Rüyada Kabuslar Görmek: Kabus Nedir, Nasıl ve Neden Görülür?

İki çeşit kabus vardır. Bunlardan birincisi uykuya geçmeden önce görülen ağır baskılı bir rüya tipidir ki, bunlar ekseriya korkunç rüyalar halinde meydana gelir. Bu kabusta kişinin yüz şekli değişir, kalp atışı hızlanır, nefes alması güçleşir. Bu kabustan uyanan uzun müddet gördüğü bu korkunç rüyaların etkisinden kurtulamaz. Kabus görmeyi engellediğine inanılan duvar süsü terimini keşfet.

İkinci kabus şekli ise, uykunun oldukça derin olduğu bir zamanda meyna çıkar. Kişi bu zamanda ardı ardına bir takım maceralı ve korkulu rüyalar görür. Kendisini bu serüven içinde bir kahraman olarak bulur. Bu tip kabusta birincisinde olduğu gibi vücutça etkilenmez. Kabus görmeyi engellediğine inanılan dualar da vardır. Sitemizde arayabilirsiniz.

Kabusların görülmesinin sebeplerinden birincisi, alkol ya da alışık olduğu teskin edici ya da uyutucu ve yatıştırıcı ilaçların kesilmesidir. Bu ilaçlan bırakan, yani almayan kimseler uykularında meydana gelen düzensizlikler yüzünden rahatsızlanır ve gördükleri rüyalar da birer kabusa dönüşür.

Rüyada Cinle Evlenmek - Dini Rüya Tabiri
Rüyada kabus gormek

Ruhbilimcilere göre, rüyaların bir anlam taşıdığı ileri sürülmekteyse de, modern araştırmacılar rüyaların görenler üzerinde büyük anlam taşıdığı düşüncesindedirler.

Bunlara göre, bazı rüyaların gelecekle ilgisi vardır. Aslında bir çoklarımız rüyalarımızın ifade ettikleri manaların birgün gerçek olacağına inanırız. Eskiden beri birçok rüyaların görüldükten sonra gerçek olduğu sabit olmuştur. Bunun tarihte birçok örnekleri vardır. Eskiden çıkarılan rüya yorumu kitaplarında ve tarih sayfalarında gerçek olmuş rüyalar hakkında örnekler verilmiştir.

Rüyada Görülen Kabusla ve Semboller

Rüya yorumcuları, rüyalarda görülen sembollerin birer anlamı olduğunu ileri sürmekte ve öteden beri kendilerine anlatılan rüyaları görülen sembollere dayanarak yorumlamaktadırlar. Eski yorumcuların bu şehadetlerine dayanarak hazırlanmış ünlü yorum kitaplarının hepsi de bu esas üzerinde yazılmış ve basılmıştır. Bu nedenle meydana gelen bir bilgiye dayanarak yazılan kitaplar, birçoklarımızın geleceği hakkında bir teselli kaynağı olarak kitaplıklarımızda yer almıştır.

Rüyada Cin Musallat Olduğunu Görmek
Rüyada Cin Musallat Olduğunu Görmek

İşte bu şahitlere dayanarak diyoruz ki: Ne rüyaların birer gerçek aynası olduklarına ve birer gerçeklik ifade ettiklerine inanalım, ne de kendimizi yine de rüyalarımızı yorumlamak için rüya kitaplarına bakmaktan alıkoyalım.

Çünkü, insanlar mutlaka manevi bir inanca bağlı ve muhtaçtırlar. Bu bağlılık yaşamımızda çok önemli bir teselli kaynağımız olarak devam edip gidecektir.

“Rüyada Kabuslar Görmek: Kabus Nedir, Nasıl ve Neden Görülür?” konusunda 2 mesaj

    1. Merhaba Sabırsız99 kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Ufak sıkıntılarla uğraşıp daha sonra sıkıntıların bitmesine, geçici fakat iyi bir şansa, bi yere seyahat etmeye, bir iftiradan kurtulmaya, yardımda bulunmaya, güzel bir işte çalışmaya, her türlü dert tasadan uzak olacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.