Rüyada Yılan Görmek

Rüyada görülen yılan, çok kurnaz bir düşmanınızla karşılaşacağınızı gösterir. Yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Rüyada yılan öldürmek sevinçli bir habere işarettir. Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır.

Bir yere yılanın düştüğünü görmek, büyük bir insanın vefatına işaret eder. Başının üzerinde yılan bulunduğunu gören kimse, devlet kademelerinde yüksek bir mertebeye ulaşır. Yılanlarla dolu bir kap görmek, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Ölü bir yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Yılanı parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Yılan sesi veya tıslaması savaşa işaret eder.

Yılanlarla ilgili tüm rüyalar aşağıda sıraladık hangisi sizin gördüğünüz rüya ise onun üzerine tıklayıp ne anlama geldiğini okuyun lütfen.

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek?
Rüyada Yılan Öldürmek Ne anlama Gelir?
Rüyada Siyah/Kara Yılan Görmek
Rüyada Yılan Isırması Neye İşarettir?
Rüyada Yılan Sokması Diyanet Tabirleri
Rüyada Yeşil Yılan Görmek İslami Yorumu
Rüyada Sarı Yılan Görmek Dini Yorumu
Rüyada Beyaz Yılan Görmek-Diyanet
Rüyada Kırmızı Yilan Görmek-İslami
Rüyada Büyük Yılan Görmek
Rüyada Evde Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Su Yilanı Görmek
Rüyada Yılan Yemek Ne Demek?
Rüyada Yılanla Konuşmak
Rüyada Vücudundan Yilan Çıkması
Rüyada Korkmak Neye Çıkar?
Rüyada Hayvan Görmek Nedir?

Diyanet rüya yorumcuları perspektifinde; yılandan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı yılan, o kimsenin sahip olduğu güç ve devlettir. Yılan, mal sahibi bir düşmandır. Rüyasında yılandan korkmadığını gören kimse güç ve kuvvete erişir. Yılanın eti, derisi, kanı, düşmanın malıdır. Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören kimse, yüksek bir dereceye ulaşır.

Rüyada zehirsiz, zararsız, kendisine itaatli, istediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek, eritilmiş altın ve külçeler bulmaya ve bunları bir yere gömüp gizlemeye işarettir. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yılanın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu ga­fil avlamasına, fırsat gözetmesine alamet ve delalettir. Ev yılanı görmek ise sizi kollayıp gözeten bir dostunuza işa­rettir.

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek?

 • Yılanı tutmak: Yılanı tuttuğunu gören kimseye, emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.
 • Yılanın ağızdan çıkması: Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıkarsa o hasta vefat eder.
 • Yılanın yutması: Rüyasında bir yılanın kendisini yuttuğunu gören kimse, yüksek bir mevkiye nail olur.
 • Yılanlara sihir yapmak: Bu rüya, yalancı bir kimse ile tabir olunur.
 • Yılanların sokaklarda gezmesi: Rüyada sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde savaş çıkacağına işaret eder.
 • Yılan sesi duymak: yılan tıslaması savaşa işaret eder.
 • Rüyada yılan balığı görmek, kıskançlık belirtisi olarak kabul olunur.
 • Baston veya sopanın yılan olduğunu görmek, dost görünen bir düşmanla tabir olunur.
 • Boynuna yılan dolanmak: Rüyasında bir kimsenin boynuna yılan dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder.
 • Denizden yılan çıktığını görmek: Denizden yılan çıktığını görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler.
 • Rüyada yılan kustuğunu gören kimse, vefat eder.
 • Yılanın Uçması: Yılanın uçtuğunu görmek, düşmanın başka bir yere gitmesine işarettir.
 • Yılan Yumurtası: Yılan yumurtası veya yavrusu, zayıf bir düşmanla yorumlanır. Rüyada görülen yılan yumurtası ise, zayıf bir düşmana işarettir.
 • Küçük yılan: küçük çocuğa işarettir. Bazan rüyada görülen küçük yılan, küçük bir çocuğa çağrışım yapar.

İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin habercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümüzün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz sonuçların habercisidir.

Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder.
Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur.
Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.
Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.

