Rüyada At Görmek, Siyah At, Kahverengi At

Rüyada beygir görmek, kadın ve eş demektir. Atı zapt edemeyen kimsenin zalim ve edepsiz bir eşi olduğunu gösterir. Rüyada atla konuştuğunu görmek; eşi tarafından mal sahibi olmak ve şanının yücelmesidir. Rüyada köpeğinin beygirin üzerine saldırdığını görmek; eşine kötülük yapmak isteyenlerin bulunduğunu ifade eder. Atın üzerine bir maymunun sıçradığını görenin; bir düşmanı var demektir. Rüyada ata binen; uzak bir yolculuğa çıkar. At üzerinde havada uçtuğunu gören; eşiyle birlikte bir yolculuğa çıkar. Atının toprakta yuvarlandığını gören; işinde çok başarılı olacağına yorumlanır. Rüyada atın kendisini ısırdığını gören; kişinin eşi kendisine ihanet eder.


Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek Neye İşarettir?

Rüyada At Görmek: At demek şan, şöhret ve zenginlik anlamına gelir. Ahır ya da tarlada bağlı bir atının olduğunu gören bir dereceye kadar şan, şöhret ve onur sahibi olur. Bazı rüya tabircilerinin söylediklerine göre, at, hayır ve bere­ketle tabir olunur. Uzaktan bir at görmek, ile­risi için bir müjdeye işarettir. At görmek, makâm ve itibarla yorumlanır. Atın takımlarında bir eksik görmek de buna göre tâbir edilir. At gormek iyiye yorulur.


Rüyada Beyaz At görmek

Rüyada Beyaz At görmek

Rüyada Beyaz At görmek: Beyaz at şan, şöhret, saygınlık, mevki ve makamların en yükseği anlamı­na gelir. Görülen beyaz at eğer dişi bir taysa güzel ve ahlaklı eşle tabir olunur. Diyanet rüya tabirleri yorumcuları der ki ruyada beyaz at; Çabalarınızdan ve başarılarınızdan dolayı büyükleriniz tarafından taktirle karşılanacağınız anla­mına gelir.


Rüyada Siyah At Görmek

Rüyada Kahverengi At Görmek-Rüyada Kırmızı At Görmek

Rüyada Siyah At Görmek: Kirmani’nin açıklamalarına göre, siyah bir ata bindiğini gören hüzün ve kederden kurtulur, devlet büyükleri sayesinde ferah, se­vinç ve mutluluk sahibi olur. Ebu Sait El Vaiz’in açıklamalarına göre, Rüyada siyah at şan, şöhret ve mal demektir. Yağız (siyah) ata bindiğini görmek yolculuğa, fayda sağlamaya ve çıkmış olduğu bu yolculukta şan, şöhret kazanmaya delalet eder.


Rüyada Kahverengi At Görmek

Rüyada Kahverengi Bir Şey Görmek-Rüyada Kahverengi At Görmek

Rüyada Kahverengi At Görmek: Kahverengi at güç, ferah, mevki ve saygınlık demektir. Ebu Sait El Vaiz’e göre, doru, özelikle de koyu kahverengi ata bindiğini görmek şöhret ve bol nimetle yorumlanır. Kirmani’ye göre, kahverengi renkli bir ata bindiğini görme gücün artmasına, kahverengi taya bindiğini görmek de servet sahibesi bir eşe işarettir.


Rüyada Kırmızı At Görmek

Rüyada At Görmek Neye İşarettir? Diyanet Rüya Tabirleri www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Kırmızı At Görmek: Kir- manî: Kırmızı bir ata bindiğini gören şöhret ve itibarı sarsılacağı için üzülür. Nablusiye göre: Kırmızı at gormek dindarlığa ve devlet sayesinde şöhret ve saygınlığa işarettir. Diyanet rüya tabirleri yorumcuları kırmızı ata binmeyi uzak bir yolculuğa çıkmak olarak yorumlar. Rüyada kırmızı attan inmek, kadın ve eş demektir. Kırmızıya çalan renkte bir beygiri zaptedemeyen kimsenin zalim ve edepsiz bir eşi olduğunu gösterir.


Rüyada At Arabası Görmek

Rüyada At Arabası Görmek

Rüyada At Arabası Görmek: At arabası; eşine kötülük yapmak isteyenlerin bulunduğunu ifade eder. Ruyada at arabası görmek, eşiyle birlikte bir yolculuğa çıkar. Diyanet rüya tabirleri yorumcularına göre at arabası gormek, Dostlarınızla kala­balık bir davete icap edeceğinize eğlenceli ve mutlu saatler geçireceğinize işarettir.


