Rüyada Vermek Neye İşarettir? Para, Yemek, Su, Ekmek Gibi

Rüyada vermek hakkında her türlü rüyanın rüya yorumcuları tarafından nasıl değerlendirildiğini aşağıda öğrenebilirsiniz. Rüyada bir kimseye bir şey verdiğinizi görmek, hayırlı bir haber alacağınıza işaret sayılır.

Rüyada Para Vermek

Rüyada borç para vermek, o kimseye karşı olan memnuniyetinizi gösterir. Rüyada borç borç para verdiğinizi görmek cömertlikle yorumlanır. Rüyada bir arkadaşınıza herhangi bir şeyi veya bir parayı borç olarak verdiğinizi görmek, o arkadaşınızın sizin hakkınızda iyi niyet beslediğine işarettir. Rüyasında bir şeyi ödünç verdiğini gören kimse, bir mal ile rızıklanır. Ödünç veya borç para vermek, günahkar için tövbedir. Fakir için zenginlik, kafir için de müslüman olmaya işarettir.

Rüyada Yemek Vermek

Rüyada yemek vermek veya ziyafet verdiğini gören kimse, akrabaları ile hayırlı bir iş için bir araya gelir. Bazen de bu rüya kaybolan bir şeyin bulunmasına işarettir. Rüyada kümesinizdeki hayvanlara yem verdiğinizi görmek, hayır işleriyle uğraşarak birçok fakir kimselerin geçimine yardımcı olduğunuzu ve bu yüzden büyük sevap kazandığınızı gösterir. Rüyada düğün ziyafeti vermek, akrabalarla bir araya gelmeye ve hayırlı bir konuda karar almaya işaret eder. Rüyada hayvanlara yem vermek aile içinde sevinecek bir toplantı yapılacağına delalettir.

Rüyada Su Vermek

Rüyada su vermek, çalışmaktan sonra zengin olmaya delalet eder. Rüyada bir kimseye su vermek, insanlar arasında dostluğa işarettir. Rüyada bir kişiye su vermek, geçim bakımından zahmet çekmeye, eğer verdiğin suyu içerlerse ucuzluk ve bolluktan faydalanmaya işarettir. Rüyada su verdikleriniz o suyu kana kana içerlerse, uzun ömürlü olacağınıza işarettir. Rüyada kadeh veya bardakla su vermek eşi veya ailesiyle mutlu günler yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada Ekmek Vermek

Rüyada ekmek vermek, o kimseye yardım etmeye işarettir. Rüyada bir kimseye ekmek verdiğini görmek, o senenin bolluk içinde geçeceğine ve hayır elde etmeye işaret eder.

Rüyada Hediye Vermek

Rüyada hediye vermek genellikle hayırla yorumlanır. Rüyasında bir kimseye hediye verdiğini görmek, veren ve alan için hayırlıdır. Her ikisi de arzularına ulaşırlar. Eğer verilen hediye kötü bir şey ise, alan da veren de zarar görür. Kendisine hediye verildiğini gören, sevdiği biri ile evlenir. Kendisine yaşlı bir erkek veya kadın tarafından hediye verildiğini görmek, hayra delâlet eder. Birine hediye verdiğini ve onun da bu hediyeyi kabul etmeyip almadığını görmek kötü bir söz işiteceğine işarettir. Rüyada görülen hediye birbirlerine dargın kimselerin barışmalarıyla tabir edilir. Bazen de evlenmek için kadın istemeye delalet eder. Rüyada vermek mal ve para değişimine yorumlanır. Bir çocuğun size bir hediye verdiğini görmek, fitne ve fesada yorulur. Bu armağan size bir kız tarafından verilmişse, ailece bir kimseden fayda göreceğinize, bir başkasına armağan vermek sıkıntı ve kedere yorumlanır.

Hediye vermek, ferahlık ve rahatlık işaretidir. Hediye vermek ve almak sevgi ifade eder. Hediye, bir kimse ile evlenmek için anlaşma bakımından en güzel bir sevgiye işaret eder. Kendisine bir sepet taze meyve hediye edildiğini görmek, kızı ile evlenmek isteyen bir gencin varlığına, kızı yoksa hediyeyi gönderen kimse ile aralarında bir dostluk bağı kurulması istendiğine veya eski bir tanışıklığın yeniden kuvvetlendirilmesi isteğine yorumlanır.