Rüyada yılan görmek, burcunuza göre:

 • Düşmanın, ya da,
 • Hain ve gaddar bir insanın, ya da,
 • Dost ve akrabaların simgesi olarak yorumlanır.
 • Rüyada görülen yılanın renkli olması, akraba tarafından ge­lecek zarar şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen yılan düşmana çağrışım yapar. Bazan hain, ahlâksız bir kadına veya komşuya; bazan da arkadaşa, yakın bir akrabaya işaret sayılır. Kimi zaman zevcenin ihanetine, düşmana galip gelmeye; kimi zaman da, değerli bir mala, hayırsız evlâda yorumlanır. Şayet yılanı öldürüp etini yediğini görürse, rüya sahibinin düşmanının malından yiyeceğine işaret sayılır. Bir kimse rüyada yılanın deliğinden çıktığını görse, rüya sahibinin çok üzüleceği bir haber alacağına işaret eder. Eğer vücudunun herhangi bir yerinden bir yılan çıktığını görürse, rüyayı görenin evlâdından düşmanlık göreceğine hükmedilir.

Şayet kendi yatağında bir yılan görürse, rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet edeceğine işaret sayılır. Veya zina yapacağına yorumlanır. Bir kimse rüyada başının üstünde yılanın çöreklendiğini görse, rüya sahibinin düşmanlarının yardımıyla önemli bir makam elde edeceğine, fakat huzurunun bozulacağına işaret eder. Eğer yılanı tutup torbaya koyduğunu görürse, rüyayı görenin düşmanlarına istediğini yaptıracağına yorumlanır.

İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Yılan

Rüyada yılan görmek hilekâr düzenbaz bir kişiye tabir olunur. Yılanın sizinle konuştuğunu görmek son anda bir felâketi fark edip ondan kurtulacağınıza; ayaklı yılan, düşmanınızın çok kuvvetli olduğuna; yatağınızda yılan görmek ise, yakın akrabalarından birinin yapacağı zarara yorumlanır. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yıla­nın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu gafil avlamasına, fır­sat gözetmesine işarettir.

Rüyada Yılan Öldürmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse bir yılanı öldürdüğünü görse evlenir. Rüyada yılan yakalamak veya tutmak, düşmanı idare etmeye, şerli kimselerle onlardan zarar görmeden geçinme yeteneğine işaret eder. Rüyada yılan öldürmek veya düşünüzde küçük bir yılanı (yılan yavrusunu) öldürdüğünü gören kimsenin, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada ölü bir yılan görmek, kendinin herhangi bir gayreti olmadan, tanrı düşmanını helâk etmesine işarettir. Rüyada yılan avladığını görmek, düşmana hile yaparak ondan bir şey elde etmeye işarettir. Rüyada yılan öldürmek veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır. Bir kimse rüyada yılanı öldürdüğünü görse, rüya sahibinin düşmanlarından birinden kurtulacağına, o kimsenin zararı kendisine erişmeyeceğine işaret eder. Rüyada yılan görmek; düşmanında zarar görmek ih­timali olduğuna, onun için dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işarettir.

Ölü Yılan veya Yılanlar Görmek

İslami rüya tabircileri der ki; yılanı iki parçaya ayırdığını görmek, düşmanın hilesini boşa çıkarıp, onu zararsız hale getirmeye işarettir. Bazan yılan öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işaret eder. Önünde giden bir yılanı tuttuğunu gören kimse, korktuğundan kurtulur. Yılanı tuttuğunu gören kimseye, bir düşman tarafından emniyet içinde mal gelir; yılan kendini ısırırsa, düşmanı ona zarar ve eziyet verir. Kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesine işarettir. Bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmaya işarettir. Rüyada ölü yılan görmek, düşman şerrinden emin olmaya işarettir.

Bir kimse rüyasında yılan öldürdüğünü görmüş ise, bu, du­ruma göre, o rüya sahibinin:

 • düşmanına galip geleceğine, ya da,
 • zarar ve eziyetten kurtulacağına bir işaret olarak yorumla­nır.
 • Rüyada yılan öldürmek, duruma göre: sıkıntıları olan kimselerin, bunlardan kurtulup selâmete ereceklerine;
 • hastalık sahibi kimselerin, şifa bulacaklarına bir işaret ola­rak yorumlanır.
 • Evlenme çağına gelmiş bekâr bir erkek rüyasında bir yılanın vücuduna sarıldığını görmüş ise, bu onun hiç mutlu olmayacağı bir kimse ile evleneceğine bir işaret olarak yorumlanır.
 • Yılan yakmak: Rüyasında yılan yaktığını gören kimsenin düşmanı öldürülür. Bir yılanı yaktığını görmek, düşmanı olan birini öldürmeye işarettir.

