Rüyada Balık Görmek: İslami, Dini ve Diyanet Rüya Tabirleri

İslami, dini ve diyanet rüya tabiri sorgulama analizleriyle hazırladığımız rüyada balık görmek ne demek analizi aşağıdadır. Bu rüya tabirinde; ruyada balik gormek, balık tutmak, yakalamak, balık yemek, büyük veya pişmiş balık gibi tüm rüyaların detaylı gizemli anlamını okuyacaksınız. Rüyanızda balık gördüyseniz; Giriştiğiniz işte başarı sağlayıp mal-mülk sahibi olacağınıza, askıda kalmış işlerinizi halledip feraha kavuşacağınıza, dargın olduğunuz kimselerle barışıp onlardan büyük yardım göreceğinize işarettir.

Balık gormek maldır, mülktür kazançtır. Yediği balıktan başkasının da faydalandığını gören, ka­rısına ve malına dikkat etmelidir. Ağzını açmış balık gör­mek, hapse delâlettir. Balığın karnından yüzük çıkarmak makâm ve itibârdır. Balık rüyâsı soğuk veyâ ılıman iklime sâhip ülkeler için iyidir.

Rüyada Balık Görmek Ne Demek? (Diyanet)

Rüyada Alabalık Görmek Neye İşarettir? Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyada Balık Görmek: Büyük balıklar mal, küçük balıklar üzüntüdür. Bunları berâber görmek paraya işârettir. Balık avlayan helâlinden kazanır. Avladığı balığı yiyen ise çok sevinir. Bir balığın karnında başka bir balık bulan iki kadınla evlenir. Ruyada balik gormek veya balığın karnında inci bulanın evlâdı olur. Tuzlu balık üzüntüdür. Ağzından balık çıktığını gören kadın, kocası ile kavga eder. Su yolundan balık tutan hile ile mal kazanır. Kokmuş balık yemek haram ile tâbir edilir.


Rüyada Balık Tutmak veya Yakalamak (islami)

Rüyada Ağ Görmek Neye İşarettir? Diyanet Rüya Tabirleri www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Balık Tutmak, Balık Yakalamak: Bir balık avladığını (tuttuğunu) görenin eline helal yoldan mal geçer, yani helal kazanç edinir. Bir balik avlayıp yediğini gören son derece mem­nun olup sevineceği bir şeye sahip olur, kendisini sevindirecek sözler du­yar. İnsanların yenmesini hoş karşılamadıkları bir balık tuttuğunu ve sattı­ğını ya da satmak istediğini gören eşi tarafından bir yakını ile veya kendi adamları ve akrabalarıyla mahkemelik olur. Denizden oltayla balık tuttuğunu gören zah­metle, ağ ve şebeke gibi benzeri şeylerle tuttuğunu gören kolaylıkla ka­zancını temin eder ve geçimini sağlar.


Rüyada Balık Yemek

ruyada-balik-yemek-ruyada-balik-gormek-balik-tutmak-ne-demek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Balık Yemek: Tuzlu balık yemek: Bir hastalığa yakalanacağınıza. Balık avlayıp yemek: Mal varlığının artmasına, para biriktirmeye. Bozuk ba­lik yemek: Boşa zaman ve para harcamaya. Kokmuş bir balık alıp da yediğini gören, haram yer. Bazı rüya yorumcuları, balık yediğini görmek iyi değildir, çünkü kılçık­lı olup yenmesinde zahmetle karşılanılır, diyorlar. Canlı bir balığı yediğini görmek; mülk sahibi olduğuna


Rüyada Büyük Balık Görmek

Rüyada Balık Tutmak Yakalamak-Rüyada Balık Yemek

Rüyada Büyük Balık Görmek: Ruyada gorulen büyük balıklar mal demek. Birinin oltayla veya ağla büyük bir balık tut­ması: Kötü, acımasız ve sevilmeyen birinin hastalığına işarettir. Büyük bir sürü görmek: Sürünün büyüklüğüne göre: çok mal ve para sahibi olmaya. Ruyada buyuk balik gormek: Yüksek bir makamda olan birisiyle tanışmaya. oldukça büyük bir balık tuttuğunu gören büyük ve ileri ge­len bir aileye mensup zengin bir kadınla evlenir.


Rüyada Balık Almak

Rüyada Balık Görmek-Rüyada Balık Tutmak Yakalamak

Rüyada Balık Almak: Balık satın almak: Evliliğe işaret­tir. Balıkçıdan bir balık aldığını gören kişi için, endişelerden kurtulmaya ve mutlulu­ğun gelmesine işarettir. Ruyada balik almak; Diyanet rüya tabiri sorgulama der ki; Balıkçıdan bir balık aldığını gören kimse, o kişinin bir kadınla samimiyet kuracağını gösterir. Bazen de sevinçli bir haberin her an gelebileceği işaretidir.


