Cennetteki Yerini Gösteren Dua: Cenneti Görmek İçin Okunacak Dua (Nuh Suresi)

Ölmeden önce gideceği yeri kim bilmek ve görmek istemez ki… Ölmeden önce cennetteki yerimi görmek için okunacak dua, cenneti görme duası, cennette nerede olacağım? gibi sorularınızın cevabı aşağıdaki duada gizli.

Nuh suresinin okunmasını vird haline getiren kimseler, daha dünyada iken cennetteki yerlerini gör­meden vefat etmezler. Bu sure herhangi bir maksad için okunursa, o maksat yerine gelir.

Nuh Suresi Arapçası ve Türkçe Anlamı:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm
 • 71/NÛH-1: İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun).
  Türkçesi: Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh’u kendi kavmine: “Kavmini onlara, elîm azap gelmeden önce uyar.” diye (resûl olarak) gönderdik.
 • 71/NÛH-2: Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).
  Türkçesi: (Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki).”
 • 71/NÛH-3: Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni).
  Türkçesi: Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).
 • 71/NÛH-4: Yagfir lekum min zunûbikum ve yûahhırkum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne ecelallâhi izâ câe lâ yuahhar(yûahharu), lev kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
  Türkçesi: (Allah da) sizin günahlarınızı mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin) ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin (ömür versin)! Muhakkak ki Allah’ın eceli (onun belirlediği an) gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız.
 • 71/NÛH-5: Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).
  Türkçesi: (Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: “Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim.”
 • 71/NÛH-6: Fe lem yezidhum duâî illâ firârâ(firâran).
  Türkçesi: Fakat benim davetim, (benden) kaçışlarından (uzaklaşmalarından) başka bir şeyi artırmadı.
 • 71/NÛH-7: Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfire lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagşev siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ(vestekberûstikbâran).
  Türkçesi: Ve muhakkak ki benim onları, Senin mağfiret etmen için her davet edişimde, (duymamak için) parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve (görmemek için) elbiselerine büründüler ve (bu davranışlarında) ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar.
 • 71/NÛH-8: Summe innî deavtuhum cihârâ(cihâran).
  Türkçesi: Sonra muhakkak ki ben onları cehren (açıkça) davet ettim.
 • 71/NÛH-9: Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(isrâran).
  Türkçesi: Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.
 • 71/NÛH-10: Fe kul tustagfırû rabbekum innehu kâne gaffârâ(gaffâran).
  Türkçe Anlamı: (Nuh A.S) ve dedim ki: “Artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki O; Gaffar’dır (mağfiret edendir).”
 • 71/NÛH-11: Yursilis semâe aleykum midrârâ(midrâren).
  Türkçe Anlamı: Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin.
 • 71/NÛH-12: Ve yumdidkum biemvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(enhâren).
  Türkçe Anlamı: Ve size mal ve erkek çocuklar (vererek) yardım etsin. Ve sizin için cennetler (verimli bahçeler) yapsın ve sizin için nehirler akıtsın.
