Rüyada Cennet Görmek, Cennet Hurması, Elması

Rüyada Cennet Görmek

Rüyada cennet bulunduğunuzu görmek; dünyada gayet rahat ve mes’ut bir hayat süreceğinize ve her ne murat ediyorsanız hepsine kavuşacağınıza, Cennet kapılarından birinin yüzünüze kapandığını görmek; babanızı yahut annenizi veya yakın akrabanızdan birini kaybetmeniz ihtimali bulunduğuna, Cennet kapılarından ikisinin yüzünüze kapandığını görmek, sıkıntıya düşeceğinize alamettir. Ama yine de cenneti görmek herkese nasip olmaz.

Cennette oturduğunu, ikamet ettiğini görmek, son nefesine kadar bolluk ve bereket içinde olmaya delalet eder. Cennete girmek istediğini ancak içeri girmekte engelle karşılaştığını görmek, dünyada fesat ve isyana kal­kışmaya işarettir. Yüzüne karşı cennet kapısının kapandığını gören, anne ve babasına asi olur. Kılıcı çekerek cennete girdiğini gören, iyiliği emreder yani doğ­ru yolda çalışır.

Cennete yaklaştığını ve sonra yoldan döndüğünü gören, hasta olur ve o hastalıktan dolayı ölür. Meleklerin kendisini elinden tutup cennete götür­düklerini gören, Allah’a karşı tövbekar olur ve çok kısa bir sürede ölür. Cennete gir denildiği halde girmekten kaçındığını gören, dünya işlerinden kaçınır, dünya işlerini önemsemez. Cennete girer misin denildiğini, gören, miras yer.

Cennet Meyvesi Gormek Yemek

Cennet meyvelerinden yedi­ğini veya kendisine biri tarafından verilip onları yediğini görmek, hayra, faydaya, rahata, refaha işarettir. Eliyle cennet meyvesini toplayıp yediğini gören, din ilmi öğrenirse de ondan insanlar yararlanamaz. Birine bir cennet meyvesi verdiğini görmek, kendi ilminden ve malından o kimseyi faydalandırmaya delalet eder. Cennet meyvelerinden yediğini görmek ilimle ödüllendi­rilmek demek. Cennet meyvelerinden yemek, hayırlı amellerin neticelerinden evlilik ve evlat sahibi olmaktır.

Cennetten meyve toplayıp başkalarına yedirdiğini görmek, ilim ve bil­gisinden elalemin yararlanmasına karşın bu ilminin kendisine bir fayda vermemesi anlamına gelir.

Rüyada Cennet Hurması Görmek

Cennetin hurmasından yediğini ve o hurma ağacı altında oturduğunu görmek amacına ulaşmaya işaret eder. Cennet hurması, şansa ve mirasa işarettir. Ruyada cennet hurması görmek; dünyada yaptıklarınızın size gönül ferahlığı verdiği ve vicdanınızın rahat bulunduğuna işarettir.

Rüyada Cennet Elması Görmek

 • Cennete girememek: Hac fariza­sını yerine getiremeyeceğinize işarettir.
 • Cennet kapılarım kapalı gör­mek: Yakınlarınızdan birinin vefatı anlamına gelir.
 • Cennette girmek: Mutlu ve rahat bir yaşam anlamına gelir.
 • Cennet’ten kovulmak: Rahatsız­lık anlamına gelir.
 • Cennette ev görmek: Miras yoluyla servet.
 • Cennet melekleriyle konuşmak: İyi bir makam ve konuma sahip olarak, güzel bir izdivaç anlamına gelir.
 • Cennet anahtarı: Rüyada elinde cennet anahtarlarının olduğunu görmek, zühd ve takva sahibi bir kimseye işarettir.
 • Cennet ırmakları: Cennetteki süt ırmağı, İslam fıtratına; şarap nehri, Allah sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramlardan çok sakınmaya işarettir.
 • Cennet kapılarının anahtarı: Rüyada cennet kapılarının anahtarlarını elinde görmek, son nefeste imanla gitmeye delalettir.
 • Cennet köşkleri: Cennet köşklerinden birinde olduğunu gören kimse, reisliğe erişir ve düşmanına galip gelir.
 • Cennet meyveleri: Rüyada cennet meyvelerini görmek veya yemek, hikmet ilmine sahip olmaya delalet eder. Cennet meyvelerini yemenin yasak olduğunu görmek, manevi açıdan noksanlığa işarettir.
 • Cennet meyvelerinden yemek: Cennet meyvelerinden yiyen kimse ilimle rızıklanır.
 • Cennet nehirleri: Rüyasında cennet nehirlerinden birisini gören kimse için bu rüya her yönüyle hayırdır. Bazen bu rüya Kur’an’ı çokça okuyan bir kimseye işaret eder.
 • Cennet şarabı: Cennet şarabı içtiğini gören kimse veli olarak Allah’a kavuşur. Bunu gören iffetsiz bir kadın veya günahkar bir kimse, günahlarından tevbe edip eski durumunu terkeder.
 • Cennette yaşamak: Rüyada cennette yaşadığını gören kimse, son nefesine kadar maddi ve manevi yönden zenginlik içinde olur.
 • Cennetten kovulmak: Bu rüya fakirliğe ve sıkıntıya düşmeye delalet eder. Cennetten kovulduğunu görmek ise görülebilecek en kötü rüyadır.

