Rüyada Kedi Görmek, Yavru Kedi Sevmek, Siyah ve Beyaz Kedi

Rüyada kedi görmek: sıcak duygusallığı, korunup göze­tilmeyi ve sevgiye duyulan ihtiyacı simgeler. Genellikle kadın­ların rüyalarında binlerinin sahip çıkma, onları koruma ve gö­zetme güdüsünün göstergesi olarak ortaya çıkar. Rüyada kedi görmek, eğer gören erkekse, yaşamındaki bir kadının simgesidir. Tıpkı kedilerin doğası gibi ince, zarif, ama buna rağmen güçlü olan kadınlar da rüyalarda kedi imgesiyle belirirler.

Rüyanızda kedi gördüyseniz; sevdiklerinizle aranızın açılacağına, dostlarınız tarafından ihanete uğrayacağınıza, bir müddet yalnızlık çekeceğinize işarettir. Başka bir rüya yorumuna göre; bir kişiyle gönül ilişkisine gireceğinize işarettir.

Ruyada Kedi Gormek

Düşlerde görülen kedi veya kediler gam, keder, hüzün ve düşmanlıkla tabir olunur.

 • Ebu Sait El Vaiz:Kedinin tabirinde anlaşmazlığa düşülmüştür,” diyor. Bazı rüya tabircileri herşeyi koruyan bir hizmetkâr, bazıları da aileden bir hırsızdır, demişlerdir. Bazı rüya tabircilerinin açıklamalarına göre dişi kedi hilekâr eşe delalet eder, demişlerdir.
 • Kirmanî: “Bir kedi öldürdüğünü gören, evine giren hırsızı yakalayarak etkisiz hale getirir” demiştir. Kedi rüyâsı üzüntü ve düşmanlıkla yorumlanır. Kedi âileden bir hır­sızla veyâ düzenbaz bir eşle de tâbir edilir. Kedi gormek ürünlerin azlığına, kıtlığa yorumlanır.

Rüyada görülen kedi, ev halkından bir hırsızdır. Rüyada görülen kedi, içten pazarlıklı kadın, ev halkından hırsız, gönül kırıklığı, bundan doğan hüzün ve düzenbaz eş demektir. Rüyada kedi görmek, kedi rüyada bir evin hizmetçisi olarak kıyaslanır. Kedinin dişisi hilekar bir kadını temsil eder. Kedi, bir kimsenin etrafında dolaşırsa, onun korunduğuna işaret sayılır. Kedinin aslında sahibine hem faydası hem de zararı vardır. Rüyada görülen kediyi bir kimse ile eş tutarlar.

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Yavru kedi gördüyseniz, bebeklik duy­guları ya da bir bebeğe sahip olma isteğiyle bağlantılı görülür. Bazı islami rüya yorumcularına göre; Kedi yavrusu görmek zaten doğmadan evvel tüm yaşantınızın garanti altına alınmış olduğuna bundan dolayı da hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceğinize işarettir.

 1. Diyanet rüya tabircilerine göre; Birisinin kendisine evlenme teklif edeceğine işarettir. Bir başka yoruma göre de; dalavereci, düzenbaz, riyakâr, hırsız ve kendisine bile faydası olma­yan evlada işarettir.
 2. Kedi sattı­ğınızı görürseniz: Geçim sıkıntınızı hafifletmek için çaba harcayacağınıza işarettir. Kedi satmak; Rüyada kedi sattığını gören kimse, malını hayra bağışlar. Evindeki kediyi götürüp sattığını görmek, ayrılığa ve nafaka anlamına gelir.
 3. Evde kedi gormek: Evinize hırsız gireceğine ancak hiç bir şey çalmadan çıkacağına işarettir.
 4. Dişi kedi gormek: Koruyan ve seven bir kadına işarettir.
 5. Eşeğinin kedi hâline geldiğini görenin eline çalıntı mal geçer.
 6. Kedi miyavlaması: Rüyada bir kedinin miyavladığını görmek, koğuculuk yapan veya insanlarla alay eden bir kimse ile tabir olunur. Rüyada kedi sesi duymak feryad, koğuculuk ve adamın arkasından ayıplarını söylemeye işaret eder. Kedi sesi, hırsız veya fâsık bir hizmetçi tarafından yapılacak fenalığa işaret eder.
 7. Kedi sütü görmek içmek: Karınızın ya da yakın ak­rabalarının zenginliğine işarettir.
rüyada yavru kedi görmek