Rüyada Altın Vermek

Bir ölünün kendisine altın vermeyi vaadettiğini gören kimse insanlara zulmeder. Elindeki altınları insanlara vermek veya har vurup harman savurduğunu gören kimse, namazları noksan kılan bir kimseye işaret eder. Rüyada altın vermek gören kimsenin üzüntü ve kederi gider. Evladı olur. Bol rızka kavuşur. Rüyada birine altın verdiğini gören kimse, sıkıntıdan kurtulup rahata erer ve derecesi yükselir. Rüyada altın ve gümüşü karışık dağıtmak veya vermek  hıyanette bulunmaya işaret eder. Bazen rüyada altın dağıtarak ödünç vermek veya borç vermek, çocukları sebebiyle elde edeceği başarı eğer çocuk yoksa ailesi sayesinde elde edeceği mutlu günlere de işaret eder. Çokça altın dağıtmak, sıkıntı ve zahmet çekmekten kurtulmaya işarettir.

Rüyada Kan Vermek

Rüyada kan vermek, maddi ve manevi anlamda zor zamanlar geçiren rüya sahibinin yakın zaman da alacağı müjdeli haberle hayatının bir anda  değişerek kendisi için mutluluk getiren işlere yöneleceğine yorumlanır. Rüyada görülen kan vermek, sembolü bazende doğru yolu bulmaya, tövbe etmeye, günah yapmaktan korkmaya tabir edilir. Kan vermek, rüyası haneden çıkacak cenazeye, yaşayacağınızı üzücü olaylara da ifade edilir.

Rüyada Bozuk Para Vermek

Rüyada bozuk para vermek, rüyayı gören kimse borca girer. Rüyasında sevmediği bir kimseye bozuk madeni paralardan verdiğini görmek, aralarında meydana gelecek düşmanlığa ve zarara işaret eder.

Rüyada Kağıt Para Vermek

Rüyada kağıt para vermek, bir fakire sadaka vereceğine işaret eder. Bir deste kağıt para verdiğini rüyasında gören bir kimse fakir ise zengin olur. Çok miktarda kağıt banknotları birine verdiğinizi görmek, halkın sevgi ve saygısını kazandığınıza yorumlanır.

Rüyada Sadaka Vermek

Rüyada sadaka verdiğini görmek, tüccar için kazanca, korkulardan emin olmaya ve fakir için zenginliğe delalet eder. Rüyada sadaka veren kimsenin âlim ise ilmi artar. Memur ise derecesi yükselir. Tüccar ise ticareti gelişip büyür. Fakir kimse rüyasında sadaka verdiğini görürse zengin olur. Rüyada sadaka vermek, güç ve kuvvet olarak yorumlanır. Rüyada sadaka veren kimse, gelecek belâlardan kendisini sipere almış demektir. Rüyada sadaka vermek, kendisini kıskananları altetmek olarak ta yorumlanır. Eğer sadaka bir ölüye verilmiş ise, rüyayı gören kimsenin kendi malı veya başka bir kimsenin malı haklındaki önlemlerinin geçersiz ve isabetsiz olduğuna yorumlanır. Bir kimse rüyasında helal malını sadaka olarak verdiğini görürse, kendisinin geçimini koyun ve benzeri hayvanlardan elde ediliyorsa, onun için o hayvanların halk olduğuna, eğer çiftçi ise, ekininin bereketli olacağına, bağ ve bahçe sahibi ise, çok bereketli ürün alacağına işarettir. Rüyada fitre verdiğini gören kimse borcunu öder. O sene içinde hastalanmaz. Namazını ve tesbihatını çokça yapar.

