Rüyada Küpe Görmek Hayırlı Mıdır? Dini Rüya Tabirleri

Rüyada küpe görmek veya küpe takmak ne demektir diye merak edip yorumcuların bu rüyalarınızı nasıl yorumladığını aşağıda okuyabilirsiniz. Rüyanıza giren herhangi bir küpe sahnesinin ne anlama geldiği aşağıdaki rüya tabirinde öğrenebilirsiniz.

Rüyada Küpe Görmek – Diyanet

Rüyada küpe görmek, ticâret ve kazanç elde etmeye işaret eder. Rüyada kendi kulaklarında İncili küpe gören bir kimse, servet edinecek ve süslenecek demektir. Aynı rüya Kur’an ezberlemeye işaret olarak da yorumlanmıştır. Kulağında küpe gören genç, bekârsa evlenir. Kadının kulağında küpe görmesi kocasına; salkım küpe görmesi de çocuklarına işaret eder. Rüyada görülen küpe, ticarete delalet eder. Hamile bir kadın, rüyasında küpe görse, erkek evladı olur. Bekar bir kız için küpe, evlenmekle tabir olunur. Hanımının kulağından birinde gümüş, diğerinde altın küpe olduğunu gören kimse, karısını boşar. Rüyada küpe görmek, çeşitli şekillerde tabir olunur. Kulağında küpe olduğunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever.

Kulağındaki küpelerin mücevher ile süslü olduğunu ve her birinde birer inci veya inciler bulunduğunu gören, Kur’ân-ı Kerim’i ezberler veya bir hayır işler, ama tamamlayamaz. Kulaklarında halka olduğunu gören, halk arasında sevilen ve sayılan bir kişi olur. Küpesinde kıymetli bir inci olduğunu gören, Kur’ân veya dini bilgi tahsil eder. Eğer halkadaki inci düşerse, Kur’ân-ı ve her şeyi unutur. Karısının kulaklarında altından veya gümüşten yapılmış bir çift halka veya biri altın ötekisi gümüş iki halka gören karısını boşar.

Rüyada Altın Küpe Görmek

Rüyada altın küpe görmek; refaha, kısmete ve sağlığa yorumlanır. Rüyasında altın küpe takan; bir mirasa konar. Altından yapılmış küpeler gören; kendisine uygun olan bir kimse ile evlenir.

Rüyada Küpe Takmak

Rüyada küpe takmak veya taktığını görmek, yakın zamanda bir talihin kapınıza çalacağına yorumlanır. İki elinde de küpe olduğunu görmek, iş sahibi olmaya delalettir. 

Rüyada Altın Görmek

Rüyada Altın ve Gümüşü karışmış olarak görmek; ihanete, çok miktarda altın bulma; sıkıntı ve eziyet dolu bir yaşama, elindeki altınları ona buna dağıttığını görmek; çok müsrif bir insan olduğuna, kazandığı paradan bereket görmediğine işarettir. Rüyada altın gören kimsenin üzüntü ve kederi gider. Evladı olur. Bol rızka kavuşur. Rüyada altın gören kimse, sıkıntıdan kurtulup rahata erer ve derecesi yükselir. Rüyada beş altına’ sahip olmak, beş vakit namaz kılmak olarak yorumlanır. Rüyada altın ve gümüşü karışmış olarak görmek hıyanette bulunmaya işaret eder. Bazen rüyada altın bulmak, çocukları sebebiyle düşeceği musibete de işaret eder. Çokça altın bulmak, sıkıntı ve zahmet çekmeye işarettir. Bir ölünün kendisine altın vermeyi va’dettiğini gören kimse insanlara zulmeder. Elindeki altınları har vurup harman savurduğunu gören kimse, namazları noksan kılan bir kimseye işaret eder. 

Rüyada Küpe Almak

Rüyada küpe almak veya herhangi bir mağazadan küpe aldığını görmek, başkasına yapılacak iyiliğe yardıma işarettir. Küpe almak altın gümüş fark etmez, tanrının sevgisini hak eden bir kimseye işarettir. 

