Rüyada Abdest Almak

Şimdiki rüya tabirimiz rüyada abdest almak, abdestli olmak, abdest bozmak gibi rüyalarımızın şifrelerini açıklayacağız. Hadi bakalım eğer rüyanızda kendinizi abdest ile ilgili bir durumda gördüyseniz aşağıda sizin durumunuza göre bir ara başlık vardır bulup okuyabilirsiniz. Aşağıdaki rüya cevaplarında rüyada abdest almaya çalışmak, rüyada camide abdest almak, abdest alamamak, abdest almak diyanet, çeşmeden abdest almak, gusül abdest almak, yanlış abdest almak ve abdesti tamamlayamamak gibi ve daha fazla rüyanın yorumunu bulacaksınız. Abdest ile ilgili rüya tabirlerinde ünlü rüya alimlerinin açıklamaları dikkate alınmıştır. Abdest aldığını gören umduğuna erişir.

 • Rüyada abdest almak: Sorunların çözülmesi ve feraha ermek anlamına gelir. Sıkıntılar gider, borçlar ödenir, hastalar iyileşir ve günahların affedileceğine de yorumlanır.
 • Tamamlanmış abdest: Yapılan işin başarıy­la sonuçlanacağına.
 • Namaz kılmak için abdest almak: Ruhen feraha ere­ceğinize işarettir.
 • Abdest almadan namaz kılmak: İşlerin açılması ve mal sahibi olmaya.
 • Göl veya deniz kenarında abdest almak: Varlığın artma­sı, hastaların iyileşmesi ve mutluluğa.
 • Temiz su ile abdest almak: Bütün dertlerin biteceğine.
 • Kirli su ile abdest almak: Yapılan işin güçlüğe uğra­yacağına.
 • Haram şeylerle (idrar, şarap vb… ) abdest almak: İşlerin bo­zulması, inancın azalmasına.
 • Sıcak su ile abdest almak: Üzüntüye.
 • Bal ile abdest almak: İnancın artmasına.
 • Akarsu kenarında abdest almak: Sorunların bitmesine.
 • Su kaynağında abdest almak: Kaybedilen malların bulunmasına.
 • Yeni evde veya hamamda abdest almak: Bir kötülüğe.
 • Evde abdest almak: Taşınmaya.
 • Abdest alıp, camiden başka bir yerde namaz kılmak: Şu anki amaçların gerçekleşmeyeceğine.
 • Hastalık veya sakatlık yüzünden yatakta abdest almak: Yakın insanlardan biriyle bir ay­rılığa.
 • Yatakta abdest almak: Dostundan veya eşinden ayrılmaya.
 • Biri­nin başucunda abdest almak: İyiliğe veya bir mirasa.
 • Başucunda birinin abdest alması: Kötü bir olaya.
 • Abdestliyken abdest almak: Saygınlığın ve paranın artmasına.
 • Tamamlanamayan abdest: İşlerin bozulmasına ısa rettir.

Rüyada Abdest Almak – Diyanet

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur. Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halâs (kurtulmuş) olur. Rüyada abdest almak gönül ferahlığına ve korkulan kimsenin şerrinden Allah’ın korumasında bulunmaya delalet eder. Allah Teala o kimsenin üzüntüsünü giderir. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağını, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delâlet eder.

Rüyada Abdest Almak, Aldığını Görmek, Abdest Alamamak

Abdest aldığını ancak tamamlamadığını veya tamamlayamadığını görmek, elde etmek istediği ve üzerinde çalıştığı işin tamamlanamayacağına delalet eder. Abdestin kabul olmayacağı bir şeyle abdest aldığını gö­ren, abdestini tamamlamayan gibidir. Bir görüşe göre süt ya da bal ile ab­dest almak dinen iyidir. Allah’ın izniyle bundan kurtulmak mümkündür. Abdest almak istediğini ancak su olmadığını görmek, elde edilmek istenen işin güç olacağına işarettir. İhtilam olduğu halde abdest aldığını gören pek zor bir işe girer.