Rüyada Borç Vermek, Almak

Rüyada borç vermek hem hayra hem şerre yorumlanır. Rüyasında birinden borç aldığını görmek, onun kendisi için arkalarından bir takım dedikodular yaptığına, kendisinin bir başkasına borç verdiğini görmek, bu rüyanın aksine işarettir. Borç istediği halde alamadığını görmek, mahkemede bir davası varsa, lehine sonuçlanacağına delâlet eder. Rüyada birisinden aldığı borca karşılık senet veya bono verdiğini görmek, bir hastalıktan dolayı doktordan reçete aldığına işarettir. Kendisine verdiği bir para karşılığında borç senedi aldığını gören uzun müddet haberini alamadığı bir yakınından mektup alır. Bazılarına göre; rüyasında birisine borç senedi imzalayıp verdiğini görmek, o adamdan ileride bir fenalık göreceğine; kendisine bir borç senedi verildiğini görmek, bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyada borç vermek, rüya sahibinin çevresindeki insanlara karşı son derece dürüst ve samimi olmasına rağmen bir takım insanların suçlamalarına maruz kalarak zora düşeceklerine yorumlanır. 

Rüyada Süt Vermek

Rüyada süt vermek yaptığınız işlerde verim alacağınıza delâlet eder. Bir erkek rüyasında çocuk emzirdiğini görse, hüzne düşer. Birinin memesinden süt emdiğini gören hapse girer. Birçok tabirciler, bu rüyada süt veren ve emen için hayır yoktur, diyorlar. Danyal aleyhisselama göre; tatlı taze süt vermek malın çokluğuna ve dindarlığa, verilen süt ekşi ve bozuk olursa, noksanına delâlet eder. Verdiğiniz sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helâl mala ve rızka nail olur. Bir kadının bir erkeğe verdiği sütün üzerine dökmesi o adamın tutuklanacağına delâlet eder.

Rüyada Çikolata Vermek

Rüyada çikolata vermek sevinmeye, yakında gelecek bir müjdeye işaret eder. Rüyasında birine çikolata verdiğini gören kimsenin sağlığının düzeleceğine işarettir.

Rüyada Selam Vermek

Rüyada selam verdiğini görmek, güzel bir söz işitmeye delalet eder. Selam vermek, kafir için müslüman olmaya işaret eder. Rüyada herhangi bir kimseye selam vermek; güzel bir söz işitmeye, sağlığa ve gönül rahatlığına işarettir. Rüyasında namazda selam verdiğini gören kimse üzüntü ve sıkıntılarından kurtulur. Bu rüya, Hazreti Peygamber’in sünnetini yerine getirmeye de işarettir. Rüyanızda daha önce dargın olduğunu/ bir kimseye selam verdiğinizi görmek, eğer selamınızı alırsa, size tanıdığınız bir kimseden haber geleceğine işarettir. Selamınızı almazda sizi görmemezlikten gc lirse; o adamın size karşı beslediği düşmanlıktan kurtulacağınıza, yorumlanır. İki kişi arasında ticari biı işki bulunduğu zaman birbirlerine selam verip diğerinin bu selamı almaması; kazanılması ihtimali olan bir alış verişte ziyan edileceğine, selamın alınması ise; bu rüyanın aksine olarak kazanca yorumlanır. Düşmana verilen selam alındığı takdirde; borcu varsa bu borcun ödeneceğine, düşman tarafından kendisine verilen selam ise; gönül rahatlığına ve huzur içinde bir hayata işaret eder. Kendisini Azrail’e selâm verirken gören kimse, dünya ve âhiretin bütün sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada Anahtar Vermek

Rüyada anahtar vermek veya birine anahtar verdiğini gören kimsenin duası kabul olunur. Birine anahtar veren kimse hacca gider. Anahtar şanstır, kısmettir, insanın işini yapacak makam sahibi kimsedir, dinde sağlamlıktır, ihtiyacın giderilmesidir. Rüyada bir kimseye anahtar vermek hastalıktan kurtulma, ilim, bağışlanmak, işlerin açılması olarak da yorumlanmaktadır. Anahtarla kilidi açmak, hayra işarettir. Kapamak ise şerre delalet eder. Anahtarı verirken elinden düşürdüğünü görmek, namazlarını tam olarak eda etmeyen bir insan olarak yorumlanır.

Rüyada Söz Vermek

Rüyada bir kimsenin diğer bir şahsa söz verdiğini görmesi, veren kimsenin, verilen kimseye borcunun olduğuna işarettir.