Rüyada Küpe Bulmak

Rüyada küpe bulmak veya size ait olsun ya da olmasın bir küpe bulduğunuzu görmek, büyük sorunlardan kurtulacağınıza rahatlayacağınıza işarettir. Rüyada yerde küpe bulmak, ailesi hususunda harcayacağı paraya işaret eder. Kapalı bir yerde küpe bulduğunu görmek, ele geçecek bol mala işaret eder.

Rüyada Küpe Kaybetmek

Rüyada küpe kaybetmek, malca ziyana uğramaya işaret eder. Rüyada küpenizi kaybettiğinizi görmeniz, tüccarsa zarar etmenize yorumlanır. Bir diğer yorumcuya göre ise; rüyada küpe kaybetmek ticâret ve kazanç elde etmeye işaret eder. Rüyada kendi küpesini kaybettiğini gören bir kimse, servet edinecek ve süslenecek demektir.

Rüyada Küpe Hediye Almak Vermek

Rüyada küpe hediye almak veya vermek; birbirlerine dargın kimselerin barışmalarıyla tabir edilir. Bazen de evlenmek için kadın istemeye delalet eder. Rüyada küpe hediye almak veya vermek genellikle hayırla yorumlanır. Rüyasında bir kimseye küpe hediye verdiğini görmek, veren ve alan için hayırlıdır. Her ikisi de arzularına ulaşırlar. Eğer verilen hediye küpe kötü durumda ise, alan da veren de zarar görür. Kendisine küpe hediye verildiğini gören, sevdiği biri ile evlenir. Kendisine yaşlı bir erkek veya kadın tarafından hediye küpeler verildiğini görmek, hayra delâlet eder. Birine hediye verdiğini ve onun da bu hediyeyi kabul etmeyip almadığını görmek kötü bir söz işiteceğine işarettir. 

Rüyada görülen hediye mal ve para değişimine yorumlanır. Bir çocuğun size bir hediye verdiğini görmek, fitne ve fesada yorulur. Bu armağan size bir kız tarafından verilmişse, ailece bir kimseden fayda göreceğinize, bir başkasına armağan vermek sıkıntı ve kedere yorumlanır. Hediye, ferahlık ve rahatlık işaretidir. Hediye vermek ve almak sevgi ifade eder. Hediye, bir kimse ile evlenmek için anlaşma bakımından en güzel bir sevgiye işaret eder. Kendisine bir sepet taze meyve hediye edildiğini görmek, kızı ile evlenmek isteyen bir gencin varlığına, kızı yoksa hediyeyi gönderen kimse ile aralarında bir dostluk bağı kurulması istendiğine veya eski bir tanışıklığın yeniden kuvvetlendirilmesi isteğine yorumlanır.

Rüyada Gümüş Küpe Görmek

Rüyada gümüş küpe görmek veya kulağında gümüş küpe olduğunu gören kimse, hafız olur. Rüyada gümüş küpe ses güzelliğine, ilim irfan sahibi olunacağına, kuran hafızı olmaya yorumlanan rüya, kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine ve hayatını islami kurallara uygun yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi, sorumluluklarından da asla kaçmayacağına yorumlanır. Eşinin gümüş küpe taktığını gören kadınlar zengin bir hayat sürerler ve her zaman sevgi dolu sözler işitirler.

Rüyada Kulağa Küpe Takmak

Rüyasında kulaklarına küpe taktığını gören kimse için bu rüya hayırlı şeylere ve müjdeli bir habere, bazen de bekar kimseler için evlenmeye işaret eder.

Rüyada Küpe Satmak

Altın küpe satmak var olan sıkıntıdan bir hamlede kurtulacak olan rüya sahibinin sevineceğini, kalben huzura ereceğini, moralinin düzeleceğini bildirir. Gümüş küpe satan kişinin ilişkisi bozulur, evli ise eşinden ayrılır. Taşlı küpe satan kişinin ticari hayatı eskisinden daha kötü hale gelir ve işler bozulduğundan maddi sıkıntılar meydana gelir. Tek küpe satmak geçici bir soruna, kırık küpe satmak ise uzun sürmüş bir problemi çözmeye delalettir.

