Rüyada Yavru Görmek | Rüya Tabirleri Diyanet

Rüyada yavru görmek insan veya kedi köpek olsun ne anlama geldiğini aşağıdaki diyanet rüya tabirleri ışığında hazırlanan rüya tabirinden öğrenebilirsiniz. Rüyada bir hayvan yavrusu görmek, evli iseniz bir çocuğunuz olacağına, bekar iseniz yakında evleneceğinize veya bir işe girip çok para kazanacağınıza delildir.

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Rüyada görülen yavru kedi, ev halkından bir hırsızdır. Rüyada görülen kedi yavrusu, içten pazarlıklı kadın, ev halkından hırsız, gönül kırıklığı, bundan doğan hüzün ve düzenbaz eş demektir. Bir yavru kedi ile rüyada oynadığını ve kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse, sonu gelmeyecek bir aşka düşer veya uzun sürecek bir hastalığa yakalanır. Siyah yavru kedi, büyük korku ve telâş olarak yorumlanır. Rüyada yavru kedi görmek, hizmetçi olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evine kedi yavrusu girdiğini gören kimsenin evine hırsız girer. Rüyada görülen yavru kedi, üzüntü ve düşmanlık ile tabir olunur.

Rüyada Kedi Görmek Hayırlı Mı Değil Mi? Diyanet

Rüyada Yavru Köpek Görmek

Rüyada dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir. Rüyada yavru köpek görmek, dünya hayatına düşkün, günah işlemekte bir sakınca görmeyen kişiyle tabir olunur. Rüyada köpek yavrusu görmek, pek büyük ve önemli olmayan düşmana işaret eder. Bir yavru köpeğin üzerine saldırıp havladığını gören kimsenin, öyle bir insandan zarar göreceğine işaret vardır. Dişi köpeğin yavrularını görmek, kötü huylu bir kadınla yorumlanır. Kendisinin bir yavru köpeği olduğunu gören kimse, düşmanlarına karşı üstünlük elde eder. Rüyada görülen yavru süs köpeği sevinç ve ferahlıktır. Rüyasında bir yavru köpek satın aldığını görmek, mal hususunda akrabalar arasında meydana gelecek kısa süreli ihtilafa işaret eder.

https://1001ruyatabiri.com/ruyada-kopek-gormek-hayirli-midir-diyanet-tabirleri/

Rüyada Yavru Yılan Görmek

Rüyada yavru yılanlarla dolu bir kap görmek, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Ölü bir yavru yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Yılan yavrusunu parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Rüyada yavru yılan görmek, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına yavru yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada görülen yeşil yavru yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Sarı yılan yavrusu hastalığa, siyah yılan yavrusu servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada yılan yavrusu görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. İri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder.

Rüyada Yavru Kuş Görmek

Rüyada görülen serçe yavrusu çocuk olarak yorumlanır. Rüyada görülen kuş yavrusu ufak, fakat itibarlı bir kadın olarak yorumlanır. Rüyada ufak kuş yavrusu görmek, güzel bir kadına işaret eder. Kuş yavrusu, akrabalarla bir araya toplanıp, sevinçleri paylaşmakla da tabir olunur. Rüyasında keklik yavrusu görenin bir çocuğu dünyaya gelir. Rüyada görülen kartal yavrusu, salih bir evlatla tabir olunur. Rüyada kartal yavruları iyi evlada, eti, kemiği, tüyü, büyükler tarafından verilecek mala ve şerefe işarettir. Yanında bir akbaba yavrusunun olduğunu görenin çocuğu fakirleşir.

Rüyada Yavru Fare Görmek

Rüyada görülen yavru fare, fesatçı bir kadın olarak yorumlanır. Çok fare yavrusu rızka işaret eder. Rüyada, evinde yavru farelerin oynaştığım gören kimsenin rızkı bol olur. Bir başka yorumla yavru fare, içi ve dışı pis ve çirkin kadın olarak da yorumlanmıştır. Eğer görülen fare yavrusu, bilinen farenin renginde değilse fena bir erkeğe işaret eder. Rüyada görülen yavru farelerin, ev halkını temsil ettiklerine yorumlanmıştır. Bazen bu rüya dünyaya çok meyleden, gaflet sahibi bir kimse ile de tabir olunur. Rüyasında yatağında bir fare yavrusu olduğunu gören kimse, fahişe bir kadınla cinsî münasebette bulunur. 

Rüyada Yavru Balık Görmek

Rüyada yavru balık görmek mala delalettir. Rüyada görülen balık yavrusu veya yavruları servet, beklenmedik yerden gelecek para, umulmayan yerden gelen faydadır. Hem büyük balık hem de küçük yavru balıkları karışık bir arada görmek paradır. Kokmuş yavru balık haram mal yeme ile yorumlanır. Cinsel organından yavru balık çıktığını gören kimsenin bir kız çocuğu dünyaya gelir. Kızarmış yavru balık görmek gençler için, okumak için çıkılacak yolculuğa veya davete icabet etmekle de tabir olunur.

