Rüyada Kız Çocuğu Görmek – Rüya Tabirleri

Rüyada kız çocuğu görmek, dini ve İslami tabiri nedir ne demektir neye dalalet eder ve ne anlama gelir açıklıyoruz. Ruyada kiz cocugu gormek, bolluğa, şerefe, zorluktan ve kıtlıktan rahatlığa ermeye işarettir. Ticari olarak büyüyen sevgi olarak çoğalan şey anlamına gelir. Rüyada görülen küçük kız çocuğu, dünyalığa işarettir. Bir kişinin rüyada, arkasına kız çocuğu alıp götürmesi, erkek çocuğu alıp götürmesinden daha iyi ve hayırlıdır. Ruyada kız görmek erkek çocuğu görmekten daha hayırlıdır.

Rüyada Kız Çocuğu Görmek

Küçük kız çocuğu görmek kolay ve rahat kazanılacak kazanca mala işaret eder. Aynı zamanda mutluluk ve bereketin de habercisidir.  Küçük bir kız çocuğunu kucağında taşıdığını gören bir kimse, mutluluk yaşar. Etrafında itibarı artar. Kariyer olarak mertebe ve statü kazanır. Güzel, sevimli küçük bir kız çocuğu görmek hayır ve menfaat elde etmeye delalet eder. Küçük kız çocuğu erkek çocuktan da­ha çok hayırlıdır.

Bir küçük kız çocuğunu kucağında taşımak zenginlik ve nimete, hayır ve menfaate, rızık ve genişliğe; kundakta bir küçük kız çocuğunu kucağı­nı almak işinden kovulmuş makam sahibi kimselere görev, tüccar için faz­la kazanç ve ticaret, zengine daha çok servet, fakire geçim rahatlığı, ha­pis olana kurtuluş, hastaya şifa, gamlı ve üzgüne ferah ve sevinç, borçlu­ya borcunu ödeme gibi hayra delalet eder.

Rüyada Kız Çocuk Görmek

Hanımının bir kız çocuğu doğurduğunu görmek en yakın zamanda saadete, hayır ve menfaate ve isteğinin gerçekleşmesine, gam ve kederi­nin dağılmasına işarettir Bir kız çocuğu öpmek ve sevmek büyük bir fay­daya ve iyiliğe vesile olacak bir işe başlamaya, bir kız çocuğunun kendisi­ne güldüğünü görmek dünyanın kendisine yönelmesine, ağladığnı gör­mek sevinmeye, kundakta kız çocuğunun sevildiğini görmek nimet ve zenginliğin herkesin hayret ve şaşkınlığını çekecek derecede büyük bir hızla elde edilip çoğalmasına, bir kız çocuğunun kundak bebeği iken bir­den bire büyüyüp yürüdüğünü görmek elindeki vazifenin, ticaret ve sana­tın, mal ve rızkın hayal edilmez ölçüde hızla büyümesine delalet eder.

Diyanet Rüya Tabirleri Sorgulama: Rüyada Kız Görmek

Küçük bir kız çocuğunun öldüğünü veya kendisinin küçük bir kız ço­cuğunu öldürdüğünü görmek mal ve zenginliğin, dünya saadetinin ve refahının kayboluşuna; kız çocuğunun hasta olduğunu görmek elindeki dün­yalığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmasına; hasta kız çocu­ğun iyileştiğini görmek o tehlikenin ortadan kalkmış olduğuna, elden giden bir şeyin tekrar geri gelmesine delildir.

Rüyada Küçük Çocuk Görmek

Üzerinde tiksinti verici bir şey olmayan, pek çirkin ve kusurlu olmayan kız çocuğu görmek hayır ve menfaat anlamına gelir. Çirkin, bedeninde kusuru ve eksiği bulunan kız çocuğu görmek ise mal, rızık ve dünyalığa işaretse de bunun haram mal ve hayırsız servet ve rızık, sonu olmayan dünyalık olacağını bazı rüya yorumcuları açıklamış­lardır.

Karısının kız çocuk doğurduğunu görmek ne demek?

Rüyada eşinin kız çocuğu doğurduğunu görmesi, yapılacak ya da çalışılacak işte başarıya ulaşılacağını işaret eder. Kirmanî: “ Bir kadının kız çocuk doğurduğunu görmek eşine fayda sağlayacağına, erkek çocuk doğrduğunu görmek eşine üzüntü ve keder vereceğine işarettir,” demiştir.
Cafer Sadık (r.a.): “Bir kadın, bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocu­ğun hemen konuştuğunu görse dünya ve ahiret kurtuluşuna erer. Bir riva­yete göre ise ölür. Kadının bir kız çocuk doğurduğunu ve kız çocuğunun hemen konuştuğunû görse Allah(c.c.) ona, mensup olduğu topluma ve sö­zünü geçirecek bir evlat verir,” demiştir.