Rüyada Gümüş Görmek

Rüyada gümüş küpe gören erkek zengin olur ve evlenir, kız ise zengin birine varır. Bahar mevsiminde eline bir dirhem gümüş geçtiğini gören kimse, aynı miktar gümüşe sahip olur. Gümüş, rüyada görülecek en hayırlı madendir. Gümüş görmek, göz aydınlığı, sevinç, ferah, doğru söz ve haber, erkek evlât olarak yorumlanır. Rüyada görülen gümüş birikmiş maldır. Ayrıca gümüş cennete girmeyi sağlayan amellerdir. Rüyada görülen gümüş küpe, malın artmasına işarettir. Bazen kulağına gümüş küpe taktığını görmek, sıkıntıyla ele geçecek rızka delalettir. Bazen bu rüya kadın veya erkekler için evlenmeye de delalet eder. 

Gümüş paralar görmek, servete ve erkek çocuğa işarettir. Kırılmamış ve üstü kararmamış olmak şartıyla gümüş görmek iyidir. Eğer kırılmış veya kararmışsa bir kişinin düşmanlığına uğrayacağına yorulur. Gümüş eşya da böyledir. Rüyada görülen gümüş para, yanında hamile kadın olan kimse için çocuğa işarettir. Gümüş para çoğunlukla söze işaret eder. Gümüş para saf ve temiz olursa o paralar ilim ve güzel sözdür. Gümüş paranın sayısı, iyi amellerin sayısı olarak yorumlanmaktadır. Eğer görülen gümüş paralar sahte olursa, söz ve fiilde kin, hile, ayrılık ve amelde riyaya işaret eder. Zengin bir kimsenin rüyasında çok gümüş parası olduğu halda bunları harcadığını görmesi işlerin bozulmasına ve servetinin azalmasına delalet eder. Rüyasında gümüş sikke bastığını gören kimse, hanımı hamile ise erkek çocuk doğurur. Elindeki gümüş paralarını etrafına dağıttığını gören kimse, akrabalarından veya evlatlarından birisini evlendirmek için para harcar. Evinde gümüş paraların olduğunu gören kimsenin eline para geçer.

Rüyada Takı Görmek

Rüyada takı görmek veya işlenmiş ve takı haline getirilmiş (bilezik, yüzük, gerdanlık, küpe gibi) altın görmek hüzüne ve endişeye delâlet eder. Üzeri yazılı sikke halinde (madalyon ve para gibi) altın görmek hayıra ve şerre yorumlanır. Fakat yorumcuların bir çoğu altın görmeyi hiç bir zaman hayra yormazlar.

Rüyada Mücevher, Ziynet Eşyası Görmek

Rüyada mücevher görmek, güzel, namuslu ve zengin kadınlarla; mücevherin çokluğu, kıymeti ile yorumlanır. Rüyada mücevher görmek veya kendisine bir mücevherli eşya hediye edildiğini görmek, ya da mücevher bulduğunu görmek, rüya sahibinin çok mala ve mülke sahip olacağına, bir kaç evladı dünyaya geleceğine işaret eder. Rüyada parmağa, bileğe, gerdana veya göğse takılan herhangi bir ziynet eşyası görmek, ev halkının bütün ihtiyaçlarını fazlası ile temin ederek her isteklerini yerine getirdiğinize, onlann mutlu olması için elinizden geldiği kadar fedakârlıkta bulunduğunuza, geçimleri hususunda da kazancının büyük kısmını bu yolda harcadığınıza delâlet eder.

Rüyada Kulak Görmek

Rüyada görülen kulak, iftihar edilen evlattır. Rüyada kulağı kıllı görmek, kahraman bir kimseyle tabir olunur. Kulağını büyümüş görmek, ahlak-ı hamide sahibi, insanların sözüne itibar ettiği bir kimseye delalet eder. Rüyada kulak görmek, eş, kız evlat, kız kardeş, hala ve teyze gibi kadın akraba ile yorumlanır. Rüyasında kulağında bir değişiklik görmek bu kadınlarla kıyaslanır. Rüyada kulağının kesildiğini görmek, bir kadın akrabasının öleceğine veya ayrılacağına delâlet eder. Kulağına bir şey soktuğunu veya sokulduğunu gören, memnun olmayacağı bir haberi duyar. Ağzına veya kulağına tahta kurusu girdiğini görenin eline haram mal geçer. Kulağına sinek girdiğini gören kimse, başkası tarafından kendisi hakkında söylenen bir sözü işiterek üzülür. Kulağında ağrı olduğunu görmek, zarara uğrayacağına yorumlanır. 

