Cennetteki Yerini Gösteren Dua: Cenneti Görmek İçin Okunacak Dua (Nuh Suresi)

Ölmeden önce gideceği yeri kim bilmek ve görmek istemez ki… Ölmeden önce cennetteki yerimi görmek için okunacak dua, cenneti görme duası, cennette nerede olacağım? gibi sorularınızın cevabı aşağıdaki duada gizli.

Nuh suresinin okunmasını vird haline getiren kimseler, daha dünyada iken cennetteki yerlerini gör­meden vefat etmezler. Bu sure herhangi bir maksad için okunursa, o maksat yerine gelir.

Nuh Suresi Arapçası ve Türkçe Anlamı:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm
 • 71/NÛH-1: İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun).
  Türkçesi: Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh’u kendi kavmine: “Kavmini onlara, elîm azap gelmeden önce uyar.” diye (resûl olarak) gönderdik.
 • 71/NÛH-2: Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).
  Türkçesi: (Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki).”
 • 71/NÛH-3: Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni).
  Türkçesi: Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).
 • 71/NÛH-4: Yagfir lekum min zunûbikum ve yûahhırkum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne ecelallâhi izâ câe lâ yuahhar(yûahharu), lev kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
  Türkçesi: (Allah da) sizin günahlarınızı mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin) ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin (ömür versin)! Muhakkak ki Allah’ın eceli (onun belirlediği an) gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız.
 • 71/NÛH-5: Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).
  Türkçesi: (Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: “Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim.”
 • 71/NÛH-6: Fe lem yezidhum duâî illâ firârâ(firâran).
  Türkçesi: Fakat benim davetim, (benden) kaçışlarından (uzaklaşmalarından) başka bir şeyi artırmadı.
 • 71/NÛH-7: Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfire lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagşev siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ(vestekberûstikbâran).
  Türkçesi: Ve muhakkak ki benim onları, Senin mağfiret etmen için her davet edişimde, (duymamak için) parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve (görmemek için) elbiselerine büründüler ve (bu davranışlarında) ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar.
 • 71/NÛH-8: Summe innî deavtuhum cihârâ(cihâran).
  Türkçesi: Sonra muhakkak ki ben onları cehren (açıkça) davet ettim.
 • 71/NÛH-9: Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(isrâran).
  Türkçesi: Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.
 • 71/NÛH-10: Fe kul tustagfırû rabbekum innehu kâne gaffârâ(gaffâran).
  Türkçe Anlamı: (Nuh A.S) ve dedim ki: “Artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki O; Gaffar’dır (mağfiret edendir).”
 • 71/NÛH-11: Yursilis semâe aleykum midrârâ(midrâren).
  Türkçe Anlamı: Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin.
 • 71/NÛH-12: Ve yumdidkum biemvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(enhâren).
  Türkçe Anlamı: Ve size mal ve erkek çocuklar (vererek) yardım etsin. Ve sizin için cennetler (verimli bahçeler) yapsın ve sizin için nehirler akıtsın.
 • 71/NÛH-13: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ(vekâren).
  Türkçe Anlamı: (Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): “Siz niçin Allah’tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?”
 • 71/NÛH-14: Ve kad halakakum etvârâ(etvâren).
  Türkçe Anlamı: Ve O, sizi halden hale (çeşitli hallerden) geçirerek yaratmıştır.
 • 71/NÛH-15: E lem terev keyfe halakallâhu seb’a semâvâtin tıbâkâ(tıbâkan).
  Türkçe Anlamı: Görmüyor musunuz, Allah yedi kat semayı (yedi gök katını) nasıl yarattı?
 • 71/NÛH-16: Ve cealel kamere fîhinne nûren ve cealeş şemse sirâcâ(sirâcen).
  Türkçe Anlamı: Ve Ay’ı, onların arasında (semalarda) bir nur kıldı ve Güneş’i de bir sirac (çırağ) kıldı.
 • 71/NÛH-17: Vallâhu enbetekum minel ardı nebâtâ(nebâten).
  Türkçe Anlamı: Ve Allah, sizi yerden (topraktan) bir nebat (gibi) yetiştirdi (yarattı).
 • 71/NÛH-18: Summe yuîdukum fîhâ ve yuhricukum ihrâcâ(ihrâcen).
  Türkçe Anlamı: Sonra sizi oraya (toprağa) döndürecek ve bir çıkarışla sizi (oradan) çıkaracak.
 • 71/NÛH-19: Vallâhu ceale lekumul arda bisâtâ(bisâtan).
  Türkçe Anlamı: Ve Allah, arzı sizin için geniş bir mekân kıldı.
 • 71/NÛH-20: Li teslukû minhâ subulen ficâcâ(ficâcen).
  Türkçe Anlamı: Sizin yolculuk etmeniz için, ondan geniş yollar yaptı.
 • 71/NÛH-21: Kâle nûhun rabbi innehum asavnî vettebeû men lem yezidhu mâluhu ve veleduhû illâ hasârâ(hasâran).
  Türkçe Anlamı: (Nuh A.S): “Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular (isyan ettiler). Ve malı ve evlâdı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tâbî oldular.” dedi.
 • 71/NÛH-22: Ve mekerû mekren kubbârâ(kubbâren).
  Türkçe Anlamı: Ve büyük hileler kurdular.
 • 71/NÛH-23: Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerrunne vedden ve lâ suvâan ve lâ yegûse ve yeûka ve nesrâ(nesren).
  Türkçe Anlamı: Ve (birbirlerine) şöyle dediler: “Sakın kendi ilâhlarınızı (putlarınızı) bırakmayın. Ve Vedd’i, Suvâa’yı, Yagûs’u ve Yaûka’yı ve Nesra’yi sakın terk etmeyin.”
 • 71/NÛH-24: Ve kad edallû kesîrâ(kesîren), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ dalâlâ(dalâlen).
  Türkçe Anlamı: Ve (böylece) pekçoğunu dalâlette bırakmış oldular. Ve (Nuh A.S): “Zalimlerin, dalâletten başka bir şeyini artırma (zalimlerin, sapıklıklarını artır).”
 • 71/NÛH-25: Mimmâ hatîâtihim ugrikû fe udhılû nâran fe lem yecıdû lehum min dûnillâhi ensârâ(ensâren).
  Türkçe Anlamı: Onlar hatalarından (büyük günahlarından) dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için, Allah’tan başka bir yardımcı bulamadılar.
 • 71/NÛH-26: Ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirîne deyyârâ(deyyâren).
  Türkçe Anlamı: Ve Hz. Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.
 • 71/NÛH-27: İnneke in tezerhum yudıllû ıbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciren keffârâ(keffâre).
  Türkçe Anlamı: Muhakkak ki eğer Sen, onları (yeryüzünde) bırakırsan, Senin kullarını dalâlete düşürürler ve facir kâfirden başka (evlât) doğurmazlar.
 • 71/NÛH-28: Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâren).
  Türkçe Anlamı: Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü’min olarak girenleri ve mü’min kadınları ve mü’min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helâkından başka bir şeyi artırma

cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami-yazilmisi-cennetteki-yerinizi-gosteren-dua
cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami

cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami-yazilmisi-cennetteki-yerinizi-gosteren-dua-1001ruyatabiri
cenneti-gosteren-dua-Nuh-suresi-ayetleri-arapca-yazilisi-turkce-okunusu-anlami

Nuh Suresi Arapça Okunuşu Video:

İlahi kitapların sonuncusu olan yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Nuh Suresi; Kuran-ı Kerim’in 71. suresidir. Nuh suresi Mekke döneminde inmiştir ve 28 âyettir. Nahl Suresinden sonra nâzil olmuştur. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


30 thoughts on “Cennetteki Yerini Gösteren Dua: Cenneti Görmek İçin Okunacak Dua (Nuh Suresi)”

 1. rüyamda çocuğum olmuş oğlan başka odada yatıyor eşime getirmesini söylüyorum açılmıştır üstü açılmıştır diyorum getirmeye gidiyor getirmiyor sonra çocuk ağlıyor bakıyorum yataktan düşmek üzereyken tutuyorum

  Reply
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Malınızın mülkünüzün ve itibarınızın iki katına çıkacağına, kazanç elde etmeye, sıkıntıların gitmesine, rahat geçinmeye işarettir…

 2. Hocam rüyamda ilkokulda ki sınıftayım ölen bir arkadaşımız vardı oda orda sınıf ortamı ilkokul öğretmenim vardı sıranin altına bakiyirum içiçe geçmiş üç bardak ikisi boş en üst bardakta rakı rengin de sıvı vardı anlamı nedir?