Rüyada Siyah-Kara Yılan Görmek

Rüyada siyah yılan görmeniz servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada karayılan görmek, mala da işaret eder. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir. Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir. Siyah yılan en sefil düşman olarak tanımlanır. Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir.

Rüyada Yılan Isırması Neye İşarettir?

Rüyada bir yılan ısırması görmeniz, zehirlendiğini ve vücudunun şiştiğini görmek, bir düşmanlık sebebiyle istenmeyen bir durumla karşılaşmaya işarettir. Diyanet rüya tabirine göre; rüyada yılanın ısırmasından sonra zehrinin kendine tesir edip, et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görmek, düşmanı ile yapacağı bir mücadeleyi kaybetmeye, çoluk çocuğun muhtelif şehirlere dağılmasına; eğer bu durumda öldüğünü görse, düşmanı tarafından öldürülmeye işarettir. Rüyada yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata nail olmaya işarettir. Yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata işarettir.

Yılan Sokması Diyanet Tabirleri

Rüyanızda yılan tarafından sokulduğunuzu görmek, yasak ve sakıncalı bir işe girişeceğinize, bundan dolayı da ailenizin ve sizin zarar göreceğinize; hayvanların zehrinin vücudunuzdan dşarı akıtıldığını görmek ise, göstereceğiniz çaba ve çalışma sayesinde zararları önleyeceğinize yorumlanır. Rüyada yılan soktuğunu görmek, bir musibetle karşılaşmaya ve kurtulma ümidinin azalmasına işarettir. Etrafında birçok yılan görenin akrabaları kendisine düşmanlık ederler; bu yılanların kendisini soktuğunu gören kimse, akrabalarının zararına uğrar. İslami rüya ansiklopedisine göre; rüyada yılan gibi zehirli hayvanların kendini soktuğunu görmek, haram mala işarettir. Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir.

Yeşil Yılan Görmek İslami Yorumu

Rüyalarda görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Rüyada görülen yeşil yılan, din karşıtı bir kimsenin sembolüdür.

Sarı Yılan Görmek Dini Yorumu

Eğer rüyanızda sarı renkli bir yılan gördüyseniz bu rüya bir ufak hastalığa işarettir. Kimi zaman rüyada görülen sarı yılan hastalığa çağrışım yapar.

Beyaz Yılan Görmek-Diyanet

Beyaz bir yılan gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yüksek bir makama çıkar. Sarı yılan görmek, zayıf düşman veya hastalığa işarettir. Yılanın beyazı zayıf ve güçsüz bir düşmana işaret eder.

Kırmızı Yılan Görmek-İslami

Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir. Kırmızı renkli yılan, akrabadan bir düşman olarak tanımlanır. Yılanın alacalı olanı ise komşu düşmandan birine işaret sayılır.

Büyük Yılan Görmek

Rüyalarda büyük, iri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder. Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlâklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir.

Rüyada Evde Görmek Ne Anlama Gelir?

Evde yılan görmeniz ailenize yakın bir düşmanın varlığına, yılanı öldürmek, düşmanınızı tanıyıp tedbirinizi alacağınıza işarettir. Rüyasında yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir. Dini rüya tabirleri sözlüğüne göre; rüyada evine yılan soktuğunu görmek, kendisine hile yapacak bir düşmana işarettir. Yılanın bir evden çıktığını görmek, o evin harap olmasına işarettir. Şayet evinde ölü bir yılan görür ise, rüya sahibinin düşmanlarından birinin öleceğine işaret sayılır. Eğer evinde bir yılanın gezindiğini görürse, rüyayı görenin ailesi içinde bir düşmanı olduğuna hükmedilir.

Rüyada Yılan Görmek-Rüyada Yılan Öldürmek-Rüyada Siyah Yılan Görmek-Rüyada Yılan Isırması
Rüyada Yılan Görmek-Rüyada Yılan Öldürmek-Rüyada Siyah Yılan Görmek-Rüyada Yılan Isırması

Diyanet Rüya Tabirleri der ki: Evin içinde görülen yılan, içerideki bir düşmana; evin dışında görülen yılan, dışarıdaki bir düşmana işaret eder. Rüyada evinin yılanlarla dolduğunu, fakat bunlardan korkmadığını gören kimse, kendi evinde nefsine düşkün ve müslümanlara düşman olan kimseleri görür. Zararsız yılanları kendi evinden başka bir yerde görmek, yabancı düşmanlara işarettir. Ev yılanı, komşuya; sahra yılanı, yol kesiciye işarettir. Rüyada birtakım yılanların zararsız bir şekilde evine girip çıktıklarını görmek, akrabalardan olan düşmanlara işarettir. Yılanın evden çıkması: Rüyada yılanın bir evden çıktığı görülse o ev yıkılır.

