Rüyada Kız Görmek Kız Bebek veya Kız Çocuğu Görmek

Kız çocuğu görmek, bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artan şeylere işaret eder. Rüyada görülen küçük kız çocuğu, dünyalığa işarettir. Rüyada görülen genç kız, zorluktan sonra rahata kavuşmayı tanımlar. Ayrıca bolluğu, berekete, çağrışım yapar. Bazen de açılmayan bir kapı, verimli bir toprak ve tarlaya işaret sayılır. Kimi zaman da sevince, ve müjdeli bir habere yorumlanır. Bir kimse rüyada yeni doğmuş bir kız çocuğu görse, dileklerinin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret sayılır. Şayet yürüyen bir kız çocuğu görmüşse, işlerinin yolunda gittiğine işarettir.

İÇİNDEKİ RÜYALAR:

Rüyada Kız Görmek
Rüyada Kız Bebek Görmek
Rüyada Kız Çocuğu Görmek
Rüyada Kız Doğurmak
Rüyada Kız Bebek Emzirmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada Kız Görmek

Ergenlik çağını geride bırakmamış, henüz “teenage” dönemindeki bir kız çocuk görmek, bir erkeğin rüya­sında, güçlü, sıcak duyguları, cinselliği ve bazen kız evlat isteğini vurgular. Bir kadının rüyasındaysa, genellikle kendi genç kızlığını ve o döneme ilişkin duygu ve anıları çağrıştıran bir simgedir.

Kız kardeş: Bir erkeğin rüyasında abla, yargılayan, ama ko­ruyucu bir figür olarak belirirken, bir kadının rüyasında yete­nek ve kapasiteyi simgeler. Küçük kız kardeş, bir erkeğin rüya­sında, kendisinin zayıf ve naif noktalarının temsilcisidir. Bir ka­dın içinse küçük kız kardeş, rekabet ve yarış anlamına gelir. Ruyada kiz kardes gormek; sizi sevenlerin çoğalacağına, sevdiklerinizle aranızın iyi olacağına işaret eder. Dürüst tavırlarınız ve iyi niyetiniz sayesinde çevreniz ta­rafından çok sevilen birisi olduğunu anlamına gelir.

Rüyada Kız Bebek Görmek

Rüyada kundakta bir kız bebek görmek, müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bir çocuğu kundağa bağladığını görmek, aile ve akrabasına karşı ilgisiz olmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendisini kundağa bağlanmış görmesi, sıkıntı ve endişeye işarettir. Kundağı çözmek, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır. Rüyalarda görülen kız bebekler, başkalarıyla olan ilişkileri­mizde ve duygusal yaşantımızda yeniliklere işaret eder.

Mutlu ve gülen bir bebek görmek, yakın dönem içinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmelerin huzur ve mutluluk getireceğinin habercisi kabul edilir. Rüyada kız bebek görmek bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyada Kız Çocuğu Görmek

Rüyada genç kız görmek, genç kadın görmek gibi yorumlanır. Güzel genç kız dünya servetidir. Helâl kazanç ve mutluluk olarak yorumlanır. Rüyada kız görmek, rütbeli kimseler için zorluk ifâde eder. Bekâr kız görmek, bazen binite, bitkisel araziye işaret eder. Bir kimsenin rüyada, arkasına kız çocuğunu alıp götürmesi, erkek çocuğunu alıp götürmesinden daha iyidir. Rüyada kız çocuğu görmek, erkek çocuğu görmekten daha hayırlıdır. Küçük kız çocuk görmek, kolay ve rahat kazanılacak kazanca işarettir. Aynı zamanda mutluluk ve bereketin de habercisidir. Küçük bir kız çocuğunu kucağında taşıdığını gören bir kimse mutluluğa garkolur. Etrafında itibarı artar. Küçük kız çocuğunun veya bir kız çocuğunun öldüğünü görmek rızkın daralmasına, mutluluğun azalmasına işarettir.

