Rüyada Ev Görmek Ne Demek? Modern Ruya Tabirleri

Rüyada ev görmek; Sevince ve mutluluğa işarettir. Bir başka yoruma göre de; geçim sı­kıntılarınızın artacağına, malınızın ve mülkünüzün bereketi olmayacağı anla­mına gelir. Ruyada ev gormek; sevinçli bir haberle yorumlanır. Güzel bir ev aldığınızı görmek; fevkalade sevinçli bir hadiseye isminin karışmasına işarettir. Rüyanızda evinizden çıkıyorsanız; Düşüncesizce hareketlerinizden dolayı yakınlarınızla aranızın açılacağına, kırıcı davranışlarınız yüzünden düst ve yakınlarınız tarafından yalnızlık içine gireceğinize işarettir. Nabluslu Abdulgani’ye göre güzel ev gormek: “Ev, insanın dünyasıyla tabir olunur,” demiştir.

Rüyada Ev Görmek

Cafer Sadık’ a göre ev gormek: “Ev görmek sekiz şekilde tabir olunur,” demiştir: Kadın için eş, erkek için eş, zenginlik, emniyet ve güven, hayat standardının art­ması, mal, büyük memurluk. Başka evlere bitişik bir ev görmek dünyanın rüya sahibinin yüzüne güleceğine, yani rüya sahibinin zenginliğine, görü- lerf ev kagirse helal, ahşap ve kerpiçtense haram mala, kireçle badanalı ev görmek hastanın ölümüne, yıkık ve harabe ev üzüntü ve kedere dela­let eder.

 • Az katlı ev: Beklediğiniz yardımın gelmeyeceğine ve üzülece­ğine işarettir.
 • Çok katlı ev: Geleceğinizin çok iyi olacağına işarettir.
 • Ev yaptırmak: İşlerinizde başarınızın artarak kâr edeceğiniz anlamına gelir.
 • Evde yangın çıkması: Ayağınızı denk almanıza yoksa işlerinizin kötüye gi­deceğine işarettir.
 • Ev yıkmak: Önünüzdeki günlerde büyük bir tehlike at­latacağınıza işarettir.
 • Yeni bir eve taşınmak: Ticarette itibarınız artarak yükseleceğinize işarettir.
 • Evi çok büyük görmek: Başınıza büyük bir be­la geleceğine işarettir.
 • Eski bir evi tamir etmek: Tavır ve davranışlarınız­da değişikliğe gideceğinize bu yeni tarzınızla mali portrenizi düzelteceğiniz anlamına gelir.
 • Ev boyadığınızı görmek: Bir işe güvenerek yaptığınız borçları ödeyeceğinize işarettir.
 • Ev almak: Çevrenizde kötülüğünüzü iste­yenlerin bulunduğuna işarettir.
 • Ev satmak: Yakın dostlarınızdan birisiyle tartışma sonucu kavga edeceğinize işarettir.
 • Evden Kaçtığını görmek: Sevmediğiniz bir işte çalıştığınız anlamına gelir.

İslami Rüya Ansiklopedisi: Rüyada Ev Görmek

Ev görmek; mezar, eş, zengin, güvenlik, refah, geçim, mal ve büyük memuriyet olarak yorumlanır.

Rüyada Ev Görmenin Modern Tabiri

Rüyada ev, kişiliğimizin ve dış dünyaya karşı konumumuzun simgesidir. Evin durumu ve bize yaşattığı duygular, bu konumun sağlamlığını ya da dayanıksızlığını gösterir. Yeni bir eve taşındı­ğınızı gördüyseniz, bu, var olan durumdan hoşnutsuzluğunuzu ve yenilik ihtiyacı içinde olduğunuzu anlatır. Rüyanızda kötü durumda ya da bakımsız bir evdey­seniz, içinde bulunduğunuz koşulların sizi mutsuz ettiği ve kaygı­landırdığı söylenebilir. Küçük bir evde olduğunuzu gördüyseniz, kı­sıtlanmaktan duyduğunuz tedirginlikten söz edilebilir.

Rüyada Ev Almak-Aldığını Görmek

Rüyanızda ev aldığınızı gördüyseniz; îş hayatınızda başarıdan başarıya koşacağınıza, bozuk olan durumunuzun düzeleceğine, mal-mülk sahibi olacağınıza işarettir. Ev sahibi olduğunu gören işsizse iş sahibi olur, görevden alınmış bir memursa tekrar görevinin başına döner, elinden çıkmış bir şeyi varsa tek­rar eline geçer.

