Rüyada Kılıç Görmek Ne Demek? Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyada elinde altından bir kılıç olduğunu gören kimse, itibar sahibi insanlardan büyük faydalar görür. Kurşundan kılıcı olduğunu görmek, hayır sahibi bir kadından gelecek faydaya işarettir. Tahtadan kılıcı olduğunu görmek, işlerdeki bozukluğa işarettir. Kılıcını çekip, sağa sola zarar verdiğini görmek, insanları üzecek söz söylemeye işarettir. Rüyada görülen kılıç, çoğu kere çocuktur. Kınında kılıç görmek insanın karısıyla, kınından çekilmiş kılıç nüfuz ve emir olarak yorumlanır. Rüyasında kılıç bağı gören kimse, zor durumlarda yardıma mazhar olur, tehlikelerden kurtulur veya bir süre dinlenir. Gücün, çatışmanın ve mücadelenin simgesidir. Elinizde kılıç tutmanız, sosyal ilişkilerdeki etkinliğinizi ve gücünüzü belirtir. Kı­lıçla dövüşmek, hiddet ve denetlenemeyen duyguları anlatır.

Rüyada Kılıcın Kırıldığını Görmek

Rüyada kılıcın kırıldığını görmek, evlâdın ölümüne işarettir. Kılıcın ucu baba, amca ve dayıyı temsil eder. Yüzü ise anneyi ve halayı temsil etmektedir. Bunlarda meydana gelen bir hasar, aynen onlara işarettir. Kılıcın kınının kırıldığını gören kimsenin karısı vefat eder. Kılıç kemerinin kısalığı, işlerde zarar veya üstesinden gelinememesi şeklinde yorumlanır. Kılıcının elinden alındığını görmek, işinin, gücünün veya makamının elinden alınacağına işarettir.

Kılıç kuşanmak: Bir kimse rüyasında beline bir kılıç kuşandığını veya kılıcını çektiğini görürse erkek çocuk sahibi olur.

Kılıçla vurmak: Rüyada kılıçla vurmak, düşmana galip gelmeye işarettir. Eğer kılıç keserse, vuran kimsenin ileri sürdüğü delilleri, kesmezse düşmanın delilleri kabul görür.

Rüyada Kılıç Takmak Kılıç Kuşanmak Ne Demek?

Rüyada bir kimsenin kılıç taktığını görmesi, onun büyük bir devlet adamı olacağına, kılıcın belinde ağırlaşarak kendisini yere doğru çekmekte olduğunu hissetmesi, atandığı işte sevilmesine, kılıcın askısının kesildiğini görmek, eşinin güzel bir kadın olduğuna veya bir erkek çocuk sahibi olacağına, bir kılıçtan fazla kılıç taktığını görmek, bir kız evladı olacağına, kılıcını kınından çekerek çıkardığını görmek, eşinden ayrılacağına işarettir.

Rüyada Kılıç Balığı Görmek

Rüyada görülen kılıç balığı, bazen mal, mülk veya evlâda işaret sayılır. Bazan da düşmana, zafere, yenilgiye ya da sevince işaret eder. Bir kimse rüyada kılıç balığı görse, büyük ve kârlı bir iş ya­pacağına işaret sayılır. Rüyada görülen kılıç kimi zaman sözü tanımlar. Ki­mi zaman rızka işaret eder. Bazan da mülke veya ilme çağrışım yapar. Ba­zen ise, asaletin simgesi olarak kabul edilir.

Rüyada Kılıç Çiçeği Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kılıç çiçeği topladığını görmek, genç bir erkek için yakında bir davete çağrılacağına, orta yaşlı bir kimse için, eğlenceli bir toplantıya katılacağına, genç bir kız için, hiç beklemediği bir eğlenceye gideceğine, yaşlılar için, iyi arkadaşlar edinerek dertleşeceğine işaret sayılır. Kılıç çiçeğinden yapılmış bir demet almak ise, üzüntüye işaret eder.

Kılıç Dövüşü Görmek (Eskrim)

Kurallı ve resmi bir kılıç döğüşü ya da bir eskrim karşı­laşması, günlük yaşantımızda karşı karşıya kaldığımız çapraşık bir sorunu, olgularla yüzleşerek çözmek durumunda olduğumuzu gösterir.