Ruyada Cennete Girmek

Cennete girdiğini görmek, ecelin yaklaşmış olduğuna; kendisini tutup cen­nete sokan kişi vasıtasıyla tövbe ve istiğfara ereceğine delalet eder. Bir hastanın cennete girdiğini görmek, o hastanın vefatına ve defnedilme­sine işarettir. cennete gülerek girdiğini görmek Allah’ı çok çok anmaya delalet eder. Kı­lıcını çekip cennete girdiğini gören, iyilikle emreder, kötülüklerden kaçınıl­masını sağlar, nimet, zenginlik ve halk arasında övgü, sevap kazanır.

Cennete girdiğini görmek şan, şere­fe, neşe ve sevince, ibadetleri eksiksiz yapmak demek. Cennette bulunduğunu fa­kat ne zaman cennete girdiğini bilmeyen, dünyada yaşadığı müddetçe şa­na, şöhrete, maddi ve manevi zenginliğe ermeye; cennet meyvelerini ye­meden alıkonulduğunu görmek dinde karışıklığa delalet eder. Cennete girdiğini gören hasta iyileşir.

Halkın tamamının cennete girdiğini görmek ucuzluğa, padişah adale­tine, ekinlerde ve meyvelerde bolluk ve berekete delalet eder. Cennete girdiğini ve meyvesinden ye­mediği gibi suyundan da içmediğini görmek, elde ettiği ilimden faydalanamamaya; cennetten kovulduğunu görmek fakirliğe ve yoksulluğa düşme­ye; cennette dolaşmak, gezinmek bolluğa, şan ve şerefe, mevki ve ma­kam sahibi olmaya, korkularından emin olmaya işarettir.

Cennete girdiğini gören, feraha, mutluluğa, Allah tarafın­dan hayra, güven ve itimada nail olur, erişir. Cennet hurile­riyle beraber olduğunu gören, güzel ve hayırlı işlerinde kolaylık görür. Cennete girip nehirlerden su iç­mek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde oturmak, huri kızları­nı ve cennette hizmet gören delikanlıları görmek ilme, kurtuluşa, bolluğa, servete, evlat sahibi olmaya, uzun ömre, şehitliğe delalet eder.

