Rüyada Kusmak Görmek, Kan Kusmak

Rüyada kustuğunu görmek bazen ölüm bazen bol para haberini müjdeler… Biz de rüyada kan kusmak, beyaz kusmak, siyah kusmak, kusmaya çalışmak gibi rüyaların yorumunu anlatacağız… Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz.

Rüyada Kusmak

🙂 Rüyada kustuğunuzu görmek ve temizlemek, borçluysanız borcunuzu vaktinde ödemeniz gerektiğine, kusmuğunuz çok pis kokuyorsa, içinde bulunduğunuz kötü durumun artık sona erdiğine yorumlanır. Süt kustuğunu gören kimsenin, çocuğu dünyaya gelir. Rüyada kusmak, günahlardan tövbe etmekle, hastalıktan şifa bulmakla, zor ve sıkıntılı durumlardan kurtulmakla tabir olunur. Rüyasında kustuğunu görmek, bu rüyayı gören kimsenin eline hayırlı rızık geçer. Rüyada kustuğunu gören kimse hastalıklarından şifa bulur. Rüyada kustuğunu gören kimse başkasından haksızca aldığı bir şeyi tekrar sahibine iade eder.

😐 Rüyada kusmak; yaptığınız bazı şeylerden pişmanlık duyduğunuza işarettir. Kan kusmak; kısa süreli bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir. Büyük bir leğene kustuğunuzu görmek, bir haram malı bilmeyerek satın aldığınıza veya kullandığınıza işarettir. Rüyada yılan kustuğunu gören kimse, hastalanır. Bütün bağırsaklarının ağzından çıktığını gören kimse, bütün kazancını kaybeder, fakir olur. Rüyasında kusmuğunu yediğini görmek, sözünden dönmeye veya cimriliğe işarettir. Kusmak istediği halde kusamadığını görmek, hastalığa işarettir. Acı duyarak kusmak, malı israf etmekle tabir olunur.

Rüyada Kan Kusmak

🙂 Diyanet rüya tabirine göre; rüyada süt içip kan kustuğunu gören kimse tevbe eder. Rüyada rahat bir vaziyette kan kusmak, günahlardan tövbe etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisinin istiğfar ettiğini görmesi, tanrının onun günahlarını affetmesine delalettir. İstiğfar eden kimse, evlada ve helal mala kavuşur. Rüyasında kan kustuğunu gören kimse günah işlemeyi bırakır ve işlediği günahlardan dolayı allaha tövbe eder. Gören kimsenin bir evladı dünyaya gelir veya seferde olan bir yakını yurduna döner.

😐 Rüyada acı hissederek acı duyarak kan kusmak veya bir kimsenin kan kustuğunu görmesi, ağır bir hastalığa yakalanacağına delil sayılır. Rüyada hastalık halindeyken kan kusmak gereksiz gevezeliğinizin başınıza olmadık dertler açacağına ve zor durumlara düşeceğinize, kişiliğinizin dürüst olmadığına her zaman için başınıza adli sorunlar açabileceğinize işarettir.

Rüyada İstifra Görmek

🙂 Rüyasında istifra ettiğini gören kimse; rızkında bolluğa kavuşur. İstiğfar, gelecek yardıma işarettir. Rüyada istifra görmek, tövbe, pişmanlık, esenliğe çıkmak, emaneti iade etmek veya zarar, darlık, sıkıntı ve meşakkate işaret eder. Rüyada kusmak mide bulantısı, tövbe edip doğru yolu bulmaya, Hakk’a yönelmeye, hak sahiplerine haklarını vermeye işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

ABDULGANİ NABLUSİ: Zorlanmadan kustuğunu gören günahlarından tövbe eder, Allah’a yönelir veya hakkı hak edene yani sahibine teslim eder. Eğer zor­lanarak kusarsa cezaya çarptırılır. Bu rüyayı bir hasta görse, hastalanır. Gebe bir kadın görse çocuğunu düşürür. Kırmızı renkli bir şey kustuğunu gören kötülükten tövbe eder ve çekinir. Eğer aslında tövbekâr ve iyi insanlardansa tövbe­sinde ve iyiliğinde kararlığını sürdürür. Kusarak çıkardığı şeylerin çok ve güzel bir renkte olduğunu görmek, güzel yüzlü ve iyi huylu bir çocuğunun olmasına işarettir.”