Rüyada Savaş Aletleri

Rüyada her çeşit savaş ve savaş aletleri görmek hayırla yorumlanır. Süngü ve benzeri delici silahları görmek, doğru yolda yürümek ve çocuklarından hayır görmek olarak yorumlanmıştır. Kalkan ve benzeri koruyucu savaş aletlerini görmek, bir felaketten kurtuluş işaretidir. Hançer ve bıçak görmek zafer işaretidir. Rüyada kılıç görmek amaca ulaşılacağına işarettir. Rüyada devletler arasında yapılan bir savaş görmek, o bölgede bulaşıcı hastalık yayılacağına işaret eder.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Kılıç

Rüyada kılıç görmek çocuğa ve güce alâmettir. Kılıç rızka, mülke, ilme veya deli kadına alâmettir. Dört kılıç birden kuşandığını gören kimsenin dört çocuğu olur. Kılıcını paslı olarak kınından sıyırdığını gören kimsenin hanımı çirkin bir erkek çocuğu doğurur. Kılıcın kırılması oğulun ana karnında ölümüne alâmettir. Kılıcın keskin, parlak ve temiz olması sözün güzel ve gerçek olacağına alâmettir. Kılıcın paslı olması sözün batıl olacağına alâmettir. Kılıç ağır ise kimse güç getiremiyeceği bir söz söyler. Elinde kınından sıyrılmış bir kılıç olduğunu gören kimse düşmanına karşı haklı durumdadır.

 • Kılıç fıtnedir. Kılıç kını kadına alâmettir. Kının kırılması ve kılıcın sağlam kalması hamile kadının ölümüne, çocuğun yaşamasına alâmettir.
 • Kılıcın kırıldığını kının sağlam kaldığını görmek ise kadının kurtulmasına, çocuğun ölümüne alâmettir. İkisinin beraber kırılması ikisinin beraber ölümüne alâmettir.
 • Kılıcın keskin olmaması söz söyleme hakkındaki acizliğe alâmettir.
 • Kılıcı kınına soktuğunu gören kimse bekâr ise dünya evine girer. Elinde camdan bir kılıç olduğunu gören kimsenin hamile eşi doğum yapar, ancak çocuk yaşamaz.
 • Elinde dünya kılıçlarına benzemeyen bir kılıç olduğunu görmek fitneye alâmettir. Havada kaybolursa veya göğe yükselirse veya denize atılırsa fitne söner.

İslami Rüya Yorumuna Göre: Kılıç Görmek veya Takmak

 • Birinin kılıçla kendisine vurduğunu ve azalarını kestiğini gören kimse yolculuğa çıkar. Tartışma olmaksızın birini kendisini kılıçla dürttüğünü görmek aralarında hısımlık vuku bulmasına alâmettir.
 • Kendisine kılıç verildiğini görmek kadına alâmettir. İki veya üç kılıç kuşandığını ve kılıç kayışının koptuğunu gören kimse hanımını üç talakla boşar.
 • Kılıcını kınından sıyırdığını gören kimse helal olmayan sözler söyler. Kılıç kabzasının başının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder. Bir kısım rüya tabirlerine göre, teyzesi veya annesi vefat eder. Kılıçla oynamak ustalığa alâmettir.
 • Rüyada kılıç kuşandığını gören kimse büyük bir makama tayin edilir. Kılıcının ağır geldiğini ve yerde sürüklendiğini gören kimsenin gücü zayıflar.
 • Kılıcın asıldığı kayışın koptuğunu görmek yöneticilikten vazifeden uzaklaştırılmaya alâmettir. Kılıcın asıldığı kayış yöneticiliğin güzelliğine alâmettir. Karısına kınında olduğu halde kılıç verdiğini gören kimsenin kız çocuğu olur.
 • Rüzgarla beraber kılıçlar görmek ölümcül ve bulaşıcı hastalığına alâmettir. Bir kısım rüya tabirlerine göre, kılıç rüya sahibinin gazabına alâmettir.
 • Kılıç yuttuğunu gören kimse düşmanının malını yer. Kılıcın, kendisini yuttuğunu gören kimseyi yılan sokar.

