarla ilgili rüya onbir şekilde tabir olu­nur,” demiştir: “Mal, sadık dost, evlat, köle ve cariye, bol rızık, emniyet ve güven, doğru söz, ihtiyacın karşılanması, mevki ve makam, cariye ticareti, uyanıkken para kazanmak, eğer rüya sahibi günahkâr ve isyankârlar­dan ise dayak, hapis gam ve hüzün ile yorumlanır. Kırık ve silik gümüş sikke üç şekilde tabir olunur: Düşmanlık, gam ve hüzün, mahkûmiyet ve hapis.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada görülen paranın psikanalizi: Rüyada görülen para, nadiren gerçek yaşamdaki para olgu­suyla birebir paralellik taşır ve daha çok bizim değer yargılarımı­zı ve değer verdiğimiz şeyleri simgeler. Yaşamımızda önemsedi­ğimiz ve sahip olmaktan mutluluk duyduğumuz, korumak istedi­ğimiz şeyler; sözgelimi eşimiz, çocuklarımız, ailemiz ve olumlu ni­teliklerimiz, rüyalarda para simgesiyle karşımıza çıkabilir. Bazen de daha maddiyatçı bir yorumla, güç tutkumuzu ve güce sahip olma isteğimizi vurgular. Bu biraz, bizim yaşama bakışımızla da il­gilidir: Eğer paranın bir güç kaynağı olduğunu ve bu yolla edini­len gücün de değer taşıdığını düşünüyorsak, rüyadaki para, hırs ve güç isteğimizi ifade ediyor olabilir.

Rüyada görülen metal, demir, veya bozuk para görmenin psikanalizi: Sizin için değerli olan, yaşamda çok önem verdiğiniz kişi ve unsurları simgeler. Sözgelimi rüyanızda gördüğünüz iki parlak altın para, çok sevdiğiniz iki çocuğunuz ya da iki kardeşi­niz anlamına gelebilir. Eğer gördüğünüz paralar eski, yıpranmış ve paslıysa, beklentilerinizin altında bir yaşam sürdüğünüzden ya da sevdiklerinize iyi olanaklar sağlayamadığınızdan kaygı duyuyor olabilirsiniz.

Anonim Rüya Yorumları

 • Cüzdanı boş görmek, görenin ölümüne yorumlanır. Dolu cüzdan, ömründe bir defa faydalanacağı bir fırsatın elinize geçtiğine, cüzdanda para görmek, bilgisiz bir kimse olduğunuza ve onu artırmak için çaba harcayacağınıza, kese bir kimsenin aynı zamanda sırrı olarak kabul edildiğine göre, baş aşağı çevirdiğiniz anda içinden para dökülmediğini görürseniz, sırrınızın saklandığına işaret sayılır.
 • Bankaya para yatırdığınızı görmek: İşinizin iyi olacağına ve rız­kınızın bollaşacağına işarettir. Bankadan para çektiğinizi görmek: Bir yere para harcayacağınız anlamına gelir.
 • Bankadan para çekmek: Bu rüyada sıkıntıların sona ermesine işarettir.
 • Bankaya para yatırmak: Rüyada bankaya para yatırdığını görmek, zarara uğramaya delalet eder.
 • Rüyanızda kendinizi alış veriş yapıyor gördüyseniz; Son zamanlarda lüzumsuz yere para harcayacağınıza, eğer böyle devam ederseniz maddi sıkıntılara girip üzüleceğinize işarettir.
 • Rüyada herhangi bir şey sattığınızı görmek; hayatınızda küçük bir gerilemeye.
 • Çocuğunuzu sattığınızı görmek; kıymetli bir varlığınızı ebediyyen kaybedeceğinize işaret eder.
 • Rüyasında parayla bir şey satın aldığını gören kimse, dindarlığa özenir. Satın aldığını görmek ama para ödememek, para hırsıyla her fenalığı yapar.
 • Rüyada kendinizi zengin görmek: Doğuştan şanslı olduğunuza, dertlerle, geçim sıkıntısıyla uğraşmak gibi derdinizin ol­mayacağına işarettir.
 • Yoksulken kendinizi zengin görmek: Para biriktir­diğiniz halde zengin olamayacağınıza işarettir.
 • Zenginken kendinizi fakir görmek: Yaşantınızın içinden çıkılmaz bir durum alacağına işarettir.
 • Birinin kendisine yeni ve güzel gümüş paralar verdiğini görenin ölü­müne ağlanır. Bir dirheminin çalındığını veya bir dirhemini kaybettiğini gören ya ço­cuğunun ölümüne ağlar, ya da çocuğunun başına bir hal gelir.
 • Beyaz ve güzel gümüş bozuk paralar gören, güzel bir söz ya da Allah’ın zikrini işitir. Eğer sikkeler kararmış ve üzerlerine resim var­sa savaş ve düşmanlığa delalet eder.
 • Rüyada Sahte Para Görmek; Elimizdeki para ya da değerli mücevherin sahte olduğunu fark etmek, güvensizlik duygusunun arttığına ve aldatılma endi­şesine dikkat çeker.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