  Reply
  • Duygu Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İyi bir işinizde beklemediğiniz derecede şanslı olacağınıza, sıkıntıdan kurtulmaya, rahat ve güzel hayata kavuşmaya işarettir…

 3. Rüyamda ikidir çekirgeler görüyorum. Yeşil çekirgeler annemlerin bahçesinde birsürü ler yanlarında yeşil yvru kertenkeleler. Ama hiçbi zarar vermiyorlar. Diğerinde ise canlı ama kıpkırmızı olmuşlar yanıyolarmış güya zıplayıp gidiyorlar. Niye hep çekirgeleri görüyorum acaba

  Reply
  • Miray Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Pek yakında birçok önemli olayın gerçekleşeceğine, sıkıntılarınızın ve üzüntülerinizin son bulacağına, arkadaşlarınızın yardımlarıyla işlerinizde başarılar kazanacağınıza, yakında çok yarar sağlayacak bir davet alıp ve davete katılacağınıza işarettir…

  • Remziye Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir miktar sıkıntıdan sonra feraha erişileceğine, çok yakında bir hayır işlemeye, mal mülk edinmeye, insanlarla iyi ilişkiler kurup bir çok arkadaş sahibi olacağınıza, uzaktaki bir akrabanızdan mutluluk veren haber geleceğine işarettir…

  • Cemil ozgur Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayat tarzınızı değiştirmeniz gerektiğine, işlerin yoluna girmesi için çaba sarf etmenizin gerekli olduğuna işarettir…

  • Serkan Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni bazı zorluklarla karşı karşıya ve aile yaşantınızda büyük bir değişikliğe hazır olmanızın gerektiğine, kazançlı günlere işarettir…

 4. Rüyamda bıyığın bir tarafı kesik bir tarafida kesilmemiş ti bu ne anlama geliyor bana söyleyebilirmisiniz lütfen.

  Reply
 5. Bende rüyamda Abdulmetin balkanlioglu hocamızı gördüm benimle konuştu bana pantolon giyme dedi bu ne anlama geliyor acaba yorumlayabilir misiniz

  Reply
  • Burcu kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Uğursuzluğa ve buna dikkat etmeniz gerektiğine, çevrenizde dost sandığınız kişileri iyice bir gözden geçirmeniz gerektiğine, kendinizi geliştireceğinize, işinizde başarılar elde edeceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, yaşadığınız tüm sıkıntılardan kurtulmaya işarettir…

  • Kamyonkasasindan Traktör Romorkuna sarileblebi aktarıyorum
   Anlamı nedir yorumlarsanız memnunolurum saygılarımla.

  • Cemal Keskin kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Başka bir eve taşınmaya, büyük bir işe teşebbüse, faydasız işlere vakit öldürdüğünüze, iyi olmayan bir işten gelen paraya, borcunuzu ödemeye mecbur olacağınıza, birine kefil olmaya, yapılması planlanan işlerin düzene girilmesi gerektiğine işarettir…

 6. Rüya da sevmediğim bir erkeğe sarılıp sana aşığım dedim o da bana ben de sana başından beri aşığım demişti . Bu ne demek lütfen yorumlar misiniz ?

  Reply
  • Edanur kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yeni bir aşka yelken açacağınıza, aşk ilişkisine başlamaya, birisinin size gizliden gizliye aşık olduğuna ya da olacağına, romantik günler geçireceğinize, mutlu aşk yaşamaya, güzel hediyeler alacağınıza, güzel günlerin yaklaşmakta olduğuna işarettir…

 7. Bir kaç gün önce annem rüyasında beni çok zayıflamış halde görmüş bugün ise ben rüyamda sözde zayıflamışım büyük kuzenimin söylediğine göre iyi görünüyormuşum diğer kuzenim ise tam tersi kilo almış ona söylüyor bunu sende zayıfla gibisinden . ( Not : Ben gerçekte çok kiloluyum .)

  Reply
  • Ayşe kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İş yaşamındaki sıkıntılarla uğraşamayıp ruhsal sıkıntılara düşmeye, kötüye, sırlarınızın yakınlarınız tarafından açığa çıkarılacağına, bütün hastalık ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, mal ve paraya kavuşacağınıza işarettir…

Leave a Comment