Ruyada Ev Satmak

Rüyanızda evinizin satıldığını görüyorsanız; iş hayatınızdaki başarısızlığınızı, aile içersinde de sürdüreceğinize, bu yüzden mutsuzluk içine gireceğinize işarettir. Ev sattığını görmek: Ailedeki tartışmaların büyüyerek geçimsizliğin artacağı­na ve ayrılığa yorumlanır.

Rüyada Eski Ev Görmek (Ahşap Ev)

Ruyada eski ev, ahşap ya da kerpiçten yapılmış tanıdık bir eve girdiğini gören haram mal peşinden koşturur. Öyle bir ev­den çıktığını gören harama tövbe eder,” demiştir. Dar ve küçük ev ise sıkıntı demektir. Kagir (taş ya da tuğladan yapılmış olan (yapı, duvar vb.) bir eve giren helâl rızk ister. Ahşap veyâ ker­piç ev bunun zıddıdır. Böyle bir evden çıkan, haramdan uzaklaşır. Ahşap bir ev görmek: Eğer yeni ise, iyi bir evliliğe eski ise, bir hastalığa veya hastalığın kötüleşeceğine işarettir. Rüyada ahşap bir eşya ya da bir ev görmek; hayırlı bir işe başlamak ya da evlilik alametidir.

Rüyada Yeni Ev Görmek-Almak

Eski bir evin yeni bir eve dönüştüğünü görmek, rızık genişliğine, hayır kapılarının açılmasına, sevince ve müjdeli bir habere işarettir. Rüyada yeni bir eve girmek, fakir için zenginliğe, zengin için ise servetinin daha da artmasına delalet eder. Rüyada kendi evine girdiğini görmek, bekar için evlenmeye, evli kimseler için de çocuk sahibi olmaya delalettir. Yeni ev işlerin yolunda gitmesi ve yenilenmesi; temiz ev insanın se­vinci ve dayanma gücü ile yorumlanır. Yeni yapılmış bir eve giren eğer zenginse malı daha da artar, fakirse zengin olur.

Mağripli Cabir yeni ev görmeyi şöyle yorumlar: “Kendisine ait olan bir eve girdiğini gören, evlat ve ak­raba sahibi olur. Evin geniş ve yeni olması rızkının ve insanının bol ve sağlam olmasına işarettir. Güzel bir ev görmek anne ve babasının sağlık ve esenliklerine, ömürlerinin uzun olmasına, bir rivayete göre güzel ve uy­gun bir kadınla evlenmesine, korku ve şiddete karşı güvende olmasına, ihtiyaç sahibi olan için zenginliğe, memur için mevki ve makamının yücel­mesine delalet eder” demiştir.

Rüyada Ev Görmek – Diyanet-Rüyada Ev Almak – İslami www.1001ruyatabiri.com

Ebu Sait El Vaiz’e göre yeni ev gormek: “Yeni bir evin yapılmakta olduğunu görmek akraba­larından birinin ölümüne, bir evi genişlettiğini görmek üzüntüye, baş ima­mın evini yıktığını görmek müslümanların yaşadıkları ülkede fesat ve ka­rıştırıcılığın ortaya çıkmasına delalet eder. Her ne şekilde olursa olsun yıkmak iyi değildir,” demiştir.

Rüyada Ev Yapmak

Rüyada ev yaptığını görmek; işlerini çok tembelce yönettiğine; vaktinin çok büyük kısmını boş geçirdiğine; toprakla uğraştığını görmesiyse; eline mal geçeceğine; evini camdan yaptığını görmesi; yakında öleceğine veya bir düşmanının tuzağına düşeceğine işarettir. Düşünde ev yapanın vakti hoş geçer, toprak toplayan mal kazanır. Hanesini camdan olmuş gören yakında vefat eder, düşman şerrine uğrar. Bulunduğu yeri tozlu gören üzüntüye uğrar. Bazı rüya tabircileri: “Uykuda bir ev yapanın akrabalarından biri hastalanır. Evini satan eşini boşar,” demişlerdir. Bir ev yaptığını veya satın al­dığını görmek iyili anlamına gelir.

 • Arsanıza ev yapmak: Aile içinde ölene kadar mutlu olaca­ğınız anlamına gelir.
 • Başkalarının arsasına ev dikmek: Sevdiğiniz bin in­sanın vefatını öğreneceğinize, yeni evli iseniz; aile mutluluğunuzun çok uzun sürmeyeceğine işarettir.
 • Bir evin inşa edilmekte olduğunu görmek, akrabalarından birinin vefatına yorumlanır.
 • Kendine bir ev yapanın imkânları iyi olur ancak rüyâ sâhibi hasta ise vefât eder. Bir evden konuşmadan çıkmak ta böyledir.