Rüyada Zekat Vermek

Rüyada zekat vermek, malın ve mülkün artmasına işarettir. Bu rüya borcu ödemeye, işlerin kolaylaşmasına ve tövbeye de işarettir. Rüyada zekât, müjde, hayır, bereket, şifa, dini borç, güç işlerin kolaylaşması, kayıp, sıkıntıdan kurtulma, düşmana zafer, rızkta bolluk ile yorumlanır. Rüyasında zekât veren kimsenin malı ve mülkü, varsa, hayvanlan artar. Zekât aldığını görmek, menfaat bulacağına, bir rivayete göre de fakirliğe delâlet eder.

Rüyada Kiraya Vermek

Rüyada kiraya vermek veya kiralamak hile, kandırma ve kabul ettirme ile yorumlanır. Birinin kendisine bir şey kiraladığını görmek, o kimse tarafından kandırıldığına, kendisinin birine bir şeyi kiraladığını görmek, o kimseyi kandırıp kabul ettirdiğine delâlet eder.

Rüyada Para Görmek

Rüyada bir çok paranızın bulunduğunu ve onları saydığınızı görmek, elinize çok para geçeceğine işarettir. Paranızı kaybettiğinizi görmek, bol kazanca, yerden para bulduğunuzu görmek, büyük zorluklarla karşılaşacağınıza, rüyanızda altın paranız olduğunu görmek, zenginliğe yorumlanır. Rüyada görülen para, riya ve mücadele halinde söylenen söz olarak yorumlanır. Genel olarak para, seviyesiz söze ve şerre işarettir. Rüyada altın yuttuğunu, abdestini bozarken para çıktığını gören kimse, müslümanlıktan ayrılır. Paralar üzüntü, keder, darlık ve üzülecek söze işaret eder. Rüyada para görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü söze işarettir. Bazen de bu rüya sıkıntıdan sonra feraha kavuşmaya, faydalı bir amel işlemeye de delalet eder.

Rüyada Yemek Görmek

Rüyada yemek görmek, şöhret olur. Bir tabaktan yemek yediğini görürse, kanaatkar olur. Sağ elle yemek yemek, Allah Resulü’nün sünnetine uymayla, sol el ile yemek yemek ise düşman ile tabir olunur. İnsan eti yediğini gören kimse, gıybet ve koğuculuk yapar. Rüyada yemek görmek, iyiye yorumlanır. Bazı küçük hoşnutsuzlukların meydana gelse de iyi gidişata işarettir.

Rüyada Su Görmek

Rüyada su görmek hayat, huzur, ömür, rızık, temizlik, şif, dünya ve âhiret nimeti, hidayet, keramet ve tövbe gibi yorumlara tabi tutulmuştur. Tatlı, duru akarsu görmek ve o sudan içmek, amaca ulaşmaya işaret eder. Suyu öyle gören kimsenin eline mal ve para geçer, zengin olur. Kendisini temiz ve berrak su içerisinde gören kimse sıkıntılarından kurtulur, içinde bulunduğu temiz ve berrak sudan içen kimsenin eline helal mal geçer. Susuz dere gören kimse hacca gider. Rüyada akar veya durgun herhangi bir durumda olursa olsun su görmek, güzel bir hayat ve iyi bir gelirle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinden su çıktığını görmesi, mutluluğa zenginliğe, mülk sahibi olmaya ve hayra işaret eder. Berrak ve saf bir su görmek, o yerde bolluk ve ucuzluk olduğunu gösterir.

Rüyada Ekmek Görmek

Rüyada ekmek görmek mal ve servete işaret eder. Ömür, rızık ve evlat olarak da yorumlanmaktadır. Rüyada görülen ekmek, faydalı ilim ve kişideki ihlasa delalet eder. Rüyasında pişmiş ekmek gören kimsenin eline zahmetsiz para geçer. Rüyada ekmek görmek; iyilik ve güzelliklerle dolu bir hayat süreceğinize; beklentilerinizin çok yakında yoluna gireceğine ve gerçekleşeceğine; Ekmek kestiğinizi görmek; ümitlerinizin boşa çıkacağına işaret sayılır.