Rüyada Abdest Aldığını Görmek…

Rüyada abdest almak, her türlü sıkıntıdan ve kederden temizlenmek ve arınmak olarak yorumlanır. Cünüp (cenabet) olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır. Rüyada abdest aldığını görmek; o günlerde her hangi bir sıkıntınız varsa üzerinizden atacağınıza, refaha kavuşacağınıza ve borcunuz varsa borçtan, hasta iseniz hastalıktan kurtulacağınızı gösterir. Temiz bir su ile abdest alıp tamamladığını gören kimse, hasta ise hastalıktan, fakir ise fakirlikten, ayrılık çekiyorsa ayrılıktan, borçlu ise borcundan kurtulur. Namaz için abdest aldığını gören kimse düşmanının kötülüklerinden Allah tarafından korunur. Abdest alıp namaza başladığını gören üzüntü ve kederden kurtulup Allah’a hamd eder.

Abdesthane Görmek Neye İşarettir?

Rüyada abdesthane görmek, zenginliğe, içinde bolluk olan bir eve işaret eder. Rüyasında abdesthane gören kişinin birlikte iyi işler başaracağı dostlarının varlığına işarettir. Vefakar ve sır tutan arkadaşlarla birlikte olduğuna işarettir.

Abdest Üzerine Abdest Almak Ne Demek?

Abdest üzerine abdest almak, rahmet üzerine rahmettir. Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delâlet eder. Rızık üzerine bir rızıktır. Çünkü abdest almak nurdur.

Abdest Suyunu İçmek Neye Delalettir?

Rüyada abdest aldıktan sonra abdest suyunu içtiğini gören kul, hayır ve hasenat işler. Abdest suyunu içmek; rüyayı gören kişi iyilik yapar. Hastalıktan şifaya kavuşur. Korkudan emin olur.

Abdesti Evinde Almak Neye İşarettir?

Abdesti evinde aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret vardır. Rüyada abdest almak, her türlü sıkıntıdan ve kederden temizlenmek ve arınmak olarak yorumlanır.

Abdesti Sıcak Su ile Almak – Diyanet

Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder. Sıcak su ile abdest almak; rüya sahibinin üzüntü, keder ve hastalıklı bir zaman geçireceğine yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını gören üzüntü ve keder, hüzün ve acı içi­ne düşer, hastalanır. Sıcak su ile abdest alan, kedere düşer. Bundan kur­tulması ümit edilir. 

Abdesti Sokak ve Hamamda Almak…

Rüyada sokak veya hamamlarda abdest aldığını görmek, gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeyin açığa çıkmasından dolayı rezil ve rüsva olmasına işarettir. Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delâlet eder.

Abdesti Tamamlayamamak…

Eğer kişi rüyada abdestini tamamlayamazsa isteklerine kavuşamayacağına yorumlanır. Abdestini bir türlü tamamlayamadığım gören kimse başladığı işi bitiremeyecek demektir.

Abdesti Yatağında Almak…

Yatağında abdest aldığını gören kimse hanımından ayrılır veya arkadaşı ile arası bozulur. Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır.

Abdestsiz Namaz Kılmak…

Rüyada abdestsiz namaz kıldığını gören kimse elinde sermaye olmadan mal kazanır. Abdest almadan namaz kılmak; haram mal sahibi olmak demektir. Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delâlet eder.

Rüyada Boy Abdesti Almak…

Boy abdesti almak güzelliğe ve tanrı tarafından korunacağına işarettir. Saf su ile ve tamam olarak abdest aldığını gören eğer tasa ve üzüntü çekiyorsa Allah tarafından gam ve üzüntüden kurtulur. Borçlu ise borcunu öder, hasta ise şifa bulur, günahkarsa Allah kendisine güven ve itimat bağışlar. Saf, temiz su ile abdest almak her durumda da hayra işarettir.

Nabluslu Abdulgani bu konuda şunları söylemiştir:Abdestli olduğu halde abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine ni­mete, saygınlığa ve yükselmeye delalet eder. Abdest, ihtiyacın giderilme­si ve istenilen şeyin elde edilmesi ile yorumlanır. Abdesti tamamlamak maksadın tamamen elde edilmesine ve noksanlığın aksine delildir.”