Ruyada Bebek Gormek-ruyada erkek bebek gormek ne demek-kiz bebek-ikiz gormek-bebek dogurmak-1001ruyatabiri
Rüyada Bebek Gormek

Güzel, sevimli küçük bir kız çocuğu görmek hayır ve menfaat elde etmeye delalet eder. Küçük kız çocuğu erkek çocuktan da­ha çok hayırlıdır. Bir kadının rüyasında kızını görmesi, bazen re­kabet ve kıskançlık duygularını içermekle birlikte, olumlu an­lamlara sahiptir ve destek almak demektir. Bir erkeğin rüyasın­daysa kendi kızı, zayıflıklarından ve yetersizliklerinden duydu­ğu korkuyla bağlantılıdır.

Diyanet Yorumcularının Tabirleri: Rüyada Kız Görmek

Bir küçük kız çocuğunu kucağında taşımak zenginlik ve nimete, hayır ve menfaate, rızık ve genişliğe; kundakta bir küçük kız çocuğunu kucağı­nı almak işinden kovulmuş makam sahibi kimselere görev, tüccar için faz­la kazanç ve ticaret, zengine daha çok servet, fakire geçim rahatlığı, ha­pis olana kurtuluş, hastaya şifa, gamlı ve üzgüne ferah ve sevinç, borçlu­ya borcunu ödeme gibi hayra delalet eder.

Bir kız çocuğu öpmek ve sevmek büyük bir fay­daya ve iyiliğe vesile olacak bir işe başlamaya, bir kız çocuğunun kendisi­ne güldüğünü görmek dünyanın kendisine yönelmesine, ağladığnı gör­mek sevinmeye, kundakta kız çocuğunun sevildiğini görmek nimet ve zenginliğin herkesin hayret ve şaşkınlığını çekecek derecede büyük bir hızla elde edilip çoğalmasına, bir kız çocuğunun kundak bebeği iken bir­den bire büyüyüp yürüdüğünü görmek elindeki vazifenin, ticaret ve sana­tın, mal ve rızkın hayal edilmez ölçüde hızla büyümesine delalet eder.

Rüyada Kız Çocuk Görmek

Küçük bir kız çocuğunun öldüğünü veya kendisinin küçük bir kız ço­cuğunu öldürdüğünü görmek mal ve zenginliğin, dünya saadetinin ve refahının kayboluşuna; kız çocuğunun hasta olduğunu görmek elindeki dün­yalığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmasına; hasta kız çocu­ğun iyileştiğini görmek o tehlikenin ortadan kalkmış olduğuna, elden giden bir şeyin tekrar geri gelmesine delildir. Üzerinde tiksinti verici bir şey olmayan, pek çirkin ve kusurlu olmayan kız çocuğu görmek hayır ve menfaat anlamına gelir.

Çirkin, bedeninde kusuru ve eksiği bulunan kız çocuğu görmek ise mal, rızık ve dünyalığa işaretse de bunun haram mal ve hayırsız servet ve rızık, sonu olmayan dünyalık olacağını bazı rüya yorumcuları açıklamış­lardır.

Ruyada Kiz Gormek Ne Demek?

Genç kız ya da kızlar görmek: Mutlu olacağınız günlerin yakında olduğuna işarettir.

 1. Çirkin bir kızla karşılaşma: Başkasının rızkını elinden alarak geçiminizi temin edeceğinize işarettir.
 2. Güzel bir kızla karşılaşma: Dürüstlüğünüzün ve iyilikseverliğinizin karşılığını iyi bir gelire ve mutlu bir aile düzenine kavuşarak alacağınıza işarettir.
 3. Genç bir kıza arkadaşlık teklif etmek: İstediklerinizi elde edemeyeceğinize bir süre daha beklemeniz gerektiğine işarettir.
 4. Kızı öptüğünüzü görmek: Hatalı davranışlarınız yü­zünden utanacağınıza işarettir.
 5. Kızın sizi öpmesi: Başkalarının hataları yü­zünden sizin başınızın derde gireceğine işarettir.
 6. Genç bir kıza kaba dav­ranmak: Kendinizi dünya zevklerine kaptıracağınıza, manevi sorumlulukla­rınızı yerine getirmeyeceğinize, alaycı ve samimiyetsiz tavrınızı sürdüreceği­nize işarettir.
 7. Kız çocuğu görmek: Hangi durumda olursanız olun daha iyi bir duruma erişeceğiniz anlamına gelir.
 8. Hamile eşinizin bir kız çocuğu doğurması: Tüm dileklerinizin yerine geleceğine ve sizi iyi bir geleceğin beklediğine işarettir.
 9. Kız çocuğunu gözü yaşlı görmek: Sıkıntılarınızı gi­dermek için bir çare bulamadığınıza, ancak ummadığınız birisinden para yar­dımı göreceğinize işarettir.
 10. Kız çocuğunu hasta görmek: İşyerinizde bir uğursuzluk olacağına normal giden işlerinizin birden bire bozulacağına işa­rettir.
 11. Kız çocuğunu sevmek: İş hayatınızda büyük düşünüp çok önemli kararlar alacağınıza ve yatırımlarınızı genişleterek paranıza para katacağınız anlamına gelir.
 12. Kız çocuğunu ölü görmek: İyi günlerin sona ereceğine ya­şadığınız rahat hayattan yoksulluğa düşeceğinize işarettir.

