Rüyada Ölüden Bir Şey Almak veya Vermek Ne Demek? Diyanet Tabiri

Danyal (a.s.) göre rüyada ölmüş birinden bir şey almak veya vermek: “Bir ölünün ken­disine yenecek ve içecek bir şey verdiğini, fakat kendisine verilenleri ye­yip içmediğini görenin malından bir kısmı herhangi bir nedenden azalır. Şayet kendisine verilen şeyi yerse hayır ve menfaat anlamına gelir,” de­miştir. Bir ölü, dünya malıyla ilgili bir şey verirse bu hayra ve dileğinin ger­çekleşeceğine delalet eder.

Ölmüş birinin kendisine elbisesinde bir parça verdiğini ve kendisine verileni giydiğini gören büyük bir üzüntüye uğrar, hastalığa yakalanır. Ölü­nün kendisine verdiği elbiseyi giymeyip bıraktığını ve ölünün elbisesini tekrar alıp giydiğini gören yakın bir zamanda ölür.

Ünlü Rüya Yorumcularına Göre: Ruyada Ölülerden bir Şey Almak-Vermek

İbn-i Şirin’e göre ruyada ölüden bir şey almak veya vermek: “Bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek zengin olmaya, bir ölünün kendisine ait olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görmek ailesinden birinin ölümüne, elbiseyi ölüye iade etmemesi ise mal ve servete, bir ölüye: «Al bunu veya yıka,» diyerek bir elbise verdiğini görmek üzüntü, keder ve sı­kıntıya, elbiseyi ölünün alıp giydiğini görmek ölmesine, bir ölünün kendisi­ne bir elbise verip sonra da bunu istediğini görmek bu ölünün hayra, du­aya ve tövbeye ihtiyacı olduğuna, bir ölünün kendisine eski bir elbise ver­diğini görmek zenginlik ve saygınlığa delalet eder.

Bir ölünün kendisine Kur’an ve fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini gör­mek itaate ve hayır işlemede başarılı olmaya, ölüye bir şey sattığını gör­mek o nesnenin pahalanmasına, kadın ölüye bir şey bağışladığını, ölünün de bunu kabul etmeyip reddettiğini görmek belalara ve malında herhangi bir nedenle noksanlık meydana gelmesine delalet eder, demiştir.

Ebu Sait El Vaiz’e göre ruyada bir ölmüş birinden alışveriş yapmak: Bir ölünün kendisine dünyanın değerli şeylerinden birini verdiğini gören beklemediği bir yerden iyilik ve yardım görür.
Bir ölünün kendisine yeni bir gömlek veya temiz bir elbise verdiğini gören geçim sıkıntısından kurtulur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören hayra menfaate ve saygıya nail olur.
Bir ölünün kendisine kirli bir elbise verdiğini gören kötülük yapar. Bir ölünün rüya sahibine yemek vermesi beklemediği yerden kendisi­ne rızık yiyecek gelmesine işarettir.

Rüyada Ölü Görmek

Bir ölünün dirildiğini görmek, ölü özellikle güler yüzlü bir görünümdeyse, bir yerden iyi bir haber almaya ve sevince delalet eder. Ölmüş babasının dirildiğini görmek -yüzü güleç ve elbisesi temizse- zenginlik, talih, değer ve dileğini elde etmeye, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Eğer kısık yüzlü ve üzgünse, elbiseleri eski ve kirliyse işlerin yo­lunda gitmemesine, sıkıntı ve darlığa delalettir. Ölmüş annesinin canlanıp yeniden yaşadığını görmek, şiddetten son­ra rahata, ölmüş eşinin yaşadığını görmek fakirliğe, ölmüş oğlunun tekrar yaşadığını görmek düşmanını affetmeye işarettir.

