Rüya Tabirleri: Diyanet ve İslami Rüya Tabirleri

Rüyaların İnsanlar İçin Anlam ve Önemi

Bütün insanlar rüya görür ve tabiî rüya görme kabiliyetleri vardır. Bu yüzdendir ki rüyanın bizce büyük ehemmiyeti vardır. Rü­yaların çoğu semboliktir ve ekseriya bu semboller mecazî şekilleriy­le bugünkü ve yarınki sorunlarımız hakkında bize çok önemli bilgi­ler vermektedir.
Rüyanın gizli mânasını veya mecazî ifadesini anlamaya çalış­madan önce bazen bize ters düşen ve mantıksız görünen rüyada gör­düğümüz olayların üzerinde durmaktan ziyade o rüyanın akılları­mızda bıraktığı tesirin çeşidi üstüne ilgimizi toplamalıyız.

Rüyada Tevil ve Tabir

 • A-Tevil: Rüyada görülen şeyin lâfını veya görüntüsünü baş­ka manaya tevil etmek, mecazî anlamı üzerinde durmaktır.
 • B-Tabir: Rüyada görülen olayları ve işitilen sözleri tevil yo­luyla batınî mânalarına çevirip anlatmaktır. İşte bundan birkaç örnek:
 • 1 Körlük: Düşte körlük (şekil ve şekil olarak) görmek yâ­ni kör görmek, kör olmak, birisinin kör olduğunu işitmek, mecazî manaları itibariyle bir şeyi görmemezlikten gelmek, ehemmiyet ver­memek, bile bile ihmal etmek, önemli şeylerden uzaklaşmakla tâbir edilir.
 • 2 Rüyada hareketsiz durmak: faaliyetten kesilmek kelimesi­nin ifade ettiği şeyle tevil yolu ile yorumlanır, o da: Herhangi bir işe başlamaktan âciz kalmak.
 • 3 Rüyada vücudun felç olmak: felç hastalığına tutulmasını görmek veya işitmek (felcin ifade ettiği uzak bir manadan faydalanarak) şöyle tabir edilir: Bir hasım, bir düşman rüyada felce uğrayan adama kötü­lük edecek, kazancını, iş hayatını sekteye uğratacak.
 • 4 Rüyada, şeytanın şerrinden korunmak için Allah’a sığın­mak maksadıyla (Neuzübillâhi mineşşeytanirracim) okumak, tevil suretiyle: Rüya görenin başı dertte olduğuna veya büyük sıkıntı içinde bulunduğuna, Cenab-ı Hakkın onu bu dertten ve düşmanla­rından kurtaracağına işarettir.
 • 5 Rüyada Hazreti Muhammed’i görmek: adını işitmek meca­zî manası nazarı itibare alınmak ve tevil yoluyla Peygamber Efendi­mizin mübarek kabrini ziyaret etmekle yorumlanır.
 • 6 Rüyada Kâbe’yi tavaf etmek: (görgü ve söz itibariyle) me­cazî mânada hac, evlilik veya yüksek bir idare adamı ile görüşmek­le yorumlanır.
 • 7 Düşte dar sokak görmek: tevil yoluyla ve mecazî mânaya çevrildiğinde kısa süren bir sıkıntı, endişe ve yorgunlukla tâbir edi­lir.
 • 8 Kapalı bir odada bulunmak: mecazî mana yoluyla çekilen bir ıstırapla, ve can sıkıntısıyla yorumlanır.
 • 9 Düşte evlenme görmek: veya sözünü işitmek tevil suretiyle ve mecazî mânası yoluyla diğer bir kişiye bağlanmak, yakınlaşmak için duyulan şiddetli istekle tâbir edilir.
 • 10 Rüyada dua etmek: ifade ve mecazî mânasına çevrilmek suretiyle şöyle tâbir edilir: Bir duanın kabulü ve Cenab-ı Hakka edi­len halisane ibadet.
 • 11 Düşte elbise yıkamak: ve asmak söz ve görgü itibariyle yo­rumlanması, tevil, ifade ve mecazî mânaya başvurularak yapılmış­tır. Bunlara göre anlaşmazlıkların kalkmasına, her türlü endişe, ihti­lâf ve kötü niyetlerin yok olmak üzere olduğuna işarettir.
 • 12 Rüzgârlar da: tevil ve mecazî manaya çevrilip tabir edildi­ğinde bunun durumun değişmesine, şayet rüzgârlar şiddetli ise bü­yük değişiklikler olacağına işarettir. Rüzgârın kesilmesi durumun sükûnete kavuşmasını gösterir.

