Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada çocuk görmek ne demek diye soran ziyaretçilerimizin sayısı bir hayli arttı. Biz de soruyu soran ve diğer ziyaretçilerimizi de aydınlatmak üzere rüyada çocuk görmekle ilgili tüm rüya yorumlarını aşağıda sıraladık. Bu çok kapsamlı rüya analizini yaparken islami rüya tabirleri, dini rüya tabiri ve diyanet rüya tabirleri göz önüne alınarak hazırlandı.

Rüyada Çocuk Görmek

Çocuk görmek sevince yorumlanır. Sevimli küçük çocuk melektir. Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız çocuğu görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır. 

Rüyada görülen çocuk, günah ve kusurlardır. Rüyasında kendi çocuğunu gören kimse malı sebebiyle bir fitneye düşer.  Bir çocuktan bir şey öğrendiğini rüyada gören kimse aynısını uyanık iken görür ve duyar. Rüyada çocuğunu kaybedeni gören kimse, sevince erişir. Rüyasında çocuk öldürdüğünü gören kimse faydasız işlere bulaşır. Kadın için çocuk sahibi olmaya yorumlanır. 

 • Kız çocuğu sev­mek: Başkalarına olan tüm manevi borçlarınızdan kurtulacağınıza işarettir.
 • Süt emen çocuk görmek: Basit bir olaydan memnunluk duyacağınıza işaret­tir.
 • Erkek çocuk görmek: Üzüntülerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulaca­ğınıza işarettir.
 • Yeni doğmuş bir çocuk görmek: Hastalıklardan ve ona bağlı şikayetlerden kurtulacağınıza işarettir.
 • Rüyada delikanlı olmak veya delikanlı görmek tabirciler tarafından çok farklı yorumlanmıştır.
 • Delikanlı görmek umûmiyetle düşmana işarettir. Bir delikanlının ardından giden düşmanına galip gelir. De­likanlı olmak pek iyi sayılmamıştır.
 • Sıbyan denilen dönemdeki çocuk görmek dedelikanlı gibi tabir edilir.

Süt emen bir çocuğu görmek, sevinmeye, memnun olacağı habere, erkek çocuk görmek tasa ve kederden kur­tulmağa, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek çocuk, gü­zel haberle müjdelenmeğe işarettir. Çocuk bakmakla, çocukları okşamakla veya ço­cuk sahibi olmakla ilgili her çeşit rüya, bunlara dair sah­neler görmek, haberler işitmek, hep hayırlı alametlerdir ve çocuklarınızdan dert görmeyeceğinize ve onların da da­ima sizlerden memnun kalacaklarına ve aranızda can sıkı­cı hiçbir hadisenin geçmeyeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında çocuk görmesi; rızık, menfat ve faydalı ilme delâlet eder. Rüyada çocuk doğurduğunu görmek; sevinç, müjde ve sıkıntıların üstesinden gelmeye delâlet eder. Baba olan bir kimsenin erkek çocuğunun olduğunu görmesi; kendisine güveninin artmasına, güçlükten kurtulmaya ve korkudan emin olmaya tâbir olunur. Kız çocuğunun ol­duğunu görmek; izzet ve şerefe, bol rızka, ülfet, muhab­bet ve Allah’a yakın olmaya delâlet eder.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyasında erkek çocuk görmek, sevince, mutluluğa delalettir. Erkek çocuk görmek genelde müjde olarak yorumlandığı halde, bir kadın kucağında bir erkek çocuk taşıdığını görürse üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir. Güzel ve yüze gülen bir erkek çocuğu görmek müjdedir. Çirkin bir erkek çocuk görmek; keder ve sıkıntı belirtisidir.