Rüyada Kedi Sevmek-Sevdiğini Görmek

 • Düşlerde kedi sevmek: Çevrenizde yüzünüze gülen ancak arkanızdan dolaplar çeviren insanların varlığına ve sizin de bu tür insanlardan uzak durmanız için yapılmış bir ikaza işarettir.
 • Kediyi sevdiğinizi görmek: Hakkınızda kötü şeyler düşünen birisiyle kavga ederek aranızın bozulacağına, bir süre sonra ise ba­rışacağınıza işarettir. Bir kedi ile rüyada oynadığını ve kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse, sonu gelmeyecek bir aşka düşer veya uzun sürecek bir hastalığa yakalanır.

Rüyada Kara-Siyah Kedi Görmek

Siyah kedi gormek; büyük korku ve telâş olarak yorumlanır. Kara kedi, kötü hizmetçi veya iş dünyasındaki yadımcınız olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evine siyah renkli kedi girdiğini gören kimsenin evine hırsız girer. Rüyada görülen kara kedi, üzüntü ve düşmanlık ile tabir olunur.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada görülen beyaz kedi; çoğunlukla hedefe ulaşma yolunda hiçbir güçlükten yılmayan, azimli bir kişiyle ilişkili ol­duğu düşünülür. Rüyayı gören için her durumda, yılmadan ve inatla üstüne gittiği taktirde, içinde bulunduğu sorunların üs­tesinden geleceği biçiminde yorumlanır. Ancak kimi yorum­lara göre, düşlerde görülen ak kedinin nitelikleri, çevresindekilerin yardımına aldırmadan bildiğini okuyan ve olayları uzun vadeli sonuçla­rıyla değerlendiremeyen kişilerin karşı karşıya kalacakları olumsuz sonuçları da anlatır.

Ruyada Kedi Gormek Ne Demektir-Diyanet Ruya Tabirleri Sozlugu-Yavru Kedi Gormek-kedi sevmek-yorumu
Ruyada Kedi Gormek

Rüyada Beyaz renkli kedi görmek; Mad­di değerlerden uzaklaşıp manevi dünyaya yönelmeyi; bilgeliği ve olgunluğu simgeler. Bu anlamda düşünüzde bu ak kediyi sevmek, mistik yönelimlerinizle ilgili olabilir. Ancak günlük yaşamdaki kullanı­mıyla kedi, sevimli bir canlıdır ve düşlerimiz­de de buna paralel olarak, dış koşullara karşı direnci de simge­leyebilir. Başınıza kötü şeylerin gelmeyeceğini gelemeyeceği anlamına gelir.

Rüyada Kedi Isırması-Saldırması-Tırmalaması

Kedi ısırması görmek veya bir kediyle çekişip kavga ederken tırmalandığını veya ısırıldığını gör­mek, uzun bir hastalığa yakalanıp daha sonra iyileşmeye, şiddetli bir üzüntü ve sıkıntıdan sonra rahata kavuşmaya delalet eder. Kedinin sizi tırmaladığını görmek: Kö­tü insanların tuzağina düşeceğinize, üzüntü ve sıkıntı içinde kalacağınıza, hastalanacağınıza işarettir. Bir kedinin kendini tırmaladığını gören, uzun bir hastalıktan sonra şifâya kavuşur. Kendi kedinizin sizi tırmaladığınızı görürse­niz: Uzun bir müddet rahat ve huzurlu yaşayacağınıza işarettir. Rüyada kendisini kedinin ısırdığını gören kimse hastalanır. Rüyada kendisini kedinin tırmaladığını gören kimse, düşmanla karşılaşır. (Rüyada bir kedinin tırmaladığını gören kimse şiddetli bir üzüntü ve hastalığa yakalanıp daha sonra şifa bulmaya işaret eder.)