Ruyada Kiz Gormenin 1001 Anlamı

Genç kiz veya kızlar gormek, genç kadınlar gibi dünya ile ilgili iyiliğe ve menfaate delalet eder. Genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, sevişmek dünyada mutluluğa, bol rızka, mal ve servete delalet eder. Genç olmakla beraber çirkin ve görünüşü iğrenç kız görmek bir riva­yete göre haram mala, diğer bir rivayete göre de gam ve kedere, zarar ve hasara alamettir.

Bir genç kızı öptüğünü görmek dünyayı arzulamaya ve sevmeye, genç kızın kendisini öptüğünü görmek dünyanın rüya sahibine yönelmesi­ne işarettir. Genç ve güzel bir kızı tutmak istediği halde tutamadığını gör­mek, zengin olmayı arzuladığı halde mümkün olamayacağına; genç kızın kendisine yüzünü gösterdiği halde ona yüz vermediğini görmek dünyanın zenginlik ve güzelliklerine karşı kayıtsız kalmaya delalet eder.

Genellikle güzel olan genç kız dünya ve ahiret mutluluğu, ferah, se­vinç, servet, zenginlik; çirkin olan genç kız ise haram ve mekruh mal, gam ve keder, zarar ve ziyan ile tabir olunur.
Rüya tabircisinin rüyanın ve rüyayı gören kimsenin durumuna şekline, uygunluğuna ve zamanına göre anlatılan rüyayı yorumlaması ve bunda da ustalığını, zekasını göstermesi gerekir.
Rüya tabirciliği işiyle uğraşan kimselerin mecbur olmadıkça ve pek açık şekilde görmedikçe kesinlikle kötülük ile tabire yaklaşmamak gere­kir. Çünkü çoğu rüyalar tabirle gerçekleşir ve yorumlandığı şekilde orta­ya çıkar.

Rüyada Kız Doğurmak

Karısının kız doğurduğunu görmek, bağlanacak işte başarıya ulaşılacağını gösterir. Hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Rüyada kız çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder.

Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder. Rüyada kız doğurmak veya kız evlat doğurduğunu görmek, yaşamda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna işaret ettiği gibi, günlük yaşantımızı değiştirecek yeni bir iş, proje ya da ilişkinin de habercisi ola­bilir. Hanımının bir kız çocuğu doğurduğunu görmek en yakın zamanda saadete, hayır ve menfaate ve isteğinin gerçekleşmesine, gam ve kederi­nin dağılmasına işarettir.

Ruyada Genc Kiz Gormek Ne Demek?

Rüyada genç bir kız görmek; bir gençle tanışıp arkadaş olacağınıza işarettir. Bu rüya bir genç kız veya bir kadın tarafından görülmüş ise; hayatında bazı olumlu değişiklikler olacağına ve büyük sevinç ve mutluluklara kavuşacağına yorumlanır. Ruyada kiz gormek bolluk ve refah müjdecisi olarak yorumlanır.

Rüyada Kız Bebek Emzirmek

Bir kadının düşünde kız bebek emzirdiğini görmesi, kimi zaman çocuk sahibi olma isteğini ifade etse de, çoğunlukla so­rumlulukların bilincinde olmak ve başkalarının güvenini kazan­mak biçiminde yorumlanır. Erkekler için kız bebeğini emziren bir kadın görmekse, cinsellikle ve cinsel isteklerle ilişkili düşünülür. Bir şey emdiğini gören kimse, ondan yararlanır.