Rüyada Yavru Köpek Sevmek

Rüyada yavru köpek sevmek, korku, endişe ve bir kimse ile arasındaki düşmanlığa işarettir. Köpeği sevdiğini gören kişinin düşmanı sıvışır. Rüyada köpeğe yemek verip onu sevmek, bol rızıkla tabir olunur. Köpeği severken salyasının elbisesine bulaştığını gören kimse, düşmanından üzüleceği bir söz işitir.

Rüyada Yavru Domuz Görmek

Rüyada yavru domuz görmek üzüntü ve kederdir. Bazen de domuzların yavruları, onlara sahip olan yahut da gören kimse için ucuzluk, bolluk ve ihtiyacının görülmesi anlamına gelmektedir. Rüyada domuz yavrusu gören kimse, kötü insanlarla dost olur. Rüyada görülen domuz yavrusu düşmandır. Eşiyle münakaşa halinde olan bir kimse rüyada erkek veya dişi bir domuz yavrusu görürse eşini boşar. Domuz yavruları sıkıntıdır.

Rüyada Yavru Kaplumbağa Görmek

Rüyada yavru kaplumbağa görmek, işlerinizin durgunluğuna, fakat bu durgunluğun sonunun hayırlı olacağına işarettir. Rüyada kaplumbağa yavrusu görmek, süslü ve endamlı kadına işarettir. Rüyada görülen yavru kaplumbağa, zâhid, ibâdete düşkün ve eski ilimleri iyi bilen bir kişi olarak yorumlanır. Rüyada kaplumbağa yavrusu görmeyi, güzel koku sürünüp süslenen, boy ve endamını erkeklere arzeden kadın olarak yorumlayanlar da bulunmaktadır.

Rüyada Yavru Aslan Görmek

Rüyada yavru aslan görmek; önemli bir kişiyle karşılaşacağınıza ve ondan çok büyük bir çıkar sağlayacağınıza işaret sayılır. Rüyada yavru aslan gören kimse hastalıktan şifa bulur. Düşmanından emin olur. Bazen bu rüya kişinin hayırsız bir kimse olduğuna işaret eder. Bazen rüyada görülen aslan yavrusu, kuvvetli bir düşmana işarettir. Bir yavru arslanla boğuştuğunu gören kimse, zorlu bir düşmanla karşı karşıya gelir. Bu boğuşmadan galip çıkarsa, düşmanına galebe çalar. Yavru aslanın üzerine bindiğini görmek, insanları idare etme kabiliyetine işaret eder. Kendisini bir yavru aslanı kucakladığını gören kimse, bir devlet adamı ile dostluk kurar. 

Rüyada Yavru Maymun Görmek

Rüyada yavru maymun görmek veya yavru maymunla karşılaştığını görmek, birdenbire hastalanıp bir müddet yatakta kalacağına, maymun yavrusuyla güreştiğini veya oynaştığını görmek, çaresi olmayan bir derde uğrayacağına, yavru maymunun yanından kaçtığını görmek, düşmanına üstün geleceğine delalettir. Yavru maymun görmek, yeni bir elbise giyeceğine, yavru maymun tarafından ısırıldığını görmek, tanımadığı bir kimse ile kavga edeceğine işarettir.

Rüyada Yavru Muhabbet Kuşu Görmek

Rüyada yavru muhabbet kuşu görmek; çok müsrif arkadaşlarla tanışarak; onlara çok harcama yapacağınıza ve bu suretle bütçenizin sarsılacağına gösterir. Rüyasında muhabbet kuşu yavrusu gören kimse devlete sahip olur. Bu rüya her türlü korkudan emin olmaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve bol rızka da delalet eder. Yavru muhabbet kuşu, maddi ve manevi yönden zengin bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, kedi rüyada bir evin hizmetçisi olarak kıyaslanır. Kedinin dişisi hilekar bir kadını temsil eder. Kedi, bir kimsenin etrafında dolaşırsa, onun korunduğuna işaret sayılır. Kedinin aslında sahibine hem faydası hem de zararı vardır. Rüyada görülen kediyi bir kimse ile eş tutarlar. Erkek kedi bir kimseyi rüyada ısırsa, yahut tırmalarsa, o kimse hasta olur. Eğer erkek kedi vahşi ve yabani ise, hastalık daha şiddetli olur. Isıran kedinin kendi kedisi olması hastalığının hafif geçeceğine işarettir.

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada gördüğünüz köpek doğuruyorsa, çok tamahkar bir kimse olduğunuza, kendisini köpeğin ısırdığını gören kimse, düşmanının etrafını sardığına ve ona büyük zararlar vereceğine, köpeğin saldırarak elbisesinin bir yerini parçaladığını görmesi, onun sarhoş birisi tarafından üzerine saldırılarak hırpalanacağına, bir köpeğin havlamasını işitmek, sefil bir adamın küçük bir para karşılığında saldırısının önleneceğine, dişi köpek, kendisinden her zaman kötülük beklenen bir kadına da benzetilir. Bir çoban köpeğinin sahibi olduğunu görmek, devlette yapacağı bir işten yarar sağlayacağına, mahalle köpeği görmek, alçak bir düşmana, tazı köpeği görmek, büyük bir makama atanmaya veya düşmanına karşı zafere yorumlanır.

