Rüyada Öldüğünü Görmek, Ölmek, Öldürmek: Birinin, Annenin, Babanın, Kardeşinin

Rüyada öldüğünü görmek  veya bir başkasının öldüğünü görmek ve bu ölülerle ilgili rüya sahnelerinin ne demek olduğunu bu tabirde detaylarına kadar okuyabilirsiniz.  Ünlü rüya yorumcularının ölüm ile ilgili rüyanızın hayırlı mı değil mi olduğunu nasıl değerlendirdiğini aşağıdaki rüya tabirinden okuyup öğrenebilirsiniz.

Rüyada Öldüğünü Görmek – Diyanet

Rüyada ölmek, dini yönden eksiklikle tabir olunur. Bazen de bu rüya büyük günahtan pişman olmayla tabir olunur. Rüyasında savaşta öldürüldüğünü gören kimse dünyevi bir çok rızka erişir. Rüyada ölüp tekrar yaşadığını gören kimse günah işler ve tövbe eder. Kendisini kabirde ölü olarak görüp, eskiden vefat etmiş olduğunu zannetmek, yolculuğa işarettir. 

Rüyada bir kimsenin kendisini veya başka bir kimseyi ölmüş olarak görmesi, onun ahlakının bozulduğunu gösterir. Rüyada ölmüş olduğunu, fakat ne kefenlendiğini ve ne de tabuta konulduğunu, hatta arkasında ağlayanları bile olmadığını gören kimsenin, evinin yıkılıp dağılacağına veya evinin damına çökeceğine yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda kişinin ömrünün uzun olacağına da işaret eder.

Öldüğünü, kefenlenip teneşirde bekletildiğini görmek, eğer arkasından bağıran ve ağlayanlar varsa, onun dünyaca yücelik sahibi olduğuna, yüksek ahlaklı bir kimse bulunduğuna işaret sayılır. Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Gemide öldüğünü görmek, halkın elinde hayatını kaybetmesi demektir. Birinin kendisini öldürdüğünü gören kimse, kendisini öldüren kimseden çok yararlanır.

Rüyasında öldürüldüğünü gören kimsenin ömrü uzar. Bir kalabalık tarafından öldürüldüğünü veya linç edildiğini gören kimse, devletin en büyük yardım ve desteğini görür. Boynu vurularak öldürüldüğünü gören kimse, hasta ise hastalıktan, fakir ise fakirlikten, üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Zehir içerek öldüğünü görmek, uzun ömüre işaret eder. Rüyada bir zehir içerek öldüğünüzü görmek, hayatınızda hoşa gitmeyen bir başkalık veya değişiklik olacağına delalettir.

Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek

Rüyada birinin öldüğünü görmek duymak veya hamile bir kadının vefat ettiğini görmesi, erkek bir evlad doğuracağına işarettir. Rüyada görülen ölü, ürkütücü bir halde değilse, hayra yorulur. Ölüye ikramda bulunan veya ölünün kendisine ikramda bulunduğu kimsenin evinde bereket meydana gelir. Kendisini ölüler içinde ve onlarla birlikte yürürken gören kimsenin eceli yakın olur. Evinde ölü gören kimse arzusuna ulaşır. 

Ölüyü rahat içinde görmek, ahiret hayatında da rahat olduğuna delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini görmek, günah işlemeye delalet eder. Bir ölüyü kabre kadar götürmek, sevap işlemeye yorumlanır.  Tanımadığınız bir kadının ölmüş olduğunu görmek, mevsim kuru bile olsa o yere yağmur yağacağına delildir. Kadının öldükten sonra tabutunda tekrar dirilerek kalktığını görmek, yağmurun dolu şekline dönüşeceğine alamettir.

Bir kadının ölümü küçük çocuklara da yorumlanır. Öldüğü evvelce işitilen bir kimsenin ölmediğinin haber alınması, o kimsenin şahadet rütbesine eriştiği anlamına gelir. Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına delalettir. Rüyada dedesinin öldüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti sona erer.

Rüyada Öldüğünü Duymak – İslami

Rüyada öldüğünü duymak, o kimsenin ömrünün uzun olacağını gösterir. Uzun bir zamandan beri hasta bulunan bir yakınının öldüğünü işitmesi veya görmesi, o kimsenin sıkıntı içinde olduğunu gösterir.

Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek

Rüyada annenin veya rüyada annesinin öldüğünü gören kimse, malca zarara uğrar. Vefat etmiş annesini yaşadığını görmek, fakirliğe düşmeye delalet eder. Oğlunun yaşadığını görmek, düşmanını veya hasmını affetmeye işarettir.

Rüyada Kardeşinin Öldüğünü Görmek

Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek dünyevi ve uhrevi yönden güçlü olmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kardeşinin (kız erkek fark etmez) görmesi, her türlü sıkıntıdan emin olmaya ve sevince delalettir.

Rüyada Arkadaşının Öldüğünü Görmek

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek hastalıktan şifaya kavuşmaya ve üzüntülerden kurtulmaya delalet eder. Arkadaşının öldüğünü görmek aklını kullandığı takdirde zengin ve mesut olabileceğine, yoksa fakir kalacağına işarettir.

Rüyada Eşinin Öldüğünü Görmek

Rüyada eşinin öldüğünü veya hanımının vefat ettiğini görmek, zengin olmaya ve onun servetinden faydalanmaya işarettir.  Rüyada kocasını ölmüş görmek, ummadığı çok kıymetli bir hediye alacağına delalettir.

Rüyada Oğlunun Öldüğünü Görmek

Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, eline miras geçmeye ve düşmana galebe çalmaya delalet eder. Rüyada çocuğunun veya oğlunun ölümü mala, mülke ve kolay elde edilen rızka işarettir.

Rüyada Çocuğunun Öldüğünü Görmek

Rüyada çocuğunun öldüğünü görmek veya ailenizden birisinin öldüğünü görmek; ailenizle aranızı açmaya çalışanların bu işte hiç bir zaman başarılı olamayacaklarına delalettir. Evladınızın hastalandığını veya öldüğünü görmek, onların uzun yıllar ve mutluluk içinde yaşayacaklarına ve sizin için hayırlı birer kimse olacaklarına işarettir.

Rüyada Babasının Öldüğünü Görmek

Vefat etmiş babasını yüzünü güler bir halde görmek, ahirette saadet içinde olduğuna işarettir. Yüzünde korku ifadesi var ise azabta olduğu ile yorumlanır. Rüyada ölmüş babanızı görmek; onun hatırasına daha çok bağlı olmanız ve her an arkasından onu anmanız gerektiğine

Rüyada Kızının Öldüğünü Görmek

Rüyada kızının öldüğünü görmek veya bir kız çocuğunun öldüğünü görmek rızkın daralmasına, mutluluğun azalmasına işarettir.

Rüyada Ağlamak Ne Demek?

Rüyada ölü üzerine feryad ederek ağlamak, vaaza işaret eder. Bu ağlamayı dinlemek iyi değildir. Feryad ederek ağlayan kadının sesini dinlemek, çalgı aletleriyle yapılacak düğün cemiyetine işaret eder. Bağırarak ağlamak, ağlayan kimse tarafından fitne uyandırmaya işarettir. 

Rüyada Ölmüş Birinin Öldüğünü Görmek

Rüyada ölmüş birinin tekrar ölmesi veya ölmüş bir kimseyi kaçarken görenin ömrü uzun olur. Bir kimse, ölmüş birini tekrar öldüğünü görse, o ölünün üzerinde ödenmemiş kul hakkı ve borcu bulunduğuna işaret vardır. 

Rüyada Ölü Birinin Dirilmesi, Hortlaması

Rüyada ölü birinin dirildiğini görmek, müjdeli bir haber ve sevince işaret eder. Ölmüş birinin dirildiğini görmek, yahut da onu ölmemiş gibi görmek, yüzü güleç ise iyi, değilse zarar, kayıp, keder ve üzüntüdür. Rüyada öldüğünü, tekrar dirildiğini gören kimse umduğuna kavuşur. Gerçek hayatta ölmüş birini rüyada ağlarken görmek, imanlı olarak gittiğine ve yerinde rahat olduğuna işaret eder. Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, hidayetle tabir olunur.

Günahkar ise tevbe eder. Ölümünden sonra tekrar dirildiğini gören, fakirse zengin olur, eğer rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa selâmetle vatanına döner. Rüyada kadının dirildiğini görmek, yağmurun geleceğine, birçok kadınların öldüklerini görmek, çocuklar arasında ölüm olacağına yorumlanır.