Rüyada Ev Taşımak

Ruyada Ev Değiştirmek taşımak; Önemli bir olayın yaşantınızı değiştireceği anla­mına gelir. Bir başka yoruma göre de; tavır ve davranışlarınızı değiştirmeniz gerektiğine zira etrafınıza karşı kırıcı olduğunuz anlamına gelir. Ev taşımak: Bütün projelerinizin aksayacağına ve işlerinizin bozula­cağına işarettir.

Rüyada Güzel Ev Görmek

Rüyada evini çok güzel görmek, ana ve babanın sağlıklı olmasına ve onların uzun ömürlü olacağına delalet eder. Güzel bir köşk ya da saraya girdiğini gören veya köşk ve sarayı seyredip in­celeyen, güzel bir kadınla evlenir. Her bakımdan mükemmel, güzel bir evinin olduğunu gören fakirse zen­gin olur, sıkıntıdaysa feraha kavuşur, sanatkârsa saygınlık ve şöhret ka­zanır, zenginse malı artar, özetle herkes için hayra işarettir. Ruyadaki u ev süslü ve temiz ise o kişinin âhireti güzel olur. Bu evden çıkabilen, çok şiddetli bir hastalıktan sonra iyileşir. Rüyada köşk görmek, güzel bir kadınla evliliktir.

ruyada-ev-gormek-yeni-ev-eski-ev-diyanet-islami-dini-ruya-tabirleri-1001ruyatabiri

Rüyada Büyük Ev Görmek

Geniş ve büyük ev gören güzel ahlâk sahibi olur öyle dünya­dan ayrılır, yani dünya malına önem vermez maniviyatı zengin olur. Geniş ve oturmaya değer ev görülmesi, insanın iyi hali, kurtuluşu ve esenliği, il­mi ve sanatıdır. Büyük ve güzel bir ev sahibi olduğunu görenin ibadetleri kabul edilir. Eğer evi dar ve çirkin bir görünüme sahipse ibadetleri kabul edilmez. Ruyada evini haddinden fazla büyümüş ve genişlemiş gör­mek rızkının ve malının artması anlama gelir. Evin bü­yümesi yâhut yenileşmesi, servet ve selâmettir.

Rüyada Beyaz Ev Görmek

Düşünde beyaz ev görmek; şerefle yorumlanır. Böyle ak rengi olan bir eve sâhip olduğunu gören evlenir ve mirâsa konar. Beyaz Ev görmek; Kârlı bir yatırım anlamına gelir. Bembeyaz rengi olan bir evin görülmesi tekdüze yaşantıyı sevdi­ğiniz anlamına gelir. Beyaz ev gormek; Değerli takılara, aksesuarlara işarettir. Bir başka diyanet ruya tabircisi der ki; beyaz ev görmek uzun ömre delalet eder. Ayrıca böyle bir ev veya bina asil, güzel ve dindar kişi an­lamına gelir.

Rüyada Ev Temizlemek-Süpürmek

Evini süpürdüğünü gören üzüntü ve kedere uğrar ya da aniden hastalanır.
Bir başka rivayete göre: “Bir evi süpürdüğünü görmek üzüntü ve sı­kıntıdan kurtulmak demektir. Rüyada kendinizi temizlik gibi bir ev işiyle uğraşırken gör­düyseniz, bu, içinizdeki olumsuz duygulardan ve düşüncelerden kurtulmak istediğinizi ya da kötü deneyimlerin yol açtığı yıpran- mışlığı onarma ihtiyacı duyduğunuzu gösterir.

Rüyada Boş Ev Görmek

Ruyada bos ev gormek evvelce söylenmiş boş ve abes kelimelerin yeniden gündeme geleceğine işarettir. Düşlerde gorulen boş evler; işlerin kötüye gitmesidir. Bir başka yoruma göre de; gönül ilişkinizin hüsranla biteceğine işarettir. İçi boş bir ev/hane/yuva gormek; gelecekteki gelişmeleri simgeler. Düş­lerinizde boş bir yer görmeniz, olumsuz yönde gerçekleşebilecek olaylara işaret eder; keza dikkatli davranmanız gereken bir dö­neme girmek üzere olduğunuzu belirtir.

Rüyada Ev Bakmak

Duşlerde gorulen ev arama veya ev bakma sahneleri; pratik yönümüzü ve günlük yaşamın akışı içindeki ayrıntılarda sergilediğimiz becerikliliği simgeler. ev bakmak, geç­mişte kalmış olmasına rağmen, hâlâ değer verdiği­miz inanç ve düşüncelerimizi vurgular. ev bakmak veya ev gezmek; Elinizdeki olanaklardan başka­larının da faydalanmasını sağlayacak yardımlar yapmak anlamına gelir.