Rüyada Koşan At Görmek

Rüyada Koşan At Görmek

Rüyada Koşan At Görmek: Binmiş olduğu atı koşturduğunu gören şan, şöhret ve servette alabildiğine ileri gider. Binmiş olduğu atın kan ter içinde kalıncaya kadar koştuğunu görmek nefsinin kendisine karşı is­yankar kazancının gayet iyi olacağına işarettir.


Rüyada Ata Binmek

Rüyada Beyaz At Görmek

Rüyada Ata Binmek: Eyeri ve gemi olan güzel bir ata binmiş âheste âheste gittiğini gören şan ve şöhret sahibi olur. Eyersiz ve gemsiz erkek bir taya bindiğini gören livata yapar ya da üzüntü ve sıkıntı çeker. Koşum takımları eksik bir ata binmiş olduğunu bu eksiklerin daha sonra giderildiğini görenin durumu düzelir. Tanıdık birinin atının terkisine bindiğini gören, ya ondan yardım ister ve istediğini elde eder, ya da ona yardımcı veya ortak olur. Eğer atının terkisine bindiği kimse tanımadığı biriyse bu, o kişinin kendisinin düşmanı ol­duğu anlamına gelir.


Rüyada At Sevmek

ruyada at sevmek at sevdigini gormek ne demek diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada At Sevmek: Atı sevdiğini gören yakalandığı hastalıktan iyileşerek kurtulur. Bir rivayete göre ailesine sıkı sıkı bağlanır veya meşguliyetlerinden kurtulur evine zaman ayırır. Ruyada et sevmek, sevdiğini görmek; eşi tarafından mal sahibi olmak ve şanının yücelmesidir.


Ruyada Büyük At

Rüyada Kahverengi At Görmek-Rüyada Kırmızı At Görmek

Ruyada Büyük At Görmek: Buyuk at gordüyseniz, Yorucu bir dönemden sonra ailecek bir tatile çıkacağınız anla­mına gelir. Bir başka yoruma göre de büyük at; eşinizi sevindirmek amacıyla yeni eş­yalar alacağınıza işarettir. İri yarı büyük atların görülmesi; Nedenini açıklayamadığınız basit bir olaydan ötürü kendinizi çok huzursuz hissedeceğinize işarettir.


Ruyada At Sürüsü Görmek

Rüyada At Görmek Neye İşarettir?

Ruyada At Sürüsü Görmek: At sürüsünün üzerine geldiğini gören, devlet memuru ise görevinden alınır, memur değilse bir kötülüğe uğrar.


Rüyada Ölmüş At

Rüyada Ölmüş At Görmek

Rüyada Ölmüş At Görmek: Öl­müş bir at, zamanla içinde bulunulan hüzün ve keder­den kurtulmaya işrettir. Atının yahut beygirinin kaybolduğunu görenin eşi başka erkeklerle ilişkide bulunur, atının veya beygirinin öldüğünü gören eşi ölür. İğdiş edilmiş atının veya beygirinin çalındığını görenin eşini boşar.


Rüyada Attan Düşmek

Rüyada Attan Düşmek

Rüyada Attan Düşmek: Attan düştüğünü veya indiğini ya da at üzerinde bayıldığını görenin rütbe ve makamı elinden gider. Bir rivayete göre eşi hastalanır. Bir çarşı veya pazar yerinde düştüğünü görenin durumunun olumsuz yönde değiştiğini ya da mevki ve makamını kaybettiği herkes tarafından duyulur. Bir rivaye­te göre elindeki malını son zerresine kadar harcar. Bir başka görüşe göre de olmasını istediği işten bir sonuç alamaz.


Ruyada Atlı Görmek

Rüyada At Binmek, Bindiğini Görmek

Ruyada Atlı Görmek: At üzerine binmiş biri ya da atını süren bir süvari, hemen bü­tün kültürlerde cesaret, güç ve soyluluğu simgeler. Çoğunlukla bütün folk hikâyelerindeki “kahraman” figürleri, atlılardır. Bu an­lamda, düşünüzde kendinizi at sırtında görmek, çoğunlukla yürek­liliğinizi, ataklığınızı ve olayları denetim altında tutma isteğinizi vurgular. Bu aynı zamanda, kendinize “kahraman” rolünü yakış­tırdığınızı da gösteriyor olabilir.