Rüyada Kuş Görmek

Rüyada bir kuşun gözünü oymak, kötü bir insan tarafından, rüya sahibinin dininde meydana gelecek zayıflığa işarettir. Bir kuşun, başının üzerine konduğunu görmek, bol rızka ve hayır işlemeye işaret eder. Bir kuşun omuza konduğunu görmek, arzu edilen şeyin yerine gelmesine işaret eder. Rüyada birtakım kuşlar gören kimse, zayıf ve çaresiz kimse olarak yorumlanır.

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek, çok kurnaz bir düşmanınızla karşılaşacağınızı gösterir. Yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Rüyada yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. İri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı yılan, o kimsenin sahip olduğu güç ve devlettir. Yılan, mal sahibi bir düşmandır. Rüyasında yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. 

 1. Eline tavşan yavrusu geçtiğini gören kimseye üzüntü, keder ve musibet erişir. Eline tavşan yavrusu geçtiğini gören kimseye üzüntü, keder ve musibet erişir. Tavşan yavruları kedere ve hüzüne delâlet eder.
 2.  Bir serçe yavrusu bulduğunu görenin çocuğu olur.
 3. Bir üveyk kuşu yavrusu tuttuğunu görenin ahlâksız bir çocuğu olur.
 4. Rüyasında bir ceylan yavrusu yakaladığını gören kimsenin güzel ve salih bir evladı olur.
 5. Rüyada görülen deve yavrusu, salih bir evlada işaret eder. Bazen bu rüya doğacak erkek çocuğa da delalet eder.
 6. Bir ceylan yavrusu tuttuğunu gören güzel bir çocuk sahibi olur.
 7. Hayvanların bütün küçük yavruları, rüyada onlara sahip olanlar için üzüntüdür. Rüyada görülen kuzu ve oğlak, âilenin çocuğudur. Rüyada görülen kuzu, evlada, hayır ve bereketin çok olmasına veya bir muradın yerine gelmesine işarettir.

12 thoughts on “Rüyada Yavru Görmek | Rüya Tabirleri Diyanet”

 1. Rüyamda evde gezinen bir şey görüyorum önce fare sanıyorum dikkatli bakınca siyah karın kısmı beyaz yavru bir köpek olduğunu farkediyorum. Çok şirin oyunlar falan oynuyor. Anlamını yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İşinizde yeni atılımlar yaparak paranızı daha çok ikiye katlayacağınıza, alacağınız bir haber ile çok daha fazla mutlu olacağınıza işarettir…

 2. Rüyamda sokakta yürüyorum ablamla ve peşimize yavru sokak köpeği takılıyor ve biz eve girince o da eve giriyor ve o zaman onun küçük bir kız olduğunu görüyorum ve tatlı , güzel bir kız çocuğu oluyor . Bekar ve işsizim. Yorumlarınız için teşekkür ederim

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Ferahlığa ulaşmaya, sevince kavuşmaya, mutluluğa erişmeye, huzuru yakalamaya, kolay rızkı elde etmeye, eğlenceli bir yaşama, para elde etmeye işarettir…

  • Ali Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Büyük uğraşlar sonucunda başarılara ulaşacağınıza ve bu başarının sürekli olacağına, iyi ve güzel haberleri almaya işarettir…

 3. Rüyamda daha önce hiç görmediğim bir hayvan yavrusu görüyorum. Sevimli birşeydi. Onu korumak amaçlı taş atıyoruz o da bize atıyor. Bunu yorumlar mısınız?

  Reply
  • Merve Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sosyal hayattaki nüfus ve itibarınızın gittikçe artacağına, hazır planlarınızın başarıya ulaşacağınıza, bir yarışmada derece alacağınıza, karlı bir işe para yatıracağınıza işarettir…

 4. Ruyamda ormanda karlar uzerinde bir ağacın altında yavru minicik bir hayvan buluyorum.maymun yavrusu gibi ama sevimli bisey..onu eve goturip besliyoruz yiikiyoruz.bez bagliyoruz.bize anne baba diyor…seviyoruz.bana sariliyor…hayırdır inşaallah

  Reply
  • Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yakında olacak düğüne,bir ölüme ve hastalığa,bir haber ya da armağan alacağınıza,işinizle ilgili yeni bir atamaya,bir sorumluluk alacağınıza,yeni ve tehlikeli bir devrenin başladığına,seyahatte olan bir sevdiğiniz için endişe duyduğunuza işarettir…

 5. rüyamda oğlumun elinde bir yavru yılan vardi korkuyordum bana yılani dokunduruyordu oda diliyle beni yaliyor ısıracak saniyordum ama ısırmiyordu kahverengi çizgili bir yılan ben kaçiyordum o da beni takip ediyordu

  Reply
  • Hatice kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayal kırıklığına,galip gelmeye,işlerinizde başarılı olacağınıza,gerçekleşmesini çok istediğiniz bir şeyin kısa zamanda gerçekleşeceğine,size karşı düşmanlık besleyenleri bertaraf edeceğinize,kişiliğinizdeki bir değişime,yolculuğa işarettir…

Leave a Comment