Rüyada Kabir Görmek, Kabir Ziyareti, Azabı, Mezar Gormek

Rüyanızda bir kabir gördünüz ise; içinizi yakan bir dertten kısa bir zamanda kurtulacağınıza, uzun ömürlü olacağınıza, kısmetinizin açılacağına işarettir. Mezarlık görmek nasihat, okumak, ağlama, zikir, tevazu, kendini dün­yadan soyutlama ile tabir olunur. Bazıları uykuda mezar görmeyi alimler, zahitler, amirler ve ordu kumandanları ile tabir etmişlerdir. Müslüman mezarlığı görmek, o yöre halkının bolluk ve berekete kavuşacağına, kabristenın bakımlı, temiz ve düzenli ol­duğunu görmek hayır ve bereketin devam edeceğine, kabristanın harap olduğuna, tanınmaz hale geldiğini veya çer çöp içinde olduğunu görmek yukarıdaki açıklamanın aksine delalet eder.

Rüyada Kabir Görmek

Özgürlüğünüzün elinizden alınacağına, esarete ya da hapse gi­receğinize yorumlanır. Rüyada bir kimsenin kabir görmesi, hapse, hapishane görmek de kabre işarettir. Rüyada kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder. Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün mirasçıları tarafından satılığa çıkarılan bir ev satın alır. Rüyada bir kabrin ateş içinde veya haşeratla dolu olduğunu görmek, o kimsenin günahkar olduğuna işarettir. Bir ölünün kemiklerini ayırdığını görmek, malını israf etmeye delalet eder. Bir ölünün kabirde kemiklerini topladığını görmek, umulmadık yerden gelecek mal veya paraya işarettir.

 • Kabir inşa ettirdiğinizi görmek: Evinizin bakımı­nı, tamiratını yaptıracağınız anlamına gelir.
 • Kabrin üstünü toprakla ört­mek: Sağlıklı, uzun ömürlü, dertsiz ve huzurlu bir yaşantınız olacağı anlamı­na gelir.
 • Canlı durumda kabre girmek: İş hayatınızda bazı zorluklarla karşılaşacağınıza ya da özgürlüğünüz elinizden alınarak hapse gireceğiniz anlamına gelir.
 • Kazdığınız kabirden canlı bir insan çıktığını görmek: Uygulamaya koyduğunuz iş projelerinizde başarıya ulaşacağınız anlamına gelir.
 • Birisinin sizi zorla kabre soktuğunu görmek: Beklemediğiniz bir kötülükle karşılaşacağınız anlamına gelir.
 • Bir anıt kabri kendi evinizde görmek: Görmüş olduğunuz kabrin sahibinin, yakın akrabalarından biriyle kısa zamanda dost olacağınız anlamına gelir.
 • Mezarlıkta kabirleri selam­lamak: Maddi sıkıntılardan bunalarak para dilenmeye başlayacağınıza işa­rettir.
 • Kabre gömüldüğünüzü görmek: Bilmediğiniz bir nedenden dolayı sıkıntı çekeceğiniz anlamına gelir.
 • Bir kabri yeşillikler içinde görmek: O şahsın dünyevi yaşantısında, çok makbul ve dini bütün bir şahıs olduğuna işarettir.
 • Kabir kazmak: Tanıdığınız genç birisinin vefatına ya da ev yap­tırmanıza işarettir.
 • Kendinizi kabirden çıkarken görmek: Dertlerinizden ve korkularınızdan kurtulacağınıza işarettir.
 • Kabir üzerinde durmak: Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu gören kimse büyük bir günah işler.
 • Kabirlerden ölülerin çıkması: Bir kimse rüyasında kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna işarettir.
 • Kabirleri ziyaret etmek: Rüyasında kabirleri ziyaret eden kimse hapishane ziyaretinde bulunur. Ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye üzüntü ve keder erişir.

