Rüyada Yılan Görmek, Rüyada Siyah, Beyaz, Yeşil, Sarı Yılan

Rüyada görülen yılan daima düşman olarak alınır. Hatta engerek gibi ze­hirli yılanlar, büyük ve kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir düşmana işarettir. Rüyasında evinde yılan gören kimse, özellikle çok dikkatli olmalıdır. Çünkü düşman kendini açığa vurmadan mahremiyetine kadar sokulmuştur. Bu rüya yuva­nın başkaları yüzünden dağılacağını da belirtir. Yılanın saldırması, ısırması ciddi bir belaya delalettir. Ancak rüyasında yılanı öldürmeyi başardığını gören kimse, her türlü belayı de­feder. Yılan öpmekse düşmanlığa delalettir. İş hayatınızın içinden çıkılmaz bir hal alacağına işarettir.

rüyada yılan görmek
 • Yılan öldürmek: Rüyada yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse bir yılanı öldürdüğünü görse evlenir.
 • Yılan yakmak: Rüyasında yılan yaktığını gören kimsenin düşmanı öldürülür.
 • Yılandan korkmamak: Rüyasında yılandan korkmadığını gören kimse güç ve kuvvete erişir.
 • Yılanı tutmak: Yılanı tuttuğunu gören kimseye, emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.
 • Yılanın ağızdan çıkması: Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıkarsa o hasta vefat eder.
 • Yılanın sokması: Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir.
 • Yılanın yutması: Rüyasında bir yılanın kendisini yuttuğunu gören kimse, yüksek bir mevkiye nail olur.
 • Yılanlara sihir yapmak: Bu rüya, yalancı bir kimse ile tabir olunur.
 • Yılanların sokaklarda gezmesi: Rüyada sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde çıkacağına işaret eder.
 • Ka­rayılan görmek: Çevrenizde gizli bir düşmanınızın olduğuna işarettir.
 • Yı­lan yediğinizi görmek: Bazı durumlarda kendi çıkarınızı düşüneceğinize işarettir.
 • Yılan kanı görmek: Düşmanınızın gücüne ve kudretine yorumla­nır.
 • Yılanı yakınınızda görmek: Çok dikkatli olmanız gerektiğine bazı düşmanlarınızın ittifak halinde olduklarına ve sizin zayıf anınızı beklediklerine işarettir.
 • Yılanı öldürdüğünüzü görmek: Düşmanlarınızın tüm çaba­larına karşın size kötülük yapmaya güçleri yetmeyeceğine işarettir.
 • Yılan­la sohbet ettiğinizi görmek: Kötülüğünüzü isteyen insanlarla barışacağınıza işarettir.
 • Kendinizin yılan olduğunu görmek: Taş uzaktan gelmez dedik­leri gibi sizin düşmanlığınızı isteyenlerin yakın akrabalarınızın olduğuna işa­rettir.
 • Boynuna yılan dolanmak: Rüyasında bir kimsenin boynuna yılan dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder.
 • Denizden yılan çıktığını görmek: Denizden yılan çıktığını görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler.

Rüyada yılan görmek ne demektir?

Yılan öldüren hasmını kahreder. Yılan eti men­faattir. Kara yılan hain düşman, beyaz yılan azılı düşman, okyılanı kurnaz ve gizli düşmandır. Yılan kuyru­ğu görmek beklenmedik bir düşmanlıkla karşılaşmaya işarettir. Yılanın deri değiştirdiğini görmek, düşmanın bir dönem size zarar veremeyeceğini açıklar. Yılan derisi, düşmanınızı maddi zarara uğratacağınızı anlatır. Rüyasında yılan gören kimse, çevresindeki insanları gözden geçirerek kimin dost, kimin düşman olabileceğini öğrenmeye, anlamaya çalışmalı­dır.

Rüyada Yılan Görmek
Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yılanın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu ga­fil avlamasına, fırsat gözetmesine alamet ve delalettir. Ev yılanı görmek ise sizi kollayıp gözeten bir dostunuza işa­rettir. Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder. Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur. Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder. Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.

RÜYADA SİYAH YILAN GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada siyah yılan görmek, çok kurnaz bir düşmanınızla karşılaşacağınızı gösterir. Siyah renkli kara yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Yılanı parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Rüyasında ağzına siyah renkli yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder.

Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir. Rüyada yılan görmek; düşmanında zarar görmek ih­timali olduğuna, onun için dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işarettir.

Rüyada beyaz yılan görmek ne demek?

Rüyada bir beyaz yılanın uçarak yükselmesi, sevinçli bir habere işarettir. Bir yere beyaz renkli yılanın düştüğünü görmek, büyük bir insanın vefatına işaret eder. Başının üzerinde beyaz renkli yılan bulunduğunu gören kimse, devlet kademelerinde yüksek bir mertebeye ulaşır. Beyaz yılanlarla dolu bir kap görmek, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Ölü bir beyaz yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Yılanın beyazı zayıf ve güçsüz bir düşmana işaret eder. Rüyada görülen beyaz su yılanı da değerli mal olarak yorumlanır.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek Ne Demek?

Rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Yeşil yılan, başkalarıyla mücadele ederek ele geçecek bir kısmet ile tabir edilir. Yeşil yılan, maneviyatınıza zarar verecek bir kişiye yorumlanır. Rüya yorumcusu İmam Nablusi der ki; Rüyada görülen yeşil yılan, din karşıtı bir kimsenin sembolüdür.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Sarı yılan hastalıkla ilgili bir habere. Rüyada sarı yılan görmek işleriniz içinden çıkılması çok zor hale geleceği anlamına gelir. Sarı renkli yılanın size yaklaşması: Sizi çekemeyen birkaç kişi bir araya gelerek size tuzak kuracakları anlamına gelir. Rüyada sarı yılan öldürmek: Size tuzak kuranları bertaraf edeceğiniz anlamına gelir. Sarı yılan hastalıklı ve zayıf düşman anlamına gelir. Kimi zaman rüyada görülen sarı yılan hastalığa çağrışım yapar.