Bir kadının göğsünü emen kimse, o kadının durumuna göre, az veya çok, helâl veya haram mala kavuşur. Bir erkeğin rüyasında çocuğunu emzirdiğini görmesi, hüzne ve zillete düşmesine işarettir. Birinin memesinden süt emdiğini gören kimse hapse girer.

 1. Bir kadının rüyasında kendi çocuğunu emzirmesi, çocuğun iyi insan olacağına işarettir.
 2. Bir kadının kendi memesinden emdiğini görmesi, kızının mirasından yararlanmak zorunda kalacağına işaret eder.
 3. Bir erkeğin, kendi karısının memesinden emdiğini görmesi, karısı tarafından servete kavuşacağına işaret eder.
 4. Bir kadının rüyada başka bir kadının memesinden emmesi, süt gelmesi halinde maddî menfaate; süt gelmemesi halinde, sevicilik veya kadın kadına sapık ilişkiye işaret eder.
Ruyada Kiz Gormek Kiz Bebek veya kiz cocugu Gormek Ne Demek-diyanet-1001ruyatabiri-kiz emzirmek-kiz dogurmak
Rüyada Kız Görmek Kız Bebek Görmek

Bir erkeğin, birçok kadının göğsünden tutup emdiğini, fakat süt çıkmadığını görmesi, çok çirkin olan erkek erkeğe ilişkilerde bulunmasına işaret eder. Bir kimse, bir hayvanın memesinden emdiğini görürse zahmetsiz mal, meme dışında bir yerden emip süt çıktığını görürse zahmetli bir işten kazanç elde edecek demektir. Elinden veya parmaklarından süt emdiğini gören kimse her zaman ve her hususta üstünlük elde eder.

Rüyada Bebek Görmek

Bütün eski kültürlerde binlerce yıldan beri sahip olma gü­düsünün, yeniliğin, çoğu kez de mutluluğun simgelerin­den biri olarak görülen bebek, rüyalarda da buna pa­ralel bir yaklaşımla yorumlanır. Diğer ayrıntılara göre çok farklı biçimlerde yorumlanabilen bebek simgesi, genel olarak yeni olgular ve yeniliğin habercisi biçi­minde değerlendirilir. Eğer bebek gördüyseniz, bu, yaşamınızda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna, yeni ve değerli bir proje ya da fikir üretmek üzere olduğunuza ya da yeni bir iş kurma isteği duyduğunuza işaret edebilir.

 • Gördüğünüz bebeğin belirgin özellikleri ve farklılıkları varsa, bunlar sizin kişiliğinizdeki değişik özellikleri simgeliyor olabilir.
 • Rüyada bebek düşürmek, yaşamınızdaki yeni bir unsuru yitirmekte olduğunuz anlamına gelir.
 • Bazen de rüyada bebek görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü insanları hoş tutmaya işaret eder.
 • Rüyada yeni doğmuş bir bebeğin konuştuğunu görmek, dünya ve ahiret saadetine nail olmaya işarettir
Rüyada Kız Çocuk Görmek
Rüyada Kız Çocuk Görmek

Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada küçük bir çocuk görmek; pek iyiye yorumlanmaz. Süt emen bir çocuğu görmek; sevince; memnun olunacak bir habere işarettir. Kız çocuğu görmek; iyi sayılmaz. Çirkin bir erkek çocuk görmek; keder ve sıkıntı belirtisidir. Rüyada görülen çocuk, günah ve kusurlardır. Rüyasında kendi çocuğunu gören kimse malı sebebiyle bir fitneye düşer. Rüyada süt emen çocuk görmek sevince işarettir.

Erkek çocuk görmek genelde müjde olarak yorumlandığı halde, bir kadın kucağında bir erkek çocuk taşıdığını görürse üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir. Güzel ve yüze gülen bir erkek çocuğu görmek müjdedir. Sevimli küçük çocuk melektir. Güzel bir çocuk doğurduğunu gören kimse başarılı ve evinde itibarlı olur. Çirkin bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocuğun ağladığını gören kadın musibet, sıkıntı ve üzüntüye düşer. Bir çocuktan bir şey öğrendiğini rüyada gören kimse aynısını uyanık iken görür ve duyar.

Rüyada Bir Kızla Konuşmak

Tanımadığı bir genç kızla konuşan, gülüşen veya sevişen bir kimse ihtilâm olmamak şartıyla- muhakkak ki dünya nimetlerine garkolur.