Bir kimse rüyasında gelişmiş bir erkek çocuk görür ise, bu, o rüya sahibinin çevresindeki kişilerden daha güçlü ve insanlara faydalı biri olacağı şeklinde yorumlanır. Çocuğu olmayan bir kimse rüyasında erkek çocuk görür ise, bu, o rüya sahibinin merhamet sahibi, hayır işleyen ve ailesine bağlı bir kimse olacağı şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında oğlan cocuk dövdüğünü görür ise, bu, o rüya sahibinin ayağına gelmiş kısmetlerin kıymetini bilmeyeceği; aynı rüyayı evli bir erkek görür ise, hanımıyla tartışacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada erkek bir çocuk görmek güvenilir dostlara sahip olduğunuza ve bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılanacağına ve bugünlerde çok karlı işlere girişeceğinize işaret eder. Rüyada ergenlik çağındaki bir çocuğu görmek, sevinç ve müjde ile tabir edilir. Yine aynı rüya, izzet, şeref ve kuvvete işaret eder. Yoksul birinin rüyada yeni doğmuş bir er­kek çocuk olduğunu görmesi, zengin olacağına tabir edilir. Küçük çocuğu öldürdüğünü görmek, (Hızır aleyhisselam ile Hz. Musa arasında geçen kıssada olduğu gibi) birçok batini ilimleri elde etmeye delalet eder.

Rüyada Kız Çocuk Görmek

Rüyada kız çocuk görmek, sıkıntıdan kurtulmaya delalettir. Kız çocuğu görmek bolluğa bereketli zamanlara ve mutluluğa işarettir. Bazı alimlere göre ise kız çocuğu görmenin sıkıntıların habercisi kısa süren dertli günlere işaret ettiğini savunur. Rüyada küçük kız çocuğu görmek erkek çocuk görmekten hayırlıdır. Güler yüzlü, sevimli bir kız çocuğu menfaatle yorumlanır.

Küçük kız çocuğunu kucağında ta­şımak her bakımdan selamet habercisidir. Küçük bir kız çocuğunu hasta veya ölmüş görmek mal kaybıdır. Rüyada kız çocuğu görmek, düşmanlarınızı ye­neceğinize işarettir. Bazı yorumculara göre kız çocuğu kö­tü haberdir. Kız çocuğu, zorluktan sonra gelen kolaylığa, darlıktan genişliğe, bolluğa ve berekete işaret sayılır. Birinin rü­yasında henüz süt emen bir kız çocuğu görmesi, iyilik umulan bir şeye delalet eder. Hasta bir kadının rüyasında kız çocuğu görmesi, şifa bulacağına işaret sayılır.

Rüyada Çocuk Emzirmek

Süt emen bir çocuğu görmek; sevince; memnun olunacak bir habere işarettir. Rüyada süt emen çocuk görmek sevince işarettir. Uyku aleminde güzel yüzlü, orta boylu, güleryüzlü, bir cocugu emzirdiğini görmek sevince ve arzuların gerçekleşmesine delalet eder. Bir rivayete göre insanı mutlu edecek bir şeyin müjdesidir. Bazı rüya tabircilerine göre cocuk emzirilen bu rüya düşmanla tabir olunur.

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek, rüyanın görüldüğü eve bereket ve rızk yağacağına işarettir. Bir kimse rüyasında yeni doğmuş bir bebek gör­müş ise, bu, o rüya sahibinin:
⦁ çok sevineceği, ya da,
⦁ beklediği bir haberin kendisine tez ulaşacağı, ya da,
⦁ bereketinin artacağı şeklinde yorumlanır.
Bir kimse rüyasında kendi çocuğunu görür ise, bu, o çocu­ğun iyi bir iş sahibi ve herkese faydalı bir insan olacağı şek­linde yorumlanır. Aynı rüya duruma göre, rüya sahibinin ai­lesinin başına bir felaket geleceği, ancak bu felaketin kısa bir zaman içinde son bulacağı şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Çocuk/Bebek Doğurmak

Rüyada güzel bir çocuk doğurduğunu gören kimse başarılı ve evinde itibarlı olur. Çirkin bir erkek çocuk doğurduğunu ve çocuğun ağladığını gören kadın musibet, sıkıntı ve üzüntüye düşer. Rüyada çocuk doğurmak veya çocuk doğuran birini görmek; alacağınız bir haberin sizi sevindireceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyada erkek bebek görmek kısmet açıklığına, şansa işarettir. Rüyasında bir erkek bebeği sevip okşadığını görmek, beklemediği bir yerden bir haber alacağına delalettir. Rüyada görülen çocuk, arzuya kavuşmak olarak yorumlanır. Erkek bebek gormek, bazen mutluluğa, ferahlığa işaret eder. Bazan da, rızkın bollaşmasına, zen­gin olmaya çağrışım yapar. Kimi yorumcular, erkek çocuk aşkın simgesidir, de­mişlerdir. Rüyada oğlan cocuk gormek, rüyanın görüldüğü eve bereket yağacağına işarettir. Rüyada buluğ çağında olan bir çocuğu görmek, rüya sa­hibinin güçleneceğine hükmedilir.