Rüyada Beygir Görmek

Rüyada Koşan At Görmek

Rüyada Beygir Görmek: İğdiş edilmiş bir at ya da beygir görmek insanın gayret ve çabalarıyla tabir olunur. Sahip olduğu iğdiş edilmiş at veya beygirin yerler­de yuvarlandığını görenin malı artar, kadir, kıymet ve saygınlığı artar. (Ebu Sait El Vaiz)
Bazı rüya tabircilerir: “İğdiş edilmiş bir at ya da beygir eşle yorumla­nır. İğdiş edilmiş bir at veya beygir aldığını gören, büyük servet sahibi bir kadınla evlenir. İğdiş edilmiş bir at veya beygirle ilişkide bulunduğunu gö­ren eşine iyilikte bulunur. Sahibi bulunduğu iğdiş edilmiş atının bir başka atla’ ilişkiye girdiğini ve bu ilişkiyi engelleyemediğini görenin eşi ahlâksız olur.


Rüyada Tay Görmek (At Yavrusu)

Rüyada Tay Görmek (At Yavrusu)

Rüyada Tay Görmek (At Yavrusu): Rüyada cins bir tayınız olduğunu görmek; Umumiyetle gayret güzel bir kimseyle dostluk kuracağınıza veya çocuklarınız delaletiyle mala ve mülke kavuşacağınıza. Atınızın bir tay doğurduğunu görmek: Kısmetleriniz açılarak gönlünüzden her ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşeceğine. Bir taya bindiğinizi görmek; Şereflerin en yükseğine kavuşacağınıza delildir.


İslami ve Diyanet Açısından Rüyalarda Görülen Atlar

 1. Atın koşum ta­kımlarından herhangi birini eksik görmek sahip olunacak şan ve şöhretin eksikliğiyle tabir olunur.
 2. Bindiği atı bulunmaması gereken bir yerde, örneğin bir minarenin tepesinde gören, dinen hoş karşılanmayan yüksek bir mevki sahibi olur ya da büyük bir günah işler.
 3. Bindiği at üzerinde elindeki silahla insanlara saldırdığı­nı gören, ısrarla halktan kendisine iyilik yapmalarını ister.
 4. Kör ya da görme duyusu zayıf bir at görmek işlerin bozulmasına, kazancın azalmasına; atın kendisiyle konuştuğunu görmek hayret ve şaşkınlık uyandıran bir işe girmeye delalet eder.
 5. Evine bir atın girdiğini görmek, orayı saygın birinin ziyaret edeceğine, atın herhangi bir yerden çıktığını görmek oradan saygıdeğer bir insanın çıkıp gideceğine, bazı atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, ya orayı sel basacağına, ya da orada şiddetli bir yağmur yağacağına; bir kaç tane ata sahip olduğunu görmek, fayda göreceği bir makama sahip olacağına işarettir.
 6. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören, ölür.
 7. Bir atı yedeğine alıp götürdüğünü görmek saygın bi­rinin hizmetine gireceği anlamına gelir.
 8. İki kanatlı bir ata binmiş olduğunu görmek bü­yük bir makama ve onura, muradının gerçekleşmesine;

Rüyada Eğer Görmek

At üzerinde eğer görmek, şerefle yorumlanır. Bir eğere sâhip olduğunu gören evlenir ve mirâsa konar. Eğerinin süslü olduğunu görenin karısı kibirli ve din­den uzak olur. Süssüz eğer bunun aksidir. Eğer takımının tam ve mükemmel olması tâlihin par­lamasıdır. Eğerdeki eksiklik buna göre tâbir edilir.