Pişmiş Balık-Balık KızartmakPişirmek

ruyada-balik-yemek-ruyada-balik-gormek-balik-tutmak-ne-demek-pismis-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Pişmiş Balık: Baligi herhangi bir şekilde pi­şirmek ilimdir. İbn-i Şirine gore balik gormek: “Tuzlanmış balık görmek hüzün ve kederle, tuzlu balığın kızartılmış ya da pişirilmiş olduğunu görmek ve yemek ilim ve rızık sahibi olmak için yolculuk yapmaya, yahut toplumun önde gelenlerinin sohbetle­rine katılmaya; kızartılmamış ya da pişirilmemiş tuzlu balık yediğini gör­mekse ihtiyatsız ve tedbirsiz davranıp cezasını çekmeye işarettir,” demek­tedir. Balık kızartmak: Hastalığa veya kötü habere.


Denizde Balık Görmek

Rüyada Ağ Görmek - Diyanet Rüya Tabiri

Rüyada denizde balık görmek: Denizde balık tutmak: Ka­zanç ve saygınlığın artacağına. Denizin dibinden elle balık alıp yemek: İdeallerinizi gerçekleşti­rerek akademik bir kariyere kavuşacağınıza. Deniz balığının kendisiyle konuştuğunu gören devlet sırlarına vakıf olur. Denizden balık yakaladığını gören kimse kendi çalışmasıyla para kazanır. Kendisi tutmamışsa havadan paraya ve mirasa konar.


Rüyada Deniz Görmek

Rüyada Deniz Görmek ne demek?

Rüyada Deniz Görmek: Çok sağlıklı ve refah dolu zengin bir hayat yaşayacağınız anla­mına gelir. Durgun deniz: Sessiz ve sakin bir yaşantı süreceğiniz anlamı­na gelir. Dalgalı deniz: Bir tehlikeyle karşılaşacağınız anlamına gelir. Fırtınalı deniz: İşinizde ilk başlarda iyi kâr edeceğinize ancak daha sonra kendinizi yenileyemediğiniz için zarara uğrayacağınız anlamına gelir.


Ölü Balık Görmek

ruyada olu balik gormek-olmus baliklar-ruyada balik gormek-balik avlamak-buyuk balik almak ne demek diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Ölü Balık Görmek: Suda veya denizde ölmüş balık görmek, İsteklerin ger­çekleşmemesine. Ölü balik gormek; düşmanların üstesinden gelmek ve isteklerin gerçekleşme­si veya sıkıntıların başlaması anlamına gelir. İslami ruya tabirine gore: Mutlu ve şaşırtıcı bir olay yaşamak anlamına gelir. Bir başka yoruma göre de; dostlarınızın ağzına bakarak iş yapmamanız gerektiğine işa­rettir.


Canlı Balık Görmek

Rüyada Alabalık Görmek-Rüyada Alabalık Tutmak

Rüyada Canlı Balık Görmek: Denizin veya suyun dışında canli balik gormek: Genç biriyle bir birlikteliğe. Ruyada canlı bir balığı yediğini görmek, bol rızık ve mülke nail olmaya işarettir. Diyanet ruya tabiri sorgulama: canli balik gormek: Üst seviyedeki insanlarla dostluk kurulması halinde mevkiinizin yükselmesine ve saygınlığınızı artmasına işarettir.


Küçük Balık Görmek

Ruyada Hamsi Gormek-Hamsi Baligi-Yemek veya Tutmak-dini-islami-diyanet ruya tabiri sorgulama

Rüyada Küçük Balık Görmek: Düşlerde gorulen küçük balıklar üzüntü ve keder anlamına gelir. Dini rüya tabiri sözlüğü der ki; Küçük balıklar, ufak tefek dert ve sıkıntılardır. İri ve ufak balıkları bir arada görmek ise paradır, kazançtır. Küçük bir balık avlandığını gören; aile bireylerinden dolayı bir üzüntü içine girer.


Rüyada Balıkçı Görmek

ruyada balik gormek-ruyada balik tutmak yakalamak-buyuk balik-pismik balik-denizde balik-balik yemek-diyanet ne demek-1001ruyatabiri

Rüyada Balıkçı Görmek: Rüyanızda balıkçı gördüyseniz; Giriştiğiniz bir işten dolayı zarara uğrayıp huzursuz olacağınıza, bu huzursuzluktan dolayı kinci davranıp etrafınızdakilerle dargın kalacağınıza işarettir.


Rüyada Balık Pazarı Görmek

Rüyanızda bir balık pazarında dolaşıyor iseniz; Bulunduğunuz bir toplantıda dedikodulara maruz kalacağınız anlamına gelir. Balıkçıda alışveriş yaptığınızı görmek veya balık pazarında olmak; işinize dört elle sarıldığınız takdirde mal-mülk sahibi olacağınıza, ama düşüncenizi değiştirmediğiniz takdirde bir nevi varlık içinde yokluk çekeceğinize işarettir.