KİRMANİ: “Rüyada tuvalete kusmak veya ağzından iğrendiği bir şeyin çıktığını görmek hastalanmaya yorumlanır. Kusma esnasında ağzından balgam çıktığını görmek hastanın çok hızlı olarak iyileşmesine yorumlanır. Bal kustuğunu gören günahlarına tövbe eder. Kusup da ağzından in­ci çıktığını gören Kur’an’ı tefsir etmeyi (yorumlamayı) veya okumayı başa­rır. Eğer bunları yapabilme yeteneğine sahip değilse hayırlı ve güzel söz söyler. Süt kustuğunu gören dinden çıkar. Koyu bir yiyecek kustuğunu gö­renin bir şeyi kaybolur.”

CAFERİ SADIK: “Kan kustuğunu görmek hastalığa, safra (öd suyu) çıkardığını görmek hastalıktan uzak kal­maya yorumlanır. Kustuğu şey siyahsa üzüntü ve kederden kurtulmaya; midesindeki her şeyi kustuğunu görmek mahvolmasına işaret eder. Cafer Sadık’a göre kusmak; kustuğunu görmek altı şekilde tabir olunur: Töv­be, pişmanlık, zarar, gamdan kurtulup, emaneti ehline vermek, güç işi hal­letme.”

İBN-İ ŞİRİN:Kustuğunu çıkardığını ve yediğini gören verdiği sözden döner, birine bağış­ladığını geri alır. Bir rivayete göre cimrilik anlamına gelir. Kusmak isteyip de bunu yapmamak tövbe etmesinin zor olacağına, tövbe etse bile tekrar günah işleyeceğine işarettir. Kusmuğun boğazına kadar geldikten sonra tekrar geri döndüğünü görmek de böyle yorumlanır.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada kusmanın psikanalizi: Duygularımızdaki hareketliliğin en çabuk ve en doğrudan etkilediği organımız, midemizdir. Bu nedenle, rüyadaki mide bulantısı ve kusma olayı, rüyayı gördüğümüz sıralarda bizi fazlasıyla rahat­sız eden ve duygularımızı olumsuz etkileyen bir faktörden ola­bildiğince çabuk kurtulmamız gerektiğine işaret eder. Bu genel­likle, uğraşmakta olduğumuz bir sorun ya da bizi rahatsız etme­ye başlayan bir ilişkidir.

