Rüyada Ok Görmek, Ok Atmak

Rüyada ok görmek, bir hizmet için başka bir memlekete gönderilen elçilere, uzaklara yazılan mektuplara, düşmana karşı başarıya ve kuvvete işaret eder. Bir kadının rüyasında içine ok konmuş yaylık görmesi, onun kocasından boşanacağını gösterir. Bir kimsenin üzerinde ok taşıdığını görmesi, makam sahibi olmaya ve zenginliğe, yaydan çıkan okun kırıldığını görmek ise, elçilik veya bir kimsenin vekili olmasına, bir kadının rüyasında ok görmesi, onun kocasına işaret olup, bir mektup içinde yazılı kelimelere işaret olarak kabul olunur.

Rüyada Ok Görmek

Düşte ok gören vazifesiyle dışarı gider. Çeşitli yorumları vardır. Mesleğiniz icabı sürekli yurtdışma çıkaca­ğınıza, danışmanlık benzeri görevlerde bulunacağınıza, yeni bir gönül ilişkisine girerek aşık olacağınıza işarettir.

 • Ok attığınızı görmek: Tarafların uyuşamadığı bir konuda hakemlik yapacağınıza işarettir.
 • Okun geri geldi­ğini görmek: Beklediğiniz bir iş anlaşmasını yapamayacağınıza işarettir.
 • Okun hedefi de geçerek gittiğini görmek: Kariyerinizin sürekli yükselece­ğine işarettir.
 • Bir kadının ok görmesi: Evleneceği insana ya da evli oldu­ğu kocasına işarettir.
 • Hedefi okla vurduğunuzu görmek: Bir erkek çocu­ğunuz olacağı anlamına gelir.
 • Hedefi tutturamadığınızı görmek: Girişeceğiniz yeni bir işte hüsrana uğrayacağınıza işarettir.
 • Okun hedefe varma­dan kırddığını görmek: Giriştiğiniz işten pek fayda elde edemeyeceğiniz anlamına gelir.
 • Okun kalbinize isabet ettiğini görmek: Bir insana ilgi du­yacağınıza ve aşık olacağınız anlamına gelir.
 • Okla yaralandığınızı gör­mek: Bir olaydan ötürü yapacağınız arabuluculuktan olumlu sonuç alacağı­nıza işarettir.
 • Size ok atıldığım görmek: Çok dikkatli olmanız gerektiğine, sizin kötülüğünüzü isteyen ve tuzak kurmaya hazırlanan insanlara işarettir.
 • Oku hedefe isabet ettirememek: Rüyada oku hedefine isabet ettirememek, maksadına ulaşamamaya işaret eder.
 • Oku hedefe isabet ettirmek: Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse, bütün arzu ve emellerine ulaşır. Rüyada oku hedefine atmak, erkek çocukla tabir olunur.

Rüyada Ok Atmak

Ok atmak: Rüyada ok atan kimse çirkin bir söz söyler. Bir kimsenin rüyada attığı ok hedefini vurursa, o kimsenin görüşü isabetli, adil ve insaflı olur. Attığı ok hedefe isabet etmediyse zalim ve kusurlu olduğuna yorulur. Rüya sahibi tüccar ise, ticaretinde zarar eder. Eğer çocuğu varsa, asi olur. Hanımı varsa, saygısızlık eder. Rüyada ok görmek, düşmana galebe çalmaya ve zafer kazanmaya işarettir. Ok atmak: Namus konusunda fazla asabi davranmak anlamına gelir.

Rüyada ok atıp isabet ettir­diğini gören kimse, giriştiği işte başarılı olur. Bekarlar için bu rüya aşık olmak anlamına da gelir. Ancak hedefe isabet etti­rememek, güçlüklerle karşılaşmaya, isteklerini gerçekleştirememe ihtimaline işaret eder.

Rüyada Ok ve Yay Görmek

Ok ve yay, rüyada kişiliğimizle ilgili bazı olumsuz dü­şüncelere ve yargılara sahip olduğumuzun ifadesidir; kendimizi değersiz gördüğümüzün dışa vurulması olarak değerlendirilir

Rüyada Okçu Görmek

Çeşitli yorumları vardır. İhbarcı bir insana, toplumsal bir şiddete ve onun getireceği sıkıntılara, üzüntüye, yüklü bir mal edinmeye yorumlanır. Rüyada okçu görmek, halka yapılan (Cambazlık ve halka karışan ve onlara etki yapan bir casus anlamına gelir. Aynı zamanda sıkıntı, şiddet, kısmet ve savaşa işarettir.

Rüyada Ok Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada gerdiği yayıyla hedefe ok attığını gören kişi, kendisinin ya da çevresindekilerin gerçekleştirmekte olduğu eylemlerin olası sonuçlarını biliyor ya da sezinliyor demektir. Yaydan bağım­sız olarak tek başına görülen ok, edilen sözlerin simgesi olarak dü­şünülür. Dolayısıyla, sizin ya da çevrenizdekilerin ağızlarından çıkan sözleri ve bunun sizin yaşamınız üzerindeki etki ve sonuçla­rını simgeler. Eğer kendinizi bir savaş sırasında okçu olarak görüyor­sanız, içinde bulunduğunuz koşullarla mücadele etmekte yeterli güç, enerji ve deneyime sahip olduğunuz söylenebilir.

Rüyada Ok Kılıfı (sadak) Görmek

Ok kılıfı görmek: Namuslu ve dürüst bir kadına işarettir. Sa­daktan ok aldığınızı görmek: Hayırlı bir erkek çocuğuna işarettir. Sadak aldığınızı görmek: Namuslu ve dürüst bir kadınla evleneceğiniz anlamına gelir. Sadak verildiğini görmek: Ticaretinizde ya da mesleğinizde aşama­lar kaydedeceğiniz anlamına gelir.


25 thoughts on “Rüyada Ok Görmek, Ok Atmak”

 1. Biri bana ok atırıyordu ama attigim okların hedefinin arkalarinda kardeşlerim varmiş sonra ögreniyorum.Bir Kardeşimi öldürmüş oldum ok atarak. Anlami nedir Hocam ?

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Ticaret erbabı için kazancınızın artmasına, çok iyi vakit geçireceğinize, yakında şahadet mertebesine yükseleceğinize işarettir…

Leave a Comment