Rüyada Küçük Çocuk Görmek

Rüyada küçük bir çocuk görmek; pek iyiye yorumlanmaz. Bir başka rüya alimine göre ise, Güzel ve yüze gülen bir küçük çocuk görmek müjdedir. Sevimli küçük çocuk melektir. Rüyada küçük bir çocuktan duyulan haber, aynen çıkar. Her ne suretle görülürse görülsün, rüyada kucuk çocuk görmek pek iyi bir rüyadır. Bazı rüya alimleri farklı düşünürler.

 • Rüyada süt emzirmek veya süt emen bir çocuğu görmek, sevinmeğe, memnun olacağı habere delalettir.
 • Kız çocuğu görmek ise, iyi bir rüya değildir.
 • Erkek çocuk görmek tasa ve kederden kurtulmağa, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek çocuk melek gibi güzel haberle müjdelenmeye işarettir.
 • Çirkin oğlan çocuğunu görmek, ise keder ve sıkıntı anlamına işa­rettir.

Rüyada Çocuk Sevmek

Çocukla oynandığını görmek, iyi bir haber alacağına, kendisinin çocuk olduğunu görmek, uzun bir ömür süreceğine; bir okulda çocuklarla birlikte oyun oynadığını veya bir sıra teşkil edip geziye çıktığını görmek, ev halkından hayır göreceğine, sokakta bırakılmış bir bebek bulup evine getirdiğini görmek, o eve kısmet ve mutluluk geleceğine, yetimhaneden bir çocuk aldığını görmek, bulunduğu mevkiden daha üstün bir yere çıkacağına delâlet eder.

Rüyada Çocuk Arabası Görmek

Rüyada çocuk arabası görmek yolculuğa işarettir. Rüyasında bir çocuk arabası alıp evine getirdiğini görmek, bir yolculuğa çıkmak için hazırlandığına, çocuk arabasının içinde çocuk olduğu halde onu sürdüğünü görmek, uzaktan bir yolcusu geleceğine veya bir haber alacağına, çocuk arabasını boş olarak görmek, evli ise bir çocuğu olacağına, bekar ise evlenmeye işarettir. 

Rüyada çocuk arabası görmek; boş veya dolu olduğuna göre ayrı ayrı yorumlanır. Boş bir çocuk arabası; bulunulan bir durumdan daha varlıklı bir hayata geçmeye, dolu bir çocuk arabası; ise üzüntü ve kedere işarettir. Ummadığınız bir şekilde rahat yaşam sürdüreceği­nize işarettir. Arabayı çocukla beraber görmek: Yakınlarınızdan birisi­nin durumuna aşın bir şekilde üzüleceğiniz anlamına gelir.

Arabayı, rüyada boş olarak görmek bulunduğu durumdan daha yüksek bir hayata kavuşacağına, arabada eğer çocuk varsa çocuk kendisi üzüntü olduğundan yakınında birisinin kendine tasa vereceğini bildirir.

Ruyada Sarisin gormek-Ne Demek-Bebek-Kadin erkek-cocuk dini-islami-diyanet tabirleri yorumu
Ruyada cocuk gormek

Rüyada Çocuk Düşürmek – Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyasında bir erkek, çocuk düşürdüğünü görse, tahsilini tamamlamaya çalıştığına ve muradının olacağına delâlettir. Bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi hayır değildir. Bir rivayete göre, elinden malı gider, diğer bir rivayete göre de kocası ölür. Bazıları demişlerdir ki, bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi, zahmet ve meşakkatten kurtulmasına delâlet eder.

Rüyada çocuk düşürmek bazı tabircilere göre sıkıntıdan kurtulmaktır. Ancak yo­rumcuların büyük kısmına göre bu rüya; mal kaybı, ölüm ve işin tamamlanamamasıdır.