Rüyada Kabir Ziyareti

Kabir ziyareti: Rüyada kabri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder. Rüyada kabir ziyareti görmek, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya, günahlardan tevbe etmeye ve hacca gitmeye delalettir. Medine’de Peygamber’in (a.s.) ashabından (arkadaşlarından) birinin kabrini ziyaret ettiğini görmek onun vasiyetine ve ahlakına uygun davran­mak demektir.

İslami Alimlere Göre: Ruyada Kabir

 • Rüya tabircilerinden Kirmanî’ye göre: “Kendisi veya bir baş­kası için bir mezar kazıldığını ya da kazdığını gören oturduğu bölgede bir ev yapar. Bir mezarı kapattığını görenin ömrü uzun ve sağlığı yerinde olur. Ölmeden mezara gömüldüğünü gören zindana girer veya işlerinde güçlüklerle karşılaşır.” demiştir.
 • İbn-i Şirin:Kabre konulduğunu gören sıkıntıya düşer. Kendisini me­zarda üstü açık olarak gören uzun bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuktan hayır ve fayda görür. Mezarı üzerinde ayakta durup kendine baktığını gören günahlardan kurtulur. Bir kabirde olduğunu ve Münker Nekir melekleri tarafından sorguya çekildiğini gören bir meseleden dolayı sorguya çekilir.” demiştir.
 • Ebu Sait El Vaiz:Birinin kendisini kabre soktuğunu görmek, bu dav­ranışta bulunan kimsenin kendisini bir tehlikeye atacağına delalet eder. Bir mezara konulduğunu gören bir ev satın alır. Mezarda üzerinde toprak örtüldüğünü gören mal sahibi olur. Kabristanda toprak kazdığını gören çok yaşar.” demiştir.

Ruyada Kabir Kazmak

Bilinen bir şahsın kabrini kazdığını gören kimse, onun yolundan gider. Peygamber Efendimiz’in kabrini kazıp, oradan birşeyler aldığını gören kimse, dinde hüccet olur. Herkes din konusunda onun sözüne göre hareket eder. Mezarlıkta toprak kazdığını gören kimse, uzun ömürlü olur.

Peygamberden veya velilerden birinin mezarını kazdığını görmek, o zatın yoluna girmeye, onun yolundan gitmeye çalıştı­ğına delalet eder.
Bir mezarı kazarak cesedi ortaya çıkarmaya çalıştığını görmek mad­di konular için çalışıp gayret göstermeye, eğer cesedi ortaya çıkarsa ihti­yacını elde etmeye, aksi halde üzerinde çalıştığı işinin sonuçsuz kalması­na işarettir.

Rüyada Mezar Görmek

Rüyada bir mezar görmek; bazı yorumculara göre ölümünüzün yaklaştığına, bazı yorumculara göre ise bir ev alacağınıza işarettir. Rüyada görülen mezar ev, sıhhat ve uzun ömür olarak yorumlanır. Rüyada kendi kabrinin kazıldığını gören kimse, bir eve sahib olur. Kendisi kazıyorsa da yorum aynıdır.

Ruyada Türbe Görmek

Rüyanızda türbe gördüyseniz; Verdiğiniz sözü tutmamanızdan dolayı zarara gireceğinize, bundan üzüntü duyacağınıza işarettir. Peygamberlerden birinin türbesini ve kabri­ni görmek hayır ve bereketin elde edilmesiyle ve o peygamberin şefaati ile, bekar ise evlenmesiyle, günahkar ise tövbe ile tabir olunur. Uyku aleminde birinin kabrini kazdığını görmek kabirde yatan kimse­nin işlediği iyi amellere ve çalışmaya işarettir. Birini ya ermiş ya da salih bir kimsenin türbesinde hoş karşılanmayacak bir işle uğraştığını görmek dinde uygun olmayan bir şeyi yapmaya delalet eder. Musa’nın (a.s.) kab­rini ziyaret eden cennete girer.

Ruyada Kabristan Görmek

Kuran’dan ayetler dinlemeye, endişeye kapılarak gözyaşı dökmeye, dünyevi düşüncelerden koparak ahir zaman düşüncelerine dalma­ya işarettir. Bir başka yoruma göre de; ilim ve irfanla uğraşmaya, askerliğe, puta tapanlara, hatalara ve sarhoşluğa işarettir. Kabristan görmek: Rüyada kabristan görmek, vaaz ve nasihata, Kur’an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan ilgiyi kesmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkaklar için güven; korkusuzlar için de korkudur.

