Rüyada Minder Görmek, Minder Taşımak

Rüyada bir minder üstünde oturduğunuzu görmek; gittikçe rahatım seven bir kimse olarak çok yiyip şişmanlayacağınıza ve sonunda da bunun cezasını çekeceğinize işarettir. Rahatı ve huzuru seven, bilgeliğiyle tanınan bir kimseye işa­rettir. Rüyada minder görmek, şöhrete işarettir. Rüyada birden çok minder görmek, servet olarak yorumlanır. Evine yeni bir minder aldığını görmek, ticarette bol kazanca, sıkıntılardan kurtulmaya, korkulardan emin olmaya ve insanların arasında saygınlığının artmasına delalettir.

  • Minderde oturmak: Gördüğü mindere oturduğunu gören kimse sevinç ve feraha erişir.
  • Minderde oturduğunuzu görmek: Saygınlığınızın ve itibarınızın artacağına, bilgilerinizden ve yeteneklerinizden çevrenizdekilerin de faydala­nacağına işarettir.
  • Minder aldığınızı görmek: Durumunuzun iyide olsa kötü de olsa bulunduğunuz konumdan daha güzel bir hayatınız olacağı anla­mına gelir.
  • Minder satmak: İçinde bulunduğunuz durumdan daha da kötü bir duruma düşeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Minder Görmek

Genel olarak itibar ve yüksek mevkii anlamına ge­lir. Aynı zamanda artık rahata kavuşacağınızı da müjdeler. Rüyasında minder satın aldığını gören kimsenin, eskisinden daha da güzel bir hayatı olacaktır. Minderde oturmak, saygın­lığınızın ve itibarınızın artacağına, bilgi ve görgünüzden etrafınızdakilerin de yararlanacağına işarettir. Ancak minderin le­kelenmesi, yırtılması vb. itibar kaybıdır.

Minder sattığını, çal­dırdığını görmek de insanların gözünde değer kaybedeceği­nizi anlatır. Rüyada minder görmek, rahata kavuşacağınıza, bir müddet için içinde bulunduğunuz yoğun iş hayatınızdan uzaklaşacağınıza, kendi başınıza dinlenmek fırsatı bulacağınıza işaret eder.

Rüyada Minder Taşımak

Bir başına minder taşımak veya taşıdığını gören çok yaşar. Yatak ve minder taşımak valilik ve dinlenmeyle tabir olunur. Ruyada minder tasimak yakında hayatınızın rahatlaması için bazı işlere kalkışacağınıza ve sonununda rahat edeceğiniz anlamına gelir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Minder Gormek

Nablusi’ye Göre: Oturak minderi mevki, makam ve saygınlıkla ta­bir olunur. Bir makat minderi üzerine oturduğunu gören sevinç ve mutlu­luk sahibi olur. Eğer mevki ve makam sahibi bir kimseyse daha yüksek bir mevkiye geçer.”

Kirmani’ye göre: Toplanmış oturak minderi malla tabir olunur. Bazı rüya tabircileri top­lanmış makat minderi görmek iyi değildir demişlerdir. Yeni bir oturak minderi aldığını ve evine getirdiğini gören mevki ve makam sahibi olur, görevinden alınmışsa tekrar görevine iade edilir, tica­retle uğraşan biriyse kazanç ve karı artar, zenginse mal ve itibarı fazlala­şır, fakirse refah ve mutluluk sahibi olur.”

İmam Caferi’ye göre: “Bir oturak minderinin yandığını yahut çalındığını görmek mevki ve makamın elden gitmesi, yırtılıp da atıldığını görmek kendi eliyle kendine zarar verip itibardan düşmek demektir.”


Leave a Comment