Rüyada Kuyu Görmek, Kuyu Kazmak

Kuyu kadınla, suyu kadının malıyla, kova ise erkekle tabir olu­nur. Bir kuyudan su içtiğini görenin eline, eşine ait mal geçer. Kuyu suyunun taştığını görmek eşinin malının telef olmasına delalet eder. Kovanın kuyuya salındığını, yukarı çekildiğini ve kovanın boş olduğunun görülmesi rüya sahibinin sorunlu bir çocuk sahibi olacağına işarettir.

Kuyu birkaç şekilde yorumlanır. Duygu derinliğine işaret eder. Aynı zamanda bilgileriniz, yetenekleriniz ve zekanız sa­yesinde geleceğinizin çok parlak olacağını anlatır. Bilgileriniz, yetenekleriniz ve zeki oluşunuz sayesinde istikbali­nizin çok parlak olacağına, büyük paralarla oynayacağınıza işarettir.

 • Ku­yudan su içmek: Zengin ve saygın birisinden yardım alacağınıza işarettir.
 • Kuyu suyu ile banyo yapmak: Sıkıntı ve dertlerinizden arınacağınız anla­mına gelir.
 • Kirli kuyu suyu görmek: Başınıza gelebilecek dertlere, işiniz­deki zarara ve evdeki huzursuzluğa işarettir.
 • Temiz kuyu suyu görmek: Tam tersini ifade eder.
 • Kuyudan su çekmek: Kısa sürede dolaylı bir yol­dan servet edineceğinize işarettir.
 • Kuyuyu kurumuş görmek: Sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine işarettir.
 • Kuyuya düştüğünüzü görmek: İşini­ze ve sosyal yaşantınıza dikkat etmeniz gerektiğine, cezaevine girebileceği­nize işarettir.
 • Kuyudan çıktığınız görmek: Başınıza gelebilecek dertleri ve belaları bertaraf edebileceğinize işarettir.
 • Kuyu suyunun taştığını gör­mek: Çok para kazanacağınıza işarettir.
 • Kuyuya taş attığınızı görmek: Yine yüklü bir paraya işarettir.
 • Kuyu kazdığınızı görmek: Bir dostunuzu aldatarak kendinize çıkar sağlayacağınıza işarettir.
 • Kazdığınız kuyuda kendinizi görmek: Bir dostunuzu aldatacağınıza ancak cezasını çok daha fazla ödeyeceğinize işarettir.
 • Kuyu çıkrığını görmek: Dost canlısı, dürüst ve dinine bağlı bir insanla arkadaşlık yapacağınıza işarettir.

Rüyada Kuyu Görmek

Bir kimse rüyasında kuyu görse, ilim ve servet sahibi olur. Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işaret olarak da yorumlanmıştır. Rüyada görülen kuyu, aldatmak veya hile yapmakla tabir olunur. Rüyasında kuyudan su içmek, hasta olmaya delalet eder. Rüyada kuyudan su çektiğini görmek, bir erkek için, yaptığı kötü bir işten dolayı suçlamasına, orta yaşlı bir kimse için, yeni bir gelir kaynağı bulacağına, genç bir kadın için, bir iş teklifi alacağına, evli bir kadın için, tehlikeli bir durumla karşılaşacağına işaret sayılır.

 • Kuyuya bakmak: Rüyasında bir kuyuya baktığını gören kimse için bu rüya, bekar ise evlenmeye ve saliha bir hanıma işaret eder.
 • Kuyuya düşmek: Rüyada kuyuya düştüğünü gören kimse gam ve kederden kurtulur. Büyük bir mertebeye nail olur. Evine mevki sahibi bir insan misafir olarak gelir.
 • Rüyasında kuyu kazdığını gören kimse, yorucu fakat emeğinin karşılığı­nı alamadığı bir işle uğraşır.
 • Ancak kazılan kuyudan birden su fışkırırsa, sürpriz bir gelişme her şeyi bir anda değiştirebilir.
 • Rüyasında kuyuya tulumba taktığını görense, hem kendisine hem de çevresine yarar sağlayacak bir iş yapar.
 • Kuyudan de­vamlı akan temiz su, hayırlı ve bol kazancı temsil eder. Ku­yudan su çektiğini gören de para alır.
 • Fakat su bulanıksa ya da çamurluysa haram para olarak yorumlanır.
 • Kuyudan su iç­mek de kısmet demektir. Fakat su acıysa kısmet iyi değerlen­dirilemez.
 • Rüyada kuyuya düşmekse bir düşman yüzünden zor durumda kalmak anlamına gelir.
 • Karanlık bir kuyuda kaldığını görmek, büyük bir derdi, hatta insanın zo­runlu olarak bir yere kapanıp kalacağını anlatır.
 • Rüyada kuyudan çıkıldığı görülürse, kötü günler geride kalır.