Kabristana girip, ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse, tecrübe ve denemeden geçirilir. Bazen de rüyada görülen kabristan, korkudan emin olmaya, korkusuz olan kimseler için ise korkuya işarettir. Bazen de dalaletten hidayete dönmeye işarettir. Rüyada kabız olduğunu gören kimsenin rızkı zorlaşır ve huzursuz olur.

Ruyada Mezarlık Görmek

Rüyanızda mezarlık gördüyseniz; bu aralar isteklerinizin bir kısmına sahip olacağınıza, iş ve his hayatınızda sebatkar davrandığnız takdirde isteklerinize kavuşacağınıza, hiç ummadığınız bir kimseden bir haber alacağınıza, rahatsız olan bir yakınınızın sıhhate kavuşacağına işarettir.

rüyada kabir mezar kabristan mezarlık görmek

Ruyada Kabir Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Kabir görmek psikolojik anlamda çok genel olarak, ölümle ilgili hislerimizi ve korkularımızı vurgulayan mezar simgesi, aynı zamanda kişiliğimizdeki bir par­çanın, bir huy ya da alışkanlığın da gömülüp ortadan kalkmasını ifade eder.

ruyada mezarlik gormek-kabir gormek-mezar gormek-kabristan gormek-mezarda yurumek-mezar kazmak-dini diyanet
ruyada mezarlik gormek-kabir gormek-mezar gormek-kabristan gormek

Rüyada Kabir Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Bir mezarda ölü gibi yattığını, ancak üzerinin toprakla kapanmamış olduğunu gören, eğer bir kadınsa, evlenir, bir erkekse geçici bir süre için hapse atılır.
 2. Mezarlar arasında dolaştığını ve açık olanların içlerine girip çıktığını gören inançsız ve dinsiz evlerine girer veya zindana atılır.
 3. İsmini, künyesini, şahsını bildiği, yani tanıdığı birinin mezarını kazdı­ğını ve gömülü olan cesede kadar ulaştığını gören o kişinin tarafına ge­çer.
 4. Birinin bir mezara indiğini ve sonra çıkarak rüya sahibini oradan kov­duğunu gören, bir hükümlü (mahkûm) tarafından bir şeyle suçlanır.
 5. Kapalı bir mezarı kazıp içinde yaşayan birinin çıktığını gören (özellik­le dindar ve samimi bir kimse ise) mutlu ve bahtiyar olur.
 6. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) mübarek kabirlerini kazdığını gören, pey­gamberin sünnetlerinden unutulmaya yüz tutanlara tekrar hayatiyet ka­zandırır ve halk da onun bu çalışmalarından hayır görmüş olur.
 7. Hz. Mu­hammed’in (s.a.s.) mübarek cesetlerine kavuşuncaya kadar mezarını kazmak iyi değildir.
 8. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) herhangi bir organını kırdığını görmek Al­lah’a şirk koşacağına ve isyankar olacağına işarettir.
 9. Yabancı bir yerde birden çok mezar görmek bazı iki yüzlülere yani münafıklara delalet eder.
 10. Tanıdık mezarların görülmesi Allah’ın hikmeti olarak yorumlanır.
 11. Mezarın üzerinde yeşillik görmek mezarda yatan kişinin Allah’ın rah­metini elde ettiğine işarettir.
 12. Kabristana girerek ibret aldığını gören işlerinde insaflı olur.
 13. Mezarlığa girip de üzüntü duymayan Allah’ın hikmetinden habersiz olur.
 14. Tanıdık bir adamın mezarının kendi evine dönüştüğünü yani tanıdık adamın mezarının kendi evi olduğunu gören, mezarda yatan kişinin akra­balarından biriyle evlenir.
 15. Zengin bir adamın kabri üzerinde ayakta durduğunu gören maddi zenginlik elde eder.
 16. Bir kabristanda mezarlar arasında dolaşıp da bu mezarlara selam verdiğini gören iflas etmiş bir insan olarak insanların nerede olduklarını sorar.
 17. Bazı rüya tabircileri, bir mezarda olduğunu ve mezarının üzerinde bir şeyin yazılı olduğunu gören hapse girer ve orada ömrünün sonuna kadar kalır.
 18. Kişinin kendini kabirde görmesi sıkıntıda olmasına işarettir, demiş­lerdir.
 19. Meleklere doğru ce­vaplar verdiğini gören, bir meseleden dolayı kendisine sorulan sorulara çok rahat cevaplar verir. Eğer verdiği cevaplarda yanılırsa kötüdür.
 20. Mezardan çıkarıldığını ve tekrar mezara konulduğunu gören sultan­dan veya ona velaket edenlerden bir iyilik görür, sonra da hapse atılır.
 21. Bu tabir memurlar ve meliklere yakın olarak çalışanlar hakkındadır.
 22. Onların dışında kalan rüya sahibi, bulunduğu mevkisi ve sosyal konumuna göre önce hayra, sonra da zarara uğrar.
 23. Mezar kazıcı görmek saygıdeğer insanlarla yorumlanır.
 24. Türbe görmek cahillerle arkadaşlık, dinde karıştırıcılık, kötülük, üzün­tü, keder ve cahillerle arkadaşlık yapmaktan pişmanlık, sonuçta tövbekar olmakla tabir olunur.
 25. Türbenin aktığını görmek veya mezarlıkta yağmur yağması Allah’ın rahmetine delalet eder.

