Rüyada Nehir Görmek, Akan Nehirde Yüzmek

Nehir görmek rüya sahibinin akıllılığına ve geçim standardının artma­sına delalet eder. Rüyada nehir görmek, kadir kıymetini bileceğiniz, iyiliksever bir insana işarettir. Bir başka yoruma göre de; hac farizasını yerine getireceğinize ya da kudretli in­sanlarla tanışacağınıza işarettir. Nehir görmek saygıdeğer bir kimseyle tabir olunur. Bir nehre girdiğini gören halktan bir kimseyle ilişkide bulunur. Nehirden su içtiğini görmek iyi değildir.

 • Nehre girip yüzmek: Kudretli bir insanın yardımıyla resmi bir göreve getirileceğinize işarettir.
 • Nehrin suyunu temiz ve sakin görmek: Resmi bir işe ve geçimizi temin edeceğiniz paraya ya da hayatınızın sesiz ve sakin geçeceğine işarettir. Bunun tam tersini görmek: İşlerinizde bazı sorunlarla karşılaşacağınıza, zorlukların sizi beklediğine, bu durumların sizi zarara sokacağına ve üzüleceğinize işarettir.
 • Nehirden su içtiğinizi görmek: Suyunun temizliğine göre; temiz ise, kudretli bir insandan yardım göreceğinize ya da nehrin büyüklüğü kadar zengin olacağınız anlamı­na gelir. İçtiğiniz su kirli ise: Fenalığa yorumlanır.
 • Nehrin akıntısını ters yönde görmek: Gereksiz tedirginliklerinizi üzerinizden atarak rahatla­yacağınız anlamına, ya da size yardımcı olmak isteyen iyiliksever bir insanın kalbini kıracağınıza işarettir.
 • Nehrin evinizden aktığını görmek: Büyük paralar kazanarak çok zengin olacağınız anlamına gelir.
 • Nehre bir şeyini­zi düşürdüğünüzü görmek: Piyasaların durgunlaşacağına ve zarara uğraya­cağınıza işarettir.
 • Nehirde yürüdüğünüzü görmek: İtikadınızın sağlam olduğuna, hak yolundan ayrılmayacağınıza işarettir.
 • Cennetteki kevser nehrini görmek: Allah’ın yardımıyla rahata ve huzura kavuşacağınıza işarettir.
 • Cennetteki kevser nehrinden su içmek: Düşüncelerinizi ve eğiti­minizi geliştireceğinize, yoksullara ve güçsüzlere yardım edeceğinize işaret­tir.
 • Nehirde bot ya da salla gezindiğinizi görmek: Son günlerde çok ne­şeli olacağınıza ve dostlarınızla birlikte bir partiye katılarak mutlu olacağınız anlamına gelir.
 • Kabarmış bir nehirde olmak: Mesleğinizdeki dönüm noktalarında, vereceğiniz doğru kararlarla başarıya ulaşacağınız anlamına gelir.
 • Nehir sularının kıyıya bıraktığı molozlarda bir şey bulmak: Mes­leğinizle ilgili alacağınız kararları yeniden gözden geçirmenize, çıkarlarınızı kollamanız gerektiğine işarettir.
 • Bir nehirde iyi bir şey görmek: işçi ve memur için iyidir. Nehirde kötü bir şey görmekse bunun zıddıdır.
 • Nehirden süt, bal, şurup, şerbet gibi bir şey aktığını görmek: rızık, hayır ve nimet anlamına gelir.
 • Nehirden kan, irin ve benzeri bir şey aktığını görmek: fitne fesat, zarar, ziyan, inançsızlıkla tabir olunur.
 • Nehirde abdest almak: Bir nehirden abdest aldığını gören kimse, bütün günahlarından tevbe eder.
 • Nehirden su içmek: Rüyada nehirden su içtiğini gören kimsenin eline büyük bir mal geçer.
 • Nehire düşmek: Bir kimse rüyada gördüğü bir nehrin içine düşse ve çıkamasa, ecelinin yaklaştığını işaret eder.
 • Nehire girmek: Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük kimselerden olur.

Rüyada Nehir Görmek

Rüyada görülen nehir, şerefli bir insana delalet eder. Rüyada görülen berrak nehir, salih bir amele, rızka; bulanık bir nehir de kulu cehenneme yaklaştıran kötü amellere delalet eder. Temiz ve berrak bir nehirde yüzdüğünü veya ondan su içtiğini gören kimse, devlet adamları ile dost olur ve zenginliğe kavuşur. Bulanık ve çamurlu bir nehirde yüzdüğünü gören kimse, keder ve üzüntü denizine düşer.

Temiz akan bir ırmak veya nehir, alim bir insan anlamına da gelir. Özetle görülen nehir suyu temiz ise iyiye, bulanık ise kötüye yorulur. Bu rüya, tasavvufi yönden kulun kalb makamında olduğuna işaret eder. Evinin içinden tatlı suyu olan bir nehrin aktığını görmek, zengin olmaya delalettir.

Düşte nehir görmek hacca gitmece, ırmağa dü­şüp çıkmazsa ecel yakınlığına işarettir. Rüyada suyu saf, berrak ve tatlı bir nehir görmek iyi durumda olma­ya, sağlıklı olmaya geçim sıkıntısı endişesinden uzak bulunmaya; o neh­rin suyundan içtiğini görmek ömrünün zevk ve sefa içerisinde geçeceğine delalet eder.

Bazı rüya yorumcuları, büyük nehirler sultan ve meliklerle, küçük ne­hirler amirler ve vezirlerle, kendi mülkü olan bir yerde bulunan nehir rüya sahibinin babasıyla tabir olunur.