Su Yılanı Görmek

Rüyada görülen su yılanı, maldır. Su yılanı sel ve devlet işlerindeki sıkıntıya işarettir. Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir kimseyle arkadaşlık yapmaya veya mala işarettir. Suda yaşayan herhangi bir hayvani görmek, zenginlikle ve mutlulukla yorumlanır. Rüyada görülen su yılanı da değerli mal olarak yorumlanır.

Rüyada Yılan Yemek

Rüyada yılan yemek, gizli düşmanlık, kıskançlık, hile, musibet, ölüm, sel; duruma göre devlet, saltanat, yöneticilik, hayırlı geçim, esenliğe çıkma, hazine, evin hanımı ve evlatla yorumlanır. Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve itibara işarettir.

Rüyada Yılanla Konuşmak

Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören kimse, düşmanıyla barışır, hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören kimse, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar.Yılanın kendisine itaat ettiğini görmek, makam ve itibar sahibi olmaya, servetin artmasına ve nimete işaret eder. Rüyada kendisiyle yırtıcı hayvanların konuştuğunu gören kimsenin eline acâib bir şey geçer.

Rüyada Vücudundan Yılan Çıkması

Burnundan, memesinden veya cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görmek, evlat tarafından görülecek düşmanlığa işarettir. Yılanın kulağından veya göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder. Ağzından yılan çıktığını görmek, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğramaya işarettir. Hasta bir kimsenin ağzından yılan çıktığını görmek, onun ölümüne işarettir. İslami Rüya Tabirleri açısından; rüyada elbisesinin yeninden yılan çıktığını görmek, oğlunun kendisine düşman olmasına işarettir. Rüyada yakasında ve kolunda beyaz, küçük yılanlar olduğunu ve bunlardan korkmadığını görmek, fayda görülecek bir mala işarettir. Boğazından çıkan yılanın toprağa girdiğini gören kimse, yakın zamanda vefat eder.

Rüyada Siyah Yılan Görmek Ne Demek?
Rüyada Siyah Yılan Görmek Ne Demek?

Rüyada arkasından (makattan) yılan çıkardığını görmek, akrabalardan gelecek bir musibete işarettir. Ağzına yılan girdiğini görmek, büyük bir ilme kavuşmaya ve düşmanı kahretmeye işarettir. Bir kimse rüyada ağzından yılan çıktığını görse, rüya sahibinin bilmeden ağzından çıkan bir söz yüzünden başının belaya gireceğine işaret eder. Eğer ağzına bir yılanın girdiğini görürse, o kimsenin ilim öğrenip yüksek bir makama erişeceğine hükmedilir. Şayet, kulağından veya karnından bir yılanın çıktığını görür ise, rüya sahibinin günahkâr bir kimse olduğuna yorumlanır. Veya o kimsenin inancını kaybederek haram işler yapacağına işaret sayılır.

Korkmak Neye Çıkar?

Rüyanızda bir yılandan korkup ürktüğünüzü görmek düşmanlarınızın sizden daha güçlü olup size zarar vereceğine; rüyanızda insandan korkup ürktüğünüzü görmek ise, önemsiz ama uzun sürecek bir hastalığa yorumlanır. Bir yılandan korktuğunu görmek, düşmanının şerrinden emin olmaya işarettir.

Rüyada Hayvan Görmek Nedir?

Rüyanızda hayvan görmeniz, etrafınızdaki düşmanların farkına varıp, tedbirli davranmanız gerektiğine işarettir. Hayvanların üzerine binip onları yönlendirmeniz ya da onları yenmeniz, aklınızı kullanıp rakiplerinizi tanıyıp, onlardan gelecek zararı önleyeceğinize yorumlanır. Bir hayvanı elinizden kaçırdığınızı görmek ihanete; vahşi hayvan kesmek ise, yanlış bir gönül ilişkisine yorumlanır.

ruyada sari yilan gormek
Rüyada Sarı Yılan Görmek

Sürüngen Hayvan Görmek

Sürüngen bir hayvan görmek, hastalıklardan şifa bulmaya, günah kazanmaya ve ağır şeyleri üzerine almaya işaret eder. Rüyada hayvan görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Rüyada hangi hayvan görüldü ise, o maddeye bakılmalıdır. Sürüngenler: Rüyada görülen her tür sürüngen hayvan, kişiliğimizin derinliklerinde kalan, denetleyemediğimiz ve kolayca etkisi altında kalabildiğimiz yönlerimiz olarak görülür.