Rüyada Kiralık Ev Görmek

Rüyada ev veya mesken vs. gibi şeyleri kiralamak; hayatınızda sizi memnun edecek değişiklikler olacağına delalettir. Kiraya verenin kiralayanı aldatarak ikna ettikten sonra malını kiraya vererek çekip gitmesindeki gibi kiraya verdiğini ve kiraladığını gör­mek hile, aldatma ve ikna ile tabir olunur. Birinin kendisine bir şey kiraladığını gören ya o şahsın hilesine uğrar veyâ iknâ edilir. Acımasız ve düzenbaz birisine işarettir.

 1. Kiraya ver­mek: Kiraya verdiğinizi gördüğünüz kişi tanıdıksa bir konu hakkında ken­disini ikna etmek için, yalana başvurarak kandıracağınıza işarettir.
 2. Bir ye­ri kiralamak: Size kiraya veren tanıdıksa, onun yalanlarına kandığınıza işa­rettir.
 3. Kira ödemek: Parasal sıkıntılarınızı arkadaşlarınızdan alacağınız ufak miktardaki paralarla çözeceğinize işarettir.
 4. Kirayı verememek: Ta­şınamaz mallarınızı sıkıntılar yüzünden elden çıkaracağınıza işarettir.

Rüyada Dağınık (pis) Ev Görmek

Evin içinde bir pislik görmek, kadının ahlaksızlığına delalet eder. Rüyada bir evin içine girip, orada ölülerin olduğunu görmek, rüya sahibinin hastalığına işaret eder. Evinin yandığını görmek, aile içinde meydana gelecek kargaşaya işaret eder. Evi pis, harap ve dar görmek bunların sıkıntı, felaket ve ihtiyaç sahibi olmaları anlamına gelir. Evin içinde veya kapısında pislik gör­mek kadınların uygunsuz hareketine işarettir. Harâp harabe ev, üzüntü ha­bercisidir. Pis ve dar ev sıkıntıdır.

Rüyada Ev Yıkmak Evin Yıkıldığını Görmek

Evin yıkıldığını görmek; tez zamanda gelecek felâkete işarettir. Damdan dama atladığını gören kimsenin, servetten servete koşacağına işaret vardır. Evinin kapısını yanmış veya yıkılmış olarak gören kimse, gücünü aşan bir şeyle karşılaşır ve buna üzülür. Evinin kapısını yeni olarak gören kimse ise evlenir ve sıkıntıdan kurtulur. Eliyle kendi kapısını açan kimsenin zor bir işi hallolup yoluna girer. Kapısının kilidini kaybeden kimse önemli bir konuda tedbirsizlik eder. Yeniden kilit bulan kimse işinde başarılı olup, güçlenir. Sahip olduğu eski bir evin kendisi üzerine yıkıldığını gören ya­kın akrabalarından birinden miras alır. Evinin yıkıldığını görmek sahibinin vefatına, yeni yapılmış bir evi yık­tığını görmek üzüntü ve belaya uğramak demek. Evinin tavanının, damının veyâ duvarmın yıkıldığını yâhut yandığını gören, büyük bir üzüntüye düşer.

Rüyada Güzel Ev Görmek-Yanan Veya Yanmış Ev Görmek
 • İmâm-ı Azam Hazretlerinin evini yıkmak, İslâm ülkelerinde ka­rışıklık çıkarmaya işâret eder. Ev yıkmak iyi değildir.
 • Ev duvarının yıkılması: İçeri yıkılırsa ev sahibinin has­talığına, dışan doğru yıkılırsa ev sahibinin ölümüne işarettir.
 • Bir evin yıkıldığını görmek, üzüntüye, kendi oturduğunuz evi görmek keder ve endişelerinizin artık son bulacağına, yıkılmış bir ev görmek, yeni bir ev yaptıracağınıza işaret sayılır.
 • Eski bir ev veya oda, yahut dükkan yıktığını gören üzüntü ve sıkıtı görür.
 • Evinin tamamının veya bir kısmının yıkılmış olduğunu görmek o evde yaşayan birinin ölümüne yahut sahibinin büyük bir belaya uğramasına, ya da kötü bir olayın meydana gelmesine delalet eder.
 • Evinin yıkıldığını gören ölür veya ölüm kadar acı veren bir felakete uğrar.
 • Bir evin yıkıldığını görmek ev sahibinin ölümüne işarettir.
 • Bir evi veya eski bir binayı yıktığını gören üzüntü ve sıkıntıya düşer.
 • Bir evin bir bölümünün yıkıldığını görmek o evde birinin öleceğine ve­ya ev sahibinin büyük bir felaket ve kötülüğe uğrayacağına delalet eder.