Anonim Rüya Yorumları
 • Rüyada zorluk çekerek kustuğunu görmek, herhangi bir eziyete maruz kalmaya, sıkıntıya düşmeye işarettir.
 • Rüyada güçlükle kustuğunu görmek, hastanın vefatına, hamile kadının çocuk düşürmesine işarettir.
 • Rüyada kustuğunu yediğini görmek, sözünden dönmeye, birine hibe ettiği şeyi geri almaya veya cimrilik yapmaya işarettir.
 • Midesindeki şeylerin hepsini kustuğunu gören kimse, helâk olur. Rüyada oruçlu olduğu halde istifra olduğunu gören kimse, borcunu verir.
 • Kusarak ağzından inci çıkardığını gören, Kur’ân-ı Kerîm’i yorumlamada, onu düzgün okumada ve ilim öğrenmede başarılı olur; bunlara ehil değilse, insanlara hayırlı söz söyler.
 • Rüyada kusmak mide bulantısı, haksız alınan bir şeyin tekrar sahibine verileceğine çağrışım yapar.
 • Bazen da günahkâr bir kimsenin kötü huylarını bırakıp tevbe edeceğine de işaret sayılır.
 • Ayrıca yola çıkan bir kimsenin yolculuktan alıkonacağına, veya başlanan bir işin iyi sonuç vermeyeceğine yorumlanır. Kimi zaman ise, fazla ve fuzuli yere para harcamaya işaret eder.
 • Bir kimse rüyada kustuğunu ve kustuğunu da yaladığını görse, rüya sahibinin borcunu ödeyecek bir durumda olduğu halde ödemekten kaçındığına işaret eder.
 • Eğer bir leğenin içine kustuğunu görürse, o kimsenin tevbe ederek sapıklıktan kurtulacağına hükmedilir. Şayet kusuntunun tadı pis ve zorluk ile kustuğunu görür ise, rüya sahibinin kötü huylarından kurtulması için büyük sıkıntılarla karşılaştıktan sonra ferahlığa kavuşacağına yorumlanır.
 • Bazı yorumcular, rüyada kan kusmak veya balgam istiğraf olmayı fazla servete yorumlamışlardır.
 • Bir kimse rüyada sarhoş olduğunu ve kustuğunu görse, rüya sahibinin cimri bir kimse olduğuna ve aynı zamanda çoluk ve çocuğuna bakmadığına işaret eder.
 • Eğer rüyada süt ve bal kustuğunu görse, o kimsenin tevbe edeceğine ve ailesiyle çok yakından ilgileneceğine hükmedilir.
 • Şayet inci, yakut gibi mücevher kustuğunu görürse, rüya sahibinin Kuran ilminde sözü geçer bir kimse olacağına işaret sayılır.
 • Kimi yorumcular da, kusmayı yoksullar için iyilik, zengin kimseler için ise servetlerinin azalacağına yorum getirmişlerdir.
 • Bazen da rüyada görülen kusmak, verilen emanetin geriye iade etmekle tanımlanır.
 • Rüyada bir kimse kusarak kusmuğunun içine dilini sokup karıştırıp, kendisini de oruçlu görürse; o kimse üzerindeki borcunu, kudreti varken yerine getirmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Kendisini büyük bir taş veya leğen içerisine kustuğunu görürse; o kimse bütün günah ve kusurlarından tövbe ederek o kimseden haram mala sahip olur.
 • Kustuğunun kokusu hoş ve rayihatlı olduğunu hissetse; onun tövbekar bulunduğuna delalettir.
 • Kustuğunun kokusu çok fena ve kerih ise onun müşkilatla kusmuş ise o kimse bulunduğu kötü durumdan, iyi bir duruma geçeceğine, fakat vücudunda doğacak hastalıklara, mal ve ticaretinde doğacak zarar ve ziyana işarettir.
 • Kusmak aynı rüya sahibinin haksız yere almış olduğu herhangi bir şeyi asıl sahibine geri vereceğine alamettir ki bu da, bir çeşit tövbe ve istiğfar ve nedamettir.
 • Rüyada ağız dolusu kusmak veya balgam kustuğunu gören tevbe eder veyâ hakkı sâhibine verir. Güçlükle kustuğunu gören, eziyet çeker, hastaysa vefat eder. Kusmuğunu yiyen, sö­zünden döner. Kusmuğunu balgam zannedip ağzında tutan, borcunu vermez. Siyah bir şey kusan, üzüntüden kurtulur. Karnmdakilerin hepsini kusan, mahvolur.
 • Bal kusan tevbe eder. İnci kusan, Kur an-ı Kerim’i tef­sire muvaffak olur veyâ hayırlı söz söyler. Süt kusan, islâmdan ayrılır.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


108 thoughts on “Rüyada Kusmak Görmek, Kan Kusmak”

 1. Hocam rüyamda tanımadığım bir evdeyim .kucagimda küçük bir erkek bebek vardı ve süt kusuyordu.kustuğunu temizlemek istiyordum.
  Evde tanımadığım biri benimle kötü konuşuyordu.
  Bekarım.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Mutluluk getirecek haberler alacağınıza, sorunlara çözümler ve dertlere dermanlar bulmaya, yakında gönül rahatlığına kavuşacağınıza işarettir…