Rüyada Pırlanta Küpe Görmek

Rüyada pırlanta küpe görmek boş işlerle uğraşan ve insanlara hava atan, lüzumsuz bir kimseye işaret eder. Bir çok pırlantası olduğunu görmek, fakirliğe düşmeye işaret eder. Rüyada pırlanta görmek, iyi değildir. Çünkü faydasız ve süse işarettir. Bir çok pırlantası olduğunu görmek, fakirliğe delâlet eder.

Rüyada Elmas Küpe Görmek

Rüyasında elmas küpe alıp takmak, gurur ve kibir abidesi bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada görülen, elmas küpe, gurur ve kibir sahibi, dünya hayatına çokça meyleden bir kadınla tabir olunur. Rüyada elmas küpe görmek, ilim tahsil edip yükselmeye işarettir.

Rüyada Zümrüt Küpe Görmek

Soylu bir aileden gelen biriyle tanışarak aşık olmaya ve kısa sürede herkesin dilinden düşürmeyeceği türde büyük bir düğün yaparak evlenmek manasında olan rüya, oyunculuk, ses sanatçılığı veya ressam olunacağını, güzel sanatlar alanında büyük başarılar elde edileceğini, mesleki kariyerin en yüksek noktasına kadar çıkılıp, şanını, şöhretini katlayacak olan rüya sahibinin maddi açıdan da ömür boyu yetecek bir birikime sahip olacağını ifade eder.

Rüyada Küpe Takmak-Rüyada Altın Görmek
Rüyada Küpe Takmak-Rüyada Altın Görmek

30 YORUM

 1. Merhaba .rüyamda arkadaşım poğaça almış kapımı çalıyor hazırlan dışarıda kahvaltı yapıcaz diyor ve hediye aldığı uzun çok hoş gümüşe benzer alt kısmında ortada taş olan küpeyi veriyor küpe çifti aynı sadece birinin çevresi yeşil diğer teki siyah, kendi söylüyor aldıktan sonra fark ettiğini takıyorum eşime gösteriyorum bildiğimi söylediğim halde ısrarla bu küpe farklı deyip duruyor Eşimde kahvaltı için hazırlanıyor

  • merhaba şenay kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bazı sıkıntıları aşmaya, düşmanlığa, paranın artmasına, şansınızın aniden döndüğüne, işlerinizde başarılı olacağınıza, halka bir faydanız dokunacağına, kolay yollardan para kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize, güce kavuşmaya işarettir…

 2. Merhaba rüyamda bi arkadaş küpesini düşürüyor ve ben bulub yari gizli şekilde bi kenara atiyorum ki,bulamasa ben alirim diye.lütfen rüyamin manasini söylermisiniz.

  • merhaba narmina rüyanızın anlamı islami rüya tabirlerine göre: günahkâr için tevbe etmeye delalet eder. Kafir kimse için bu rüya hidayete ermeye işarettir. Hasta için bu rüya iyileşip sağlıklı biri olmaya işarettir. Ayrıca bir münakaşa olacağına ve o kimseden gelecek bir söze üzülmeye delalettir.

 3. Rüyamda bir sahilde üç tane kupe buldum sonra o kupelerle denize giriyorum ve denizin içinde benim kayıp ettiğim bir yüzüğüm.var suyun içinde onuda görüyorum ve yuzugumude.aliyorum suyun içinden küpeler çift değil üç tane ama üçüde.baska başka kimlerdi

 4. MERHABA,
  Rüyamda sevdiğim insan tarafından 6 cift atın kırmızı ve yeşil taşlı küpe hediye ettiğini gördüm çok mutlu oldum. ne anlama gelir.
  Teşekkürlerimi şimdiden sunuyorum.

  • merhaba neşe rüyanızın tabiri: genç yaştakiler için seçtiğiniz yeni hayat yolunda başarıya ulaşmak için iyi bir hareket olduğuna, yetişkin yastakiler için; işlerinde beklenmedik bir başarı bolluk, genç kızlar için malı ve mülkü çok görgüsüz birisi ile evlenmeği, evli kadınlar için, ikametgâh değişikliği veya yazlığa taşınma suretinde yorumlanır.