Ruyada Kundakta Yeni Doğmuş Cocuk Gormek

Yeni doğmuş kundaklı bir çocuğu konuşurken görmek, dünya ve ahiret saadetini haber verir. Böyle kundaklı bir çocuğun yürümesi, onun çok talihli olacağına işaret eder.
Kendini kundakta küçük bir çocuk olarak görmek mal kaybı, hapis, hastalık veya cinnetle yorumlanır.

Rüyada Kız Çocuk Görmek
Rüyada Kız Çocuk Görmek

Ruyada Cocuk Gormenin 1001 Rüya Tabiri

 • Çocuk bezi: Düşlerimizde bir bebeğin altını değiştirirken gördü­ğümüz ya da satın aldığımız çocuk bezleri, yaşamdaki yenilik ve değişikliklerin olumlu sonuçlanacağını gösterir. Kirli çocuk bezle­ri, geleneksel yorumlar uyarınca, maddi kazanımlara işaret eder. Ama bu aynı zamanda, ağır sorumluluklar üstlenmek anlamına da gelebilir.
 • Çocuk karyolası: Düşlerimizde çocuk karyolası iki farklı biçim­de yorumlanabilir: Birincisi, çocukluğumuzun masum, eğlenceli ve rahat günlerine duyduğumuz özlemi belirtmesidir; ikinci yo­rum, çocuk sahibi olmaya duyulan özlemi ifade eder.
 • Eğer cocuk çirkinse kesinlikle ve şüphesiz düşman demektir. Baş­ka rüya yorumcularına göre özellikle çirkin yüzlüyse, görünümü ve giyimi yönünden oldukça berbat durumdaysa gam, keder, sıkıntı ve meşakkat demektir.
 • Tanıdık bir çocuğu mutlu ve sevinçli bir durumda görmek hayır ve nimet demektir. Eğer onda kusur ve ayıp sayılabilecek bir şey görülse bu­nun zıddı ile yorumlanır, yani hayır, rahmet ve bereketin aksi olur.
 • Eğer rü­yada görülen genç çocuk tanıdık değilse iki şekilde yorumlanır: Bir rivayete göre düşman bir başka rivayete göre müjde demektir.
 • Ba­zı alimlere göre, rüya sahibi ferah ve sevinçli olur, başkalarının açıklamasına göre ise inanç ve maddiyatında büyük kayıplara uğrar. Bazı rüya yorum­cuları ise rüya sahibinin vefat edeceğini, bazıları da hırs ve aşırı istek ne­deniyle bazı dostlarının kendisine düşman olacaklarını söylemişlerdir. Sıbyan denilen ve küçük çocukluk ile delikanlılık arasında bulunan çocukların görülmesi de delikanlı rüyası gibi tabir olunur. Bunlarda da gü­zellik ve çirkinlik yorum esnasında göz önünde tutulacak önemli bir nokta­dır.

İmam Nablusi’ye Göre, delikanlı genç birini görmek düşmandır. Eğer görülen delikanlı beyaz ise gizli düşman, esmer ise zengin düşman, sarıysa ihti­yar düşmandır. Bir delikanlının arkasından gittiğini gören, bir düşmanını yener. Kendisinin delikanlı olduğunu görenin rüyasının yorumunda ihtilaf vardır.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


103 thoughts on “Rüyada Çocuk Görmek”

 1. Rüyada bir evdeyim benim evimmis yalnızca bir oda mutfak falan hep aynı odada sonra evime iş kız arkadaşım gelio gelio bana sarilio bende önüne yere tabak tabak atıştırmalık indiriyorum baya bi tabak var cekirdek kuruyemiş meyve (portakal ve elma ) arkadaşım oturmadan birden başkası gelio mübarek bir insan (gerçek hayatta yaşamio) adida Hacıbaba ymis evime gelio ben çok seviniyorum oturtuyorum diorum çay yapıyım çay iç oda tmm dio yerde minderin üzerine uzanio uyuyum biraz dio bende içimden diorum böyle mübarek insanlar Çay olunca kendiliğinden uyanır sonra bir bardağa çay dolduruyorum birden bir çocuk gelio çayı istio aglio anneside yanında (benim tanıdığım akrabam hatta gerçek hayatta )bende çocuktur diorum veriyorum çayı diorum yine demlerim sonra tüpü yakmaya calisiorum yanmio tüpü yapmaya çalışırken uyandım yorumlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler Allah razı olsun ❤️