Diğer Yılanlı Rüyaların Rüya Yorumcularının Tabirleri

 1. Yılan rüyası, kâfirlere, dinin aslında olmayan şeylere yakınlık duyan bid‘at ehli insanlara, sel ve âfete, hilekâr bir düşmana veya insanın nefsine işaret eder. Yılanın sivri dişleri, düşmanın gücüne işarettir. Arkadan yürüyen yılan, sinsi ve hile yapmayı düşünen bir düşmana işarettir.
 2. Rüyada sokaklarda yılanların gezindiğini görmek, orada bir savaşın çıkmasına işarettir.
 3. Rüyada bir yerden yılan çıktığını görmek, orada meydana gelecek bir azaba işarettir. Rüyada bir yılanın deliğinden girip çıktığını gören kimseye, şeytan tasallut olur ve onu mahzun eder.
 4. Rüyada yılan öldürmek, kendine düşman olan birinden zarar görmeye; yılanla kavga ettiğini görmek, düşmanı ile kavga etmeye işarettir.
 5. Bir madenden, özellikle altın ve gümüşten yılan görmek, büyük bir hayra işarettir.
 6. Rüyada kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden kimse, servet sahibi olur, şansı yaver gider.
 7. Ayaklı yılan, güçlü bir düşmana işarettir.
 8. Yılanların gözü önünde yürüdüklerini veya etrafında dolaştıklarını görmek, beraberinde bulunan ve kendilerinden herhangi bir zarar gelmeyecek düşmanlara işarettir.
Rüyada Yılan Görmek Ne Demek-Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Yılan Görmek Ne Demek-Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek www.1001ruyatabiri.com
 • Rüyada yılanları çiğneyerek onların etrafında gezindiğini görmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.
 • Boynuzlu, tırnaklı ve pençeli yılan, haşin, kıskanç ve büyük bir düşmana işarettir.
 • Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.
 • Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ferahlık, sevinç ve rahata; yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerde bir liderin ölümüne işarettir.
 • Rüyada yılan öldürmek, kemer takmaya işarettir.
 • Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek, sevinmeye işarettir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Yılan

Bir yere yılan düştüğünü görmek, oranın yöneticisinin ölümüne işarettir. Başının üzerinde yılan görmek, devlet ve hükümet nezdinde (yanında) itibar görmeye işarettir. Yılanlarla dolu bir kap görmek, müslümanlara düşmanlık etmeye işarettir. Hasta bir kimse, yanında yılanlar bulunan bir yılancı görse, ömrü uzun olur.

Sıkıntılı bir kimse rüyada bir yılanın yükseklere doğru tırmandığını görse, sıkıntıdan kurtulup ferahlayacağına işaret eder. Hasta bir kimse bu tür bir rüya görürse, sağlığına kavuşacağına hükmedilir. Eğer yılanın yüksek bir yerden indiğini görürse, o çevreden değerli bir kimsenin öleceğine işaret sayılır. Bekâr bir erkek rüyada beline bir yılanın sarıldığını görse, zalim bir kadınla ilişki kuracağına işaret eder. Eğer yılanı yatağına aldığını görürse, rüyayı görenin o kadınla evlenip hayatını mahvedeceğine hükmedilir. Şayet yılanı ortadan kestiğini görür ise, kadını boşayıp rahatlayacağına işaret sayılır.

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


73 thoughts on “Rüyada Yılan Görmek”

 1. merhaba, rüyamda evde uzun ve büyük bir yılan var kıvrım kıvrım. annem yılanı alıp bahçeye atıyor birde küçük yılan görüyorum geziyor yerde annem onu da alıp bahçeye atıyor. sadece tiksiniyorum yılanlar bir şey yapmıyor zararsız gibi duruyor annemde korkmadan eline alıp atıyor yılanları. ama ev benim evim, bahçe annemin bahçesi olarak görüyorum. tekrar bahçeden eve girer mi diye korkuyorum. yorumunuzu bekliyorum teşekkürler.