Dini Rüya Tabirleri: Rüyada Kılıcın Anlamı

Rüyada bir kimse kılıç takındı görmesi; onun büyük bir vilayete vali olmasına, kılıcı ağırlaştı ve kendisini yere doğru çekmiş ise o vali vilayette kuvvetlenerek yükselir. Kılıcın askısını kesildi görmesi; o vilayetin güzelliğine, kendisi karısına, yahut karısı kocasına kılıç verdi ise bir erkek çocuğa kavuşacağına, karısına kılıç veriyor görürse yine bir erkek çocuğa kavuşurlar. Birisi demirden, diğeri bakırdan, üçüncüsü kalaydan, dördüncüsü de ağaçtan olmak üzere dört kılıç takınmış olduğunu görse; onun dört erkek evladının bulunacağına, demir kılıca isabet eden çocuk çok güçlü, gözü pek, bakır kılıca nispet edilen çocuk, zengin ve bol gelirli, kalaydan yapılmış kılıç ise kadın tabiatlı, korkak çocuğa, ağaçtan kılıca isabet eden çocuğun pek münafık bir çocuk olduğuna işarettir.

 • Kılıcının kınından çekip çıkartması; onun kirli, paslı bulunması bir erkek çocuğu doğup, pek çirkin olduğuna, kılıcı kınının içinde kırılmış olduğunu görmesi o çocuğun anasının karnında ölmesine, yalnız kınından çıktığını görmüş olsa; karısı da hamile bulunsa; başkasının söylemek için hazırladığı bir söze, kılıç keskin ve parlak ise onun söyleyeceği söz haktır ve doğrudur. Değilse batıldır, boştur.
 • Kendisine verildiğini görmesi; binbaşıdan yukarı kumandan subayı veya karısına yorulur. Çünkü Lokman Aleyhisselam, kadının kılıç gibi olduğunu, manzarasının şeklinin pek hoş bulunduğunu söyler.
 • Rüyada görülen kılıç, bazı rüyalarda da olduğu gibi, duruma, kişiye ve yerine göre değişik çağrışımlar yaptığından çeşitli yorumlan yapılır. Bazen mal, mülk veya evlâda işaret sayılır. Bazen da düşmana, zafere, yenilgiye ya da sevince işaret eder. Kimi zaman ise, kadına yahud erkeğe çağrışım yapar.
 • Bir kimse rüyada beline kılıç kuşandığını görse, rüya sahibinin büyük ve kârlı bir iş yapacağına işaret sayılır. Şayet kılıcının kayışının uzadığını ve yerde sürüklendiğini görse, o kişinin bulunduğu işten çıkacağına hükmedilir. Eğer kılıcının kayışının kısa olduğunu görür ise, rüyayı görenin bulunduğu işten kısa bir süre sonra ayrılacağına yorumlanır.

Rüyada Kalıç Görmenin Manası: Diyanet Rüya Sorgulama

Rüyada görülen kınında ve kabzası olmayan kılıç, kadın ile tanımlanır. Kınından çekilmiş kabzalı kılıç ise erkeğe çağrışım yapar. Evli bir kimse rüyada kılıcının kınında kırıldığını görse, rüya sahibinin doğacak çocuğunun anne karnında öleceğine ve eşinin kurtulacağına yorumlanır. Eğer kılıcının ucundan kırıldığını görürse, rüya sahibinin öleceğine işaret sayılır. Yada, akrabalardan birinin veya kardeşinin öleceğine işarettir. Çünkü rüyada görülen kılıç ucu hala veya amcayı tanımlar. Bu nedenle kılıcın ucunda olan değişiklikler bu İkiliye çağrışım yapılarak yorumlanır.