Kedi bir kimseyi rüyada ısırsa, yahut tırmalarsa, o kimse hasta olur. Eğer erkek kedi vahşi ve yabani ise, hastalık daha şiddetli olur. Isıran kedinin kendi kedisi olması hastalığının hafif geçeceğine işarettir. Kedinin kendisini tırmalayarak bir yerinden kan akıttığını görmek, açık veya gizli düşmanları olduğuna bu sebepten çok dikkatli bulunması gerekeceğine işaret eder.

RÜYADA EVDE KEDİ GÖRMEK

Rüyalarda bir kedi öldüren hırsız veya suçluyu yakalar ve onu yener. Kedi öldür­düğünüzü görmek: Hakkınızda kötülükler düşünen insanları çevrenizden uzaklaştıracağınız anlamına gelir. Kedi öldürmek; Rüyasında bir kediyi yakalayıp öldürdüğünü gören kimse, hırsızı yakalar.

RÜYADA KEDİ KÖPEK GÖRMEK

Rüyanızda kedi köpek gördüyseniz; İçinden bulunduğunuz kötü durumdan, bir yakınınız sayesinde kurtulacağınıza, şayet köpek ve kediler havlıyor ve yüksek sesle miyavlıyor ise: alacağınız bir haberin isiz fazlasıyla üzeceğine işarettir.

Rüyada Kedi Eti Görmek veya Yemek

Kedi eti iki şekilde yorumlanır: Hırsızın malı, çalınmış mal anlamına gelir. Kedi eti, ça­lıntı maldır. Rüyada görülen kedi eti, hırsızlık malı ile tabir olunur. Düşlerde kedinin etini yediğini görmesi, bir sanat öğrenmek demek.

Rüyada Kedi ve Fare Görmek

Rüyanızda fare ve kedi gördüyseniz; Sıkıntılı bir döneme gireceğinize, elinizden mal veya bir miktar para çıkacağına işarettir. Kedi fare kovalamacası gördüyseniz veya kedinin fareyi kovaladığını görmek içi ve dışı çirkin yani ahlâksız ve fiziki güzellikten yoksun bir kadınla tabir olunur. Görülen farenin rengi diğer farelere benzemiyorsa o zaman görülen rüya bir kadına değil, aynı özelliklere sahip bir erkeğe delalet eder.

İslami Rüya Tabirleri Sözlüğü: Rüyada Kedi

Rüyasında kedi görmek islami rüya tabiri sorgulamasına göre; rüyayı görenin malı artar. kedi almak üzüntü, kedi satmak men­faattir. Kendisinin kedi olduğunu gören zarara uğrar, dâvâsını kaybeder. Büyüklü küçüklü kedi veya yavru kedi gormek hayır, menfaat, servet ve saâdettir. Yavru kedi satmak, sıkıntı ve ihtiyaçtır. Güzel bir kedi selâmettir.

Diyanet Rüya Tabirleri Sorgulama: Rüyada Kedi Görmek

 1. Rüyayı gören kişinin kendisini kedi şeklinde görmesi, kendisine hayrı olmayan kötü işlerden geçimini sağlamaya çalıştığı anlamına gelir.
 2. Merkebinin (eşeğin) kediye dönüştüğünü görmek hırsızlıkla mal elde etmek demek.
 3. Kedi sütü görmek veya içmek kavga ve düşmanlığa, bir rivayete göre zayıflık ve hastalık anlamına gelir.
Ruyada-Kedi-Gormek-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabirlerine-Ne-Demek-ne-anlama-gelir-kedi-sevmek-siyah-kedi-kedi-isirmasi-saldirmasi-yavru kedi-1001ruyatabiri
Rüyada kedi görmek

Rüyada Hayvan Görmek

Rüyasında bir veya çok hayvan görmek, günâhlarından kurtulur. Hayvan olduğunu gören günâh işlemeye işâret eder. Hayvanın evine girdiğini gören, dinsiz bir adamla berâber olur. Hayvan tarafından çiğnenen, sokulan, ısırılan, felâkete düşer. Bir hayvanı av­lamak, öldürmek mal kazanmaktır.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


97 thoughts on “Rüyada Kedi Görmek, Yavru Kedi Sevmek, Siyah ve Beyaz Kedi”