Rüyada Ölümlerle İlgili 1001 Rüya Tabiri

Ölünün kendisine bir karpuz verdiğini görmek üzüntü ve keder anla­mına gelir. Ölünün bal vermesi umulmayan yerden mal ve ganimet sahibi olma­ya delalettir. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören dindar olur, demiştir. Ölünün takke (başa takılan) vermesi, herhangi bir nedenden malın eksilmesine veya daha sonra şifa bulabileceği bir hastalığa işarettir.
Elbisesini çıkarıp bir ölüye giydirdiğini görmek o ölünün yanında yer almaya işarettir.
Sağ bir kimseye bir ölünün her ne olursa olsun bir şey vermesi iyi de­ğildir. Ancak ölmüş amcasının ve halasının bir şey vermesi miras sahibi olmaya delalet eder.

 1. Amca ve hala rüyası her ne şekilde olursa olsun gamdan kurtulmak­la tabir olunur. Bir ölünün herhangi bir yiyecek satın alması, alınan yiyeceğin azal­masına, herhangi bir yiyecek satınası ise satılan yiyeceğin tamamen tü­kenmesine işarettir.
 2. Hangi tür eşya olursa olsun, üzerinde insan veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek o eşyanın gözden düşüp kaybolmasına, ölünün kendisine ne olduğunu bilmediği bir şey verdiğini görmek faydaya (çünkü ölünün ne olduğu belli olmayan bir şey vermesinde zarar yoktur) bir ölünün yabancı bir topluluğa ne olduğunu bilmediği bir şey verdiğini görmek, içyüzünü öğ­renmek istediği bir işin müphem (karanlıkta) kalacağına delalet eder.
 3. Bazı rüya tabircileri, ölüden bir şey almak iyi, vermek kötüdür, demiş­lerdir.
 4. Ölünün kendisine her ne olursa olsun bir şey vermesi (ısırıcı ve zehir­li cinsinden olanlar hariç) hayırdır. Ölüye her ne olursa olsun bir şey ver­mek iyi değildir. Ancak verdiği şey hoşlanmadığı veya zehirli böcekler gi­bi bir şeyse üzüntü ve kederin dağılmasına delalet eder.
 5. Bir ölüyü neşeli ve dans ederken görmek ahirette rahatta olduğuna işarettir.
 6. Bazı rüya tabircileri, ölünün kötü fiillerden birini işlediğini görmek iyi değildir, demişlerdir.

Diyanet Ruya Tabirleri: Ruyada Ölü veya Ölmüş Birini Görmek


Ebu Sait El Vaiz’e göre ölü birini görmek: “Ölünün iyi bir şey yaptığını görmek dinle ilgili iş ve çalışmalarında iyiliğe delalet eder,” demiştir. Çünkü bu rüya sahibini güzel ibadetler yapmaya teşvik anlamına gelir. Ölünün kötü bir şey yaptığını görmek onu kötülükten alıkoymak ve iyi­liğe teşvik etmek demektir. Ölünün gerçeklerden bahsettiğini gören, onun hayattaki durumunu araştırır.

Ölünün yabancı bir yerde bulunduğunu ve tabut yada mezardan kal­karak kendisine doğru geldiğini görmek rüya sahibinin hayır, hikmet ve helal mal sahibi olacağına, bir ölüye telkinde bulunduğunu görmek, onun vaaz ve öğütleriyle sapık yani doğru yoldan sapmış bir toplumun doğru yolu bulacaklarına, telkin verenin veya başka birinin ölünün mezarına in­diğini görmek, zina edeceğine, bir mezarın yanına gelip orada yanan bir ateş görmek rüya sahibinin kötü amel sahibi bir kimse olduğuna veya me­zarda yatanın doğru yoldan çıkmış ve günah işlemiş biri olduğuna işaret­tir.