Rüyada Nehirde Yüzmek

Bir nehirde yüzdüğünü veya boğulduğunu görmek denizde yüzmek veya boğulmak gibi yorumlanır. Ancak deniz devlet başkanı, nehirse amirlerle tabir olunur. Rüyada nehirde yüzmek veya nehirde yıkanıyorsanız; bütün sıkıntıları üzerinizden atacağınıza, feraha çıkacağınıza, işlerinizde başarı kazanacağınıza, yeni iş imkanlarına sahip olacağınıza, devlet memuru iseniz; vazifenizde üstün başarı göstermenizden dolayı mevkinizde yükseleceğinize, aile içinde mutlu ve sıhhat dolu günler geçireceğinize işarettir.

Rüyada Akan Nehir Görmek

Bir yerde akan nehrin bir başka yere geçtiğini görmek, yahut bir yer­de aktığını gördüğü bir nehrin başka bir yerde akmakta olduğunu görmek devlet ve hükümetlerin durumlarının değişeceğine işarettir. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve altından bir nehrin aktığını gören hayra, nimete, mevki ve makama sahip olur. Bir rivayete göre cennet eh­linden olur.

Çarşıda bir nehrin aktığını, halkın bu nehirden aldığını görmek padi­şahın kendisine tabi olan halkına adaleti demektir. Evinin içerisine saf ve berrak sulu bir nehrin aktığını görmek servet ve varlığa, zengin ve saygın birinin evinden dışarıya bir nehrin aktığını, hal­kın o nehrin suyundan içtiklerini ve yararlandıklarını görmesi insanlara iyi­lik ve faydasının dokunacağına, rüya sahibi fakirse işlediği bir suç yüzün­den evinden atılacağına delalet eder.

Rüyada Nehir Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüya analizlerinde oldukça tipik simgelerden biri olan ne­hir, psikolojik anlamda içimizdeki yaşam gücünü ve enerjisini; duygusal durumumu­zu ve cinsel isteklerimizi simgeler. Kısacası rüyada gördüğünüz nehir, her bakımdan sizin o anki durumunuzu anlatmaktadır. Do­layısıyla nehirin kurumuş ya da sularının taşmış olması; sakin ya da coşkun akması; sularının berrak ya da bulanık olması, ruh ha­liniz ve yaşam enerjinizin durumuyla ilgili ipuçları verecektir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Nehir

 • İmam Nablusi’ye göre: Nehrin bir yakasından öbür yakasına geçtiğini gören, nehrin suyu saf ve berraksa, bağlandığı ve kendisinden iyilik gördüğü o saygıdeğer kimse ile ilişkisini koparıp başka birine bağlanır.”
 • İmam Caferi: Nehrin suyu bulanık dalgalı ve çamurluysa üzüntü, keder, korku ve endişeler yok olur. Nehirden geçerken suya daldığını görmek zarar ve ziyana delalet eder.”
 • İbni Sirin’e göre: Rüyada nehir görmek hayırlı ve güzel ibadetlere, sürekli rızka; bulanık ve su­yu kokan bir nehir görmek cehenneme ve ona benzer kötü şeylere, fitne­ye ve zulme, isyan ve kargaşaya işarettir.”
 • Kirmani der ki:Kevser nehrini ve on­dan su içtiğini görmek düşmana karşı zafer kazanmaya, rüya sahibi inançsız ise inanç sahibi olmasına, isyankar ve günahkarsa tövbe ederek iyi bir insan olacağına, kötü ve günahkar eşinden ayrılarak ahlaklı ve iffetli bir başka eşle evlenmeye, haram kazanç yollarını terk ederek helal kazanç yollarından geçimini sağlamaya; cennet nehirlerinden birini görmek ve su­yundan içmek ilme ve Kur’an’a, hayra ve güzelliğe delalet eder”

Rüyada Nehir Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Bir nehrin bir yakasından diğer yakasına atladığını gören üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına karşı galip gelir.
 2. Bir rivayete göre nehre girdiğini görmek sefere çıkmaya delalet eder. Bir başka rivayete göre ise hükümetin hizmetine girmeye delalet eder.
 3. Bir nehrin evlerin üze­rinde, çatı ve damlarında aktığını, evlerin içine girerek insanların eşyalarını ıslattığını görmek hükümetin halkına zulmetmesine yahut halka saldı­ran ve onları rahatsız eden düşmana işarettir.
 4. Dicle nehri halifeye, Seyhun nehri Hindistan, Ceyhun nehri İran hü­kümdarına ve o bölgede bulunan diğer hükümdarlara, Fırat Rum hüküm­darlarına, yani Anadolu’da hüküm süren devlet adamlarına, Nil, Mısır ve civarındaki hükümet ve devletlere delalet eder.
 5. Evinden bir nehrin çıktığını ve kimselere zarar vermediğini gören hal­ka iyilik eder.
 6. Kendisinin bir nehir olduğunu gören kan tutması sonucu hastalanır.
 7. Bir nehre giren büyük bir zatın huzuruna girer. Nehirden üzerine çamur bulaştığını ya da nehrin suyunun bulanık ol­duğunu gören o zat tarafından üzüntü ve kedere uğratılır.
 8. Nehrin suyunun saf ve berrak olduğunu, bundan biraz içtiğini gören büyük ve saygıdeğer birinden iyilik görür.

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


1 thought on “Rüyada Nehir Görmek, Akan Nehirde Yüzmek”

 1. Ben köprünün üzerindeyken eşimin ayağının altındaki toprak çöktü yerin altından akan şiddetli suya düştü. Su aktığı istikamete doğru belli bir süre yer üstünden akıyordu sonra tekrar yer altına giriyordu. Ama ben eşimi yakalayamadım.

  Reply

Leave a Comment