Rüya Nasıl Görülür?

Düşler, rüya görmeden bir gün önce veya daha evvelki gün­lerde başımızdan geçen hâdiselerle ilgili uyarıcı şeyler veya duygu­sal ve psikolojik etkenlerden meydana gelir. Bugün ve gelecekle ilgisi olan olayların aklî ve ruhanî etken­lerle husule gelen gerçek rüyalarda şu âmiller rol alır:

 • A- Görüntü: bu ise rüyanın teşekkülünde başlıca rolü almak­ladır. Rüyada görülen şekiller şuuraltındaki düşüncenin istiare yo­luyla açıklanan bir ifadesidir. Meselâ rüyada taze gül görmek, kina­ye yolu ile güzel ve genç bir kadınla tâbir edilir, düşte o gülü kopar­dığını gören böyle bir kadınla evlenir.
 • B- Rumuz (Sembol): rüyadan faydalanmak için insanın baş­vurduğu yollardan biri de sembollerdir. Bunlar da çoğu zaman rüya gören şahsın yaşadığı toplumun töresinden alınır. Meselâ akıla sem­bol olarak satrancın herhangi bir parçası gösterilebilir. Zira bilindi­ği gibi satranç oyunu bir akıl ve düşünce oyunudur. Düşmanlığın sembolü bir yılan veya bir savaş meydanının bir yönü olabilir. Top­lumdan gizlenmeye sembolik olarak sakal gösterilmektedir. Zira sa­kal yüzün bir kısmını gizlemektedir. Hattâ bu konuda şöyle bir de­yim vardır: “Falan sakallı adam, insanlara görünmemek için sakalı­nın arkasında saklanmaktadır!” Bu ölçülere göre rüyada uçağa bin­mek kaçmanın bir ifadesidir.
 • C- Nakil ve değişme: Rüyadaki tasavvur akıl ve topluma ay­kırı ve kötü bir şey ise, fakat bu rüya sahibinin içinde gömülü ise, şuuraltındaki gömülü düşünceler üzerine kontrol vazifesini gören güç, bu tasavvuru başka bir insana nakleder ve rüya sahibi rüyasın­da düşmanını başka birisi tarafından öldürüldüğünü görür, fakat as­lında bu onun arzusudur.
Korkulacak rüyalar hangileridir (hayırsız kötü rüyalar)

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Ücretsiz rüya yorumu için de BURAYA TIKLAYIN ve rüya uygulamasını indirin. Uygulamanın içindeki sayfaların altına rüyanızı yorum olarak yazın, rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlansın.


6 thoughts on “Rüya Tabirleri: Diyanet ve İslami Rüya Tabirleri”

 1. Ben üniversitede sözel bir bölüm okuyorum ve matematiği hiç sevmem. Rüyamda hocam bana Matematik öğretmenliği bölümüne git şunu şunu öğren dedi(sevdiğim kız da o bölümde okuyor) gittim derse girdim, derste sevdiğim kızı uzaktan gördüm, gerisini hatırlamıyorum.

  Reply
 2. Eski esi. Beni rüyasinda karanlik bir odada ben namaz kiliyormusum ama üstüm ve oldugum yer aydinlikmis gel bura di cagiriyormusum ne anlama geliyor yorumlarinizi bekliyorum Allah razi olsun

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Endişelerden kurtulmaya, mutluluğun gelmesine, kazancın sürekli artacağına, üzüntülerden ve sıkıntılardan uzaklaşmaya işarettir…

 3. Ben rüyamda bir soba nIn yanıp söndü nü gördüm birde sönerken kara bir duman ciktini gördüm sonra terasa çıktım karşı yolda cesetlerin yorudunu hepsi siyah ginik bizim semte doru geliyorlar çocukları toplayıp kapıları kilit ledim bunun anlamı nedir

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Kötü günlerin geride kalacağına, dertlerinizin ve sıkıntılarınızın sona ereceğine, bol rızka ve paraya kavuşulacağına işarettir…

Leave a Comment