Ruyada-oldugunu-Gormek-oldurmek-olum-annenin babanin kardesinin kizinin oglunun

Ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir şey bırakmadıklarını görmek kıtlığa; kuyulardaki tatlı suları tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalık çıkacağına; bir ölüyü arkasında beyaz veya yeşil elbise olduğunu ve yüzü güldüğü halde görmek, gufrana erişmiş bulunduğuna; aksini görmek de bunun aksine; karısının öldüğünü ve sonra dirildiğini görmek, eşinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldüğünü görmek, uzun ömre delâlet eder. 

Rüyada bir hortlakla karşılaşmak, yakında iyi bir şekilde gelişecek bir olayın içine gireceğine, öldüğünü emin olduğunuz bir kimseyi rüyada görmek, bütün arzularınıza kavuşacağınıza, onunla konuştuğunuzu görmek, beklediğiniz ve olmasını şiddetle arzuladığınız bir muradınızın yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada Ölü Biriyle Konuşmak 

Rüyada bir ölünün kendisine takke vermesi, hastalığa işarettir. Ölünün kendisine yıkanmış elbise verdiğini gören kimse zengin olur. Ölü tarafından verilen yiyecek ve içecekleri yemeyip içmemek, malca noksanlaşmaya işaret eder. Bunları yiyip içtiğini görmek, hayır ve bol rızka delalet eder. Ölü bir kimsenin kendi elbisesini verdiğini şiddetli sıkıntı ve hastalığa düçar olmaya işarettir. 

Rüyada bir ölünün kendisine bal verdiğini görmek, umulmadık yerden gelecek paraya işarettir. Kabristanda dolaşıp ölülere selâm verdiğini gören kimse, her şeyini kaybeder ve dilenmek zorunda kalır. Ölmüş bir kimse ile kucaklaştığını görenin ömrü uzun olur. 

Rüyada Ölüden Bir Şey Almak

Rüyada ölü bir şey vermiş ve siz de onun verdiğini yemişseniz rızkınızın bolluğuna, yememişseniz, malınızın ve geçiminizin eksileceğine işaret eder. Ölmüş birisinden eski bir elbise alıp giyen kimse, çok şiddetli üzüntüye düşer. Elbise yeni ve sağlam ise, ferahlıktır. Rüyada ölüden bir elbise alıp, önce kenara bırakıp, daha sonra alıp giyen kimse vefat eder. Rüyada ölüden bir şey almak genellikle iyiye yorulur. Ölüye bir şey vermek ise iyiye yorulmamıştır.

Rüyada Cenaze Görmek

Rüyada sanki ölmüş de tabuta konularak mezarlığa götürülmekte olduğunu gören kimse, dünyadaki işlerinde yükseleceğine, şeref ve üne kavuşacağına, eğer toprağa verildiğini görürse, dünya nimetlerini ahiret sevabından daha üstün tutacağına delil sayılır. Öldüğünü ve cenazesini kimsenin taşımadığını gören kimse itibardan düşer. Öldüğünü ve devlet töreni ile kaldırıldığını gören kimse, dünyada ulaşılabilecek en üst mevkilere yükselir. Bir cenazenin yürüdüğünü veya uçtuğunu görmek, rüyayı gören için yolculuk, o bölge için büyük bir kimsenin kaybına işarettir.

Rüyada Mezar veya Mezarlık Görmek

Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören, uzak bir yolculuğa çıkar. Ölüp gömüldüğünü gören, tövbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra mezarından çıkarsa, tövbeye kavuşur. Ölüp halkın omuzları üzerinde götürüldüğünü gören, halk arasında şeref ve itibar kazanır. Rüyada ölü gömdüğünü görmek, hayırlı bir haber alınacağına işaret eder.

Rüyada Öldüğünü Görmek-Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek-Rüyada Öldüğünü Duymak

Gömülen ölünün tekrar dirildiğini görmek, fakirlere sadaka vermeyi gerektirir. Rüyasında mezarlık gören kimse yaptıklarından pişman olur. Rüyasında kendisini ölmüş görenin ömrü uzun olur. Rüyasında ölmüş birisini ağlar görmek, o kişinin mezarında huzurlu ve cennetlik olduğuna işarettir. 

Rüyada Ezan veya Sela Sesi Duymak

Bir kadın rüyasında minarede ezan okuduğunu görürse, orasını akıllı bilgili kimselerin istilâ edeceğine işarettir. Vakitsiz ezan okuduğunu görmek işlerin karışacağına. Rüyada ezan okumak hacca gitmekle tabir edilmiştir. Duaya, hayırlı işe ve şeytanın hilesinden kurtulmaya delalet eder. Ezan, rüyada müjdenin, ecelin, haccm, Hakka çağrının, yolculuğun işâreti olarak yorumlanır.