Rüyada Kuyu Kazmak

Rüyanızda kuyu kazmak; Uzun zamandan beri beklemekte olduğunuz haberin elinize ulaşacağına, bu haberle birlikte hayatınızın değişeceğine, mutlu ve rafah dolu günlere kavuşacağınıza işarettir. Kendinizi kuyu kazarken görmek: Yeni bir yatırıma yöneleceğiniz anlamına gelir.

İslami Alimlere Göre: Ruyada Kuyu

 • Nabluslu Abdulgani’ye göre: su kuyusu görmek, rüya sahibi erkekse güleryüzlü ve tatlı sözlü eş, rüya sahibi kadınsa aynı özelliklere sahip bir koca; mal, ilim, evlilik, kaba erkek, zindan, hapis, hile, aldatma ile tabir olu­nur.
 • Kirmani’ye göre: bir kuyunun kapandığını görenin eşi hasta ya da lohusa ise iyileşir. Sarnıç (su deposu), su küpü, bostan kuyusu ve dağlarda su toplamak amacıyla yapılan kuyuya benzer sarnıçlar tıpkı kuyu gibi tabir olunur.
 • Cafer Sadık (r.a.): “Kuyu görmek; evlilik, alim, saygın ve makam sa­hibi insan, ölüm, hile ve aldatma şeklinde tabir edilir.
 • Ebu Sait El Vaiz’e göre, kuyu görmek erkek için mal sahibi ve iffetli eş, kadın için güzel ahlak sahibi bir koca, kuyu suyu da mal ile yorumla­nır. Kuyuya düştüğünü gören ölür.

Rüyada Kuyu Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Bir yerde bulunan eski bir kuyudan gelen ve giden herkesin su çekip faydalandığını görmek o yerde bulunan zengin birinin halka iyilik yaptığı­na,
 2. O kuyu suyunun taştığını görmek o yerde üzüntü ve keder meydana geleceğine,
 3. Bostanım sulamak için kuyu kazdığını görmek güçlü bir ilaç iç­meye,
 4. Kuyu suyunun dere suyu gibi aktığını ve evine girdiğini görmek mal ve zenginliğe,
 5. Evinde bulunan kuyudaki suyun dışarıya aktığını görmek malının elinden çıkmasına,
 6. Kuyunun suyunu bulanık görmek zalim birinin hizmetine girip ondan kötülük görmeye,
 7. Su saf ve berrak ise iyi bir insanın hizmetine girip ondan memnun olmaya, bir kuyunun üstünde oturduğunu görmek hilekar biriyle bir hesabının olmasına ve onun tuzağından kurtula­cağına, bir kuyunun başına su almak amacıyla gittiğini görmek kazanç el­de etmek için yolculuğa çıkmaya delalet eder.
 8. Yabancı bir yerde suyu tatlı olan bir kuyu görmek rüya sahibinin dün­yalığı, yani serveti anlamına gelir. Bu dünyalık ile geçimini sağlar, refah içinde yaşar ve ömrü uzar. Eğer kuyuda su yoksa eceli gelmiş demektir.
 9. Kuyunun çökmesi eşinin ölümü demektir.
 10. Bir kuyuya girerek orada ezan okuduğunu gören çıktığı yolculukta ti­caret yapar. Eğer layıksa büyük bir makama geçer.
 11. İndiği bir kuyuda ezan sesi duyan vali veya devlet memuruysa göre­vinden alınır, tüccarsa zarar eder.
 12. Bazı rüya tabircileri, evinde ya da tarlasında kuyu gören feraha çıkar ve geçim sıkıntısından kurtulur.
 13. Bir kuyuya düştüğünü gören makamını ve saygınlığını kaybeder.
 14. Kör kuyu görmek işlerinin aksamasına, yol üzerinde bulunan kuyu, bir rivayete göre zina yapan bir kadına, evin önünde bulunan kuyu ev sahibi­ne ve karısına, mahalle kuyusu mahallenin bekçisine delalet ettiğinden bu kuyularla ilgili görülen iyi ya da kötü her şey onların işaret ettiği kimseler­le tabir olunur.
 15. Bir mahallede zemzem kuyusu görmek orada hayır ve iyilik sahibi ve halka faydası dokunan bir kimsenin oturacağına;
 16. Sebil kuyusu görmek şid­det ve sıkıntıdan sonra rahata ve feraha;
 17. Bostan kuyusu insanların geçin­dikleri mallarına veya mektep ve medrese gibi öğrenim kurumlarına;
 18. Bir kuyunun başında durup istediği kadar su çektiğini görmek, ilim sahibiyse ilminin artacağına, fakirse zengin olacağına; bekarsa evleneceğine; eşi gebeyse rahat bir doğum yapacağına; bir arzusu varsa yerine getirilece­ğine; yolculuğa çıkmak istiyorsa arzusunun gerçekleşeceğine ve bu yol­culuktan çok kazanç elde edeceğine;
 19. Pek derin olmayan kuyu cömert bir insana,
 20. Çok derin kuyu cimri bir insana;
 21. Kuyu suyunun kurumuş olduğunu görmek küfür ve sapıklığa düşmeye delalet eder.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Kuyu