Rüyada Bina Görmek veya Apartman

Apartman görmek, helâl mala işarettir. Apartman gören kimse ya çok asil ve zengin bir kadınla evlenir veya hayır göreceği bir ortaklığa girer. Nesli çok olur. Bazen de rüyada apartman görmek, sıkıntıya ve dünya meşakkatlerine delalet eder. Rüyada Apartman satın aldığını gören kimse, birçok insanın geçimini karşılamak zorunda kalır. Kat almak veya görmek ev gibi yorumlanır. Başkasına ait bir işten çıkar sağlamaya ya da karı kocanın ilişki­sine işaret eder.

 1. Uzak bir yerde ev yapmak: Bir yere yerleşip ölene kadar orada yaşayacağınıza.
 2. Bina boyamak: Alacaklıların bastırması yüzünden eski borçlarınızı ödeyeceğinize.
 3. Binanın yanması: Hakkınızda kötülük dü­şünenleri alt edeceğinize.
 4. Binada çalışan insanlar görmek: Karı koca ara­sında anlaşmazlıkların çıkacağına ve ayrılığa kadar gideceğine.
 5. Yeni bir binaya taşınmak: İleride ikinci bir evlilik yapacağınıza.
 6. Bir bina inşa et­mek: Çok çalışarak para kazanmaya.
 7. Bir camiye kubbe yapmak: İleride çok iyi bir duruma geleceğinize ve makamınızın gücünü kullanacağınıza.
 8. Yıkılmış bina: Yaşamınız boyunca başınızın dertten kurtulmayacağım ve sürekli tehlikeli pozisyonlarda bulunacağınıza.
  1. Bina yıkmak veya zarar vermek: Yoksulluğa düşeceğinize ev içinde sorunların büyüyeceğine.
  2. Bi­nanın büyümesi: Servete ve daha fazlasına, eğer fazla büyükse; çok kötü bir olaya.
  3. Bina satmak: Bir arkadaş ile kavga etmeye.
  4. Ahşap eski bir bina: Hakkınızda söylenmiş yalanlardan kurtulacağınıza.
  5. Bir bina satın almak: Dostlarınız arasında iyi niyetli olmayan birinin bulunmasına.
  6. Bir binayı onarmak: Tavır ve davranışlarınızda olumlu değişimler yaşayacağınıza.
  7. Bir binaya taşınmak: Arzularınızın gerçekleşeceğine işarettir.
Ruyada-Ev-Gormek-Ev-Almak-Ne-Anlama-Gelir-Diyanet-Ruya-Tabirleri-eski-ev-yeni-ev-ne-demek

Rüyada ev ile ilgili 1001 Ruya Tabiri

 • Ev sahibi görmek: Deneyimleriniz ve tecrübeleriniz paralı kimseler tarafından desteklenerek ticaret hayatına atılacağınız anlamına gelir.
 • Acaip, bilmediği bir eve girdiğini gören kimsenin eceli yakındır. Ahşap bina haram maldır.
 • Evin demirden olması uzun ömür ve huzurlu bir yaşama işaret eder.
 • Rüyada ev sahibi; mülk sahibini görmek; zengin kimselerle işbirliği yaparak; bundan büyük faydalar sağlayacağınıza işarettir.
 • Hasta olan birinin evden sessiz ve sakin bir şekilde çıktığını görmesi hastane gibi bir yere yatacağına delalettir.
  • İçinde ölülerin bulunduğu evden çıkamayan hastalanır.
  • Kireçle veya boya ile boyanmış, ba­danalanmış ev, hasta için şifadır.
  • Mahallesi ve sâhibi meçhûl bir ev, âhireti temsil eder.
  • Emlakçı ile ev aramak: Mal ya da mülk edineceğinize işa­rettir.
  • Ev boyamak: Aşk hayatında sorunlara.
 • Cennette ev görmek: Miras yoluyla servet demek.
 • Kapısız ev görmek: Rüyada evinin kapısız olduğunu görmek, evin düzensizliğine işaret eder.
 • Rüyada kerpiçten yapılmış kulübe veya ev görmek, bir çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekârsanız bir ev yapmak için bir arsa satın alacağınıza yorumlanır.