Rüyada cami veya mescitte ezan okumak; dünyada her muradına kavuşacağına; cami ve mescitten başka bir yerde ezan okuduğunu görmek; mal kaybına uğrayacağına kendi evinde ezan okuyan kimse; ailesinden bir kişinin büyük bir hastalığa yakalanacağına veya bir ölüm haberi alacağına şahit olur

Rüyada Ölü Yıkamak

Rüyada ölü yıkamak, onun borcunu ödemeye işarettir. Bir kimsenin, bir ölüyü kendi kendini yıkarken görmesi, o ölünün çocuklarının üzüntü ve kederden kurtulmalarına, hayra ermelerine işaret eder. Bir ölüyü kirli bir suyla yıkadığını görmek, rüya sahibinin dalalet ve günah işlemede zirvede bir kimse olduğuna delalet eder.

Rüyada Kefen Görmek

Ölüp kefenlendiğini gören, bekar ise evlenir. Bir kimse rüyasında kefen giydiğini, baş ve ayak kısımlarının kefende olduğu gibi bağlı olduğunu görürse o kişi ölür veya işi bozulur. Rüyada kefen giydiğini gören kimse bekar ise, kendisinin dengi olmayan bir kimse ile evlenir. Rüyada kefen görmek, günahlardan tevbe etmeye, sırları gizli tutmaya veya insanların ayıplarını örten bir kimseye işarettir. Rüyada kefen görmenin hem faydalı, hem de zararlı tarafı vardır. 

Hasta Birine Bakmak Neye İşarettir?

Rüyada Birini Öldürmek

Rüyada bir kimseyi öldürdüğünüzü görmek, o kişiyle çok iyi bir dostluk kuracağınıza ve ondan iyilik göreceğinize yorumlanır. Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye işaret eder. Rüyasında kendi kendini öldüren kimse, tevbe-i nasuh ile tevbe eder. Rüyasında bir kimseyi öldürdüğünü gören kimse, ona çok maddî yardımda bulunur.

Rüyada bir kimseyi kasten ve suçsuz olarak öldürdüğünü gören kimse, bundan üzüntü ve pişmanlık duymuyorsa, ona çokça servet bırakır. Pişmanlık ve üzüntü duyuyorsa, dünya malı için oğlu ile kavga eder. Rüyada sevdiği bir kişiyi öldüren kimsenin, o kişi ile dostluğu artarak devam eder. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören bir kimse tevbei nasuh ile tevbe eder.

Rüyada Ölü Yıkayıcı Görmek

Rüyada bir ölü yıkayıcı görmek, hastalığa tutulacağınıza, ya da çok kötü bir haber alarak büyük bir üzüntüye kapılacağınıza yorumlanır.

Rüyada Ölü Hayvan Görmek

Rüyada ölmüş balık görmek kötü ve çirkin şeydir. Boş ümit ve arzulardır. Rüyada koçun öldüğünü görmek büyük bir zatın vefatına, onun kesildiğini görmek böyle bir insanın öldürüleceğine işarettir. Etinden yeniliyorsa malının dağıtılacağına işarettir. Etin pişirildiğini ve ondan yenildiğini gören kimse kendi yahnim kaybeder ve yasa girer. Rüyada şahinin öldüğünü görmek ise, fakirliğe düşmeye işaret eder. 

ruyada olmus birini gormek-ruyada oldugunu gormek-olum-birisini-oldurmek-anne baba kardes kiz oglunu-1001ruyatabiri

Bir kuşun öldüğünü görmek, mevkiinden düşerek aynı zamanda fakirleşeceğine delâlet eder. Dişi katırını kaybettiğini veya onun öldüğünü gören kimse, karısını kaybeder. Bir kelebek tuttuğunu ve kelebeğin elinde öldüğünü gören kimse, hatırını ve değerini bilemeyeceği zarif bir kızla evlenir. Atınızı ölmüş olarak görmek; ailenizden bir kimsenin hastalanacağına yorumlanır.