Kuyuya düştüğünü ve kendisini kurtaracak kimselerin de olmadığını görmek kabre işarettir.
Kuyudan su çektiğini görmek kötü mal sahibi olmaya, çektiği suyu başka bir kaba boşalttığını görmek kazandığı malı harcayıp tüketeceğine işarettir.

Bir kuyuya kova salarak su çektiğini görenin, eğer ailesinde hamile olan varsa, erkek çocuk doğurur, hastası varsa iyileşir, hapiste olan bir ya­kını varsa kurtulur, bir rivayete göre dileği sultanın kulağına gider.

ruyada kazmak-mezar kazmak-ne demek-define kazmak-toprak kazmak-cukur-kuyu kazmak-kazdigini gormek-1001ruyatabiri
ruyada kuyu kazmak

İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bazı rüya tabircileri, “kuyu, arzulanan kadındır,” demişlerdir. Bir riva­yete göre kuyu görmek ölüme delalet eder. Sarnıç (su deposu), su küpü, bostan kuyusu ve dağlarda su toplamak amacıyla yapılan kuyuya benzer sarnıçlar tıpkı kuyu gibi tabir olunur.

Bir kuyu kazdığını görmek konusu için önceki bölümlerde ele alınan “Kazmak” başlıklı konuya bakınız. Bir kuyu kenarında durup elindeki kovayla su çekme girişiminde bu­lunduğunu gören yolculuğa çıkar. Bir rivayete göre mal sahibi olur.

Bir kuyu kazdığını ve içinden su çıktığını gören zengin bir kadınla ev­lenip onu aldatır. Kazdığı kuyudan su çıkmazsa fakir bir kadınla evlenir. Kuyudan su içtiğini görmek hile yoluyla mal sahibi olmak demektir.

Kuyudan Su Çekmek, Almak, İçmek

Kuyudan su çekmek: Kuyudan su çekip içerse, bir bilgin veya bir zenginden yarar görür. Kuyudan çekilen sudan yıkanan kimse, bütün sıkıntılarından kurtulur. Kuyudan çektiği su ile kabını dolduran kimse, gizli defineler bulur. Bundan dolayı bir kimse rüyada kuyu kazdığını görse, o adama hile yapar.

Ruyada Kuyu Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Derinliklere doğru açılmış ve içinden su elde etme amacı güdülen kuyular, genellikle düşlerde, iç dünyamız ve potansiyeli­mizle bağlantılı düşünülür. Eğer düşünüzde böyle bir kuyu görüyor ve içinden bir şekilde su elde ediyorsanız, şu ana dek farkına var­madığınız yetenek ve kapasitenizden yararlanarak, içinde bulun­duğunuz koşullarda sorunlarınıza çözüm getirebileceğiniz yoru­mu yapılabilir.

Eğer böyle bir kuyuya çıkrık aracılığıyla kovanızı sar­kıtıyor, ancak su elde edemiyorsanız, kafa karıştırıcı sorunlarla yüz yüze olduğunuz söylenebilir. Bu tür rüyalar genellikle bir dış yar­dıma, sözgelimi güvendiğiniz bir kişinin desteğine ihtiyacınız ol­duğunu gösterir.

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


23 thoughts on “Rüyada Kuyu Görmek, Kuyu Kazmak”

 1. Merhaba , Rüyamda eşimin dayısının oğlunun küçük kız çocugu su bulunan kuyuya düşüyor.

  Ekipler cıkarmaya çalışıyo ama suda baya kalıyo çocuk , sonra iple çocugu çıkartıyolar.

  Öldü dıyr basında ellerımı acıp aglayarak dua edıyorum ölmesın dıye sonra bırdan agzından suları cıkartıp kız cocugu kendıne gelıyor..

  Teşekkür ederim yorumunuz için…

  Reply
 2. Selamün aleyküm rüyanın içinde rüyada hırsızlar evime girip altın ve paramızı çalıyordu rüyanın icinde kalktığımda calmislardi rüyada kendime diyordum rüyada görmüştüm gerçek çıktı neye yorumlanır

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Yakın zaman içinde sıradan bir işyerinde çalışmaya başlayacağınıza fakat zamanla başarıları ve paraları fazla elde etmeye işarettir…

Leave a Comment