Ruyada Cennet Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Cennet kapılarından birinin yüzüne kapandığını görmek, anne ve ba­basından her ikisinin de vefatına, cennet kapılarının hepsinin kapalı oldu­ğunu görmek, anne ve babasının kendisine dargın olduklarına, cennete istediği kapıdan girdiğini görmek anne ve babasının kendisinden razı ol­malarına, cennete girmiş olduğunu görmek, evinde güven ve mutluluğa işarettir.
 2. Tuba ağacının altında oturduğunu gören kimsenin dünya ve ahirette muradı yerine gelir. Cennette şerbet veya süt içtiğini gören, alim, hakim ve zengin olur. Cennet nimetlerini almaktan çekindiğini görmek, sapıklığa ve dini duyguların azalmasına işarettir. Cennette olduğu halde ateşe atıldığını gören, birinin malından ha­ram yer. Kendisine bir köşk verildiğini gören büyük bir memuriyete, göre­ve ya da güzel bir eşe sahip olur.
 3. Beraberin­de kılıç ya da mızrak olduğu halde cennete girmek şehitliğe, elinde kitap olduğu halde cennete girerse ilmiyle amel etmeye, beraberinde dünya malı veya herhangi bir hayvan olduğu halde cennete girerse zekatını ve­rerek sevap kazanmaya, eşiyle beraber girerse dünyada herkesçe olum­lu karşılanan işlerle uğraşmaya, Allah’ı anarak girerse gece namazı kıla­rak, sürekli Allah’ı kutsayarak cennete girmeye işarettir.
 4. Cennette Tuba ağacının altında oturduğunu gören, dünya ve ahiret mutluluğuna erişir. Kendini cennet bahçelerinde görmek, saf ve katışıksız bir inanca ve dinen olgunluğa, cennetin suyundan, şarabından sütünden içtiğini görmek ilim, hik­met ve servet kazanmaya delalet eder. Cennette bir yatak üzerinde uzanmış ve dayanmış olduğunu görmek, eşinin iffetli, namuslu ve doğru yolda olacağına işaret eder. Cennete bir bostan yetiştirdiğini gören, bir bos­tan satıp parasını yer. Kevser şarabından içtiğini gören, devlet ya da hü­kümet başkanı olur veya düşmanına karşı galip gelir.
 5. Cennet köşklerinden bir köşkte olduğunu görenin ya saygınlığı artar ya da güzel bir kadınla evlenme mutluluğuna kavuşur. Cennet kadınların­dan birini nikahladığını görmek, maddi ve manevi zenginliğe, yükselişe, cennetin kapıcısı olan büyük meleği yani Rıdvanı görmek, ömrü oldukça sevinç, nimet ve geçim rahatlığı ile belalardan kurtuluşa; cennette melek­lerin yanıbaşına gelerek kendisini selamladıklarını görmek, cennete gir­mesine vesile olacak bir iş yapmak demek.
 6. Kevser ırmağından içtiğini gören, ilim ve amele (güzel ve faydalı işle­re), peygamberin sünnetine uymaya nail olur. Bu rüyayı gören kafir ise müslüman olur, isyankarsa yola gelip uslanır ya da kötülüklerini terk ede­rek sünnete uygun hareket eder; veya bir günahkar kadından ayrılıp na­muslu, erdemli bir eş alır ya da eski haline devam eder.
 • Mağribi Cabir bu konuda şunları söylemiştir: Rıdvan adlı cenneti gö­ren ve bundan dolayı ferahlık hisseden kimsenin sevinci ve mutluluğu ar­tar; giyecek, yiyecek gibi ihtiyaçları fazlasıyla karşılanır. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve burasının cennet olduğunu zannettiğini gören, bir adalet­li sultan ya da bir erdemli alime veya kerem, iyilik sahibi cömert bir insa­na kavuşur. Cennete yöneldiğini görmek, doğru yola yani hak yoluna gir­meye delalet eder. Elinde cennet kapısının anahtarları bulunduğunu gör­mek, İslam ve Allah’ın birliğine inanarak ölmeye işarettir. Cennette olup kendisinde oraya layık olmayan bir hal vaki olduğunu gören, günah işler.
 • Nabluslu Abdulgani’de bu konuda şunları söylemiştir: Cenneti gören, fakat içeri girmeyen kimseye bu rüya, güzel amellerinden dolayı bir müj­dedir. Bu rüya insaf sahibi birinin ve adaletsizlikten uzak olan bir kimsenin rüyasıdır. Cenneti tamamen açık seçik olarak gören, istediği şeye sahip olur ve rüyayı gören üzüntü ve kederden kurtulmuş olur. Cennete girmek istediği halde cennete girmekten alıkonulduğunu gören, önceden çok is­tediği halde hacca ve savaşa gitmekten kaçınır veya ısrarla işlediği bir gü­nahtan dolayı tövbe etmez.
 • İbn-i Sirin’de bu konuda şunları söylemiştir: “Bu rüya sahibi kibar ve iyilik sahibi kimselerle arkadaş olup herkesle güzel güzel anlaşır, İlahi ve­cibeleri yerine getirir. Kendisine cennete gir denildiğini, fakat girmediğini gören, dinden çıkar. Cennete gireceksin denildiğini görmek, mirasa; Fir- devs adlı cennette bulunduğunu görmek, dirayete ve ilim sahibi olmak anlamına gelir.
 • İbn-i Fadla bu konuda şunları söylemiştir: Rüya alemindeyken cenne­te girmek, Allah tarafından ödüllendirilmek demektir. Bir rivayete göre mi­rasa, bir başka rivayete göre ise baskı ve şiddetten genişlik ve refaha geç­meye işarettir.
 • İsmail bin Eş’as da bu konuda şunları söylemiştir: Cennete girmek, helal mal sahibi olmaya, günahlardan arınmaya ve hayra, Allah’a güvenip dayanmaya, berekete ve rızık bolluğuna, hüzün ve kederin ortadan kalk­masına delalet eder.
 • Cafer-i Sadık da bu konuda şunları söylemiştir: Cenneti görmek cami ve zikir topluluğu, çarşı, hac, dünya, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasakla­mak, ilim ve güzel amellerle tabir olunur. Cennet nehirlerinden su nehri bolluğa ve berekete; süt nehri güzel ahlaka ve kişilik sahibi olmaya; şarap nehri Allah sevgisi ile mutluluğa; bal nehri ilim ve Kur’ana işaret eder. Sidre-i Müntehayı (Dalları gökyüzüne kadar uzayan cennet ağacı, miraçta Hz. Muham- med’in ulaştığı en son makam, gökyüzünün yedinci katı) görmek, bütün vadedilmiş olan şeylerden amaca ulaşmaya delildir.
 • Bazı rüya tabircilerine göre, cennet ağaçları ilmiyle amel eden, yol gösterici imamlar ile yorumlanır. Cennet köşklerine girmek, şanı yüce mevkilere sahip olmaya, çok pahalı ve gösterişli elbiseler giymeye, hürri­yetine kavuşmuş kadınlarla evlenmeye, servet ve zenginliğe, ömrün sonu­nun hayırlı olmasına delalet eder.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Cennet