 1. Rüyada bir kimseye randevü vermek, sözünde durmaya veya samimi bir dost ile tabir olunur.
 2. Rüyasında bir kimseye vekalet verdiğini gören kimse için bu rüya, yolculuk veya tatile çıkmakla tabir olunur.
 3. Dolu bir sandığı bir başkasına vermek ve ya satmak, gizli işlerinizin meydana çıkacağına delalettir.
 4. Rüyada birine tarak vermek, bulunduğunuz işte rakiplerinizin olduğuna delâlet eder.
 5. Gizli bir şeyi insanlara haber vermek, uyarı almaya ve dostuna ihanet etmeye işaret eder. Rüyada haber almak, sevince veya müjdeli bir habere işaret eder.
 6. Rüyada bir mülkünü kiraya verdiğini gören kimse, bekar ise evlenir. Korktuğu şeylerden emin olur.
 7. Kabristanda dolaşıp ölülere selâm verdiğini gören kimse, her şeyini kaybeder ve dilenmek zorunda kalır.
 8. Çorabı birine vermek iyi değildir. Çorabını bir kimseye verdiğini gören şahıs hanımını boşar.
 9. Rüyada bir kimsenin size hediye verdiğini görmeniz; aşk ve iş hayatında mutlu olacağınıza delalet eder.
 10. Bir kimsenin kendisine iyi bir şey verdiğini görmek, hayır ve nimettir. Eğer verdiği kabul edilecek şeylerden değilse, bunun yorumu yukarıdaki tabirin tersidir.

12 thoughts on “Rüyada Vermek Neye İşarettir? Para, Yemek, Su, Ekmek Gibi”

 1. Hayırlı günler hocam rüyamda elimde bir kutu çikolata çocuklara çikolata dağıtıyorum bir kaç çocuğa çikolata verdim ama yolda çocuklar denk geldi çikolata vereyim dedim sonra çocukların yanında kapalı bir kadın var elinde tepsi gelip bana bir dilim pasta ikram etti pasta verdi bana

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İnsanların hayrına olan bir işin ve güzel günlerin kısa sürede size geleceğine, yakın zamanda çok yüksek bir terfi alacağınıza işarettir…

 2. Mrb hocam. Rüyam hayr olsun inşaallah. Rüyamda eski komsunun yani Aile dostun kapalı kızı bana geliyor. Mutfağa geciyoruz ne yiceksin pişireyim diyorum kültürü acıyorum bak hazir patates kızartması var yapim mi diyorum yap diyor. Masada yicek bişeyler var ama ney tam hatırlamıyorum o da yemeye başlıyor. Eştahlı yiyordu. Şimdiden teşekkürler

  Reply
  • Zara Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mesleğinizi ve meşrebinizi devam ettirmeye, ummadığınız yerden rızkınızın geleceğine, uzun ömürlü olmaya, zenginliğe işarettir…

 3. Rüyamda ilkokul öğrencilerine okulun bahçesinde yemek veriyorlardı köfte patates falan bende onlarla birlikte yiyordum. Önlükleri siyahtı üstündede beyaz okul yakası vardı. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

  Reply
  • Ayten Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok güzel günler geçireceğinize, hayatınızı değiştirecek bazı olaylarla karşılaşacağınıza ve son derece mutlu olacağınıza işarettir…

  • Sultan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Uzun süredir görülmeyen bir akrabadan haber alınacağına, bozulan işlerin tekrar yoluna gireceğine, iyi hayat sürmeye işarettir…

 4. Acun Ilıcalıyi gördüm bize gelmiş konuşuyoruz ama çok kisa bı kişi daha var kim bilmiyrm biseyler yiyo acun Ilıcalı biraz mesafeli benle sonra kadar peynir yiyo benimde canım cekiyo ondan habersz gizlice yiyorum biraz goruyo ama bişey demiyo sonra akşam oluyo yandakiyle battaniyeye sarıp uyuyolar ayrı ayrı tabi gelip baktığımda sızmış kalmış uyuyo gersini hatırlamıyorum

  Reply
  • Gül eryilmaz Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : İsteklerinizin gerçekleşmesine, yakın bir gelecekte hayatınızın düzene girmesine, işlerinizin yoluna gireceğine, zorlukların aşılacağına işarettir…

  • rüyanın yorumu şöyle : bir yakınınıza karşı acımasızca davranacağınıza,fesatlığa,kötülüğe,bol paraya kavuşacağınıza,dostlarınızın birden artacağına,sermayenizin sürekli artacağına,her geçen gün daha iyi duruma geleceğinize,paranızın bol olduğu için bir çok arkadaşınızın olacağına işarettir…

Leave a Comment