121 thoughts on “Rüyada Para Görmek”

 1. Merhaba rüyamda annemin elinde bir tomar kağıt para gördüm annem o paradan abime biraz veriyor daha sonra Ukrayna savaşından kaçanlar bizim köye kaçıyorlar dağlarda bir sürü insan kaçışıyorlar tabi aralarında Türklerde var yabancı ülkenin askerleri bu insanlara ateş edip öldürüyor bende balkondan bakıyorum panikliyorum

  Reply
 2. Rüyada komşum kapıma gelip parasını kaybettiğini ve bize gördünüzmü tarzında Sorular sordu ima ettiği şey sanki biz almış gibiydi ama annem azarlayınca gitti kaybettiği para 2100 dolar olduğunu söyledi

  Reply
 3. Selamün Aleyküm Degerli Hoca,
  Rüyamda yeni ayrildim is yerinde Anadan dogma çiplak olarar lakin kendim Bunun hiç farkinda degilim tâ ki
  Oradaki insanlrin bana dik dik bakmasina ve sonra Ben kendime bektim çiril çiplakim.
  Bu Rüyami yorumlarsaniz sevinirim Hocam
  Saygilarimla
  Kadir

  Reply
 4. Günaydin Degerli Hocam,
  Rüyamda Konsumuz rahmetli bir kadinin evindeyiz ve bu teyzemiz hamir isleri Kete, Puaça pisiriyordu
  Birisi iki puaça aldi fiyati sordu ve ödedi, banada sordu teyzemiz sende istiyonmu? Diye taze görünce bende bir Tane alayim dedim ve fiyatini sordum 1,5 mu dedi 2,5 Lira mi dedi ama sen ödeme al dedi Bende olmaz dedim elimi cebime attim bir kaç kagitpara çikardim içinden 5 Lira(kagit) verdim ve üzeri kalsin dedim. O bir sicak Keteyi yanimda olan biri sanirim yegenim idi ama kesin bilmiyorum, onunla konusarak ayrildik ordan. O sicak ketenin Tadina bakamadan rüyam son buldu.

  Hocam bu Rüyami yorumlarsaniz sevinirim
  Saygilarimla
  Kadir

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İnsan içine karışma arzusuna, üzerinizdeki ağırlığı atarak mutlu ve huzurlu bir hayata başlayacağınıza, yeni olan güzel haberleri almaya işarettir…

 5. Selamün Aleyküm Degerli Hocam,
  Rüyamda arabamin bagajina iki yanan odun koru koyup bagaji kapatdim.
  Kiymetli yorumunuz için Tesekürler.

  Saygilarimla
  Kadir

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Çok bilgili olacağınıza, emelinize ve isteğinize ulaşacağınıza, bol ve bereketli kazancç sağlamaya, ferahlığa ve rahatlığa kavuşmaya işarettir…

 6. Selamün Aleyküm Hocam,
  Rüyamda benim iranli bir kiracimi gördüm bana bir Ödeme için cebinden bir demet Euro (kagit para) çikardi ve saydi 2000 € bana vermek için sonra konu degisti biz koyu bir sohbet içinde idik parayi alip almadigimin farkinda degilim, konumuz hep is üzeri idi.
  Rüyami yorumlarsaniz sevinirim Hocam
  Not Ben yurt disinda yasadigim için Euro da o ülkenin para birimidir.

  Saygilarimla
  Kadir

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İçinizden hiç gelmediği halde mecburen bir yolculuğa çıkacağınıza, yüksek makam mevki sahibi ve itibarlı birisi olmaya işarettir…

 7. Merhaba hocam
  Rüyamda tanımadığım birinin kağıt paralarıni bıraktığı yada düşürdüğü yerden (tam hatırlamıyorum) yardım amaçlı topladığımi ama içinden bir 200tl alıp cebime koyduğumu gordum. Paralar çok değildi ama hepsi 200 ve 100 luk şeklindeydi

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Yüksek makamlara gelmeye, rızkın ve kazancın artacağına, kanaatkar olmaya, sosyal durumda bir değişikliğin güzellikle olmasına işarettir…

Leave a Comment