İslami Rüya Tabirleri: Ruyada Kabir

Rüyada hapse, hücre hapsi kabre işarettir. Rüyada bir in­sanın kabir yapması, bir evi tamir ve imar etmesi demektir. Hiç bir ce­naze bulunmaksızın kabire girmek, bir ölünün veresesi tarafından satı­lacak evleri almasını haber verir.

Kendisinin kabir kazdığını görmesi, bekar ise, hile ve yalanla bir kadınla evlenir. Kabir üzerinde ayakta durması; büyük bir günah işliye- oeğine, duvar bulunmayan bir kabir kazdığını görürse, öleceğine, kabre girerse, ecelinin yakın olduğuna, kabir satın alması, nikahla bir kadını satın almağa kabrinin bir yerden bir yere değiştiğini görmesi o kabir sahibinin ahfadından birisinin orada bir bina yaptırmasına, ünlü kabir­ler emri hakka meçhul kabirler münafık bir kavm anlamına gelir.

Dam üstünde kabir kazması, ömrünün uzunluğuna, kabirleri gezme­si, hapishanede bulunan mahkûmları ziyaret etmesine, kabirler üzerine yağmur yağması; ashabı için rahmetli ilahiyye, kabri durak yeri olarak kabul etmesi, onun ölümü hatırından çıkarmadığına, kabirler uzak yolculuğa, tasa ve sıkıntıya korkunç mahale, kadınlara ve ceza evlerine.

ruyada mezar gormek-mezarlik gormek-ruyada mezar kazmak-mezar tasi gormek-ezar kazmak-bos mezar gormek ne demek-diyanet
ruyada mezar gormek-mezarlik gormek-ruyada mezar kazmak

Hazreti Peygamberin kabri şerifini açtı görmesi ve sünneti Resûlüllahtan unutulmuş olan sünneti yerine getireceğine; Hazreti Peygamberin büyük kemiklerine vasıl olup onu kırmış olması; onun sünnetini talep ederken bid’at ve delalete düşmesine, ölünün kabrinden kalktığını ve on­ların meçhul kimseler olduğuna kanaat getirip, evlerine gittiklerini gör­se, mescitte bulunanların çıkmasına, Allaha şirk koçanların Müslüman olacaklarına veya atılan tohumların çıkmasından ümitsiz oldukları tahıl tanelerinin çıkması, anlamına gelir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Kabir Gormek

Rüyada görülen kabir bazen hapishaneye işaret sayılır. Bazan da uzak yolculuklara üzüntüye, kedere veya evliliğe işaret eder. Kimi zaman ölümü çağrıştırırken, kimi zaman da uzun bir ömrü simgeler. Bekar bir kimse rüyada dikilmiş bir kefenle kabre defnedildiğini görse , nikah kıyarak evlene­ceğine işaret sayılır. Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tama­men kapadığını görse, sağlıklı ve uzun ömürlü olacağına işaret sayılır.