Dini islami ve diyanet tabiri sorgulama: Ruyada genc kiz cocuk gormek

Genç kızlar görmek genç kadınlar gibi hayra yorulur. Genç ve güzel bir kız görmek konuşmak, gü­lüşmek saâdet ve servettir. Bir genç kız tarafından öpüldüğünü görenin tâlihi iyi olur. Çirkin bir genç, malla veyâ kederle mânâlandırılır. Genç bir kızı tutmak istemesine rağmen başaramayan, murâdına nâil olamaz.

Rüyada görülen kız bebeklerin anlamını okumak için Lütfen Buraya Tıklayın.

Rüyalarda görülen çocukların manası için Buraya Tıklayın.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


39 thoughts on “Rüyada Kız Görmek Kız Bebek veya Kız Çocuğu Görmek”

 1. ruyamda tanımadığım bir kız çocugunun (esmer tenli siyah saçlıydı) tüm kafasi yüzü dahil ellerinde yeşil boya vardı ve bana sürmeye çalışıyordu. boya bana bulaştımı hatırlamıyorum. anlami nedir acaba?

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hayatınızı düzene sokacağınıza ve bu sayede hayatınızda mutlu günler geçireceğinize, çok güzel bir mevki sahibi olacağınıza işarettir…

 2. Hayırlı günler hocam rüyamda kızımın kucağında pembe kıyafetleri olan bir kız bebek gördüm manası nedir acaba

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Bulunduğunuz makamdan bir üst makama geçeceğinize, bütün hayatınız boyunca sevgiyi ve mutluluğu arayıp bulacağınıza işarettir…

 3. merhabalar,
  Rüyamda bankta otururken annesi ile birlikte gelen erkek ve kız çocuğu yanıma oturdu(8 yaşlarında gibi)
  Gözleri çekik ve kehribar renkliydi sarıya yakın. Bana bakıp gülümsediler ama kızın tek gözünü kapalı hatırlıyorum.
  Rüyamın anlamı ne olabilir?
  Teşekkürler,

  Reply
  • ece Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Birden sevineceğiniz haberler almaya, yeni bir işe teşebbüs edeceğinize, hatırı sayılır bir kişiden yardım göreceğinize işarettir…

 4. Rüyada bir arkadasımla yeşillik bir tatil köyüne gidşyoruz orada arkadasım ve kızını görüyoruz oyun oynuyorlar güya etraflarında hayali dövüşçüler var onları izliyorlar sonra yanlarına gidip sarılıp öpüyorum ikisine de. Kızı çok tatlı saçları sarı ve uzun dört yaşlarında falan. Yanımda bi bayan arkadasımda var o da evlenmedi ve hiç çocuğu olmadı diye özlemle bakıyor onlara orda uyanıyorum

  Reply
  • Saadet Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Maddi ve manevi konularda kazanç sağlanacağına, iyilik yolunda sebat etmeye, emel sahibi olmaya, sonuçları almaya işarettir…

  • Htc Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kolay para kazanacağınıza, yeni ve samimi arkadaşlar edinmeye, her şeye en baştan başlamaya, hayatı sağlıklı yaşamaya işarettir…

 5. Mrb. Rüyam hayr olsun inşaallah. Rüyamda kücük bir kız cocuğu gördüm 3-4 yaşlarında görünüyordu. Ben onunla konusuyordum cocuk benden utaniyordu ve asağa bakiyordu. Teşekkürler.

  Reply
  • Anonym Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hiçbir şeyi boşvermemeniz gerektiğine, işinizde gücünüzde daha çok başarılı yetenekli bir insan olmaya, haber almaya işarettir…

 6. Hayırlı günler hocam ben eşimden ayrılmış oğlumla yaşayan bir kadınım iftarımı yapıp akşam namazından sonra uyumuştum rüyamda beyazlar içinde bir kız çocuğu görüyorum sarışın gözleri yeşil ama farklı bir yeşil sonbaharda yaprakların solmuş rengi gibiydi ama ışıl ışıldı gözlerinin içi gözleri çok dikkatimi çekti birinin elinden tutmuş bana bakıyordu elinden tuttuğu kişiyi de görmüyorum

  Reply

Leave a Comment