Rüyasında Cennet’e girdiğini görenin rüyası, hayır ve sevinçle tabir edilir. Cennette oturduğunu gören, ömür boyu ferah içinde yaşar, itibarlı olur. Cennet meyvelerinden yemekte hayır ve emniyetle yorumlanır. Ancak Cennet meyvesini eliyle toplayıp yiyen, din tahsili yapmasına rağmen halk il­minden faydalanamaz.

Cennete yaklaştığı halde yoldan döndüğünü gören, has­talanıp vefat eder. Melekler tarafından Cennete gö­türüldüğünü gören, tevbekar olur ve yakın zamanda ahirete göçer. rüyasında “Cennete girer misin?” denildiğini gören ise miras yer. Cennet ni’metlerini yemekten çekinen delalete düşer. Ğünahkar olur. Cennette olmasına rağmen ateşe atıldığını gören, başkasının malından haram yer. Bir hasta Cennete girdiğini görürse, vefat eder.

Cenneti gördüğü halde içeri girmeyenin rüyası, hayırlı amellerinden dolayı müjdedir. Cennet kapılarından birinin yüzüne kapandığmı gören ana veya babasından birini kay­beder. Cennet kapılarının hepsinin yüzüne kapandığmı görenin ana babası, kendisine dargın demektir. İstediği ka­pıdan Cennete giren, ana babasını çok memnûn etmiş de­mektir. Tûba ağacının altmda oturan, iki cihanda muradına erer. Cennete kitapla giren, ilmiyle amel eder. Bir malla veya hayvanla Cennete giren zekatını verir.

Ruyada Cennet Görmenin Psikolojik-Modern Anlamı

Mükemmelliği, masumiyeti, ideal uyumu ve huzuru sim­geleyen cennet, rüyalarda da içinizdeki kusursuz olma isteğini ve huzurlu bir ortama duyduğunuz yoğun ihtiyacı vurgular. Cennete girdiğini gören kimse halkın şereflileriyle arkadaş olur. Allah’ın farzlarını ve emirlerini yerine getirir. Meleklerin elinden tutup kendisini cennete götürdüğünü görmek, günahlardan tevbe etmeye işarettir. Cennete gir denildiği halde girmeyen kimse, dininden döner. Cennete girmek, cennete girmeyi sağlayacak amelleri işlemeye işarettir.

İslami Ruya Tabirleri: Ruyada Cennete Girmek

Cennete girmek üzüntü ve kederin gitmesidir. Bazen de şehitlikle tabir edilir. Cennete girdiğini gören kimse refaha ulaşır. Sıkıntıda ise kurtulur. Cennet meyvelerinden koparıp yediğini gören kimse, başkalarının da yararlanacağı bir ilme sahip olur. Din ilimlerinde ileri gider. Cennete girmesinin engellendiğini gören kimse, sapıklık ve ızdıraba düşer. Cennetteki Kevser suyundan içtiğini gören kimse, ledün ilmi denilen ilahi ilimlere mazhar olur. Cennete girmek istediği halde giremeyen bir kimse, hacca gidemez veya işlediği bir günahtan dolayı tevbe edemez. Cennetten meyve toplayıp da diğer cennetliklere ikram ettiğini gören kimse, insanlara her yönden fayda sağlar.

“Rüyada Cennet Görmek, Cennet Hurması, Elması” konusunda 1 mesaj

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.