Ruyada Kulübe veya Baraka Görmek

Rüyada bir kulübe veya yazlık bir ev görmek, çok memnun kalacağı bir misafirin geleceğine, kulübeye girip oturduğunu görmek, kendisinin bir misafirliğe gideceğine işaret eder.

Ruyada Evinin Tavanını Görmek

Evinin tavanının yıkıldığını ve takımıyla beraber düştüğünü görmek o evde oturan kişinin veya ev sahibinin ölümüne, tavanın aktığını ve damladığını görmek bir ölü veya hasta için ağlamaya, tavanın toprağı­nın veya kiremitlerinin ya da üzerinde bulunan herhangi bir örtünün gittiği­ni görmek malının elinden gitmesiyle fakir düşmeye, tavanın üstünde ot bittiğini görmek bazı insanlar tarafından aldatılmaya, tavanın yarıldığını görmek kötü bir işe delalet eder.

https://1001ruyatabiri.com/wp-content/uploads/2019/11/ruyada-ev-gormek-ruyada-ev-almak-ruyada-ev-satmak-yeni-ev-eski-ev-evin-yikilmasi-diyanet-islami.mp4
rüyada ev görmek-ev almak-ev satmak-yeni eski ev gormek

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada ev görmenin en geniş sonucunu okumak lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada Ev görmenin En detaylı Anlamını okumak için lütfen Buraya Tıkla

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Ev Görmek Ne Demek? Modern Ruya Tabirleri konusunda 36 mesaj

 1. Rüyamda bizim ev normal iki katlı deprem evi ama rüyamda bina oluyor yani apartman mütahite verilmiş bende bu eve ne olmuş ya değişmiş falan diyorum bahçe kocaman balkon olmuş kizenimde tamam benim suçum benim günahım benim hatam falan diyor

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Yasin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İyi arkadaşlar edineceğinize, ömrün bereketine, gizli sırları tesadüfen öğrenmeye, hayatınızın güven içinde olmaya işarettir…

 2. Rüyada yeni bir işe başladığımı görüyordum bilmediğim daha önce yapmadığım bir işti ve ordakiler anlatarak öğretiyorlardı. Kızlar vardı çoğunlukla. İlk günden biraz kaynaşıyordum kızlarla. Sonra sahne değişiyor eski bir arkadasımın eroin bağımlısı olduğunu öğreniyordun sonra sahne değişiyor mahalleden bir arkadasımıb komşularla birlikte dört kişi olarak akşam yemeğe gelceğini öğreniyordum ancak sadece iki çeşit yemeğim kalmıştı diğerleri bitmişti az bi zaman kalmıştı ne yemek yapsam diye düşübüyorken uyandım yorumunuz nedir şimdiden teşekkürler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Seren Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Ayrıldığınız kimselerle bir araya gelmeye, mutlu olacağınıza, yüklüce bir mirasa konmaya, helal rızkın çoğalacağına işarettir…

 3. Hocam ben her sene bir kere görüyorum bu rüyayı eve bütün akrabalarim o eve toplaniyoruz ve herkez toplandiktan sonra ev çöküyor herkes oluyor sadece ben yaşıyorum ve karşıma aksakalli bir dede geliyor ve bana diyor ki sen seçildin seçileceksin diyor

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ebrar Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Büyük uğraşlar sonucunda başarılara ulaşacağınıza ve bu başarının sürekli olacağına, iyi ve güzel haberleri almaya işarettir…

 4. Hocam merhaba rüyamda eskiden kiracı olarak girdiğimiz bir eve yine tasiniyorduk ailecek ama çok aşırı büyük ve eski bir evdi vede her zaman bu rüyayı görüyorum hocam

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sevgi Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni dostlar bulmaya, eski olan bir şeyin yeniden gündeme geleceğine, şansınızın ikiye katlanacağına, sırları bilmeye işarettir…

  2. 1001 Rüya Tabiri

   Sevgi Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İsteklerinizin gerçekleşeceğine, zor durumdaki insanlara yardım edeceğinize, hayatınızı güzel ve huzurlu şekilde yaşamaya işarettir…

 5. Merhaba rüyamda eşimle ve kızımla yeni bir eve taşındığımızı gördüm ev daha çok dağınıktı herşey her yerdeydi eşyalarımızı daha yerleştirememiştik sonra evden çıkıyorum tanımadığım orta yaşlı şişman bir kadın siyah gömlek giymiş kızının elinden tutuyor yolda yürüyorlar onu görünce bak artık ben de zenginim böyle kılık kıyafetime dikkat etmem lazım diyorum bir mağaza camından kendimi görüyorum sonra bi anda başka birinin evindeyiz kalorifer peteğinin önünde yengem oturuyor başka insanlar da var müzik çalıyor biz dinleyip dinleyip gülüyoruz komik bir şarkıydı . Yorumunuz için şimdiden çok teşekkür ederim Allah razı olsun