 1. Değerli abim ben rüyamda bir alan gördüm ve o alanda bir çok inşaat yapılmıştı. Büyük büyük inşaatlar vardı. Hatta bayağı da yükselmişti diyebilirim…

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Yaklaşacak iyi ve hayırlı olaylara, bilim yolunda ilerlemeye ve yükselmeye, kazanç elde etmeye, iyi huy sahibi olmaya işarettir…

 2. Değerli abim ben rüyamda bir alan gördüm ve o alanda bir çok inşaat yapılmıştı hatta bayağı da yükselmişti. Bazıları büyük büyük inşaatlardı diyebilirim.

  Reply
 3. Hocam hayırlı günler…
  Rüyamda birisi bana Kuran dan bir isim gibi bişey sordu ben de Vildan ismini söyledim. Araştırdım Vildan ismi Kuran’da geçiyor. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hoşluklarla ve güzelliklerle karşılaşacağınıza, iş yaşamınızda başarılar kazanacağınıza, faydalı ve yararlı yolculuğa çıkacağınıza işarettir…

 4. Selamun aleyküm Hocam.Bu gece rüyamda annemin evindeyim.Pencereden yavru bir kedi giriyor,ayy ne tatlı diyorum sevmeye başlıyorum.Sonra beni ısırıyor canımı acıtıyor. Sonra pencereden aşağı atıyorum.
  Sonra aynı odanın içinde böcek yumağının üzerine basıyorum.Ayak baş parmağımı ısırıyorlar.Anneme sesleniyorum.Gelip o küçük böcekleri bir şişenin içine topluyor.Rüyanın geçtiği mekan bekarken kardeşlerimle benim odam.

  Reply
  • Nurcan Aydın Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başarılı işler yapacağınıza, yapacağınız seçimlerin sizin için çok isabetli ve doğru olacağına, değişik ortamlara girmeye işarettir…

 5. Hocam hayırlı günler…
  Rüyamda bisiklet yarışında şampiyon olup altın madalya kazandığımı gördüm. Yorumlarsanız mutlu olurum

  Reply
  • Bakır Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Evinize uzun bir müddet için misafirlerin geleceklerine, çok yakında belli bir oranda mal ve mülk sahibi olacağınıza işarettir…

 6. Hocam selamun aleyküm iyi günler
  Hocam rüyamda uzun zamandır görmediğim 6 yaşındaki yiğenimin Fatiha suresini okuduğunu gördüm. Yorumlarsanız sevinirim

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Güç kudret iktidar ve itibar sahibi olmaya, başarılı olacağınız ticari bir işe atılacağınıza, büyük paralar kazanmaya işarettir…

 7. Selamun Aleyküm Hocam,rüyamda bir beyaz ve siyah benekli bir Kedi sırtıma zipliyor sol belime dogru sımsıkı tutunuyor. Aylem oluyo galiba etrafımda alın diyorum sunu sirtimdan zorla aliyolar sonra yine aynisini yapiyor. Anlami nedir Hocam saygilar .

  Reply
  • Yanlış yazmışım Hocam bir Kediydi beyazdı ve siyah penekleri vardı. Rüyam icin daha fazla sorum olursa size nasıl ulaşabiliriz acaba ?

  • Anonüm Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

  • Anonüm Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Arzularınızın gerçekleşmesi için bir süre daha beklemeniz gerektiğine, şerefli ve namuslu bir insan ile dost olmaya işarettir…

 8. Merhaba ben ruyamda evimde 1 beyaz kedi ve 3ne yavrusun gordum. Kedi yavrularini b8z8m eve burakmak istiyordu.

  Reply
  • Azra Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Karlı bir ticari girişimde bulunacağınıza, bir kimsenin gizlediği olayların açığa çıkacağına, karşınıza iş imkanı çıkacağına işarettir…

 9. Selam aleyküm hocam bu gece rüyamda ben kedinin beni ısırdığı inşallah gördüm sonra attım onu üstümden

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni bir yaşama başlayacağınıza, her alanda başkalarından daha yetenekli olacağınıza, gelirinizin daha çok artacağına işarettir…

Leave a Comment