Rüyada Altından Yılan Görmek

Rüyada altından yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. İri ve uzun altından yılan görmek, korkuya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı altından yapılmış yılan, o kimsenin sahip olduğu güç ve devlettir. Altından yılan görmek, mal sahibi bir düşmandır. Rüyasında altın yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder.

Rüyada Siyah Yılan Yavrusu Görmek

Siyah yılan yavrusu, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Rüyada görülen siyah su yılanı yavrusu, maldır. siyah yılan yavruları sel ve devlete işarettir. Siyah renkli yavru ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir.

Rüyada Kırmızı Yılan Görmek

Kırmızı yılan taraftar ve akrabası çok ve güçlü düşmana delalet eder. Bir başka rüya yorumcusuna göre kırmızı yılan, akrabadan bir düşman olarak tanımlanır. İmam Nablusi der ki, rüyada kırmızı yılan görmek, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Yılan Görmek

 • Kirmani: “Beyaz bir yılan görüp yakaladığını gören yüksek mertebelere çıkar. Gördüğü yılan siyahsa ve yanında da küçük yılanlar varsa gör­kem, ihtişam, mal ve mülk sahibi olur. Yeşil yılan, din düşmanı demektir. Sarı yılan hastalıklı ve zayıf düşmana, kırmızı yılan taraftar ve akrabası çok ve güçlü düşmana delalet eder. Kanatlı bir yılan gören ve istediği gi­bi yönlendiren zenginlik ve servet sahibi ve talihi düzgün olur.
 • Mağripli Cabir: “Burnundan, memesinden, cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görenin çocuğu kendine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya oturağından çıktığını görmek ailesinin ken­disine düşman olacağına delalet eder. Ağzından yılan çıktığını gören söy­lediği bir söz yüzünden zarar görür,” diyor.
 • İsfahanlı Halit: “Yeninden (kolundan) yılan çıkardığını görene oğlu düşmanlık eder. Yastık veya yatağı üzerinde bir yılanın bulunduğunu gö­renin eşi ölür. Boğazından veya oturağından bir yılanın çıkarak toprağa girdiğini görmek ecelinin geldiğine işarettir. Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur.
 • Ebu Sait El Vaiz: Kara yılanı görmek mal sahibi olmaya, su yılanı görmek hatırı sayılır biriyle arkadaş olmaya, ejderha görmek de güçlü ve kuvvetli olmaya delalet eder. Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören sevinçli olur. Her­hangi bir yere bir yılan düştüğünü görmek, o yörenin reisinin ölümüne işa­rettir.
 • Cafer sadık (r.a.): “Yılan rüyası on şekilde yorumlanır,” demektedir ve şöyle sıralar: Gizli düşmanlık, kazanç, selamet, saltanat, beylik, zenginlik, eş, evlat, ölüm ve sel.

Rüyada Evde Yılan Görmek

Rüyanızda evin içinde yılan gördüyseniz; Azimle çalışmanızın semeresini göreceğinize, sakin ve mutlu bir hayat süreceğinize işarettir. Yılanı evinde görmek düşmanın hane halkından, yani aileden biri olası ile yorumlanır. Eğer kişi yılanı yatağına aldığını görürse, rüyayı görenin o kadınla evlenip hayatını mahvedeceğine hükmedilir. Yılanın evden çıkması: Rüyada yılanın bir evden çıktığı görülse o ev yıkılır.

Psikolojik ve Modern Anlamı

Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler.

Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Rüyada Vahşi Hayvan Görmek

Rüyasında vahşi bir hayvana bindiğini ve onu istediği gibi sür­düğünü gören, günahlarından kurtulur. Aksi ise günah işlemeye işaret eder. Vahşi bir hayvanın evine girdiğini gören, dinsiz bir adamla beraber olur. Vahşi bir hayvan tarafından çiğnenen, felakete düşer. Vahşi bir hayvanı av­lamak mal kazanmaktır.

Yılan on şekilde tabir edilir:

 1. Gizli düşmanlık,
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat,
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Eş.
 8. Evlat,
 9. Ölüm,
 10. Sel.
  Uçan bir yılanın yüksek bir yere konması: Gönül huzuru­na delalet eder.
  Ağıza büyük bir yılanın girmesi: İlim sahibi olmaya işaret­tir.
  Yılanın güzel söz söylemesi: Düşman tarafından hayret edilecek bir hayra kavuşmak şeklinde yorumlanır.
  Yılan yakalamak: Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir.
  Yılanın etinin çiğ halde yemek: Düşmanı alt etmek şeklin­de yorumlanır.
  Yılan tarafından yutulmak: Devlet ve saltanata ermeye işa­rettir.
  Yılan eti yemek: Sevinç ve sürura delalet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


46 thoughts on “Rüyada Yılan Görmek, Rüyada Siyah, Beyaz, Yeşil, Sarı Yılan”

 1. rüyamda camininiçindeydim siyah küçük bi yılan kardeşim ben ve bi kaç kişiyle peşimize vermişti dışarı çıktım sonra caminin bahçasine girdim tekrar beyaz kalın ve uzun bi yılan vardı dışarı kaçtım caminin kapısında kendine dolanıp basını kaldırmıştı siyah yılan, bizde gerçek hayatta annemle sebepsiz yere kavga eden akrabamızın binasının içine sıgındım evlerine giricektim bi türlü giremedim anlamı nedir sizce rüyamın

  Reply

Leave a Comment