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Külfetsiz ganimete, insanlar tarafından kıskanılmaya, itimat edilir bilgiye, zekatı verilecek ve zorluklarla kazanılacak mala işarettir…

 6. Rüyada kendi evimde çok büyük fare delikleri görüyoruz annemle. Korkuyorum fareden nasıl kurtulurum diye düşünüyorum. Sonra arkadasımın evine gidiyorum. Bembeyaz çok ferah ve büyük odaları orda kalıyorum güya. Güya o da büyüden şüpheleniyor heryerde muska yada kağıt arıyor sonra onun işi çıkıyor dışarıya çıkıyor ben evde tek kalıyorum ben arıyorum salonuna geliyorum geniş günlük güneşlik çok güzel evini çok seviyorum. sonrada uyanıyorum rüyamı yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ceren Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hazır mala kavuşmaya, bir sene içinde bolluğa ve berekete ermeye, rızıklanmaya, zor durumları yakında aşacağınıza işarettir…

 7. edalinkinal@gmail

  Oncelikle merhaba ben ruyamda yeni bir eve tasiniyorduk sonra bir erkek arkasim yeni tasindigimiz evde ben onu sakliyorum burada ne isin cabuk saklan ailem gorecek ben sakladikca cikiyor saklan diyorum ailem gorecek diyordum oylece uyandim uzun zaman once idi saygilar

  1. 1001 Rüya Tabiri

   edalinkinal@gmail Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başladığınız ya da başlayacağınız her işi başarı ve alnınızın akı ile bitireceğinize, yüksek mevki ve itibar sahibi olacağınıza, iyi arkadaşlarınızın sağlıklarıyla ilgili haberlerin sizi mutlu edeceğine, çok yükselmeye, işlerinizin düzene gireceğine işarettir…

 8. Rüyamda eski 2 katlı ahşap bir eve tasiniyorduk sadece kardesim ve annem vardi ve evin muhiti pek iyi değildi yorumlayabilir misiniz?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Işık Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşamınızın uzun süreli olacağına, sermayenizin devamlı büyüyeceğine, her türlü dert ve tasadan kurtulmaya, güzel ve size şans getirecek bir habere, dünya nimetlerine kavuşmaya işarettir…

 9. Normalde müstakil küçük bir evdeyiz ama rüyada apartman içinde büyük başka bir eve taşınmışız ev biraz dağınık düzensiz heryerini düzenliyorum. Balkonu var çok güzel oraya çıkıyorum. Tuvalette akrep görüyorum siyah ezerek öldürüyorum lara böcekler ve değişik renkli ama korkunç olmayan böcekler görüyorum. Onları öldürmüyorum. Annem var oda evi düzenlemeye çalışıyor. Ev güzel ama kasvetli geliyor eski evimi özlüyorum.Dış kapıda sorun var ve bir kapı daha yapılması laZım onları ev sahibine söyleyeceğiz diye konuşurken uyanıyorum. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Elif Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : En üst makamlara yükseleceğinize, kazanç ve itibarınızın artacağına, mutlu olmaya, kazancınızın iyi olacağına işarettir…

  2. Rüyada eski bir evdeyim. Bu halamgillerdi ancak ora diyil. Bir cirkin kadın var. Beni görmesin diye kapıyı kapatıp çıkıyorum. Yolda deniz görüyorum. Denizde halamin eşini daha sonra otobus görüyorum. Otobus karsisindaki engeli geciyor(denizde). Daha sonra denizde kopek görüyorum. Onunla yüzüyordum. Daha sonra bir guzel kadın ve kızla birlikde cantalara bakıyoruz. Daha sonra renkli bir oda görüyorum.

  3. 1001 Rüya Tabiri

   Nilufer Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yapacağınız iş sonucunda bol kazanç elde edeceğinize, malınızı korumanız gerektiğine, zor olacağını düşündüğünüz bir işin çok kolay olacağına işarettir…

 10. ben beril. bugün rüyamda yeni bir eve taşındığımızı gördüm. Ama ev han, saray gibiydi çok katlı ve çok büyüktü. Çok büyük bahçesi vardı ve denize bakıyordu. Ailecek taşındık. Ne anlama gelir

  1. Buna ek olarak taşınmadan önce rüyamda birileriyle savaşıyordum. beni yakalamaya çalışıyorlardı evin kapılarını da kilitlemişlerdi. Ama sonrasında her sey geçti az öncede dediğim gibi sonra rahatça taşınabildik o büyük eve.