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


“Rüyada Kabir Görmek, Kabir Ziyareti, Azabı, Mezar Gormek” üzerine 34 yorum

 1. Hocam merhaba rüyada şöyle gördüm ; amcamlarin eski evindeyim eve misafir yabancı erkekler geliyor bende uykulu gözlerle kızıyorum neden beni uyarmiyorsunuz saçım başım açık örtüm başımda değil hemen bir elbise başıma dolayıp ordan çıkıyorum salona geçerken bizim eski ev oluyor salonda güya herkes düğün için toplanmış kadınlar bende anneme birşeyler anlatıyordum bir baktım kayboldu annemi ararken dışarıya çıkmak için kapıya yöneldim dışarda zengin bir adam emrinde bir sürü beyaz elbiseli adamlar hepsi Arap gibi esmer yanyana sıraya dizilmişler eve girmek için izin istiyorlar kapıda yeşil gözlü esmer bir bayan güya bizi ziyarete gelmiş onlara engel oluyordu gözleri çok güzeldi zümrüt gibi parlıyordu ben dışarı çıktım onlar için izin almak istedim sonra avucumda kağıt para gördüm o adamlardan biri elimdeki parayı çalmak için zengin adamı kışkırtıyordu hafiften yağmur yağıyordu. Arap ulkesindeyim başka bir ulkedeyim polis diye bağırdım yanıma yeşil elbiseli iki polis geldi beni ordan alıp uzaklaştırdı ama nasıl ağlıyorum hafiften yağmur yağıyordu bir baktım bir mezarın başına getirmiş o mezarda benim ilk okul okuduğum mahallede sol ayağımda açık siyah terlik ve mezarın sol tarafına dayayıp mezarda oturuyorum. Bu kim diyordum , filan kahrolan kişi diyordu güya benim mezarım kahrolarak öleceksin diyordu o yağmurun altında ağlıyorum sonra uyandım ama uyandığımda sırt üstü uyumuş bir şekilde sabah namazından sonra gördüm bu rüyayı yani psikolojik olarak mi gördüm yoksa bir uyarı mi bilemiyorum.Hocam eğer anlamı kötü ise yorumlamayın hayra yorun lütfen şimdiden teşekkürler… Bu rüyayı görmeden önce aynı günun sabahı erkek kardeşim bize gelmişti bende mutfakta iş yapıyordum sandım o ve eşidir hâlbuki biraderi yanındymış bir akraba erkek saçımı açık gördü bu beni biraz sarstı çünkü tövbe edip örtünmüş bir insanım gece de bu rüyayı gördüm günah mı işledim ki bu rüyayı gördüm çok korkuyorum 🙁

  Cevapla
 2. Ruyada yengemin babasının kabri başındayız yengemle. .yengem kabrin üstüne çıkıyor kenarlarına basıyor bişey olmaz diyur bende ciktim indim gibi hemen sonra kabir toprağın elimizle eşeliyoruz kabir yeni gömülmüş ölünün kabri gibi toprak görünüyor o sırada yan taraftan toprağı eştikce altın gümüş değerli bişeyler var ufak ufak elimi daldrym toprağa koynuma atyrm o değerli altınlari koynum kocaman oldu karnıma inmiş cikiyrm ordan kimse görmesin burada diyrm şehire iniyrz dökülüyor karnımdan aşağı çat çat pat altınlar tutyrm. ……….bu rüyayı gördüğüm gün akşam karnım çok ağrıdı sancı vurdu mideme karın bolgeme acı çektim biraz. .rüya hastalık gibi çıktı galiba hocam ama bilmyrm. .