Uygun olmayan bir şeyle abdest aldığını gören, beklediği işi elde ede­mez. Abdestsiz namaz kıldığını görmek, eğer rüya sahibi tüccar ise ser­mayesiz ticaret yapmaya, sanatkarlardan ise sanatını icra edebileceği bir mekanın ve gerekli malzemesinin olmamasına, hükümdar ya da toprak, mülk sahibi ise askerlerinin toplanmamasına delalet eder.,

Namaz kılmanın caiz olmadığı bir yerde abdestsiz namaz kıldığını görmek, istediği ve arzuladığı şeyin elde edilemeyeceğine; yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek eşinden veya bir dos­tundan ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada otur­mayacağına; çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek Allah’ın ve meleklerin gazabına, büyük edepsizliğe, hasara, zarara, sakladığı ayıpla­rının ortaya çıkmasına; bir mezbelede veya deniz kenarında abdest aldı­ğını görmek sükûnete, gam ve hastalığın ortadan kalkmasına; bir arkada­şının, kendi başının üstünde abdest aldığını görmek ondan zarar ve ziyan görmeye; kendisinin bir dostunun başının üzerinde abdest aldığını gör­mek kendini feda ederek dostunun zarar görmesini engellemeye delalet eder.

İbrahim Eş’as adlı rüya tabircisi bu konuda şunları söylemiştir: “Mü­kemmel ve tam bir abdest aldığını gören üzüntü ve kederden kurtulur, korktuğundan emin olur, hastaysa iyileşir, borçluysa borcunu öder, günah­karsa Allah’ın af ve rahmetine erişir. Abdesti tamamlayamadığını gören üzüntü ve kederiyle başbaşa kalır, borcunu ödeyemez, günah işlemeye devam eder, bu kişinin korkusu devam eder, hastalığı uzar; özetle istedi­ğini elde edemez.”

Abdest almak istediği halde su bulamadığını görmek istediğine kavuşmak, arzusunu gerçekleştirmek için çare bulamamakla yorumlanır.
Abdest’alırken şartlarını tam anlamıyla yerine getiremediğini gören, ibadetlerinde gevşek davranır, arzusu eksik olarak elde edilir.

Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek hayır ve hasenata, bolluk ve berekete hastalıktan kurtulmaya, korkusundan emni­yete delalet eder.

Rüyasında saf su ile abdest alıp tamamladığını gören; her bakımdan selamete çıkar. Korkudan kurtulur. Abdesti tamamlayamayan, arzuladığı işi neticelendiremez. Abdest almması caiz olmayan bir şeyle abdest almak da ab­desti tamamlayamamak gibidir.

Abdest almak istediği halde suyun mevcut olmadığını görenin, arzusu güçlükle yerine gelir. Cünûp olup abdest aldığını gören, çok zor bir işe girer.

Abdestli iken abdest aldığını gören; ni’met üstüne nimete, rahmet üstüne rahmete kavuşur. Hakk’a ham- deder. Bu rüya büyük bir makamın da habercisidir. Abdestsiz namaz kılmak, toplumun bütün fertleri için zor­luğa işarettir. Yatağından kalkmadan abdest alan, ya karısından yahut bir dostundan ayrılır. Oturduğu odada abdest alan, o odada iskan etmez.

Çarşıda veya hamamda abdest almak, Allah-ü Teala’nın gazabma işaret eder. Rüya sahibinin gizli kusurları meydana çıkar. Bir çöp­lükte veya deniz kenarında abdest almak iyidir. Ar­kadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını gören, onun zararına uğrar. Bir dostunun başı üstünde abdest alan ise ondan istifade eder ve zararına sebep olur. Abdestini noksan alan, ibadette tembellik eder. Abdestini aldıktan sonra bu sudan içmek; hayır, bereket, şifa ve emniyettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


47 thoughts on “Rüyada Abdest Almak”

 1. Hocam merhabalar. Ben rüyamda bir yarışmaya katılıyorum ve yenersem eğer o kişinin evinde 1 saat kalabileceğim. Kazandım ve o kızın evine gittik. Ben farkı bir düşünceyle gitmiştim eve ama o kızın aileside evdeydi. Sonra ne olduysa dedim benim abdest almam lazım nerden alabilirim. Bana alcağım yeri gösterdiler. Abdesti alırken yere biraz abdest suyu düşüyor. Bende diyorum yere şu döküldü ayıp oldu şimdi dedim. Abdestimi tam alamadan uyandım.

  Reply

Leave a Comment