Rüyada Balık Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Tuzlu balık: Üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
 2. Balık sürüsü: Mal varlığının artmasına ve zenginliğe.
 3. Balıkta bir işaret görmek: İşlerinizin her zamankinden daha iyi gitmesine ve bu sayede de itibarınızın artacağına.
 4. Balığın için­den inci gibi değerli şeylerin çıkması: Akrabalardan bir paraya ya da mala, çocuğa.
 5. Balık yumurtası: Kötü haber alacağınıza.
 6. Elinden balık düşürmek: Kültürlü ve bilge biriyle dostluk kuracağınıza.
 7. Kırmızı balık: Dikkatli olmanız gerektiğine ve tehlikeli bir duruma.
 8. Göç eden balıklar: İşlerin bir anlaşmazlık yüzünden bozulacağına.
 9. Balığı tuza yatırmak: Sağlığın bozulmasına.
 10. Kurutulmuş balık gör­mek: İşyeri açmak için gerekli paranın bulunacağına.
 11. Çok kılçıklı balık görmek: Parasal açıdan rahat lamaya.
 12. Balıkların kılçığını çı­karmak: Oyuna getirilmek islendiğinize.
 13. Toprakta balık tutmak: İyi ve sevindirici bir haber almaya.
 14. Balık satmak: İşlerin düzelmesine,kâr yapmaya.
 15. Bu­ğulama balık: Sonu kötü bitecek bir aşka.
 16. Bozuk balık: Dostlarla aranın bozulmasına.
 17. Yatakta balık görmek: Hastalığın artmasına, yolculukta bir kaza ihtima­line.
 18. Balık yumurtası yemek: İşlerin bozulmasına.
 19. Bir kadının ağzın­dan balık çıkması: Dedikodu veya kötü söze.
 20. Kirli suda balık avlamak: Gelecekte küçük bir üzüntü yaşamaya.

Diyanet Ruya Tabirleri Sorgulama: Ruyada Balik Gormek

 • Balık rüyası değişik şekillerde yorumlanır: Büyük balıklar mal ve ganimet, küçük balıklar üzüntü ve keder, büyük ve küçük balıkların bir arada görünmesi mal ve parayla tabir olunur.
 • Bazı rüya tabircileri, taze balık rüyası eşle tabir olunur, demişlerdir. Balık kavurduğunu gören sünnet, doğum ya da düğün gibi sevinç ve mut­luluk veren önemli bir günde masrafa girip harcama yapar.
 • Önüne getirilen yemekte bulunan balıktan başka birinin de yediğini gören eşini ve malını gayet iyi korumalı ve gözetmeli, çünkü bunlarda gözü olan ve hak iddia eden kötü niyetli biri ortaya çıkabilir.
 • Bir havuz veya su birikintisinde bulunan bir balığın oynamakta oldu­ğunu, suda dönüp dolaştığını gören kötü huylu bir kimseden zorla da ol­sa hakkını alır.
 • Ağzını açmış bir balık görmek hapis ve zindanla tabir olunur.
 • Bir kap veya kavanozda iki tane balık görmek bir işte ortak olan iki ki­şiye delalet eder. Böyle bir rüyanın tabirinde, rüyayı gören kişinin durumu ve mevkisi göz önünde bulundurulur.
 • Bir balığın karnında inci bulunduğunu gören bir çocuk sahibi olur. Bir balığın karnını yararak bir yüzük veya mühür çıkardığını görenin bir kızı dünyaya gelir, bir rivayete göre zina eder.
 • Ağzından balık çıktığını gören, altından kalkamayacağı ve yerine getiremeyeceği bir söz verir. Oturağın­dan balık çıktığını görmek iyi değildir.
 • Oltyla balık tuttmak: Yani olta geçimin sağlanmasında zorlanma, ağ veya benzeri daha geniş kapsamlı bir şey ise geçimin sağ­lanmasında herhangi bir güçlükle karşılaşmama anlamına gelir,” demiştir.

İslami Rüya Yorumcuları: Rüyada Balık

 • Danyal (a.s.) göre balik gormek:sıcak bir yerde görülen balık rüyası bela ve sıkıntı, soğuk ve serin bir yerde görülen balık rüyası mal ve nimettir. Bir balığın karnında başka bir balık bulunduğunu gören bir kadınla ev­lenir. Eğer bir balığın karnında iki tane balık olduğunu görürse iki eş alır. Balık yağı görmek ve içmek kadın tarafından sahip olunan mal demektir,” diyor.
 • ibn-i Kesir’e gore ruyada balik gormek: Kavrul­muş veya kızartılmış taze balık görmek delillerin açıklanması ve davanın kazanılması ile yorumlanır. Bir kadının, karnından balık çıktığını görmesi, bir kız doğura­cağına, ağzından çıktığını görmesi eşiyle kavgayı gerektirecek bir şey söyleyip üzülmesine işarettir.
 • İsmail Eş’as’a göre, balık sattığını görmek: kendisi ve ailesi için hayır ve menfaat elde etmek demektir. Bir su kanalında balık yakaladığını gö­ren, insanların mallarını hile ve aldatma yoluyla ellerinden alır.
 • Cafer Sadık (r.a.) göre ruyada balik gormek: “Balık rüyası altı şekilde yorumlanır,” diyor: Vezir, asker, bakire kız, ganimet, üzüntü ve cariye.
rüyada balık görmek ne demek diyanet

Rüyada Balık Görmenin Gizemli Anlamlarını Okumak İçin Lütfen Buraya Tıkla

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!