 • 71/NÛH-13: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ(vekâren).
  Türkçe Anlamı: (Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): “Siz niçin Allah’tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?”
 • 71/NÛH-14: Ve kad halakakum etvârâ(etvâren).
  Türkçe Anlamı: Ve O, sizi halden hale (çeşitli hallerden) geçirerek yaratmıştır.
 • 71/NÛH-15: E lem terev keyfe halakallâhu seb’a semâvâtin tıbâkâ(tıbâkan).
  Türkçe Anlamı: Görmüyor musunuz, Allah yedi kat semayı (yedi gök katını) nasıl yarattı?
 • 71/NÛH-16: Ve cealel kamere fîhinne nûren ve cealeş şemse sirâcâ(sirâcen).
  Türkçe Anlamı: Ve Ay’ı, onların arasında (semalarda) bir nur kıldı ve Güneş’i de bir sirac (çırağ) kıldı.
 • 71/NÛH-17: Vallâhu enbetekum minel ardı nebâtâ(nebâten).
  Türkçe Anlamı: Ve Allah, sizi yerden (topraktan) bir nebat (gibi) yetiştirdi (yarattı).
 • 71/NÛH-18: Summe yuîdukum fîhâ ve yuhricukum ihrâcâ(ihrâcen).
  Türkçe Anlamı: Sonra sizi oraya (toprağa) döndürecek ve bir çıkarışla sizi (oradan) çıkaracak.
 • 71/NÛH-19: Vallâhu ceale lekumul arda bisâtâ(bisâtan).
  Türkçe Anlamı: Ve Allah, arzı sizin için geniş bir mekân kıldı.
 • 71/NÛH-20: Li teslukû minhâ subulen ficâcâ(ficâcen).
  Türkçe Anlamı: Sizin yolculuk etmeniz için, ondan geniş yollar yaptı.
 • 71/NÛH-21: Kâle nûhun rabbi innehum asavnî vettebeû men lem yezidhu mâluhu ve veleduhû illâ hasârâ(hasâran).
  Türkçe Anlamı: (Nuh A.S): “Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular (isyan ettiler). Ve malı ve evlâdı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tâbî oldular.” dedi.
 • 71/NÛH-22: Ve mekerû mekren kubbârâ(kubbâren).
  Türkçe Anlamı: Ve büyük hileler kurdular.
 • 71/NÛH-23: Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerrunne vedden ve lâ suvâan ve lâ yegûse ve yeûka ve nesrâ(nesren).
  Türkçe Anlamı: Ve (birbirlerine) şöyle dediler: “Sakın kendi ilâhlarınızı (putlarınızı) bırakmayın. Ve Vedd’i, Suvâa’yı, Yagûs’u ve Yaûka’yı ve Nesra’yi sakın terk etmeyin.”
 • 71/NÛH-24: Ve kad edallû kesîrâ(kesîren), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ dalâlâ(dalâlen).
  Türkçe Anlamı: Ve (böylece) pekçoğunu dalâlette bırakmış oldular. Ve (Nuh A.S): “Zalimlerin, dalâletten başka bir şeyini artırma (zalimlerin, sapıklıklarını artır).”
 • 71/NÛH-25: Mimmâ hatîâtihim ugrikû fe udhılû nâran fe lem yecıdû lehum min dûnillâhi ensârâ(ensâren).
  Türkçe Anlamı: Onlar hatalarından (büyük günahlarından) dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için, Allah’tan başka bir yardımcı bulamadılar.
 • 71/NÛH-26: Ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirîne deyyârâ(deyyâren).
  Türkçe Anlamı: Ve Hz. Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.
 • 71/NÛH-27: İnneke in tezerhum yudıllû ıbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciren keffârâ(keffâre).
  Türkçe Anlamı: Muhakkak ki eğer Sen, onları (yeryüzünde) bırakırsan, Senin kullarını dalâlete düşürürler ve facir kâfirden başka (evlât) doğurmazlar.
 • 71/NÛH-28: Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâren).
  Türkçe Anlamı: Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü’min olarak girenleri ve mü’min kadınları ve mü’min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helâkından başka bir şeyi artırma

cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami-yazilmisi-cennetteki-yerinizi-gosteren-dua
cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami

cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami-yazilmisi-cennetteki-yerinizi-gosteren-dua-1001ruyatabiri
cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami

Nuh Suresi Arapça Okunuşu Video:

İlahi kitapların sonuncusu olan yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Nuh Suresi; Kuran-ı Kerim’in 71. suresidir. Nuh suresi Mekke döneminde inmiştir ve 28 âyettir. Nahl Suresinden sonra nâzil olmuştur. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


30 thoughts on “Cennetteki Yerini Gösteren Dua: Cenneti Görmek İçin Okunacak Dua (Nuh Suresi)”

 1. Rüyamda gerçek hayatta ölmüş olan dedemle eski evimizde otururken dedemin dedesinin ölüm haberini alıyorum hazırlanırken dedemin en küçük kardeşi dedemin babasının öldüğünü ve bizim ilgilenmemiZ gerektiğini söylüyor kızıp onu kovuyorum aonra evden dedemi hazırlayıp çıkıyoruz ama gerçek hayatta hepsi ölü dedemin kardeşi hariç

  Reply
 2. Ben rüyamda bir otobüs’e bindiğimi ve otobüs’de oturduğum yerin ev evin çatısındandı. Otobüs çok yüksekti. Sonra otobüs hareket etmeye başladı ve kısa bir yürüyüşten sonra pencereden dışarı baktım ve bir asker birliği gördüm ama onlar dışarıdaydı. masada oturuyorlardı ve bana baktılar. Sonra otobüs geri dönüyor. Döndüğümüzde polisin yolumuzu kapattığını gördüm.Polisin elinde silahlar vardı.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İş hayatınızda her zaman için ileriyi görmenizin ve ona göre tedbir almanızın gerektiğine, çok çaba sarf edeceğinize işarettir…

 3. LALE MADEN
  7 AĞUSTOS 2021, 8:43 AM
  Bugun rüyamda olmuş babamı gördüm 80 li yıllara ait takım elbise giymişti beyaz bir gömlek vardı gömleğin yakası biraz yukari kalkmıştı ve gömleğin boyun bölgesi hafif kiriş isti düzeltmeye çalıştım sonra dedim baba sen ölmedin demi bak ölürsen ben çok üzülürüm şakayla yok üzülmezsin dedi sonra bana sen neden hergun ağlıyorsun üzülüyorsun üzülme ağlama dedi sarıldı öptü bende çok sesli bir şekilde ağlıyordum sen ölmedin dedim demi hiç cvp vermedi babam sarıldı bana yüzüme tebessüm ediyordu acaba anlamı ne

  Reply
  • Lale Maden Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hiç beklemediğiniz anda size çok büyük bir miras kalacağına, sıkıntılarınızın her geçen gün biteceğine, rızkınızın artacağına işarettir…

 4. Merhaba hocam Rüyada 4 yıl geriye gidiyordum ve geçmişte bazı değişiklikler oluyor du ve ölmüş öz annem ile sağ üvey annem sohbet ediyorlardı ve biri bana hediye almıştı ama abim o hedyeyi mekasla parçalamıştı ve annem bana dikmişti çok ilginç bir rüyaydı bu rüyamı yorumşarsanız size çok minnettar olurum

  Reply
  • Özlem Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Günler Dilerim…

 5. Merhabalar ismim ismail yüksel hocam bên bahçê gibi bir yêrdê baltayla uğraşıyorum çalı çıpıl işi baltayı bir kenara bıraktım bir delikli tenekenin içindê atêş taktım sonra benzinli hızar motorunu êlimê alıp yinê uğraşırken bir baktım tenekeden sızan atêş alevlenmiş kuru otlar tutuşmuş söndürmêyê çalıştım ama başaramadım hêmên êvê koşup eşimden su itedim êşim bana plastik bidonlarla iki bidon su vêrdi vê eşimde êlinê su alıp çıktı bên cele êdip atêşê doğru gitmêyê çalışırkên atêşê gideceğim sokağın bir alt sokağına gittim yolu şaşırdığımı anladım pişman oldum niye eşimi beklemedim diyê çünkü o tam atêşê doğru gitti vê bên o alt sokakta gêçêrkên on vêya onbir eşşek sürüsü gördüm sırtlarında şaşal kutuları gibi yük vardı iki üçtanede sahipleri vardı adamın bitanesi bêni orda telaşlı görüncê bana çekişti bir sên eksiktin diyê orda uyandım lütfên bu tüyamı yorumlarsanız çok mêmnun olurum saygılar hayırlı cumalar

  Reply
  • İsmail Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mutluluğa erişmeye, işinizi değiştireceğinize ve işlerinizin düzeleceğine, yoksulluktan varlığa, zenginliğe geleceğinize işarettir…

Leave a Comment