Diğer İlginç Rüyada Ölü Tabirleri

 1. Rüyada bir ölü ile konuştuğunu gören kimse uzun ömürlü olur.
 2. Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları rüyada görmek, halin değişmesine, evin harap olmasına, çirkin ameller işlemeye işaret eder.
 3. Rüyada bir kimsenin ölü tarafından öpülmesi, ele geçecek mirasa delalet eder.
 4. Rüyasında ölülerle evlendiğini gören kimse, bekar ise evlenir. Evli ise boşanır.
 5. Ölmüş bir kimseyi rüyada ağlarken görmek, imanlı olarak gittiğine ve yerinde rahat olduğuna işaret eder.
 6. Rüyasında bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yolculuğundan hayır elde eder ve kaybettiği şeyi bulur.
 7. Rüyasında tanıdığı bir ölüyü öpmek, ondan gelecek ilim veya maldır. Tanımadığı bir ölüyü öpen kimseye tahmin edemediği yerden eline bir mal geçer.
 8. Rüyasında ölüyü yediğini gören kimsenin ömrü uzun olur.
 9. Rüyada yakınlarından bir kimsenin şehit olarak öldüğünü görmesi, hayatta takip ettiği yolun doğru olduğuna, bütün kazancının helal para ile elde edildiğine işaret eder.
 10. Rüyada zehirlenerek öldüğünü görmek bir hayır işleyeceğine delâlet eder.
 11. Rüyada öldüğünüzü ve cennete gitmiş olduğunuzu görmek; dünyada yaptıklarınızın size gönül ferahlığı verdiği ve vicdanınızın rahat bulunduğuna işarettir.
 12. Bir doktorun öldüğünü gören kimsenin annesi ölür.


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Öldüğünü Görmek, Ölmek, Öldürmek: Birinin, Annenin, Babanın, Kardeşinin konusunda 39 mesaj

 1. s.a hocam rüyamda vefat eden babamın sesini duydum annem ile babam araba ile bir yerden geldiler babam anneme suyu soguk verdin sesim yine bozuldu dedi ben ise balkonda çamaşır seriyorum babamı görmedin sadece sesini duydum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nil Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonym Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bütün sıkıntıların geçeceğine, kötü giden işlerinizin yoluna gireceğine, insanlarla çok çabuk samimi olmamanız gerektiğine işarettir…

 2. merhaba, ben rüyamda erkek kardeşimin öldüğünü fakat bir şekilde zamanda geriye gittiğimizi ve kardeşimin 31 mayısta öleceğini, bizim mayısın 15i civarı bir günde olduğumuzu gördüm. kardeşim o an yaşıyordu ama sayılı günleri kalmıştı ve o da babam da bunun farkında değildi. ama annem farkındaydı hatta ben annemi odama çağırıp kardeşimin hangi tarihte öldüğünü soruyordum. sonra da annemle hesap yapıyorduk. annem o günün tarihini ve kardeşimin ayın 31inde öldüğünü söylüyordu bende o an yanlış hesaplayıp 18 gün var diyordum halbuki 15 gün falan vardı sadece. tarihler kafamda çok karıştı rüyam esnasında.
  hatta rüyamda ölmüş baska birini daha gördüm. en sevdiğim sanatcı kendisi ve onun ölüm tarihi 31 mayıs aslında. tarihi oradan net hatırlıyorum.
  yorumlarsanız çok sevinirim, ağlayarak uyandım.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   sude Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Doğru ve önemli kararlar vereceğinize ve bu kararlarınızda başarıya ulaşacağınıza, doğru haberleri zamanında alacağınıza işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Çağlar Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kederli ve tasalı bir kimseye yardım etmeye, ömrünüzün uzun olmasına, yakında mal mülk miras ve para sahibi olacağınıza işarettir…

  2. Rüyada bir arkadaşım dedesini evde kovuyordu arkadaşım gerçek hayatta evli baktım onun dedesi silahla ona saldırdı ve ben arkadaşımın öldüğünü gördüm ve onun dedesi en son silahla kendi kafasına sıktı kan man içindeydi galiba öldü ve arkadaşımın kardeşi bu sefer o da dayanmadi bu olaylara o da kendi kafasına silah dayadı ben engel oldum birakmadim hemen arkadaşımın ağlayarak yanına gittim baktım onun yerine başka evli bir arkadaşım şaştım ama halen ağlıyorum baktım arkadaşım ölmemiş ben dedim sen ölmedin bana dedi ben bilerek kendimi ölmüş taktiğini yaptım yoksa beni öldürecekti arkadaşımın babası içeriye geldi ben onun elini öptüm arkadaşım bana dedi sen babamdan kız mı istiyorsunda elini öpüyorsun ben yok dedim çok sevdiğimden dolayı öptüm arkadaşımın babası eli kısa ve biraz kalındı