  Cevapla
  • Sema kolcu Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Ticaret erbabı için kazancınızın artmasına, çok iyi vakit geçireceğinize, yakında şahadet mertebesine yükseleceğinize işarettir…

 3. Hocam ruyamda yerde mezar varmis biraz kalabalik erkekler siyah giyinmis oturmuslar onune dua ediyolar az ilerdede benim esimin mezari varmis diyorum esimin mezari istanbulda burada varmis iki taneymis mezari vefat edeli 4 ay oldu hocam . Ben o adamlara diyorum ki hoca geldi mi hoca cagirin okusun diyorum cagirmak istemiyolar ben de orduluyum bu mezarlar ordudaymis . Bende bu ruyada agliyorum uyandigimdada gozlerim yaslanmis . Sonra esimin mezar tasini hayal ediyoruum ruyamda. Esimin sandigim mezarin yaninda yuksek bi duvar varmis gidiyorum mezar basinda kuru çaliliklar varmis bu benim esimin mezari degil diyorum geri geliyorum

  Cevapla
  • Kubra Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşe girmek için iş görüşmeleri yapıp bu işlerden birine gireceğinize, ümidinizi kaybetmemenizin gerekli olduğuna işarettir…

 4. Rüyamda ünlü bir astrolog kadinla yolda yuruyoruz ve bir tane anit mezar var oraya dokunuyor öpüyor bende oraya dokunuyorum öpmüyorum sonra ilerliyoruz bir sürü insan iskeleti var üst üste yiğilmiş onlara dokunup öpüyor bende dokunuyorum sanki mezarla iskeletlere dokununca onlarla konustugumu yasanmisliklarini hissediyorum sonra üç tane siyahli birini görüyorum onlarin kafasini kesiyorum ölmuyorlar ama kan yok sonra gök yuzune yukseliyorlar onlarin pacalarindan atese veriyorum yaniyorlar

  Cevapla
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok tatlı haberler alacağınıza, iktidara sahip olmaya, hayırlı ve sevinç verecek bir kısmete, işleri sizin idare edeceğinize işarettir…

 5. iyi günler hocam ben rüyamda ölmüş olup kabir kapısında cennete veya cehenneme gideceğimi gördüm benden önceki kisinin kabri cehennem çukurundan bir çukur oluyordu.Bana sıra gelince beni kabrime yeşil gözlü genç bir erkek indirerek cennete hoşgeldin sen cennetliksin diyordu sanirim insan kılığında melekti.Kabrimin basında bulunan anneme babama ve erkek kardeşime bağırarak ben cennetteyim artık diyordum onlar da giderek uzaklasiyordu benden
  Daha sonra kabrime iniyordum orda bir sürü akrabam vardı aynı rüyanın içinde
  en samimi olduğum teyzeme ve dayıma rüyamda terzi gördüğümü söylüyordum onlarda bu rüyanın annemin ve babamin öleceğine işaret olduğunu söylüyordu bende onlara kızarak öyle yorumlamayın nasıl yorumlarsaniz öyle çıkar diyordum sonra uyandım çok korktum internette rüya içinde rüya yorumlanmasının aynı çıkabileceği ile ilgili yazılar okudum daha da korktum sonra aklıma siz geldiniz size yazmak istedim hocam sizce hayırsız bir rüya midir bu
  uyandığımda cennete gitmiş olmanın verdiği mutlulukla çok huzurluydum ancak annem babam icin uyanır uyanmaz sadaka verdim.
  yorumlarsanız çok sevinirim

  Cevapla
  • merve Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok sevineceğiniz bir haber almaya, geleceğinizin çok iyi olacağına, gideceğiniz her yerde hemen tanınacağınıza işarettir…

  • allah razi olsun.saygıdeğer hocam youtube sayfanızda aynı rüyamı sağlığıma dikkat etmem gerektiğine bir dostum sayesinde sıkıntılarımdan kurtulacagima yorumladınız bu farkliligin sebebi nedir acaba

Rüyanızı yazın, yorumlayalım