Ruyada Kiz Gormek Kiz Bebek veya kiz cocugu Gormek Ne Demek-diyanet

Rüyada Kız Çocuğu Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Çirkin bir kızla karşılaşma: Başkasının rızkını elinden alarak geçiminizi temin edeceğinize işarettir.
 2. Güzel bir kızla karşılaşma: Dürüstlüğünüzün ve iyilikseverliğinizin karşılığını iyi bir gelire ve mutlu bir aile düzenine kavuşarak alacağınıza işarettir.
 3. Genç bir kıza arkadaşlık teklif etmek: İstediklerinizi elde edemeyeceğinize bir süre daha beklemeniz gerektiğine işarettir.
 4. Kızı öptüğünüzü görmek: Hatalı davranışlarınız yü­zünden utanacağınıza işarettir.
 5. Kızın sizi öpmesi: Başkalarının hataları yü­zünden sizin başınızın derde gireceğine işarettir.
 6. Genç bir kıza kaba dav­ranmak: Kendinizi dünya zevklerine kaptıracağınıza, manevi sorumlulukla­rınızı yerine getirmeyeceğinize, alaycı ve samimiyetsiz tavrınızı sürdüreceği­nize işarettir.
 7. Kız çocuğu görmek: Hangi durumda olursanız olun daha iyi bir duruma erişeceğiniz anlamına gelir.
 8. Hamile eşinizin bir kız çocuğu doğurması: Tüm dileklerinizin yerine geleceğine ve sizi iyi bir geleceğin beklediğine işarettir.
 9. Kız çocuğunu gözü yaşlı görmek: Sıkıntılarınızı gi­dermek için bir çare bulamadığınıza, ancak ummadığınız birisinden para yar­dımı göreceğinize işarettir.
 10. Kız çocuğunu hasta görmek: İşyerinizde bir uğursuzluk olacağına normal giden işlerinizin birden bire bozulacağına işa­rettir.
 11. Kız çocuğunu sevmek: İş hayatınızda büyük düşünüp çok önemli kararlar alacağınıza ve yatırımlarınızı genişleterek paranıza para katacağınız anlamına gelir.
 12. Kız çocuğunu ölü görmek: İyi günlerin sona ereceğine ya­şadığınız rahat hayattan yoksulluğa düşeceğinize işarettir.

Küçük kız çocuğunun öldüğünü görmek ne demek?

Rüyada bir kız çocuğunun öldüğünü görmek, rızkın daralmasına, eksilmesine, kazancın ve mutluluğun azalmasına işaret eder.  Kendi kızının öldüğünü görmek ise zararın kendi yakınlarından geleceğini gösterir.

KIZ ÇOCUĞU GORMEK

Kız çocuk: Bir kadının rüyasında kızını görmesi, bazen re­kabet ve kıskançlık duygularını içermekle birlikte, olumlu an­lamlara sahiptir ve destek almak demektir. Bir erkeğin rüyasın­daysa kendi kızı, zayıflıklarından ve yetersizliklerinden duydu­ğu korkuyla bağlantılıdır.

Kız kardeş: Bir erkeğin rüyasında abla, yargılayan, ama ko­ruyucu bir figür olarak belirirken, bir kadının rüyasında yete­nek ve kapasiteyi simgeler. Küçük kız kardeş, bir erkeğin rüya­sında, kendisinin zayıf ve naif noktalarının temsilcisidir. Bir ka­dın içinse küçük kız kardeş, rekabet ve yarış anlamına gelir.

GENÇ KIZ GÖRMEK

Rüyada genç bir kız görmek; bir gençle tanışıp arkadaş olacağınıza işarettir. Bu rüya bir genç kız veya bir kadın tarafından görülmüş ise; hayatında bazı olumlu değişiklikler olacağına ve büyük sevinç ve mutluluklara kavuşacağına yorumlanır.

Rüyada Kız

DİYANET RÜYA TABİRLERİ: RUYADA KIZ GORMEK

Genç kızlar görmek, genç kadınlar gibi dünya ile ilgili iyiliğe ve menfaate delalet eder. Genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, sevişmek dünyada mutluluğa, bol rızka, mal ve servete delalet eder. Genç olmakla beraber çirkin ve görünüşü iğrenç kız görmek bir riva­yete göre haram mala, diğer bir rivayete göre de gam ve kedere, zarar ve hasara alamettir.

Bir genç kızı öptüğünü görmek dünyayı arzulamaya ve sevmeye, genç kızın kendisini öptüğünü görmek dünyanın rüya sahibine yönelmesi­ne işarettir. Genç ve güzel bir kızı tutmak istediği halde tutamadığını gör­mek, zengin olmayı arzuladığı halde mümkün olamayacağına; genç kızın kendisine yüzünü gösterdiği halde ona yüz vermediğini görmek dünyanın zenginlik ve güzelliklerine karşı kayıtsız kalmaya delalet eder.

Genellikle güzel olan genç kız dünya ve ahiret mutluluğu, ferah, se­vinç, servet, zenginlik; çirkin olan genç kız ise haram ve mekruh mal, gam ve keder, zarar ve ziyan ile tabir olunur.

https://1001ruyatabiri.com/wp-content/uploads/2019/12/hayirli-ruyalar-hayirsiz-ruyalar-hangi-ruyalar-hayirlidir-kotu-iyi-ruyalar-diyanet-dini-islami-bebek-yilan-altin-para-gormek-1001ruyatabiri.mp4
rüyada kız görmek hayırlı mı

Rüyada Kız Çocuğu Görmek – Rüya Tabirleri konusunda 121 mesaj

 1. Merhaba Hocam, Rüyamda bilmediğim bir yerdeyim çevremde çekik gözlü insanlar var. Bunlar bir biriyle savaşıyor. Bende bunlara bakarken çok yüksek bir direkten insanlar çıkıyor. Bunlar buraya nasıl girmişler diye kendi kendime konuşuyorum. Savaşan kişilerden bir tarafı bana yardım et diyor. Sonra benim kucağıma bir kız çocuğu alıyorum. Bu kız çocuğu benim annemin adı söylüyor, ben de şaşırıyor kalıyorum. Bu çocuk benim annemin adı nerden biliyor diyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Kısmetinizin açılarak muradınıza ereceğinize, içinizdeki tedirginliği atacağınıza, her yerde saygınlık ve itibar kazanmaya işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.