  3. 1001 Rüya Tabiri

   Münir Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Arzu ettiğiniz ve meydana gelmesi için uğraş verdiğiniz şeylerin olumlu neticelerle en güzel şekilde daha fazla sonuçlanacağına işarettir…

 3. Bahadır Çetin

  ben rüyamda F-16 kullanıyorum. Belli bir süre uçtuktan sonra uçağım düşüyor. Rüyamda da askerim. Ve uçak düşünce patlıyor. Bende diyorum ki öldüm işte şimdi o sırada ölümden sonrasını görüyorum çok hatırlamıyorum o kısmı ama öldüğümü net olarak gördüm patladı uçak

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Bahadır Çetin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşinizde sabrettiğiniz taktirde çok para itibar ve saygınlık kazanacağınıza, davranışlar sergileyerek başarılı olacağınıza işarettir…

 4. Ruyamda kızımın boğazına fıstık kaçıyor ve ölüyor ben ağlıyorum doktora götürmek istiyorum eşim götürmüyor öldü zaten diyor.rahmetli kayınvalidemde orda bişey olmaz artık öldü üstünü ört diyor ben çok ağlıyorum niye bu kadar vicdansızsınız diyorum rahmetli ksyınvalidem gülüyor akıyorum yatağımda eltim ve çocukları yatıyor ağlayarak uyanıyorum .

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Zehra Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizin düzeleceğine, çok önemli beklenilen sonuçları iyi ve güzel şekilde almaya, bol miktarda paralar kazanılacağına işarettir…

 5. Merhaba ben rüyamda annemi babamı ve erkek kardeşlerimi gördüm aynı sofrada kahvaltı yaparken gördüm herkes neşe içerisinde kahvaltı yapıyordu hatta omlet yiyorlardı abim çok güzel olmuş anne ama bu bitti bir daha yapda yiyelim diyordu ama annem hiç duymuyor gibiydi babamla ilgileniyordu. Babamın ağzına bir şeyler vermeye çalışıyordu. Babamda gülüp elinde ufak bir şişe vardı su mu meşrubat mıydı şimdi hatırlamıyorum ama ondan içip gülüyordu. Birde annem babamı öpüyordu dudağından arada. Yorumlarsanız sevinirim çünkü baktım ama anne babayla alakalı pek bir şey bulmadım. Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   İbrahim Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Helal rızka, bol kazanca, faydalı ve karlı işlerle uğraşmaya, hoş vakit geçirmeye, güzel günlerin başlamak üzere olduğuna işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mehmet Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Cesarete, akıla, el açıklığına, adalete, doğru yola gelmeye, mutlu olacağınıza, hayatınızdaki karmaşıklığın düzeleceğine işarettir…

 6. rüyamda rahmetli babami gördüm (hastalikdan vefat etti gecen yil)… agir hastaydi ölecegini biliyordu ve tanidiklari ona seni zaten sevmiyorduk saymiyorduk dediler.. bende babama bak sevmiyordular demisdim inanmadin bana dedim…babam bi müddet sonra üzülüp öldü..

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Baba kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İsteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, ihtiyacı olanlara yardım etmeniz gerektiğine, bir süre sonra müjdenin ve sevilen birinin geleceğine, uzun ömürlü olmaya, sevilen bir dostu kaybetmeye, hayırlı ve güzel bir haber almaya, bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine işarettir…

 7. rüyamda ben annem erkek arkadasminin evindyiz… cok karisikdi mutfagin hali annem buzdolabina biseyler yerlestiriyordu ben elime yumurta kabi aldim icinde 2-3 yumurta vardi tam koyacakdim.. annem seslendi nerden geldigini isitemedim karanliga dogru bakinca genc kiz gördüm o karanlikda hayalat midir nedir sanip erkek arkadasim beni zorla oraya itekledi hadi gidelim biri varsa öldürelim dedi gittik yokdu kimse devam ariyorduk uyandim.. uyandigimda kalbim cok kötü atiyordu korkudan.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyi ve kazançlı günlere, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza, sevinmeye, yakında izdivaç edeceğinize, hatalı hareketlerinizde ve yanlış konuşmalarınızla çok sizin için çok önemli bir kişiyi gücendirebileceğinize ve konuşmadan önce düşünmeniz gerektiğine, zenginliğe, mutluluğa, evliliğe, kadın cinsinden düşmana işarettir…