Mezarda böcek veya haşere cinsinden bir şey görmek de bu tabire, ölünün kemiklerini ayırdığını görmek malını gereksiz yere harcamaya, ölü­nün kemiklerini topladığını görmek mal ve fayda elde etmeye, ölünün sı­kıntı ve azapta olduğunu görmek onun kötü biri olarak tanındığına, birinin bir ölüyü muayene ettiğini görmek onun için sadaka vereceğine, ölüden si­dik, pislik, irin, kan, tükürük, balgam vb. bir şey çıktığını görmek uygunsuz bir durumunun gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada Aileden Birini Ölü Görmek

Ölmüş kızının yaşadığını gören gam ve kederden sonra sevinçli olur, bir kadın ölmüş oğlunun yaşadığını görse kız doğurur. Ölmüş kızının diril­diğini görse bir erkek çocuk doğurur. Bir kadın ölmüş kız kardeşinin yaşa­dığını görse zayıflığı gider ve güçlenir. Bir kadın erkek kardeşinin yaşadı­ğını görse kaybolan herhangi bir yakını veya bir eşyası geri gelir. Garip ve ölmüş birinin dirildiğini görmek, o ölünün durumunun iyi olduğuna işaret­tir. Bir ölünün dirildiğini görenin sayesinde inançsız bir kimse müslüman olur.

Mağripli Cabir bu konuda şunları söylemiştir: “Anne ve babasının di­rildiğini ve onların güler yüzlü olduklarını görmek kişisel işlerinde hata yapmaya, erkek kardeşinin dirildiğini görmek güçlenmesine, kız kardeşi­nin dirildiğini görmek çok sevinmeye, amca veya dayısının dirildiğini gör­mek şan, şeref ve onurunun artmasına, dostlarından birinin hayata dön­düğünü görmekse sevinçli haber duymaya delalet eder.”

Bir ölüden insanı şaşırtıcı bir şey çıktığını görmek halkı hayrete düşü­ren bir durumun gerçekleşmesine, ölünün bulunduğu yerde sakin bir şe­kilde durduğunu görmek din ve dünyayla ilgili her arzusuna kavuşmaya, bir yerin içinde bulunanların üzerine yıkıldığını, enkaz altından insan ölü­leri çıktığını görmek o yörede ağıtlar yakılacağına işarettir.

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada öldüğünü görmek videosunu izlemek ve dinlemek için lütfen Buraya Tıklayın

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Ölüden Bir Şey Almak veya Vermek Ne Demek? Diyanet Tabiri” konusunda 7 mesaj

 1. Rüysmda ölmüys olan büyük teyzemi ve yine onun ölmüs olan kocasini gördüm, kocasi bir un cuvalinin icinde saklanmis ve oradan cikip gelmis oluyor, ücümüz birlikte pazarda geziyoruz ve teyzem bana karli serbet yiyelim diyor, ben bogazlarim siser hastalanirim diyorum ve yemiYorum ama onlarin parasini ödüyorüm ( ismarliyorum)

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Selda Ben kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Büyük bir mutluluktan sonra tekrar eski halinize döneceğinize, dedikoduya, mutlu ve tebrik haberlerine, sevinmeye, düşmana, zengin olmaya, mücadeleli ve tartışmalarla dolu bir döneme girdiğinize, ün ve şeref sahibi olacağınıza, şerefli ve saygın bir adama işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyi ve kazançlı günlere, iyi bir habere veya olaya, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza, huzura, yakında izdivaç edeceğinize, zengin olacağınıza, kaygı verici ve üzüntülü durumun olduğuna, kötü sözlere, üzüntüye, haram mala, dedikoduya, zorluklarla uğraşılıp bu zorlukların ve üzüntülerin biteceğine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sıkıntılardan kurtulmaya, çok iyi haberler alıp sevinileceğine, çok yakında mutlu olacağınız hayata başlayacağınıza, zengin olmaya, istenilen işin gerçekleşeceğine, kötü söz duymaya ve tehlikeye, kız yada erkek çocuk sahibi olacağınıza, sevinmeye, ağlayacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.