ÜNLÜ ALİMLERE GÖRE: Rüyada At

 • Mağripli Cabir’e göre: At görmek nefsin arzu ve istekleriyle tabir olunur. Eğer at serkeş, yani huysuzsa nefsi de huysuz ve serkeştir. Eğer at uysal ve itaatkârsa, nefsi de uysal ve itaatkârdır,” demiştir.
 • İsmail Eş’as’a göre rüyada at: Rahvan veya yorga giden bir ata bindiğini gören güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Birinin kendi atının terkisine bindiğini görenin işi ve işyeri o kişi tarafından satın alınmaya çalışılır.
 • Binmiş ol­duğu atla beraber gökyüzüne yükseldiğini ve bir daha inmediğini gören, hastalanır.
 • Kendisini bir atın teptiğini veya ısırdığını görenin yakınlarından bi­rinin bir işe ihtiyacı olur.
 • Kirmanî’ye göre ruyada at gormek: Bağlı birçok ata sahip ol­duğunu gören hem kendisinin hem de Allah’ın düşmanlarını kahreder. Bir atla çekişip kavga etmek veya bir kısrakla itiştiğini gören büyük bir kötülük yaparak korkunç bir tehlikenin içine düşer.
 • Danyal aleyhisselam rüyada at hakkında: Atının kuyruğunun ve kıllarının uzamış olduğunu görmek haşmet ve görkeminin artması; kuyruğunun kısalmış ve kıllarının azalmış olduğunu görmek haşmet ve görkeminin azalması, atının uzuvla­rından birini eksik görmek şan ve şöhretin eksilmesi, kanat takmış bir ata binerek havada uçtuğunu görmek din ve dünya şerefi, bir rivayete göre yolculukla tabir olunur.
Rüyada At Görmek Neye İşarettir?
Rüyada At Neye İşarettir?

Rüyada Hangi Renk At Ne Demek?

Rüya tabircilerinin tamamı at, iğ­diş edilmiş at (katır) beygir, tay, özetle at genel ismi altında toplanan bü­tün hayvanların renkleri konusunda görüş birliği yapmışlardır.

 • Kirmanî’ye göre; ablak, yani demir kırı hayvan görmek, şöhretle tabir olunur. Demir kırı renginde bir ata bindiğini gören halk tarafından iyi veya kötü biri olarak tanınır. Demir kırı ve karın kısmı akıtmalı bir hayvana binmek istediğini görmek, büyük ve saygın birinin işlerine müdahalede bulu­nacağına, demir kırı atını boyayârals başka bir renge soktuğunu görmek hayra işarettir.
 • (Ebu Sait El Vaiz)Demir kırı bir at veya beygir görmek ve binmek, diğer renklere göre iyi değildir. Çünkü değer bakımından diğer renklere göre daha ucuz ve de­ğersizdir. Demir kırı bir ata binmiş olduğunu gören her işinde hayal kırık­lığına uğrar.”
 • Nablusi’ye göre renkli atların anlamı: Kula renginde at hastalıkla tabir olunur. Kahverengi bir ata bindiğini gören hastalanır. Dişi bir taya bindiğini gören hastalıklı ve tabiatı gereği alınan ve üzülen bir kadınla evlenir.” demiştir.
Rüyada Kahverengi Bir Şey Görmek-Rüyada Kahverengi At Görmek
Rüyada Kahverengi At Görmek

Rüyada Beygir Görmek

Sahibi olduğu iğdiş edilmiş atının veya beygirinin kendisini ısırdığını görenin eşi kendisine ihanet eder. Beygir veya iğdişinin zayıf düştüğünü görmek eşinin yoksulluğuna işarettir,” demişlerdir.

Kirmanî: “Güzel ve semiz bir iğdişe bindiğini gören büyük hayra, men­faate ve mutluluğa kavuşur. İğdişten inmek veya düşmek, iğdişin kuyruğu­nun uzaması veya kısalması, yani iğdişle ilgili her türlü olay ve durum at­taki gibi tabir olunur, demiştir. Bir rivayete göre iğdiş ve beygir görmek kö­le ve hizmetkârlarla yorumlanır.

Beygirin üzerine bir maymunun sıçradığını görenin; bir düşmanı var demektir. Beygirinin toprakta yuvarlandığını gören; işinde çok başarılı olacağına yorumlanır. Beygirinin kendisini ısırdığını gören; kişinin eşi kendisine ihanet eder.

Rüyada Beygire Binmek

Ata binme alışkanlığı olan birinin bir iğdiş yahut beygire bindiğini gör­mesi sahip olduğu mevki veya makamını kaybetmesi ve saygınlığını yitir­mesi ile tabir olunur.

Attan düşmek: Binmiş olduğu çıplak attan düştüğünü görmek durumunun bozulma­sı, görevine son verilmesi ve ahlâksızlığı yüzünden eşinden ayrılmakla ta­bir olunur.