 8. Bugün gördüğüm rüyami sizinle paylaşmak istiyorum. Annemin kanser olduğunu öğreniyorum öleceğini de öğrendim; başka teyzeye sariliyorum yalvariyorum nolur beni evlatlik al hıçkırarak ağliyorum….çok çaresizdim…ve hayır diyeceğinden korkuyordum çünkü yaşim ilerlemiş olduğunu bildiğim için…a

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyi ve kazançlı günlere, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza, sağlık durumunun bozulkacağına ve sağlık durumunuzun tekrar düzelip iyileşeceğinize, beklenmedik bir kişiden size miras olarak çok büyük miktarda para kalacağına, bir konuda her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerektiğine, zor durumlardan kurtulmaya, sevince, feraha işarettir…

 9. Rüyamda sevdiğim kız doğum günüm içim bizim evimize giriyordu. Oysaki çok samimiyetimiz yoktu. Ailesiyle beraber gelmişti. Ben o sirada banyoda duş alıyordum. Utandığım için dışarı çıkmak istemiyordum. Derken sonunda gittiler

  1. merhaba alper kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayatınızda yeni ve farklı değişiklikler olacağına, hakkınızda dedikodular yapılacağına, gizli düşmanlarınızın olduğuna, bi kişinin sizin hakkınızda olup biten her şeyi düşmanlarınıza anlattığına veya anlatacağına ayrıca bu kişinin size karşı casusluk yaptığına ve bu kişinin sırlarını öğrenmeye ve gizli saklı kalmış olan her şeyi öğreneceğinize işarettir…

 10. Rüyamda bizim evimizi gördüm. Annem babam ben ve kardeşim bir aradaydık. Evimizin önünde duruyorduk. Sonra 8 yaşlarında avrupalı bir yabanci çocuk vardı. Onun bir arabası vardı ve bizim evin önüne park etmişti arabasını. Benim gözüm bu çocuğu hiç tutmuyordu. Sonra annem babam ve kardeşim içeri girdiler. Sonra o çocuk ailemi öldüreceğine dair birşey ima etti (hatırlamıyorum tam olarak) sonra dehşete kapılmiş bir şekilde eve girdim. Annem ve babamın kanlar içinde yerde yattıgını görüp ağlamaya başladım. (Bayram tatilindeyken bu rüyayı gördüm)

  1. merhaba alper kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Maddi manevi kazanca, mutlu olunmaya, çevrenizdeki insanların sözlerine ve hareketlerine daha çok dikkat edilmesi gerektiğine, dost gibi görünen gizemli bir insanla karşılaşmaya, murada ermeye, bazı sıkıntıların bitmesine ve büyük feraha kavuşup rahata ermeye, huzurlu olmaya, kazanacağınız elde edeceğiniz paralara kavuşacağınıza işarettir…

 11. Rüyamda bir ordunun başındaydım. Ve bir arabada savaşa gidiyordum. Arabada giderken yolda kafasında siyah hırsız maskesi takan kişileri gördüm. Bunlar benim ruyamda savaşacağım kişilerdi. Sonra içimden “ben bunlari nasıl yenerim? Ya savaşta ölürsem?” Diye korkuyordum. Sonra anneme “anne savaş başlayacak ben hala hazır değilim” dedim. Bu arada benim durduğum yerin karşisında kahverengi bir sandik vardı. O sandığın içinde silah ve zırh olduğunu biliyordum. Sonra annem bana “filanca silahı al” dedi

  1. merhaba alper kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yeni başlangıçlar yapmaya, maddi manevi açıdan elinize bol miktarda para geçeceğine, mutlu olmaya, bir dileğinizin veya hayalinizin gerçekleşeceğine, önemli haberler alacağınıza, mal mülk sahibi olacağınıza, son zamanlarda yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, bir düşman sahibi olup bu düşmanı yenmeye işarettir…

 12. Merhabalar. Rüyamda bir adam vardı. Onu tanımıyordum. Ama şehit oldğunu biliyordum. Sonra onu plajın kumlarıyla gömmeye çalışıyordum. Ama bir türlü gömemiyordum.