 • Kılınan kırıldığını görmek ise, anne veya teyze yada halanın ölümüne işaret sayılır. Aynı çağrışım burda da gözönüne alınarak yorumlar yapılır. Bir kimse rüyada kılıcını çekip başı üzerinde salladığını görse, rüya sahibinin büyük bir ün kazanacağına hükmedilir. Şayet kılıcı ile birine vurduğunu ve kılıcının vurulan yerden kırıldığını görürse, o kişinin kadınlara iyilik yapacağına yorumlanır. Eğer kılıcı ile birine vurduğunu, fakat kılıcının o kişiyi etkilemediğini görür ise, rüyayı görenin bir iftiraya kurban gideceğine işaret sayılır.
 • Rüyada görülen altından kılıç, menfaat olarak tanımlanır. Demirden yapılmış kılıç ise, kuvveti ve gücü işaret eder. Adi bakırdan veya tenekeden görülen kılıç da, yoksulluğa, işsizliğe açlığa çağrışım yapar.
 • Bir kimse rüyada iki kılıcı olduğunu, birini sağ ve ötekini sol tarafına takındığını görse, rüyayı görenin iki iş sahibi olacağına hükmedilir. Veya o kişinin iki kadınla evleneceğine işaret sayılır. Eğer rüyada bir kılıcı olduğuna ve birine vurduğunu, fakat vurduğu yerden kan akmadığını görse, rüya sahibinin vurduğu kişiye kötülük edeceğine yorumlanır.
 • Kılıcının kırıldığını elinden düştüğünü, veya zorla elinden alındığını görmek rüya sahibi evli ise, boşanacağına işaret eder. Memur ise azledileceğine, esnaf ise iflas edeceğine yorumlanır. Eğer hasta ise şifa bulamaz.
 • Bir kimse elinden kılıcını fırlatıp attığını veya çaldırdığını yahut rehin verdiğini yada sattığını görse, görülen bu tür rüyalar iyiliğe yorumlanmaz. Şayet birine kılıcıyla vurduğunu ve çıkan kandan vuranın elbisesine kan sıçrarsa o kimsenin haram mala veya malının elinden çıkacağına hükmedilir.
 • Rüyada görülen kılıç askısı, iyi bir memuriyeti tanımlar. Bazen de, erkek çocuğu çağrıştırır.
 • Evli bir kimse rüyada eşinin kendisine veya kendisi eşine bir kılıç askısı verdiğini görse, rüya sahibinin bir erkek çocuğu olacağına işaret sayılır. Eğer kılıç askısının koptuğunu görürse, rüyayı görenin işten uzaklaştırılacağına yorumlanır.
 • Evli bir kimse rüyada eşine kını içinde bir kılıç verdiğini görse, rüyayı görenin bir kız çocuğu olacağına işaret sayılır. Şayet eşi kendisine kını içinde bir kılıç verse, doğacak çocuğun erkek olacağına hükmedilir. Kılıcın kırıldığını, fakat kınının sağlam kaldığını görse, eşinin kurtulup karnındaki çocuğun öleceğine işarettir. Eğer kılıç kınıyla birlikte kırılmışsa, anne ve çocuğun öleceklerine yorumlanır.
 • Bir kimse rüyada birisine kılıcıyla vurduğunu ve vurduğu darbeden hasmımın bir organının kesildiğini görse, rüya sahibinin vurulan kimsenin çocuklarından, akrabalarından veya kardeşlerinden bir kötülük göreceğine hükmedilir. Eğer kendisinin kılıçla vurulduğunu görse, rüya aynen yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada kılıçla boynu kesilen kimse, kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa kavuşur, yorumunu yapmışlardır.
 • Rüyada görülen kılıç kimi zaman sözü tanımlar. Kimi zaman rızka işaret eder. Bazen da mülke veya ilme çağrışım yapar. Bazen ise, asaletin simgesi olarak kabul edilir.

Rüya Yorumcularına Göre Kılıç Görmenin Anlamı

Rüyada kılıç görmek, çocuğa, memuriyete, hak ve menfaate, mala, galibiyete, güç ve kudrete işarettir. Bazan kılıç görmek, etkili ve güzel söz söyleyen kimseye işaret eder. Kınında kabzasız kılıç görmek, evin hanımına işarettir. Rüyada kılıcı kınından çektiğini görmek, çocuğa işarettir. Rüyada kınından çıkarılmış kılıç görmek, bir emri, talimatı yerine getirmeye işarettir. Rüyada kılıcın kını içinde kırıldığını görmek, çocuğun doğmadan önce anne kamında ölmesine işarettir. Kılıcın ucunun kırılması, baba, amca veya bunların yerini tutan birinin vefat etmesine işarettir.