Attan inmek: Binmiş olduğu attan inerek başka bir ata bindiğini görenin durumun­da değişiklik olur. Bir ata bindiğini sonra da indiğini görmek başlamış bulunduğu bir işten pişman olacağına

 • At almak: Bir at satın aldığını veya kendine bir at verildiğini gören hayır ve menfaate, şan ve şöhrete kavuşur. Kuyruksuz bir at satın aldığını gören aslı ve mayası bozuk bir kadınla evlenir. Bir at satın almak istediğini gören bir kadına evlenme talebinde bulunur. Sa­tın almak istediği atı alır ve üzerine binerse, o kadınla evlenir.
 • Atını satmak: Atını sattığını gören kendi isteğiyle çalıştı­ğı işten çıkar.
 • At kesmek: Atını, etinden yararlanmanın dışında başka bir sebeple kestiğini gören şeref ve itibarının sarsılmasına kendisi neden olur. Atını yemek için boğazladığını gören halk tarafından iyi bir insan olarak tanınır. Bir rivayete göre eline mal ve servet geçer.
 • Atın Doğurması: Sahip olduğu kısrağın doğurduğunu görmek şan ve şöhretinin, refah ve malının artmasına, bir rivayete göre çocuk sahibi olmaya, eğer bekarsa evlenmeye ya da bir iş veya sanat sahibi olmaya delalet eder.
 • Atın çalınması kaybolması: Atının çalındığını görenin yakınları helak olur, veya bir felaket sonucu hastalanır. Atının kaybolduğunu gören eşini boşar. Atının çalındığı­nı, öldüğünü veya kaybolduğunu görenin hastası ölür.

Ruyada At Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Yüklü at: Gelirinizin ancak giderinizi karşılayacağı­na.
 2. Savaş atı: Hakkınızda kötülük düşünenleri bozguna uğratacağınıza.
 3. Kuyruksuz at: Zarar edeceğinize.
 4. Kuyruğu uzun at: Birisinden iyilik gö­receğinize.
 5. Kır at: Saygınlık ve büyüklüğe.
 6. Yağız at: İzdivaca.
 7. Doru at: Mevki ve itibara.
 8. Sarı at: Sağlığın bozulacağına.
 9. Beyaz at: Sağlık ve sıhhate.
 10. Kula at: Tahammüle.
 11. Ölü at: Zarara ve ölüme.
 12. Arabaya ko­şulu at: İşte başarıya.
 13. At yarışı: Tahammülsüzlüğe.
 14. Atlı görmek: Evden ayrılacağınıza.
 15. Cesurca ata binmek: İşlerde başarıya.
 16. Huysuz ata bin­mek: Zenginleşmeye.
 17. Bağlı at: Değişmeyen konuma
 18. Sakin ata binmek: Saygınlığın artmasına ve huzura.
 19. Birinin zorla ata binmesi: Eşin aldatma­sına ve yakalanmasına.
 20. At satmak: Tartışmaya.
 21. At almak: İyi bir işe ve evliliğe.
 22. Birini at üzerinde görmek: Önemsiz bir zarara.
 23. Genç bir kıs­rağın eve girmesi: Zengin bir kadınla evliliğe.
 24. At öldürmek: İstemeden kötü bir işe karışacağınıza.
 25. Koşulu at: Para kaybına.
 26. At dövmek: Hap­se girmeye.
 27. Tırıs yürüyen at: Hazır bir paraya.
 28. Yorgun at: Fazla para harcamaya.
 29. Terleyen at: Evde bulunma gereğine.
 30. Merdivenden çıkan at: Mutluluğa.
 31. Suda at: Dedikoduya.
 32. Ata şefkat göstermek: Aşka.
 33. Huysuz atla uğraşma: Evlilikte tartışmaya.
 34. Topal at: İşte zarar etmeye işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


65 thoughts on “Rüyada At Görmek, Siyah At, Kahverengi At”

 1. **emekli olduğum eski devlet dairesinde-rütbeli askerle konuştum-sonra birden kendim anadan üryan siyah bir at yavrusuna bindim-kendi eski çalıştığım odama tay ile girdim-huzurlu ve sakin olarak ve koltuğumun arkasında at yatmış sadece boynu ve kafasını gördüm uzanmıştı öyle güzeldiki durmadan sevdim onu–bu rüyayı gündüz olarak gördüm

  Reply
 2. Rüyamda denizde yüzen iki at gördüm ve atlar o kadar keyifliydi ki takla bile atıyorlardı . Ben de onlara hayranlıkla bakıp atları çok sevdiğimi belirttim yanımdakilere daha hiç dokunmadığımı ama at bakıcılığı yapmak keyifli olurdu dediğimi hatırlıyorum .

  Reply

Leave a Comment