  1. merhaba alper kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yeni başlangıçlar yapmaya, maddi manevi açıdan elinize bol miktarda para geçeceğine, mutlu olmaya, bir dileğinizin veya hayalinizin gerçekleşeceğine, önemli haberler alacağınıza, mal mülk sahibi olacağınıza, son zamanlarda yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, bir düşman sahibi olup bu düşmanı yenmeye işarettir…

 13. Merhaba,
  Akşam rüyamda eşim ve çocuklarımla biryere gezmeye gidiyorduk minübüs şoförü eşimin yanında diye ben o adamı tabanca ile vurdum öldü ama suçu sevdiğim bir arkadaşım vardı onun üstüne attım çok için sızladı onu hapse attılar arkadaşım bana bu işi nasıl yaptığını onu nerden gördüklerini soruyordu. Sonra baska iki aile kavga etmis ama iki aile de bi otobüsten indi bi aile kadınları geldi bana nolur bizi burdan götür bizi de arabana al dediler onları aldım nlarin içinde tanıdığın bir bayan arkadaş vardı benim yanıma oturdu konuşurken ağzını açtı benim yüzüme onun ağzından fışkırır gibi tüküruķ fırladı böyle ince ona neden böyle yaptığını ağzını kapatması gerektiğini söyledim güldü bana

  Teşekkür ederim.

  1. merhaba rasim rüyanızın manası şöyledir: yakınlarınızdan ve dostlarınızdan işleriniz hakkında olumlu haberler alacağınıza, erkekler için, bu rüya durumunun çök iyi bir düzene gireceğine, kadınlar için ise, sıkıntı halinde beklemediği bir kimseden yardım görerek bütün hayatının ve şansının değişeceğine alamettir.

 14. Merhaba:rüyamda evimdeyim kotta oturuyorum kalbim ağrıyomuş kocamın yeğeni kalbimi eliyle yoklayıp hastaneden sıra alıyo ben kocam kızımlarım birde tanımadığım erkek çocuk var merdivenlerden çıkarken parmaklıkların arasından kızımı boşluğa düşürüyor küçük kızımı.ve kızım ölüyo ben aşağıya inene kadar yavrumu kefenlemişler çocuğumu gömmeye gidiyormuşuz ben arkasından arabanın yetişip kızımı kefenle kucağıma alıyorum ağlıyorum normal seste sonra ona kabirde okuyacağı duaları söylüyorum korkmaAllah seni korur diyorum çok acı bir rüyaydı.Biliyorum yoğunsunuz bir ben yokum ama neolursunuz rüyamı hemen yorumlarmısınız Allah razı olsun.

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sevinmeye,çevrenizde güvenebileceğiniz dostlara sahip olduğunuza,çevrenizde saygı göreceğinize,sevince,başarıya gideceğinize,moralinizi çok bozacak bir olayla karşılaşmak üzere olduğunuza,ahlaken bozulmasına,birisinin size yapacağı yardıma,bir doğum ya da ölüm haberi geleceğine,zor durumlardan kurtulmaya işarettir.

 15. Geri bildirim: Rüyada Vurulmak Ne Anlama Geliyor? - 1001 Rüya Tabiri

 16. merhaba ben rüyamda 3 kızdan kaçıyordum bizim okuldaki kizlar beni kovalıyorlardı zeynep adlı kız peşime düştü bende yaka paça kaçıyordum kaçarken karşıya geçmek istedim ve bir arabanın bana çarpmasından kıl payı kurtuldum sonra kendimi bir daracık yol üzerinde buldum yürüyordum ileriye dogru ve arkamda birşey belirdi ve elindeki bıçakla beni kovalamaya başladı yorgundum çok koştum ve en sonundada uyandım bu rüya neye işarettir?

  1. Rüya Yorumcusu

   osman kardeşim rüyanın yorumu şöyle : gerçeklerden kaçtığınıza ya da başınıza gelenlere tahammül edemediğinize,başınıza açılan dertlere karşı daha mücadeleci olduğunuza,yenilgiyi baştan kabul ettiğinize,iş yaşamınızdaki olaylar sizi mutlu edeceğine ve bu durum sizin çevrenize mutluluk veren birinin yapacağına,dünya nimetlerine olan aşırı isteğine ve kazanç için durmadan çabalayacağınıza,hayal kırıklığına uğrayacağınıza,zengin yardımsever biri ile tanışıp iyi iş kurmaya,gönül zenginliğine,bazı kavgaların başınızdan geçeceğine,aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!