 • Kılıcın yüzünün kırılması, anne, teyze veya halanın vefatına işarettir.
 • Rüyada kılıcı çekip başı üzerine kaldırdığını görmek, yüksek bir makama veya birine zarar vermek isteyip, sonra bundan vazgeçmeye işarettir.
 • Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak, kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya işarettir.
 • Rüyada kılıçla birine vurduğu halde, vurulan yerde bir yara veya darbe izi meydana gelmediğini görmek, birine fazla etkisi olmayacak söz söylemeye işarettir.
 • Kılıçla birine vurup, onun bir organını kopardığını görmek, vurduğu kişinin bir yakını ile aralarında ayrılığa sebep olacak bir durumun meydana gelmesine işarettir.
 • Rüyada kılıç kuşanmak, ehil kimse için önemli bir memuriyete, diğerleri için faydaya işaret eder.
 • Rüyada bir kimseye kılıç çektiğini görmek, o kimseye galip gelmeye veya bir musibete uğrayarak hapse girmeye işarettir.
 • Rüyada kılıç bağının gevşemesinden dolayı kılıcın yerde süründüğünü görmek, iş ve meslekte bıkkınlık hâsıl olmasına işarettir.
 • Rüyada kılıç bağının koptuğunu görmek, tüccar için zarara, memur için görevden alınmaya, diğerleri için keder ve üzüntüye işarettir.
 • Birine düşmanlık duymaksızın kılıçla vurduğunu görmek, onun şöhret bulmasına sebep olmaya işarettir.

Düşlerde Görülen Kılıcın Gizemli Manası

Rüyada kılıcı çekerken kınının kırıldığını görmek, eşinin doğum yaparken ölmesine; evli değilse, itibar kaybetmeye işarettir. Kılıcın kınıyla birlikte kırıldığını veya kılıçla vurduğu kimseden kan çıkmadığını görmek, sebepsiz yere birine haksızlık yapmaya işarettir. Rüyada kılıçla vurduğu kimseden kan çıktığını ve bu kanın kendi elbisesine bulaştığını görmek, haram mala veya haram para kazanmakla itham edilmeye işarettir.

 • Kendine birçok kılıç verildiğini görmek, zengin olmaya işarettir.
 • İki veya daha çok kılıç kuşandığını görmek, kuşandığı kılıç sayısınca evlenmeye veya güç ve itibarın artarak devam etmesine işarettir.
 • Rüyada sayısız kılıçlar kullandığını görmek, hayra işaret etmez.
 • Rüyada kılıç yuttuğunu görmek, düşman malı yemeye işarettir.
 • Yerde bulunan bir kılıca, onu yerden almak niyetiyle uzandığını görmek, hakkı ve gerçeği arayıp, sonunda aradığını bulmaya işarettir.
 • Rüyada birinin elinden kılıcını aldığını görmek, o kimsenin elinden görevini veya malını almaya işarettir.
 • Tam teçhizatla kılıç kuşandığını görmek, uzun ömre, yapmakta olduğu görevi uzun süre sürdürmeye işarettir.
 • Rüyada Hz. Ali’nin (r.a) zülfikar isimli çatal ağızlı kılıcını gören kimse, zulme ve haksızlığa direnç gösterir, gücü yettiği kadar olumsuzluklarla mücadele eder, şeref ve itibar kazanır.
 • Rüyada bir ustayı kılıç yaparken görmek, ilme ve edebiyat ehli bir kimseye, düşmana galip gelmeye veya bir meselede sağlam deliller bulmaya işarettir.
 • Rüyada kılıç torbası görmek, güvenilir mutemede veya kendisine bir şey emanet edilen yaşlı bir kadına işaret eder.
 • Rüyada kılıç sapı görmek, zekât vermeyi gerektirecek kadar mala sahip olmaya işaret eder.

Rüyada Kavga Etmek Rüyasının Anlamını Okumak İçin Lütfen Buraya Tıklayın.

RÜYANI YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here