 5. Meehaba.Rüyamda kapalı bir mekandayım.Daha önceden tanıdığım iki erkeğin tek kulağında halka küpe olduğunu görüyorum. Daha sonra küpelerden birinin tekini bulup elime alıyorum.Rüyamda iken zihnimde “Neden küpe takmış ki? Küpe takan erkekleri hiç sevmem ” diye düşünüyorum. Yani birinin küpe takmasından hiç hoşnut olmuyorum rüyamda iken.Yorumlar mısınız lütfen.Tesekkür ederim.

  • merhaba derya rüyanızın anlamı: ticari olarak kâr etmeye, sevince boğulmaya ve salih bir evlada işarettir. Bu rüya düşmana galebe çalmaya, devlet tarafından gelecek bir yardıma ve her türlü korku ve sıkıntıdan kurtulmaya da işaret eder.

 6. Rüyamda kızım kulağını deldirmis ışıl ışıl parlayan küpe takmış bende bu kupelerin yaşına uygun olmadığını yaşına göre küpe takmasıni söylüyorum

  • merhaba songül Rüyanızın yorumu şöyledir: çözümlenmesi zor bir sorununun olacağına ve sonunda da çözüleceğine işaret sayılır. Bazen sarsılmaz bir inanç olarak tanımlanır, kimi zaman ise, umut, beklenen bir güzel haber veya iyi misafir olarak da yorumlanır.

 7. Merhaba ben rüyamda iki tek altın küpe buluyorum yerde çok beğenip hemen alıp saklıyorum kulağıma takıyorum eltim benden o kadar ısrarla istiyor ki bir tekini ama vermiyorum sonradan bir tanesinin bir parçasını veriyorum

  • merhaba emelk rüyanızın tabiri: genç yaştakiler için seçtiğiniz yeni hayat yolunda başarıya ulaşmak için iyi bir hareket olduğuna, yetişkin yastakiler için; işlerinde beklenmedik bir başarı bolluk, genç kızlar için malı ve mülkü çok görgüsüz birisi ile evlenmeği, evli kadınlar için, ikametgâh değişikliği veya yazlığa taşınma suretinde yorumlanır.

 8. Merhaba.Rüyamda şuan ki amirim olan kişiyi gördüm.Benim bir küpem var.yeşildi Zümrüt olduğunu düşünüyorum.o küpemi yaptırıp 2 çift küpe haline getirtiyorum ve bir çiftini amirime veriyorum.

  • merhaba baharB rüyanızın tabiri: üzüntü ve sıkıntıların gitmesine delalet eder. Bu rüya tanrı tarafından gelecek sevince işaret eder. böyle bir rüya görmek, murada ermeye, bol rızka, hacca gitmeye ve hastalıktan şifa bulmaya da delalet eder.

 9. Rüyamda akrabam bizde kalıyor sabah beniuyandirmadan gidiyor sonra ben yer yatağında yatıyorum uyanıyorum baş ucumda önce yuzuk görüyorum iri bir altın yuzuk onu elime alıyorum ben ona bakarken akrabam geliyor o benim diyor parmağına takıyor sonra kupelerini takıyor mavi taşlı çok gösterildiler sonra bunlar benim diyor ve gidiyor bende uyaniyorum

 10. Rüyamda iki çift sarışın kız figürlü küpeler var onlara bakıyorum ayrı olarak da iki çift çocuk küpesi var bi çifti minik taşlı onları çok beğeniyorum. Yanımda arkadaşım var ona bunları kuzenin Deniz’e alsana çok yakışır diyorum.Arkadaşım üzgün bir şekilde bana bakıyor. (Gerçek hayatta deniz yakın zamanda vefat etti) Sonra vefat ettigini hatırlayıp çok özür dilerim unuttum bu aralar kafam yerinde değil diyorum. O da önemli değil diyor. Bu aralar unutkan olduğunun farkındayız diyor.