  Reply
 2. Selam Aleykum hocam
  Ruyamda Yatağimda uyurken Yatağımda yılan gördum ,bana cok rahatsizlik veriyordu , neredeyyse aglayacaktim tam o sırada Annem geldi yılann kafasindan sikica tuttu ve onu oldurmek icin gitti.
  Hayirdir insaAllah

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Meslek edinip bu mesleğiniz dolayısıyla çok büyük paralar kazanacağınıza, büyük miras yoluyla servet edineceğinize işarettir…

 3. Rüyamda çok eski tahta bir binası olan üniversitede yatılı kalacakmışım ve ben babama burası yılanlı kalmam burda diyorum. İçeri odalardan birine gidip geliyorum, sırtımdan sarı bir yılan sağ kolumun üzerine kıvrılarak geçiyor kolumu ısırıyor 2 veye 3 kere. Acısını hissediyorum bakıyorum üçlü diş izleri çıkmış kolumda. O sırada dayım ve yengemde ordaymış, babamla dayım sarı yılanı öldürüyor.
  Tekrar bir odaya gidiyorum, babamların yanına geldiğimde yine bir yılan sırtımda dolanıyor 1 kere sırtımı ısırıyor elimle tutup çıkarıyorum hemen, rengi Yeşil. Herkes şaşırıyor fırlatıyorum yere. Yengem gelip ısırık izlerimi kontrol ediyor bişey olmuş mu diye zehir falan Yok sadece ısırık.
  Sizce rüyamın tabiri nedir? Teşekkür ederim.

  Reply
  • Merve Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Ummadığınız anda beklenmedik bir yerden nakit paraların geleceğine, her konuda kendinizi daha iyi ifade edeceğinize işarettir…

 4. Rüyamda çok eski tahta bir binası olan üniversitede yatılı kalacakmışım ve ben babama burası yılanlı kalmam burda diyorum. İçeri odalardan birine gidip geliyorum, sırtımdan sarı bir yılan sağ kolumun üzerine kıvrılarak geçiyor kolumu ısırıyor 2 veye 3 kere. Acısını hissediyorum bakıyorum üçlü diş izleri çıkmış kolumda. O sırada dayım ve yengemde ordaymış babamla dayım sarı yılanı öldürüyor.
  Tekrar bir odaya gidiyorum bu babamlarına yanına geldiğimde yine bir yılan sırtımda dolanıyor 1 kere sırtımı ısırıyor elimle tutup çıkarıyorum hemen rengi Yeşil herkes şaşırıyor fırlatıyorum yere. Yengem gelip ısırık izlerimi kontrol ediyor bişey olmuş mu diye zehir falan sadece ısırık.
  Sizce rüyamın tabiri nedir? Teşekkür ederim.

  Reply
  • Merve Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

 5. Rüyamda karnımla göğüsüm arasında ince siyah üç tane yılan görüyorum ikisini çıkarıyorum biri içeri geri kaçıyor sonra sağ kolumda birşey çıkıyor yakalıyorum kurt gibi bir böcek onuda çıkartıyorum parçalayarak ama içimde korku yok üçüncü yılanı ararken uyanıyorum

  Reply
  • Özgür Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Gerçek hayatınızda çok güçlü bir insan olacağınıza, güzel meslekte ilerleyeceğinize ve bu mesleğin başına geçileceğine işarettir…

 6. Merhaba,

  Hocam rüyamda kuzenimle arabadayız. Ben ya hep bagajdayım ya da sonradan bagaja geçiyorum. Keyfim yerinde kuzenimle takılıyoruz. Sonra bagajı açtırıyorum dışarısı güneşli ve yeşillik. OH diyorum ne güzel falan kuzenle muhabbete devam. Sonra şimdi ormanlık alan yılan çıkmasın diyerek arabanın sol arka tarafına bakmamla birlikte direkt bana doğru saldıran yeşil orta büyüklükte bir yılanla karşı karşıya kalıyorum. Korkuyorum, bağırıyorum kuzene falan. Yılanla arabanın bagajında boğuşuyoruz bir süre. Sonra kuzen geliyor yılan böyle bir girip bir çıktı bagaja sanki. Sonra da kuzen bagajı kapatırken altından gitti sanıyorum ama tam emin olamadım ve korkum devam etti. Sonrasında uyandım zaten.

  Reply
  • Oğuz Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çalışma hayatında muvaffakiyete, güvenebileceğiniz iyi bir dost bulacağınıza, hayal ve isteklerinizin gerçekleşeceğine işarettir…

Leave a Comment