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Yakınlarda sevineceğiniz bir haber alacağınıza, yüklendiğiniz ağır bir sorumluluktan kolaylıkla kurtulacağınıza işarettir…

 2. Boşandım cocugum yok ama erkek cocugum oldugunu gördüm rüyamda 3-4 yaşında yürüyordu bende arkasından gidiyordum,koşarak kapiya giti gelenlere kapiyi kapatin deyince döndü geldi. Anlami nedir Hocam ? Cevabiniz icin önceden teşekkür ederim.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Disiplini elinizden bırakmadığınız sürece iş ve özel hayatınızda başarının her zaman sizinle birlikte her yerde olacağına işarettir…

 3. Selamün Aleyküm hocam rüyamda kucağımda bir çocuk var 2 yaşlarında sarışın bir erkek çocuğu güzel böyle tatlı ben onu seviyorum oda bana gülüyor sarılıyor anne diyor ama annesi ben değilim başkası. Bu çocuğun babası da benle evlenmek istiyor sanırım çocuğun annesiyle boşanmislar. Daha sonra ben kendimi dışarda yürürken görüyorum yanımda bir erkek var oda benimle geliyor ama kim hatırlayamıyorum sonra Baki kabristanliginda buluyorum kendimi oraya gelmişim. Kabristanlikta kocaman bir Yunus balığının heykelini görüyorum.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Saygınlığınızın artmasına, zorlukların üstesinden geleceğinize, işlerinizin daha iyiye gideceğine, sıhhatli olacağınıza işarettir…

 4. Rüyamda asfalt kenarında yürüyorum. Önümde bi tane araba belirdi ben de biraz yana doğru yürüdüm. Sonra baktım ki yeni yürüyen bi oğlan çocuğu var. Yanına gittim sevmek için elimi uzattım hemen elimi tuttu. Sonra yanımda biraz yürüdü bi baktım ki çocuğun annesi benim eski arkadasımmış. Sonra sohbet ederek yürüdük hep birlikte derken kendimi 3. Kat gibi yerde merdivene yakın, üniversite ve eski ilkokul arkadasımlarımın olduğu gruptaydım. Biraz aramızın soğuk olduğu üniversite den arkadasımla sohbet ettik. Yolda elimi tutan çocuğun babasıymış gibi geliyordu. Sonra üniversite den samimi arkadaşım 2.kat merdivenine doğru uzanıp ismimle seslendi bana.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Bir kimseden menfaat temin edeceğinize, emniyette ve huzur içinde olunacağına, beklediğiniz sonuçları güzellikle almaya işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Gözünüzün içine bakıldığı yerlerde fikirlerinizin tavırlarınızın davranışlarınızın ve karakterinizin gücünü kullanmaya başlamaya işarettir…

 5. Merhaba rüyamda bı erkek bebek gördüm 1 yaşlarında suda yüzmek istiyordu ve onu diğer bebeklerin yanına suya koydum orda oynuyordu . Birde kız bebek vardı tabi daha küçüktü oda yüzmek istedi ama boğulmaya başladı kurtardım.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Uzak yerlere yolculuklar yapacağınıza, istediğiniz bir şeye kavuşacağınıza, üzüntülerinizin ve kederlerinizin gitmesine işarettir…

 6. Selam aleyküm hocam rüyamda eski tanıdığım arkadaşımın çocuğunu seviyorum öpüyorum normal hayatdada o arkadaşımı görmüyorum uzun süredir görüşmüyoruz da çocuğu varmı yokmu onuda bilmiyorum

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Serbest ticarette iyi talihe, emeklerinizin karşılığını yakında alacağınıza, bir sır duyacağınıza, hane veya iş değişikliğine işarettir…

 7. Hayırlı günler hocam rüyada 7,8yaşarında bir arkadaşımın oğluyla konuşuyorum sen efendi bir çocuksun ilerde senin gibi bir damadım olsun istedim annene selam söyle seni çok güzel yetiştirmiş diyorum yorumlarınız için teşekkür ederim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Her marifeti olan birisiyle ortaklık kuracağınıza, getirisi bol bir işe girişeceğinize, yüklüce büyük bir mirasa konacağınıza işarettir…

Leave a Comment