 2. merhaba, bu aralar sağlık problemlerim ciddi boyutlara ulaştı bu yüzden gecelerim çok iyi geçmiyor yani uyuyabilsem bile kabuslar görüyorum çünkü uyurken bile canımın acısı rüyama giriyor ama şöyle bir şey var ki normal hastalığımda kan kusma gibi bir durum yok ama rüyamda kocaman pıhtılaşmış kanlar kusuyorum ve o kadar şiddetle içimden çıkarmaya çalışıyorum ki yanlarımdan birileri beni tutuyor. yorumlarsanız çok sevineceğim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Başınızda dolanan karabulutların dağılacağına, işinizin ve bereketinin açılacağına, evinize huzurun ve rahatlığın geleceğine işarettir…

 3. Merhabalar
  Ben rüyamda bir yere gidiyorum bu kadın fal bakabiliyor.Benim falıma da bakar mısın diyorum.O da sen bir sınırı geçmişsin artık onları görebilirsin benim gibi bir şey diyor.Yani üç harflilerfen bahşediyor.Sonra birden benim aklım dağılır gibi bir şey oluyor.Bana kus diyor.Kusmaya başlıyorum.Sonra biraz rahatlayacaksın ama dikkat et onları görebilirsin diyor tekrar.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Yeni ve çok hayırlı bir işe girmeye, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı ve dostlarınızı evinizde misafir edeceğinize işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Başarılı ve itibar sahibi olacağınıza, bulunduğunuz çevrenizi değiştirmeniz ve yeni ve başka çevreler bulmanız gerektiğine işarettir…

 4. Hocam merhaba ben rahatsızım hastayım bu ara ve sabah namazini kıldıktan sonra yattim ve rüyamda zorlanmadan kustugumu ve beyaz ip gibi cok degisik bi kusmuk çıktığını gördüm bu ne demek acaba

  Reply
  • Burcu Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok şanslı bir döneme gireceğinize, güzel bir iş teklifi alacağınıza, mazide kalan olaylarla sürekli uğraşacağınıza işarettir…

 5. Merhaba, rüyamda tuvalette ağzımdan oluk oluk kan geliyordu. Annemi çağırıp anne gel yardım et durduramıyorum diyordum. Çok fazla kan kustuğumu gördüm. Bunun sebebi nedir, ne olarak yorumlanır ? Teşekkürler.

  Reply
  • Melike Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başkasının kazancını alarak yaşamınızı sürdüreceğinize, çok yakında tuhaf bir olay ile karşılaşacağınıza, haberler almaya işarettir…

  • Hatice Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Resmi dairelerden birisiyle bir işinizin çözüleceğine, başarılarınızın karşılığını çok iyi ve çok güzel alacağınıza işarettir…

 6. Merhabalar ben rüyamda içinde kurumak üzere bir bitki olan saksıdan oldukça fazla toprak yiyordum bir süre sonra da kustuğumu gördüm. Zorlanmadan ve beyazca arkadaslarım da yanıma geliyordu. Manası nedir?

  Reply
  • Nur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Umulmadık bir zamanda elinize bol miktarda para geçeceğine, kötü işlerle uğraşmadığınız halde hayatınızın güzel olacağına işarettir…

 7. Merhaba,rüyamda beynimden ya da damarla ilgili bir durumdan dolayı ameliyat olmuşum yani böyle görüyordum. Arkadaslarımla birlikte doktora muayeneye gidiyorum. Doktor, arkadasıma benim kasıklarımın biraz üstünden tutup bastırmasını söylüyor , arkadasım da aynısı yapıyor ve ben anında tazyikli ve ani bir biçimde fazla miktarda kan kusuyorum. Anlamını merak ediyorum. Teşekkürler…

  Reply
  • Melodi Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Uzaklardan bir misafirinizin geleceğine, girişeceğiniz yeni bir işinizde azminiz sayesinde zoru kolaylıkla başaracağınıza işarettir…

Leave a Comment