 11. Selamlar bende rüyamda bir nişan dayım..masa hazırlanıyor bı arkadaşım özenle gelin ve damat masasının etrafına cımbızla küpeler seriyor daire şeklinde masayı sarıyor bize almayın diyor ama benim ilgimi çekiyor küpe yeni doğmuş bebek şeklinde olduğu için alıyorum bı tane bı tane de taşlı olandan aliyorudum

  • Sinem kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sahtekarlık ve yalancılıkla karşılaşılacağına,ilme,doğru yola,evlada,evlenmeye,ümite,iyi sağlığa,mutlu günlere,yarım kalmış işlerinin tamamlanması gerektiğine,ev yada iş değişikliğine,mutluluğa,bol yararlı kazanca işarettir…

 12. rüyamda elimde çok fazla küpe var.Eltim bize geliyor kulağında kupe yok bende iki adet değişik küpeyi çıkartıp birini kulağına takiyorum diğer küyeleri de daha sonra hangisini kullanmak istersen diye ona hediye veriyorum eltim çok mutlu oluyor.

  • Hayrunisacık kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Güzel ve sevinçli haber almaya,dostlarla iyi bir geleceğe,yeni bir yaşam kurma hevesine,bilgili olmaya,cesarete,adaletli olunmaya,şansınızın büyük ölçüde açılacağına,ölüm haberi alınacağına,çalışkan biri olmaya,sizi çekemeyen bazı kişilerin aleyhinize dedikodu yürüteceğine işarettir…

 13. Rüyamda bir tatil beldesine gidiyorum. Orada esimle ayri yerlerde kaliyoruz ve bosanma islemleri icin bir yere evrak vermeye gidiyoruz.eşimin yaninda annesi var. Benim yanimda kimse yok.esim taba rengi guzel bir takim elbise giymiş. O işini bitirip gidiyor.daha sonra ben işlem yapıyorum ve kalabalik insanlar içinde kalıyorum.oradan cikarken kosmaya başliyorum.ama tam o sirada tek kulagimdaki küpe düsüyor ve geri dönüp alıyorum.kaldigim pansiyona gidip eve donmek için ucak bileti bakiyorum.

  • Leyla Bir Özgecandır kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İşlerinizin yoğunluğu nedeniyle çok yorgun olduğunuza ve dinlenmeniz gerektiğine,karı koca arasına giren bir kişinin tartışmalara sebep olacağına,evliliğinizde bazı sıkıntılar olduğuna,işten aileden bulunduğunuz ülke ve şehirden ayrılıp uzaklara gitmeye,maddi kazanca,evlilikte tartışmalı bir döneme işarettir…

 14. Rüyamada eski yasadigim evde balkonunda böyle camdan bakarken yerde terligin yaninda Gümüslü ve tasli bir küpe gördüm sadece bitane küpeydi.
  Balkon karanlikti yani disarisi. Ve o Küpeden bende gercekten var ne anlama geliyor?

  • Su kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sizi üzecek bir haber alacağınıza,hayatınızda bazı şeylerin değişeceğine,evinizde yenilikler olacağına,kuvvetli olmaya,büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağınıza,çok yakında sıkışık bir durum içine düşeceğinize,büyük başarılar kazanacağınıza işarettir…

 15. Ruyamda kulagimda cok kupe takiliydi ve altindi bende birtekini evli kiz kuzenime hediye veriyorum o istemio ben illa vermek istiorum vermek istedigim kupe tekide pempe tasli altin kupe

  • Ayşe kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Ticarete,dünya bezeklerinden güzellik ve mala,Kur’an ezberlemeye,yeni doğacak olan çocuğun erkek olacağına,çocuğunuzun Kur’an hepsini yada yarısını ezberleyeceğine,kendinize olan güvene,temizlenme ve arınma içinde olduğunuz bir dönem geçirdiğinize işarettir…

  • Sule kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İşiteceğiniz bir haber karşısında duyulan şaşkınlığa mutluluğa ve üzüntüye,para ya da para getirecek bir habere,büyük bir sabrın sonunda gelen ve hiç tükenmeyecek maddi gelir haberine,günlük sıradan ve herkesi ilgilendirecek bir haberin kulağınıza çalınmasına,işiteceğiniz haberden dolayı üzüleceğinize,karamsarlığa kapılacağınıza işarettir…

RÜYANI YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here