  2. 1001 Rüya Tabiri

   beril berk kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Uzun ve faydalı bir yolculuğa, emeklerinin karşılığını almaya, büyük bir iyilik ve mutluluğa kavuşulacağına, dileklerinizin gerçekleşmesine işarettir…

  3. 1001 Rüya Tabiri

   beril berk kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Zor durumlardan kurtulmaya, huzur ve güven içinde yaşanacağına, umulmadık ve önemli bir yardımın alınacağına işarettir…

  4. Rüyada eski bir evdeyim. Bu halamgillerdi ancak ora diyil. Bir cirkin kadın var. Beni görmesin diye kapıyı kapatıp çıkıyorum. Yolda deniz görüyorum. Denizde halamin eşini daha sonra otobus görüyorum. Otobus karsisindaki engeli geciyor(denizde). Daha sonra denizde kopek görüyorum. Onunla yüzüyordum. Daha sonra bir guzel kadın ve kızla birlikde cantalara bakıyoruz. Daha sonra renkli bir oda görüyorum.

  5. 1001 Rüya Tabiri

   Nilufer Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Rahatlığa, size maddi yükü olan kimseden kurtulmaya, mesleğinizde ilerlemeye, bütün gücünüzle çalışmanız gerektiğine, her alanda başarılı olmaya işarettir…

 11. Sevdiğim Adam 5 yıl önce evlendi ve beni hala sevdiğini biliyorum ki bende. Rüyamda Sevdiğim Adamın evine gidiyorum, Eşi 3 4 kişiyle bir başka odaya geçiyorlar, bende yatak odasına giriyorum, sevdiğim adam uyuyordu ve ben onu uyandırdım uykusundan. Yorumunuzu sabırsızlıkla bekliyorum

  1. Yazım görülmedi ise tekrardan yazıyorum kusura bakmayın

   Sevdiğim Adam 5 yıl önce evlendi ve beni hala sevdiğini biliyorum ki bende. Rüyamda Sevdiğim Adamın evine gidiyorum, Eşi 3 4 kişiyle bir başka odaya geçiyorlar, bende yatak odasına giriyorum, sevdiğim adam uyuyordu ve ben onu uyandırdım uykusundan. Yorumunuzu sabırsızlıkla bekliyorum

  2. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çok korkulu ve endişeli geçecek bir sürenin sonunda hayırlı olacağına, eskiden olan ve size çok sıkıntılar yaşatan bir olayın tesirinden kurtulamadığınıza ve zamanı gelince bundan kurtulacağınıza, sizi mutlu günler beklediğine, güzel bir evliliğe, murada ermeye, sevinmeye, işlerinin yoluna gireceğine işarettir…

  3. Cevabınız için çok çok çok teşekkür ederim, affınıza sığınarak, bu rüyamdaki gördüğüm kişi ilemi olacak, ki sıkıntılarım endişe ve korkularım yorumladığınız gibi elbette sevdiğim adamla. Umudum ve ümidim bu çünkü hayırlı olması için.

 12. selamunaleykum.
  annem rüyasında çok geniş ve 5-6 cok odalı bi ev görüyor. içinde kaliteli güzel eşyalar varmış ve evi boyuyorlar. bi başkasının eve gireceği rüyada hisssediyo. o evde küçük çok güzl bi renkte yeşil boncuk alıyo ve ne kadar güzel bir boncuk diyor.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Azra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Giriştiğiniz işlerinizde ve uğraşlarınızda zor’da olsa eninde sonunda büyük bir başarıyı ve mutluluğu elde edeceğinize, sevinmeye, işlerin çok iyi gideceğine, istikbalin parlaklığına, beklenilen bir yerden yardım geleceğine, sermayenizi yitireceğinize, çevrenizdekiler üzerinde güçlü etkiler sağlayacağınız bir sürece girdiğinize, başarılı olunacağına, meydana gelmesinden korkulan bir olayın gerçekleşmesine işarettir…

 13. Rüyamda sürekli ananemin evindeyim. Ananemle konuşmuyorum şuan ve uzun zamandır diyebilirim. Ama şu sıralar sürekli onun evinde yemek yiyor çay içiyoruz.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Zeynep kardeşim rüyanın yorumu şöyle : En büyük neşeye, sağlığa, varlığa, sevinmeye, mutluluğa, huzura, malınızın artacağına, bolluğa, refahlığa, kazanç elde edip kazancınızı başka insanlarla paylaşacağınıza, iş ve toplum aşk hayatınızda başarıya, bu aralar hoşunuza gitmeyecek bir şeyler yaşayacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!